Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

(0212)514 0196'ya Telefon Ederek Kendinize Müziğin Ustalan Dizisinden 700.000 TL'hk Bir CD Armağan Edin. y " CumhuriYel ^ ^ kitap kulübü Çnatı Mah 5 Sok Çınariı Işhanı No.2 Kat1 (Sabanct Iş Merkea Arfcs)Adana Tel(322)36312 11 Faks-(322)3631215 Cumhuriyet G))iO"7.4 lurıyet VAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26544 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ f/924-7945jB4ŞyAZ4fî/: NADİR NAPİ (1945-1991) lOHA^İRAN 19*8 ÇARŞAMBA Liselere Giriş Deneme S Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Kolej ve Anadolu Meslek Liseleri Sınavı'na hazırlanan öğrenciler için Lise Giriş Deneme Sınavı BIU3İTEST I ve Cumhuriyet işbirliği ile hazırlanmıştır. Bugün Cumhuriyet 1e birlikte. Yılmaz: Devlet içindeki bazı güçler, Susurluk'un çözümünü zorlaştınyor Çeteleribiliyoruz ııılımiiiîm 'Dolmabahçe Sarayı çürüyor'• TBMM Genel Kurul Salonu Yolsuzluğunu Araştırma Komisyonu, milli saraylara yaptığı inceleme kapsammda ziyaret ettiği Dolmabahçe Sarayı 'nın perişanlığını saptadı. Kornisyon, Atatürk'ün naaşının konulduğu Mavi Salon'un çökmek üzere olduğunu belirlerken sarayın en kısa sürede ziyarete kapatılarak restorasyona alınmasını istedi. AYŞE SAYIN ANKARA - TBMM araştırma ko- misyonu, Meclis'e bağh Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Dolmabahçe Sarayı'ndaki "çürümeyi" yennde saptadı. TBMM Genel Kurul Salonu Yolsuzluğunu Araştırma Ko- misyonu bünyesindeki alt komisyon. geçen hafta sonu yaptığı incelemeler sırasında. sarayın "yıkılmaya" terk edildiğı saptamasıtıda bulunurken, Atatürk'ün naaşının kaldığı Mavi Sa- lon'un da çökmek üzere olduğunu or- • Arkası Sa. 17,SH8 'de 'Yetkilerimi seferber ettim' Başbakan Mcsut Yılmaz, Susurluk olaşının aydınlatılması konusunda bütün yetkisinı seferber ettiğini söyledi. Kimlerin neler yaptığını, kimlerle temas ettiğini bildiklerini kaydeden Yılmaz, "Ama zorluklanm var. tşlerin iyice içine girmiş insanlar. devletin içinde. Bu kişiler bize yardımcı olmuyorlar. Bu olaylann aydınlatılması için dokunulmazlıklann sınırlandınlması ve pişmanlık yasasının çıkarılması gerekiyor" diye konuştu. • 7. Sayfada MİIIetvekİllerİne Çağri Baykal ile vardığı uzlaşmanın tek nedeninin Meclis'ı çalıştırmak olduğunu, ortaklarının itirazlanna karşın bu anlaşmanın mutlaka yürüyeceğini söyleyen Yılmaz, milletvekıllerinin de TBMM'ye gelmesini istedi. Yılmaz, Meclis tatile girmeden seçim karannın alınacağını belirtti. Bülent Ecevit ise iki seçimin bir arada yapılmasının sıkıntı yaratacağını kaydetti.B 5. Sayfada Baykal: Dayatma yok Yılmaz ile vardıkları mutabakatın Cumhurbaşkanı'nca engelleneceğini düşünenlerin hayal kınklığına uğradığını öne süren Baykal "Cumhurbaşkanı'na peşin uzlaşma dayatması söz konusu değil" dedi. Baykal, " 10 ay önceden seçim karan alınır mı" eleştirilerine, "Anayasa söylemiş 10 ay sonra seçim var diye" karşılığını verdi. • 5. Sayfada Zâbit ve Kumandan ile Hâsbihal MUSTAFA KEMAL Cuma günü Cumhuriyet 'le Onceinsan sonra gazeteci... • Obirmuhabir, sporcu, baba, iyi bir arkadaş ve en önemlisi bir insan. Adı Arif Kızılyalın. Önceki gün Şehirhatları'nın Eminönü Üsküdar vapurundaydı. 25 yaşmdaki Mustafa Yakar'ın kendisini Sarayburnu açıklannda denize atmasını gördü. Yüzlerce kişinin seyrettiği bir olaya kayıtsız kalmadı. Hiç düşünmeden atladı ve Mustafa'yı kurtardı. Akıl hastanesinde tedavi gören Mustafa'nın intihannı önledi. Hayatın köşesinde bir öykü bu. Bir canı yaşatmak, yaşamayı sevince dönüştürmek Arif'i mutlu etmişti... HİKMET ÇETİNKAYA Arif Kızılyalın... Cumhuriyet Gazetesi SporServisi'nin muha- biri, sayfa sekreteri... 31 yaşında... Evli ve bir çocuk babası... Çalışkan ve dürüst... Ben Cumhunyet'te muhabirliğe başladığım tarihten 1 yıl sonra dünyaya gelmiş... O Galatasaraylı, ben Fenerbahçeli... Aramızda kıyasıya bir rekabet var.. Önceki gece telefon çaldı. Yazıişlen Müdü- rü İbrahim Yıldız karşımdaydı: "Abi, yazıişlerinden aradılar mı?" "Hanr!" "Arif, denize atlayan bir kişivi kurtarmış?" Şaşırdım... M Arkası Sa. 17, Sü. 4'te vetop santrada 33 gün sürecek Dünva Futbol Şampiyonası Fransa'nın 9 ayn kentinde oynanacak maçlarla başüyor. Futbolun ünlüleri RonaJdo, Beckham. Del Piero, Hagi. Okocha, Bergkamp, Klinsman, Djorkaeffve yeni doğacak vıldızlan izlemeye hazırtanın. Vlaçlar TRT1 ekramndan nakkn yayunlanacak. (Fotoğraf: REUTERS) dONALOO Dünyada futbol molasu • Sanatın, kültürün ve modanın gözdesi Fransa... Bugünlerde dünyanın en sev ilen sporuna e\ sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Futbol dünyayı kucaklamaya hazır. 32 ülkenın katılacağı 16. Dünya Kupası bugün başlıyor. 1994 yılının şampiyonu Brezılva, Paris'teki açıhş maçmda Iskoçya ile oynayacak. Hitler'in çizmelerini. dırenişçilerin zaferini görmüş Zafer Anıtı'nm yeni işgalçileri futbol tutkunlan. Paris sokaklannda Afrikalısı, Amerikalısı, Asyalısı bir şöleni paylaşıyor. Unutmayın, "Futbol asla ihanet etmez". I Spar'da GÜNEYDOĞU AVRUPA DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLAIVTISI Kosova için görüş birliği yok İkİ reSITIİ b e l g e Yugoslavya'nın ısrarlı muhalefeti nedeniyle ortak deklarasyona alınmayan Kosova sorunu biri başkanlık bildirisi. diğeri de Yugoslavya'nın katılmadığı 6 Balkan ülkesinin ortak açıklaması olmak üzere iki resmi belgeyle kamuoyuna duyuruldu. 'İstanbul Deklarasyonu'nda Avrupa'nın, Güneydoğu Avrupa ülkeleri olmaksızın bir bütün olamayacağına dikkat çekilerek NATO'nun genişlemesine destek verildi. İstanbul Haber Servisi - Istanbul'da önceki gün baş- layan "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanlan Toplanösı" dün sona erdı Başkanlığını Dışışlen Ba- kanı İsmailCem'in yürüttü- ğü toplantı sonunda yayım- lanan 'İstanbul Deklarasyo- nu'nda Yugoslavya'nın ıs- rarlı muhalefeti yüzünden Kosova sorununa değinil- medi. Ancak, Kosova soru- nu biri başkanlık bildirisi, diğeri de Yugoslavya'nın katılmadığı 6 Balkan ülke- sinin ortak açıklaması ol- mak üzere iki resmi belgey- le kamuoyuna duyuruldu. » Türkiye'nin ev sahıplığini yaptığı "Güneydoğu Avru- pa Ülkeleri Dışişleri Bakan- lan Toplantısı" dün vayım- lanan "İstanbul Deklarasyo- nu" ile sona erdi. Kosova sorununun yer alma- dığı deklarasyonda Avrupa da ıdeolojık. ekono- mık ve asken sınırlann kalkmasının işbırliğınin daha da gelışmesı ıçın ıyı bir fırsat varattığına dikkat çekıldı. Deklarasyonda. savunma ve gü- venlik alanındakı ışbırlığı ile ılışkılı olarak da oluşturulması yönünde teknik hazırlıklann sür- S-300'ler adada iddiası Güney Kıbns'ta tehlikeli oyun • Rusya'daki en güvenilir gazeteler arasında bulunan Sevodniya'nın dünkü manşetinde yer alan habere göre, Rus S-300'ler artık Kıbns'ta. Ankara, S-300 füze sistemlerinin Türkiye'den habersiz geçınlmesinın olanaklı olmadığını bildirdı. Başbakan Mesut Yılmaz. "Rus gazetesinin iddiası o. Bizım makamlanmız doğrulamıyor" diye konuştu. Bülent Ecevit. S-300 füzeleri yerleştinhrse Türkiye'nin KKTC'deki asken gücünü, o oranda arttıracağını söyledi. B 17. Sayfada düğü çokuluslu Balkan Banş Gücü benzen gıri- şımlenn bölgede banş ortamını sağlamada etki- lı olacağı kaydedildı. 'İstanbul Deklarasyo- nu'nda Avrupa'nın Güneydoğu Avrupa ulkelen olmaksızın bir bütün olamayacağına dikkat çe- • Arkası Sa. 17, Sü. 3'te HÜSEYÎN ONUR TOPRAĞA VERlLDl U 3. Sayfada CEZAEVLERİNDE OPERASYON U 4. Sayfada 'ÖZEL OKULLARA TEŞVİK YOK' M 5. Sayfada DEMlREL: ORTAKLIĞIMIZIN KÖKÜ TARİHİMİZDE M 17. Sayfada GUNCEL CUNE\T ARCAYUREK İttifakla' İşleyen Demokrasi? Mujdeler olsun! Kurtuluşun yolu açıldı! Erken seçımden sonra ülkeyi yönetecek koalisyon, üç aşağı beş yukan ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Demirel'ın, siyasal istikrarı yakala- mak ıçın "olmazsa olmaz" koşuluna bağladığı seçim it- tıfakı sonunda meyvesıni veriyor. Ittifakın hangi partiler arasında oluşacağını gösteren bellı belirsız ışaretler, artık yerını gerçekleşmesi güçlü • Arkası Sa. 17, Sü. l'de Aykut sonunda siyanürü gördü • Çevre Bakanlığı bir yazısıyla Eurogold'u siyanür kullanamayacağı konusunda uyardı. Çevre Bakanı îmren Aykut'un da imzasını taşıyan yazıda, "Gelecekte de söz konusu yönteme dayalı altın üretimi faaliyetinde bulunulması durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun hükümleri uyannca faaliyet durdurulacak ve gerekli yasal işlemler yapılacaktır" denildi. • Arka Sayfada BORSA Dun 4108 Önceki 4193 MARK Dun 146.3OO Önceki 146.1OO DOLAR ODun 259.8OO Önceki 259.3OO ALTIN Dun 2.49O.OOO Oncekı 2.44O.OOO Sakık: Öcalan'ı Suriye kullanıyor • PKK'nin önde gelen isimlerinden Şemdin Sakık, Suriye yönetirninin kuzey sınırlannı garantiye almak için Öcalan'ı kullandığını söyledi. Ocalan'ın iradesi olmadığını kaydeden Sakık, "Suriye'nin dediği belirleyicidir" diye konuştu. PKK içindeki cezalandırmalan da detaylanyla anlatan Sakık, 33 askerin şehit edilmesi olayında da "saptırma" olduğunu ileri sürdü. • 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog