Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

1 9 HAZİRAN 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA 15 AlucraGıresun'un Şebınkarahisar ilçesınden Adıyaman'daki "Menzıl Şeyhı"ne düzenlediği tarikat turlarıyla tanınıyordu Nadır Seyıthanoğlu... Artık başka bir görev /s^\ üstlendı: s| ^ y Gıresun'un Alucra ilçesine Milh Eğıtım Müdüru olarak atandıl SamsunSamsun'da "Osman Çakır'm Ünıversitesi" olarak anılan Ondokuz Mayıs Ünıversıtesı'nde rektor Osman Çakır'ın engellemesine rağmen Samsun Akademik Elemanlar Derneğı kuruldu. Derneğin kuruluşu nedenıyle bir panel duzenlendı. YÖK üyesı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bozkurt Güvenç'in de konuşmacı olarak katıfacağı panelin ünıversitenin "Kültur Merkezfnde yapılması ıçin başvuruldu ve rektor Çakır izin vermedi! O M U R i L I K Duydun mu abi, Hindistan nükleer inek yapmış! 5 ÖmurE Kurum Elektromk posta: som@posta.cumhuriyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Baykal'a gore Turkıye seçenek bunaltmı yaşıyormuş... "CHPde "altı ok"la "artı eşıt" arasında bunalım vasıvor!" vukat Emın Değer, Antalya'da oturduğu ıçın Antalya Cumhurıyet Başsavcılığı'na bir şı- kâyet dılekçesı verıyor Değer, dılekçesın- de Sabah gazetesınde koşe yazısı yazan ingılız vatandaşı Andrevv Finkel'ın "Soğan Rejımı" başhklı yazısında Turk vatandaşlarına açıkça haka- ret ettıgını belırterek gereğının yapılmasını ıstıyor An- cak, savcılık yetkısızlık kararı verıp dosyayı Istanbul'a havale edıyor Bunun uzerıne Değer, bir dılekçe da- ha yazıyor "Yakınmamızın Ceza Muhakemelerı Yasası'nın 8 maddesının son fıkrası hukmu gereğınce Antalya Cumhurıyet Savcılığı'nca takıbı gerekmektedır CMUK'un 8 maddesının son fıkrası aynen, 'Takıbı şıkâyetname verılmesıne bağlı olan hakaret ve sov me suçlarında matbua tecavuze uğrayan kımsenın ıkamet ettığı veya sakın olduğu yerde tevzı olunmuş- sa oradakı mahkeme dahı salahıyetlıdır' hukmuyle, mağdurun bulunduğu yer mahkemelerını dolayısıy- la savcılığını yetkılı kılmıştır Şıkâyete bağlı başvuru olduğu ıçın, kuşkusuz savcılığınızın da yetkı alanın- dadır Ayrıca, bu yazı Turkluğe de hakaret ıçermek- tedır Bu konu savcılığınızın ılgı ve yetkı alanındadır Ekte sunduğum 'Soğan Rejımı' başlıklı yazıdakı şu paragraf Turkluğe hakaretın belgesıdır 'Şımdılerde çobanların kopeklenne soğan verme- lerıne gerek kalmadı Paparalarının uzerıne kondu- ğu gazete sayfalarına şoyle bir bakmaları hayvan- ların mıdelerınde aynı etkıyı yaratmaya yeter Uste- lık bu duygu sadece kopeklere ozgu değıl Belkı fazla hayal goruyorum ama bana oyle gelıyor kı ade- ta tum Turkıye sabah kahvaltısında bir tabak çığ so- ğan yemış gıbı davranıyor' Yazara gore, kopeklere saldırgan ve parçalayıcı ol- maları ıçın çığ soğan yedırılırmış Yazar, bugune ka- dar bu kopeklerden bırıyle aynı sofrada bulunma- dığı ıçın bunun doğru olup olmadığını bılmedığını be- lırmekte fakat' tum Turkıye sabah kahvaltısında bir tabak çığ soğan yemış gıbı davranıyor' betımleme- sıyle Turkluğe hakaret etmektedır Sabah gazetesının Antalya'da satılan sayılarının burada basılması dışında, gazete Antalya'da da da- ğıtıldığı ıçın savcılığınızın bu konuyu da kovuştur- maya yetkılı olduğu duşuncesındeyım Dılekçemızden bu sonucun çıkarılacağını duşu- nerek konuyu bılgı ve ılgı alanınıza sunmayı uygun gormuştuk" Turkıye'de bir İngılız, Turkıye Cumhunyetı vatan- daşlarını saldırgan kopeklere benzetebılıyor ve fa- kat Antalya Cumhurıyet Başsavcılığı kendınde ko- vuşturma yetkısı gormuyor Cesaretlenen Fınkel ıse gazeteden de aldığı guçle hakaretlerını surdu- ruyor Demek Finkel'ın yetkısı daha fazlaymış1 SESSİZ SEDASIZ (!) ^^^iURÎ KURTCEBE /tzrtcA MÜCADEL£ Kayseri'de artık başörtüsü takılmıyorlKaysen dekı Ercıyes Unıversıtesı'nın kuruluşunda emeğı geçen bıroğretım gorevlısı, yıllar sonra Kayserı'ye gıdı- yor ve gorduklerı karşısında donup kalıyor Kentı ılerıye gotureceğı umu- duyla kurulan ünıversitenin Kaysen 'yı nasıl genye doğru surukledığıne tanık oluyor Karşılaştığı eskı dostlarından bir hanım, artık başortusu takamadığı- nı anlatıyor ve bakın ne dıyor "Başortusu takamıyorum çunku unıversıte oğrencısı gencecık kızlar kara çarşafla dolaşıyor Topluma ayak uydurmak ıçın bız de mecbur kaldık çarşafa gırmeye " Ünıversitenin tıp fakultesı hastane- sınde gorduklerı karşısında yureğı ya- nıyor Doktorundan hemşıresıne bayan sağlık gorevlılerının turbanlı olması yetmıyormuş gıbı turbanlı doktor ve hemşırelenn erkek hastalarla ılgılen- medığını oğrenıyor ve bir başka skan- dala tanık oluyor Durumu krıtık hastaların bıle tansı- yonu olçulurken asla stetoskop kul- lanmıyor turbanlılar Kullanmıyorlar çunku stetoskopun kulaklığını kulaklarına takabılmek ıçın başlarını açmaları gerekıyor' Başlarını açmadıkları ıçın de ste- toskop kullanmıyorlar Amelıyata gıren hasta ıçın kan ge- rekıyor, servısın sorumlusu namazda olduğu ıçın kan alınamıyor Ozetle, Kaysen'de şenatçılar ve ırk- çılar buyuk bir uyum ıçınde ve daya- nışma halınde çalışıyor 1 PALAS PANDIRAS Fazılet'ın yenılıkçılerı Iran'ı, ak saçlılan ıse Suudı Arabıstan 'ı tutuyor olsa gerek Fransa 98 'de. iMüfhBozaa AYDINLANMA ATEŞt Üetişinı: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 'ISKİ'nin çok çocuklu ailelere indirim uygulamasınıprotesto ediyoruz* Trabzon-RızeCumok Çalkov dekı fıdan dıkımı alanına kendı devımle- nyle "2 bın adet taptaze can arma- ğan" ederken fıdan bağısjan ıçın he- sap numaralannı açık tutu> orlar v e ge- leçek, bftgı>lan J)eklı>ojlat Kayabaşı İlköğretim Okulu *22 Mavıs-12 Hazıran arasında var- dım vapanlar A\güre!Onal(l mılvon) \>şeÇığ (1 mılvon), Güne; Çakmakoğlu (15 mılyon). Nusret Demırcan (10 mılvon) Günav Tokerk(40 mılvon), Zıva Gö- kerKüçük(5mılvon) Kenan~Koç(2 mılvon) Önver Öncel (1 mılvon) CHP (18 mılvon), \eval Sonluk (5 mı!- von) Munise Amca (22 mılvon 500 bın), Alpler \akh\at (10 mıKon) Toplam bağış 10 mihar 991 milyon 390 bin lira Hesap No Ziraat Bankası Denızlı Kale Şubesi 30440-4.600-2 Malzeme vardımı vapmak ıstevenler ıçın tel 0.532.261 53 25 tzmir ADD 1) Gecekondu semtlenmızden Es- kı Izmırdesekızaydırsürenbıçkı-dı- kış v e nakış kursumuz, geçen hafta so- na erdı Kursumuza katılan 48 genç kızımıza torenle dıplomalan dağıtıl- dı KonakKavmakamıHalukSaygıve Şube Başkanımız R. Metin Aydo- ğan ın katıldığı torende, kursı\erler urunlennı sergıledıler Tamamına va- kını ortülü olan kursıyer ve aılelen ADD nın bu hızmetını hıç unutmava- caklannı sövledıler Önumüzdekı do- nemde üvemız olan tekstıl sanavıcıle- n ıle yörede bir konfeksıvon atolyesı açılacak ve kursu bıtıren genç kızlan- mıza ış olanağı yaratılacaktır 2) Narhdere nın gecekondu semtle- nnde, tespıt edıp ılışkıye geçtığımız ımamnıkâhlı çıftlenn Eşrefpaşa Ev len- dırme Daıresı'nde vapılan bir torenle resmınıkâhlannıkıvdırdık ADD Do- kuz Eylül Unıversıtesı Hemşırelık \ uk sek Okulu lşven Temsılcımız Prof Dr Zuhal Bahar oncüluğunde gerçekleş- tınlen Toplu nıkâhımıza Konak Bele- dıye Başkanı Ahmet Sanşuı da des- tek verdı 3) Bergama Beledıvesı'nın duzen- ledığı kultür şenlıklenne ADD Izmır Merkez Şubeye bağiı BayrakJı Ataturk Kulturevı olarakkatıldık Kulturevı- mızın vetıştırdığı \e Gençlık Kolla- n'ndaoluşan AtaGrubu nunkonsen nı, 3 bın Bergamalı coşkuvla ızledı 'Ankara'nın Taşına Bak' mar^ı bır- lıkte sovlendı. duvgulu anlarya^andı Ata Grubumuz bir çok verden konser davetı aldı 'ÖdüUii Bilimsel Eser Yarışmasr tü Kadın Sorunlan Araştırma ve Lygulama Merkezı ıle Kadm Araştır- malan Derneğı •Cumhurıyetımizın 75. Yılında Kadın Hakları Dev rımı ve Cumhurıyetın Kadınian' konulu odullu bilimsel eser varışması duzen- lıyor Koşullar, - Turkıve genelınde unıversıte lısans vukseklısans dokto- ra oğrencılen katılabılır - Bilimsel ma- kale formundakı eserler en fazla 1 ^ daktılo savfası ve çıft aralıkh olacak - Klasık ders kıtaplan, lısans lısan- sustu \ e doktora tezlen veya daha on- ce yanşma ve odullendınlmelere ka- tılmış eserler derecealmışvealmamış olsun katılamazlar - Ödule lavık ve yayımlanmava değer bulunan eserler Kadın Araşnrmalan Dergısı'nde v avım- lanacak - Son başvuru 1 Evlul saat 17 00 (Postadakı geçıkmeler kabul edılmez) - Eserler bir fotoğraf ve oz- geçmış ıle tC Kadın Sorunlan Araş- tırma ve Ingulama Merkezı Bozdo- ğan Kemen Cad. No:l Vezneciler/İst adresıne ula^tınlacakür (Tel 0.212.514 03 23-Faks 0.212.51198 26 Türkive Ustün Vetenekli Çocukları Eğitim Vakfı Yeteneklı çocuklanmızm vaz do- nemını gonûllennce ve olması gerek- lı koşullarla geçırebılmelennı sağla- mak amacıva vaz okulu açma karan- nı müjdelıvoruz Kevıflı bir ortamda eğ- lence veeğıtımın bırarada vurütuldu- ğû uğraşlarla çocukların vetenek tes- pıtlen, bu çocukların davranı^ tarzına vönelık tespıtlerle bilimsel çalı^mala- n desteklemek ve hızlandırmak ra- porlama \e semınerprogramı ı!e 'An- ne-baba Eğıtimı' ve destegını hedet- ledıgımız vaz okulumuzun programı GorselSanatlarçılarVaktı nın(GOR- SA\ ) tesıslerınde vuzme sporovun- lan varatıeı drama ve oöle vemeğı, TUVÇEV de plastık sanatlar muzık kıtap,tartnma varatıeıdu^unme-vaz- ma, haftada bir konuk ve hattada bir eğıtıcıgezıdenoluşuvor Bılgı ıçın tel 0216.41790 71-0.216.385 12 98 İL Kadın Sorunlan ^ra^tırma ve Uygulama merkezı Başkanı Prot Dr \ecla Purve Kadın Araştırmalan Der- neğı Başkanı Gulsevıl Erdem bıldırı- vor İSKİ nın Anavasamızıne^ıtlıkıl- kesını zedeleven >u paralarını odeme- de 'Çok Çocuklu Ailelere İndirim' uygulama gınşımını Genel Mudur Ve>- sel Eroğlu nezdınde şıddetle protesto edıvoruz Uç çocuklu muştenlerevuz- de25 dortçocuklu mu^terılerevuzde 50, beşten fazla çocugu olan müşten- lere ıse vuzde 100 ındınm vaat eden bu çarpık v akla^ımı ulke kalkınmasın- da olumsuz rol ovnavan 'Doğurgan- lık hızını teş\ ik edicı, aıle planlama- sı polıtıkalannı engelley ICL salt o> ka- zanmakıçın halkdalkavukluğuyap- mak olarak'vorumlu\orK.adıkov ve Suadıve de avnmcılığa ugravan duvar- lı halkımızı İSKİ ve karşı dava açma- vadavet edıvoruz Trabzon-Rize Cumok 14 Hazıran da vaklaşık 80 kışıhk bir katıle ıle Çalkov dekı fıdan dıkımı alanına gıttık 2 bın adet tuplü çam fı- danını orman ıçındekı boş alana dık- tık Hervaştanhanımlıbevlıgrjbumuz- da fıdan dıkımıne can atan çocuklan- mızdavardı Sonuçtaherkesçokmut- lu ıdı Çunku ellenmızle hem kendı adımıza hem de Trabzon dışından ka- tılan dostlanmız adma doğav a 2 bın adet taptaze can armagan etmıştık Katılıma gelınce Hemen mujdele- velım Istanbuldan çok degerlı bir Cumhurıvet okuru savın Muhıbbe Sağman hanımetendı tam bın tıdan ılebuvukbırrekoraımzasınıattı Ken- dılennı kutluvor te^ekkurlenmızı su- nuvoruz Trabzon dı^ından dıger katı- lımlari!.e>ovle İstanbulCuraok(30) \ntal\a Cumok (10) Bakırkov den ButunZamanlarSanatEviı25) Ye- $ıl Marmara Gazetesi(5) Esın Ak- bulut(IO) Hasan\l(^ı Pınar De- mırer(lO) HandeOzkul(^) Anka- ra dan \\ güzel Onal (5) -\ntalv a dan Şengül-Kenan Koç (10) Rızeden Mehmet Çataklı (1) Tum katılımcı- lara candan teşekkurler Artık onların da "dıkıli ağaçlan' var Hesap numa- ramızı kapatmıvoruz \akıfbank- Trabzon Şubesi Cumhurıvet Orraa- nı hesabı. 2032611 Tuplufidandıkı- mıvılınheravı vapılabıldıgı ıçınbuhe- >aba vatınlacak paralann SÖO fıdanı bul- ması halınde bir partı dıkım vapıla- cak Bir fıdan ıçın tum masraflar da- hıl 200 bın lira yatınlıvor (Hd\ale uc- retı vok> ' HAYVANLAR KİM KİME DUM DUMA BEHİÇ AK behicaku'ı turk.net ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACl r ^JHSfc 98... BULUT BEBEK NLKK\ çtFTçl TARİHTE BUGÜN MVMTAZ ARIKAN 19 Hazıran «ROS£NBERGl£R ÖLMEMEü'f* fSS3're BUSUM, ÛULU AMeft.ıicAu ÇIFT eruEL veJuuas , S'HG SlfJS HAPISAHGStHDE eLBtCTK.lKU OTUIZTULARAK IPAM EOILPI ABD 'DE MC CABTHV SUÇLAMA KAMPAİirALARlHm ETKIU OL~ pueu VIUABBA ottmYA ÇIKARILAH em otAy,fio- S£AteeR6 'LEK.IN CASUSLUtCTAH YAftjGtLANMASINA M£- OBN OLMUÇ7U. £THEL'IM LOS ALAMOS 'TAKı NÜ*U£- £R AAERKSZpe ÇAUÇAM ICAeoeşl DAVID GeeeNGlAS TTVZAFIHOAN GET/aiCEA/ ATOM SIRLARINI SOVYB7LEK SlRUGl'NE /QKT1*2MAI£L4 SUÇIA/JAN Ç/FT,HIÇBlM PEUL OLMAAAASIKIA tCAIZŞlU,IDAMA MAHJCUM EPtlr MlŞTI. TUM DÛNYAPA VE OZeLUICLB OB AVRU- PA'DA BU KAHABA ICAfZÇI BUYÜK TEPKI CXXMUf, RoseNseeG '(-eau AFPI t çın YOĞUN ÇASA HAR- ÇANMIŞTl. ANKARA...ANKA MÜŞERREF HEKİMOĞLU SeyirDetterîni Yazanlar Hurrıyet'ın 50 yıldonumunu kutluyoruz 16 Ha- zıran akşamı Gece sona ererken koyu kırmızı gıy- sılı kızlar bir armağanla ugurladı konuklan Hayh ağır şık bir paket, kırmızı kaplı bir kıtap, bir de kaset var ıçınde Kıtabın adı "Amıral Gemısının Seyır Defte- n" Ellıyılınoykusunuanlatanfotoğraflar ılanlar, ya- zılarla geçmışten bugune bir yolculuk Hılton'dakı kutlama yemeğı de amıral gemısının guvertesınde yendı denebılır Kaptan.tayfalarveyolcular Baş- kentlılerden renklı bir mozaık goze çarpıyor Gece- nın protokolu de ınce bir ozenı yansıtıyor Onum- dekı masalarda mozaığın sıyasal taşları var Cum- hurbaşkanı Demırel, Başbakan, partı başkanları, kımı yalnız, orneğın Cumhurbaşkanı Demırel, kımı eşıyle bırlıkte, erkekler smokınlı, kadınlar 50 yıl ha- vasına yaraşır çızgıler ıçınde Ben de kaptan koş- kunun onunde Hurnyet ten Doğan Hızlan ıle yan yana oturuyorum Dışışlerı Bakanı ismaıl Cem, Mıllı Eğıtım Bakanı Hıkmet Uluğbay, Yargıtay Baş- savcısı Vural Savaş, Genelkurmay Genel Sekre- terı Tumgeneral Erol Ozkasnak amıral gemısının yureklı tayfası Emın Çolaşan ve eşlenyle 50 yıl mo zaığının onemlı taşları da masamızda İsmaıl Cem ve Doğan Hızlan ıle yokuşumuzda duşsel gezıler yapıyoruz ara sıra Hurnyet'ın 50 yılının kırk sekızınde ben de vanm Bellı olayları yakından ızledım yıllar boyunca Ha- yat dergısınde çalışırken Hurnyet ın onunden ge- çerdım her sabah Kımı gunler Sımavı kardeşlerı gorurdum kapıda Belkı de kısa pantolonluydular Henuz selamlaşmıyorduk Zamanla oluştu dostlu- ğumuz istanbul'da, Ankara da 8O'lı yıllarda Cum- hurbaşkanı Kenan Evren e eşlık ettığımız dış yol- culuklarda Çoktan gormuyorum ıkısını de Ellı yı- lın oykusunu yansıtan renklı fılmde Hıkmet Ferı- dun Es'ı de gordum bırkaç kez Hayat dergısınde de bırlıkte çalıştık onunla Fotoğraf ve yazılarıyla dun- yaya açılan bir pencereydı Hurnyet te Gorevımı ba- şardığım zaman çok ıçten kutlar her zaman des- tekler, yureklendınrdı benı Guzel gunlerdı onlar' Yıllar ne çabuk geçıyor 1 Ajda, Kımler Geldı Kım- ler Geçtı şarkısını soylerken kımler de geçmedı dı- ye duşunuyorum Yan masada Metın Toker ve Al- tan Oymen, bırazotede Oktay Ekşı oturuyor Anı- lar yumağı çozuluyor bırden Metın Toker ın Anka- ra Hılton dıye adlandırılan cezaevınde yattığı gun- len anımsıyorum Saçları kesık bir gazetecı Ellı yıl hızla geçıyor, değışımler donuşumler İsmaıl Cem Cumhurıyet'ın yazıışlennde dızgı servısındekı ge- ce baskılarını masal turu anlatırken basın dalında- kı teknolojık patlama daha çarpıcı boyutlara varı- yor Ama Ragıp Duran da cezaevıne gıdıyor o sa- bah' Yıllar geçıyor savaş yenıden başlıyor mesle- ğımızde 1 Ancak mutlu bir olay, gucunu de umudunu da yıtırmeyenler az değıl dalımızda Tutuklanmaya karşın çalışıyor, çarpıcı yozlaşmaya karşın dırenı- yor gorevlerının bılıncıyle mesleğımızı de onurlan- dırıyor onlar Bir masada ANAP Başkanı Yılmaz, bir masada Deniz Baykal, tum soyleşılerde ım zalanan protokol ve YAŞ toplantısının yorumlan Ya- -zarlar, u$t dtizey. kg,my gorevlılen ışadamları, baş- ka bir deyişte ufkemızın seyır defterını yazanlar Defterde yenı bir sayfa açacaklar mı acaba'' Her- kes bu soruyu yanıtlamak ıstıyor yenı sayfalar bek- lıyor halkımız O sayfada neler yer alacak'' YAŞ 162 kışıyı ordudan çıkarıyor o gun Pekı otekıkamu go- revlılen'' Bellı bakanlıklarda onemlı gorevlerde ça- lışanlar ne olacak'? Yan masalardan bırınde de Ol- tan Sungurlu var, ANAP'lı Adalet Bakanı Başkent boyle ışte Çok guzel, mutlu olaylara da sorunlar kaygılar karışır her zaman Uyarılara duyarsız ka- lanlar da gelır gundeme Sorular bırbırını kovalar, seçımlere dek surdurulecek mı bu polıtıkalar'? Oy yıtırmemek ıçın neler yıtırıldığını anlamadılar mı hâ- lâ^ Masamızdakı bakanlar karamsar gorunmuyor, umutla bakıyor geleceğe Umudu soldurmayacağız elbet Umutsuzluk umut, karamsarlık aydınlık uretıyor belkı de • • • Guzel yıldonumlerı de umutla o umut doğrultu- sunda çarpan yurekle, emekle kutlanıyor ancak Gu- zel şarkılar da oyle değıl mı? Yıldonumunu seslen- dıren Ajda da geçmışten bugune soyledığı şarkı- larla guzel kanıtladı bu gerçeğı Yenı bir kımiıkle çık- tı sahneye Beyaz elbısesıyle değıl çok renklı şar- kılarıyla Kımı çok eskı, anılarla bız de katılıyoruz, nostaljık esıntılerle yolculuklar yapıyoruz geçmışe Derken yenı bir şarkı Sonen bir yıldızın yenıden par- laması turu bir olay Yenı bir seslenışle doğruluyor, yenılenmenın gerçeğını yaşıyoruz Bir de Ajda nın gerçeğı var galıba Sonen bir yıldızın yenıden par- laması turu bir olay Işığı çalışmaktan kaynaklanı- yor bence Ozunu eğıtmek, yenılemek ısteğınden. Sıyasal sahnenın sonuk ve donuk yıldızlarına da or- nek bu olay Parlamak ıçın yenılenmek gerekıyor Yoksa yenı yıldızlar doğar, yenı şarkılar başlar BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M I •Jm lrm rm ın" n_M I I I I I I SOLDAN SAĞA: 1/OğluNeron'u tahta çıkarmak ıçm Claudıus u zehırleyen an- tak kendısı de Neron tarafın- dan oldurulen unlu Romalı ka- dın 2/ Bir :>ey- den kalan kotu ız Doğu \na- doluda kullanı- lanbırturkuçuk zurna 3/ Bir mutfak aygıtı L'zakhk ışaretı 4/Ongun 5/Gal- yum elementının sımge- sı Kralıçe Bırrenk 6/ ' — var postvar mev danda er yok' (Yahva Kemal) Yukselme yu- celme II Bir şevın ol masına az kaldıgını be- lırtmekte kullanılan de- vım sozu Çanakka- le nın bir ılçesı 8/ As ya'da bir ulke Bir av adı 9/Sozsuz tıvatro ovunu YUKARIDAN AŞAĞrtA: 1/ Anadolu ve Azerbavcandaçok vavgın bırhalkovku- su ve bu oykunun kahramanı 2/ Maddenın uç halınden bın Tarlalarda açılan suvolu 3/Letony.a nınbaşkentı Yardım ıstendığını belırten bir sozcuk 4/ Bir duşunce an- latan bir \a da bırkaç tumcelık soz Gunev Amenka da- kıdagsırası 5/Kılıtdılı 6/Doganınneden olduğu vıkım llaç deva 7/Parola Alkollu ıçecek 8/Kesmtılerden son- ra kalan mıktar "Alametler belırtıler anlammda eskı sozcuk 9/Isvan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 K I L K U Y R U K 2 U S •U L A | F O 3 Ç I K R A | S 0 N 4 U N •A M A N | T 5 K A R •A S. iA "R 1 6 A K A R •K A B A 7 S | L A T | M A T 8 y_ A L •S A U N A 9 A S 1 M E T R T K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog