Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 HAZİRAN 1998 CUMA 14 TELEVIZYON GUNUN FtLMLERİ \dalı Kız 10.30 interstar Duygusal •Ç^. Köpekbalıklannın yaşamını inceleyen bir bilim O ' adamı ile zengin bir kız arasında geçen olayla- ı konu alan fılmin yönetmenliğinı Oksal Pekmezoğ- u üstlenmiş. Başrollerinde Müjde Ar. Murat Soydan •e Gönül Hancı yer alıyor. \ffedilmeyen 11.00 CTV Dram 77\ (Unforgivable) - Hırslı bir araba pazarlamacı- •ö' sı olan Paul, evinde çok asabi davranmakta ve ;şini sürekli dövmektedir. tşleri kötü gitmeye başla- 'an Paul, şiddeti çocuklanna da yöneltince tüm ai- eyi karşısmda bulur. Bunun üzeruıe evi terk ederek tar sahibi Tina ile yaşamaya başlar. Ancak çalıştığı erden çıkanlınca çılgına döner, eskı evine gitmeye ialkışır, ama polis ona engel olur. Yönetmen: Gra- :me Campbell. Oyn: Kevin Dunn, Susan Gibney. iuçlu GençKk 11.00 Show TV Macera rj\ Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın üstlendiği, baş- 'Ö'rollerini ise Hülya Avşar ve Kenan Kalav'ın faylaştığı fılmde; gençleri uyuşturucuya alıştınp dü- xne başkaldıran kaçakçılara karşı mücadele veren genç bir komiserin öyküsü anlatılıyor(1985). Harika Yaşara 12.00 TRT 3 Müzikal (77\ OVonderfuJ Life) - Bir grup gencin, Kanarya \zJ Adalan'nda yaşadığı olaylan konu alan fılmin jönetmenliğini Sidney Furie üstlenmiş. Başrollerin- deClifTRichard, Susan Hampshire yer alıyor. 13.30 / TRf"i7~Hoş^iraTr^/^rıntııyanda Tövbekâr 16.15 Show TV Duygusal Tövbekâr olmuş bir kabadayı ile babasını düş- manlann elinden kurtaran küçük bir çocuğun öyküsünü konu alan fılmi Ertem Göreç yönetmiş. Eİaşrollerinde Sezer Inanoğlu ve Kadir lnanır yer alı- yor (l 977). Don Juan'ın... 16.35 Kanal 6 Macera O» (Adventures of Don Juan) -17. yüzyıla gelin- ^zs diğinde Avrupa cehaletten ve batıl inançlardan kurtulmaya çalışıyordu. tnsan aklı bilimi yaymak için büyük uğraşlar veriyor ve insanlar ortaçağın kas- vetli dünyasından uzaklaşmak için heryolu deniyor- du. Ve Londra'nın hemen dışında bir kişi ününe Qn katacak yeni bir maceraya hazırlanıyordu. Yönet- men: Vincent Sharmann. Oyn: Erroll Flynn, Viveca Lindfords. Robert Douglas (1948 ABD. 110 dk). Kadınlann Adamı 20.00 HBB Duygusal ©(The Man VVho Understood VVomen)- Yap- tığı fılmlerin hep büyük ödüller kazanmasına karşm kendisi hiç para kazanamayan bir yönetmen. günün birinde Fransız bir kadınla evienir ve onu yıl- dız yapmaya karar verir. Yönetmen: Nunnally John- son. Oyuncular: Leslie Caron, Conrod Nagel, Henry Fonda(l959ABD, lO5dk). Jöri Üyeteri 20.30 CTV Macera /çs (We the Jury) - Eşini öldüren televizyon sunu- viv cusu Wyne Adams, suçunu itiraf eder ve mah- kemede kocasının kendisini aldattığını, kaba kuvvet kullandığını bu yüzden de onu öldürdüğünü söyle- yerek kendini savunur. Fakat, baslangıçta mahkeme tarafmdan suçsuz bulunan Wyne'i kötü günler bek- lemektedir. Filmin başrollerinde Kelly McGillis ve Christopher Plummer yer alıyor. PödyuraâSfefiyösu 21.0QPr1rfö Macera O (She is too Tall) - Geeta Lamar. bir süre önce v£/ bıraktığı modanın rekabet dolu, gözalıcı dünya- sına tekrar dönme karan almıştır. Bir partide işinden memnun olmayan, parasız biradam olan Doug Beck- vvith'le tanışan Geeta, onunla birlikte büyük bir mo- da şovu hazırlamaya karar verir. Yönetmen: Redge Mahaffey. Oyunuclar: Brigitte Nielsen, Corey Feld- man, George Hamilton. 22.15/ Show /Yatağımdaki... Aynnt yanda Bir Cina>etin_ 00.20 İnterstar Macera p , (Profile for Murder) - Milyoner Adrian Cross, ^<İJ işlenen seri cinayetlerin baş şüphelilerindendir. Seçilen kurbanlar hep güzel kadınlardır \e en son Adrian Cross'un ofisinegirerken gorülmüşlerdir. Po- lis Michael \Veinberg, Cross'un peşindedir, ancak elin- de kanıt yoktur. Michael, Adrian'ı nezarethaneye at- tırarak bazı şeyleri kabul ettirmeyi ve cinayetleri çöz- meyi planlar. Bu işte Dr. Hanna Carras da ona yar- dım edecektir. Yönetmen: David Winning. Oyuncu- lar Lance Henriksen, JeffWincott. Joan Severange. Ölüm Arabası 01.15 Show TV Gerilim /Oı (Christine) - Stephen King'in best-seller kıta- *Ö' bından uyarlanan film, 58 model kırmızı Play- mouth Fury birarabanın üzerine kurulu. Christine isim- li bu arabanın standart parçaları arasında şeytani bir ruh vardır. Bu ruh Arnie Cunningham adlı 17 yaşın- daki sahibini de ele geçirmiş ve bu şeytani amaçla- nna onu da alet etmiştir. Yön: John Carpenter. Oyn:- Keith Gordon. John Stockvvell (1983 ABD, 111 dk). Korkunç Sırlar 02.30 İnterstar Macera /Ts (Dark Secret) - VValter. bohem yaşayan bazı şa- '0/ ir ve artistlerin takıldığı. polisin de uyuşturucu satışından şüphelendiği bir barda garsondur. Günün birinde, hayran olduğu Carla'nın büstünü yapmaya karar veren fakat beceremeyen Walter, yanlışlıkla ev sahibinin kedisini öldürür. Ölen kedinin için dol- durarak sanat eseri olarak sergilemeye karar \erme- siyle olaylar kanşır. Yön: Michael James McDonald. Oyn: Anthony Michael Hall, Justine Bateman. Yabancı Izleyin Orta Değmez UYDULAR RR 11.05 Reich und Schön 11.35 Sunset Beach 12.30 Familien Duell 13.00 Punkt 12 13.30 Notruf taglich 14.00 Stadtklinik 15.00 Barbel Schafer 16.00 llona Christen 17.00 Hans Me- iser 18.00 Teen-Jeopardy 18.30 Unter Uns 19.00 Guten Abend 19.30 Exc- lusiv 19.45 RTL aktuell 20.10 Explosiv 20.30 Gu- te Zeiten Sachlechte Ze- ıten 21.15 Trtus, derSa- tansbraten 2.15 Sylter Geschichten 23.15 7 Ta- ge00.15TVKaiser01.00 RTL Nachtjournal 01.30 Verrück nach Dir 02.00 Tekrarlar. S/ffi 11.30 Bube Dame Hörig 12.00 Jörg Pilawa 13.00 Vera am Mıttag 14.00 Sonja 15.00 MacGyver 16.00 StarTrek 17.00 Ba- yatch 18.00 Jedergegen Jeder 18.30 SAT1 Regı- onal Report 19.00 Blitz 19.30 SAT 1 Nevvsma- gazin, SAT 1 Spor 19.55 Blitzlicht 20.10 J.A.G. 21.10 McSchmidt Stu- dio 21.15 StarTrek 22.15 Millenıum 001.5 Die He- rald Schmıdt Şhow 01.15 Abrechnung im Dschun- gel 02.50 Tekrarlar. EUB08P0BT 08.00 Futbol 09.00 Fut- bol 13.00 Futbol 14.00 Tenis 16.00 Tenıs 18.00 Futbol 18.00 Futbol 20.30 Futbol 22.00 Boks 23.00 Motosıklet Yanşlan 00.00 Futbol 02.00 Futbol 02.30 Kapanış. TV5 19.000 VVissens Quiz 19.30 Journal/Meteo 20.00 Paris Lumieres 20.30 Joumal de la RTBF 21.00 Les jumeaux 23.00 Journal/Meteo 23.30 L'hebdo 00.00 Futbball- WM Special 00.30 Pour la gloire 01.25 Meteo/Jo- urnal 02.00 Joumal de la TSR. NTV 18.10 Kültürel etkinlikler TV Servisi - "Gece-Gün- düz" programı bu akşam; Iz- mir Kültür. Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Filiz Eczacı- başı ile Izmir Müzik Festiva- li üzerine yapılan röportajla başlıyor. Devlet Opera ve Ba- lesi Genel Müdürü Hüseyin Akbulut'la Aspendos Opera ve Bale Festivali üzerine ya- pılan söyleşinin de yeraldıgı yapım, Istanbul Müzik Festi- vali'ne katılan Cumhurbaş- kanlığı Senfoni Orkestrasf nın şefı Gürer Aykal'la röpor- taj ve Randy Weston'm kon- serinden görüntülerle sona eriyor. Programı Pınar Dc- mirkapı sunuyor. FlashTV 20.45 'Bizim Medya' TV Servisi - "Bizim Med- ya"da bu hafta, "TV'Ierde- İd yerli diziler" tartışılıyor. Gazeteci Oral Çalışlar'ın ha- zırlayıp sunduğu programda. özellikle türkücülerin oynadı- ğı dizilerden vola çıkılarak. "Daha çok >aroşlara seslc- nen bu diziler, negetirivor, negötürüjor" sorusunaya- nıt aranıyor. Konuklar, Nur- seli İdiz ve Halil Ergün. Film, İstanbul sevdalısı yaşlı iki insanın evlilik öyküsünü konu ediniyor Geç yakalanan mutluluk TLRHAN GÜRKAN Huzurev inde vaşayan eski İstanbul efendisi, emekli bir uzunyol kaptanı ile gazete ilarııvla buldufu bir kadı- nın evlilik öyküsü. Sami Güçlü'nün 1996'da yapımcı, yönetmen. senar- vocu olarak imzaladığı "Hoşçakal İstanbul". yalnız yaşayan insanlann sorunlarını, gelecek kaygılarını, iliş- kilerini ve yuva kurma çabalannı yan- sıtan sade anlatımlı duygusal biraile dramı. Bir zamanlar yaygm olan ga- zetelerin "Gönül Postası" köşesı- nin aracılığıyla evlenememiş sıkılgan insanlann birleşme girişimlerini ele alan yapımda Halil Ergün ve Selma 1 TRT M 3.30 Hoşçakal İstanbul / Yönetmen - Senaryo: Sami Güçlü / Görüntü: Mahmut Yumuşak / Müzik: Bora Ayanoğlu / Oyuncular: Selma Güneri, Halil Ergün, Tulu Çizgen, Osman Cavcı, Meral Küçükerol /1996, Görsel Film yapımı. Güneri gibi iki deneyimli oyuncu göz dolduruyor. Yapım, 33. Antalya Film Festivali'ne katıldı. Kızıyla birlikte oturan emekli uzun- yol kaptanlanndan eski İstanbul efen- disi Numan Bey (Ergün), eve gelen da- matla ilgili sorunlar yüzünden yuva- sını bırakıp huzurevindeyaşamak zo- runda kalır. Alışık olmadığı bu or- tamdan kurtulmanın yollannı arar- ken, evlilik umudu belirir. Bir gaze- tenin "Gönül Postası" köşesinden mektupla bulduğu genç bir kadının yerine onun komşusu Kıymet Hanım'ı (Güneri) beğenir. Kızıyla damadının engellemesine karşın kendi gibi İs- tanbul sevdalısı bu kadınla yaşamını birleştirir. İki yalnız insan yaşamlan- nın sonbahannda mutluluğu yakala- manın sevinci içindedirler. HashTV 22.00 'Kent Gündemi' TV Servisi-OktayEkin- ci'nin hazırlayıp sunduğu "Kent Gündemi" progra- mında, 1996 yılının Haziran aşında İstanbul "da toplanan BM-HABITAT'll Konferan- sı'nda alman kararlann haya- tageçirilıpgeçirilmedigi tar- tışılıyor. Programa konuk ola- rak Mimarlar Odası Habitat- 11 temsilcisi Aydan Erim ile L'rla Beledıye Başkanı ve ye- rel Habitat meclisi başkanı Bülent Baratalı katılıyor. TRT2 22.45 Tandora'nın Umudu' TV Servisi - "Pando- ra'nm Umudu" programı- nın bu haftaki konuğu psiko- log Rabia Ertuğrul ve Man- sur Ark. Sunuculuğunu Nil- gün Bubikoğlu'nun. yapım \ e yönetimini ise Demet Şa- hinkaya'nın üstlendiği prog- ramda "Evlilik ve eşitlik" konusu ele alınıvor. TRT1 00.35 'Gece Başlarken' TV Servisi - Ay$e İdem Tümer'in sunduğu "Gece Başlarken"e konuk olarak Zuhal Olcay. Vedat Sak- man ve Foça Belediye Baş- kanı Nihat Dirim katılıyor. Psikolojik gerilim türünün tüm özelliklerini taşı\an filmde, Julia Roberts ve Patrick Bergin rol alıyor. Herşeyyeni biryaşamiçin ShowTV22 15 Yatağımdaki Düşman - Sleeping with the Enemy / Yönetmen. Joseph Ruben / Senaryo: Ronald Bass / Oyuncular: Julia Roberts, Patrick Bergin, Kevin Anderson, Elizabeth Lavvrence, Claudette Nevins / 1991 ABD yapımı, 98 dk. TV servisi - Julia Roberts ın "Özel Bir Kaden" (1990) fîlminin hemen ardından. önceden imzaladı- öı kontrat geregi oynadığı "Yata- ğımdaki Düşman", psikolojik geri- lim türünün sıradan önneklerinden. Deniz kenanndaki evlerinde mut- lu gibi göriinen çift (Roberts ve Ber- gin), aslında büyük sorunlar yaşa- maktadır. Hastalıkderecesinde "dü- zenli" olan ve kansının yaptığı her Canlı yayında müzik keyfi TV Servisi - "Akşama Doğru"nun konukları Italyan müzik grubu Vlaurizio Giammarca Trio. Canlı yayında grubun parçalanndan örneklerin yeralacağı yapımı Sevnan Levent sunuyor. "Sokak Çocukları" kampanyasının son gününde programın "Kamuoyu" köşesinde bu çocukların sorunları ele alınıyor. Gülseren Çarkacı'nın yönettigi yapımda "Sinema" ve "Günün Köpüğü" bölümleri de ekrana geliyor (TRT 2, 20.40). şeye kanşan adam, onu adeta bir kö- !e gibi evde tutmaktadır. Zaman za- man şiddete baş\urması da işin tuzu biberidir. ÇıktıkJan tekne gezisinde çıkan fir- tınada denize düşen kadın, kendisini boğulmuş gibi göstererek "yeni bir yaşam"a doğru yelken açar. Ancak arkasında bıraktığı izler. ko- casının takibine olanak tanıyacaktır. Ve bu takip, ölümcül bir yolculuğa dö- nüşür... Psikolojik gerilim türünün her tür- lü numarasını bu filmde bulmak müm- kün; açık ya da gizli şiddet. gerilim- li ilişkiler. kuşku, psikopatik durum- lar, üçüncü kişi sendromu... Yönetmen Ruben. film süresince "zanaatkâr" olduğunu her fırsatta belli ediyor. Sonuç olarak "Yata- ğımdaki Düşman"ı sürpriz içerme- yen bir kuşku fılmi izlemek isteyen- lere önerebiliriz... MERCEKLE BAKEVCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Tanrıçaların Değeri Var mı? Hülya Avşar ile Yıldız Üniversitesi öğrencileri arasında "32. Gün" adlı TV izlencesinde sergile- nen sorulu- yanıtlı çekişme, medyanın içinde de de- ğişik tepkilere yol açtı. Bu arada İnterstar televiz- yonu da bu çekişmeyi kendine dert edindi ve Av- şar'a iğneleyici, eleştirici ve küçümseyici sorular so- ran gençlere söz hakkı vermekle beraber onlan ol- dukça karalayıcı bir tutum sergiledi. Medyanın bir bölümünün bu olayda Hülya Av- şar'ın yanında yer almasını ve Avşar'ı korurken gençleri en azından eleştirmesini yadırgamamak ge- rekiyor. Bir kez, Hülya Avşar ve benzerleri bugün gazetelerin, dergilerin, radyoların ve televizyonla- nn çoğunda ilgi çeken, "reyting" toplayan, dola- yısıyla para getiren öğelerin başında geliyor. Aynı zamanda da tecimsel televizyonların amaçlarını en başarılı biçimde gerçekleştiren öğelerin başında da yine Hülya Avşar ve benzerlerinin yaptığı yapım- lar var. Bu kişiler ve yapımlar günümüz Türkiyesi'nin beğeni düzeyinin nerelerde olduğunu çok da iyi göstermektedir. Ne var ki, medya bu "Arap/fa/"ini korumak ve ona bir zarar gelmesini engellemek zorundadır. interstar'ın çabasının başlıca amaçla- rından biri budur. İkinci neden ise Yıldız Üniversitesi gençlerinin belki biraz heyecanlı, biraz sertçe, biraz titrek ses- le ve gereğinden fazla atak davranışlarla salt Hül- ya Avşar'a değil, yanındaki Ajda Pekkan'a da ki- mi gerçekleri gözler önüne seren sorular sormala- rıydı. Denilebilirki, sürekli pohpohlandıkları, yücel- tildikleri ve yaptıklarının desteklendiği ortamlann dı- şına ilk kez çıkan ve böyle bir durumla ilk kez kar- şılaşan Ajda Pekkan ve Hülya Avşar son derece sar- sıldılar. Ajda Pekkan'ın donukluğu ve Hülya Av- şar'ın ise tavırları ve yüz ifadesi bunu gösteriyor- du. Medya, "tannçalan"nın herkesin gözünün önün- de böyle hırpalanmasına izin veremezdi. Dahası, bu çekişmede ortaya "tannçalar'hn hiç düşünmedikleri kimi konular da geldi. Acaba ken- dilerini gerçekten "sanatçı" olarak mı görüyorlar- dı? Kendi çocuklarını bile kullanıyorlar ve sömürü- yorlar mıydı? Türkiye'de birtakım sorunlar vardı ve bu sorunlar karşısmda "tannçatar" ne düşünüyor- lardı? En kötü TV yayını bile, yüzlerindeki ifadeleri, el kol ve gövde devinimleri ve seslerindeki titreşim- leri sergileyerek insanlann ruhsal durumlannı, bil- gili ya da bilgisiz olup olmadıklannı, bocalayıp bo- calamadıklannı ve toplumsal değerlerin ve sorun- lann ne denli ayırdına vardıklarını ortaya koyabilir. "32. Gün", birde bunu yaptı. Hem öğrenciler, hem de izlencenin konukları açısından... Bence, öğrencilerin doğru ve yerinde konulara değinmelerine karşm sınırlayamadıklan heyecan, taş- kınlıklar ve en önemlisi de toplumsal değerlere ver- dikleri önem bir de böyle ortaya çıktı. Konuklardan salt ikisinin (yani tanrıçaların) gerçek değerleri de... "32. Gün"der\ sonra yapılan İnterstar'ın yayının- da gençlerin kinci olduğunu vurguiama çabaları ise insafsız bir değerlendirme olmanın ötesine gi- demedi. Gençler ve herhalde sokaktaki insanın bir bölümü öfkeli, ama bir de kinci mi? öfkenin ve var- sa kinin nedenlerini "tannçalar"\n ve "tannçalar"\ yaratanların araştırması gerekmez mi? Yukardaki konuya ışık tutan bir kitap: Yrd. Doç. Dr. Safiye Kırlar Barokas, "Reklam ve Kadın", TürkiyeGazetecilerCemiyeti Yayını, İstanbul, 1994. atv 21.10 Dizi 'BabaEvi' Sezonun son bölümü TV Servisi - Yönetmen- liğini Orhan Oguz'un üst- lendiği dizi "Baba Evi" sezonun son bölümüyle ekrana geliyor. Başrolle- rinde Halil Ergün, Deniz Gökçer, Sevinç Erbulak, Ayşegül ÜnsaL, Altan Ka- rındaş ve İsmet Ay gibi oyunculann yer aldığı di- zinin bu akşamki bölüm başlığı "Babam... Son Umudum". Mahmut, Yunanistan'da Hakan'ı bulmasına karşın onu Istanbul'a nasıl geti- receğini düşünmektedir. Hakan'ın Istanbul'a gel- diğini duyan ailesi ise Mah- mut'un bu işi nasıl başar- dığmı anlayamarruştır. Öte yandan, Hakan'ın Bilge'yi kurtarmak uğruna kendi aleyhine tanıklık etmesi- ne kimse anlam veremez- ken Bilge'nin tahliye ol- masıyla her şey düzelme- yebaşlayacaktır... Tv PROGRAMLARI 05.40 Bu Toprağın Sesı 06.30 Sabah Haber- leri 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberter 10.05 Öğleden Once 11.00 Haberler 11.05 Öğle- den Önce 12.00 Haberler 12.10 La Nena 13.00 Ha- ber 13 13.22 Dünya Kupası'nda Dün, Bugün 13.30 Yerli Film: Hoşçakal Istanbul 14.00 Haberler 14.05 Filmin Devamı 15.00 Haberler 15.05 Filmin Devamı 15.20 Maç Başlıyor 15.30 Dunya Kupası 'Paraguay - Bulganstan' (Naklen) 17.25 Dizi: Hayat Bazen Tat- lıdır 18.00 Haberler 18.20 Maç Başlıyor 18.30 Dün- ya Kupası 'S.Arabistan - Danımarka' (Naklen) 20.20 Haberlerve Hava Durumu 21.15 MaçArası 21.34 Ku- pa Gündemi (Canlı) 21.50 Maç Başlıyor 22.00 Dün- ya Kupası 'Fransa - G.Afrika' (Naklen) 24.00 Günün Getırdikleri 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 03.05 Ya- bancı Film: Güneşteki Kan 04.45 Belgesel 05.45 Bir Dılden Bir Telden (Tekrar) (0 312 428 22 30). 19.00 Akşam Bülteni 19.30 islam ve insan 20.00 Devlet Korolan 20.40 Akşama Doğru 21.25 Benı Görmek Demek 22.00 Gece Bül- teni ve Ingilizce Haberler 22.30 Festıvalde Dün, Bu- gün, Yann 22.45 Pandora'nın Umudu 23.45 Festıval- lerden 00.45 Son Çare Cinayet. (0 212 259 72 75). 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Film: Hari- ka Yaşam 13.40 Türkü Türkü Türkiyem 14.50Belgesel 15.15 GeçmişeÖzlem 15.45 Dünya Meseleteri 1&10 Ve Suare 17.00Genç Pop 19.00 Belgesel 19.50 Genç Haber 20.00 Gençlık Günluğu 20.40 Yabancı Film: Harika Yaşam 22.10 Gece Baş- larken 00.10 Dünya Kupası Futbol Karşılaşması. 08.00 MEBAçıköğretımüs. DersProg. 10.00 Bir Solist 10.30 Beraber ve Solo Sarkılar 11.00 THM Bir Solist 11.20 Ayışığı 12.10 Resıtal 12.40 Anadolu Üniversitesi llkögretım Öğretmenleri LisansTamamlamaProg.13.00MEBAçıköğretim Li- s. Ders Prog. 14.50 At Yanşlan (Bursa'dan) 17.40 MEB Açıköğretım Lis.Ders Prog. 19.00 Anadolu Ünı. llkögretım Öğretmenleri Usans Tamamlama Prog.19 J0 Bizim Sazımız 19.50 Belgesel 20.20 Klip Saati. 05.40 Öğrendikçe 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Çoçuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 Öğleden Önce 11.00 Haberler 11.05 Öğle- den Önce 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsım Kadın 13.00 Haber 13 13.30 Dört Mevsım Anadolu 14.00 Haberler 14.05 Konser 'Ayşegül Aldinç' 15.00 Ha- berler 15.05 Sizın İçin 16.00 istanbul'dan 17.00 Ço- cuk Haber 17.05 Dönme Dolap 18.00 Haberler 18.25 YörelerimizTürkülerımiz 18.55 Akşama Doğru 19.40 Bızım Mahalle 20.10 Ingilizce ve Almanca Haberler 20.20 Haberler 21.25 TSM Radyo Şanatçıları Kon- serı (Tekrar) 22.45 Ikı Nesıl 24.00 Günün Getırdikle- ri 00.35 Gece Başlarken 03.10 Yabancı Film: Geri Tepen Silah 04.45 Pop 10 05.15 Belgesel I 07.00 Show Başlıyor 08.00 Dallas 09.00 Bıtmeyen Aşk 110.00 Klıp 9811.00 Yerli Rm: Suçlu Gençlik 13.00 Vidget 13.30 Çiko 14.00 Robınson 14.30 Hayalet Avcılan 15.00 Peter Pan ve Korsanlar 15.30 Bü- yük Küçuk Demeden 16.15 Yerli Film: Tövbekâr 18.00 Cesur ve Güzel 19.00 Yalan Rüzgârı 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.10 Dunya Kupası 21.15 Ayşecık 22.15 Yabancı Film: Yatağım- daki Düşman 00.15 Dunya Kupası 00.45 Haber Hattı 01.15 Yabancı Film: Ölüm Arabası 03.00 Klipler (0212 286 35 35). 6 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Çızgı Film 09.30 Muzık Sepetı 10.00 Erken Teşhıs 11.20 Çızgı Film 11.30 Sabah Neşesı (Canlı) 13.00 Haberler 13.15 Bız Bıze 14.45 Yerli Film: Ömrümce Ağladım 16.25 Çızgı Film 16.35 Yabancı Film: Don Juan'ın Maceralan 17.00Ara Haberler 17.15 Filmin Devamı 18.35 Radar 19.00 Ar- dan Zentürk - Bahar Tunalı ve Bugün 19.40 Sıcak Gündem 20.20 Arka Pen- cere 20.30 Portreler ve Profesyoneller 20.45 Spora Bakış - Hava Durumu 21.00 Spormarket 22.00 V.I.P. 22.30 Ceviz Kabuğu 03.00 Yabancı. Film: Dersu Uzala 05.30 Yerli Film: Ömrümce Ağ- ladım 07.00 Müzik Sepetı (Tekrar) (0212 284 31 50). ! • ı,^,jr 05.35 Kultür - Eğitim ^ 3 08.00 Kamera Arkası (Şif-J V - / W resız)08.15YabancıFilm: Son Parti 10.05 Yabancı Film: AteşTu- zağı 11.45 Yabancı Film: Çatlaklar 13.15 Yabancı Film: Tyson 15.05 Yabancı Film: GüzellıkÇağı 16.55 Yabancı Film: Yüreğimin Sesi 18.50 Dizi: Povver Ran- gers 19.15 Dızı. Goosebumps 19.40 Çine5 Ajanda (Şifresiz) 19.50 Yabancı Film: Hain Evlat Üvey Babaya Karşı 21.30 Yabancı Film: Sen Uyurken 23.10 Yabancı Film: Strıptiz 01.05 Stripse- arch: Atlanta 01.55 Yabancı Film: Ara Benı 03.10 Yabancı Film: Sevgilimin Kucağında (0 212 225 55 55). 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber 09.20 Üni- versıteler 09.30 Haber Özetı 09.35 Ekonomı, Gündemdeki- ler. Dünya Gözüyle Anadolu 12.00 Gü- nun içınden 14.00 Haber 14.20 Lı- festyle 14.30 Haber Özetı 14.35 Dün- yada Bugün, Yurtta Bugün, Ekonomi 17.00 Haber 17.20 Ünıversiteler 17.30 Haber Özeti, Dünyada Bugün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gündemdekiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomı 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gündemi 20.50 Ekonomı 21.05 Dünya Kupası Özel 22,05 Ekonomı Dün- yası 22.50 Lifestyle 23.05 Gündemde- kiler (Tekrar) 23.30 Gece Gündüz (Tek- rar) 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 07.00 Uyanma Zamanı 08.30 Sabah Shovvu 10.30 Mega 11.00 Jess 13.00 Videos 13.30 Mert 14.30 Videone 15.00 Vide- os 16.45 Top News 17.00 Videos 18.00 Bir Numara Seç 19.45 Haberler 20.00 Top 20 21.00 Haberler 21.15 Men-e-Men 22.30 Videone 23.00 Cem Cemınay 00.30 Mega 01.15 Dans Zamanı 03.30 Kanşık Türk Halk ve Sanat Müzığı 04.30 Video Mix 05.00 Trafik Programı (0 212 288 75 75). r~ , 07.00 Gundem EP 09.00 Haber Bül- C—ı tenı 09.30 EkoK A N M E Start 10.00 Para Raporu 10.30 Dunya Moda- sı 11.00 Para Raporu 11.30 Dünya Modası 12.00 Para Raporu 12.30 Son Düzlük 13.00 Haber Bultenı 13.30 Seans Arası 14.00 Para Ra- poru 14.30 Sektör Sohbet- leri 15.00 Para Raporu 15.30 Piyasalar 16.00 Para Rapo- ru 16.30 Eko Fınısh 17.00 Kahve Molası 17.30 Dünya Ustelen 18.30 Hedef Ünıver- sıte 19.30 Dunya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.30 Yabancı Film: New York Caddeleri 23.30 Otomotiv '98 00.30 Kahve Mdası 01.00 Haber Bülteni (0 212 282 51 00). WS / t f ¥ r 07.00ctvde ft.fl C l V Saban 0a30 Yoga ve Sız 09.00 Dızı. Gızlı Hayatlar09.50 İMKB 10.00 Çızgi Film Kuşağı 11.00 Yabancı Film: Affedil- meyen 12.00 İMKB 12.10 Fil- min Devamı 13.00 Haber 13.15 Belgesel 14.10 Çızgı Otesi 16.00 Haber 16.10Gizlı Hayat- lar 17.00 Haber 17.10 Dızı: Sokak Kanunu 18.00 Günce 19.00 !kı Kişılık Dunya 19.30 Ana Haber 20.30 Yabancı Film: Jüri Üyeleri 22.10 Muzık 22.30 Navarro 24.00 Gece Bül- teni 00.30 Yabancı Film: Jüri Üyeleri (0 212 282 36 00). m 07.00 Kahvaltı Haberleri a ¥ l f 0 9 0 5 ?1 Z 9'F ı l m : H e l d ı • * 09.35 Çızgi Film: KaraKa- nat 10.05 Çizgı Film: Alaaddin 10.35 Ayşe Özgün Talk Show 11.55 Dızı: Şey- tanın Gözyaşlan 13.00 Gün Ortası 13.30 Alaaddin (Tekrar) 14.00Adan Z'ye 16^0 Gelin - Kaynana 17.30 Dizi: Süper Ba- ba 19.00 Top Sende 20.00 atv Ana Haber 20.25 Para Hattı 20.30 Spor 20.35 Hava Durumu 20.40 Spor Suare 21.10 Dizi: Baba Evi 22.20 llışkiler 23.30 Tevfik Yener'le Perde Arkası 24.00 Ge- ce Haberleri 00.05 Tevfik Yener'le Per- de Arkası (Devam) 01.30 Spor Suare 02.00 Platin (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dizi: Manuela 10.00 Yerli Film: Aşk Yanşt 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberter 12.15 Hanımeli 14.00Siyaset Vitrini 15.00 Muzikalıte 16.00 Dizi: Kom- şular 17.00 Haberler 17.30 Çızgı Film: He-Man 17.55 Çizgı Film: Ninja Kap- lumbağalar 18.20 Dizi: Bizim Kuruntu Ailesi 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Iz- zet-ı ikram (CanlıJ22.00 Haberler 22.20 Yabancı Film: Ölüm Yanşı 24.00 Ge- ce Bülteni 00.30 Sinema Keyfi 01.05 Yabancı Film: Zamanda Kaçış 02.30 Belgesel: Kaptan Cousteau 03.30 Mü- zik 05.00 Komşular (0 212 652 25 60). 06.00 Gün Işığı 07.00 Çalar Saat 09.00 Çızgı Film: Lulu the Flovver Angel 09.30 Çızgı Film: Re- mi 10.00 Çizgi Film: Sevımlı Kahramanlar 10.30 Dızı: Küçük Melekler 11.30 Farklı Bir Gün (Canlı) 13.00 Haber 13.20 Sen Her Şeyi Düşünürsün 14.00 Yerli Film: Kaderim 16.00 Çizgi Film: Taş Devri 16.30 Çızgi Film: Ayı Yogi 17.00 Çızgı Film: Şırinler 17.40 Dizi: Bi- zim Ev 18.30 Dtzı: Çılgın Bediş 19.30 Ana Haber Bülte- ni 20.20 Günün Yorumu 20.25 Spor Gündemi 20.30 Çar- kıfelek 21.30 Olacak O Kadar 23.15 Huysuz ve Tatlı Ka- dın 00.30 Laf Latı Açıyor 01.50 Haber Saatı 02.00 Türk Halk Müzığı 02.30 Sıgaranın Zararlan 03.00 Kapanış (0 212 215 51 11). ,X.^ 07.00 Günaydın Türkiye 09.30 Dizi: Esmeral- M) da 10.30 Yerli Film: Adalı Kız 12.30 Çizgi Film. ü » Hayalet Avcılan 13.00 Gün Ortası 13.30 Deli Murat 16.00 Yerli Film: Benim Gibi Sevenler 17.40 Dizi: Şehnaz Tango (Tekrar) 18.40 Dizi: Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.45 Dizi: Aynalı Tahır 21.50 Dizi: Deli Divane 23.00 Tek- soy Görevde 24.00 Gece Hattı 00.20 Yabancı Film: Bir Cinayetin Anatomisi 02.30 Yabancı Film: Kor- kunç Sırlar 04.10 Yabancı Film: Son Şans 06.00 Müzik... Müzik... Müzik... (0 212 448 80 00). 06.30 Aerobik 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 Haberler 10.10 Politika Gündemi (Canlı) •••••• 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Canlı) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsım (Devam) 12.30 Air- port 13.00 Haberler 13.15 Hutbe 13.25 Muzık Klübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.35 Belgesel: Hay- vanlar Âlemi 17.00 Haberler 17.05 Robocop 17.25 Sü- per 20 18.00 Müzik Bahçesi 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Kadınlann Ada- mı 22.00 Onda On Haber 22.45 Mozaık (Canlı) 24.00 Haberler 01.00 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 28148 00). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Yabancı Film: Kuzeyli Prens 11.00 Tür- külenmız 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Ankara Gündemi 13.30 Barış'la Müzik 15.00 Yıldo ile 16.00 Ser- pil Barlas'la 19.00 Yanşma: 5-10-1519.30 Flash Haber 20.00 Bızım Bakkal 20.45 Bizim Medya 22.00 Kent Gün- demi 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yıldo İle 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 07.00 Açılış 07.05 Diyanet Saati 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Afacan Kız 11.05 Dizi: Fosforlu Cev- riye 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsım Kadın (Canlı) 13.00 Gündoğusu 13.30 Yörelerımız Türkülerimiz 14.00 Bir Ke- lime Bir Işlem 14.30 Haberler ve Hava Durumu 14.45 Dizi: Bay AJkolü Takdimimdir 16.00 Bir Sevgi Ortamı 16.30 Bir Dilden Bir Telden 17.30 Okudukça 18.00 Gıde Gı- de GAP (Canlı) 19.00 TRT 2'ye Geçış.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog