Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Bugün, Bir Kitap Alın: Yazarın Sesi Kulaklarınızda Kalsın... Kitap "Kadıköy"de. ^ kitap kulûbü As Eğtence Meftezı Moda CadOesı No:44 Moda-Kadıkoy/tetantnJ Cumhuriye Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26558 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997; 24 HAZİRAN 1998 ÇARŞAMBA Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf tan Cumhuriyet'e özel demeç: DiııikııEamyorlar• Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf, terörist gruplann İslamı kendilerine örtü yaptıklannı belirterek "terörün Islamla birlikte anılmasına karşı" bütün Müslüman ülkeleri ortak önlem almaya çağırdı. Attaf, halkm büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede dine dayalı bir hareket geliştirmenin çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. • Cezayir'de demokrasinin tüm kurumlannı yaşama geçirdiklerini ve adım adım sağlamlaştırdıklannı belirten Attaf, "Siyasi partiler halkın sisteme katılmasında çok önemli bir unsur oluşturdu" dedi. Cezayir'le Türkiye arasındaki "siyasi istişare mekanizması"nın önemli olduğunu vurgulayan Attaf, ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğine dikkat çekti. MUSTAFA BALBAY ANKARA-Cezayır Dışişle- ri Bakanı Ahmet Attaf, ülke- sınde Islamın teröre örtü vapıl- mak ıstendığını belirterek "Te- rorizm tslamı kullanıyor. Buna bir tek ülkenin değiL tüm Müs- lüman üJkelerin karşı çıkması gereldr" dedı. Cezavır'le Tür- kiye arasında "siyasi istişare mekanizması" kurulmasının önemli bir adım olduğunu vur- gulayan Attaf, Türkiye ile sıya- sı ve ekonomik ılışkılenn hız- la geliştiğine dikkat çekti. Attaf dün Cezayir"ın Anka- ra Bü>ükelçiliğfnde sorulan- mızı yanıtladı Attaf'a yonelt- tiğımız sorular ve yanıtlan şöy- le. - Cezayir'de son 2 yıl içjnde demokratikleşme adımlan atı- lıyor. Çok partili sistemin ravı- na oturması konusunda çahş- malar var. Gelinen noktayı ak- tanr mısınız? - Şu anda seçilmiş bir cum- hurbaşkanı Cezayır'ı yöneti- yor. Dört aday arasından seçıl- dı Parlamentoda 10 partinin temsilcisi var Senatovu oluş- turduk Orada da dört partiden temsılcıler bulunuyor Beledı- ye seçımlenne 39 partı katıldı. Şu andakı hükümetı de üç par- tı oluşturuyor Demokrasinin tüm kurumlannı yaşama geçir- dik. adım adım sağlamlaştın- yoruz Siyasi partiler halkın sisteme katılmasında çok önemli bir unsur oluşturdu. - Cezayir deyince ilk akla ge- len şey ne yazık ki terör oluyor. l luslararası ajanslardan bu konuda çok farklı bilgilerdege- liyor. İslami terör nitelemesi var... Ülkenizde yaşanan terö- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 te Baykal, sistem değişikliğinigündeme getiren Cumhurbaşkanı Demirel'e sert çıktı 'Tarikatlan korudun' Festivalde Fransız esintisiİstanbul KüJtiir ve Sanat Vakfi'nın düzenlediği 26. l luslararası Miizik Festhali kapsamında, Fransız dansının son 20 yılına damgasını vuran Marsilya Ulusal BaJesL bugün ve yann AKM'de en yenitikçi koreograflardan Roland Petit'nin imzasını taşıvan gösteriler sunacak. 10 Temmuz'da Paris'te Düma Kupası çerçevesinde opera dünvasının üç iinlü ismi Pavarotti, Domingo \e Carreras'a eşlik edecek olan Paris Orkestrası da 26 ve 27 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi'nde iki konser verecek. Şef Rafael Frühbeck de Burgos yönetimindeki ilk konserin solisti mezzosoprano Claire Brua, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı anısına gerçekleştirilecek ikinci konserin solisti de phanist Hüseyin Sermet ANAYASA MAHKEMESt'NİN KARARI Kaduıın zinasını suç sayan maddeye iptal • Anayasa Mahkemesi, TCY'deki "Zina eden kan hakkında 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezası tertip olunur" maddesini iptal etti. Mahkeme, düzenlemeyi, anayasanın 'eşitlik' ilkesine aykın buldu. Bundan sonra yasal bir düzenleme yapılmazsa kadının zinasının da yaptınmı kalmayacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi, zına eden kadına 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını ön- gören Türk Ceza Yasası'nın (TCY) 440. maddesini ıptal etti. Yüksek mahkeme dün yaptığı toplan- tıda, birçok yerel mahkemenin itiraz yo- luyla getirdiği TCY'nin 440. maddesinin • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te SIVAS KATLtAMININ 5. YILDÖNÜMÜ • 5. Sayfada SUÎKAST SANIĞIYLA YILMAZ YAN YANA • 7. Sayfada AĞAR, YEŞİL'İ SAVUNDU • 7. Sayfada GAZETE KÂĞIDINA ZAM • 7. Sayfada • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, sistem değişikliğı tartışmalannı gündeme getiren Cumhurbaşkanı Süleyman Demireri sert bir dille eleştirdi. Sorunun rejimde değil siyasetçilerde olduğunu savunan Baykal, "Rejim değişirse cumhuriyeti tahrif etmek isteyenler etkisizleşecek mi? Senin himaye ettiğin, göz yumduğun bütün o tarikatlar, örgütlenmeler ortadan kalkacak mı" sözleriyle DemireFe yüklendi. • 5. Sayfada FFden koşullu destek • Cumhurbaşkanı Demirel'in sistem değışikliğiyle ilgili önerilerine katıldığını belirten FP Genel Başkanı Recai Kutan "Ancak her şeyden önce şekli olan cumhuriyet demokratik hale getirilmelidir" dedi. Kutan, Demirel'in cumhurbaşkanının iki rurlu bir yöntemle halk tarafından seçilmesi yönündekı önerisiyle ilgili olarak da •'Bu konular ayaküstü karara bağlanacak konular değil" diye konuştu. I 5. Sayfada 23 BALIK TURU 5'E İNDİ Karadeniz'de çevre felaketi yaşamyor • Cevre Kozası kuruluşlan tarafından düzenlenen "Karadeniz Için Uluslararası Güçbirliği Toplantısf'nda konuşan Ulusal Karadeniz NGO Sekretaryası Sözcüsü Gül Göktepe, Karadeniz'in büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya kaidığını ifade ederek kirliliğin kimyasal ve zehirli atıklarla birlikte geldiğini bildirdi. tstanbul Haber Servisi - Radyoaktif atıklannın, kimyasal ve zehirli çöple- rin Karadeniz'e dökülmesi sonucunda Karadeniz'in dünyada eşine az rastla- nır bir çevre felaketiyle karşı karşıya kaldığı behrtıldi. Aşın kirliliğin yanı sıra kontrolsüz ve sorumsuz avlanma sonucunda Karadeniz'deki 23 tican ba- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 te GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Öyle İşareUer ki... Diyanet işleri Başkanlığı'nın hazırladığı "2010 Yılın- da Imam Hatip, Personel ve Ihtiyaç Listesi Planı"na göre, 12 yıl sonra cami sayısı günümüzdeki rakamın iki katına, 103 bine ulaşıyor. Cami yapımlannın yasayla Diyanet Işleri'nin dene- timine ve iznine verilmesine çalışıldığı şu sıralar, önü- müzdeki yıllarda cami sayısının son hızla artacağı böy- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de BORSA Dun 4OO5 Oncekı DOIAR Dun 2&4.3SO Öncekı 2S4.3OO MARK Dun 147.1OO öncekı 147.2SO Şili ve Norveç ikinci tura çıktı • Brezilya ve halya'nın ardından Şili ile Norveç, Fransa '98'de ikinci tur vızesini alan takımlar oldu. Dünya Kupası maçlannda 8 yıldır yenilmeyen Sambacılar, son dakikalarda yedıği 2 golle Norveç'e boyun eğdi. A Grubu'nun diğer maçındaysa Fas, tskoçya'yı 3-0 yenmesine karşın finallere veda etti. • B Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Italya, Avusturya'yı 2-1 yenerken Kamerun'la 1-1 berabere kalan Şili ikinci oldu ve ilk 16 takım arasına kaldı. • Spor'da YUNUSNADİ ÖDÜLLERİ YunusNadianısına 52. yılda 14 ödül 326 kişinin 480yapıtı ile katıldığı 1998 Yunus Nadi Yanşması 'm kazananlara ödülleri yann akşam düzenlenen bir törenle verilecek. Cumfıurıvet OLUMUNOM 11. VILINBA YUNUS NADİ Yeşim Demir Afîs Esen Karol Afiş Y. Özhan Önür Karikatür Türker Cimcoz Fotoğraf KemalGök Fotoğraf Turgut Ozakman Sos. Bilım. Arş. Serap Cedik Senano Mehmet Gökağaç Senano Nazmi.Ağıl Şiir Mehmet Kâzım Kumpasoğlu IŞiir Gülseren Engin Övkü Osman Şahin Övkü Demir Öziü Roman HakanAkdoğan Roman B u p ü n C u m h u r i y e t ' l e Haber Merkezi -1998 Yunus Nadi Ödülleri belirlendı. Bu yıl 52'ncısı düzenlenen ve 8 dalda 14 ödülün verildıği yanşmaya 326 kışi 480 yapıtıyla katıldı. "Afîş" dalında Yurdaer Altıntaş, Bülent Erkmen. Mengü ErteL, Sadık Karamustafa ve Tan Oral'dan oluşan Seçicı Kurul, ödülü Yeşim Demir ve Esen Karol arasında paylaştırdı -Karikatür" dalında Semih Balcıoğlu, Ferruh Doğan, tsmail Gülgeç, Kâmil Masaracı ve Turhan Şelçuk'tan oluşan Seçicı Kurul, Yavuz Özhan Önür'ün yapıtını seçtı. Şakir Eczacıbaşı, Orhan Erinç, Ara Güler, İsa Çelikve Paul Mc.Millan'dan oluşan Seçicı Kurul. "Fotoğraf" dalı ödülünü Türker Cimcoz ve Kemal Gök arasında paylaştırdı "Sosjal Bilimler .\raştrmasr dalında Turgut Özakman "\ahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele" başlıkh yapıtı ile Prof. Dr. Bedia Akarsu, Prof. Dr. Toktamış Ateş, Prof. Dr. Aydın Avbay, Prof Dr. Taner Berksoy, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlau, Prof. Dr. lzzettin Önder ve Prof. Dr. Erdoğan Teziç'ten oluşan Seçicı Kurul tarafından ödüle değer bulundu. Tank Akan, Macit Koper, Zeki Ökten, Ziya Öztan, Işü Ozgentürk ve Memduh Ün'den oluşan Uzun Metrajlı Fılm Senaryosu Seçicı Kurulu. ödülü SerapGedik'ın "Figüran" ve Mehmet Gökağaç'ın *Her Şeve Rağmen Dostluk" adlı yapıtlan arasında paylaştırdı. Attilâ İlhan, Prof. Dr. Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Şükran Kurdakul ve Hilmi Yavıız'dan oluşan Şur Seçicı Kurulu. ödülü Nazmi Ağd'ın "Boşanma Dosv^sı" ve Mehmet Kâzım Kumpasoğlu'nun "Kule" adlı yapıtlan arasında paylaştırdı. "O> kü" dalında Mehmet Başaran, Vedat Günyol, Seüm 1leri, Tank Dursun K. ve Sami Karaören'den oluşan Seçicı Kurul. ödülün Gülseren Engin'ın "Sıradan Öyküler" adlı kitap dosyası ve Osman Şahin'ın "Mahşer" adlı kıtabı arasında paylaştınlmasına karar verdi. Talip Apaydın. Ahmet Cemal, Konur Ertop, Muzaffer Uyguner ve Prof. Dr. Tahsin YüceTden oluşan Roman Seçicı Kurulu, ödülü Demir Özlü'nün "İtakaya Yolculuk" adlı kitabı ve Hakan Akdoğan'ın "Nü Peride" adlı kitap dosyası arasında paylaştırdı. Bu yıl 52"ncisi düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri'ni kazananlar. yann saat 19.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak olan törenle ödüllerinı alacaklar. ••fff* CUMHURİYET'IN KÜLTÜR HİZMETİ Ermenl Meselesi Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un yakın tarihimize ışık tutan bilimsel çalışmasının birinci cildinin, tarihsel gerçeklerin bilinmesi yönünden ilgiyle karşılanacağını umuyoruz. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog