Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 HAZİRAN 1998 CUMA HABERLER Türkbank'a Meclis araştınması • 4>KARA(AA)-CHP Erzıncan Mıllerveİcılı Vlustafa Kul \e arkadaşlan, Turk Tıcaret Bankası'nın Vferkez Bankası Tasarruf Me\duatı Sıgorta Fonu'na aıt yuzde 84 52 payrnın blok !>atışının yasalara uygun olup olmadığı konusunda, Vkclıs araştırması açılmasını ıstedı RTÜK ihaleleri inceliyor • \NKARA(Cumhuriyet Bürosu)-Radvove Televızyon Ust Kurulu'nun (RTUK) elektnk dağıtım şebekesı ve enerjı santral ıhalelennı alan televızyon sahıbı holdınglenn sermaye yapılannı oğrenmek ıçın yaptırdığı ınceleme sonuç vermedı Örtülü ödenek tçin önenge • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Istanbul Mılletvekıh Halıt Dumankaya ve arkadaşlan. ortulu odenekten 5 5 mılyar lırayı sıyasai amaçlarla harca>arak gore\ lennı kotuve kuilandıklan gerekçesıyle DYP Genel Başkanı fansu Çıller ve eskı Vlalıve Bakanı Ismet Attıla hakkında Meclis soruşturması açılmasını ıstedıler IMF ile anlaşma hazıplığı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hazıne Musteşan Yener Dınçmen, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyefıyle ISavlık bırprogram uzennde çalıştıklannı bıldırdı Dınçmen. IMF ıle 11 aydır surdunılen konsultasyon goruşmelenyle oluşan fıılı duruma, ımzalanacak ızleme (stafF monıtorıng programme) anlaşmasıyla hukukı zemın yaratılacağını soyledı Meclis salonu tartışması • \NKARA(Cuminıriyet Bürosu) - Meclis adına ıhalevj gerçekleştıren Emlak Konut. TBMM'nın her turlu yasal hakları saklı kalmak koşulu \e doğacak zararlan karşılama guvencesını de ıçerecek şekılde hazırladığı "geçıcı kabul" tutanağını oncekı gece saat 22 30'da Meclis Başkanlığı'na ıiettı Meclib Başkanı Hıkmet Çetın ıse açılış ve geçıcı kabulle ılgılı karan Meclis Başkanlık Dıvanı'na bırakacagını bıldırdı Bosna heyeti Ankara'da • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Yardımcısı ve Mıllı Sa\ uruna Bakanı Ismet Sezgın, Bosna Hersek Parlamentosu Halk Meclısı eşbaşkanlan Av do Çampara. lvvo Lozançıç ıle Sırp, Hınatve Boşnak mılletvekıllennı kabuJ ettı Gökçek'in ağaçları kurudu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP lı Anakent Beledıye Başkanı Melıh Gokçek"ın Ankara'da bulunan bulvar ve yollan ağaçlandırmak ıçın Itaha'dan getırrtığı ağaçlar depoda kurudu İptica yasalarına dipeneceklep' • ANKARA (AA)-Eskı Anavasa Mahkemesı Başkanı. Ataturkçu Duşunce Derneğı Genel Başkanı Yekta Gungor Ozden, utıca>la mucadele yasa tasanlannın yasalaşmayacafını, yasalaşsa da buyuk bır dırenışle karşılaşacağı goru^unde oldugunu belırterek 'Çunîcu, her partının ıçınde bu tasanlann yasakladıklannı ışlemeyı becen savan ve bundan sıyasai çıkar uman kımılen var" dedı Hallepde KDV düşüpülüyop • VSKARA(AA)- Toptancı hallerde halen yuzde 21 4 duzeyınde olan toplam kesıntı oranının duşurulmesı amacıyla, toptan meu e-sebze tıcaretınde yuzde 8 duzevınde bulunan KDV'nır mumkun olan en alt sev ıyeye. muhtemelen yuzdf l 'e çekılmesı konusunda Sanayı ve Tıcaret Bakanlığı ıle Malıye Bakanlı& arasinda anlaşma sağlandı Başbakanbk: Bünyemizde BÇG yokANKARA (Cumhurijet Bürosu)-TBMM Insan Haklan Komısyonu'nda Batı Çalışma Grubu(BÇG)goruşu]du Komısyon toplan- tısına BÇG ıle ılgılı bılgı vermek uzere yet- kılı katılmadı Başbakanlık'tan "gizfrkay- dıyla gondenlen yazıda ıse bağlı kuruluşlar arasında boyle bır kurumun bulunmadığı be- lırtıldı Toplantıda ılk olarak BÇG ve Başbakan- lık Takıp Kurulu (BTK) goruşuldu Komıs- yonun bu kuruluşlarla ılgılı yazılı sorusuna Başbakanlık Musteşan ımzasıyla yazılı bır > anıt gondenldığını belırten Komısvon Baş- kanı Sema Piskinsuf. goruşmevle ılgılı usul tartışması açtı ANAP'lı uyeler, gondenlen yazıda u gidi" ıbaresının yeraldığma dıkkat çekerek kapalı oturum onensınde bulundu- lar FP'lı Bahri Zengüı, "Muhataplar, bilgi verecek zatlar gelmediği için toplann amact- na uJaşmamış sav ılır. Sadecegönderikn met- ni inceleverek sorulanmıza yanıt bulmamız mumkun değıl. Burası Meclıs, heriesın gelip burava hesap vernıek gibi bir vukumluluğu olmalT dedı AN A.P lı Süha f anık v e İbra- him ÇeW nın gızlı oturum ıstemelen uzen- ne DYP'h Mehmet Ali Yavuz, Basına am- bargoka>Tnavin"dedi Başbakanlık'tange- len yazı uyelenn bılgısıne sunuldu Zengın'ın onensınde BTK'den "Sr.il ÇalışmaGrubu" olarak soz etmesı uzenne komısyon tarafın- dan yazılan yazıda da aynı ıfadenın kullanıl- dığı, BÇG ve Sıvıl Çalışma Grubu hakkın- da bılgı ıstenıldığı belırtıldı Komısyona gondenlen yanıtta da "Başba- kanlık biinvesinde ismj gecen kuruluşlann bulunmadığT goruşune yer venldı 7-18 Temmuz 1998 Size en yakın festival gişesi: Telefonunuz. ' l *' -*:'*« 10 12 15 17 18 Cemil Topuzlu Açılthava Sahnesi Itmıl r.rf>tıWi{<*pcri-.tır ! ht-jm- The Bkıu Brothen Band wtth Spacal Guest - Edd* Hor d CRR Kons«r Sal*nu (K«(..,,,n H..II Atatürk KüHür Merfcezi, •üyük Salon 7.500000 6000000 5000000 4000000 1011 1012 1013 1014 Bbnchard Qulnttc Juz Let«nd» Trfbute co B b FicçenUd 6000000 5000000 4000000 3000000 1021 1022 1023 1024 )orf* Pardo A Carios Benavent Jazz Runenco AJIScarBand Brootyn Funfc Esscmüis 1 Uço Ttyh 2100 5000000 4000000 3000000 2000000 1033 1034 Latın Crotfings Futuhrç 5 « i m o d A. Sandoval T ftjente 21 30 7500000 6000000 5000000 4000000 !•> R Haynes & j Patcmjca & O Perez Chck Corea "Ongm 21 00 6000000 5000000 4000000 3000000 1051 1052 1053 1054 7.500000 6000 000 5 000000 1061 1062 1063 Kenny Glrren Quartet Johr. Mc Uughlln Qumet 2100 5000000 ' 4000000 3000000 2000000 1071 1072 1073 1074 Cubanhn» Mc Coy lyner Ucm AB Star Band 2i m 6000900 5000000 4000000 3000000 1081 1082 1083 Kudsı Erguner 9000000 8000000 1091 I09Î 7000000 5000000 1094 Kenrvf VVerner Tno L Konıtz t P B I l C Hadtn 1VOO 4000000 Otv« Hodjnd Quim« 3000000 2021 'A Tnbuo; to p featurmg D Samûcb. E. Ptkmtn, O Vafenon ıtm 3000 000 2031 (UTMKTANBU. faatunng Y Ibnhımova. K Kana. Kubn 1</OO 2000000 Jadtdejohnettc Oâeneu Yarkın Turk ftnnlerı TopkıkHu 1900 3000 000 M a * Snplrs * Uıcky Pecenon 3000 000 2061 Medeskı MarDn I Wood 3000 000 4000000 2081 Burtun Ocal S Pecer VVaren 2000 000 2091 Pıyjnı Orchescre Natıonal dejas 19 00 2.000 000 WaxPococ 2)>O 3000 000 301 I Iftan ErpHn * VVuPocac 3000 000 3021 llhan Erphn S 3000 000 3031 Knımng Fjctoıy N^K "Vîbes . 2MO 3000 000 BenNdH 23)0 3000000 3051 Red Snapper 21 İ0 4000000 3061 RedSna«ıer 23 30 4000000 3071 Coobooe 23.30 3000 000 3081 3091 5000000 4011 / KOOO 19 00 4000 000 4012 3000 000 4013 • ) ı Cyrttı» A C*puto Turqufcio 21 K 9 000 000 5011 Cubar.ijmo 21 30 9000000 5021 Gramofon dakı konscHer ıçm SMARTEL dc rezervasyon /ap«lmayacaktır EMet aimak ısteyenfer Grvnofon dafi rezervısyon yapt»rabıhHer S HunptDn & G T n a H BcMII * D Thompson & J.Nugent 23 00 Tıhjm Ünonr Dankbu 23 00 S Köse t C Ayer t V ökıem a Ç Yıldn 23 00 Sdm Benba DârtteO 23 00 1 s 1 J Imcr Oenrar OördOsd 23 00 tm«r Dvnmr Donjüsıj 2,00 A|lan»B Duyırbr İ N reykifl S D Döndır ' W Tahjii ' W ™ Dorttou 'ı 00 1 Kose a C Aper a V Ûktem & Ç Yrtta 2i 00 lıner Demirer Dönkaü 23 00 SMARTEL REZERVASYON SİSTEMİ SMARTEL ıle rezervasyon yaparken sadece telefonunuzun tuşlarını kullanacaksınız (Çevırmelı telefon sınyalı sıstem tarafından algılanmadı|ından tuşlu telefon sınyalı veren telefon kullanınız) Lutfen kagîdımzı ve kalemmtzı hazır bulundurunuz ve rezervasyon sonunda sıze bıldınlecek olan REZERVASYON KOD NUMARASI'nı not edınız. Ayırtogınız bıletlen afırken, makbuz karşılığı I 000 000 TL rezervasyon servıs ucretı talep edılecektır Gostenlerın kod numaralannı ıçeren program çızelgesını ınceleyıp hangı gosterılere gıdecegınıze karar verdıkten sonra (0216) 428 02 08 ı tujlayınız. Rezerve edılen bıletlenn tumunun satın alınması zorunludur Satılan bılet gen alınmaz, ancak bır başka göstennın aynı fiyattakı bıletı veya txr ust kademedekı bıletıyle, aradakı fark odenerek degıştırılebılır Goscen gunu bılet değışımı yapılamaz Rezervasyon Kod Numarası'nı duymadan lutfen telefonu kapatmayınız, Aksı takdırde rezervasyonunuz geçerlı olmayacaktır Bıletlennızı tesiım alırken sıze Rezervasyon Kod Numaranız sorulacaktır Ataturk Kultur Merkezı'ndekı Festival Gışesı 27 Hazıran 1998 Cumartesı gununden, 18 Temmuz 1998 Cumartesı gunune kadar hergun saat l0"00 - I9O0 arası açık olacaktır SMARTEL'İ NASIL KULLANACAKSINIZ? 1. Sısteme gırdıkten sonn* elınızdekı çızelgeden yararlanarak. gıdeceğınız gostenye ve ıstedığınız fiyat kademesıne aıt olan kod numarasını tuşlayınız. Omek. Blues Brothers konserıne gıdeceksenız ve 7 500 000 TL lık bılet ıstıyorsanız 101 l'ı tuşlayacaksınız. 2. Sıstem sıze kaç adet bılet ıstedığınızı soracaktır Cevap oiarak ıstedı|ınız adedı cuşlayınız Herhangı bır göstennın herhangı bır fiyat kademesrnden en fazla 10 adet bılet rezerve edebılırsınız. 3. Istedığınız bılet kademesınde bılet kalmadıgı takdırde sıstem bu bılgıyı sıze bıldırecek ve bır baska kademeden yer ısteyıp ıstemedığınızı soracaktır 4. Bır gostenye yapoğınız rezervasyon bıttığınde sıstem sıze başka bır gostenye rezervasyon yapmak ısteyıp ıstemedığınızı soracaktır Istıyorsanız sıstemın belırttıgı sayıyı tuşlayıp rezervasyon yapmaya devam edebılırsınız 5. Rezervasyonla ılgılı tum ışlemlerınız bıttığınde once telefon numaranızın sısteme tuşlanması, sonra da adınız ve soyadınızın sısteme soylenmesı ıstenecektır 6. Sıstem sıze yaptıgınız rezervasyonun toplam fiyatını bıldırecektır 7. Bu sıstemle ayırttığınız bıletlen, 23 Hazıran Salı gunu saat 10 00 dan 25 Hazıran Perşembe saat 19 00 a kadar Vakıf Merkezı (Istıklal Caddesı, Luvr A p t No 146, Beyoglu) I Kat Rezervasyon Ofisı nden, 10 00 - 19 00 saatlen arasında alabılecegınız gıbı, Aktıf Dağıtım ıle adresınıze tesiım edılmesını de ısteyebılırsınız. Sıstem tercıhınızı sıze soracaktır Bıledenmzın Aktıf Dafıtım ıle adresınıze tesiım edılmesını ıstedığınız takdırde I 000 000 TL ılave kurye ucretı talep edılecektır 8. Bıletlennızın Aktıf Dağıtım kanalıyla ulaştırılmasını ıstıyorsanız, bıletlerınızın tesiım edılmesını ıstedığınız adresı sısteme soylemenız ıstenecektır 9. Aktıf Dağıtım ıle bıletlerın adrese testımınde, bılet tutarı kurye tarafından NAKİT olarak tahsıl edılecektır 10. Tum rezervasyon ışjemınız bıttıkten sonra sıze sıstem tarafından venlecek olan REZERVASYON KOD NUMARASI'nı lutfen not edınız 6u SfSfem SMARTEL //et/sım Urunhn Ltd Ştı tarafından hazırfanmıştır SMARTEL ve SUPERONLfNE uzerinden rezervasyon 20 Haziran 1998 Cumartesı giinu saat 10.00'da başlayacaktır. www.shop.superonline.com SMARTEL Te): (0216) 428 02 08 FESTİVAL SPONSORU GARANTI KURUMSAL SPONSORLAR KOCBANK s = MARMARA I S T AN BU L V RENAUIJ Bu ılan Cumhuriyet Gazetest nın katkısıyHa yayınlanmıştır Cumhurlyel Başbakan Mesut Yılmaz 'SavaşRumlann tutumuna bağh' ANKARA/BUKREŞ (Cumhuri>et) - Başbakan Mesut Vüınaz. ^unanıs- tan'ın Turkı>e've yonelık saldırgan tutum sergıledı- ğını, buna karşı genış kap- samlı onlemler almakta ka- rarlı olduklarını ^ov ledı Yılmaz. savaş olasılığını "ar/ulamadıklannı" an- cak, bunun Rumların tu- tumuna baglı oldugunu kaydettı Başbakan Yıl- maz, Roman>a gezısı sıra- sında gazetecılerın Kıb- ns'takı gelışmelere ılışkın sorulannıvanıtladı Yunan basını veGunev Kıbnsma- kamlannın, bu gelışmevı Yunanıstan'laGunev Kıb- ns arasındakı ortak sav un- ma stratejısının yaşama ge- çınimesı olarak nıtelendır- dıklennı kaydeden Yılmaz. sozlennı şoyle surdurdu "Bizim açımızdan ba- kıldığında S-300 fiızelerrv- le birlıkte değeriendirildi- ğinde, Tiırkije've >onetik taarrun emel anİamına ge- Irvor. Yani Vunanistan hem fiızelerle hem de Gune> Kıbns'a konuşlandırdığı hava gucu>le doğrudan doğruva Turki>e'j e> one- lik bir taarruzi emel sergi- lemiştir. Türkive'nin buna karşısessiz kalması soz ko- nusu olamaz. Bu konuda alınabilecek tedbiıieri dun (oncekı) akşam Genelkur- may >etkilileri> (e vaptığı- mız bir toplantıda gnzden geçırdik. kıbns'takı garan- tor ulke konumunda olan İngiltere ve uluslararası ku- nıluşlara da bu konudaki diplomarik girişimler va- pılacaknr. Buna parakH ola- rak bazıaskeritedbiıieride yünirlıiğe koyacağız. \ma şu aşamada şu kadarını soy le>ç\im kı, Kıbns'ta ger- gînliğin tırmandınlmasın- da zararlı çıkacak olan Rumlar olur." Yılmaz, bır başka soru uzenne, Kuzev Kıbns'ta savaş uçaklan ıçın gerek- lı uslerının bulunduğunu belırterek. bunların daha >oğun bıçımde kullanıla- cağını bıldırdı Yılmaz, "Kıbns Türklerinin Yuna- nistan ile Gunev kıbns'ın bu ortak tehdidi karşısuı- da valnız olmadığını tum dunvava gostereceğiz" de- dı S'ılmaz Turkıve'nın mısılleme yapacağını da- ha once açıkladığının anımsatılması uzenne, "Misillenu' bu konudaki karşı tedbuierin alınması anlamındadır. Geçfigimiz gunlerde Yunan Hava Ku> - \ etleri'nin girisinıh k oia> bizim açımı/dan daha da ciddi bovut ka/anmıştır. Hem S-300'lerin hem de bunu destekleven sistem olarak Gune> Kıbns'ta ko- nuşlandınlmış Yunan Ha- va Kuvvederi'nin ortak teh- didi soz konusudur. Bunu dengelejecek her turlü ted- bir alınacaktır" dı>e ko- nuştu Vılmaz "Tehdidin bmn- ru ncdir. savaş tehdidi var mı?" >.orusu uzenne "Ta- bii ki biz bo> le bir olasılığı ar/ulamav ız. \ma bu geniş olçude Rumlann tutumu- na bağh" dedı Turkıye'nın ne kadar kararlı olduğuna ılışkın başka soruya Yıl- maz hıç kımsenın zerre kadar tereddut etmemesı gerektığı olçude kararlı olunduğunu bıldırdı Bajbakan Yardımcısı ve VfıIIı Sav unma Bakanı Is- metSezginde, Turkıye'nın kendı topraklarının ve ga- rantoru olduğu KKTC ıle Dogu Akdenız'ın guvenlı- gını surdurmede kararlı ol- dugunu behrterek "Kıb- ns'taki tehlikeli tırmanı- şın vol açdbıltrcğı butun oluşumlardan Yunanıstan sorumlu olacaktır. Son Yu- nan soruırouzluğunun, bu tehdidın gerektirdiği bu- tun onlemler alınmıştır, alınmava devam edecek- tir" dedı Romanya ile yakın ilişki Başbakanlaryılda iki kez görüşecek DÜRDAıNEKJRÇlYAL BÜKREŞ - Başbakan Mesut Y'ılmaz'ın Roman- ya zıvaretının ılkgununde ıkı ulke arasındakı tıcaret hacmının yı! sonuna ka- dar 1 mılyar dolan aşma- sı ve başbakanlann yıldaıkı kez buluşmaM kararla^tınl- dı Yılmaz, beraberınde Enerjı Bakanı Cumhur Er- siimer. ekonomıden so- rumlu Devlet Bakanı Işın ÇelebL Dev let Bakanı Rı- fat Serdaroğlu ıle birlıkte dun Romdnv a nın başken- tı Bukreş'e gıttı Y ılnıaz ve beraberındekıler Ro- manva Başbakanlık bına- sı Vıctona Sarayı nda to- renle karşılandı Burada Yılmaz RomanvaBaşba- kanı Radu V'asile ıle once baş başa gorüştu. daha son- ra he>etler arası gonışme- leregeçıldı Goruşmelenn ardından ıkı başbakan or tak basın toplantısı duzen- ledı RomanvaBaşbakanı \asile, ıkı ulke başbakan- lannın y ılda ıkı kezbuluş- masına karar verdıklennı soyledı Vasıle. ıkı ulke arasındakı tıcaret hacmı- nın de vıl sonuna kadar 1 mılv ar dolan aşmasının he- deflendığını bıldırdı \ ılmazıse 12 vıldanbu vana Romanva'va ılk kez bır başbakan zıvaretının gerçekleştığmı bıldırdı Va- sıle ıle once baş başa go- ruştuğunu. daha >>onra he- vetler arası goruşmevege- çıldığmı anlatan \ ılmaz, hem uluslararası ve bolge- sel sorunlann hem de ıkı ulke arasındakı ılışkılerın her v onuy le ele a 11ndığını ıfadeettı Bolgesel sorun- lara bakışta benzerlıkler gorduğunu kavdeden Yıl- maz, bundan sonra daha fazla goruş alışvenşmde bulunulmasının kararlaş- tırıldıgmı >ovledı Dışişleri Bakanlığı Atina ile akademik işbirliğine çekince ANKARA (Cumhun- vet Bürosu) - Turk-Yunan genlımı ıkı ulke unıversı- telen arasındakı akade- mik ışbırlığını de etkılı- yor Ankara Unıversıtesı ve Yunanıstan'ın Atına Unıversıtesı arasında ım- zalanan "\kademikİşbir- KğiProtokolu'> ne Dışışle- n Bakanlığı nca çekince getınldı Bakanlık A.nka- raUnıversıtesı nıngerek- sınım \e onenlennın temel alınması koşuluy la proto- kole onay verdı Gumruk bırlığı çerçe- vesınde Turkı>e ye ven- lecek maîı yardımlan ve- to eden, S-300 fuzelennı Guney Kıbns Rum Yone- tımı'ne (GKRY) yerleştır- meye çalışan ve son ola- rak savaş uçaklarını Baf'takı hava ussune ındı- ren Yunanıstan'ın tırman- dırdığı gerılım. ıkı ulke arasındakı akademik ve bılımsel ışbırlığıne yone- lık çalışmalara da yansıdı Ankara Unıversıtesı ve Atına Unıversıtesı arasın- da ımzalanan "Akadenük İşbirtiği Protokolü'' Dışış- lerı Bakanlığı nca ınce- lendı Protokolde ongoru- len ışbırlığı alanlarını olumlu bulan bakanlık, karşılıklı ışbırlığının An- kara Lnıversıtesı nın ge- reksınım ve onerılenne gore belırlenmesını ıstedı Şımdıve kadar 65 unı- v ersıte ıle akademik ışbır- lığı protokolü ımzalayan Ankara Unıversıtesı Âtı- na Unıversıtesı ıle yapı- lan ışbırlığıyle akademik çalışma alanını genışlet- mek ıstıyor Oğrencı oğ- retım elemanı v e personel değışımını ongoren pro- tokol. fızık laboratuvarla- nnın karşılıklı kullanımı- nı amaçlıyor Laboratuvar. kutupha- ne ve bılımsel dokuman- lann kullanımında "baim- sel davanışnıayr hedefle- yen protokol, ıkı unıversı- te oğrentılennın yaz kurs- lanna katılımını da hukme bağlıyor Akademik ışbır- lığınde temel bılımlen ağırlıklı olarak seçen pro- tokol, gelecek oğretım yı- luıdan ıtıbaren >aşama ge- çınlecek <•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog