Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE 14 TELEVIZYON ÜNUN f İLMLERf Cehennem Ormanı 11.00 ctv Gerilim O ı (Complex of Fear) - Polis. Wood Haven böl- VC/ gesinde üç saldın olduğu ihbarı alır. Ray Do- lan ve ortağı bu saldınlardan haberdardır ancak hal- tın panik olmaması için bunun duyurulmamasını istemişlerdir. Ilk iki olayda bu nedenle sessiz kalır- lar, fakat üçüncü kurban Ray'in kansının arkadaşı Nina'dır. Bölgede çok sıkı güvenlik önlemleri alı- nır. Saldırgan, polisin her hareketini bilmekte ve eli- ni kolunu sallayarak dolaşmaya devam etmektedir. Yönetmen: Brian Grand. Oyuncular: Hart Bochner, Joe Don Baker, Chelsa Field. Cingöz Recai 11.00 Show TV Macera /^J\ 1961'deölen Peyami Safa'nın önemsiz buldu- v i ' ğu romanlarında kullandıgı Server Bedi takma adıyla çıkan 'Cingöz Recai' kitabının uyarlamasın- da Arsen Lupin'vari birpolisiye kahramanın gizdo- lu serüvenleri anlatılıyor. Safa Önal'ın yönetmenli- ğini üstlendiği yapımın başrollerinde; Ayhan Işık, Se- ma Özcan, Oktar Durukan yer alıyor (1969). Sis 11.30 Interstar Dram /£f\ Yönetmenliğini Faruk Turgut'un üstlendiği. ^& başrollerini Perihan Savaş ve Halil Ergün'ün paylaştığı fılmde; bilmeden kocasmın katiliyle ev- lenen bir köy kadınının öyküsü anlatılıyor. Rebecca'nm Kızları 14.25 TFîT 1 Macera /fN (Rebecca's Daughters) - 1845 yılında Gal- \3/ ler'in bir bölgesındeki yöneticiler. geçiş parası adı altında halktan vergi almaktadırlar. Bu durum- dan rahatsız olan bir genç adam da kendisini ve ona katılanlarıkadınkılığınasokarak'Rebecca'nınKız- lan' adında bir örgüt kurar ve ayaklanma başlatır. Yön: Karl Françis. Oyn: Peter O'Toole. Paul Ryns. Buğulu Gözler 16.15 Show TV Dram /7J\ Huzur dolu bir yaşam siiren. evli ve iki çocuk v i ' sahibi birçiftin mutluluğu. çocuklanndan biri- nin trafık kazası sonucu ölmesiyle bozulur. Yön: Sa- fa Önal. Oyn: Türkân Şoray. Murat Soydan (1970). DoJap Beygiri 17.20 Interstar Güldürü @Çıkarcı, fırsatçı çevresiyle savaşırken işini yi- tirip yoksulluğa düşen dürüst ve namuslu bir dev- let memurunun öykûsü. Yön: Atıf Yılmaz. Oyun- cular: Ilyas Salman. Şener Şen, Ayşen Gruda (1982). Jack'in Dönüşü 21.35 Kanal E Gerilim (Jack's Back) - Film; Victoria dönemi lngilte- re'sinin korkunç katili Kanndeşen Jack efsane- sinin Los Angeles caddelerinde yeniden ortaya çık- masıyla gelişen olaylan anlatıyor. Yönetınen: Rovvdy Hernngton. Oyuncular: James Spader. Cynthia Gibb (1988ABD,97dk). Cehennem... 22.00 Kanal D Macera (Lethal W eapon-3) - İki polis memuru. büyük bir binaya yerleştirilen ve patladığında binayı yerle bir edebilecek derecede güçlü bir bombayı et- kisiz hale getirebilmek için var gücleriyle çalışmak- tadır. Fakat bir sorun vardır: Polislerden biri daha temkinli davranıp bomba ekibini beklemek istemek- te, diğeri ise kaybedilecek bir saniyenin bile olma- dığını düşünmektedir. Yön: Richard Donner. Oyn: Mel Gibson, Danny Glover (1992 ABD, 118 dk). 22.45 / TRT2 / Dünyanın... Aynntı yanda 22.45 / HBB / Derin Uyku Ayrmt yanda AileSırlan 24.00 Interstar Gerilim /^\ (Incident in a Small Town) - Eski bir savun- v3/ ma avukatı olan Harman J. Cobb, eski arkada- şı yargıç Stoddard Bell'in cinayetle suçlandığını öğ- renince mesleğine geri dönme karan alır. Araştırma- lara başlayan Harmon bir süre sonra kurbanın, yar- gıç Bell'in kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenir. Kurban, Bell'in on üç yaşındaki gayrimeşru torununun ba- basıdır. Bunun üzerine Harmon. Bell'in kızını kur- tarmak amacıyla kendisini öne attığını düşünmeye başlar. Fakat giderek birçok bilinmeyen ortaya çı- kacak ve işler iyice kanşacaktır. Yönetmen: Del- bert Mann. Oyuncular: Walter Matthau. Harry Mor- gan, Stephanie Zimbalist. 00.30 / TGRT / Aşk Uğruna Aynntı yanda Millionairess 00.30 Kanal D Duygusal /Ç\ (The Millionairess) - Her istediğini parayla el- \ix de edebileceğini düşünen şımank bir kadına, ak- rabasından oldukça yüklü miktarda miras kalmıştır ve artık tek isteği kendine bir koca bulmaktır. Hint- li bir doktorla tanışan kadın. onun tam aradığı insan olduğunu düşünür. Ancak genç adam, fakirlere ve muhtaç olanlara yardım etmeye çalışan alçakgönül- lü bir insandır. Yönetmen: Anthony Asquith. Oyun- cular: Peter Sellers. Sophia Loren, Alastair Sim (1960 tngiltere.90.dk). Beklenmedik.- 01.00 Show TV Macera O v (Compelling Evidence) - Popüler bir film yıl- V3' dızının kansı olan Michele Stone. kocasmın ken- disini aldattığını öğrenir ve onu boşanmakla tehdit eder. Daha sonra Michelle Stone ölü bulununca, ko- cası birinci derece cinayet sanığı durumuna düşer. An- cak gerçek katilin o olup olmadığı belli değildir. Yö- n: Donald Farmer. Oyn: Brigittie Neilsen. (O Yabancı O Yerli Izleyin Orta Değmez RADYO CUMHLRİYET'TE BUGÜN Cumhuriyel O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zileli - Mustafa Balbay - Kadri Özen) 10.00 Kadının Ayna- sından (Türkel Mini- baş) 12.05 UfukTuru (Leyla Tavşanoğlu) 14.05 Radyoklinik (A- suman Aydın) 15.05 Kitap Kurdu (Üstün Ak- men - Derya Ayyıldız) 16.05 Kısa Bir Mola (Serkan Barut) 18.30 Aydınlanma (Ilhan Sel- çuk) 19.30 Melodiler- le Beyazperde (Banş Başaran - Mehmetcan Demiray) 20.50 Uyku- dan Önce (Meral Ba- bacan) 21.00 Alatur- ka Sevdalar (Aytin Şen- gün) 22.00 Esintiler (Gülbin Erduran) 24.00 Noktürn (Erhan Tra- şın)(Tekrar) 02.00 Ge- cenin Yolcusu (Mus- tafa Dereli). Tel: (0 212 513 80 06) Faks: (0212513 7719) * Saat 13.00'te ve 18.00'de •ana habef, hersaat başı da haber bülteni yayına girecektir. • 15.05 Kitap Kurdu: Üstün Akmen ve Derya Ay- yıldız programda, son çıkan kitapların tanıtımını yaparak Sarmal Yayınları'ndan Işıtan Gündüz'ü konuk ediyorlar. • 18.30 Aydınlanma: Adı, Cumhuriyet ve aydın- lanma devrimiyle özdeşleşen Ilhan Selçuk ile dün ve bugün üzerine... • 22.00 Esintiler Gülbin Erduran, seçkin müzik- leriyle gecenin ilerleyen saatlerinde sizlerie. Kayıp 'sırdaş'a haddini bildirmek TV Servisi - Bu akşam ekranda ne- fıs bir gerilim fılmi var. Bir Ra\ mond Chandler uyarlaması olan "Derin UykıT'da, Humphrey Bogart, dedek- tif Philip Marlowe'u oynuyor. Polisiyejanrını yeniden tanımlayan aktöre çok uyan bir rol: daha doğnısu. onun alıp üstüne geçirdigi bir parçasi- nı oluşturduğu bir karakter Marlowe. Tıpkı "Malta Şahini"nde oynadığı Sam Spade gibi. General Stemwood'un malikânesi- ne çağnlan Marlovve (Bogart), şantaj- cı Geiger'e haddini bildirmek üzere general tarafından tutulur. Müstehcen kitap taciri Geiger'in elinde. generalin kızı Carmen'in pek hoş olmayan fotoğ- raflan vardır. Ancak generalin asıl amacı. kayıp sırdaşı Shawn Regan'ı HBB 22.45 Derin Uyku - The Big Sleep / Yönetmen: Hovvard Hawks / Senaryo: William Faulkner, Leigh Brackett, Jules Furthman / Görüntü: Sid Hickox / Oyuncular: Humphrey Bogart, Lauren Bacall, John Ridgely, Martha Vickers, Dorothy Malone, Peggy Knudsen / 1946 ABD yapımı, 113 dakika. bulmak için Marlovve'dan yararlan- maktır. Marlovve ipuçlarını izleyerek Geiger'in evine gider. Havvks'ın filmi, Hollyvvood'dan çık- mış en iyi polisiye filmler arasında yer alıyor. "Film Noir"ın seçkin örnekle- rinin en seçkinlerinden biri ve belki de en karmaşık olanı. Chandler'in yapıtı. Hawks'ın titiz yönetimi ve Bogart'ın Philip Marlovve'u sanki oynamıyonnuş da bizzat o imiş. kadar inandırıcı bir şekilde canlandır- ması ile sihirli bir şekilde hayat bulu- yor. "Derin UykıT'nun çok ilginç bir başka özelliği var: Çözümsüz kalan bir cinayet. Stemwood'ların şoförü- nünölümü. YVilliam Faulkner' ın, Ju- les Furthman ve Leigh Brackett ile birlikte yazdığı senaryonun da Havvks'a, esran çözmede pek faydası olmamış. Derler ki Hawks sonunda katilin kim- liğini öğrenmek için Chandler'a tele- fon etmiş. Yazar da ona. "Ben nere- den bileyim? Kendin bul" demış. "Derin Uyku", daha önce de bir- likte oynayan ve bu fılmin çevrimin- den bir yıl önce e\lenen Lauren Ba- call ile Bogart'ın da beyazperdedeki sevgili imajını pekiştiren bir film. Ilk filmleri "To Have and Have Nof'ta Bacall'ın o boğuk, trombo- numsu sesiyle "Bir şey isteyecek olur- san, ıslık çal. yeter" demesi. henüz akıllardayken "Derin Uyku" da on- lann "ideal sinema çifti" olduklan gö- rüşünü bir kez daha doğruladı. Chandler ve Faulkner'ın şiirsel dil- leri ile Hovvard Hawks'ın usta yöneti- mi, iki starın göz kamaştıncı imajları- na ekleniyor. înzivaya çeUlmiş hzgın bir müzisyen TRT 2 22.45 Dünyanın Tüm Sabahları - Tous Les Matins du Monde / Yönetmen: Alain Corneau / Oyuncular: Jean Pierre Marielle, Gerard Depardieu, Guillaume Depardieu, Anne Brochet/1991 Fransa yapımı, 115 dakika. TV Servisi - Saray müzisyeni Ma- rin Marais (Depardieu), geçmişe bir yolculuk yapar v e bulunduğu yere na- sılgeldiğininhesaplaşmasınagirişir... Yoksul bir ayakkabı tamircisinin oğ- lu olan Marais, müzik eğitimini kan- sının ölümüyle çevresinden kopan, uz- laşma tanımayan usta müzisyen Saint Colombe'dan (Marielle) alır. Seçti- ği enstrüman "viyolo da gambaj"nın tüm inceliklerini ondan öğrenir. Bu arada ögretmenin kızına (Brochet) da âşık olan Marais. büyük müzikçiden kazandığı deneyimle saray müzisyen- liğine kadar yükselir. Tüm bunlarolur- ken Saint Colombe halktan kopuk bir biçimde müzik yaşamını sürdürmek- tedir. Geriye tek bir soru kalır: dünya görüşleri açısından taban tabana zıt olan bu iki insanm çekişmeleri ne gi- bi sonuçlar doğuracaktır? "Dünyanın Tüm Sabahları". iki insanın bir yaşam boyu süren "inat- laşmaları"nın öyküsünü beyazper- deye aktaran önemli bir sinema yapı- tı. Müziğin başrole soyunduğu film. gençlik günlerinde yaşama bakışında "zikzaklar" yaşayan bir insanın "yol göstericisi"ne karşı olan hayranlığı- nın ters tepmesi diye de nitelenebilir. İçinde müthiş bir şiir barındıran 'Dünyanın Tüm Sabahları', sinemanın bir sanat olduğunu hissettiriyor... Içinde müthiş bir şiir barındırıyor bu film. Bu şiirin kaynağını ise yönetmen Alain Corneau'nun anlatımı kadar. ele aldığı öykünün duruluğundan alı- yor. Evet duru bir film "Dünyanın Tüm Sabahları". Bu özelliğinin al- tını çizmek gerek. Çünkü insana dair ne tür duygular >aşanıyorsa hepsini "kazanılmış" biçimde bulmak müm- kün. tki büyük ve deneyimli Fransız oyuncunun sinemada aktörlük denen şeyin zirvesini yaşattıklannı da söyle- yebiliriz. Depardieu. özellikle de Ma- rielle bu duyguyu yaşatmak için aza- mi çabayı harcıyorlar. Depardieu'nün oğlu Guillaume ve Anne Brochet de buikilininayaklannabağoJmadarrfıl'!. mi daha üst düzeylere götürmenin sa-_ vaşımını veriyorlar. Pascal Quignard'ın romanından uyarlanan "Dünyanın Tüm Sabah- ları", inzivayaçekilmiş "kızgın" bir müzisyenin kendi seçimini sunduğu ve onu yaşar kıldığı bir ustalık göste- risi. Daha önce 1993 Istanbul Film Festivali'ndeticari sinemalarda vete- leyizyonla^da ggstejnlen bu başyapıt, sinemanın bir sanat olduğunu hisset- tiren "vazgeçilmez" bir film. Bu kez kaçırmayacağınıza dair kuşkumuz yok! Kanal £ 23.35 'Pusula' TV' Servisi - Ümit Zileli'nin hazırlayıp sunduğu "Pusu- la"da bu hafta "Kitaba band- rol" konusu ele alınarak tartı- şılıyor. "Bandrol uygulama- sı, korsan yayıncılığı önleye- cek mi", "Yayıncılar, band- role neden karşı çıkıyor" gi- bi sorulara yanıt aranacak olan programa, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Atıl Ant, PEN Yazarlar Derneği Başkanı Al- pay Kabacalı ve eski Kültür Bakanı Fikri Sağlarkatılıyor. '50'lilerin sinemasından yansımalar TV Servisi - Ilk romanıy- la üne kavuşan genç bir \a- zar, yıllardır uğramadığı doğ- duğu kasabaya geri döner. Orada iki ayn kadının simge- lediği iki ayn yaşam tarzı ve değerler bütünü arasında te- reddüt edecek ve varlığı kü- çük kasabada çeşitli olayla- ra yol açacaktır. "İnsanlar Yaşadıkça" adlı fılme kaynaklık eden ro- manı ile tanınan James Jo- nes'un birromanından uyar- lanan filmi Vincente !V1in- nelli yönetmiş. Bir müzikal ustası diye adının çıkmastna karşın zaman zaman "Mada- me Bovary", "Çıplak Ruh- lar", "Mahşerin Dört At- lısı", "Tepedeki Ev" gibi melodramlardayöneten Min- nelli'nin bu filmi, sanatçının estetik ustalığının yanı sıra ne denli becerikli bir kişilik \ e karakter araştıımacısı ol- duğunu da gösteriyor. Minnelli, elindeki Frank Sinatra. Dean Marrin. Shir- lev MacLaine aibi bir altın kadrodan alabildiğine yarar- lanmış. Ayrıca yardımcı oyuncular Martha Hyer ve Arthur Kennedy'nin de Shirley MacLaine ile Oscar adayı olmuş oyunculuklan izlenmeye değer. Filmin Elmer Bernstein imzalı müziğinden uyarlanan ve Sinatra'nın plak yaptığı "To Love and Be Loved" adlı şarkı da Oscar'a aday ol- muştu. "50'lerin sinemasın- dan ilginç yansımalar geti- ren bu fılmi izleyin!. TGRT00.30] Aşk Uğruna - Some Came Running / Yönetmen: Vincente Minnelli / Senaryo: John Patrick, Arthur Sheekman / Görüntü: VVilliam H. Daniels / Oyuncular: Frank Sinatra, Dean Martin, Shirley MacLaine, Martha Hyer/1958 ABD yapımı, 137 dk. MEDYA NOTU EMRE KONGAR Cevizoğlu CTV'de: Inanılmaz Bir Program Televizyondan sonrakı en yararlı icat nedir? Televizyondan sonraki en yararlı ıcat, onu oturduğu- muz yerden denetlememıze yarayan "uzaktan komu- fa"aletidir. 17 Haziran 1998 Çarşamba gecesı saat 23:40 dola- yında kanallar arasında "seyahatederken", gözüm bır- denbire CTV'de Hulki Cevizoğluna takıldı. Değerli gazeteci-yazar Cevizoğlu, bir genç kızımız ile sohbet ediyordu. Üç nedenle derhal o kanalda kaldım. Birinci neden, Cevizoğlu'nun sohbetlerinin gerçek- ten kaçırılmayacak nıtelikte oluşu idi. Kendine özgü üslubu ve yıne kendine özgü esprı anlayışı ile artık bir "ekol" niteliği kazanmış oian Cevı- zoğlu'nun programında yine ilginç bir şeyler vardı mu- hakkak. Ikinci neden, Kanal 6'da program yapan Cevızog- lu'nun da kanal değıştırerek CTV'ye mı transfer oldu- ğu şorusunun aklıma takılmasıydı. Üçüncü neden ise, Cevizoğlu'nun bir genç kızımız- la konuşmakta oluşu ve benim, Cevizoğlu'nun konu- şacağı önemdeki bu genç kızımızın kim olduğunu me- rak edişimdi. Sohbeti izlerken. programa mıhlandım kaldım. Değil son günlerde, son aylarda bıle bu denlı ilgı çe- kici bir başka program ızlediğimı anımsamıyorum. Önce bana garip gelen durumun kafamda yarattığı soruların yanıtlarını buldum: Cevizoğlu kanal değiştirmemiştı. Cevizoğlu ile konuşan kızımız da, Cevizoğlu'nun ko- nuğu değildi. Çünkü bu kez roller değişmiş. Cevizoğlu, sonradan adının "Ash Astan" olduğunu öğrendiğim ve ekranda görünen kızımızın sunduğu bir programa kanuk ol- muştu. Programın ilginçliği ise, programın ev sahıbı olan kı- zımızın son derece bozuk bir Türkçe ile ve ınanılmaz bir mantıksızlık ıçinde sorduğu sorulara Hulki Cevi- zoğlu'nun her zamanki mantıklı davranışı ıçinde, "so- ğukkanlı ve ciddi" üslubu ile yanıtlar vermeye çalışmak- ta oluşu idi. Cevizoğlu'nu Cevizoğlu yapan "ciddiespri" üslubun- daki "espri" öğesı ise, bu programda. Cevizoğlu'nun inisiyatifinden çıkmış, sunucu kızımızın "yetenekleh" bağlamında "doğal" bir öğe olmuştu. Ornegin kızımız, "S/2cemuc/zened/r" diye soruyor- du. Cevizoğlu bu garip soruya anlamlı ve mantıklı bir ya- nıt vermeye çalışırken, kızımız ikincı soruyu patlatıyor ve "Siz mucize yapabilirmisınız?" diyordu Cevizoğlu mucızelere ınanmadığını söyleyınce de, "Ne kadar alçak gönüllüsünüz" yanıtını verıyordu kızımız. Sunucumuz, Cevizoğlu gibi bir kışiye, "Işılay Say- gın ne kadar saygın?" gibi "çok sevıyeli" bir soru yö- neltebiliyor ve Cevizoğlu soğukkanh mantığı ıçinde bu- na da yanıt vermeye çalışıyordu. Bu "mantık ve seviye bombardımanı" snasmüa "Son günlerde aklınızı karıştıranlar nedir? Örneğin gençlik nereye koşuyor?" gibi. başı sonu ve mantığı belli ol- mayan iki soruyla aynı anda karşılaşan Cevizoğlu "ken- dinibozmadan" bu "sohbeti" sürdürebıliyordu. Ister inanın ister inanmayın, kızımız, "Biraz yorul- dum. Ne olur ne olmaz diye!" biçimınde sadece ara- larındaki bağlantı değil, ne anlama geldiği bile belli ol- mayan sözler sarfediyor ve Cevizoğlu olanca ciddiye- ti ile buna da anlamlı ve mantıklı bir karşılık vermeye çalışıyordu. Aslında bu "sohbeti"SerdarTurgut izleyip yorum- lasaydı sanıyorum ki köşe yazarhğı karıyenndekı en muhteşem mizah başyapıtlarından birinı üretebılirdi. Kızımızı kınamıyorum. Gençler genellikle bu yaşlarda, kendilerini ölçme ve yeteneklerini tartma konusunda hatalar yapabilir. Ama ya onları ekrana çıkartıp, bir sohbet programı- nı kendilerine emanet eden CTV yöneticıleri? Cevizoğlu bence "hayatınm sınavını verdi" bu prog- ramda; hem de başanyla. Cevizoğlu'nun bütün kariyeri boyunca gerçekleştır- me fırsatı yakalayamacağı bir "mizah programını" bı- ze armağan eden CTV yöneticilerını kutluyorum. Bence, bu program önceden ilan edilerek, bir "televiz- yon klasiği" olarak yeniden yayımlanmalı. Kent TVmedyoyla tanıştı TV Servisi - Kent TV,çalışanları ve nıedva mensuplan önceki akşam Pera Palas'ta düzenlenen gecede biraraya geldi. Kabloludan yayın yapan TV kanalının gecesine. çok sayıda gazete ve dergi yöneticisi katıldı. TV \öneticileri konuklara. Kent TV'de yayımlanan programlar hakkında bilgi verdı. Tv PROGRAMLARI O 9 - 0 0 Çocuk Saati 1 °-°° Haberler 10.05 Ya- şamın Içinden (Canh) 11.00 Haberler 11.05 Yaşamın Içinden (Devam) 12.00 Haberler 12.10 Dızı: LaWena 13.00 Haber 1313.22 Dünya Ku- pası'nda Dün, Bugün 13.30 Tatil Ekranı 14.25 Yaban- cı Film: Rebecca'nm Kızlan 15.00 Haberler ve Bor- sa 16.15 Kupada Dün: Nijerya-Paraguay (Özet) 16.50 Maç Başlıyor 17.00 Dünya Kupası: Hollanda - Mek- sika (Canh) 18.50 Kupada Bugün: Belçıka-G. Kore (Özet) 19.20 Dizd: Hayat Bazen TatJtdır 19.50 Spor20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.55 Maç Arası 21.32 Ku- pa Gündemi (Canh) 21.50 Maç Başlıyor 22.00 Dün- ya Kupası: Almanya-lran (Canh) 24.00 Dünya Kupa- sı Futbol Karşılaşması (Tekrar) (0 312 428 22 30). m 'T\ 06.20 MEB Açıköğretim üsesı Ders Prog- V I ramları 07.40 Anadolu Üniversıtesı Açıköğ- ^ - * retim Fakültesi Ders Programlari 08.00 GAP TV'ye Geçiş 18.58 GAP TV'den Geçiş 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Ve Sinema 20.00 Çağdaş Türk Beste- cileri 20.30 Akşama Doğru (Canh) 21.15 Gündem Dı- şı (Canlı) 22.00 Gece Bütteni ve Ingilizce Haberler 22^0 Festivalde Dün, Bugün, Yarın 22.45 Yabancı Film: Dünyanın Tüm Sabahları (0 212 259 72 75). 09.58 Açılış 10.00 Telegün 11.30 Yabancı Film: Köstebek 13.30 Belgesel: Geleceğe Bakış 14.00 TBMM TV 17.00 Dünya Kupa- sı: Belçıka - Güney Kore (Canlı) 19.00 Rock Market 19.50 Genç Haber 20.00 Halk Konserleri 21.10 Bel- gesel: Kayıp Imparatortukların Sırlan 22.00 Dünya Ku- pası: ABD-Yugoslavya (Canlı) 24.00 Dünya Kupası Fut- bol Karşılaşması (Bant) 01.30 Kapanış. 08.00 MEB Açıköğretim Lısesi Ders Progra- mı 10.00 Bir Solıst 10.30 Devlet Koroları 11.10 Bir. Solist 11.40 Konser 12.40 Anadolu Üni- versitesı Ilköğretim Öğretmenleri üsans Tamamlama Programı 13.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Prog- ramlan 14J0At Yartşlan (Bursa'dan Naklen) 17.40 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programlari 19.00 Anadolu Üniversitesi Ilköğretim Öğretmenleri Lisans Tamam- lama Programı 19.20 Jazz Rock 19.50 Belgesel 20.20 THM - TSM Konser 21.05 Dost Dost Diye. 06.30 Sabah Haberleri (Canlı) 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 Yaşamın Için- den (Canlı) 11.00 Haberter 11.05 Yaşarmn Için- den (Devam) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim Ka- dın (Canh) 13.00 Haber 13 13.30 Tatıl Ekranı 14.00 Çocuk Haber 14.05Tatil Ekranı 15.00 Haberler 15.05 Sizin İçin (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Iz- mir'den (Canlı) 17.00 Gençlerle 18.00 Haberler 18.30 Inanç Dünyası 18.55 Akşama Doğru 19.40 Ingilizce ve Almanca Haberler 20.00 Haberler ve Hava Duru- mu 21.00 Istekleriniz 22.00 Parantez 23.00 Dizi: Ku- ruluş 24.00 Konser: Nalan Tokyürek 00.50 Belgesel: Safranbolu'da Zaman 01.30 Günün Getirdiklerı. I 08.00 Dızı: Dallas 09.00 Di- zı: Bıtmeyen Aşk 10.00 Klip I 98 11.00 Yerli Film: Cin- göz Recai 13.00 Çızgi Film: Vıdget 13.30 Çızgı Film: Silvan 14.00 Çizgi Film: Robinson 14.30Çızgı Film: Haya- let Avcıları 15.00 Çizgi Film: Peter Pan ve Korsanlar 15.30 Büyük Küçük De- meden 16.15 Yerli Film: Buğulu Göz- ler 18.15 Dizi: Cesur ve Güzel 19.00 Di- zı: Yalan Rüzgân 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.10 Kupa 98 21.15 Yerli Film: Bitirimler Sınrfı 23.00 Dizi: Zeynep 24.00 Kupa'98 00.30 Ha- ber Hattı 01.00 Yabancı Film: Beklen- medik Itiraf (0 212 286 35 35). 6 09.00 Çizgi Film 09.30 Müzik Se- peti 10.00 Erken Teşhts 11.20 Çızgı Film 11.30 Sabah Neşesı (Canh) 13.00 Haberler 13.15 Biz Bıze 14.45 Dr. Stress 16.15 Çizgi Film 16.35 Yabancı Film: Hz. Süleyman'ın Hazi- neleri 17.00 Ara Haberler 17.15 Fılmin Devamı 18.35 Radar 19.00 Ardan Zen- türk - BaharTunalı ve Bugün 19.40 Sı- cak Gündem 20.20 Arka Pencere 20.30 Portreler ve Profesyoneller 20.45 Spo- ra Bakış - Hava Durumu 21.00 6. Kul- var 22.00 Yabancı Film: Aslan Yürek- li Rişar 24.00 Haber 6 00.30 Radar 01.30 Haber 6 02.00 Yabancı Film: Zehirti Ok (0 212 284 31 50). 05.20 Kültür - Eğıtim 08.00 Kamera Arkası (Şif- resiz) 08.25 Yabancı Film: Savaş Köpekleri 10.05 Yabancı Film: Ge- cenin Kralı 11.40 Yabancı Film: Sabri- na 13.35 Yabancı Film: Tatlı Zehir 15.05 Yabancı Film: Hain Evlat Üvey Babay Karşı 16.45 Yabancı Film: Tehlikeli Tü 18.25 Cıne5 Ajanda (Şifresiz) 18.35 Dı- zı: Power Rangers 19.00 Dizi: Goose- bumps 19.25 Cine Sinema (Şifresiz) 19.55 Yabancı Film: Koza 22.00 Ya- bancı Film: Harp Akademisinde Olay 23.35 Yabancı Film: Bambola 01.10 Yabancı Film: Zrtlar Birbirini Çeker 02.15 Yabancı Film: Güney Plajlarının Kadın- lan: Miami 03.10 Yabancı Film: Oyun Oy- namaya Bayıhrım (0 212 225 55 55). 09.00 Haber 09.20 Lı- festyle 09.30 Haber Öze- tı 09.35 Ekonomı. Gün- demdekiler, 40 Yıllık Alamanya Rüyası (Tekrar) 12.00 Günün Içinden 14.00 Ha- ber 14.20 Lrfestyle 14.30 Haber Özetı 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün, Ekonomi 17.00 Haber 17.20 Lifestyle 17.30 Haber Özetı, Dünyada Bugün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gündem- dekıler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 19.40 MotorS- ports 20.00 Haberler 20.45 Spor Gün- demi 20.50 Ekonomi 21.05 Dunya Ku- pası Özel 22.05 Hayvancıhk 2000 22.30 Belgesel: Vücudumuz 23.05 Gündem- dekiler (Tekrar) 23.30 Gece Gündüz (Tekrar) 24.00 24 Saat (0212 213 03 33). 07.00Uyanma Zamanı 09.00 Sabah Showu 1030 Mega 11.00 Jess 13.00 Specıal Vıdeo 13.30 Mert 14.30 VVılson Top News 14.45 Vıdeone 17.30 Mega Beşlı Burçin 18.00 Bir Nu- mara Seç 19.45 Haberler 20.00 Şehır Rehberi 20.30 Top Ten 21.00 Haberler 21.10 Geveze Show 22.30 Vıdeone 23.00 Dancezone 00.30 Mega 01.00 Play üst 03.30 Kanşık Turk Halk ve Sanat Muzığı Programı 04.30 VideoMix(027228S75 75;. 09.00 Haber Bül- teni 09.20 Eko Start 10.10 ParaKÂttM - l Raporu 10.30 Ki- taplık 10.35 Borsanın Şirket- leri 11.10 Para Raporu 11.35 Dünya Modası 12.10 Para Raporu 12.30 Kitaplık 12.35 Son Düzlük 13.00 Haber Bül- teni 13.40 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.30 Kitaplık 14.35 Sektör Rehberlerı 15.10 Para Raporu 15.40 Pı- yasalar 16.10 Para Raporu 16.30 Kitaplık 16.40 Eko Fi- nish 17.10 Kahve Molası 18.10 Dünya Lıstelen 18.40 Hedef Ünıversıte 19.35 Dün- ya Modası 20.00 Haber Bül- teni 21.35 Yabancı Film: Jack'in Dönüşü 23.35 Pu- sula 01.00 Haber Bülteni (0 272 282 57 001 II ctv 0 7 . 0 0 CTV'de S a b a h 08.30 Yoga ve Sız 09.00 Dızı: Gizli Hayatiar09.50 İMKB 10.00 Çızgı Film Kuşağı 11.00 Ya- bancı Film: Cehennem Or- manı 12.00 İMKB 12.10Filmın Devamı 13.00 Haberler 13.15 Belgesel 14.10 Spot (Canh) 16.00 İMKB 16.10 Dizi: Gızli Hayatiar 17.00 Haber 17.10 Dizi: Sokak Kanunu 1&00Gun- ce (Canlı) 19.00 Dizi: Ikı Kışilık Dünya 19.30 Ana Haber 20.25 Uykudan Önce 20.35 Dızı: Sı- nır Kasabası 21.00 Analız 22.40 Dizi: Saydam Kalpler 24.00 Gece Bülteni 00.30 Belgesel (0 212 282 36 00). m 07.00 Kahvaltı Haberleri a l ı f O9 -05 S l 9 a r a O9 -35 Çi^gi • • * w Film: Kara Kanat 10.05 Çiz- gi Film: Alaaddın 10.35 Ayşe Özgün Talk Show (Tekrar) 11.55 Dizi: Şeytanın Gözyaşlan 13.00 Gün Ortası 13.30 Çiz- gi Film: Alaaddin (Tekrar) 14.00 A'dan Z'ye 16.30 Gelin - Kaynana 17.30 Dizi: Süper Baba 19.00 Top Sende 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Spor Haberleri 20.50 Hava Durumu 21.00 Ibo Show 23.00 Magazin Forever 24.00 Ge- ce Haberlen 00.05 Spor Suare 01.00 Ha- berci 02.00 Platın 02.30 Müziklı Daki- kalar 03.00 Bam Teli 03.30 Sigara 04.00 Gönülden Nağmeler (0212 655 00 00) 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dizi: Manuela 10.00 Yerli Film: Üsküdar Iskelesi 11.30 Huzura Doğ- ru 12.00 Haberler 12.15 Hanımeli 14.00 Siyaset Vitrini 15.00 Müzıkalıte 16.00 Dizi: Komşular 17.00 Haberler 17.30 Çizgi Film: He-Man 17.55 Çizgi Film: Nin- ja Kaplumbağalar ia20 Dizi: Eltiler 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dızı: Bızım Ev 21.15 Tefsır 22.00 Haberler 22.20 Meh- metçik 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yaban- cı Film: Aşk Uğruna 02.00 Belgesel: Kaptan Cousteau 03.00 Dizi: Manuela (Tekrar) 03.30 Müzik 05.00 Dizi: Kom- şular (0 212 652 25 60). 06.00 Gün Işığı 07.00 Çalar Saat 09.00 Çızgı Film: Çıçek Kız 09.30 Çızgı Film: Remı 10.00 Çizgi Film: Sevimlı Kahramanlar 10.30 Dızı. Ku- çük Melekler 11.30 Farklı Bir Gün (Canlı) 13.00 Haber 13.20 Sen Her Şeyı Düşünürsün 14.00 Yerli Film: Çıl- gın Arzular 16.00 Dizi: Bızım Ev 16.40 Dızı: Çılgın Be- diş 17.40 Yerli Film: Kezban Roma'da 19.30 Ana Ha- ber Bülteni 20.35 Günün Yorumu 20.40 Spor Gunde- mi 20.45 Çarkıfelek 22.00 Yabancı Film: Cehennem Silahı -3 23.50 Gecenin Içinden 00.20 Spor Turu 00.30 Yabancı Film: Millionairess 02.00 Türk Sanat Müzığı 02.30 Sıgaranın Zararları (0 212 215 51 11). ı . 07.00 Gunaydın Türkiye 09.30 Yabancı Film: Ev- g j deki Yabancılar 11.30 Yerli Film: Sis 13.00 « s Gün Ortası 13.30 Dizi: Esmeralda 14.40 Dızı. Gül ve Diken 16.00 Dizi: Şehnaz Tango 17.00 Tatıl Başlıyor 17.20 Yerli Film: Dolap Beygiri 19.30 Star Ha- ber 20.30 Star Spor 21.00 Yabancı Film: Tannlar Çıld- rımış Olmalı 1 22.40 Paparazzi 23.40 Gece Hattı 24.00 Yabancı Film: Aile Sırlan 02.00 Zırve Deften 02.40 Mızrap 06.00 Müzik... Muzık... (0 212 448 80 00). 06.30 Aerobık 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 Haberler 10.10 Polıtıka Gündemi (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Canlı) 12.00 Haberler 12.05 Lıbero (Canlı) 13.00 Haberler 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4e (Canlı) 16.00 Ha- berler 16.35 Belgesel: HayvanlarÂlemı 17.00 Haberler 17.05 Tüketıcı Dosyası (Canlı) 18.00 Müzik Bahçesı 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Kon- ser: Musa Eroğlu 21.00 Konser- Hurşıt Yenıgün 22.00 OndaOn Haber 22.45 Yabancı Film: Derin Uyku 24.00 Haberler ve Hava Durumu 01.00 2den 4'e ıTekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.00 Cumbüş 07.30 Sabah Kahvesı 09.00 Yabancı Film: Don Juan'ın Maceraları 11.00 Türkülerımız 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Ankara Gündemi 13.30 Barış'la Müzik 15.00 Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas'la 19.00 Yanşma: 5-10-1519.30 Flash Haber 20.00 Bizim Bakkal 20.45 Işığa Çağrı 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesit 01.00 Yıldo ile 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 08.05 Kahvaltı Sofrası (Canlı) 09.05 Bu Şabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Öykü Atolyesı 11.05 Dızı. Duvardakı Kan 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Mü- zik Nostalji 13.30 Belgesel: Altaylar 14.00 Sızın İçin Seçtıklenmiz 14.30 Haberler ve Hava Durumu 14.45 Tur- küye Merhaba (Canlı) 17.00 Dunya Kupası: Belçıka - Gu- ney Kore (Canlı) 19.00 Akşam Bülteni.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog