Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIS HABERLER Horffla'da orman yangmı • CHICAGO(AA)- ABD'nin Florida eyaletinde günlerdir devam eden orman yangınında, 118 bin hektar ormanın yok oldu. Binlerce insanın evlerini terk ettiği yangında 116 ev kül oldu. Bir kişi kalp krizi geçirerek öldü, 23 kişinin de yaralandı. Yangırı ve kuraklık nedeniyle Florida'nın 6 milyon dolarlık tanm endûstrisinin tehlike altında olduğu, zarann şimdiden 100 milyon dolan aştığı bildirildi. İngiltere'den "ilkesiz" silah satışı • LONDRA (AA) - Ingiltere'de seçim öncesinde silah satışlanna ilke getirmeyi öneren Ingiliz tşçi Partisi iktidannın bu öneriyi kendilerinin uygulamadığı öne sürüldü. Ingiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan bir araştırmaya göre Ingiltere'nin bir yandan "ilkeli silah satışı" tezini savunurken diğer yandan silah üreticilerine verdiği lisanslarla makineli tüfekler ve el silahlan sattığı ülkeler arasında silah ambargosu uyguladığı ülkelerde bulunuyor. Çin, Bahreyn, Kolombiya, Hindistan, Endonezya, Kenya, Meksika, Fas, Pakistan, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Türkiye. Uganda, Yemen. Zambiya ve Zimbabwe'nin adlan var. deneniyor • WASHINGTON(AFP)- Insanlar üzerinde denenen A1DS aşısının ilk kez yaygın biçimde deneneceği açıklandı. Hastalıga neden olduğuna inanılan HIV virüsüne karşı geliştirilen aşının Tayland'da 2 bin 500, ABD'de de 5 bin gönüllü üzerinde üç yıllık bir dönem için deneneceği bildirildi. VaxGen adı verilen aşının, önceki denemelerde olumlu sonuç verdiği kaydedildi. Meksika'da uçak kazası: 70 öliı • MEMCO(AA)- Meksika'nırt Chihuahua eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu yaklaşık 70 kişinin öldüğü bildirildi. Radio Red adlı özel bir radyo. charter seferini yapan uçağın eyalerteki Tarahumara dağı yakınlanna düşrüğünü belirtti. Radyo, uçağın hangi şirkete ait olduğunun belirlenemediğini ve kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiğini duyurdu. BM'de hakaret davası • NEW YORK (AA) - Irak'ın Körfez savaşı öncesinde savaş başlıklanna VX maddesi yükleyip yüklemediği konusunu görûşen BM Güvenlik Konseyi'nde bir de hakaret tartışması açıldı. ABD Temsilcisi Bill Rıchardson, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed EI Sahaf'ın Güvenlik Konseyi başkanına gönderdiği ve BM belgesi olarak yayınlanan mektubunda, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin lndyk'e "Yahudi ve siyonist fikirleriyle tanınan kişi" diyerek hakaret eftiğini bildirdi ve lraklı bakanın özür dilemesini istediklerini açıkladı. ABD1 den Israil'e destek • DışHaberter Servisi - ABD'nin, Israil hükümetinin Batı Şeria'nın yüzde 13.1'in- den çekilme konusunda hal- koylaması yapılması düşün- cesini desteklediği bildirildi. îsrail yönetimindeyse halkoy- laması konusunda çelişkili açıklamalar yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Yasal Danışmanı halkoylamasının Oslo banş anlaşmasını ihlal edeceğini söyledi. Anlaşmanın, Israil'in Batı Şeria'dan üç aşamada çekilmesini öngördüğünü söyleyen Backer, bunun hal- koylamasına sunulmasının Is- rail'in anlaşmayı tek taraflı ihlal ettiği suçlamasınm ya- pılmasma neden olabileceği- ni belirtti. Israil Dışişleri Ba- kanlığıysa Backer'in düşün- celerinin bakanlığın resmi tavnnı yansıtmadığını açıkla- dı. ABD Başkanı Bill Clinton, bin kişilik heyetiyle birlikte dün yola çıktı Çm'e taıılıiziyaret• 1989'daki Tiananmen katliamından bu yana Çin'e giden ilk ABD Başkanı olan Bill Clinton, bu meydanda devlet töreniyle karşılanacak. Eleştirileri yanıtlayan Clinton, Çin'i yalnız bırakmanın felaket olacağını söyledi. RJATKÖZLUKLII VVASHEVGTON-ABD Başka- nı Bill Ginton, beraberinde bin kı şiden oluşan heyetle çıktığı tarihı nitelikteki 9 günlük Çin gezisine, seyahatinı Özgür Asya Radyosu adına izleyecek 3 muhabirin vize- sinin iptal edilmesinden dolayı Pe- kin hükümetini kınayarak başladı. Özgür Asya Radyosu. ABD hü- kümeti tarafından fınanse ediliyor. Başkan Bill Clinton, vize ıptalını haksız bir uygulama olarak nite- lendirdi ve Beyaz Saray'ın bu ka- ran resmen protesto edeceğini, Pe- kin'in karan bir kez daha gözden geçireceğini umduğunu söyledi. VVashington'dan dün aynlan ABD lideri, Çin gezisine eşi Hii~ lar\ - ve kızı Chebea'vı da vanına Devlet törenhle karşılanacak Clinton için Tiananmen mevdajııııa kırnıı/ı hali scrildL alarak çıktı. Çin gezisinde Clin- ton'a Dışişleri Bakanı Madeleinc Albright'ın yanı sıra, Hazine. Ta- nm ve Ticaret bakanlan ile 6 Kong- re üyesi de eşlik ediyor Tören Tiananmen'de Albright. Başkan Bill Clınton'ın Çin gezisinde Tiananmen Meyda- nı'na gideceğini söyledi \e resmı karşılama töreninin Tiananmen Meydanm'da yapılacağını açıkla- dı. Clinton, Tiananmen katliamın- dan beri Çin'i ziyaret eden ılk ABD Başkanı oluyor. Clinton'm Tianan- men'e gitme kararından dolayı Çin ziyaretine başta insan haklan kuru- luşlan olmak üzere ABD'de yaşa- yan Pekin rejimi muhalıfleri ve özellıklede Kongre'deki Cumhuri- yetçi partililer büyük tepki göster- diler ve gezıje karşı çıktılar. Amenka'nın Sesi Radvosu. Clınton'ın Çin ziyaretiyle ikı ülke arasında ortak konularda ışbirlıgı- nı arttıracak bir ıhşkı kurmayı he- defledığinı duvurdu. Radyo, Beyaz Sarav tarafından Yapıcı-Stratejik Ortaklık olarak adlandırılan bu Ye- nı Çin Politikası'nın. Çin Devlet Başkanı Ciang Zemin'in geçen ekım ayında VVashington'a geldiği zaman gündeme geldiğini anımsa- tarak ıki liderin bu politikaya yöne- hk çalışmalar yapmasınm beklen- dığını dujurdu. Dısjşlerı Bakanlığı kaynaklan. Çın'le geliştinlmek ıstenen yapıcı stratejik ortaklığın askeri bir itti- fakla karıştınlmaması gerektığinı ve bu polıtikanın temelinde. Çin'in hem bölgesel hem de uluslararası bir güç olarak muhatap alınması fikrinin yattığını vurguladı. Dü- şünce kuruluşlannın Çin uzmanla- nna göre ise. stratejik ortaklık için vakıt erken, ancak iki ülke ilişkile- rini eskisine oranla daha iyi ve gi- derekdeiyileşecek. Çin'de son altı yıl içinde olumlu bir dizi gelişme yaşandığını savu- nan Bill Clinton, Çin ile ilişkide bulunmamanm ve bu ülkenin lider- leriyle konuşmamanın felaket ola- cağını söyledi. Clinton, Çin gezisi hakkındaga- zete ve televizyonlara verdiği de- meçlerde, bu ülkeyle ticareti kısıt- lamanm ABD'nin çıkarlanna ters düşeceğini anlattı. ABD lideri, eleştirilerin çok acımasız ve haksız olduğunu belirterek "Uçabileceği- mi Uanıtiasam dahi yanbş yap&ğt- mı sö>lerkr. ABD'nin Çin Ue ilişki içinde bulunması gerekir. Çin'idış- lamak ve yalnız birakmak felaket olur" dedi. Gözlemcilere göre Beyaz Saray danışmanlan, şimdiden Clinton yönetiminın geziyle ilgili büyük beklentileri olmaması gerektiği go- rüntüsünü veriyorlar. Bu kaynaklar Tayvan, ticaret açı- ğı ve nükleer silahlann yayılması- nı önleme gibi çok tartışmalı olan konularda bir başan beklenmeme- si gerektiğini dile getiriyorlar. Yetkililerin verdiği bilgiye göre Washington, bu tartışmalı konular- da önemli bir başan beklemiyor. Kosova'ya giden ABD'II dlplomat, Kalaşnikoflu UCK liderleriyle Arnavutluk smırında bir araya geldi Holbrooke gerülalarla görüştüDı$ Haberier Servisi - ABD'nin Kosova sorununu çözmek üzere görevlendirdiği dip- lomat Richard Holbrooke'un dün Koso- va'nın bağımsızlığı için mücadele veren Ko- sova Kurtuluş Ordusu (UCK) üyeleriyle bir araya geldiği bildirildi. Dayton Banş Anlaması'nın miman Ric- hard Holbrooke, Kosova'daki gelişmeleri yakından izlemek ve Arnavut yetkililerle görüşmek amacıyla dün Kosova'nın başken- ti Priştine'ye gitti. Holbrooke, ABD'nin Makedonya Büyü- kelçisi Christopher Hill' in yanı sıra Arna- vut liderler Fehmi Agani ve Veton Surroi ile birlikte gerçekleştirdıği ziyaret sırasında, Arnavut gerillalarla 30 dakika süren bir gö- rüşme yaptı. Kosova'nın Arnavutluk smı- nndaki Cunik köyünde ilk defa ABD'li bir yetkiliylegörüşen Arnavut gerillaların aske- Kuzey irlanda Eski teröristler oy peşinde LONDRA (AA) - Kuzey İrlanda'da san- cılı bir banş anlaşması sürecinden sonra, kalıcı banş yolunda atılacak en ciddi adım olan Bölgesel Meclis seçimleri bugün ya- pılıyor. Kuzey Irlandalı seçmenleri sandık başında toplayacak seçim için bölgede ya- pılan kampanyalar bütün hızıyla sürerken. Ingiliz basını gözünü pek çok ünlü eski te- röriste çevirdi. Edinilen bilgiye göre, bu kişiler, diğer- lerinden farklı olarak bölge seçmeninin oyunu alabilmek için büyük bir kampan- ya yürürüyor. Kuzey irlanda'da hemen he- men her evin posta kutulan bu kişilerin se- çim kampanyalannın aynntılannı içeren bildiri ve el ilanlanyla doluyor. Bu kişi- ier arasında 38 kişilik listeyle seçime giren Sinn Fein'in iki lideri Gerry Adams ve Martin McGuinness de bulunuyor. Adams ile ilgili polis kayıtlan 1972 yılın- da iki kez tutuklandığını. 1973-1977 ara- sında hapis yattığını ve 1978 yılında serbest kaldığını gösteriyor. Yardımcısı Martin McGuinness ise Kuzey irlanda'da hiç ha- pis yatmamış, ancak iİci kez irlanda Cum- huriyeti'nde hapis cezasına çarptınlmış. Partinin yıldızlanndan biri olan Gerry Kel- ly ise Belfast, Dublin, Londra ve Hollan- da'da çeşitli terör suçlanndan hapis ceza- lanna çarptınlmış. Bir tek Cumhuriyet- çiler değil, Birlikçiler de eskinin teröristi, bugünün güçlü politikacılan olan isimler- le sandıkta şans anyor. İlerici Birlik Partisi, eski birterörist olan lideri David Envine ise patlayıcı madde bulundurmak suçundan 1970'li yılarda tu- tuklanmış ve dört yıl hapis cezası almış. Cezasını çektiği yerse, bölgenin ünlü Ma- ze hapishanesi. Onun yardımcılanndan Billy Hutchinson da işlediği etnik-politik cinayet sonucunda 15 yıl hapis yatanlar- dan. Garry McMichael'in yönetimindeki Kuzey trlanda Demokratik Partisi'ninge- nel başkan yandımcısı John White da, 1973 yılında katolik bir siyasetçiyi öldür- mek suçundan 14 yıl ağır hapis cezasına çarptınlrruş. Siyasi yorumcular, seçim- lerden Kuzey İrlanda Birlik Partisi'nin za- ferle çıkacağına kesin gözüyle bakıldığını bildiriyor. ri giysiler içinde olduğu ve Kalaşnikof tü- fekler taşıdıklan gözlemlendı. Sırp güven- lik güçlerinin Kosova'da başlıca hedefi du- rumunda olan Deçan kasabasını gezen ve gördüklerınin kendisını öfkelendirdiğını söyleyen Holbrooke. "Deçan korkunç. 1992 yılında gittiğim Bosna Hersekin batısına benzi\or" diye konuştu. Holb- rooke, "Bu savaş değil. bu Sırp güvenlik güçferinin insanları böleedcn sürnıesi. Bu oolgenın, Snrpljîrdan Kurtarılnıa». için hükûmetin vardını etmesi gerektiği- ni düşünüyorum" dedı. ' Bagınısızlık olanaksız' NATOGenel Sekreten JavierSolana'nıtı. Brüksel'e giden Rugova'ya. Kosova'nınba- ğımsızlığının olanaksız olduğunu ve Belg- rad yönetimiyle görüşmelere koşulsuz ola- rak derhal yenıden başlaması gerektiğini söylediğı belirtildı. Solana'nm görüşmede. uluslararası toplumun Sırbistan'ın Kosova bölgesinın bağımsızliğını desteklemediği- ni, bağımsızlık amaçlannın olanaksız oldu- ğunu söylediğı kaydedildi. Kosova'nın, şu an dağılmış durumda bu- lunan eski Yugoslavya'nın bir parçası oldu- ğunu belırten RugQfra,i$e,NATO.g,ü.çJerinın Ko.sova'ya müdahalesinı ve böleenm-tam , DagınısızTıgııidan onçe a>kerdcn arındırııa- rak uluslararası koruma altına alınnıasmı is- tedi. Bu arada NATO üyesi bir ulkenin ismıni açıklamak istemeyen bir >etkilisı, birliğin önceki günü askeri planlamacılanndan Ko- sova'ya olası bir müdahaleninayrmtılıplan- lannı hazırlamalannı ıstediğinı söyledi. NA- TO'nun daha önce planlamacılardan Koso- va'daki Sırp vahşetını durdurmak için neler yapılacağı konusunda tavsiye istediği belir- tildi. Rusya Dışişleri Bakanı Yevgeni Prima- kov ise -Kosova sorununa siyasi bir çözüm hala bulunabilir" dedi. Kosova sorunundan Kosovalı Arnavutlann da kısmen sorumlu olduğunu kaydeden Primakov "Kosova'da- ki sürecin, Kosovalı Arnavutlann ve onlann davramslanna bağlı oktuğundan eminim. ' ÇoRtüî>giuyım" dedı. Ote yandan. NATO'daki diplomatik kay- naklar, Rusya'nın NATO'yu, Kosova soru- nunun çözümü için güce başvurmaması ko- nusunda bir kez daha uyardığını belirtti. Moskova'nın bu uyanyı, NATO ile Rusya arasında, 1997 yılında oluşturulan bûyü- kelçiler düzeyindeki Ortak Konsey'in aylık toplantısi sırasında yaptıği kaydedildi. Çatışmalara 120 bin kıırbcmCENEVRE(AA)- 1997'de meydana ge- len çatışmalarda 120 binden fazla kişi ölürken doğal afetler sonucu 22 bin kişi hayatını kaybetti. Uluslararası KJ- zılhaç ve Kızılay Fe- derasyonu'nun 1998 Felaketier Raporu yayımlandı. Rapor- da, şu anda iç sava- şın yaşandığı en teh- likeli bölgelerin Ce- zayir, Afganistan. Burundi, Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti olduğu bildirildi. Kosova krizi baş- lamadan önce hazır- îanan ve bugün Ce- nevre'de açıklanan raporda. yalnızca es- ki Zaire'de. (bugün- kü Kongo Demokra- tik Cumhuriyeti) 1996 yıhnın ikinci yansından 1997 yılı ortasına kadar geçen sürede,50ila100bin arasında kişinin öl- düriildügü kaydedil- di^ Tttridye de var Raporda Sri Lan- ka, Sudan ve Türki- ye'de çatışmalar ya- şandığı ifade edildi. Uluslararası Kı- zılhaç ve Kızılay Fe- derasyonu'nun rapo- runa göre geçen yıl 22 bin kişi, doğal afetler, büyûk yan- gınlar ve teknik ak- saklıklar sonucu öl- dü. Özelükle As- ya'da, 1997 yılında yaşanan 20 sel fela- keti, 8deprem ve 18 kasırgada yaklaşık 10 bin 500 kişi haya- tını kaybetti. u.luslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu 1998 Felaketler Raporu yayımlandı. Raporda çatışma bölgeleri içinde Türkiye de yer aldı. Sierra Leone'de cuntanuı askeri Afrika banş gücüne yalvamor. Yaklaşık 12 bin kişinin öldüğü Afga- nistan'daki deprem, Bangladeş ve Hin- distan'daki iki kasırga felaketi ile bu sa- yının 1998 yılında artması bekleniyor. Avrupa'da ise 1997 yılında doğal afet- lerde 874 kişi hayatını kaybetti. Polon- ya'daki sel felaketinde 115 kişi, Alman- ya'daki selierde 30 kişi öldü. Afrika'da felaketlerde 8 bin 300, Amerika'da ise bin 581 kişi hayaönı yitirdi. ölümle sonuçla- nan trafik kazalan, özeJIikie kötü yolla- nn, çok sayıda yaya- nın ve emniyetli ol- mayan araçlann bu- lunduğu gelişmekte olan ülkelerde artö. Gelişmiş ülkeler- de, artan araç sayısı- na rağmen ölümle sonuçlanan trafik ka- zası sayısı son 30 y\\- dır düşmeye devam ederken Nepal'de 10 bin araç başına 82 ki- şi trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu oran Japon- ya'da ve Avustral- ya'da 1,9 oldu. Bu oranın en yûksek ol- duğu ülke Etiyop- ya'ydı. Etiyopya'y» Çin, Hindistan, Bangladeş ve Tunus i^liyor. Ifluslararası Kı- zılhaç Örgütü, geliş- mekte ofan ülkelerde trafik güvenliğinin sağlanması yolunda- ki çabalan, beş yıllık çalışma pianına aldı. Orgüt aynca önü- müzdeki yıilarda ya- pacağı çalışmalarda deprem gibi büyük doğal afetlerden son- ra insanlann psikolo- jikteda^si konusuna ağirlık verecek. öte yandan, ülus- lararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu, dünya çapmda, dev- letlerin insani yar- dımlar için giderek daha az miktarda pa- ra ayırdıklannı bil- dirdi. Federasyon, dev- letlerin insani yardımlara katkılannın 1992 ile 1996 yıllan arasında yüzde 17 oranında azalarak 68 milyardolardan 56 milyar dolara düştüğünü belirtti. POLİTtKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Ayrupa Konseyi'nde Kiiıt Raporu Avrupa Konseyi Pariamenterler Assamblesi Genel Kurulu'nda bugün Türkiye'de Güneydoğu ya da Kürt sorunu ile ilgili bir rapor görüşülüp oylanıyor. Isviçreli sosyalist parlamenter Ruth-Gaby Ver- mont Mangol tarafından hazırlanan rapor, Türki- ye'ye karşı ağır suçlamalarla dolu. Raporda yapılan öneriler ise 19. Yüzyılda büyük devletlerin Osmanlı Imparatorluğu'nun içişlerini dü- zenleme politikasını aratmayacak nitelikte. Çıkan habere göre raporda şu talepler yer alıyor: •Kürt sorununa siyasi çözüm bulunsun. • Kürtlere kültürel özerklik tanınsın. • Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olağanüstü hal kaldınlsın. • Koruculuk sistemi kaldınlsın. • Kürt sorununun çözümlenmesi için uluslararası bir konferans düzenlensin. Türkiye'ye "taHmatlar" yağdıran raporun ilginç yan- lanndan biri, PKK terörünü ağzına almayışı. Kürt Konferansı toplansın. Koruculuk kaldınlsın... Siyasi çözüm bulunsun... şu bu. Ama PKK terörün- den söz yok. O kadar yok ki Abdullah Öcalan, raporu okuyun- ca zevkten dört köşe olmuş. Avrupalı parlamenter- lere gönderdiği mektuplarda raporun Genel Kurul'da muhakkak kabul edilmesini istemiş. Türk heyetinin raporun geri çekilmesi yönündeki is- teği Başkanlık Divanı ve Genel Kurul'da reddedıldı. Rapor bugünkü oylamada Genel Kurul tarafından kabul edilirse Avrupa Konseyi, Bakanlar Konseyi'ne gidecek. Bakanlar Konseyi'nin raporu kabul etmesi durumunda Parlamenter Assamblesi bir Kürt konfe- ransı toplamakla görevlendirilecek. • • • Bugün oylamaya konulacak rapor, tam bir skan- daldır. Tabii basınımızda bazı "liberal" yazarlaria kö- şe yazısı yazan bazı "liberal" öğretim üyeleri değışik düşünebilirter. Bunlardan biri geçen günkü yazısında Cardıff zir- vesinde Lüksemburg bildirisine atıf yapılarak Kıbns, Ege ve Kürt sorununun gündeme getirilmesini eleş- tiren emekli bir büyükelçi ile alay ederek şöyle diyor- du: "Bütün bu kötülükleriyapan Avrupa'ya biz onlan istemiyoruz diyelim. O zaman insan haklan ve Kürt sorununu çözmek gerekmeden ya da kendi bildiği- miz gibi çözerekpaşa paşa yaşanz." Bu öğretim üyesi köşe yazan, yazısım kaleme alır- ken hertıalde aceleden unutmuş olacak. Lüksem- burg zirvesinin Türkiye'yi dışlamasından sonra, Türk hükümeti bir karar alarak AB ile artık siyasi sorunla- n görüşmeyecegini açıklamıştı. Ankara, AB Türki- ye'yi üye adaylığına kabul edinceye kadar bu kara- nndan dönmeyeceğini bildirmişti. Işte Cardiff zirvesinde, AB'nin Türkiye'nin bu ka- ranna aldınş etmeyerek Lüksemburg bildirisine atıf- ta bulunması bu bakımdan olumsuz bir davranış olup AB'nin niyeti hakkında şüphe uyandırmaktadır. Yoksa liberal öğretim üyesi köşe yazarımız, hiç kaygılanmasın, Kürt sorununa demokratik çözüm bulunmasını Türkiye'de her aklı başında insan ister. Alay ettiği emekli büyükelçi dahil. • • • Avrupa Konseyi'ne sunulan rapor, Avrupa'nın tek gafı, daha doğrusu tek kötü niyetli girişımi değildir. Almanya Başsavcısı Kay Nehm, ocak ayında yap- tığıaçıklamada"PK/<'mnart//(b/rterarörgüfüo/ma- dığını" bildirdi. Başsavcı, Öcalan'ın Almanya'da te- rör eylemlerini durdurmayı vaat ettiğini sözlerıne ek- tedi. Yani Alman hükümeti PKK ile masaya oturup pa- zarlık etmişti. Avrupa Parfamentosu'nun aldığı çeşitli kararlarda Güneydoğu sorunu için "siyasi çözüm" isteniyor. Kültürel haklar fîlan değil. "Siyasi çözüm" federas- yondan bağımsızlığa kadar uzanan birsüreci kapsa- yabilir. AB, geçen yıl Türkiye'yi Avrupa Konferansı'na da- vet ederken, Kıbns ve Ege sorunlannın çözümlenme- sini ve "azınlıkhaklanna" saygıyı şart koşmuştu. Türkiye'de Kürt vatandaşlanmızın statüsü Lozan Antlaşması'nda belirlendiğınden AB'nin kullandığı "azınlık" sözcüğünün adresi bellidir. Bugün Strasbourg'da oylanacak raporda ise Ulus- lararası Kürt Konferansı'nın toplanması isteniyor Avrupa'nın niyetleri giderek açıklığa kavuşuyor. Irak'ın umudu suya düştü • Savaş başlıklannda VX gazı bulunması yaptuımlann kaldırılması olasılığını düşürdü. Dış Haberier Servisi - lann derhal kaldırılmasını Irak'taki kitle imha silahla- savunanlara bir ders olması nnın imha edilmesinden so- gerektiğini sö> ledi. rumlu BM Özel Komisyo- Z 7~7. T~TJZ nu'nun(UNSCOM),Irak'.n I r a k t m t e h d l t savaş başlıklannda "en teh- Irak ise, VX gazıyla ilgi- likeli kimyasal madde" ola- li iddialan yalanlayarak rak bilinen VX gazını kul- BM'nin yaptırımlara son landığını açıklaması, Irak'ın vermemesi halinde "ciddi BM yaptırımlannın ekim sonuçlar"yaşanacağıu>a- ayında kaldınlması yolun- nsında bulundu. Irak Dev let daki beklentisine ağır bir Başkanı Saddam Hüse- darbe indirdi. Bağdat yöne- yin'in başkanlığında topla- timi, yaptınmlann devam nan Devrim Komutan Kon- etmesinin ciddi sonuçlardo- seyi ve Baas Partisi tarafın- ğuracağı uyansmda bulun- dan yapılan açıklamada du. "BM haksızca uvgulanan UNSCOM'un geçen yaptınmlara son vermeli- mart ayında Bağdat'ın ku- dir" denıldi. zeyindeki birroket imha te- Irak, savaş başlıklanna sisinden alınan savaş başlı- hiçbir zaman VX gazı yük- ğıparçalanndaVX gazı kul- lemediklerıni savunarak lanıldığına dair kanıtlara Amerikalılannbuolayıtam rastladığı belirtildi. Söz ko- Güvenlik Konseyi toplantı- nusu kanıtlan dün BM Gü- sı öncesinde kasıtlı olarak venlik Konseyi'ne sunan basına sızdırdıklan ia\m. UNSCOM Başkanı Rk- ilerisürdü. Irakhmakamlar. hard BuÜer'm konuyla ilgi- ABD ordusuna ait laboratu- likonseyebilgi verdiği kay- varlarda yapılan mceleme- dedildi. lerin ardından elde edılen ABD Başkanı Bill Clin- kanıtlan reddederek söz ko- ton pazartesi günü Beyaz nusu incelemenın "Irak'a Saray'da gazetecilere yaptı- düşman ouna>an bir ülkevt ğı açıklamada, Irak'ın VX aillaborafuvarda'vapılma- gazı kullandığının ortaya masmın şaşırtıcı olduğunu çıkmasının Irak'a yaptınm- belirttıler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog