Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhurıyet. com Cumhuriyet Q)iO"7.4 RADVO Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESINDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26555 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 21 HAZİRAN 1998 PAZAR OO s o r u v e y a n ı t l a r ı Yarm Cumhuriyet'te İsmail Cem, Türkiye'nin dış politikadaki bir yılını değerlendirdi 4 Atma AB'yi uyuttu'*Di5 politlka halkın geleceği' REFAHYOL dönemmde ıç sıyasetın golgesınde kalan ve stratejık konularda sekteye uğrayan dış polıtıkanın başındakı Ismaıl Cem, bırçok konuda Turkıye'nın eksıden artıya geçtığını söylüyor Avrupa Bırlığı, petrol boru hatlan. Kıbns, Yunanıstan'la ılışkıler ve soykınm yasası gıbı cıddı sorunlann arka arkaya geldığı dönemde Dışışlen Bakanı olan Ismaıl Cem, müstemleke kompleksıyle zıhınlen bulandınlmış olanlann uçüncü lıg takımı olarak kalmada ısrarlı olduklannı vurguluyor Ismaıl Cem, Dışışlen'nın ayncahkh bırazınlığın ılgı alanı, "hobısi" olmadığını, dış sıyasetın vatandaşın ekmeğı, çocuklannın geleceği olduğunu topluma anlattıklannı söylüyor. İngiltere'ye Kıbns notası• Yunanistan'ın Kıbns'ta saldın amaçlı gövde gösterisine aynen karşılık veren Türkıye, olaya seyırci kalan îngiltere'yı uyaracak. Ingiltere'nin 1974 Kıbns Banş Harekâtı'nda olduğu gibi bugün de Atina'mn adada silahlanmasına karşı duyarsız kalması Ankara'run tepkisine yol açtı. Türkiye hafta başmda ingiltere'ye bir nota vererek, bu ülkeyi '"garantör ülke olarak Kıbns'la ilgıli sorumluluklannı yerine getirmeye". çağıracak. • 9. Sayfada Temel konularda neler yapıldı? • AB ıhşkıien Avrupa Bırlığı'nm ölçülen var. Bu ölçüler çerçevesınde Türkıye ne kadar ılerlerse üyelık yönünde o kadar mesafe alacak. • Yunanıstan. Yunanıstan herkesı uyutmuştu. Şımdi bırçok konuda 14 ülke ve ızole edılmış bir Yunanıstan var. • S-300 füzelen' Muhataplanmla konuşurken fuzelenn varlığı Kıbrıs konusunda bizı haklı çıkanyor. • Ermenı sorunu. Tarıhten düşmanlık çıkartmak ısteyen aşın unsurlar Envan'da soz sahıbı Ancak oradaki Ermenılenn sağduyulu olduklanna emınım • Bakû-Ceyhan- Petrol boru hatlan konusunda hayalcı olmamak lazım. Bu polıtıkayı ıyı götürdük. UUf SARİBRJIHİMOĞLU'nun SÖyle^Sİ • 10. Sayfada Israil, banşı sabote ediyor • Israıl'ın, Kudüs'ün sınırlannı geruşleterek kenttekı Yahudi nüfusunu arttırmaya yönelık tasansı ABD ve Filistınhler tarafından tepkıyle karşılandı. Washıngton. tasanyı "kışlartıcı bir adım" olarak niteledi ve bunun bölgedeki genlimı arttıracağı uyansında bulundu. Filıstm de Israil'i kınayarak tasannın durdurulması için Birleşmış Milletler'e çağnda bulundu. tsraıl'de iki milletvekili orduyu, yeraltında nükleer deneme gerçekleştırmekle suçladı. • 9. Sayfada Bankacılar vergi yasasına tepkili Fcâd yüksebne tcluihli• Yenı vergı yasasının Meclis"tekı görüşmelen sırasında CHP'nın son anda verdığı onerge bankacılardan tepkı gördü Daha önce Malıye Bakanlığı ıle yapılan anlaşma gereğı, menkul sermayeden vergı konusunda elde edılen odunler ortadan kalktı Trilyonlarca lıralık vergı avantajı ortadan kaldınlan bankacılar, Hazıne'nın uzun vadeli borçlanamayacağını, sermayenın yurtdışına kaçacağını, sermaye yatınmlannın duşeceğını savundular. ANKARA (Cumhurhet Bürosu)- Rantıve kesımının devlet tahvılı \e Hazıne bo- nolarında sağladığı vergı muafıyetının TBMM Genel Kurulu'ndakı değışıklıkle kaldınlması, bankalann "fa- vn yükseltme" tehdıdını ve- nıden gundeme getırdı Tnl- yonlarca lıralık vergı avanta- jı ortadan kaldınlan bankacı- lar, Hazıne"nın uzun vadeli borçlanamayacağını, serma- yenın vurtdışına kaçacağını, sermaye vatınmlannın duşe- ceğını savundular Vergı paketıne son anda getınlen hukum. 1997 >ılı ıtıbanyladev letın ıç borçlan- malarının yuzde 88 5"ını oluşturan bankacılık kesımı başta olmak uzere menkul sermaye gelın elde edenle- nn tepkisine neden oldu. U Arkası Sa. 6,Sü.3'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Danıştay karannı uygulamamak için 'mazeret' arıyor Gökova'da hep aynı senaryo• Gökova, Yatağan ve Yenıköy termık santrallanyla ilgıli Danıştay karanna karşı, "elektnk kesıntılen" yenıden gündeme getınlmek ıstenıyor. Üç santral ıçmde Gökova'nın farklı bir konumu olduğunu belırten Çevre Bakanı Imren Aykut, "Ne zaman Gökova'yı ağzımıza alsak enerji kesıntisı başlıyor. Kımseyı kandırmasınlar, Gökova'nın ulusal enerjıye katkısı yüzde 1 bile değil" dedı. ÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA-Gokova, Yatağan ve Yenı- koy termık santral lannın kapatılmasına yonelık Aydın Idare Mahkemesı kara- nnın Danıştay tarafından onaylanma- sıyla başlayan tartışmalar sürüyor Ka- muoyunda, hukumetın, daha önce ol- duğu gıbı elektnk kesıntılenne gıderek halkın tepkısını uyandıracağı kaygısı var Enerjı veTabıı Kaynaklar Bakanlı- ğı Müsteşar Yardımcısı HaMun Aüf Da- nışmanın. "Bakanlık olarak Danış- tay'm karannı uvgulanz. Ancak sonra bölgedeki turizmciler ve halk itiraz edi- yor'' sozlen, bu kaygılan haklı çıkardı. Çevre Bakanı İmren Aykut ıse "Ne za- man Gökova'yı ağzımıza alsak enerji kesinrisi başlıvor. Kimseyi kandırmasın- lar, Göko\a'nın ulusal enerjive katkısı vüzde 1 bile değü" dedı Danıştay'ın, Gökova, Yenıkoy ve Ya- tağan ıçın verdığı kapatma karannın 30 gün ıçinde uygulanması gerekıyor An- cak çevrecıler, öncekı hükumetlenn tav - nnı goz önüne alarak bu hukumetın de "elektrik kesinrisi tehdidi" ıle kamuoyu- nu arkasına alarak santrallan çalıştır- maya devam edeceğı kaygısını taşı- yorlar Danıştay karannın ilgıli bakan- M Arkası Sa. 6, Sü. l'de 24 BÖLGEDE 10 YILLIĞINA KİRALAMA Orman alanları yağmalanacak • Orman Bakanlığı, gelen tepkıler üzerine îstanbul'un ormanlık alanlanndaki günübirlik dinlenme yerlerinin özel şirketlere kiralanmasına ilişkin ihalelerin durdurulmasının ardından Türkiye genelinde yeni bir ihale açmaya hazırlanıyor. 13 ilde ihaleye çıkanlması planlanan 24 orman içi dinlenme yeri ve 9 milli park içinde bulunan tesısler kiralanacak. • Orman Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada, ihaleye çıkanlan bölgelenn alt sınır bedeli olarak belirlenen rakamın düşüklüğüne dikkat çekilırken sahalarda de\ let gözetiminin sağlanması gerektiği kaydedildi. • 4. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKÎLDÎ: 6-16-26-44-46-48 €*lllik VaklSIl* Fransa '98 Düma Kupası'n- larda ve tribünlerde verilen mücadelenin öncüsü ise fanatik taraftar- ^ ^^ dahe\ecangiderekartarken lar. Ancak bunlar, hooliganlar gibi "tas\esopa\la" değil Tenklerle"ı giderek artarken yeşil sahalann vanı sıra sokaklarda ve tribünlerde ilginç bir savaşım yaşanıyor. Takunlannı desteklemek için Fransa'\a gelen binlerce in- san, ülkelerinin başansı için ellerinden gelen çabavı gösteriyor. Sokak- ganlar gibi "taş \e sopajla" değil' savaşıyoriar. Llke bayrağı renginde bojanmış yüzler, resimler ve yazı- larla süslenmiş bedenler, Dünva Kupası'nı amacına daha da >aklaştı- nyor ve Fransa '98'i bir "spor şenh'ği''ne dönüştürüyor. (REUTER) HIRVATİSTAN: 1 - JAPONYA: 0, BELÇİKA: 2 - MEKSİKA: 2, HOLLANDA: 5 - C. KÛRE: 0 mspor'da ParİS Ermeni tasansına protesto • Avrupa'nın çeşıtlı ülkelennden Paris'e gelen yaklaşık 2 bın kışi, Ermenı soykınmı yasa tasansını kabul eden Fransa Parlamentosu'nun karannı protesto ettı Eylem sırasında kimliklen belirlenemeyen bırgrupgöstericılere saldırdı. Olayda 18 kışı yaralandı Dış Haberler Servisi - Fran- sa Turk Derneklen Bırlığfnın, Fransız Parlamentosu'nda ka- bul edılen Ermenı sovkmmı yasa tasansını protesto etmek ıçın dun Pans'te duzenledığı göstenye kımlığı belırsız bir grup saldırdı. Çoğunluğunu fa- şıstlenn ve ırtıcacılann oluş- turduğu gosterıcılerden 18'ı varalandı. 34 kı^ı de gozaltına alındı Saldın. gostennın vapıldığı Pans'ın Esplanede des Invalıd Meydam'nda kalabalık toplan- madan once gerçekleştı Poh- sın verdığı bılgılere gore. 80 kışı olduklan tahmın edılen saldırganlar. mevdanda toplan- mava başlamış olan 50 kışılık gnıba demır çubuklar v e bey z- bol sopalarıvla ^aldırdılar Olayda 18 kışı varalandı Kısa surededağıtılan saldırganlann çoğu kaçmayı basardı Polısin • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Babalar Günü kutlanıyor Bugün, yaşamımızdaki en önemli insanlardan birinin, babamızın günü. Yaşamımız boyunca bize kol kanat geren babamızı bugün kimimiz küçük bir hediyeyle, kimimiz de tüm günü onunla geçırerek kutlayacak. Prof. Dr. Özcan Köknel, Babalar Günü'nde çocuklara seslenerek, "Anneler gibi babalar da duygusaldır. Bir çıçek ya da öpücüğü esırgemeyin" dedi. Anna Jarvis'ın annesine adadığı mayısın ikinci pazar gününün ardından, haziran ayının üçüncü pazarı da babalanmıza ayrılan özel bir gün. Babalar Günü'nün öyle "Anneler Günü" gibi bellı bir tarihçesi veya öyküsü de yok "Annelenn günü var. Peki neden babalann da bir günü olmasın?" düşüncesınden yola çıkılarak belirlenmiş. ıkaoanı'nda bir virtüöz... Cıhat Aşkın, klasık muzıkseverlerin tanıdığı seçkın bir isim... İktidarın yeni adı Vıagra, beynı ve sınır sıstemıni etkileyen bir ılaç değil. İnsana duygu, arzu, fantezı katamıyor. Kadınlar bu nedenle tedırgın. Nıtrogiıserın ya da nıtrat ıçeren kalp ' ilaçları kullananların 'asla' vıagra almamaları gerekıyor. GUNDEM MUSTAFA BALBAY BugünCumhurİyet'le birlikte Babalar ZamanıL. Bugun Babalar Gunu Babadeyınce akla ılk. aıle ba- basının gelmedığı bir ulkede yaşıyoruz. Tutup, "gerçek babalar gunu" desek, bu kez "Ger- çek nedır" sorusuna yanıt arayacağız Nedır gerçek'? "Ger" ve "çek" Her neyse, fazla gerıp çekmeden, ulkemızde nere- deyse her gunun babalar gunu olduğunu vurgulayıp U Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog