Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

İşte iç evreninize gelen muştu:KİTAP. Kitap "Cağaloğlu"nda. Cumhuriyet ^ kitap kulübû Tîıkocsgı Cad. No. 39/41 (34334|Cağaoğlu/1stantıd Tel.(0212)514 01 96 Faks:(0212)514 01 95 Cumhuriye I AD YO 1O7.4 Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26551 /150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 HAZİRAN 1998 ÇARŞAMBA Askerler, YAŞ toplantisında hükümetin irtica ile mücadelesini yetersiz buldu Ordııda teıııizlikYaklaşık 160 askerin ilişlğl keslldi Yüksek Askeri Şûra'nın (YAŞ) olağanüstü toplantisında 160 kadar subay ve astsubayın orduyla ilişiğinin kesilmesi kararlaştınldı. YAŞ'ın "disiplinsizlik ve yasadışı işlere bulaşma" gerekçesiyle ihraç ettiği 160 kadar ordu mensubunun büyük bölümünü irticai faaliyete kanşanlar oluştururken çetelerle işbirliği yaptıklan belirlenenlerin de atıldıklan öğrenildi. 'Önemli olan disiplin 1 "Çete temiziiği" değerlendirmesini reddettiklerini belirten bir askeri yetkili, "TSK, yasanın dışına çıkmış, disiplinsizlik eden kişileri affetmez. Kapsamımız budur. Ordudan atılanlar arasında bu tür kişiler de vardır" açıklamasını yaptı. Aynı yetkili, ihraçlann rekor sayıda olmasıyla ilgili olarak da "Biz rekor olup olmadığına bakmayız. Önemli olan disiplinsizliğin önlenmesidir" dedi. ANAP'lı milletvekillerine eleştiri şûranm asker üyeleri, irtica ile mücadele konusunda hükümetin rurumundan duyduklan rahatsızhğı da dile getirdiler. İrtica yasalan konusunda hükümetin kararh olmadığını vurgulayan komutanlar, özellikle ANAP'lı bazı milletvekillerinin engelleme çabalannı eleştirdiler. Komutanlar, BÇG'nin hazırladığı yeni bir irtica raporunu da Başbakan Mesut Yılmaz'a verdiler. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Yüksek Askeri Şûra'nın (YAŞ) olağanüs- tü toplantısı. hükümete yönelik irtica bri- Fıngi şeklinde geçtı. Toplantıda irtica ile mücadele konusunda hükümetin kararh olmadığını dile getıren komutanlar, eleş- tirilerini 4 ana başlık altında topladılar. YAŞ'ın "disiplinsizlik ve yasadışı işlere bulaşma" gerekçesiyle ıhrac ettiği yak- laşık 160 ordu mensubunun büyük bölü- münü irticai faaliyete kanşanlar oluştu- rurken çetelerle işbirliği yaptıklan belir- lenenlerin de atıldıklan öğrenildi. YAŞ'ın kararlan, Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel'e de sunuldu. YAŞ'ın olağanüstü toplantısı, dün Baş- bakan Mesut Yılmaz başkanlığında Ge- nelkurmay Başkanlığı'nda yapıldı. Ba- sın mensuplannın görüntü almasına izin \erilen YAŞ'a Milli Savunma Bakanı Is- metSezgin, Genelkurmay Başkanı Orge- neral İsmail Hakkı Karadayı Kara Kuv- \etleri Komutanı Orgeneral HüseyinKıv- rıkoğlu. Ha\a Kuvvetleri Komutanı Or- general Ilhan Kıiıç, Deniz Kuv\etleri Ko- mutanı Oramıral Salinı Den işoğlu, Jan- darma Genel Komutanı Orgeneral Fikret Özden Boztepe. 1. Ordu Komutanı Orge- neral Atilla Ateş, 2. Ordu Komutanı Or- general Rasim Betir, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Nahit Şenoğul, Ege Ordu Ko- mutanı Orgeneral Doğu Aktulga, Genel- kurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral NecatiOzgen. NATO Güney Avrupa Müt- tefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgene- 3 ü irtica ile mücadeleyi kapsayan 10 tasarı yasalaşmadan Meclis tatile girmeyecek Meclis yasalariçin çalışacakCerginllk gldehldİ Başbakan Mesut Yılmaz ile CHP Hderi Deniz Baykal'ın seçim uzlaşması önceki gün protokole bağlandı. Yılmaz'ın protokolü imzalayarak Baykal'a yollamasıyla bu konudaki gecikmeden kaynaklanan gerginlik giderildi. Anlaşmaya göre vergi, Güneydoğu'ya teşvik. irtica tasanlan, mahalli idareler, gümrük birliği tasanlan ve SPK Yasası'nda değişiklik öngören tasan yasalaşmadan TBMM tatile girmeyecek. Seçlm tarihi erken' Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Başbakan Mesut Yılmaz ile CHP lideri Deniz Baykal arasındaki uzlaşmayı, seçim tarihinin biraz fazla erken olduğu konusunda eleştirirken Meclis'in bu süre içinde verimli çalışamayacağını ileri sürdü. DSP lideri Bülent Ecevit, Meclis yaz tatiline girmeden önce öncelikli yasalann çıkanlması konusunda hükümet ve CHP arasında uzlaşma aranacağım belirtti. • 5. Sayfada Protokole tasarılar eklendi ANAP Grup Başkanvekili Ülkü Güney ile CHP Grup Başkanvekili Önder Sav'ın dün açıkladıklan "uzlaşma rutanağfnın ilk maddesini erken seçim tarihi ve seçim yasalan oluşturuyor. Tutanakta aynca, "ele ahnması ve sonuçlandınlması gerekli görülen kanun tasan ve tekliflerinin TBMM tatile girmeden önce tamamlanmasf' konusunda uzlaşma sağlandtğı da kaydediliyor. • 5. Sayfada ral Hilmi Özkök, Donanma Komutanı Oramiral tlhami Erdil, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Timur ve MGK Genel Sekreteri Orgeneral Ergin Celasin katıldı. YAŞ üyeleri, toplantınm ilk bölümü- nün ardından Anıtkabir'e giderek Ata- türk'ün mozolesine çelenk bıraktılar. Başbakan Yılmaz, AnıtkabirÖzel Defte- rine "Büyük Atatürk, YAŞ üyeleri olarak minnet ve şük- ran duygulanmızla, eserini ta- vizsiz koruma konusundaki kararlıltğımızla huzurundayız. Ruhun şadolsun" diye yazdı. Toplantınm sona ermesinin ardından Genelkurmay Baş- kanlığı'ndan şu açıklama ya- pıldı: Toplantıda, Türkiye'ye yö- nelik tehdit kapsamındaki dış tehdit değerlendirmesi ve iç tehdit olarak bölücü terör ör- gütü faaliyetleri ve irtica ile mü- cadelede son durum ele alına- rak değeriendirilmiştir. Aynca TSK'deld bazı personetin disip- lin ve ahlaki durumlan görüşü- lerek haklannda gereken ka- rarlar alınmışor." Alınan bilgiye göre, askeri şûra, 160 kadar subay ve astsu- bayın orduyla ilişiğini kesti. Atılanlann büyük bölümünün • Arkası Sa.l7.Su.3te BOĞAZDA S-3OO KRİZt 4 Gemi bütün şüpheleri çekiyordu' • Denizcilik işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Burhan Kara, Rusya'dan yola çıkan Malta bandıralı geminin adının Natasha olmasının S-300 füzelerine yönelik şüpheleri arttırdığına işaret ederek, narkotik ihban üzerine Mısır'a silah taşıyan geminin arandığını söyledi. Kara, "Gemi biraz da ilgi çekici. Geminin ismi Natasha. Geminin bayrağı Malta. Içindeki tayfalar Rus. Ondan dolayı şüphe çekici bir gemi" dedi. Gemi serbest bırakıldı • Natasha-1 adlı gemi dün sabah saatlerinde serbest bırakıldı. Dışişleri Bakanlığı, geminin denetlenmesinin Montrö Sözleşmesi'ne aykın bir durum oluşturmadığını, "benzer bir durumda aynı uygulamanın yapılabileceğini" bildirdi. • / 7. Sayfada ANLAŞMALAR ZORLUYOR • 77. Sayfada LALE SARdBRAHtMOĞLU ANKARA - Denizcilik işle- rinden sorumlu Devlet Bakanı Burhan Kara, Rusya'dan yola çıkan Malta bandıralı gemi- nin adının Natasha olmasının S-300 füzelerine yönelik şüp- heleri arttırdığına işaret ederek, narkotik ihban üzerine Mısır'a sılah taşıyan geminin arandığı- nı söyledi. Kara, "Gemi biraz da ilgi çekici. Geminin ismi Na- tasha. Geminin bayrağı Malta. tçindeki tayfalar Rus. Ondan dolayı şüpheçekici bir gemi" de- di. Kara, Gümrük idaresinin "gemiyi kaçınnz" endışesiyle aceleci davranarak Dışişleri Ba- kanlığı ve kendi bakanlığına geçbılgıvermesiylebirkoordi- nasyon sorunu yaşandığını söy- ledi. Kara, bu koordinasyon ek- sikliğinin ortadan kaldınlması için eylül ayında Başbakanlık'a bağlı bir Boğazlar Yönetimı Bi- • Arkası Sa. 17Sü. 8'de FRANSA '98 Brezilya fark attı• Fransa '98'de gruplardaki ikinci maçlar dün başladı. Kupanın favorilerinden Brezilya, Fas'ı 3-0'lık skorla geçerken 'Sambacılar'ın gollerini Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto kaydetti. Günün diğer karşılaşmasında ise tskoçya ile Norveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlardan sonra A Grubu'nda Brezilya grup birinciliğini 6 puanla garantiledi. MSpor'da uhi Su Sanat GecesiRuhi Su Kültür \e Sanat Vakfi, Kültür Bakanlığı'run da katkılanyia pazartesi akşamı AKM Büyük Salon'da Ruhi Su Sanat Gecesi düzenJedi. Gece, Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın konuşmasıyla başladı. Talay bir toplumun geçmişiyle banşık olması gerektigini ve siyasi görüşleri nedeniyle sanatçılan bir kenara atamayacağımızı belirtti konuşmasında. Talay, Ruhi Su'nun bir dönem unutturulmaya çauşıldığına değinirken gecenin sunucusu Gulsen Tuncer, bakanın konuşmasına karşıhk olarak Ruhi Su dostiannın TRT radyo ve televizyonlannda Ruhi Su parçalannı duyma istemlerini dile getirdi. Ruhi Su'nun banttan aktarüan 'Merhaba' ezgileriyle başlayan etkinlikler kapsamında Ruhi Su belgeseli, Musa Eroğlu'nun seslendirdiği halk müziğinden ezgiler, Hülya Aksular ve Oktay Keresteci'nin rol aldığı. koreografisini Merih Çimenciler'in yaptığı Fırat'a Ağıt adlı bale, Âşık IVİahzuni ŞeriFin bir dinletisi ve Ruhi Su Dostiar Korosu'nun dinJetisi yer akü. (Fotoğraflar: KADER TUGLA) Atina vetoyu kaldırmadı AB'nın Cardıff zirvesin- de Ingıltere'nin, mali yardımlar üzerindeki vetonun kaldınlması ve Türkiye'nin AB'ye adaylığının kabul edilmesi çabaları sonuçsuz kaldı. • 9. Sayfada Tanm eğitimi sil baştan Ziraat fakültelerinin işsiz- ler ordusu yaratan 11 bölümü kapatılacak. "Gıda mühendisliği, peyzaj mimariığı, bitkisel üre- tim, hayvansal üretim ve tarım teknolojisi" alanlarında verilecek yeni eğitim programın- û»11 Ocetıı 37SJ DOLAfi oOcekı 264 000 Û146 500 Orsetu 145 750 AUM o2.440X00 Ûncekj da 3 yıl genel dersler okutulacak. • Arka Sayfada Mumcular umutlarını yitirdi Güldal Mumcu, Cey- han Mumcu ve Beyhan Gürson, soruşturmayı yü- rüten DGM Savcısı Hamza Keleş'ten bilgi aldılar. Ceyhan Mumcu, soruşturma konusunda bu hükü- mete güveninin kalmadığını söyledi. • 7. Sayfada CEZAEVtNDE Ragıp Dumn'a buruk uğurkuna • Özgür Gündem gazetesinde 12 Nisan 1994'te yazdığı bir yazı nedeniyle DGM'ce 10 ay hapis cezasına çarptınlan gazeteci Ragıp Duran, dün Istanbul'da Gazetecüer Cemiyeti önünde düzenlenen törenle Saray Cezaevi'ne uğurlandı. • Çok sayıda gazeteci ve aydınm katıldığı törende konuşan Türkiye Gazetecüer Cemiyeti Başkanı Nail Güreli, iktidarlann demokrasi takıyyesi yaparak halkı aldattığını belirterek düşünce ve iletişim özgürlüğü önündeki yasal engellerin kaldınlmasını istedi. • Törende kısa bir açıklama yapan Ragıp Duran da düşüncelerinden ötürü hapse giren tek gazeteci olmadığını anımsattı ve TGC'yi basın özgürlüğüne sahip çıkan bir meslek örgütü haline getiren yöneticilerine teşekkür ettı. • 5. Sayfada C U M H U R İ Y E T ' Î N K Ü L T Ü R H İ Z M E T 1 İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar NAKŞİBENDİLİK İSMET ZEKİ EYUBOĞLU • Ismet Zeki Eyuboğlu, İslam dininden ayrılan bir akım olan Nakşibendilik'le ilgili olarak şunları söylemektedir: "Sevgili okuyucu, okuyacağın bu çalışma, masanın başında köpüklü kahve içerek yazılmış bir anı, bir deneme, bir öykü değildir. Daha dört yaşındayken (1939) Nakşibendi Tekkesi'ne giren, neredeyse bütün ailesince, büyüklerince dışlanan, buna karşın bu karanlık ocakta bilmeden, anlamadan altı-yedi yıl el, etek öpen bir kişinin görerek yaşadıklarından, acısını, tatlısını damağında tadarak edindiği izlenimlerinden kaynaklanmıştır. Bunda yakıştırma, uydurma , düş ürünü denebilecek bir anı, bir sayıklama yoktur. Bunları yazan; Nakşibendi Tekkesi'nde Şeyh Süleyman Efendi'nin uyku ilaçları niteliğindeki konuşmalarını, öğütlerini dinleyerek çok sayıklamıştır. İslam dinini, İslamı bilenlerin değil, bilir geçinenlerin ağzından dinlemiş, ancak gerçek kaynaklarla karşılaşınca ne denli yanıldığını, saptırıldığını, büyüklerinden öğrendiği İslam inançlarının anlamadan, duygusal etkilenmelerle özünden uzaklaştığını kavramanın acısını çekmiştir. Bunları yazan, nice kaşı gözü boyalı, yanakları kremli, ince sesli, uzun ak sakallı 'şeyhler' görmüş, üç dört kadınla evlenmesine karşın, gecelerini tekkede 'hu' çekerek geçiren, günlerce evine uğramayan, arkasından yağmur gibi dedikodular yağdırılan 'ermiş 1 tanımıştır." İsmet Zeki Eyuboğlu'nun günümüz Türkiyesi için çok önemli ve çok anlamlı olan bu belgesel çalışmasını ilgiyle, şaşkınlıkla ve hayretle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet 'le Geneleve bomba: 12 yaralı Genelev sokağına bombayı koyan iki kişinin eşkâli belirlendi, olayı üstlenen olmadı tstanbul Haber Serv isi - Karaköy 'de ge- nelevlerin bulunduğu sokakta bir çöp ku- tusuna kimliği henüz belirsiz kişilerce bı- rakılan bombanın patlaması sonucu biri kadın 12 kişi yaralandı. Polis saldırganla- nn eşkâlini belirlerken olay yerinde ince- leme yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Çatalkaya. patlamaya yol açan bom- banın bir meşrubat kutusuna yerleştirildi- ğini söyledi. Patlamayı üstlenen olmazken saldınyı şeriatçı terör örgütü İBDA-C'nin düzenlediği iddia edildi. Karaköy'de ge- nelevin bulunduğu Alageyik Caddesi Zü- refa Sokak üzerindeki büfenin çöp kutusu- na, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi ta- rafından dün 13.30 sıralannda bir poşet bı- rakıldı. Saldırganlar daha sonra İlhami TokgSz'e ait büfenin önünden hızla uzak- laşırken çöp kutusunda bir patlama mey- dana geldi. Patlamanın etkisiyle büfe ve karşısındaki binanın giriş katındaki cam ve çerçevelerkınldı. Patlamada vücutlan- nın çeşitli yerlerine cam ve demir parçala- n isabet eden Selahartin PoyTaz, Cahit Çe- Idç, Srtkı Durmaz, Erdoğan Şatlak, Halil Aktaş, Necmettin Çevik, Ayhan Bozdoğan, Ahmet Vlercan ile Şevkiye Yddınm Tak- sim llkyardım Hastanesi'ne; ErolTaş,Ra- if Aydın ve Ozgür Kaya ise Beyoğlu Ku- ledibi Devlet Hastanesi'ne kaldmldı. Ola- yın ardından evler boşaltılırken polis çev- m Arkası So. 17. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog