Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 1998 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 17 Uluslararası Büyük Ödül Serbest Cüres Turnuvası Şakiroğlu madalyaya doğru RIZAALMALI LEtPZİG-24ulkeden 113 gureşçının katıldığı Uluslararası Buyuk Odul Serbest Gureş Tumusası'na Leıpzıg'de devam edılıyor Mevlana Kulaç'ın fazla kılolannı atamadığı Harun Doğan'ın ıse sakatlandıgı ıçın katılmadığı turnuvada Turkıye, 6 sıklettte 6 gureşçıyleyeralıyor Gureşçılenmız 1 ve 2 tur maçlannda 6 galıbıyet, 6 da yenılgı aldılar Şampıyonanın en başanlı gureşçısı 97 kıloda Kâşif Şaldroğlu. ılk turda Fransız, 2 turda da Kanadalı rakıbını yenerek altın madalya ıçın avantaj sağladı AJtın madalya bekledığımız 130 kıloda Zekeriya Güçlü, ılk turda Iranlı rakıbını 3-0 yendı 2 turda ıse fınal olarak nıtelendınlen maçta Guçlu, Alman Thiele ıle eşleştı Normal suresı 1-1 bıten maç 20 dakıka kadar surdu Hakemlerpasıfgure^tığı ıçın Zekerna Guçlu'ye ıhtar verınce gureşçımız yenıldı. Karar protestolara neden oldu Nuri Zengin elendi Turnuvada 1 'ergalıbıyet ve 1 'er >enılgı alan 63 kıloda Gürsel Uzunca, 69 kıloda Efrahim Kahraman. 85 kıloda Ali Özen broaz madalya ıçın 3 ve4 rurlarda mındere çıkacaklar 76 kıloda 2 yenılgı alan Nun Zengin ıse elendi lOO'eyakuı sporcunun katıJdığı Lluslararası 53. Cezmi Or Atletizm\arışlan nefesleri kesü. (Fotoğraf GOKMEN ALAKUŞ) 40 bin dolar ödüllü yanşlarda 20 yıllık Türkiye rekorlan tarihe kanştı Cezmi Or'da rekor günü Rüzgâr sörfîi başladı KEREMKAÇARLAR ~ BODRlM - Ruzgâr Sorfü Şenhgı Bod- rum daba^ladı Turkı\e\elken Federasvo- nu'nun faalıvetprogramı ıçındeveralan )B TurkıyeTuru Ruzgâr Sorfu Kupası nın ılk gununde eiemeler yapıldı Ruzgânn olumlu olması yarı^maları da- ha çekı^melı hale getınrken ruzgâr sorfçu- lerı, ızle\enlerehevecanlıdakıkaldr\d>dt- tılar Erkekler yanşlan sonunda bır u;>t tura kalan ılk 24 belırlendı Buna gore Kutlu Torunlar. Huse\ın Sert Bora Kozanoglu. \abancı sporculardan da Fransa'dan Jean Mıchel Lebout Teıssıer Gregorv Thıerry Houlou. Ingıltere'den MattDarbv C> Grı»- lev fınal gruplanna kaldı Bavanlarda Almanya'dan Heıke Seıts. Turkıye'den İlknur Beyazıt ve Jale Lebaut arasındavapılanelemınasvonda HeıkeSe- ıts bınncı oldu Masterlerde ıse Murat Se- vınçlı ılk sırayı alırken Chnstıan Ptefter ıkıncı Hamdı Çakıroglu da uçuncu oldıı Toplam 3 500 dolar para odullu JB Tur- kıye Turu Kupası nın bınncı a>ağı bugun yapılacak fınallerle sona erecek FRJKNSA 93 ARİFKIZILVALIN Turkıve nın ıik para odullu uluslararasi or- ganızasvonu 53 Cezmi Or Kupası Atletızm Yanslan, 11 oyun,4de Turkıve rekoruna sah- neoldu A\rupaAtletızm Bırlığı(EAA)takvı- mmde veralan >anştavaklaşık 40 bın dolar pa- ra odulu dağıtılırken vıllardır vanına bıle vak- laşılamavan 2000 metre erkekler ve 1000 met- re bayanlar Turkıye rekorlan. tanhın tozlu raf- lanna kalktı 25 ulkeden 100"e vakın >>porcunun start aldığı Cezmi Or Kupası'ndaTürk atletler 3 altın 4 gumuş ve 3 bronz madalya kazandı- lar Sınkla atlamada Ruhan Işım altın madal- vava ulaştı Işım. 5 51 Iik derecesıvle hem Tur- kıve hem oyunlar rekorunun sahıbı oldu Eskı rekor da yme Işım"a aıttı 2000 metre erkek- lerde, bır sure once Turk vatandaşlığına geçen Turkmemstan asıllı Metin Sazak. 5 06 73'luk derecesıjle altın madalyanın sahıbı oldu Sa- zak bu derecesıv le SermetFımurleıık'ın 20 v ıl onte kırdıgı rekoru venıle>erek tanhe geçtı Bır onemlı Turkıve rekoru da 1000 metre ba- vanlarda Sure^aAyhan'dan geldı 6 olması- na karşın Neşe Çetin'm 1979'da kırdığı 2 49 6'lık rekorunu 2 46 26 ıle yenıleyen A>- han belkı madalya alamadı ama yıllar sonra bu rekora adını yazdırdı Gunun son Turkıye re- koru ıse 4x200 metre bavrak takımından gel- dı DenuGezgiruAhmetîekeLGokhanFilizve Reşat Oğuz'dan kurulu Türk ekıbı Slovenya- Makedonva karmasının ardından 2 oİup I 26 11 le Turkıye rekorunu venıledı Avnca guile atmada erkeklerde Ercument Olgunde- niz, 100 metre bayanlardaAkselGurcan cınt- te Avsel Taş gumuş. dıskte Sabrhe OrenguL Bayan milliler berabere Türkiye: 1 - Bulgaristan: 1 ST\T: \anuk kemal (Tekırdağ) HAKEMLER: E/kegunthner (S) \fonıca Fornecan (3) Uartına Stonh (3) (41/nanya) TİRKİYE:4\fer(3) Secla(2) 4le\ (2> \ielek(2) A\şe(2) Necmıye(2). A\sun (3) Handan (2) Idk 38 Esmera\ 2) Melahal (3) Dondu (2) Se\~ han (3) BVLGARİSTAS-.Staıanko (3) Hı\ana(2) Gezgana(2) Uazna(2).Zlat- ka (2) Ehsau'ta (2i Stela (2) Dmka (3) Elena (2) Petva (2/ (dk 89 Te- menuşka) Mazma (3) GOLLER: Dk 10 Klelahat dk 28 Mazma SARIKARTLAR: Stnhan (Türkiye) llnana Elısa\eta, Elena (Bulg.) NAtMÖRÜ TEKİRDAĞ Dunya Kupası bayan- lar fiıtbol eleme musa- bakasında, Turkıye ıle Bulganstan 1-1 bera- bere kaldı Bu sonuç- tan sonra Turkıye, 7 grubun bınncısı Yu- goslavya'nın ardın- dan, ıkıncı sırada yer aldı 100 metre engellıde Serap\ ılmaz. 100 metre erkeklerde ReşatOğuz bronz madalya kazanan Turk atletler oldular Cezmi Or Atİetızm Ku- pası nın 53 uncusunde 1 ] oyunlar rekoru kı- nldı Bu rekorlardan 2'sı Turk atletlerden gel- dı Rekor kınlanbranşlarşovle 100 metre ba- yanlar. 400 metre bavanlar cınt bavanlar. uzun atlama bayanlar 110 metre engellı erkekler. lOOmetre'erkekler 2000 metre^erkekler gul- le atma erkekler, sınkla atlama erkekler. v uk- sek atlama erkekler ve 4x200 metre erkekler Unlüler katılmadı Paralı > an^a dav et edıldıklen halde 400 met- re Balkan şampı>onu Oznur Dursun. dıskçı Husıuye Keskin mesafe ko^ueusu Serap \k- taş ve Lale Ozturk'un Cezmi Or"da ver alma- vışlan tepkılere neden oldu Avnca vansa ak- redıte edıldıklen halde 2 Nıjerya- lı bır Sıerra Leonelı atlet de vıze problemı nedenıv leTHY uçağına alınmayınca Istanbul'a geleme- dıler Ru> atlet Olga Kuznetsma ıse ısım benzerlıgı nedenıyle on- cekı akşam Ataturk Havaala- nı'nda problem yaşamasına kar- ^ın organızasyon komıte başkanı MünirYaraş'ın çabalanv laTurkı- ye'\e gınş yaptı ve 1000 metre bayanlarda gumuş madalva ka- zandı Yarışları ızleven spordan sorumlu Devlet Bakanı Yucel Seçkiner altın madalya kazanıp ovunlar ve Turkıye rekoru kıran Ruhan fşım ve Metın Sazak'ı hem plaket hem de para odülü ıle onurlandırdı Alihodzic imzaladı Türkrye Basketbol Ligi'nde şampivon olan Ûlkerspor transfere htzlı girdi. 2.08 boyunda ve 29 vaşındaki Cevad AJihodzic'i renkJerine bağlavan Ûlkerspor, bu oyuncuvla 1 yıllıgına 250 bin dolara anlaştı. Cibona Zagreb'de 6 sezon oynayan Âühodzic, 1992.94.95 ve 96 yıllannda Hırvatistan Şampivonluğu. 1995 ve % vıllannda Hırvatistan Kupası sevincini yaşadı. Bosna Hersek Basketbol MiltiTakimı'nın da vıldızı olan Cevad Alihodzic, \v rupa kupası maçlannda 385 sayı kaydetti. Kariyerinde en çok sav ı\ ı (20) Efes PUsen'e karşı, en çok ribaundu da Buckler Bologria maçında alan Cevad Alihodzic'in.Apoel maçında da 5 bluğu ^ K M E N L K U ^ YAŞAMIN RE\KLI YANLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog