Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 19 HAZİRAN 1998 CUMA 14 TELEVIZYON GÜNÜN FÎLMLERI Temiz Para 11.00 ctv Macera /Ç~\ (A Neat Little Billion) - Amerikalı kuzenin- v > den, büyükanneye kalan bir milyar frank mi- ras aniden tüm aileyi ayağa kaldınr. Herkes, mi- rasın ne yapılacağım tartışmaya başlar. Ailedeki- ler, mırasın paylaşımına ilişkin anlaşmayı imza- lama peşındeyken ortalığın yumuşaması için bir hafta sonu piknige gidilir. Ancak piknikte olan- larolur\ebüyükannekaybolur. Yönetmen: Pier- re Tchernıa. Oyuncular: Michel Galabru, Micha- el Serrault. AlmmdakL. 11.00 Shovv TV Duygusal . Balıkçılık yaparak hayatını kazanan Halil gü- ' nün birinde arkadaşlannın ısranyla pavyo- na gider. Bu renkli gecenin etkisine kapılan genç, ilgiyle izlediğı dansöz Zehra'ya âşık olunca işler kanşır. Yönetmen: Şahin Gök. Oyuncular: Serpil Cakmaklı, Hakan Ural (1987). Notre-Dame'ın... 12.00 TRT 3 Duygusal (The Hunchback of Notre Dame) - OrtaÇağ Paris'inde güzel Esmeralda herkesin başını döndürmektedir. Başı günün birinde yasalarla der- de girince, Quasimodo adındaki ucube onun yar- dımına koşar. Yönetmen: Jean Delannoy. Oyun- cular: Gina Lollobrigida, Anthony Quinn, Jean Da- net (1957 ABD, 103 dk). Her Gece... 15.45 TRT 1 Macera / ^ \ Yönetmenliğini N. Çelik Berksoy'un üstlen- >O' diği, başrollerini Meral Oğuz ve Berhan Şim- şek'in paylaştıği fılmde; Bodrum'da tatile giden bir gençlik grubunda bulunan orta yaşlı bir hanı- mın, yaşadıklan anlatılıyor. Çapkın Prens 16.30 Kanal 6 Macera . (Beau Brummel) - Politik görüşleri yüzün- den ordudan atılan George. düriistlüğü ve iç- tenliğiyle kısa zamanda Galler Prensi'nin en iyi dostu olur. Fakat. parlamentonun kralın haklan- nı kısıtladığını savunması ve kral için yaptığı fe- dakârlıklaronun sonu olacaktır. Yönetmen: Cur- tis Bernhardt. Oyuncular: Elizabeth Taylor, Ste- \vart Granger, Peter Usrinov (1954 ABD-lngilte- re, 113 dk). Bir Kadın... 16.40 Kanal D Dram (Z~S Kocasının dostunu öldürüp, katil olan mut- ^0/ suz bir kadının öyküsünü konu alan fımin yönetmenliğini Safa Önal üstlenmiş. Başrollerin- de Türkan Şoray \ e Ekrem Bora yer alıyor (1971). 1. Sayfadald... 20.00 HBB Macera p , (The Story on Page One) - Yönetmenliğini vry CliffordOdets'in üstlendiği, başrollerini Ri- ta Hayworth, Anthony Franciosa ve Gig Young'un paylaştığı fılmde; polis dedektifı olan eşini öldür- ınekle suçlanan bir kadının başından geçen olay- lar konu ediliyor (1959 ABD, 123 dk). Aile Fotoğraflan -1 20.30 ctv Duygusal (Family Pictures) - Kırk yılı aşkın süredir ya- şadıklan tüm olumsuzluklara ve hayal kınk- lıklanna karşın, bir gün geçmişte yaşadıklan mut- lu hayata kavuşabilmek için mücadele veren Eber- hadt ailesi, üçüncü çocuklannın otistik olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalır ve zor bir yaşam mü- cadelesine girer. Yönetmen: Philip Saville. Oyun- cular Anjelica Hustoh, Sam Neill, Kyra Sedğwick, Dermot Mulroney (1993 ABD, 200 dk). Zevk Şehri 21.00 Prima Macera /7T\ (City of Joy) - Max Lowe, kariyerinin doru- v i ' ğunda Amerikalı genç bir cerrahttr. Hayatın anlamını yeniden keşfetmek için mesleğini bıra- karak Hindistan'a gitmeye karar verir. Fakat Hin- distan'da bir grup serseri tarafından dövülüp, pa- rasının çalınmasıyla her şey alfüst olur. Yön: Ro- land Joffe. Oyn: Patrick S\vayze, PaulineCollins, Om Puri (1992 Ingiltere-Fransa, 134dk). Embryo 21.35 Kanal E Gerilim /7>\ (Embryo) - Hormonlarla oynayarak insanın ö fiziksel yapısının doğasını bozan bir bilim adamının öyküsüniin anlatıldığı filmin yönetmen- liğini Ralph Nelson üstlenmiş. Başrollerinde Rock Hudson, Diane Ladd ve Barbara Carrera yer alı- yor (1976 ABD, 104 dk). 22.10 / atv / Mum Kokulu... Aynntı yanda 22.15 / Shovv TV / Kanunsuz... Aynntı yanda Öiümcül Sıriar 00.20 Interstar Gerilim -Oı (Buried Secrets) - Cinayete kurban giden vf/ annesinin intikamını almadan ruhu huzura kavuşmayacak ölü bir kızın öyküsünü konu alan fılmi Michael Toshiyuki yönetmiş. Başrollerinde Tiffani Amber Thiessen ve Tim Matheson yer alıyor. Örümcek Isınğı 01.15 Shovv TV Macera (When a Spider Bites) - Brig, dedesinden kal- ma restoranı açık tutabilmek için 20.000 do- lara ihtiyacı olan genç bir çiftçidir. Ona bu para- yı vermeyi öneren Fletcher'ı ve restoranı çok ucu- za satın almayı teklif eden Ma.\'ı çiftliğine davet eder. Hep beraber dağa avlanmaya ve sorunu çöz- meye giderier. Bu arada Fletcher'ın kansıyla Max'ın arasında gizli bir ilişki vardır. Yön: K.en- neth Lay. Oyn: Harold Canon, Michael Kriz. Q Yabancı izleyin Orta Değmez R A D Y O CUMHURİYET'TE Bl/GÜN Cıimhuriyei 1 O7.4 06.00 Türkülerte Merha- ba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Umit Zilelı - Mustafa Balbay -KadriÖzen) 09.30 Ga- zetecinin Sesi (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) 12.05 Anadolu'nunSe- sı (Mehmet Faraç) 14.05 Dıyalog(AbdülkadirYü- celman) 15.05 Sinemü- zik (Nejat Çelik) 16.05 Kısa Bir Mola (Serkan Barut) 18.30 Yaiçın Ba- yer'le Sözün Özü 19.30 Rota Insan (Cenk De- mirkıran) 20.50 Uyku- dan Önce (Meral Baba- car)21.00AlaturkaSev- dalar (Aylin Şengün) 22.00 Gecede Fayton Sesleri (Hülya Işbilir) 24.00 Şarkılı Fotoğraf- lar (Leyla Ismier - Bü- lentDenli) 02.00 Gece- nin Yolcusu (Mustafa Dereli). Tel: (0212 513 80 06) Faks:(0212513 7719) •Saat 13.00'te ve 18.00'de ana haber, her sa- at başı da haber bülteni yayına girecektir. • 08.00 Sesli Gazete: Ümıt Züelı, Mustafa Balbay ve Kadrı Özen hafta içi her sabah günlük gazetelerde yer alan haberler ve sıyası gelişmelerie dınleyicilerine ses- lenıyoriar. • 15.05 Sinemüzık: Vızyon filmlerı hakkında bilgiler, cinema dünyasından haberler, Sineyanşma, yeni pro- jeler ve box ofis rakamları, Nejat Çelik'ın "Sinemü- zik" programında • 22.00 Gecede Fayton Sesleri: Hülya Işbilir prog- ramında, "Gece ve Şarap" konusunu ele ahyor. Irfan Tözüm'ün bol ödüllü çalışması, kadın ve erkek ilişkilerini alaycı bir dille irdeliyor 'Gözetlenen' dört mutsuz kadın atv 22.10 Mum Kokulu Kadınfar: Yönetmen-Senaryo: Irfan Tözüm / Görüntü: Aytekin Çakmakçı / Müzik: Cem Hakgüder / Oyuncular: Halil Ergün, Selma Güneri, Sevtap Parman, Hande Atatzi, Yasemin Alkaya, Ceren Erginsoy, Murat Coşkuner, Ülkü Ülker, Hülya Karakaş, AyşenTekin/1996, Muhteşem Film. TURHAN GÜRKAN Sevdigi konsolos kızının ca- nına kıymasından sonra yaşa- ma küsüp kapandığı konagın- da dürbünle gözetlediği dört komşu kadınla yaşam bulma- ya çalışan bir emeklinin öykü- sü. trfan Tözüm'ün I996'da Kültür Bakanlığı'nm katkısıy- la senarist, yönetmen, yapım- cı otarak çektiği "Mum Ko- kulu Kadınlar", bol ödüllü, herkesimin rahatça izleyebile- ceği, doğum ve ölüm teması üzerine kurulu, kadın-erkek ilişkilerini alaycı bir gözle ir- deleyen, oldukça özenrili, fan- tezi bir kadın serüveni. Film- dedört ayn erkeği canlandıran Halil Ergün. büyük bir yükün altmdan ezilmeden sıynlıyor. Mutsuz kadınlann dünyasına eğilen yapıt, çıplak sahnele- riyle zaman zaman bircinsel- liİc gösterisine dönüşüyor. Robert Kolej'den gençlik aşkı konsolos kızı Natalıe'nm (Erginsoy) bileklerini keserek canına kıymasından sonra bu- nalıma giren emekli Ihsan (Er- gün), Beşiktas'taki yıkıntı ko- nağına kapanıp her köşesine mum diktigi odasından dür- bünle komşu kadınlan gözet- leyerek dünyayla bağlantı kur- Halil Ergün'ün (yanda) dört ayrı erkeği canlandırdığı 'Mum Kokulu Kadınlar', çıplak sahncleriyle zaman zaman bir cinsellik gösterisine dönüşüyor. Filmdeki dört kadını Selma Güneri, Sevtap Parman, Yasemin Alkaya (üstte) ve Hande Ataizi (>anda) oynuyor. mayaçalışmaktadır. Maço Ah- met'le evlı, konağın evlatlığı Fatma'nın (Cüneri) hoppa kı- zı Belkıs (Ataizi). evde kal- mış banka memuresi Gülizar (Alkaya). kocasının aldattığı avukat Gül (Parman) dürbü- nün gedikli müşterilendır. Bel- kıs, ona sarkıntılık ede/i onur- suz üvey babası Ahmet'in ba- şını yarar. Kadınlar. kendilerin- de mum kokusu arayan Ihsan 'la randevu verdigi ormanda bu- luşup bir ödeşmeye girerler... Yapım, 33. Antalya Şenliği Muhsın Ertugrui Jüri Özel Ödü- lü 3. Film. Yasemin Alkaya, Hande Ataizi kadın oyuncu- lar, 10 Adana Altın Koza 2. Film, Alkaya. Ergün oyuncu- lar, Hakgüder müzik. Türkan Şoray Özel Odülü Hande Ata- izi, Magazin Gazetecileri Der- neği Yasemin Alkayaoyuncu. 6. Anbumu Ödülleri 3. film, Halil Ergün oyuncu, Ferda Fer- dağ Jüri Özel Odülü Ceren Er- ginsoy, ÇASOD Seçimi Er- gün. Güneri, Alkaya oyuncu ödülleri, İÜ lletişim Fakültesi senaryo, Ataizi oyuncu ödül- lerini kazandı. Uniformanın CUMHUR.CANBAZOgLL Michael ve Kajenjırarr evlerine hır- sız girince pdlise başvuruyorlar ve bu olay sonrası tanıştıklan polis memuru Pete Davis'le dost oluyorlar. Davis sık aralıklarla Carr ailesini ziyaret ediyor. Davis kısa sürede ailede işine daha faz- la önem veren Michael'ın kansını ihmal ettigini, kadının mutsuz olduğunu an- lıyor. Birden dostluğun seyri değtşiyor. dengesiz davranışlara giren polis Da\ is biryandan kadını arzularken, diğer yan- dan da yalnız parayı düşünen erkeğe ders vermeyi planlıyor. Ailenin yaşamın- da karmaşa, korku ve gerilim başlıyor... Film, Los Angeles polisinin kirli ça- maşırlarının bir kez daha ortaya dökül- dügü bir çalışma.Yönetmen Jonathan Kaplan, polis elbisesinin ardındaki teh- likeyi, özellikle gece çalışanlann insan ilişkilerini yansıtıyorbeyazperdeye. Film bir çeşit "yanımızdaki psiko- pat" tehlikesini yeniden gündeme ge- tiriyor. Bu tür konunun yüzlerce öme- ğini çekti Hollywood ama büyük kent paranoyasını körüklerken çok çok ba- şanlı Ray Liotta sayesinde "Kanunsuz Giriş" kendini izlettiriyor. Ayrıca or- ta sııııf ailesinde pamuk ipliğine bağlı. her an yok olabilecek. şıddete dönüşc- bılecekmutluluguda iyi veriyoı yonci- men. Anlatımüa birycnilık dn\or.sanız film sizi sıkabilir. Film, ABD"de gös- tenme girdiğihde aniauıklanrnJan çok polis memuru Davıs'ıa bir hırüz zaıı- lısını dövdüğü sahnclerlc büyük ı^pki çekmiş ve tartışmalara neden olmuştu. I ShowTV22.r5- Kanunsuz Giriş - Uhlavvful '' Entry / Yönetmen: Jonathan Kaplan / Oyuncular: Ray Liotta, Kurt Russell, Madeiine Stowe, Carmen Argenziano, Deborah Offner, Dino Anello, Oick Miller / 1992 ABDyapımı, 111 dakika. Gazeteciler Meclisi üzerine TV Servisi - "Bizim Medya"da, Gazeteciler Meclisi'nin nasıl ortaya çıktığı ve hedefleri anlatılıyor. Oral Çalışlar'ın sunduğu yapımda öncülüğünü genç gazetecilerin yapttğı ve giderek tüm medya çalışanlannın ilgisini çeken Gazeteciler Meclisi'nin ıkı katılımcısı konuk oluyor. "32. Gün"ekibinden Rıdvan Akar'la. Best TV'den Senem Toluay'ın katıldığı yapımda, Gazeteciler Meclisi'nin aktif katılımcılanndan Ragıp Duran'ın cezaevı yolculuğu da ekrana gcliyor (Flash TV, 20.45). GAPTV 14.45 'Göriiş' TV Servisi - Enerji sektö- riimk yasanarj^sorunlann tar- tujilacağı "Görüş" programı- nı Zölfikar Doğan sunuyor. Yapıma, Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Haldun Atıf Da- nışman, işadamı Erol Mavi, DPT Uzmanı Selahattin Çi- men, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ali Yiğit ve danışman Prof. Dr. Ismail Bırcan katılıyor. Kanal 6 22.30 MERCEKLE BAKEVCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Şiddetin Şiddeti 31 Ocak 1998 Cumartesi günü ülkemizde utusal çapta yayın yapan 12 TV kanalının haiaer büftenle- rinde 14 sözel saldın, 226 bedensel saldırı, 514 de- vam eden şiddet görüntüsü, 128 sesli şiddet (silah sesi, ağlama, patlama), 24 hayvanlara yönelik şid- det, 12 işyerinde şiddet ve 85 kaza olmak üzere top- lam 1.043 şiddet öğesi içeren haber izlemişiz. FİTÜK'ün Kamuoyu ve Yayın Araştırmalan Dairesi Başkanlığrnca yaptınlan 'Vlusal Televizyonların Anahaber Bülten- leri lçerikAnalizi"nöen bu sonuç çıkmış. Bu RTÜK araştırmasının ikinci günü, yani 1 Şubat 1998 Pazargünü ise durum şöyle: 5 sözel saldm, 232 bedensel saldın, 722 devam eden şiddet görüntü- sü, 149 sesli şiddet, 8 hayvanlara yönelik şiddet, 6 işyerinde şiddet, 64 kaza. Hepsinin toplamı ise 1.186. TV haberlerindeki şiddet öğeleri herhalde hiç ek- silmeden her gün aynı sayıda devam ediyordur. Te- levizyonlanmızdaki sesli ve görüntülü şiddeti azalt- mak ve yok etmek için neier yapmak gerekir? Bu so- ruya yanıt ararken, bir noktayı anımsatmakta yarar var. Ytıkarda değindiğim araştırma, televizyonlanrnız- daki haber bültenlerinde yer verilen şiddet olgusu- nu içeriyor. Oysa aynı televizyonların haber bülten- lerinin dışındaki izlence ve özellikle de sinema film- leri yayınlannda da şiddetten geçilmiyor. Bir de di- ğer yayınlardaki şiddetin derecesini incelemek ge- rekir. Ama şimdi burada RTÜK araştırmasının da ko- nusunu içeren haber bültenleri üzerinde duracağız. Haber bültenlerindeki şiddeti azattmak, hatta yok etmek olanaklı mıdır? Hemen kımi uzmanlanmız, "Hayrr" diyecekterdir. "Eğeryaşamda şiddet varsa, yaşamı izleyen TV haber bültenleri de güncel olaylar içindeki şiddeti görmezliğe gelemez". llk bakışta doğru gibi görünen bir yargı bu. TV haberlerine ko- nu olan olaylar şiddet içeriyorsa, bu şiddet o olaylar .' "r»aöer"yapılırken kendiliğinden bülteneyansıyacak- . tır. Ama acaba öyle mi? Önce şunu söylemek gerekir: Televizyonlar, "ha- berdeğeri "taşıyan herolayı bültenlerinde yansıtmak zorundadırlar. Kaçınılmaz bir kuraldır bu. Ama şid- det öğesini en azından azaltmak isteyen herhangi bir TV kanalı, "haber değeri" kuralına içtenlikle uyarsa, şiddet içeren pek çok olayı "haber" diye ekrana çı- karmaya da gerek kalmaz. Ikincisi, gerçekten "haberdeğeri" taşıyan, ama ay- nı zamanda da şiddet içeren bir olayın haberinde ce- set, kan, yaralı, sılah, döğüş gibi şiddet içeren gö- rüntülerden olanaklar ölçüsünde kaçınmak ya da yerine göre bunlan uzak çekimle görüntülemek işe yarayabilir. Bir de bu gibi görüntüleri yineleyerek (tekrarlayarak) şiddetin şiddetini arttırmak da tecım- sel televizyonların haber bültenlerinde başvurdukla- n en olumsuz yollardan bir tanesidir. Öte yanda, TV kanallannın haber bültenlerini gerekenden çok faz- la uzun tuttukları görülüyor. Bültenlerin uzamasında şiddet içeren ve gerçekte "rıa6e/'cfe<?erj"taşımayan sözde haberlerin de rol oynadığı kesindir. Evet, yaşam "şiddet" ile ağzına dek dolu. AmaTV haberciliğinin vazgeçilmez ilkelerini çiğnemeden şid- det içeren haberleri yayımlarken, şiddeti benimseti- ci tutumdan olanaklar ölçüsünde kaçınmanın yukar- da sıralanan ve daha başka yoUart da var. Haberci- liğin ustalıklarından biri de budur. Özel televizyonla- nn haber yöneticileri, bundan haberıniz var mı? Yukarda değindiğim RTÜK araştırması hakkında- genişbilginin verildiğibirdergi: "RTÜKlletişim"(So-.; rumlu Yazıişleri Müdürü: Y. Cemal Kabadayı), An- kara, Mayıs-Haziran 1998 sayısı. FTasTV 22.00 'Kent Gündemi' 'Plansız yapılaşma' 'Ceviz Kabuğu' TV Servisi - "Ceviz Ka- buğu"nun bu haftaki konu- ğu Erdal Inönü. Hulki Ce- vizoğlu'nun sunduğu prog- ramda yazar İnönü'nün ya- şamöyküsü anlatılıyor. TV Servisi - "Kent Gündemi"nin bu hafta- ki konu başlığını "Dep- rem ve Denetimsiz Ya- pılaşma" oluşturuyor. Oktay Lkinci'nin sun- duğu programda, son sel baskınianndan hareket- le, felaketin temelinde plansız ve denetimsiz ya- pılaşmamn yattığı vur- gulanarak, aynı denetim- siz imar düzeninin olası birdeprem karşısında ne durumadü^eceği üzerin- de durufuyor. "Türkiye'deki kent- leşme neden hep mi- marsız ve mühendissiz gelişiyor" gibi sorulann ele alındığı yapıma konuk olarak fnşaat Mühendis- leri Odası Genel Başka- nı Prof. Dr Atilla Ansal ve Istanbul Jeofızik Mü- hendisieri Odası Başka- nı Dr. Oğuz Gündoğdu katılıyor. Tv PROGRAMLARI 05.40 BuToprağın Sesi 06.30 Sabah Haber- leri 09.00 ÇocukSaati 10.00 Haberler 10.05 öğleden Önce 11.00 Haberler 11.05Öğle- den Önce 12.00 Haberler 12.10 U Nena 13.00 Ha- ber 13 13^2 Dünya Kupası'nda Dün, Bugün 13.30 Yaşamın Içınden 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın içın- den 15.00 Haberler 15.05 Küçük Simba Dünya Ku- pası'nda 15.45 Yerii Film: Her Gece Bodrum 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Filmin Devamı 17.25 Hayat Bazen Tatlıdır 18.00 Haberler 18.30 Dünya Kupası 'Nijerya- Bulgaristan' 20.20 Haberter 21.15 MaçAra- sı 2132 Kupa Gündemi 21.50 Maç Başlıyor 22.00 Dıin- ya Kupası 'Ispanya - Paraguay' 24.00 Günün Getir- diklerı 00.35 Gece Başlarken 03.05 Yabancı Film: Beni Suçlu Yaptılar 04.45 Belgesel 05.45 TSM Rad- yo Sanatçıları Konsen (0 312 428 22 30). 19J0AkşanBütteni19J0lslamveinsan20.00 DevtetKoroları 20.40Akşama Doğru 2125 \\- keierivelnkılaplanylaAlaturk 22.00 Gece Bül- teni ve Ingilizce Haberler 22.30 Festivalde Dün, Bugün, Yann 2Z45 Pandoranın Umudu 23.45 Festıvallerden 00.45 Son Çare Cinayet. (0 212 259 72 75). mj m 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Film: Not- r O J re-Dame'ın Kamburu 13.40 Bir Diiden Bir \ ^ Telden 14.50 Belgesel 15.15 Geçmişe Öz- lem 15.45 Dünya Meselelerı 16.10 Ve Suare 17.00 Genç Pop 19.00 Belgesel 19.50 Genç Haber 20.00 Gençlik Günlüğü 20.40 Yabancı Film: Notre-Da- me'ın Kamburu (Tekrar) 22.10 Gece Başlarken 00.10 Dünya Kupası Futbol Karşılaşması (Tekrar). 08.00 MEB Açıköğretim üs. Ders Prog.10.00 BirSolist10.30BeraberveSoloŞarkılar11.00 THM Bjr Solıst 11.20 Ayışığı 12.10 Resital 12.40 AnadcJu Üni. llkögretım Ögretmenleri UsansTa- mamlama Prog. 13.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Prog.14^0AtYanşlan 17.40 MEB Açıköğretim Lise- si Ders Prog.19.00Anadolu Üniversıtesı llkögretım Ög- retmenleri üsans Tamamlama Prog.19.20 Bızım Sa- zımız Bizım Cazımız 19.50 Belgesel 20.20 Klıp Seıati. * 05.40 Öğrendikçe 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Çocuk Saati 10.00 Haberler 10.05 Öğleden Önce 11.00 Haberler 11.05 Öğle- den Önce 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın içinden 14.00 Ha- berler 14.05 Yaşamın İçinden 15.00 Haberler 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Istanbul'dar, 17.05Donme Dolap 18.00 Haberler 18.25 Yörelerimız Türküierımiz 18.55 Akşama Doğru 19.40 Bizim Mahaüe 20.10 In- gilizce ve Almanca Haberler 20.20 Haberler 21.25 TSM Radyo Sanatçıları Konseri 22.45 Ikı Nesıl 24.00 Gü- nün Getırdıklerı 00.35 Gece Başlarken 03.05 Yaban- cı Film: Sonsuz Takip 04.45 Pop 10 05.15 Belge- sel 05.45 TSM Radyo Sanatçıları Konseri. 07.00 Shovv Başlıyor 08.00 Dallas 09.00 Bitmeyen Aşk 10.00 Klıp 98 11.00 Yerli Film: Alnımdaki Bıçak Yarası 13.00 Vidget 13.30 Sılvan 14.00 Robinson 14.30 Hayalet Avcıları 15.00 Peter Pan ve Korsanlar 15.30 Büyük Küçük De- meden 16.15 Yerli Film: Sezercik As- lanParçası18.15Cesurve Güzel 19.00 Dizi: Yalan Rüzgân 20.00 Shovv Haber 21.00SporSaytası 21.10 Dünya Kupa- st 21.15 Dızı: Ayşecik 22.15 Yabancı Film: Kanunsuz Giriş 00.15 Dünya Ku- pası 00.45 Haûer Hattı 01.15 Yabancı Film: Örümcek Isırığı 03.00 Klipler 04.00 Kapanış (0212 286 35 35). 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Çızgi Film 09.30 Müzik Sepetı 10.00 Erken Teşhıs 11.20 Çızgı Film 11.30 Sabah Neşesi (Canlı) 13.00 Haberler 13.15 Bız Bıze 14.45 Yerli Fîlm: Bir Lokma Ekmek 16.30 Yaban- cı Film: Çapkın Prens 17.00 Ara Ha- berler 17.15 Filmin Devamı 18.35 Ra- dar 19.00 Ardan Zentürk - Bahar Tu- nalı ve Bugün 19.40 Sıcak Gündem 20.20 Arka Pencere 20.30 Portreler ve Profesyoneller 20.45 Spora Bakış - Ha- va Durumu 21.00 Dızı: Kaygısızlar 22.00 V.I.P. 22.30 Cevız KaDuğu'03.00Yaban- cı Film: intikam Geçidi 04.50 Yerli Film: Bir Lokma Ekmek (Tekrar) 06.25 Müzik Sepeti 06.55 Belgesel: Hong Kong ve Makau (0 212 284 31 50). 04.40 Kültür - Eğıtim 07.10 Yaoancı Film: Se- vimlı Panda 08.35 Yaban- cı Film. General Patton 11.30 Yaban- cı Film: Çalınmış Güzellik 13.25 Ya- bancı Film: Sabnna 15.20 Yabancı Film: Volkanın Altınaa 17.10 Yabancı Film: Tatlı Zehır 18.40 Dızı. Povver Rangers 19.05 Dizi: Goosebumps 19.30 Cine5 Ajanda (Şifresiz) 19.40 Yabancı Film: Uçan Fıl 21.30 Yabancı Film: Güneşin Izinde 23.30 Yabancı Film. Kırık Ok 01.05 Güney Plajlannın Kadınlan: Mi- amı 02.10 Yabancı Film: Şehvetli Düş- ler 03.45 Yabancı Film: Seks Kuşağı (0 212 225 55 55). « . . _ , 09.00 Haber 09.20 Unı- ^ P l T V yersıteler 09.30 Haber """ Özeti 09.35 Ekonomı, Gundemdekiler, Dunya Gözuyle Anado- lu 12.00 Günün İçinden 14.00 Haber 14.20üfestyle 14.30 Haber Özetı 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün, Ekono- mı 17.00 Haber 17.20 Üniversiteler 17.30 Haber Özeti 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gundemdekiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler20.45 Spor Gündemi 20.50 Eko- nomi 21.05Dünya Kupası Özel 22.05Eko- nomi Dünyası 22.50 üfestyle 23.05 Gun- demdekiler 23.30 Gece Günduz 24.00 24 Saat (0212 213 03 33). 07.00 Uyan- ma Zamanı 08.30 Sabah Showu10.30Mega 11.00 Jess 13.00 Videos 13.30 Mert 14.30 Vıdeone 15.00 Videos 16.45 Top News 17.00 Videos ia00 Bir Nu- mara Seç 19.45 Haberler 20.00 Top 20 21.00 Ha- berler 21.15 Men-e-Men 22.30 Videone 23.00 Cem Cemınay 00.30 Mega 01.15 Dans Zamanı 03.30 Karışık Türk Halk ve Sanat Müz\g\(0212 288 75 75). 09.20 Eko Start 10.10 Para Rapc- ru 10.30 Kıtaphk 10.35 Borsanın Şirketleri 1135 Dünya Modası 12.10 Para Raporu 12.30 Krtap- lık 12.35 Son Düzlük 13.00 Haber Bülteni 13.40 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.30 Kıtaplık 14.35 Sektör Sohbetleri 15.40 Piyasalar 16.10 Para Raporu ia30 Kitaplık 16.40 Eko Finish 17.10 KahveMolası 17.35 Dünya üsteieri 18^40 He- def Üniversrte 19.35 Dün- ya Modası 20.00 Haber 21.35Yabancı FHm: Embr- yo 23.35 Otomotiv '98 (0212 282 51 00). C L V CTV'de Sa- bah 08.30 Yoga ve Sız 09.00 Gızli Hayat- lar 09.50 IMKB 10.00 Çizgı Film Kuşağı 11.00 Yabancı Fıhn: Temiz Para 1Z00IMKB 12.10 Filmin Devamı 13.00 Haber 13.15 Belgese) 14.10 Çızgi Ötesı 16.00 Haber 16.10 GizTi Hayatlar 17.0OHaber 17.10 Sokak Kanunu 18.00 Gunce 19.00 Ikı Kışılık Dünya 19.30 Ana Haoer 20.30 Ya- bancı Film: Aile Fotoârafla- n -122.10 Muzik 22.30 Navar- ro 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yabancı Film: Family Pictu- res -1 (0 212 282 36 00). , _ • 07.00 Kahvaltı Haberteri 9 I V O9 -05 S l 9a r a O9 3 5 Ç'29' mm m w Film: Kara Kanat 10.05 Çiz- gi Film: Alaaddin 10.35 Ayşe özgün Talk Shovv (Tekrar) 11.55 Dizi: Şeytanın Gözyaşlan 13.00 Gün Ortası 13.3OÇİZ- gi Film: Alaaddin (Tekrar) 14.00 A'dan Z'ye 16.30 Gelin - Kaynana 17.30 Dizi: Süper Baba 19.00 Top Sende20.00atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Spor Haberleri 20.50 Hava Durumu 21.00 llişkiler 22.10 Yerli Film: Mum Kokulu Kadınlar 24.00 Gece Haberlen 00.05 Spor Suare 01.00 Tevfik Yener'le Per- de Arkası 02.00 Platın 02.30 Müzikli Da- kikalar (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Di- zi: Manuela 10.00 Yerli FHm: Aşk Hırsızı 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımeli 14.00 Siya- set Vitrini 15.00 Müzikalite 16.00 Dizi: Komşular 17.00 Haberler 17.30 Çizgi Film: He-Man 17.55 Çizgı Film: Ninja Kaplumbağalar 18.20 Dizi: Bizim Ku- runtu Ailesi 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Izzet-i Ikram (Canlı)22.00 Haber- ler 22.20 Yabancı Film: Kurtuluş 2 24.00 Gece Bülteni 00.30 Sinema Key- fi 01.05 Yabancı Fîlm: Tehfikefi Oyun 02.30 Belgesel: Kaptan Cousteau 03.30 Müzik (0 212 652 25 60). 06.00 Gün Işığı 07.00 Çalar Saat 09.00 Çızgi rilm: Çiçek Kız 09.30 Çizgı Film: Remi 10.00 Çizgı Film: Sevimli Kahramanlar 10.30 Dizi: Kü- çük Melekter 11.30 FarkJı Bir Gün (Canlı) 13.00 Haber 13.20 Sen Her Şeyı Düşunürsün 14.00 Yerli Film: Ev- cilik Oyunu 16.00 Dızı: Bizim Ev 16.40 Yerli Film: Bir Kadın Kayboldu 18.30 Dizi: Çılgın Bedış 19.30 Ana Ha- ber Bultenı 20.25 Günün Yorumu 20.30 Spor Günde- mi 20.40 Çarkıfelek 21.40 Olacak O Kadar23.30 Laf La- fı Açıyor 01.00 Haber Saatı 01.10 Spor Turu 01.30 Bel- gesel 02.00 Türk Halk Müzığı (0 212 215 51 11). 07.00 Günaydın Türkiye 09.30 Yabancı Film: Ejderler Diyan 11.20 Yerli Film: Utanç Yıllan -213.00 Gün Ortası 1130 Dızı. Esmeralda 14.30 Dizi: Gül ve Diken 15.20 Yerli Film: Beddua 17.00 Ha- berler 17.20 Tatıl Başlıyor 17.40 Dızi: Şehnaz Tango (Tek- rar) 18.40 D<zı: Femunoe Hanımlar 19.30 StarHaber 2 t t » Star Spor 20.45 Dizi: Aynah Tahır 22.00 Dızi: Delı Dıva- ne 23.00 Tekşoy Görevde 24.00 Gece Hattı 00.20 Ya- bancı Film: Öiümcül Sırlar 03.00 Yabancı Film: Ve- nüs Deltası 04.40Zırve Deften 05.30 Mızrap 06.00 Mü- zik... Müzik... Müzik... (0 212 448 80 00). 06.30 Aerobık 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 Haberler 10.10 Politika Gündemi (Canlı) •••••• 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Canlı) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim (Devam) 12.30 Aır- port 13.00 Haberler 13.15 Hutbe 13^5 Müzik Klübü 14.00 2'den 4'e (Caniı) 16.00 Haberler 16.35 Belgesel: Hay- vanlarÂlemi 17.00 Robocop 17.25 Süper 2018.00 Mu- zık Bahçesı 18.30 Ana Haber Bülten 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: 1. Sayfadaki Öykü 22.00 Onda On Haber 22.45 Mozaik (Canlı) 24.00 Haberler 01.00 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.00 Cumbüş 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Yabancı Film: Kaptan Scarlet 11.00 Tür- külerimız 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Ankara Gündemi 13.30 Barış'la Müzik 15.00 Yıldo İle 16.00 Ser- pil Barlas'la 19.00 Yarışma: 5-10-15 19.30 Fiash Ha- ber 20.00 Bizim Bakkal 20.45 Bizım Medya 22.00 Kent Gündemi 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yıl- do İle 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 07.00 Açilış 07.05 Dıyanet Saati 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Dizi: Afacan Kız 11.05 Dizi: Fosfor- lu Cevriye 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın (Can- lı) 13.00 Gündoğusu 13.30 Yörelerimiz Türkülerimiz 14.00 Bir Kehme Bir işlem 14.30 Haberler ve Hava Du- rumu 14.45 Göruş 16.00 Bir Sevgı Ortamı 16.30 Bah- çe Biziz Gül Bizdeaır 17.30 Sizın İçin Seçtıklerimiz 17.45 turk Silahlı Kuvvetler Saati 18.15 Gıde Gide GAP (Can- lı) 19.00 TRT 2'ye Gaçiş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog