Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9MAYIS1998 CUMARTESİ 14 TELEVIZYON GüNÜN FtLMLERt Çapkın Baba 10.00 Kanal D Macera /^\ İstanbul'aokumayagelenbirgenç, ailesinin '•Ö' haberi olmadan evlenir ve bir çocuğu olur. Fakat çok katı bir adam olan babasına bunu söy- leyemez. Gencin babasıyla annesinin Istanbul'a gelmesiyse işleri iyice kanştınr. Yönetmen: Hul- ki Saner. Oyuncular: Sadri Alışık, Bülent Kaya- baş. Pembe Mutlu. 10.30/ctv/MutlU... Aynntı yanda Melodideki Sır 12.00 TRT 3 Macera j O | (Dressed To KiII) - Watson, Sherlock Ho- viv mes'dan birarkadaşının evindeki müzik ku- tusunun sırnnı araştırmasını ister. Bir süre sonra arkadaşının öldürülmesiyle olaylar karmaşık bir hal alır. Yönetmen: Roy VV'illiams Neill. Oyun- cular: Basil Rathbone, Nigel Bruce. Patricia Mo- rison. Edmond Breon (1946 ABD, 72 dk). 13.05/TGRT/Çöl... Aynntı yanda Niagara 14.15 Kanal 6 Macera •O\ (Niagara) - Niagara şelalesine yaptiklan bir v î ' gezi sırasında kocasını öldürmeyi tasarlayan bir kadının öyküsünü anlatan fılmin yönetmenli- ğinı Henry Hathaway üstlenmiş. Başrollerinde Marilyn Monroe ve Joseph Cotten yer alıyor (1953 ABD. 89 dk). Çarpma 15.05 TRT 2 Bilimkurgu /fN (Crash Landing) - Rio Kovvalski. kınk dö- viv kük mekiğinde esrarengiz işleryapan biridir. Bir gün kaza geçiren bir uzay aracından yardım çağnsı geldığıni duyar. Arkadaşı Max ve Angie ile beraber uzay aracına yardıma gitmeye karar verir. Yönetmen: Peter F. Bringmann. Oyuncu- lar: Götz George. Ingo Naujoks. Anja Kling. Paramparça 15.15 atv Duygusal /Ç^\ Tıp fakültesini bitiren Ümran, Tayfun adlı vCV gençle birlikte olduğu halde. onun yakın ar- kadaşı Cemirie evlenmiştir. Tayfun da şirketin- de çalıştığı Sabri Bey'in kızı ÇiğdemMe sözlüdûr. Holdingin genel müdürlüğüne atanan Tayfun, onuruna verilen partide Cemil'i eski sevgilisiyle ev lenmiş görünce şok geçirir. Yönetmen: Halit Re- fiğ. Oyuncular: Tank Akan. Gülşen Bubikoğlu, CüneytArkın(1985). Uyanıklar- 16.00 Show TV Macera /J7\ Saf köy delikanlısı. bir gün minibüs satın al- V ^ mak amacıyla parasını cebine koyup büyük kentin yolunu tutar. Oysa onu yabancısı olduğu bu yerde, uyanıklann kurduğu çeşitli tuzaklar bekle- mektedir. Yönetmenliğini Aram Gülyüz'ün üst- lendiği yapımın başrollerinde Ilyas Salman, Meh- met Ali Erbil ve Ayşen Gruda yer alıyor (1985). Battal... 18.00 Show TV Macera /J^\ Kansı öldürülüp. çocuğu kaçmlan Battal Ga- ^& zi'nin Bizanslılara karşı verdiği savaşın öy- küsü. Yönetmen. Natuk Baytan. Oyuncular: Cü- neyt Arkın, Meral Zeren (1972). 20.00 / HBB / Eğlenceler... Aynntı yanda Temd İçgüdü 21.50 Interstar Gerilim /fN (Basic Instict) - Yönetmenliğini Paul Ver- vi/hoeven'in üstlendiği, başrollerini Michael Douglas \e Sharon Stone"un paylaştığı film; bir dedektif. cinayet zanlısı erotik bir yazar ve bir buz kıracağı üçgeni etrafında yaşanan olaylan konu alıyor (1992 ABD. 127 dk). StopoverTokyo 22.00 HBB Macera (Stopover Tokyo) - Bir Amerikan ajanı, Tok- yo'daki bir suçluyu yakalamak için görevlen- dirilir. Fakat burada ajanı birçok tehlike beklemek- tedir. Yönetmen: Richard L. Breen. Oyuncular: Robert Wagner, Joan Collins (1957 ABD. 100 dk). Lanetli Ev 00.10 Interstar Gerilim . (Escape to İNovvhere) - Orta halli bir Ame- <LJ rikanailesi, kendilerine lrlanda'da miras ola- rak kalan eve taşınır. Ancak kendilerini amansız birmücadelenin içindebulacaklardır. Yönetmen: Scott Le\y. Oyn: Greg Evigan. Alexandra Paul İntikam Geçidi 01.40 Kanal 6 Macera /fN (Elephant Walk) - Seylan'da babasından o ' kalan çay bahçelerini yöneten John, yeni ev- lendiği karısıyla birlikte mutlu bir hayat sürmek- tedir. Ancak yaşadıklan evin fıllerin su yolu üze- rinde kurulmuş olması ve fıllerin ısrarla bu yolu kullanmak istemeleri onlara zor günler yaşata- caktır. Yön. VVilliam Dieterle. Oyuncular: Eliza- beth Taylor, Dana Andrevvs (1954 ABD. 103 dk). Yaklaşan Tehlike 02.20 TRT 1 Gerilim ©(Closer and Closer) - Evinde uğradığı sal- dın sonucu sakatlanan Kate, şehirdışındabir eve kapanarak korku romanı yazmaya başlamış- tır. Ancak romanlannın baş kahramanını taklit eden bir kişi, seri cinayetler işlemekte ve intemet yoluyla bağlantı kurduğu Kate'e giderek yaklaş- maktadır. Yönetmen: Fred Gerber. Oyuncular: Kim Delarey, Scott Kratt. (77\ (\7\ (\7\ O ^ a ^ ancı İzleyin Orta Değmez O Yer! < RADYO CUMHURÎYET'TE BUGÜN Cumhuriyet O7.4 06.00-09.00 Hafta So- nu Ezgileri 09.00- 11.30 Cumartesi Ate- şi (Handan Söğüt) 11.30-12.00 Yönetim ve Değerler (Ferudun Kandemir) 12.00- 13.00 Nereden Nereye (SelmiAndak) 13.30- 14.00 Tangonun Öy- küsü (Fehmi Akgün) 14.00-16.00 Bir Türkü Bin Yürek (Leyla Kö- se) 16.00-18.00 Sak Üstünde (Müjdat Ge- zen)ia30 -19.30 Strt Çantası (Mustafa Bal- bay)19.30-22.00 Mak- rofon (Çağatay Öztürk) 22.00-23.00 Şiır Dun- yası (Turgay Fişekçi) 23.00-24.00 Engin Evın'ie Bir Saat 24.00 -02.00 Sırdaş (Özden Toprak) 02.0-06.00 Maskesiz Gece (Nazlıcan) • 11.30-12.00 Yönetim ve Değerler: Feru- dun Kandemir, Türkiye'de her alanda kendi- ni gösteren yönetim eksikliğini ve giderek kay- bolan insan değerlerimizi değişim boyutlarıy- la ele alıyor. . • 16.00-18.00 Sak Üstünde: Müjdat Gezen, dinleyicilerinin 200 değişik konudaki sorula- rını yanıthyor. • 12.00-13.00 Nereden Nereye: Selmi An- dak, Türk pop müziğinin geçmişten günümü- ze nostaljik öyküsünü müziğin tadına varıl- maz sihriyle sunuyor. Kanal D 13.00 'Sinyal' TV Servisi - Trafık maga- zin programı "Sinyal"de bu hafta; dünyanın en ünlü oto- mobil ve dizayn fırmalannın katılımıyla Torino'da düzen- lenen "67. lluslararası Oto- mobil FuarT'ndan görüntü- ler ekrana geliyor. Kanal D 13.40 'Karne' TV Servisi - Gazeteci ya- zar Abbas Güçlü'nün hazır- layıp sunduğu eğitim progra- mı "Karne"de "Dershane- ye gitmeyen kazanarnıyor mu" sorusu tartışılıyor. Ya- pıma, Özel Dershaneler Bir- liği Başkanı lbrahim Ankan konuk olarak katılıyor. Buyıl 40. kuruluş yıldönümünü kut- layan Eskişehir Anadolu Üni- versitesi'nin tanıtılacağı prog- ramda aynca "ÇocukUr rek- lam yıldızı oldu", "Yurtdı- şında eğitim" ve "Sınava Doğru" gibi konular da ele alınıyor. TRT2 21.05 'Zaman Içinde Bir Yolculuk' TV Servisi - Attilâ llhan bu haftaki düşünce yolculu- gunu Türkıye'deki Yeni Dün- ya Düzeni üzerine yapıyor. "Zaman Içinde Bir Yolcu- luk" programının yapım ve yönetimıni Nedret Çatay üst- leniyor. TRT2 11.00 'Konser Salonlanndan' TV Servisi - "Konser Sa- lonlanndan" programında. Izmir Senfoni Orkestrası'nm Atatürk Kültür Merkezi'nde- ki konseri canlı olarak ekra- na geliyor. Misket Dikmen'ın sundu- ğu yapımda, şef Ahmet El Saedi'nin yönerimindeki or- kestra. Aziz Elshawan'ın "İntermezzo". Ravel'in "Re Majör Piyano Konçer- tosu" ve Beethoven'ın " 5 . Senfoni Do Minör Op. 67"sini seslendinyor. Piyano- da Hüseyin Sermet'in eşlik ettigî konserin yönetmenliği- ni Taner Kaltalı üstleniyor. Biiyülü dünyanın konuUan TV Servisi - Türkiye'de "Eğlen- celer Dünyası" adıyla oynamış olan "Brigadoon", Vincente Minnel- li'nin imzasini taşıyor. Film, Min- nelli ve MGM müzikalleri arasında çok önemsenen. başyapıt düzeyine çıkmış bir yapım değil. Ancak yad- sınamazbirestetikdüzeyi var."My Fair Lady"nin de yaratıcısı olan Frederick Loewe ve Alan Jay Ler- ner ikılısının bu yapıtı. şarkılan açı- sından o müzikal kadar başanlı de- ğil. Buna karşılık Joseph Rutten- berg'in kamerasıyla saptadığı renk dünyası ile Gene Kelly ve Cyd Cha- risse ikilisinin eşsız danslan, fılme çok şey katıyor. Iskoçya'da tatile çıkan iki Ame- HBB 20.00 Eğlenceler Beldesi - Brigadoon / Yönetmen: Vincente Minnelli / Senaryo: Alan Jay Lemer / Görüntü: Joseph Ruttenberg / Oyuncular: Gene Kelly, Cyd Charisse, Van Johnson, Jimmy Thompson, Barry Jones / 1954 ABD yapımı, 108 dakika. rikalı kafadar. büyülü bir köye gelır- ler. Ve "her yüzyılda bir" uyanıp yeniden yaşama dönen köy halkının büyülü yaşamlanna tanık olurlar... Müzikaller arasında, bir düşler âlemine ve bir büyülü dünyaya da- yananlann başını çeken bu filmde Charisse, sinemadaki büyüleyici ki- şiliğinin parlak dışavurumunu veri- yor. Bu yıllarda "Yağmurda Şarkı", "Ateşli Aşk", "Asri Âşıklar", "Cennet Bekçileri" gibı her biri önem taşıyan filmlerde oynayan Cha- risse, 6O'lı yıllarda müzikal dönemin bitimiyle dramatik rollere yöneldi. Kendi tûründe ve özeilikle çev- rildigi yıllarda çok önemsenen film, sonradan bu ününü biraz yitirmişti. MGM'nin müzikal dünyasına bu dönüş, türün merakJılannın kaçırma- yacagı küçük çapta bir şölen oluş- turuyor. Müzikal severlere ve Min- nelli hayranlanna tavsiye edilir. "Eğlenceler BeldesPnin başrollerinde oynayan Gene Kelly ve Cyd Charisse ikilisinin eşsiz danslan, yapıma renk kazandıran unsurların başında geliyor. Para sıkıntısı çeken oyuncu ctv 10.30| Mutlu Yolculuk - Happy Go Lovely / Yönetmen: Bruce Humberstone / Görüntü: Erwin Hillier / Müzik: Mischa Spoliansky / Oyuncular: David Niven, Vera-Ellen, Cesar Romero, Bobby Hovves, Diane Hart, Gordon Jackson, Barbara Coupe / 1950 Ingiltere yapımı, 97 dakika. TV Servisi - Müzikallerde çalışan Jonfy Johns. bir süredir iş bulamadı- ğı için oda kırasını ödeyememekte- dir. Sonunda bir müzikalde iş bulur. Ancak müzikalin yapımcısı da para sıkıntısı içindedır. Rastlantı sonucu ta- nıdıklan lskoçyalı bir zengin. olay- lann akışını değiştirecektir. Hollyvvood'da önce dramatik rol- lerde boy gösteren, sonralan ise gül- dürii oyuncus^ojarak-iinlenen JrgJ- liz oyuncu David Niven fılmin baş- rolünde. Soğukkanlı Ingiliztipinı bir- çok filmde başanyla canlandıran Ni- ven. 1958 yılmda "Avn Masalar"'da- ki yorumuyla Oscar'a değer göriilmüş- tü. Uzun boylu, yakışıklı Latin Ame- rikaJı oyuncu Cesar Romero da fıl- min oyuncuları arasında. 1907 do- ğumlu Romero. dansörlükten geldi- ği Hollywood'da birçok müzikalde de rol almıştı. Bir dönemin müzikal film- lerinin çıtı pıtı yıldızı Vera EUen da îfibndeOavid NİMe^'e eşlik ediyor. ' 1945 yılında sinemaya geçen Ellen, 1956*da beyazperdeden çekilmişti. Ford'dan duygusal bir western TV Servisi - Yasadışı üç arkadaş bir soygundan kaçarken çöle düşerler. Bu arada rastladıklan, yanında yeni doğ- muş bebeği olan bir kadın onlann ya- şamlannı altüst edecektir... Sinema tarihinin en çok ilgi uyandır- mış ve filme alınmış konulanndan bi- rinin belki de en ünlü sinemalaştırma- sını izleyeceğiz bugün. Bu ünlü wes- tem Peter B. Kyne'ın biröyküsünden alınma. Daha önce ikisi sessiz sinema döneminde olmak üzere üç kez fılme alınmış olan romanın bu versiyonu vvestern türünün büyük ustası John Ford'un eiinde duygusal yani belir- gin yumuşak bir öyküye dönüşmüş. Her zaman olduğu gibi Ford'un "Vah- şi Batı" dekoru ve bu dekor önünde- ki iyi-kötü kişilerin çizilmesi olağa- nüstü, ancak westeme özgü aksiyon, ge- rilim, hareket ve sertliğin yanı sıra bu kez insancıl davranışlar, duygusallık ve sorumluluk duygusu ön plana çıkıyor. Usta oyunca Harry Carrey'e adanmış olan film, sinemaseverlerin es geçmeme- si gereken ilgiye değer bir gösteri. •gr TGRT13O5 Çöl Yavrusu - Three Goodfathers / Yönetmen: John Ford / Görüntü: Winton Hoch / Müzik: Richard Hageman / Oyuncular: John VVayne, Pedro Armendariz, Harry Carey Jr., Ward Bond / 1948 ABD yapımı, 103 dakika. TRT2 20.05İ 'Tiyatro Saati' Çocuklar ve tiyatro TV Servisi - "Tiyatro SaatT'de. Alaçatı'dadüzen- lenen l. Türkiye Çocuk Ti- yatrosu Kurultayı'ndan gö- riintüler ve katılımcılarla ya- pılan röportajlar yer alıyor. Ayçe Abana'nm sundu- ğu yapımda, "Savaş Düşle- rimi Çaldı" adlı çocuk oyu- nu ve oyunun yazarı Haluk Işık'lasöyleşi, " \ u t u k " ve Müşfik Kenter'le yapılan röportaj ekrana geliyor. Ha- luk Bilginer. Zuhal Olcay, Den a Alabora, Ahmet Le- vendoğlu \la "Balkon" üzerine sö\ leşinin de yapıl- dığı programm "Tiyatrocu- nun Anı Defterinden" ad- lı köşesinde de Fikret Tar- tan var. Belgin Tuncay ve Meryem Doğan'ın hazırla- dığı "Ti>atroSaati"ni Le- vent Ersin yönetiyor. TRT2 16.50i 'Cafe Magazin' 'Karun Hazineleri' TV Servisi - "Cafe Ma- gazin"de Özgen Acar'Ia gazetecilik, Karun hazinele- rinin Türkiye'ye getiriliş ça- lışmalan ve arkeoloji üzeri- ne söyleşi yapılıyor. Hafta- nın kültür ve sanat etkinlik- lennin tanıtıldığı "Ajanda" köşesi. Fethiye Su Kayağı Yanşlan. Uluslararası Izmır Jazz Festhali tanıtımı. fo- toğraf sergisi, Dünya Dans Günü etkinlikleri de "Ak- tüel Magazinler"de ekra- na geliyor. Ayçe Dikmen'in sunduğu programm "Naf- talin" bölümüne de Gök- ben konuk oluvor. TRT1 22.oo| Canlı yaym Eurovision yanşması TV Servisi - tngiltere'nin Birmıngham kentinde yapı- lacak 43. Eurovision Şarkı Yanşması. TRT 1 ve TRT INT kanallanndan canlı ola- rak yayımlanacak. 25 ülke- nin katıldığı yanşmada 24. sırada yanşacak Türkiye'yi "Lnutamazsın." adlı şar- kıyla Tüzmen temsil ede- cek. Yanjmayı İngiltere'den Bülent Özveren sunarken, 16 kişilik Türk jürisine An- kara Televizyonu Müzik Programları Müdürü Zafer Ası başkanlık edecek. TRT2 20.35 'Okudukça' Poroy'dan Tortreler' TV Servisi - Can Koza- noğlu'nun sunduğu "Oku- dukça"da Yazko ve Bil- sak'ın kurucusu Mustafa Kemal Ağaoğlu anlatılıyor. Ardından Cumhuriyet gaze- tesi çizerlerinden ve "Port- reler" adlı kitabı çıkan Se- mih Poroj tanıtılıyor. "Fo- toğrafın Şairi" adlı sergısı- ni açan Lütfü Özkök'le söy- leşinin de yapıldığı program- da kitap tanıtımı ve soru bö- lümleri de yer alıyor. TRT 2 14.201 'Kesişme Noktası' 'Çalışan anne olmak' TV Servisi - Calışan an- neler ve cocuklannın tartı- şılacağı "Kesişme Nokta- sı"nı Alhe Uzunatağan su- nuyor. Yapıma çocuk psiki- yatristi Prof. Zeynep Ay- doğmuş. pedagog uzman Dr. Türkay Demir ve tiyatrocu Ayşegül Devrim katılıyor. Niiay Günden'myaptDtci lığıru üstlendiği prograrm Se- ma Cığızoğlu yönetiyor. at\ 23.001 'Siyaset Meydanı' 'Ya değişim ya ölüm' TV Servisi - Bağımsız milletvekili, Sanayi ve Ticaret Ba- kanı Yalım Erez, "Siyaset Meydanı"nda. Ali Kırca'nın yö- nettiği canlı yayımlanan tartışma programında " Ya değişim ya ölüm" sloganıyla yola çıkan Erez'i kimi kesimler des- teklerken kimi kesimler de kuşkuyla karşıladı. Programda, "Siyasetteki bu yeni arayışlarkarşılığını bulacak mı", "Birçok kişinin zaman zaman telaffuz ettiği bu görüşler niçin Yalım Erez söylediği zaman önem kazandı", "Ka- muoyu, bu arayışlan nasıl değerlendiriyor" sorulanna yanıt aranıyor. "Siyaset Meydam"na Yalım Erez'in yanı sıra DİSK, Türk-tş, TÜSİAD, TİSK, TESK ve TOBB baş- kanlanyla, emekli Orgeneral Doğan Bayezıt katılıyor. TRT1 14.05 Trafik kazalan TV Servisi - Trafik Gü- venliği Haftası nedeniyle "Her Şeye Rağmen" prog- ramı ölümlere ve sakatlıkla- ra neden olan trafik kazala- nnı sorguluyor. Faruk Öz- timur'un sunduğu program- da. Istanbul'daki trafik gü- venliği etkinliklerine ve yet- kililerin görüşlerine de yer veriliyor. Tv PROGRAMLARI _ _ ^ ^ 10.00 Haberier 10.05 CumrıuriyetınÇocuk- Urk I lan 11.00 Haberter 11.05 Kiip Saati IZOOYer- I I li Film: Âşık Oldum 13.00 Haber 13.10 Fıl- min Devamı 13.40 Müzik Pınan 14.00 Ha- berler 14.05 Her Şeye Rağmen 14.30 Belgesel: Dün- yanın Yedı Harikası 15.00 Haberler 15.05 Hafta Sonu (Canlı) 16.00 Haberler 17.00 Haberter 17.05 Dizi: De- nız Fatıhı 18.00 Haberler 18.15 Daruşşafaka - Ülker Baskettx)l ügı Playoff Karşılaşması (Canlı) 19.50 Spor Haberierı 20.00 Haberler 21.00 Sayısal Gece (Canlı) 22.00 43. Eurovision Şarkı Yanşması (Canlı) 01.00 Günün Getirdıklert 01.30 Klip Saatı (Tekrar) 02.20 Ya- bancı Film: Yaklaşan Tehlike (0 312 428 22 30). 08.00 Yabancı Film: Vatan Kurtaran As- lan 10.00 Belgesel: Gelecek Yüzyılın Göz- de Şehirieri 11.00 Konser Salonlanndan (Canlı) 13.00 Dızi: M.A.N.T.I.S 13.50 Belge- sel: Plant üfe 14.20 Kesışme Noktası (Canlı) 15.05 Ya- bancı Film: Çarpma 16.50 Cafe Magazin 17.35 Dik- kat Trafik 18.00 5. Istanbul Türk Müziği Gûnterı 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Bir Kelime Bir Işlem 20.05 Tiyat- ro Saati 20.35 Okudukça 21.05 Zaman Içinde Bir Yol- culuk 21.30 Belgesel: Toros Yoruklerı 22.00 Gece Bül- teni ve Ingılizce Haberler 22.30 Festıvalde Dün. Bugün, Yann 22.40 Opera (0 212 259 72 75). 09^8Açılış 10.00Telegün 11.30Sevımli Ra-k u n 1 2 0 ° Yabancı Film: Melodideki Sır 13.30 Belgesel: National Geography 14.15 Amatör Korolar 14.45 Belgesel: Vahşi Dünya 15.15 Resital 15.45 Dizı: Zil Çalınca 16.15 Müzik Pınan 16.30 Cumhurbaşkanlığı Hentbol Karşılaşması (Canlı) 18.00 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası (Canlı) 21.30 Is- panya Futbol ügi (Canlı) 23.20 Gece Başlarken. 0958Açtltş 10.00 MEBAçıkögretimüsesJDers Programı 13.00 Şimdı Müzik 13.50 Bir Solıst (THM-TSM) 14.00 SazdanSöze 14.50 AtYa- nşlan (Canlı) 15J0TSM Radyo Sanatçflan Kon- seri 17.40 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programı 20.00 Belgesel: Ege Evleri 20.30 Yörelerimiz Türküle- • nrruz 21.00 Diyanet Saatı 23.00 Kapanış. 07.00 Cumartesi Sabahı 10.00 Haberler 10.05 Cumhuriyet'in Çocuklan 11.00 Habener 11.05 Klip Saati 12.00 Yerli Film: Aptal Âşık 13.10 Haber 13.10 Filmın Devamı 13^0 Türkiye Tunzmi ia40 Muzik Pınan 14.00 Haberler 14.05 Din Soh- betleri 14.30 Isteklerinız 15.00 Haberler 15.05 Hafta So- nu (Canlı) 16.00 Haberler 16.05 Hafta Sonu (Devam) 17.00 Haberler 17.05 Ateşı Çalmak 17.30 Diyalog 18.00 Haberler 18.15 Daruşşafaka - Ülker Basketbol Ljgı Pla- yoff Karşılaşması (Canlı) 19.45 Almanca - Ingilizce Ha- berler 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haberler ve Hava Du- rumu 21.00 Sayısal Gece (Canlı) 22.00 Eurovision Şar- kı Yanşması (Canlı) 01.00 Günün Getirdıklerı. 07.30 Yerli Film: El Kızı 09.30 Çizgı Sinema: Kar Kraliçesi 11.00 Tatilya Yaz Vaktı 12.00 Moda Show 13.00 Top 20 14.00 Yabancı Film: Doğanın Çağnsı 16.00 Yerli Film: Uyanıklar Dünyası 18.00 Yerli Film: Battal Gazi'nin Intikamı 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Dızi: Kuçuk Ibo 2Z15 Hulya Avşar Show 23.15 Maraton 24.00 Haber Hattı 00.30 Yabancı Film: Emanuelle 1 02.00 5te 5 02.30 Kapanış (0 212 286 35 35). 07.30 Rumelı'nın Sesi (Tekrar) 08.40 Yabancı Film: Kahra- man Velvet 10.50 Top Sec- ret (Tekrar) 11.40 Cumartesi Konseri 12.10 Dızi: Tetikçı Kemal 13.00 Haberler 13.15 Helezon 14.15 Yaban- cı Film: Niagara 15.55 Belgesel: Ka- nada Turu 17.15 Haberler 17.25 Çız- gı Film 17.45 Alo Olımpıyat 19.00 Ana Haber 19.40 Spora Bakış 20.00 Sine- maskop 20.50 Bızım Cumartesi 22.20 Haber 6 22.40 Aşağı Yukarı ibrahim Sadrı 00.20 Gece Konseri 01.20 Ha- ber 6 01.40 Yabancı Film: İntikam Ge- çidi 03.40 Yabancı Film: Çapkın Prens 05.30 Yabancı Film: Kahraman Velvet (Tekrar) (0 212 284 31 50). l( 04.25 Kültür - Eğitim 06.35 Yabancı Film: Se- vımli Panda OaiO Yaban- cı Film: Güç Savaşçılan 09.45 Dızi: Po- wer Rangers 10.15 Dizi: Goosebumps 10.50 Yabancı Film: Altın Plaklar 12.20 Yabancı Film: Bir Oh Desem!.. 14.25 Yabancı Film: Sekizinci Gün 16.20 Ya- bancı Film: Yasak llişki 18.30 Cine5 Ajanda (Şifresız) 18.45 Başlama Vuru- şu (Şifresiz) 19.00 Karabukspor - Gala- tasaray Futbol Karşılaşması (Canlı) 21.00 Yabancı Film: Tabanlan Yağla 22.30 Yabancı Film: Tam Zamanında 24.00 Ci- ne Sinema (Şifresız) 00.30 Internet'te Seks 01.25 Yabancı Film: Radyo Seks 106.9 02.30 Yabancı Film: Şehvetlı Düş- ler (0 212 225 55 55). 08.00 Haberler 08.15 Sporda Bugün 08.30 Gündemdekiler (Tekrar) 09.00 Haberter 09.20 Basın Özetı 09.30 2000'ın Ötesi (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Olips Motorsports 10.45 üfesty- le 11.00 Haber 11.20 Basın Özetı 11.30 Gece Gundüz 'ÖzeT 1Z00 Haberler 1Z05 Kritik (Tekrar) 12.45 Lifestyle 13.00 Ha- berter 13.10 Yedi Gün Spor 19.00 Ha- berleri9.15 Yurtta Bu Hafta 1 9.40 Spor- da Bugün 20.00 Haberler 20.30 Spor Gündemi 21.00 Enine Boyuna 23.00 Ha- berler 00.05 Barcelona - Mallorca Fut- bol Karşılaşması (Uzatmalar - Tekrar) 01.00 Haber Bülteni (0 212 213 03 33). 0830 Mega 10.00 Spe- cıal We- ekend Vıdeos 11.00 Öz- lem 13.00 Şehir Rehberi 13.30 Weekend Videos 14.00 GreatestHıts 15.00 Zeynep 16.00 Profesör 17.00 Burçın 18.00 Mu- sîc üne 19.00 Kapalı Gı- şe 19.45 VVeekend Vıdeo 20.45 Wilson Top 10 21.00 Mertle Mertçe 22.00 Dans Zamanı 00.15 Mega 01.45 Dans Zama- nı 03.00 Sigarasız Toplum Projesi 03.30 Kanşık Turk Halk ve Sanat Müziği (0 212 288 75 75). 07.35 Pop Klip 09.00 Haber Bülteni 09.35 Dünya Listeleri 11.10 Şarlo 11.35 Son Düzlük 12.10 Dünya Lis- teleri 12.35 Dünya Mo- dası 13.00 Haber Bülte- ni 13.35 Yabancı Film: Dementia 13 15.35 Fı- nans Dünyası 16.10 Dün- ya üsteleri 17.10 Tıp Dos- yası 18.10 Eğitim Kürsü- sü 19.35 Dünya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.00 Yabancı Film: Ruby 23.10 Azizname 00.30 Haber Bülteni (0 212 282 51 00). 08.00 Belge- sel 08.30 Yoga ve Siz 09.00 Çizgi Film Kuşağı 10.00 Dizi: Sakar 10.30 Yabancı Film: Mutlu Yolculuk 12.00 Beigesel 12.30 Dızi: Dunden Yanna 13.00 Haber 14.10 Di- zi: Fhpper 15.00 Şeref Kürsü- sü 15.50 VVayne & Shuster 16.10 Belgesel: Gızemlı Top- raklar17.00 Dizı. E.N.G. 19.00 Klasık Film Kolleksıyonundan 19.30 Ana Haber 20.00 Spor 20.15 Yabancı Film: Sisi 21.50 Belgesell 22.30 Dizi: Navarro 24.00 Gece Bülteni (0 212 282 36 00). m 06.30 Dillerdeki Şarkı- 2 1 1 1 / lar08.20 Çizgi Rlm:Sü- per Fare 08.55 Çizgı Film: Gargoyles 09.30 Dısney Club 11.00 Lezzet Pınarım 11.30 Elifnağ- me 13.00 Gün Ortası 13.25 Yerli Film: Reis Bey 15.15 Yerli Film: Paramparça 17.10 Stıl 18.10 A La Luna 19.00 Dizi: Mac Gyver 20.00 atv Haber 20.30 Spor Haberlen 20.40 Hava Durumu 20.50 Dizı: Reytıng Hamdi 21.50 Seç Bakalım 23.00 Si- yaset Meydanı 04.30 Müzıklı Dakı- kalar 04.50 Bam Teli 05.30 Ayşe özün Talk Show (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Çizgı Film 08.00 Dunden Bu- güne 10.00 Asker Postası 11.30 Huzura Doğru 12.00 Habsrler 12.15 Sağlık Olsun 13.05 Ya- bancı Film: Çöl Yavrusu 15.05 İş Dün- yamız 16.05 Mıkrofon 17.00 Haberler 17.30 Yerii Film: Dila Hanım 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Yerii Film: Güler misin, Ağlar mısın? 21.30 Konser Mus- tafa Yıldızdoğan 23.00 Klas Magazm 24.00 Gece Bülteni 00.15 Mehtaplı Ge- celer 02.05 Yabancı Film: Soğuk Ter 03.30 Muzık 04.30 Belgesel: Kaptan Cousteau 05.05 Dizi: Komşular (0 212 652 25 60). 06.30 Belgesel 07.00 Çizgi Film: Küçük Lu- lu 08.00 Çizgı Film' Dragon'un Gücü 08.30 Çizgı Film: Kızıl Baron 09.00 Çizgı Film: Çiz- gı Hankalar 10.00 Yerli Film: Çapkın Baba 11.50 Zirvedekiler Pop 13.00 Sinyal 13.40 Karne 14.20 Kokpit 15.10 Yerii Film: Yıldızlar da Kayar 17.00 Di- zı: Robın Hood 18.00 Dızi: Herkül 19.00 Ana Haber Bül- teni 20.00 Spor Gündemi 20.10 Dızi: Ruhsar 21.10 Di- zı: Polis Akademısı 22.10 Dızi: Acı Günlenm 23.10 Be- yaz Show 24.00 Haber Saati 00.15 NBA'de Haftanın Maçı 01.30 Belgesel 02.00 Türk Sanat Muzıği 02.30 Sıgaranın Zararları (0 212 215 51 11). * ^ 07.00 Klip 08.20 Çizgi Film: Oscar 08.40 15 Çizgı Film: Süper Yanşçı 09.00 Çizgı Film Hayalet Avcılan 09.30 Yabancı Film: Sevim- li Ayıcık 11.10Yerii Film: Ana Kucağı 1Z50 Yerii Film: Ibo Beni Anneme Götür 2 15.00 Voley- bol Karşılaşması (Canlı) 18.00 Yerli Film: Salako 19.30 Star Haber 20.30 Star Soor 20.40 Dızi: Fırat 21.50 Yabancı Film: Temel İçgüdü 23.50 Gece Hat- tı 00.10 Yabancı Film: Lanetli Ev 02.20 Yabancı Film: Yeratt Krallıklan 04.00 Mızrap 06.00 Zirve Deften 06.40 Sigarasız Toplum (0 212 448 80 00). u Q n 06.30 Aerobik 07.30 Alvin ve Arkadaş- • • D D lan 07.55 Çizgı Çocuk Klasıklen 08.40 • • • • • • Genç YanşçılarO9.15Çızgi Filmler10.00 Haberler 10.15 Çizgi Filmler 11.00 Mavi Dünya (Can- lı) 12.05 Müzik Kulübü 13.00 Haberler 13.15 Pop Genç 14.30 Konser 16.00 Haberler 16.05 Metronom 17.00 Haberter 17.10 önce Sağlık (Canlı) 18.00 Müzik Bah- çesi 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Eğlenceler Beldesi 22.00 Yabancı Film: StopoverTokyo 24.00 Haberler ve Hava Duru- mu 00.30 Önce Sağlık (Tekrar) (0 212 281 48 00). 08.00 Clips 09.00 Çizgı Film 09.30 Sigara ve Sağlık 10.00 Trafik 10.30 Mozaik 12.30 Yabancı Film: Doksana Karşı İki 14.30 Bel- gesel: Azımuths 15.00 Müzik Hattı 16.00 Gülümse 16.30 Zenger Paşa'nın Konuklan 18.30 Dizı: Üçkâğıt- çılar 19.30 Flash Haber 20.00 Yarışma. 5-10-15 21.00 Mozaik 23.00 Söz Esnafın 24.00 Yıldo ile 01.00 Yaban- cı Film: Cazibe 02.30 Kapanış (0 212 256 82 82). • 10.10 Belgesel: Kaptan Cook'un Seyır P R İ M 9 Defteri 11.00 Yabancı Film: Sevginin Yolu 12.50 Genış Açı 13.00 Prima Sanat Gunlüğü13.30 Bale (Tekrar) 14.20 Belge- sel Denizlerin Ipek Yolu 15.10 Yabancı Film: Ay IŞH ğrnda 17.10 Konser 17.50 Belgesel. Buyulü Sular 18.30 Belgesel: Habercı 19.10 Dızi: Gorünmeyen Adam 20.00 Ihtıras Kurbanları 20.50 Genış Açı 21.00 Yabancı Film: Booklyn'e Son Çıkış 22.40 Belgesel: Bir Yudum İn- san 23.30 Yabancı Film: Sırtar (0 212 502 98 02).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog