Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19HAZİRAN1998CUMA 10 EKONOMI Cumhuriyet Altını <bm u) 16.500 11H3Z 12 15 16 17 18 264.000 262500 11Haz 12 15 18 M a r k (serbest pıyasa satış) 146 500 147.000 14&500 145.750 JtHaz İ2 15 16 18 58 as HHaz. Gecelik Repo Interbank 69 12 77 * & rn 15 faizler (%> 16 17 74 18 Borsada geçen hafta I "' I Işlem hacm 4021 4028 4047 - - „ 3911 ^ ~ w ost)o ? s 8 8 f s* « S s" - JZ111 Haz 12 15 16 18 BORSA (1. ImSaıM 3) lon^rm.f, OC? ^ıjana Çtfnerö S BMtlbMI MM»pMbf(^ KM|vpialB RUtt V M M N • «M CCSfersa tmnitaa ıutaşn 014 AtajSoCT HSMlMhı 316 Acfti Tdaaî HIMnMMLP IH MnriAat ffMj M A M S M H BI*I* BUIa RtaMlnctf eiKıfctt *25 (pss Oş 'a'* G2 Arçaft ÜIMm TTJ V P V 'Jtrr Hfeua 01ta* 001 ffftKa 033 %ıT(ks6 MfeTft-m aıuBTAat C36 Aurasva Yat O 036 BaûfeB 0IMM4 0(0 8amt [4 BfttC EetÖTDfat MtetoSNn MllafTaBtl W5 BotÇmertc 046BDsercSv MhonTıpıbl CHn» û 4 SOTJSS" v atrr ÖKfe?Çrwtc Û53 BtraÇnemc C5 l a i r a ı YptJht C⣠GvçeMc SS? S9fM&yfi ClhfMlTdai OSÛtfSJ 063 Ç8S6OKîSar n(t*iH> CBBI^Ha 063 Cetoûyn 064Çina KÇMllMI •7 Ö M M NCMftnJfeH 063 Çi#JwaB«**t 3"3 JjrsKaûtSâP 0 T i C^iaşTactt Tûrara HDenrta* ] i OpnaCar mtMMt UIDnılhpM] I77I)I0Bİ l7İM~ttfu*|£l J79 DVVYB*. Ort. 0& Dpvsûâutf ggi foğrHftİn; C£ ÛOtiB MİMBİW ^Eoacfteb: KbvfcşT*" GHEteYam 390 Egs $2£gt(ktn 09* EaPfîiTıc ff Eatdaaİ £96 ErrçtıBec* Cmı*TiİBi IBEnıabıctt 135 Eaca* t V f m n t n ı K M F n F a ı IHFaB'iualll IHRBOM IIJF19MKM. HIIMM» UGrtas fifeiTfcn 2*Goe-''» fflMTt.M. 124 Guw&*# S t H I İ M k 126Hete 127 friKtfifiifccii 128 ttaaaiıga lakablMkn 13) l&Fnm ısauraa 134TI;Bar>aA '36 şSrtlsC 137TlşBar«<sfcıucu* ISlMcttPsor MtartarfM 142Kx0T«rtaa M M B M 1«bı 14IWf«S Ulffl 1SWntK ISIMa 56 KnBş «ijıUk «ll »1)1111 BMmM(*l 167 VegesB^a IHkaglkmal hcelu 940C 5 I X 17* 1» MJİ flM IM U» SJOD ıa17 M ,ice IM 142J0C ım3ÎJ00 0 İ M IM ımI;M UM t7M IM 4M 1*20 17300 12500 11M u«M,5B1 ııa 4JSI M 2İ0C 39İ0O 3EGCU 1 41İO0 '200 '*CG S1IM IM 3J3O 2.550 T3İ5C 2.42^ UÎS 11251 t'OCC 2İ25C JJ» 411 771 H75C *72I ta &50C 40C n« sa 34*; 4J00 84000 İM nm m7*0003 32500 İ60C 1400 3JM0 I'OOO ıa- IM tTSI nm3'50 16(100 15JO0 ' 1 » IM 4İS l « HM 2Î50C 5H0C '4JÛ0 «M 14?» 35İCO 13*5C I7t 7ja IJ7S iCO •MM IM am '8 m ısHM IM I4SI l « vm n» İ7S 'it&O 1175 4İM IM 29D00 İM 5600 fUH l'OO ÎIM £.000 HM 20 IM 6J00ÜO0 "50 5İD0C r C0 1111 u& 5.00ü itM ıa SM Tsıa HJ5» i» UM I M 5 İ S M.* 335530 ii*s; i» 1Î3C0 İ400 SİM IM 178 IM İM ' L S C O m 171 »nt İ C M mmm SM 173 ı t a «COO 1""4 Usfars Msrtj OtB 3.000 1*6 M H a l 31CO0 O l U t 11751 mkMTteıM 11 •*9 tetjuuHo*» 3JO0 tlfcıpKi! ftM U1M| 71M IB^CM* ıa 1S4Net T jz" 16751 196C™sa 9*0C 188 OttarOKh/sK* A. 325CO tSOKsm 145000 MfetaMnı U9 191 Pjsan 14.5C0 '92 Psslmb 10500 ISB Psgft* (3.501 H h ş a H 14.7» «Mn WM SEANS] 4S4D0 5IX IM 1» ua »M ıa ıa ıs17 a 530C IM 142 5£C 7İM £3? IM İM IM 17» ZIM 2H IM 4a U5C 1S.750 •Z2S 11M 2X !!•İ4.75I ıa J9CC ıa a sx353CC m• 4S0O0 *1X '45ı S1IM IM vs 2SK '3J3ÛÛ İ330 1SM ııa'4;dC 24İS 13İ50 4,m m14*50 IM 2&T0Ü 3CC IM S.M 14000 84 OCC ıa ıs a ıa**3J0C 31İ0C İ6ÛC 13"= 3D00 İOOC IM \M ım BM 3IX 'sM 15İ50 1C*H ıa143a IM 11751 56.DCD 3 S M 14500 C.M 14J0C j4İW •3.5X 4.7a 7M Iİ7İ 4CJCC ma I7« sa 39COC ııa ıa ıa UM IM İM 149 IM 11.79 S.M J«3C İM 179 IM « I 1415 IM 25JCC 1.M SiOC 7J0O HM 5JCC 41M I H IM *MM 11*50 32.500 İM IM İB iia «a 2SM a,M 3 JCÛ 1129 SM 41M 7W 11 TO «M 3O3JB3 >M '500 9OT ıa sa IM 17» ta İM İM <550 j İ47M SM 1^50 235* lâK 36KI0 UM 79 ÎIM 7I.M IM 571 1İ50C 1» İ2H. IN 142.50E IM 1» iîa MLM Eı 350" IM ıa »79 ın IM ıa HM 3,830 İM 15530: 7ÎM 3E.0OC IM İM IM 1Î79 ÜM IM İM I V **y * X 1Z'5ı 1179 2ö ıa SM 1^5 ^OT IM M 22« «ÜB 77* 42 30C 350 ' X saM ıa330C "i*5 3.xX Z50C MS 1179 iOOO 1430C IM m15000 *30C LM 2&yX SOC ıa SM 3x0 1450C 8&300 ıa1579 ıa •9OO00 33500 9*00 1425 ııa 1500 l l i IH !M n» 3L2OO •6000 15.T0 "OOC IM 14*50 17* VM 23 503 58M 32 OOC 15000 CM 36.330 *50 SM 7M •a 1450C «30C ICM *** 17* »M cm 11.M ıa VM !« 17* 191 IM 1121 a.M :JCC SM İM IM iss <7S* 1J9 31500 İM 3*30 1491 3İ0O 1119 6100 42J* U9 İM : ı2& 3Jİ0 119 IM 4J9 im ıa sa 1 1 ; 3ûû K79 İ7N 41M )M «M 335 X 120OC ?JB 1SJS 95X tlM SM İM IM ÎIM IM 11» 4SX SİM ii* 49OC '05C 18K 36 M M 3.400 ÜM VM IM SM 7000 17* 9«0 4.151 32.500 ' 5M 1 * 14 53 13500 14 333 BM 147 M 18 l * 9<O3 5 OC IM 17?5 BM »a ım IM sxc IH MM 55CC IM 71.M 35İOC i « IH ım17JSI nm ım m ıa 1 ^5C ı« 5v 233 1179 IM SJ* 1175 39CC 4M M i 1QC 3S5J0 35İ0C 77* 40JD0 * 00 35S0 au* ıa 'JCC 25*3 3İSL 235C ııa 1179 14*5C '42C 1ı250 1» 7* 14 TC -90 IM 2SSCC '40C IM sa j400 '400C 84im ıaIS79 IM 32JO3 3300 2 3 3000 i5jXC 11* 1ES İM SJ9 3'CC 15 750 15500 1 300 IM 14J5J IM 17M 22ÂC T30C 4x10 « M ı< 500 345CC 13*5t ın m m •'*50 425Û0 42M ÎIM fM HM S3CC r- 1179 17* ıaVM ıa I H 14*5 IM ÜM ia 1JH U* eoon IM 4*J* S500 !M «5u] MM MM 11» 6.000 11J* ıs 17* 79M 32 5u: 118 m IM İ179 ıa 3 jOO SM *7IM JOC 11* S7* nm 7M =70 4191 MCT30 m 1000 ÎİCÛ 1179 S» Ll» 1775 14 M 14* !H 97=0 »M j »IM SM 4*00 5İ0J 36J3O0 nst n 1303 a» TlM IM SM 1S.73Ü 17* IM 3230C «JOC İM 45uC 1150C 1SJS» 142 M HA2ftUN1W8 995 303 31165C isBa ttKit; aa i « a 34.I72M »171147 36. T3SJOC I771M »771M 146042 1.S75M «*ar SJHHJ 35 j XC K*1M 144! M M SM47! HIM atıım ıta a 7HM 2155IC S"2JuC 26,982.950 1JMM 186 XC 12 M M IM4JI 1*1 M !8S XO nmIIJ7LM 04SÜCO 739JM0 j62 c XC MİS2.M 496JM 15İ24J76 5623 OCC HM 7&M = 034365 rSMOOO 3159.Û0C osaocc MJR KM 5SECO0 92 30C 7*9000 41 Ol M ımm 760DOC KM «ir» *5<30C 17B1M *MM 3166500 •8TE1J5 491J00 1112 M « M 1İM.K nm221 JOC *SJ372İ13 26.608» 'S9SOT IUHM HI7IW A İ74J9 I7HM ıneao 2J4J.3OC mmm 5i*200C MJ* SffîM MM.M 3J93J0C 334 S6 '"«•1(840*0 6568CCO 3C2XO SffiM SÜ7M 1I.HM 4 «OOC «CK! 1A4M 1WM I77IM İCM 3 3C'3S 3 400C mmSİM 1JKM 1137M 1KB.HI llfiM 171M 715» »11 B.M .. J30 «SSIM Î17.M »ma ^ "OS İ«7M ımm SK.M 1SX MM '«.74lS aa 1 494 X ltii.1 «4SIM I K M 0 S.M 134İE6CC 5İ2JX BJMM ia.»J7l BJOC ııiiiıII77M İ44M «a j23C( 4 K M SIM <İI4M a«M MSIM 11*3000 S»M U428JJI i 940.000 11 « M K7H SftM 1»7*,S« 1MM I2İ.M U52SIM 3945CCO K 2 4 7 M 365 CCO 7HM «7KM 216İ2*OCO it'SJ» <J494S 1516J)C0 !,t»M 1J71İ* 1C12J1» 1171*1 ımM BM sraı» I.K17!! B6B0UO 1M.M 4X1000 "63300 ımm ' « 2 OOC « 6 OOC (*.• 4.4CM fıS 3446 Mc IM ım1451 2141 4M LS7 İB) 17W ,43 l»! 145J89 71752 35*1» ıra İM ım r « »171 2.7Z7 jjU IM 1*436 17İ9C 22 u*SM ııa '944 < » a i 45 4CİT 3599- 7M 40365 '202 '569 S17.M 181 2543 133T ZC3 ııa 1192 4 4£ j3% m777 14İ1 1 * "46 ıstı 28494 Ui 184 S47I 34SV 4İ53 BSİ21 12* IS» *SC 7 S2 32*36 1403 3JH5 '330 IM 1125 za aa 3145 15833 15509 10996 11c '4499 ım 17JS7 22T 5717C 3'S3 14*5L CM •4 754 35-S i'J6 4M ım mi,*3 i c = 141 a ın 1532 »m 39 S İ 67* 1MC 101 J35I »1» 2JN m149 15» \1.K nm s« IK7 1274 62)6 19S 4L9I 2S**2 1M 14^22 9050 1ISÎ7 • 1 * 41171 ım VM 0 7KM t 399 32sO5 115 ım 4M ım SM 7flJ0 1ISH C7S m 5^9 41M1 1*İ2S 9332 II.S7I S2H l « 179 11,175 I4S1 İ M '.'*» İ M 4' a SİRI yu 2J96 36334 11M 7t 3,330 am 72J* I M 5.7» 6 769 1J7I »^33 ır 32J36 J500 0*3 3652 HM U4.M BORSA 12. SEANS) RtsttSeMdı D£ A a ^ Çmerfa 8 306 AraWf &ffl 007 AidT*sÖ 309 % 3 S Q11 /JjrJıfFifaS ; V K C T ^ ftî H W W D W M W 013 Ahsa Q 4 AtösBeKftı Û1. A&TteHocftig IH MntfMt fhn) CELÜ *WiıcSaraw S 1 Va3a,araü« S 6 Ac*jks Oo Tca*s j S 4 ı a T ao» 2ÎArder ^. Asetear 3î 4radt*(SLa 032 AüYalnB 033 ijr/ıTasti ^AöanösYiÛrL •J36 A/ss^aYat Ort 03/Aygt 0MAaM( ft Barmt 0*1 SekoBoırorA 043 Boscn ffw Sfitsien Ll SsaşT^aS 15 BaijÇmeito •3 BoKaTc San S4E Br-it Ue^ucaf (5 Efraayjp&u )C Bcrjar £1 BcnaaıTaDnm £2 BttÇffm 5 * Sügu- vawx* R1(ltUI 2 CBrfTAS Çai M*ra 364pnsa 6 yTtflor 1 (•*•*? 1 CjBaaTeaillH ? Ojta}T*s6t ^2 Ontnı T5 0«m«] ^ Cqtar* j Oanfj Dftnji 1 Dc^r.H^jrç ! DcBg aesonnOMt (EC2Ktaf I ç j p7***yVy faş^al ?EgtGıin M EşeProSTc 396 EGS riO/t ! EnetBAIA I Er*a ı fyfteüt i covss &yı Sar 35 Esank Jtsa-Sfoiır EırrfıtmCrl iFacofta» 36 FensMnryjr .fiTansFnanaK 1 Ffianstiat i firansfann 3 FngoMOdaUacL <"Sn*8anös 3 (kd2(M 9 a2ıitowıt : jocaYatrrr. 3QctQşÇmerto 'O 5coö-f e» 1 jaramıYaO'' 4 Grayfocat 2a GtreşSşaö 7 .-i/njtf üaaöeoi 0 NBAMI 31 HMHokfng 3Jk«afrat5 33 M m hcetı »w 3İJC SJO0 •J*5 35DCC 2 jflC <*0 8J0O 8J0C 1360 S0S5 S.S* 3990 42 xD *300C 35i5t 0 e<00 '». 179 "50 275C 9JOC 4f50 r-sc «TC 23. TC *5İOC 5 '330 4600 380 2IX 395E 31503 77* «JOC 11 303 auno 6 0C jJOC i525 t350 Î.0CC 1175C 4*50 24Z3Ö 1^0 <İ5C *9C •4.750 7700 SİO0 28J0C «0 İM 3 JOC j4oe ıyx 84 0CO <40C 1179 I H "ıJSO 32M 9.3OC rs 3JJJ0 i5 m 3100 1125 m21250 IM 15*50 1550O IIJBOO 1200 1İ2SB 660C 1 JOC nm57930 31JO0 14İ0O 43Ü0O 14J00 34J0O UTC 4.950 * « <«0 11750 4Zİ0C 42300 :ccc 650C SJOC 3SOT 'J*5 1*50 3703 14C0 3* CCO 1425 365C 14*5 S50C 12 TC 29 OOC 3*3C jJ5C 8İ0C <6£0C 530 4'SC U50 2Sİ00 3400 süC İJ3C 1«2C 1009 41S» 255j 3*5] 34 r J|BaU9|«l 16JCCC0Û ^ 'şBarKas^ 79C0O0 Ç CvmS fwbCU/3 £ litotrPBte 39 lşy4aW!Ormk) *S"' ırÇ * •13 KartoTsar S4K» i9<F* ' 'jrasarKrsSar*' a2 Kjrfrj'GKl» * RaFOerr» ^60 l^ıBlı^ftncipı •64 I M *İnkW '*2W^ 73 Ut» 'TUrfsi 77IMutaı SNaHoöng 13 2sr«Ca> »*O 131 P«ar 1 *50 *0Gİ)*5 32.500 11^5 2İ3 1.533 3900 2Q*50 4«0 3İ00C 23J0C *7axo 31300 33Ü0 :*CC JOC 3.200 41500 300.900 11750 •JOO 18.303 9300 IC*50 5JC0 ıa 1**5 140OO 8400 2350 9*50 ÎIM 4S50 '900 250000 SJOC 4700 2950 •soc 36JK0 11250 *90 3300 '2.00C 8Ü0 16 5C 17C0 32CC »CCO 32.000 3*» «00 Sıt VOı SİOC IJCO 33.50C 3HSC 4400 8.-00 'SOC 1150 sa360C •37S0 3350C SJOC 3650 İM 1o 50 SM 2J5O 9.400 4İO0 6,250 550C 11'K 0750 50 '800 23 TC 15ı. 3jOÛ J40C 680 21» 38 OOC 345D3 î * 3*5OC SJOC 3'5C 490000 5JCC 3150 2J5C 12^03 2200 um1100c '425C 2İ3ÛÛ i*5û 3,950 TO 14J00 7400 121 £501! 7100 ıa 5İCC İ2K fMB 82JJO0 6J00 HM IM 74&0X 21500 UOO 1JO3 2J5O I4J0S 8JK 1^25 2.60C 21750 M* 'im UJOO 1CJ50 7J0C 11750 a»16000 &.M 54JCC 30JCC 1X500 4' 500 14J0O 33.500 13000 4550 "IX 135 11O30 40500 137503 9«O0 e, oo 36ar 37 ac 1J26 U30C 145C 1200 35JJO0 2325 1S50 400 EJBC 120CC 28000 5.205 1300 37» 7JX 15İ5C 145C "SK 1425 27JW İ3CC 530 3J0C 7700 17000 im. 39J0C 2.7K 3JJ0C D 75O00C 11253 yjoo 1075 l * 3J50 7*00 1975C «JCC «X 24ü» 730in! 29JCO 18.750 SJOC 41 JOO 6J00 5300 4S.5CC 29C0CC 11 ao 6.400 '*ja 9'00 0031 4J00 ıa 1İ75 11000 SÜD* 2İ25 1000 4İ00 s 245.000 İ500 4İ00 2.850 '*3C 31500 10750 '60 1100 19» S90OO SJOO 5300 1Sİ50 '550 I9C0 16C0 rccc " JOC 13750 10JJOC •5000 3*t 5. X 8800 1375 34J0C rzn 4550 İ30C EJCO 3300 142C İM 8900 142.50C ım §300 3K IN '"50 330C ti30 9,700 4550 1730C &ofi 2.SO0 11500 ıac 8.190 25031 75 3900 4SO0 3X 2125 39,500 353CC LM 40.300 OC 3-3Û mooo 6.0X i250 2.500 13JS0 2.350 «ra '500 4TC 24 000 1350C 4İ5* 780 14.750 7700 1600 28,003 7400 ıa 3.400 3J5O 14IDO 94000 oür HJ9 4JN 7T.000 32.30C 9İ0D U75 1000 HBJ 120C 1J25 2J00 23.ID0 U* 15750 1İ25C 11JCO BJOD HJH 6.600 11*50 HM 56.000 3*500 14500 41000 14J0S 3450c 13 T ı 4850 '«0 600 13750 415CC 4250C 990C 6.50C 3Bİ00 39J3C 'Mü cax 1650 1360 36.000 2400 3600 14T 150C 12S30 28İ0C l«0 5600 1900 S 00 6.000 300 €xU 525 28500 1400 5,500 4İÛ0 8,100 '1250 5.30C 41M 2J00 a*oo 0 **acoo 12,000 32İ0C 1125 2İ5J 1350 5.300 2OS3O 4J50 i 000 25 OOO 760.00C 30300 1İ2S0 5.6Û5 42İ00 100 1200 4İJ0C 305300 11 38 «OOC 17TC 330C rasoo IM 1*50 13*5C 2.325 9İ0C «a 4.-50 ı 250LOOO 3İ00 4703 2-9SC 5.SO3 36J00 610 12S0 2GL00C 1 72.000 190 5300 16.T0 1S50 92O0 3350 3230C 145300 2953 1420 11230 1350C 15.30C 142,530 18NUlUNin8 '303 .XC 8TC 34 «ıc '450 8,200 SJOC 330 f*250 sa •40000 *!CCC 34JCC 6J0O0 1*00 ıa 28 3a 46a 3300 4350 16300 15500 123CC 10750 '130 7800 23*50 1175 3*OC «03 880 i. 'X 39 OOC 3C-3Û0 IM 36 OOC OOC 3,«0 490JDO a9O3 3 '50 2.45C 12.-50 2İ» 1420 11» 14 TC 23 3C '•30 4 00 **[ uao 7S00 1400 2GS0C 100 İM SJOO 3.350 13330 B2JIO0 5K ÎIM IM (BO.00C 3*300 1800 1,350 2J5O 14JX 1300 1725 2E50 22J100 ıs 15i» im 1C500 8000 T375C 1200 1150] nm54000 XJCC 14JCC cax U3CC 34303 '3"S] (700 ac 13SC 12» «5D0 4-JOO »400 6JX 38300 3*503 1825 13İ5C 3S5C 130C 313X 2.4X 1550 «0 euoa 2J50 »300 5400 5400 3*00 JCO 15İ50 4* 1 46000 1425 27300 130C 540C 14 3K 7793 1 000 5600 39.000 2J0C 9İ0C 0 "60030 11 T0 32JO0 "00 3J0Ü xc 19*5C 4İ5C 25 OOC T0ÜOC 29 500 'ITu 3.4O3 41iX SİOC 5.100 41 JOO 293X0 11500 7İO0 1*500 SJOO 1Cİ50 'JCC IM İ75 13İO0 1100 2İ50 W 11M (600 0 245000 5.700 4500 2J00 SJOC 35 a 1075C 780 1150 19300 *MCO 8JO0 5,603 16300 ISCO 1903 '850 31 GCO 140000 iTCC 140CC 1CJJC0 I3İ50 15000 1350OO , & 50JOC 985000 16104142 281 OOC 1U1C10C "3S1I56 59.403.000 1'47000 ?.msx IMM S.9'5500 1452,33" İT30C 38J6ECOI t*3*CD00 14.15İ30C IJI6M 3358600 23*3» fe'uOOO 2634J33 *87000 14 30C 518691)30 ' 44000 1704000 15.037300 Mm 120300 •325.000 340 000 5.413.XC 30 OOC 2994000 113C *00 f1i«.M 3M17C 2 H *83i88 30MCO0 93,000 30K torac 39İ35J)X 6.529JO0 6!'9000 1JK120C 511J0C TJIHO 166'000 1284000 11092 OOC İ419J12 '2U3X 6.732JCC 990.0CC 591000 1344J00 sxm 2tS8'JCC 1961000 •HK0CC 367JCC '35J0t 374.M I S J B * 'C10J10 4U000 1**i«0 »717O000 2ixm (İ32JÛC 1787000 4176E.0OC 1 93J416>6 2.772J19 9 J K M 418*006 296749000 111811)00 1.05ZO0C num 13676000 19(79000 41M "51JO0 011OK 45,1474011 OC30C 2301000 9054OOO 115401 2 H XC 49ri3CC 10372.000 5.401030 '*£D3D 1952.31 1194 CCO 94*7000 138000 62J4? ffi İMX 1İ52JCC 75SO0C 2. 37İ3OD ratcoc 4C91CO3 2939â*X S48O0O0 26*4000 "843ü 000 438000 1224300 32.449 0X 4SS.3K 38.335J00 J07150 Z734CCC 1634003 2 B93IO0 TiOffi İ1JJO0 19411000 .172303 986X0 1İ14330 1289O00 141124315 4381JS1S 4JS M 0 25000 12(362055 11J5.0OO S2i*lXC i 3J0C J31O0C B46rO0 -13S.CO0 smcco 67DB1JJ'1 *>txc 2 39000 15491000 18510O] 9.4*4J1CO 2.411000 121000 6900C 649i75.-ffl 3J90.ÛCC 2.496300 (341000 11JÎM 64,314340 2J41JJ00 6.661 OCC 714731300 4157303 4t«M 1150 OOC c 1J35JOC 2'73(1fi0 '17497O00 "İ61000 3.4366« iMm 961İDE 18İ94JCC 1İ2İT « I B J O O 22JK0 26J)*900C 27*9300 J696J0C 36'30C 3İİ430C 896 OOC 5303 JOC U42J0C 1386 OOC wm 2.411000 :26SXC 3 i' 3Uİ3 1319 34021 2CİT (484 1206 1032 32-9 17346 İM 86B9 140492 ' *13 3449 6128 3T2 1S5** 2S63 İ.M2 93 9 (532 664 3386 2135 ' 069 110 *J05 243!' 1c 7 3U9 (4*2 905 IX 38569 35 m I H 38492 6JDE 'J20 536355 5İ2* 3.195 2(13 2^4 14J59 1 * •4432 23B33 13583 (359 *69 H2X 54- 8J5 FZ& 2*4 IJ» 12İ0 1284 13*03 83114 iOSt 11» 4jn "5863C 308^ 1884 1336 2J26 1428 8702 1758 26S0 22J16 11M 11242 •tm 10618 8J42 '3*0 6358 16448 B » 51226 303OS «W 4155 14.229 34 T 13395 46*C '231 1356 13JES 4CJS4 140'63 3E-9 128' 36114 3**6 1*46 10J16 3545 1277 310*4 (361 3562 1440 844 '2 32C 29.20C 5İ45 5453 j-33 •<SB 15554 4*3 (539* 4*2 27626 '->(8 5J48 13S1 7370 17318 1752 39J64 2JJ6 1299 0 762 JOC 1 «14 Q 314OC 1590 20 1 IX *9CK '2ü 493C8 (41 *50 V 29696 19JJ2Ü 5453 (1393 1935 50GO (0399 296956 11390 7199 17322 3153 1X228 4376 5,171 1*83 11266 8171 2282 9199 H17I (389 3 2(8372 5361 (605 <J09 31773 10*85 *63 3185 î&t 70318 1380 5326 15*1 1397 »550 İJİ3 (0 ıî 253 '1968 10206 13445 14.*38 138 7*4 Türkiye'nin adaya uçak indirmesi endekste düşüşe neden oldu Borsaya F-16 sortisiM E R K E Z BANKASI KURLARI CİNSİ 1 ABD Doları 1 Alman Markj 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şılını 1 Yunan Dranmısı 1 Belçıka Franaı 1 Danımarka Ivonu 1 Yenı Israıf Şekelı 1 Fransız Frangı 1 Fın Markkası 1 Urdun Dınan 1 Hollanda Florını 11ngılız Stertını 1 Sunye Lırası 1 irtanda ürası 11spanyol Pezelası 1 Rumen Leyı 11sveç Kronu 1 Isvtçre Frangı 1 Iran Rıyalı 100 Italyan bretı 1 Japon Yenı 1 Bıılgar Levası 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Avrupa Para Bınmı 1 Luksemburg Frangı 1 Norveç Kronu 1 Portekız Eskudosu 1 S Arabıstan Rryalı ALIŞ 260 920 146150 159 280 20 787 7 072 38 350 43,534 47 584 129 470 436 900 367 930 1 715 32 918 174 660 14 739 1905 178 200 845 660 288 090 7 072 34 493 1422 69 772 DOVİZ SATIŞ 262180 146 850 160 320 20 868 7117 38 539 43 784 48 309 130260 439 180 369 780 1730 33 261 175 780 14 901 1 918 179 010 856 800 290 650 7117 34 726 1434 69 898 19 HAZİRAN 1998 AUŞ 260 610 145 970 158 050 20 735 824 7 054 38 208 67 096 43 425 47 406 311 160 129 150 436,380 2 788 364 250 1709 21 32 796 174 220 46 14 665 1 893 60 177 100 824 690 6 984 34 365 1 404 68 900 EFEKTİF SATIŞ 262 840 147 140 161920 20 920 864 7 135 38 685 70 537 43 893 48,493 350 880 130 590 440 280 4 181 373 480 1737 32 33 387 176,220 71 14 995 1930 92 180 140 878 390 7 206 34 858 1452 70 772 EkonomiServisi-Kıbns' ta S-3OO fuzelen ıle >aşanan gergınlığe Türkjye'nın ada- ya F-16 ındırerek cevap \er- mesı îstanbul Menkul Kıy- metler Borsası'nda (IMKB) batış baskısına neden oldu işlem hacmının 140 trılyon lıravı aşmasına karşın endeks özellıkJe ıkıncı se- ansta gelen sa- tişlarla 3965 puana kadar dü$tu Para pıya- sasında ıse sa- bah açıhşla bırlıkte Mer- kez Bankası'nın ıhalesı bek- lendı Merkez, pıyasalan ya nıltmadı ve 2 haftalık depo ıhalesı açtı IMKB, dun tCıbns'ta >a- şanan gergınlıkle bırlıkte ro- tasını daha >akın gelışmele- re çe\ ırdı 3924-4128 puan arasında dalgalanan endeks. gunun ılk vansını 4068 puan- YATIRIM FONLARI 18 HAZİRAN 1998 BORSA (1. SEANS) »Sm* BPras 1 PHJSI 6 %Wfft^jnzr ) PwB IteSiftvun 2 PatTdsS 4 Ç8S Pnrtaş Basn \ P(M0h> 1 ım rMtaalb I & M 1 « ] M B İ ) tabfBi I4SIU 5 Ste •j UHJPSJ 2?T Sûfrcz Ramerrt SSmHasns 14 Tjtl^nseve 5 TûkTıijcrg S TıİBBtai 7Tea» 2*1 Tansaş 233 TofesûtDTcarae 236 T r3f<3Can ? raMit NIMM 238TSKB 39 TIJH OBTT Döum Mîfcı Fi TÎBBjblttti flîmmİBİt&fttm'i B Htt HTKMNMBBI 45 U6AŞ tE UNKıridCMii VİmİİMmfkmİBt (8 frnÇruetc 1 IİBİaBBHlSpM SHk 81 IM 81MH 255 VdtfyttT] 25cV#&»rwcjr 51 T M M 26 YaptoâBanks H Mtai1ll.llK. SMIta hctta 1İ00C IM 253CC IM ÎIM 2İ3Û3 ıa *scc 22.000 H.M IMM 1-351 IM 1İ30C IM vm •1250 11* ııa 3,00 1700 İM ııa 1129 S75O 12JO0 ıa vm 1303 ıa17 a »M 6SC «M s9OX *50 3' 000 5M ıa soc 179 235C JOC 2175 İM ım VM 1179 tSOOOO T "Su 279 120C 14.29 9.H LM Ü.M ta KB 2J0C 0 '1250 J.M I47S a.a1179 E400 1 M M* El 2C'x ıa2SD0C IM 11» 253CC ıa'90] 2 "50 um« i İ H SM 16.300 ıa16 5C 2*50 1179 11S4 1103 İS» ÎIM 11251 lUR 1530 ıa9101 1200 ıa172» ııja n.M 38,30c JOC 3&0O0 İM 179 COO 179 i.SX 'CCC İ47S ımIM vmiı.s* O330C 1 "5C ' ^ 1(251 SİM İM UM İM 14M '9*5 12,000 159 l'flS HM ÜM 63CC I H M İ M BÖLGESELPAZAR1. MMapMk mm*ıaÇe?-t MCaa gOiGaton^l OKHASgota M M n * X* 'apK-aSfirafss GOZALTI 3C2 0o*jsr HM 14750 11M 72JJCC 6JJO0 1 » TlM 1Wt 11 * 7U0D 5303 ıa J500 PAZARI ™ 660C 13,250 ÛC3 EnsarPasaraziyan »L< JMBnaıBesrte OOSSoks 1900 23OC 06OO '3000 c 3 2300 E» *srt 21 SOC 1 * 25500 ıa1I.M 29000 1J* ! 0C 223J0 DM MM ia 4.H 250 IM '3O0 •3 3C0 an» H79 3,50 8800 !79 11*9 «79 HM 19,250 t2300 IM 3.400 1(00 2375 1129 »79 SJI 6CM 12D0C 3 M İM I H 1150C I H 2JCC İSC İS75 51» ım İ M 1179 66CÛCO B.CCD « j « j_250 1479 9M 2H nm 71* HM 215C 12*50 179 IH BM »751 E6O0 3H M ÎIM 18HA2tUN1898 İL~Sl IM 25.000 IM UM 25İCC IH 'OT r*so fSM KM Î175 ıa16000 ıa1 3CC '325C »79 «M 3100 8700 ım1U9 UM 0,79 11753 12JO0 l « 9200 1203 m1729 nm soc BM 58:000 500 3t300 12* 4H OCO IK JOS 'OCO 259 !H 2ja HM 1179 6M», 1 * i aa '20C ÎIM S4M İ79 !1M 7H SM 2 50 12J5O ıa iss • M 881 530C 3H M tıa Istem 3K530C ! B « 5S100 2H1JB 1772.M i 000 İ122M 'HSCC 358 OOC ınıa ısaa t77S.a 2 54İ34 245 U M 65,53162 (E6*CO0 IO2M 191a 6330009 1969125 111*1 M 7(M 1211M 171M SHDX 2 . » OCC *».M 2925 30C ' OOC 11 M M '7000 411 a 113CJO0 49451003 rcoo USILM MMM 16394^46 ÜS7M 2.325 OCO . • ooc 2I5HH7 KS1İM 11İ11R1 1I7SRS 11 »İB *• CCO ' C İ O 0 »MM mzs 1 İ B M C i T i M 2 I İ 7 I M 1 9 1 M S.B4DI 1948JCC 10TJOC İ M M SMIM 11 MM 42717M iltHM 76M Lûî 4 "l)Jtl ı 1x L*4 25J! ue ııa 26993 167 21796 B.H 1R2M L*t 1*4 1614 14M 1' 32 11» 11« 1117 8707 27» *712 K.SM tıss 11393 12JC MB 926E (1~ 2 » 17JS! 24JM *6O8 31753 ^ j li 3ESÖ i » SM 11145 1113 >B3C ^JC2 !SS !B3 2SS vm 659354 10 B.S21 3199 14J8 S4JB 1741 a* 7M 36.579 2.068 2232 m am 2KG 1H M 11221 SEANS 18 HJBkMim 72.M 15750 11» 73J05 1000 1J» İ.9O3 cBOC 13İ50 [ C 2 32' n a 14300 ııa 72 OCO 5300 ıra •35OC »M 56jn> SHM 510O9 129.CO3 emM c «1 TiflJ MS2S 1Uİ ızm 5J74 t » 18WUfeUN1898 13250 J 0 230) 1 •»£ 9538 C 0 1953 COO EtSC 13243 0 BORSA KxUmd 6 PWî«ffî TJ1ZFT 38PraE- C Pf&kt 1 Prar-> 2 Pvyvji 3 PftTssfll usms f f*art-TBtti H> E f*aySta?Ta 9 RaksE&EvAieteı 2 S*BP Paa-ana 4 SASA 3 Srtas 6 TûicwŞqeCan ŞeteDam QS»nens 221 bcmeFfcmert S Sey?HsS3ies 224 TatltorserM 22* lîrtTdbag 226 T A3ffin 22 T Ksar 28 TmteraVoö" 229 freKutsan 23C T KafcırB Bartıs 231 Taraaf Tl T3aş C'JTÎOİ r-fjtı 7j3 T«aş C" Taret 735 Topraı-isormo ZXTıipCa 237 TıaratutHüfrc 238 TSffl 39 TükûpvOtftut (' Tjmsb'aofl ^ Tjıteb * * * Vgn 45JSAŞ 46 JK^MGnm r Lhaîjrlrjıen (6 ür^Çrerr. 49 DŞSS0TA 25 VâhfFfarsâKr 252Vattc ^33 Vane 255 VaKıf YsArm 25' ^ t r a l ^ 256 »aşaran» 26C V 2 K 26 ^x>to3&ff*& 284Y/& 2. SEANS 001 «arÇnertc ÛO2*»VJf»sJefe 003 Gm •SM^rt J06t«n«J(a W1l(ilttF«oıl (2. SEANS) 2Î'3Û 9000 21000 93CC 18300 253U 145C "soc 21750 S5JXt '02,000 c3*5 1360 1600C 340C 1 OOC 1325C 18*50 0300 AİX 8.700 ^*00 O2S 16300 19.750 •1750 '2.000 i4O3 9200 £200 i2S3 1 230 24500 SOC 3JJ0C 5830C 113X 36300 »2X (.053 ııa 1İ25 3İB0 2JS0 ZJSO i 2250 »COO ı "S 65ÛO30 ' " * » 23250 320C K3DC 54 OOC 2 50 11500 7300 35 OCC 215C 0 1225C 335C 1525 saooo 2Ü230 bJOO > J.H 990 1330 OOO 4jOO 11250 7ZCO5 SM 1*5 IM REPO PİYASAS E-ısyon 1 034 <2trtyaı Tl Inieraar* faelaı 7430-75 5C Gunk* StopaşeJRepo %* 2C230 B.400 24.500 B6O0 t'250 2(300 3J0C 'JOC 20750 £003 95.030 22T i65û (*50 3250 163C0 11-50 19JOC 10OOC 2Ü0 1(09 2530 İ7B itCOO 19250 1 25C 11o3C 320! SJOO eooo i250 6250 23,000 (OC 2850C 563CC 3CC 35 OOC S1I J*5ı *M U2S 2350 4JCC Z45C ım2100 31000 113» 63H0O0 17OOC 21750 J.100 13500 S'JOO Z600 12.750 6.6CO 34JJO0 2,000 11300 1300 1425 57OD0 19500 El» ua85C a 5C S630C (flOC 10250 sanK İM IK IM 50 Gırtı* Stocaılı: Repc %7B 55 7Qunlukflepo %72 24 31 Gur**Repo %fSX ü 2130C 8300 253C0 1300 110» 25303 1450 '800 21750 55,030 ixca Z350 3J5C 11300 3400 JOO 2*50 9750 1C50C 3,050 860C 2,*X '!25C 11500 197» >5X 12.00D 33» 3 I X 62X 2.365 7000 <(250 '530 i COO =8 500 JOO 36.000 1400 (05C 11,29 1300 2300 4353 2.550 230C 2250 37500 1175B 85O000 7750 21100 320C 14250 54 CCO 2700 1151 7J00 35.055 Z150 '2250 1550 1500 60000 2C250 £400 4,29 890 C500 *socc 5000 11000 72000 IM İ3fl IM 18M2İUN188B «*«! 2C23Û 8*00 24300 180C ('500 24300 uoc *400 21*50 S1O30 9*500 2303 1*00 15250 3250 16500 12750 19300 '0250 1000 8JÛ0 2300 •0JX "1000 '9İ50 *İX 300 3J5D S.1O3 1000 2J50 16300 23250 '400 29 0X T30C 1130C 3530C 1100 A950 IU9 * ^ 4-3PD 2350 2*00 2.100 310O0 11253 SC30C 1*25C 22300 3100 1430C 53 XC 2600 13 OOC S60C 34JOC 2.000 11750 3J30 450 51000 9750 61X 429 86C 330C Ittaı 1İ3400C 3XJ0C 35.'X 22SEJ0C î*KCfl) 1201MO 5JO9J)O0 6*4'000 295.000 6314J-İ 4482 OCC 19* OOC 338381 3İ1S3CC 129J13J95 8542x3*2 26 5J3O0 48*4000 (959000 1SB19C1 9.333396 UK30C 41000 3439J0O 30EJX£ 540000 3.66'JOC 1Î81ÛCÜ 5Ü6.55C 1*2*30: '(TfiOOO 399300 23JJ11000 883.000 S6D30 2 6202S (4595,586 scooo 426J03 ı 453X 1S7I7M (35 000 î7'6DX İ3T0OC 15285Î32 180*000 11305 OOO 125 300030 15653 13 34150 288000 171 OX 364 0Û4 666 co: 3Ûİ75300 V 865250 /.622.000 tium 9455003 345.IH) 4409 000 192.966.0» (TDCC (45 000 33 38! 559 NI24.M 605 OCO " = T J 1 II «t Tijm 2C1JS 558* 24 7*' 8*46 761! 24476 134 *451 21182 63303 37346 2316 j31( 15252 j33fi 6*0 2255 t}368 IS 35 3,C* 11 1482 2.616 10034 16148 19373 1"43 '1*86 3J3S 837* 6355 2J14 16620 21366 (8 2S604 56 K 2SD 35 6' 823 3.96i" HJK 1*55 2 6 (!*9 2.4*8 /*84 i- 64 36 ' 1334 E32J80 1 301 22223 j130 35» İ T 2361 '3100 1-81 34(65 2O4J 1 671 14'8 1(57 58386 98*0 6^(1 429 863 "052 18HA2İUN1888 68J0C 4300 10750 72,000 IM IX IM ALTIN Xt Cırttııya Reşat H)0 22ayar atai tte* "İ0O3 '3ÜO0 7I7( OOO 000 7MH 743Î000 11M ALŞ 63O0OOÛ ÖOOÛOO 2450000 203000 1249505 68320 <*: 0648 69470 11* 10 12* SATIŞ foOOOOG 9800000 -48D0OO 2450000 M50000 dan tamamladı Yukselış 21 puanla sınırlı kalmasına kar- şın ışlem hacmının 70 tnlyon lırayiaşmasıdıkkatçektı Oğ- le saatlerınde Turkıye'nın Kibns'a F-16 uçafını ındır- dığı haben borsanın ıkıncı se- ansta yoğun satışlara gırme- sıne neden oldu 4000 puana tutunmava çalışan endeks, ge- len satış baskısının etkısıyle 3924 pu- ana kadar duştü Kapanışa doğru ge- len tepkı alımla- nyla küçuk bır vukselışyapan endeks gunu 3965 puandan tamamladı Öte >andan gune 104 tnl- )on TL fazlasıyla başlajan para pıyasasında Merkez Ban- kasi 2 haftalık depo ıhalesıy- le 80 tnlyon lıraçektı TLsı- kışıkJığı yaşanan pıy asada re- po faızı yukselırken, yükse- lı$ bono ve tah\ ıl pıyasasına da yansıdı YORUM ÖZTİN AKGÜÇ ÇAPRA2 KURLAR 17853 16353 12564 36 840 6 8029 5 9881 5 4272 2 0127 15152 7 8825 14915 175945 136 73 14646 36840 7 5500 182 86 3 7509 1 Kuveyt D 1 Sterlın 11rianda L 1ECU 1SDR 1SDR ABD Doları Alman Markı Avvslnlfi Doları Avusturya Şılını Belçıka Frangı Danımarfca Kronu Fransız Frangı Fın Markkası Hollanda Flonnı Ispanyol Pezetası Isveç Kronu Isvıçre Frangı Italyan Lıretı Japon Yenı Kanada Doları Luksemburg Frangı Norveç Kronu Portekız Eskudosu S Arabıstan Rıyalı 3 2680 ABD Doları 1 6751 ABD Doları 1 4104 ABD Doları 1 1086 ABD Dolan 1 3424 ABD Doları 351 950 SERBEST DÖVİZ CİNSİ AtitarMahc 4cöıdaFlom TOicSteıin ivjsîıvaŞin ••Xta.M ALIŞ SAT1Ş 26210C m'X 14FX 14*2X 1"5«C 1*MK 436CC 44000 129800 130600 435000 «7500 69250 tJOOO 20BOO 20900 14850 15050 Yılın ilk Aylarında Ekonomik Gelişmeler Ekonomık buyume tahmını dışında bazı alanlarda yılın ılk dort ayına, bazı alanlarda da ık beş aya ılışkın bılgıler, 1997 yılının eşdonemıyle karşılaştırılarak ge- lışmelerın yonu konusunda kısa donemlı değeriendır- me yapılabılır • Fıyat artış hızı mayıs ayı sonu ıtıbarıyla bır oncekı yıl duzeyının ustundedır Mayıs 1997 sonu ıtıbarıyla yıllık fıyat artış hızı, top- tan eşya fıyatlannda yuzde 74 6, tuketıcı fiyatlannda yuzde 77 5 ıken bu yılın mayıs ayı sonu ıtıbanyla top- tan eşya fiyatlannda yıllık artış hızı yuzde 79 9'a, tu- ketıcı fiyatlannda da yuzde 91 4'e yukselmıştır Tuke- tıcı fiyatlannda yıllık fıyat artış hızı, fıyat artış hızı ya- vaşlıyor ızlenımı verılmesme karşın, mayıs ayı sonu ıtıbanyla bır oncekı yıl duzeyının 14 puan kadar us- tundedır • Yılın ocak-nısan donemınde butçe açığı bır on- cekı doneme gore yuzde 191 0 oranında artmıştır Yılın ılk dort ayında konsolıde butçe gelırlen yuzde 140 6 oranında artarak 3 025 trılyon TL'ye yukselır- ken gıderler yuzde 154 1 oranında artarak 4 363 tnl- yon TL olmuştur Ocak-nısan donemınde butçe açığı 1 338 tnlyon TL'ye yukselmıştır 1997 yılının ılk dort ayında ıse butçe açığı 460 tnlyon TL duzeyınde ıdı Buna gore butçe açığı bır oncekı yıla gore yaklaşık ıkıye katlanmıştır • Iç borç faız odemelerı yılın ılk dort ayında yuzde 252 7 oranında artmıştır 1997 yılının ocak-nısan donemınde butçeden yapı- lan ıç borç faız odemelerı 567 trılyon TL duzeyınde ıken 1998 yılının aynı donemınde yaklaşık 2 OOO tnl- yon TL'ye yukselmıştır Iç borç faız odemelerı tehlıkelı bıçımde artarak butçe gıderlennın yuzde 45 8 duze- yıne ulaşmıştır Iç borç faız odemelennın vergı gelırte- nne oranı da yuzde 87 5 gıbı çok kntık bır duzeyde- dır önlem alınmazsa yakın bır gelecekte normal ver- gı gelırlen, ıç ve dış faız odemelerım dahı karşılaya- mayacak, faız odemek ıçın borçlanmak gıbı kırılması guç bır kısır dongu ıçıne gınlecektır • Yatırım harcamalarının payı yuzde 2 5 gıbı son derece yetersız duzeye mmıştır Altyapı yatırımları olmadan, enerjı, sağlık, eğıtım alanlarına yatınm yapılmadan bır ekonomının sağlıklı bır şekılde buyumesıne olanak yoktur Turkıye'nın konsolıde butçe harcamaları ıçınde, ıç ve dış borç fa- ız odemelen yatırım harcamalannın yaklaşık 18 katı- dır Yanlış polıtıkalar, yeteneksız, rate polıtıkacılar, on- lara destek veren bılgı ve belkı de lyı nryet yoksunu yazar takımı, Turkıye'yı çıkılması guç burgaçlara su- ruklemışlerdır • Dış tıcaret açığı yılın ılk dort ayında yuzde 9 5 oranında artmıştır Yılın ocak-nısan donemınde dışsatım sadece yuz- de 2 3 oranında artarak 8 277 mılyon USD'ye yukse- lırken dışalım yuzde 5 4 oranında artarak 14 800 mıl- yon USD'yı aşmıştır Soz konusu donemde dış tıca- ret açığı, bır oncekı yılın eşdonemıne gore yuzde 9 5 oranında artarak yaklaşık 6 0 mılyar USD'den 6 524 mılyon USD'ye yukselmıştır Dışalımın dışsatımdan daha hızlı artması sonucu, dışsatımın dışalımı karşıla- ma oranı yılın ılk dort ayında yuzde 57 6'dan yuzde 55 9'a kadar genlemıştır Nısan 1998 ayında ıse dış- satımın dışalımı karşılama oranı yuzde 48 9 gıbı ızle- yebıldığımız kadarı ıle en duşuk duzeyıne mmıştır Nı- san 1997'de rse dışsatımın dışalımr karşılama oranı yaklaşık 10 puan daha yuksek, yuzde 57 8 duzeyın- de ıdı • Banka kredılennde artış hızı yavaşlamıştır Banka kredılerındekı artış hızı, ekonomıdekı canlılıgın en onemlı gostergelennden bırıdır Yılın mayıs ayının uçuncu haftası sonu ıtıbanyla banka kredılennde ar- tış hızı, bır oncekı yılın eşdonemıne gore yuzde 45 Odan yuzde 39 4'e gerılemıştır Kredılerde yavaşla- ma, ozel sermayelı bankalarda belırgındır Ozel tıca- ret bankalannda kredılerde artış hızı yuzde 45 O'dan yuzde 32 9'a duşmuştur Ekonomının bır ustunluğu başarı ya da başarısızlı- ğı somut bıçımde rakamlarla ortaya koyabılmesıdır Yukarıdakı sutunun elverdığı olçude çozumleme, yılın ılk beş ayında ekonomıde bır başandan değıl, başarı- sızlıktan soz edılmesı gerektığını ortaya koymaktadır Buyuyen butçe ve dış tıcaret açıklan, hemen hemen tum vergı gelırlennı yutan faız odemelen, harcamalar ıçınde payı yuzde 2 5'e değın duşmuş yatınmlar, bu- yume hızı yavaşlayan bır ekonomi, ışte yılın ılk beş ayında ekonomıdekı gelışmelenn tablosu T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME tDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURU 1 ORUS CMHAN URUNL£m SAMATI A.Ş. T.C. Başbakanlık Ozelleşürme Idaresı Başkanlığı (OlB), Ozelleştırme Programı'nda bulunan ORÜS-Ormaıî Üriinleri San. A.Ş.'ye (Şırket) aıt aşagıda ısımJen belırtılen lşletmelerı 4046 sayılı Kanun hukumlerı çerçevesmde "saüş yöntemi" ıle ozelleşürecektır İşletmeler Geçici Teminat (TL) ARTYÎN Işletmesı AKKUŞ Işletmesı BORÇKA Işletmesı ClDE Işletmesı 30 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 2. Ihaleler, kapalı zarf ıçensınde teklıf almak ve sonrasında gomşmeler yapmak surenyle pazarlık usulu ıle gerçekleşünlecektiT Ihale Komısyonu'nca gereklı gorulmesı halınde ıhale, pazarlık goruşmelenne devam edılen teklıf sahıplennın kaülımı ıle açık artırma suretıyle sonuçlandınlabılır 3. Saüşa konu ışletmelenn bın, bırden fazlası veya tamamı ıçın ayn ayn teklıf venlebılecektu 4. işletmeler hakkında hazırlanan her bır Tanıtım Kıtabı ve Ihale Şartlan Belgesı Idare'nın aşagıdakı adresınden 10 000.000 (onmılyon) TL karşılıgında temın edılebılır Ihaleye katılabılmek ıçın Tanıtım Kıtabı ve Ihale Şartlan Belgesı alınması zorunludur 5. Teklıfler, Tanıtım Kıtabı ıle bırlıkte alınacak Ihale Şartlan Belgesı'nde belırtılen hususlar dıkkate alınarak hazırlanıp, en geç 13.07.1998 Pazartesi giinü saat 17.00'ye kadar tdare'nın aşağıda belırülen adresne elden teshm edılecektır Son teklıf verme tarıh ve saatınden sonra Idare'ye ıntıkal edecek teklıfler degerlendırmeye alınmayacakûr. 6. T C Başbakanlık Ozelleştırme Idaresı Başka-ıijgj 2886 sayıiı Devlet Ihale Kanunu hukumlerıne tabı olmayıp, ıhaleyı ^ p ^ yapmamakta, dıledıgıne yapmakta, teklıf verme suresını uzatmakta sertesttır T C EAŞBAKANLIK Ö Z E I L E Ş T | R M E • D A R E S i Huseyır Rah-m GurpınarSokak No 2 Çankaya 0655OMyjj^T d (o-3l2} 4»ı 15 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog