Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 1998 PA2AR 14 TELEVKYON GüNÜN FîLMLERİ 11 55 / TRT 2 / Alaska'da Ayrıntı yanda Aptal Âşık 14.05 TRT 1 Güldürü /İ7\ ^ onetmenlığmı Yucel Uçanoğlu nun ustlendı- <5'ğı bd^rollerını llyas Salman ve Pembe Mut- lu nun pj\ laştığı filmde guzel bır kıza âşık olan saf bırgencın başmdan geçen ola>laranlatılıyor Süa tkili 14.45 Show TV Macera /77\ (Tough & Deadlv) - lvı dovuşen bır CIA aja- ^ / nı olan Jake, gunun bınnde >abancı bır ışada- mından onemlı bılgıleralmak uzere>ken kaçırılırve şuunınu v ıtırır Onu. ozel dedektıflık > apmakta olan eskı polıs Elmo kurtarır Fakat Jake ın neden ve kımlertdrafındankaçınldığıhâlâmeçhuldur Yonet- men Ste\eCohen 0>n Bıll\ Blanks Rodd> Pıper Yaz Bekân 18.10 atv Duygusal sTİ) Geçınısız karısından uzak duşunce yenı bırya- v İ ' şaın arayan çapkın bır yaz bekârının yasak aşk oykusu Fılm, zengın koca. geçımsızeş. gızlı sevgı- lı \ e >asak aşk motıflne >an o>kuler katılarak hazır- lanmış. bırçok benzen bulunan duzgun anlatılmış bır Osman Seden vapımı Başrollennde Tank Akan. Gulşen Bubıkoğlu Murat Koçyığıt, Denız Erkanat, Bulent Kayabaş gıbı oyuncular yer alı>or (1974) Para Uğruna 20.35 TRT 3 Macera /77\ (Salvatore Vlaria) - Yaşamın güçluklerının, v^/ paranm ve kotuluklerın ınsan hayatındakı etkı- lerını anlatan filmın başrollennde Carlo Mammuca- rı Lorella Morlottı \e Lons Bazzochı yer alıyor Sarafîna 21.00 Pnma Macera (C7\ (Sarafina) - Guney Afnka'da oğretmenlık ya- ^zs pan Mary, oğrencılerının kendılennden ve geç- mışlerınden gurur duymalan gerektığını anlatmaya. bunun ıçın gereklı bılıncı uyandırmayaçabalamak- tadır Ama, bılgının gucu. okullanm ve ulkelennı >onetenlenn cahıllığıyle karşılaşmca. oğrencılenn egı- tım konusunda ısteklen baskı gorûr Yonetmen Dar- rell James Roodt Oyuncular Whoopı Goldberg, Leleti Khumalo, Mınam Makeba (1992 ABD-lngıl- tere-Fransa. 115 dk) Panterin Pençesinde 21.10 atv Macera (Ts (E\ecuti\eCommand)-Teronstlıderı Panter ^Cs Rıck Harden'ın kızı veeşının bındıgı uçaktadır Uçak havalandiktan sonra teronst. ınış ıznı venl- mezse ucağı bombalayacağını söyler Hukumetın rehme pazarlığı sırasında kullandığı onemlı adam- lardan bın olan Rıck Harden'ınkarşısındabukezzor- lu bır pazarlık vardır Rodney MacDonald'ın yo- nettığı filmde Miırnel Dudıkoffoynuyor 21 15/ShowTV/Av2 Aynntı yanda Cina^et Var 21.30 Kanal 6 Gerilım /TT\ (Dial VI for Murder) - \ onetmenlığmı Alfred v î ' Hıtchcock'un ustlendığı. başrollennı Ray Mıl- land ve John VVıllıams'ın paylaştığı filmde. eşının kendısını aldattıgını oğrenınce, onu oldurtmek ıçın kıralık bır katıl tutan adamın, eşi yenne katılın ol- mesıyleyaşadıklananlatılıyor (1954 ABD, 105dk) Sıcak Takip 22.10 Interstar Macera /Ov (Good Cop Bad Cop) - Eskı bır polıs olan Ma- ^3/ ce, hayatını, kefaletle serbest kalan suçlulan ız- leyerek geçıren bır dedektıftır Beledıye başkanı bır gıin Mace'ı kıralar ve ondan bır katılı yakalamasını ıster Bu gorev sırasında Mace'ın tesadufen karşı- laşttğı bır hayat kadını ıle Mıtch adında bır genç adam da kendılennı bu karmaşık olayın ıçınde bu- lurlar ve hep bırlıkte katılı bulmaya calışırlar Yo- netmen Davıd A Pnor Oyuncular Robert Hays, Davıd keıth Pamela Denıse 22 45 / TRT 2 / Kamelyalı Ayrıntı yanda Kı>amet Noktası 23.45 Show TV Macera P l (Adrenalin) - lyı bır polis olan Delone ıle uç <is polıs arkddaşı. terk edılmış eskı bır hapıshane- de saklanmakta olan ve korkunç cınayetler ışleyen psıkopat bır katılı vakalamak ıçın çalışmaya başlar- İar Ancak bu ış. herkesm tahmın ettığınden daha zor- dur, çunku karşılanndakı, doğaustu guçlere sahıp, çok senhareketedebılenbırvarlıktır Yon AlbertPyun Oyn Chnstopher Lambert. Natasha Henstrıdge Sevgi Savaşlan 00.30 TRT 1 Duygusal /C7\ (Sweet >\ar) - Annesı kazada olen 16 yaşında- y£/ kı Dıdıer, çocukluğundan ben gormedığı Vıet- nam Savaşı askerlennden olan babasının velayetıne venlır Baba ıle oğlunun yıllar sonra bır araya gelış- lennde yaşadıklan sorunlar anlatıhyor Yön Danıel Monn Oyn Marcel Leboeuf. Gerald Thomassın Sapık3 00.40 Kanal D Genlim /f>ı*(Ps}cho 3) - Maureen genç yaşta rahıbe olmuş ^Z/ mutsuz bır kadındır Çocukluğunu yaşayama- mış ve rahıbe hayatına alışamamış olmasından do- layı bunalıma gırerve ıntıharakarar venr Kılısenın çan kulesıne tırmanır ve en yuksektekı pencereler- den bırıne oturur Fakat bır kaza olur ve rahıbeler- denbın du^erekhayatını kaybeder Buolaydan son- ra şoka gıren Maureen manastıra kapanır Bu ara- da Maureen'e buyuk ılgı duyan bın vardır Duane Yon \nthony Perkıns Oyn Anthony Perkıns. Dı- ana Scarvvıd, JeffFahey (1986 *ıBD 96 dk) Kam>on... 01.20 TRT INT Macera /fN (Hijack) - Dev lete aıt bazı mallar karayoluyla ö taşınacaktır Bu ış ıçın ıkı tecrubelı şofbr kıra- lanır Ancak yolda, bır çetenın kamyonu kaçırmaya çalışması olayları karıştırır \ onetmen Leonard Horn Oyuncular DavıdJanssen keenanWynn f~~\ \abana Izleyin Orta Değmez R A D Y O CuMHURİY ET'TE BuGÜN ^ \ R A O V © J71O7.4 06.00 Hafta Sonu Ezgıle- rı 09.00 Alaturka Sevda- lar(Ayhn Şengun) (Tekrar) 10.00 Sarı Bısıklet (Ozgur Ozbakır)11.00HekımGo zuyle (Rıfat Yucel Özcan Barıpoğlu) 12.00 Genç Dalga (Serkan Barut) 13.30 Dunya Muzıği Atla- sı (FezaTansuğ) 15.00 Ile- tışımın Buyüsu (Alı Say- dam) 16.00 Kırk Ambar (Selımllerı) 18.30 Nokturn (Erhan Traşın) 20.00 Do- nulmez Akşamın Ufku (Ay- lın Şengun) 22.00 Denn- lık Sarfıoşluğu (Ozgur Oz- bakır) 24.00 Sırdaş (Oz- den Toprak) 02.00 Uğur- lar Olsun (Uğur Dınçer) Tel: (0212 513 80 06) Faks: (0212513 7719) +Ana haberbültenlensaat 13.00te ve 18.00'de yayına gırecektır. • 11.00 Hekım Gözüyie: Rıfat Yucel ve Ozcan Ba- rıpoglu sağlık gundemını canlı bağlantılarla ele alıyor • 16.00 Kırk Ambar: Selım ilerı sanat, edebıyat ve kent kulturu uzerıne sohbetıyle sızlerle • 18.30 Notrtürn: Erhan Traşın bu haftakı progra- mında klasık Batı muzığı agırlıklı olmak uzere Orta As- ya Cumhunyetı bestecı.ennın eserlenne yer venyor • 22.00 Dennlık Sarhoşluğu: Ozgur Özbakır ın ha- zırlayıp sundugu programda sevgıyı aynlığı, ozlemı ve kavuşmanın sevıncını anlatan çeşıth şıırlerden ornek- ler verılıyor NTV 22 30 'Sesler ve Renkler' TV Servisi - Sokaktakı ın- sanm katılımıyla gerçekle- şen "Sesler ve Renkler" programını Fatih Türkme- noğlu ve Haşmet Topaloğ- lu hazırlavıp sunuyor Ya- pımda bu hafta vazdığı bır vazıdan dolayı hapse gıren Ragıp Duran'ın ozgur ola- rak geçırdığı son saatlerın oykusu. *\v ustralva'da yaşa- v an Turklenn sorunlan. dert- lerı eğlencelerı ve Iskoç- ya dan goruntuler yer alıvor at\ 23.00 'Türkiye'de cinsellik' TV Servisi - Canlı olarak ekrana gelen haberprogram "A Takımfnda bu hafta "Türkive'de cinsellik" ko- nusu ele alınıyor Savaş Ay ve ekıbının hazırlayıp sundu- ğu yapımda aynca. Maslak Kız Yurdu'nda kalan oğren- cılenn sorunlanna yer verı- lıyor "Şiir Matinesi" ko- şesmde "BabalarGünü"ne ozelşıırlerokunuyor Tıyat- rocu baba-oğul Mustafa ve Mehmet Ali Alabora'nın da konuk olarak katıldığı ya- pımda Savaş Ay ıse Nâzım Hikmet'ın "Babam" şıırı- nı okuyor NTV 23.05 Müzik üzerine TV Servisi - Nilüfer Ku- yaş"ın hazırlayıp sunduğu "Kritik"ın bu haftakı konu- su muzık Programa konuk olarak, senfonı orkestrası eş- lığınde bağlama konçertosu CD'sını çıkaran Arif Sağ, Bursa Festıvalfnde Bursa Senfonı Orkestrasfna eşlık eden neyzen Süleyman Er- guner v e konser vermek uze- re Turkıye'ye gelen ıkı unlu Azen soprano Fidan ıle Hu- raman Kasımova kardeşler katılıyor ÖYS sonuçlan TV Servisi - Oğrencı \ er- leştırme Sınavı sorularının çozumlen TRT3'te 16 50'de, Kanal 6'da 16 30'da,kablo- lu televızyonda yayın yapan ctv'de ıse saat 14 30'da baş- layacak programlarda venle- cek TRT ıle Matfen Yayın- cılık ve Test Merkezı'nın ış- bırlığıyle ellı oğretmenın ka- tılımıyla jerçekleştınlen TRT 3'tekı "OYS '98" programı- nın yapımcılığını Hüseyin Çiftçi, yonetmenlığını ıse IVfehmet Onbaşıoğlu ustlenı- yor Kanal 6 ve ctv'de yayım- İanacak olan programlar da her bölumün uzman öğret- menlennın katılımıyla ekra- na gelecek 'Güçlü olan hayatta kalır' TV Serv isi - Rekin Teksoj 'un hazır- layıp sunduğu "Sinema \ e Edebiv at" kuşağında, Jack London ın " Maska Övkıileri" adlı kıtabından sınemaya uyarlanan " Alaska'da \ltına Hucum" adlı film gostenlıyor Fılmm gosterı- mınden once Teksoy. sinema vazarı Necla Algan ıle bırtanıtım söyleşısı ya- pacak Yuzyılımız başlangıcı Amenkan ede- bıyatının en onemlı temsılcılerınden Jack London (1876-1916) seruvenlı bır vaşam surmuş. fokavcıhğı vapmış. Alas- ka'da altın arayıcılanna katılmış. bu ara- da kendı kendını >etı>tırerek Amerıkan edebıvatına>enıbırsolukgetırmıştır Ev- nm kuramlannın. Marksızmın ve Nietsc- he'nın ustun ınsan felsefesının etkısın- de kalan London. ılkoykulennı 1900'de yayımlamıştır London yaşarken buyuk bır une kav uşmuş. kıtaplarının baskı sa- yısı bırbuçuk mıl>on gıbı yuksek rakam- Ggl TRT 2 11 55 Alaska'da Altına Hucum - Gold Rush ın Alasca / Yonetmen James Hill / Senaryo Paul Nicholas / Oyuncular' Mark Pillon, Dahavan Scott, Davvn Merrıck, Craig Alan / 1994 Almanya - Polonya - Rusya ortak yapımı, 90 dakıka. lara ulaşmıştır Romanlannın çoğunda. o >ıllarda Amerıkan edebı>atında >ay- gın olan doğalcıl ığın > ennı, hayatta guç- lûolanın yaşayacaği ılkesı alır Ulkemız- de de bu> uk ılgı goren "Demir Okçe" adlı romanında olsun otobıvografıkbır deneıneolan "Martin Eden"de olsun. ydzar ıçınde ya^adığı toplumunçözum- İemesını vdpar. >oksıılluğu doğuran ko- şullan eleştırır Intıhar edeıek yaşamı- nı noktdla>an Jdck London ırk aynmı- na, aşırı mıllıvetçılığe karşı çıkmış. bu tutumunu romanlarınd da vansıtmıştır Romanlannınsınemava>atkınlığısı- nemanın da Jack London'ın vapıtlanna buyuk ılgı gostermesıne yol açmıştır Holl>wood, >azann "Martin Eden", "Deniz Kurdu", "Vahşetin Çağrı- sı" gıbı romanlannı bırçok kez sınema- ya aktarmıştır Bu arada sessız sinema dönemınde Mavakovski SSCB'de bır "Martin Eden" uvarlaması çekmış, >ıne SSCB'de Le\ Kuleşo\ ıseyazann "Unexpected" adlı kıtabını sınema>a aktarmıştır "Sinema ve Edebi>at" kuşağında bugün gostenlen "Alaska'da Altına Hücum"un dd bır Almanya- Rusya-Polonya ortak >apımı olması Jack London'ın yapıtının evrensel kımlığını bır kez daha vurguluyor Perdenin en ünlü Kamelyalısı TRT 2 22 45 Kamelyalı Kadın - Camılle / Yonetmen. George Cukor / Oyuncular Greta Garbo, Robert Taylor, Lionel Barrymore, Elızabeth Allan, Jessie Ralph, Henry Daniell / 1937 ABD yapımı, 108 dakıka. TV Servisi - "Kamel- valı Kadın". 19 yuzyılın Parısı'nde soylular dunya- sı ıle ıç ıçe gırmi!) olan fa- hışelerdun>asını, so>lubır gencın bır fahışeyeolan aş- kı çevresınde olanca ger- çeklığıylegozleronunese- nyor Alexandre Dumas. ya- şanmışbırdeneyi sıcağı sı- cağına kâğıda doker "Gençlik Günahları " ısımlı bır şıır toplamı ve "Kamehah Kadın" adlı roman v e aynı adı taşıyan uç perdelık oyun bo> lece orta- ya çıkar Oyun, kahrama- nın olumunden tam beş >ıl sonra sahne>e konur Du- mas. olav dan çok etkılendı- ğını.romanı veoyunu, Ma- ne'nın olumunden hemen sonra hıç duraksamadan yazdığınıso>ler "Kamel- yalı Kadın" oyun olarak romandan daha çok tutulur v e en çok sahnelenen oyun- lardan bırı olur Bıreleştır mene gore o> unun uç ana unsuruvardır Aşkınherşe- >i!>ıırleştıren bırfahışenın bıle hatalarını bağışlatan bu>ıılu etkısı. herkesın mut- luluğu ıçın bır kışının ken- dını fedaetmesını ıste>en aı- lenm ustunluğu ve fahışele- rın temıze çıkmasının ola- naksızlığı "KameKalı Kadın" sı- nemada da buvuk ılgı gor- du Pek çok versıyonu va- pıldı Hatta bunlardan bı- nnde Kamelyalı Kadın. da- ha once sahnede ıkı bın kez bu karakten cdnlandıran Sa- rah Bernard oldu Ancak 64 vaşıyla daha çok "Ka- melvalı l\ine"ve benzedı Lstelık oykudekı Marıe 23 ya^ındaolmuştu Sınemdnın en unlu Kamel>alısı ıse bu ak>am seyredeceğımız, Cu- kor'un yönettığı fılm. George Cukor'un >onettiği •Kamelvalı Kadın'ın başrol- lerinde Greta Garbo vt'Robert Taylor ovnuvor. Metropollerde yaşanan vahşet CUMHUR CANBAZOĞLU Bırıncı "Predator" fılmınde Ar- nold Schwarzenegger Guney Amerı- kaormanlanndakırehınelen kurtarma- >a çalışırken doğaustü bır yaratık var- dı >anında Dört yıl sonra ıkıncı film- de bu kez yıne orman kanunlarının ge- cerlıolduğu 1997'lennLosAngeles ın- dayız Insanlar şıddete. vahşete alışmış durumda TVsunuculanvahşetıbırfut- bol maçını aktarır gıbı anlatıyorlar Lyuşturucu trafigmı yonetenlerle FBI ajanlan arasında büyük bır koşe kapma- ca yaşanıyor Kanunsuz yaşayanlan ya- kalamaya çalışan ajanlardan Mıke Har- nson (Glover), bır "kasap"ın kendı- ogr ShowTV21 15 Av 2 - Predator 2 / Yonetmen: Stephen Hopkins / Oyuncular Danny Glover, Gary Busey, Ruben Blades, Maria Conchita, Bill Paxton / 1990 ABD yapımı, 91 dakıka lennden önce dav ranıp uyuşturucu ka- çakçılannı vahşıce ortadan kaldırdığı- nı oğrenıyor Cınavetlerın ardında, val- nız kızılotesı ışınlarla saptanabılen bır yaratığın olduğu çok sonra ortaya çıkı- yor Yaratık. kımın ı>ı kımın kotu ol- duğunuçokıyıbılıyor Örneğın kendı- ne karamela sunan çocuğun kılına bıle dokunmazken, kanunsuzlan bırerbırer ortadan kaldırıyor Ancak bır sefenn- de hata yapıp kotülerle polısı kanştınn- ca Harrıson'la külahlan değışıyor Metropollerde yaşanan vahşetin bır canav ann elınden çıkanlardan daha v a- hım olduğunu anlatıyor "Av 2" Bu macera ve korku kanşımında yonet- menlık oldukça lyı. ancak senaryo ko- puk kopuk geliştığı ıçın yonetmen Hop- kins mucıze >aratamıyor Bu fılm, haf- ta sonunu hareketlı kapatmak ısteyen- len, bu turden hoşlananlan ozel efekt- ler ve hareketlı sahnelerle boş çevır- meyecektır Bır not daha, Predator'u 2 17cm'lık boyu> la Kev in Peter Hall canlandın>or TRT 2 16 55 'Söz Hukukun' Türkiye'de boşanma TV Servisi - Sunucu- luğunu Doç Dr Ferit Hakan Bavkalın ustlen- dığı "Söz" Hukukun" programında bu hafta "Boşanmanın hukuk- sal boyutu ve sonuÇİarl ele alınarak tartışilı>or Yapım ve yonetmenlığı- nı Feridun Keşir'ın >ap- tıgı programda. özellıkle Türkiye'de boşanma ge- rekçelen, boşanmanın sosyo-külturel yönlerı, > aş v e ekonomık duruma gore boşanma oranı ra- kamlarlavenlıyor Prog- rama konuk olarak hukuk felsefecısı Doç Dr Ab- dullah Dinçkol ve Sarı- yer Aslıye Hukuk Hâkı- mı lzzer Doğan katılıyor TRT2 15.35 'Erişim paketi' 'Internetin altyapısı' TV Servisi "İnternet TV'nın bu haftakı konu- ğu Türk Telekom Bolge Mudur Yardımcısı Meh- met Badem, lnternet alt- yapısı hakkmda bılgt ven- yor Handan Demiralp'm sunduğu programda. Ege- net Intemet Hızmetlen Mu- duru Turgut Kalfaoğlu ıle Ege Unıversıtesı Netvvork Yonetım Grubu elemanı Elif Begüm Çakmak da ızleyıcılerın bılgısayar ve tntemet'le ılgılı sorulannı yanıtlıyorlar Programda aynca, telefonla arayan ve adlannı yazdıran uç ızleyı- cı>e bıreradet Intemet en- şım paketi hedıye edılıyor Kanal D 23 15 'Teke Tek' Çete iddialan ve Yeşil TV Servisi - Tartışma programı "TekeTek"te bu hafta, Susurluk kazasıy - la bırlıkte gundeme gelen "De>letiçindeçete"ıd- dıalan, kamuoyunda "V e- şil" olarak tanınan Mah- mut Yıldırım ın kım ol- duğu, şımdıye kadar han- gı eylemlere katıldığı ve kımler tarafından korundu- ğu tartışılıyor Fatih Al- taylı'nın sunduğu yapı- ma, Devlet Bakanı Eyüp Âşık ve CHP İçel Mıllet- vekılı FikriSağlarkatılı- vor Programda aynca, "Çeteler ev lemlerini na- sıl gerçekleştiriyor", "Çete mensupları neden yakalanamıvur" sorula- rına yanıt aranıyor TRT 2 18.30 'Politikalar' 2000'li yıllarda tarım TV Servisi - Danışman- lığını Prof Dr Mehmet Tomak'ın ustlendığı "Iki- bine tki Kala"da, "ta- rım" konusu ışlenıyor 2000'lı yıllarda dünyada- kı tanmsal gelışmelerkar- şısında Turkı>e'dekı tanm polıtıkalarının ele alınaca- ğı yapıma konuk olarak Prof Dr Gülcan Erak- tan. Prof Dr Erkan Ben- liveDoç Dr HüseyinAv- ni Öktem katılıyor TRT2 18.05İ 'Ateşi Çalmak' ' Yaşama tanık şiirler* TV Servisi - Şıır ağır- lıklı edebıyat programı "Ateşi Çalmak"ı bu haf- ta şaır Kema) Özer sunu- yor. "Şiir bir tanıkrır" düşüncesının ışleneceğı programda, şıırlen Me- lek Daner ıle tıyatro sa- natçısı Erdoğan Ersever seslendırıyor Yapımcı- lığını Zehra Kurtte- kin'ın ustlendığı progra- mın yonetmenı Ismet Y»- zıcı Emir. NTV 22.051 'Pasaport' CIA'den değerlendirme TVSer>isi-Türkıye'run dış polıtıkasını belırleyen gelışmelen konu alan "Pa- saport"ta emeklı CIA Baş- kanı Amıral Stensfield Turner ıle yapılan röpor- taj yer alıyor Murat Yet- kin'm hazırlayıp sunduğu programda "Amerikan gizli servisi CIA 12 EylûT Mudahaksi'ni daha önce- den bilivor muydu", "CIA, Türkiye'de en çok hangi kuruma güveni- yor", "CIA, ordunun si- vasetteki rolûnu nasılde- ğerlendiriyor" gıbı soru- lara vanıt aranı>or Tv PROGRAMLARI 07.00 Yannlar Bızım 10.00 Haberler 10.15 Gençlik Gunluğui 1.00 Haberler 11.05 Olur OlmaziZOO Haberler 12.10 Stop 10 13.00 Haberler 13.10 Dunya Kupasında Dun Bugun 13.18 Aydın Bolak la Pazar Sohbetı (Canlı) 13.38 Muzık Pı- nan 14.00 Haberler 14.05Yeriı Fılm: Aptal Âşık 15.00 Haberter 15.05 Rlmındevamı15J0MaçBaşlıyor 15.30 Dunya Kupası 'Almanya - Yugoslavya (Naklen) 17.25 Dızı Hayat Bazen Tatlıdır 18.00 Haberler 18.20 Maç Başlıyor 18.30 Dunya Kupası 'Arjantın - Jamaıka (Naklen) 20.20 Haberler 21.15 Maç Arası 21.32 Ku- pa Gundemı 21.50 Maç Başlıyor 22.00 Dunya Kupa- sı ABD - Iran' (Naklen) 24.00Gunun Getırdıkfen00.30 Yabancı Fılm: Sevgı Savaşlan (0 312 428 22 30) 08.00 Yabancı Fılm: Çocuk, Şarlo Kırlar- da,MaaşGünu09.40Belgesel DunyaCoğ- rafyası 10.30 Yarışma Yedıtepe Maraton 11.30 Dunya Mutfaklarından 11.55 Yabancı Fılm: Alaska'da Altına Hücum 13.55 Dızı Flonda da Ta tıl 14.45 Yaşam Boyu 15.35 Intemet TV (Canlı) 16.25 Dızı Kalıfomıya Ruyası 16.55 Söz Hukukun 17.35 Bel- gesel Resım Sevıncı 18.05 Ateşı Çalmak 18.30 Ikı- bıne Ikı Kala 19.00 Akşam Bultenı 19.30 Muzık Ko- ndoru (Canlı) 21.00 Ve Suare 22.00 Gece Bultenı ve Ingılızce Haberler 22.30 Festıvalde Dun Bugun, Ya- rın 22.45 Yabancı Fılm. Kamelyalı Kadın 00.30 Geç- mışe Ozlem 01.00 Kapanış (0 212 259 72 75) 10.00 Telegun 11.30 Korkusuzlar 12.00 Konser Salonlanndan 13.30 Buyuk Mace- raTelevızyonu 14.00BırSevgıOrtamı 14.30 Denız Fatıhı 15.30 Integrale 16.00 GuneşAltında 1650 OYS-98 20.00 Genç Haber 20.10 Belgesel 20.35 Ya- bancı Fılm: Para Uğruna 22.05 Gece Başlarken 00.05 Dunya Kupası Futbol Karşılaşması (Tekrar) 10.00 M E B Açıkoğretım Lısesı Ders Prog ramlan 13.00Yurrtan Sesler 13.30 Fasıl 14.00 TSM Bır Solıst 14.30 Muzık Pınarı 14.50 At Yarışlan (Istanbul dan Naklen) 17.40 M E B Açıkoğ- retım Lısesı Ders Programlari 20.00 Belgesel 20.30 THM Konser 21.20 Hatta Sonu 07.00 Yannlar Bızım 10.00 Haberler 10.15 Pazar Panorama 11.00 Haberler 11.05 Pa- zar Panorama 12.00 Haberter 12.05 Stop 10 13.00 Haberler 13.10 Olur Olmaz 14 00 Haberler 14.05 Yeriı Fılm: Allahaısmariadık 15.00 Haberler 15.05 Fıl- mm Devamı 16.00 Konser Sınan Erkoç 17.05 Safı- yedır Kızın Adı 18.00 Haberler 18.20 Muzık 18.30 Gundem 19.10 Belgesel 19.40 Bızım Mahalle 20.10 Ingılızce ve Almanca Haberler 20.20 Haberler 21 20 Yeriı Film- Suıtan 23 00 Sesler ve Yorumlar 24.00 Gu- nun Getırdıklerı 00.30 Yaşasın Sanat 01.20 Yabancı Film: Kamyon Sûrûculen 02.30 Telegun 07.30 Yeriı Film: Canım Annem 09.15 Çızgı Sinema Ivan Hoe 10 30 Yeriı Fılm: Intıkam Benım 12.30 Ilk On 13.30 32 Gun (Tekrar) 14.45 Yabancı Fılm: Sı- kı Ikılı 16.45 Elıt Look Model Yanşma- sı (Tekrar) 18.30 Şans Kapıyı Çahnca 20.00 Shov TV Haber 21.00 Spor Say- fası 21.15 Yabancı Fılm: Av 2 23 15 Maraton Extra 23.45 Yabancı Fılm: Kıyamet Noktası 01 00 Kupa 98 01.30 Haber Hartı 01 45 Yabancı Filnr Ge- ceyansı Opucuğu 03 30 Kapanış (0 212 286 35 35) 6 07.30 Armonı 09.00 Çızgı Fılm 09.30 Pazar Neşesı 11.00 Aılenı- zın Avukatı 12.00 Ustelerden Seç meler 13.00 Haberler 13.15 7'de 7 14.00 7'de 7 Dunya (Dış Haberler) 14.20 Ya- bancı Film: Op Benı Kate 16.30 OYS Sınav Sonuçlan 17.00 Haberler 17.15 ÖYS Sınav Sonuçlan 19.00 Ana Haber 19.40 Spora Bakış 20.00 Geceler Ma vı Surgun 21.30 Yabancı Fılm: Cına- yet Var 23.30 Haber 6 24.00 Emın mı- sınız? 01.35 Haber 6 02.05 Yabancı Fılm: Yeşıl Alev 03.50 Yabancı Fılm: Op Benı Kate (Tekrar) 05.45 Lısteler- den Seçmeler (Tekrar) 06.45 Çızgı Fılm (0 212 284 31 50) 0A20 Kultur-Egıtım 08.00 Kamera Arkası (Şıfresız) gg^n Yabancı Fılm Kuçuk Casus 09.50 Yabancı Fılm Kızıl Maske 1130 Yabana Fıim Yalancı Yalaneı 13.00 Star Portre Jım Carey (Şıfresız) 13.20 Yabancı Fılm Şımşek Jack 15.00 Ya- bancı Fılm JacguelıneKennedy 17.30 Ya- bancı Fılm Tam Zamanında 19.00 Altay - Shamrock Rovvers Futbol Karşılaşma- sı (Naklen) 21.00 Yabancı Fılm Dante Yanardağı 2250 Yabancı Fılm SenUyur ken 00.30 Dızı Bordello Dılek Lıstesı 01.00 Tantrıc Love Makıng 01.55 Ya- bancı Fılm Oyun Zamanı 03.35 Yakın Çekım Erotık Yıldızlan (0212225 55 55j ^ ^ 07.00 Haberler 07.15 =§J Sporda Bugun 07.30 Gundemdekıler (Tekrar) 08.00 Haberler 08.15 Sporda Bugun 08.30 Gundemdekıler (Tekrar) 09.00 Haberler 09.20 Basın Ozetı 09.30 Bel- gesel Hayvancılık 2000 (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Frank Sınatra nın Ha yatı (Tekrar) 11.00 Haberler 11.20 Ba sın Ozetı 11.30 Belgesel Vucudumuz 12.00 Haberler 12.05 Ismet Solak la Anakara Kulısı Ozel 13.00 Haberler 13.10 Spor Pazarı 19.00 Haberler 19.15 Dunyada Bu Hatta 19.40 Spor- da Bugun 20.00 Haberler 20.30 Spor Gundemı 21.00 Haberler 21.05 Dun- ya Kupası Ozel 22.05 Pasaport 22.30 Sesler ve Renkler 23.05 Krıtık 23.40 Lıfestyle 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33) 07.00 Uyan- ma Zamanı 08.30 Hafta- sonu 10.30 Mega 11.00 Top Nevvs 11.15 Ozlem 12.30 KelımeAvı 13.00Vı rus 13.45 Vıdeone 15.00 Zeynep 16.00 Profesor 17.00 Top 10 17.30 Hıt Lıst 18.30 Haftasonu 20.00 Top Rock 21.00 Haftasonu 22.00 Yerçe- kımı Srfır 23.00 Geyık Par- kı 00.30 Mega 01.00 Play Lıst 03.30 Turk Halk ve Sanat Muzığı 04.30 Vıdeo Mıx 05.00 Trafık Progra- mı (0 212 288 75 75) 07.05 Dunya Lıs- telen 09.00 Haber Bultenı 09.35 Ya- bancı Fılm: Ses- sız Dokunuş 11.35 Dık Açı 12.35 Son Duzluk 13.00 Haber Bultenı 13.35 Ekın Ruzgân 15.05 Para Reh berı 16.10 Otomotıv'98 17.10 Tıp Dosyası 17.35 VVashıngton Dosyaları ia40 Dunya üstelen 19.35 Dunya Modası 20 00 Ha ber Bultenı 21 OöSınemas kop 21.35 Yabancı Fılm: Mafyanın Kızı 23.35 Kan- tarın Topuzu 01.00 Haber Bultenı (0 212 282 51 00) ° 9 - 00Cızgı Fılm Kuşagı 10.00 Bel gesel 10.30 Enerjı Express 11.00 Pop Scala 12.00 Latın Futbolu 13.10 Yabancı Fılm: Utahh Adam 14.10 Muzık 14.30 OYS Sonav Soruları Çozumlerı 15.30 Lıman Dev- nyesı 16.20 Fuaye 17.00 Dı- zı E N G 18.00 Pop Scala 19.00 Klasık Fılm Koleksıyo- nundan 19.30 Ana Haber 20.25 Orman Savaşı 21.50 Ozel Bır Polıs 22.50 Belgesel 23 45 Bloopers Sport Show 00.20 Yabancı Fılm: Mezar- lığın Sırn (0 212 282 36 00) m 06.30 Dıllerdekı Şarkılar 9 ¥ I f 07 00Platın07.30Gargoy- * " • " les 07.50 Dısney Club 09.15 Sıgara 09.40 7 den 77ye 11.10 Harıka Pazar 13.00 Gun Ortası 13.25 Dı- reksıyon 14.20 SuperFare 15.00 Has- bıTembeler 15.40 IşDunyası 16.20 Vı- per 17.20 Cybıll 18.10 Yeriı Fılm: Yaz Bekân 20.00 atv Haber 20.30 Spor Ha- berlerı 20.35 Hava Durumu 20.40 Spor Suare 21.10 Yabancı Fılm- Panterin Pençesinde 23.00 A Takımı 01.25 Ge ce Haberlen 01.30 Spor Suare 02.00 Pla- tın 02.30 Muzıkh Dakıkalar 03.00 Dırek- sryon O3.X Sıgara 04.00 Gonulden Nağ- meler (0 212 655 00 00) 06.00 Huzura Dogru 06.30 Azerbaycan 07.30 Dedektıf Kopekler Kuçuk Kahraman- lar 08.00 Dunden Bugune 10.00 Çızgı Fılm Maskelıler Uzay Maymunlan Mı- nıklerOrmanı Afacan Uzaylılar 11.30 Hu- zura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Dıkız Aynası 13.00 Yabancı Film: Heıdı 15.00 Pazar Guneşı 17.00 Haberler 17 30 Yer- iı Fılm: Unutulan Kadın 19.00 Ana Ha- ber Bultenı 20.00 Dızı FX 21.00 Reısın Takası (Canlı) 23.00 Spor Elıt 24.00 Ge- ce Bultenı 00.15 Yabancı Fılm: Dino- zorlann Vahşetı 02.00 Yabancı Film: Bır Savaş Kahramanı 03.30 Muzık Oö.OODızı Komşular(02726522560; 06.00 Turk Halk Muzığı 06.30 Belgesel 07.00 Çızgı Film Kuçuk Lulu 08.00 Çızgı Fılm Dragon'un Gucu 08.30 Çızgı Fılm Kızıl Baron 09.00 Çocuk Kulubu 10.20 Çızgı Fılm RedKıt 10.50 Çızgı Fılm Mas- ke 11.20 Pazar Magazın 12.30 Zırvedekıler On 13.50 Katılsana Yanşsana 14.30 Yeriı Film: Kızlar Sınrfı Ta- tılde 16.30 Dızı ŞafakVaktı 17.30 Dızı Sıbel ia30 Dı- zı Zeyna 19.30 Ana Haber Bultenı 20.20 Spor Gunde- mı 20.30 Çocuktan Al Haben 21.30 Şahane Pazar (Can- lı) 23.15 Teke Tek 00.30 Haber Saatı 00 40 Yabancı Fılm: Sapık 3 02.00 Turk Halk Muzığı 02.30 Sıgaranın Zarar- lan 03.00 Kapanış (0 212 215 57 11) 07.00 Klıp 07.40 Çızg1 Fılm Orumcek Adam 06.10 Ç'291 F l l m Aslan Kral 08.40 Çızgı Fılm Orma- nın Kıtabı 09.10 Yeriı Fılm. Şenlık Var 11.00 Pa- zar Ekspres 12 00 Kırmızı Koltuk 13 00 Keyıflı Pazarlar Sana 14.00 Motor Sporları Dunyası 14.50 Çat Kapı 16.10 Yeriı Film: Ayşecık'le Ömercık 18.00 Yeriı Fılm: Can Evımden Vurdular 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.45 Dızı Bızımkıler 22.10 Yabancı Fılm: Sıcak Takıp 00.20 Gece Hattı 00.40 Yabancı Film: Kanun Namına 02.50 Yabancı Fılm: Ihanet 04.30 Mızrap 05.30 Muzık Muzık Muzık (0 212 448 8000) U D B 06.30Aerobık 07.30ÇocuklannDuşu07.55 I T r i r . H =z ^Dln °zorlar 08.20 Alvın ve Arkadaşlan V " ^ 5 G Y l 0910 D l 0 9 0 ş V , T ^ T Genç Yanşçılar 09.10 Dınozorlar09.30 Muzık Kulubu 10 00 Haberler 10.15 Mavı Dunya 11.00 Tele Kare 12.15 Metronom 13.00 Haberler 13.15 Para- nın Yonu 14.15 Asker Isteklen 15.30 Yabancı Fılm: Frank James ın Donüşu 16.00 Haberler 16.05 Fılmın Devamı 17.00 Haberler 17.35 Çızgı Fılmler 18.30 Ana Haber Bultenı£0 00 Pazar Şenlığı (Canlı) 22.00 Hayatı- mız Moda 22.30 Top Bızde (Canlı) 24.00 Haberter 01.00 Pazar Şenlığı (Tekrar) 02^o Kapanış (0212 2814800) 08.00 Chps 09.00 Çızgı Fılm 09.30 Masal 10.00 Soz Esnafın 11.00 Yabancı Fılm: Rıo , « « , . . T,raV013 -O0AnkaraGundemı 14.00Polıvo- \e 15.00 Medyator (Tekrar) 16.00 Serpıl Barlas'la 18.30 Dızı Uçkagıtçılar 19.30 Flash Haber 20.00 Zenger Pa- şa nın Konuklar 22.00 Sıradışı 23.00 Yabancı Film: Telefondakı Ses 01.00 Kapanış (0 212 256 82 82) °^.30 Bale 08.40 Konser 09.20 Konser 10.10 Belgesel Kaptan Cook'un Seyır Deterı 11.00 Yabancı Fılm: SevgırnnYo- lu 12 50 Genış Ag 13.00 Konser (Tekrar) 13.30 Bale (Tek- rar) 14 20 Belgetel Denızlerın Ipek Yolu 15.10 Yaban- cı Fılm Kımse Benı Sevmıyor 17 10 Konser (Tekrar) " • ^ r 6 6 ' 9 6 5 ? ' B u Vu l u S u l a r ""8-30 Habercı (Tekrar) 19.10 Belgesel Vaşanmış Oykuler 20.00 Dızı Ihtıras Kur- banjar'20.50Ge^ış Açı21.00 Yabancı Fılm: Sarafina -fS ™ ! m ^?' s e v ] e Jazz 23.30 Yabancı Fılm: Köp- ru 01.00 Bale (Tskrar) (0 272 502 98 02).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog