Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 MAYIS 1998 CUMARTESİ 10 EKONOMI Cumhuriyet AJtmı pm TQ 16.500 16.400 16.250 16.100 IMayts 4 D o t a r (serbest pıyasa sattş) 251.200 25H300 250.000 • 250.100 tMayts 4 t t BORSA (1. taeSeatol B H M U M S BHalMllC) • IpMı B tİK&6 oVMMfl Htan B t a a MHROM 012 feukftDaura 013 «a IMM|8itt M AMılMfcı MltaMUtı IfftobpBroMTJ 011 «lamattvtJU1 MMnriiıi(?eı] Btoboe* Btaftfcte BMftfatt B4koMt|e« BDokkıraııt BMMi B M ı 025 teratfYin" « M n B1 taaai9l3l 832 teYsnr DJbıIatf IHMK 335 AfflM f * 0 1 î? frac »•* • M HMoTtf MMFıaMakn MkoıIıMi B WbûMh aiarth KkaFtlafT» Bta 049BM)»nıca Ciına E l m i n 3 8aCM «BmıÇfivic D aJlft> TJJ*Xa1( İ B M G B V MJK. C7bcA IİMUIaı lon ' 1SSIopıSoe. BMHI IBHISCdiMB «e«*i«f. i jtNltaolev i- £rt«ter i ZrvHs ICeHcralfclK 1 E N B I I M Sfe ; CMilotai •71 k H | ItBBjM fffarfbı 77 Oavrco |BpflBBj(Taf) ID*tf 2 DeraYt Or* RJItMşMai iJk^Haa) 6 Dâctas BDraOM 1 lOMâçht 8Ecaotss. Y*> BEoMplM 390 6 * t * BfalM BE»kx* Bfp BEpM* S95E9eGubre 1 EtncrtoH 7 EieMirR 398EgeSmn* BHM.M BEnttpt) 1 EflttJMMı IfyMfltt 1 bcşeılııte. «EftfliM. 1 EflfitaıÇaV 1 bnSpjrıaja G FıîûFteB 1 NMtaefJİ mFiOU^tBBBİt rafimt* UFMSTMI fiFnphftttlN mTGMMa tu» 20 QoMY<am 1 aaajfÛMtl ffifiMrTnr 23 (tora Y£ 01 I ||pj^ H |j|i ıift tıt/fai m\ î aaVFtaj 1 BBVİIBBB| 0 TktaaaiA « T Jj8rt»-T! lükhta ** NftMaMtttJ KlaahBtet M i n 44 Kaoarr «ntaa ( b m M b ı flloıKoo. IfcpeOM Mfcn^Mia M l SbMttHiD 3 loaatalaVSM) M İNMfitfı B I M C H B B T ikMa V B M B V llriBifak 60K*%T*sİ ii BtttpPrahı UİMUtk 1 BBBBPİIİBBİBBİ MIMmTaın feHnt IMnlı«« Ibphp] SlfaaUmua 71*4*. mmmnmft mmTmftraninll 7f flonlobtt 77 Mtâtf I H K IBteZrtHoioı H lenBlMlB MMMBVBI BCtarTafc» 88 ÛBTBTı OvfHBİH H •aaVİMaîlr l iaaac« nnkFvıPmt KPeçMic ICMn hceta 21a JP. 141 214 NJ9 m20SX 7JI !.B HB İ 1 I '8ÛDC MZJI aB vm IH iao r*1U9 27JO0 ım ıaU İ na1179 2T JÛC M.» 300 11B ?7B «C 1 » 419 İ B *JX> 4İM 9B S-B X * 2XC HB SSB M9 \m ım ım14JB 2JS0 tîMO nm H79 a» 51000 3K0 ffl 1179 I B 7B MB 12» 7B IJ9 na14.B « B ejaı 14000 I B ••tıa mİ B SB 4B I I B 5SO0 İ B ıa İM nm" 1 I4J9 nm1200c 7B ttB 560C IIJoi "SİOO SlB na «a na14J0G 2SB oa4400 ıa178 K.B 16UCC !B I B ta na1 * ımİ35C 111 nm 179 İ B 771 1179 &B 1f9 5J0C !55C nmK B • • » IIM 1^25 nm m4B Ilfll ' • 15SÜ SM nm s* ıa-JOOJOC ma3'JDC 6J3OC3X »79 ıaZJ9 IM 8İ0C 1119 4« SlB MB naIIB nmMB 4B İ B S B v 0 3 X »19 BB 7J30 İ B «J9 S« 1F5 25,5» IM 1P5 ta 5-7! 4.9 '3C MB 12000 7B 1.3 I B tn 'Si ım MB •B 9,6J0 İ B 6.JB ı a İB U i •\m !-• '2S 11B SEANS) tl ra u s. ıa us sa «a IB uioc 7B mtta sooc ua J7B ıa ım na2/J00 Î1TS ıaIM na11a 2&300 NM 11B !IB ax 1» ıw ıa21J5 4 2 J « na isa KB T 5 L na sita 479 SB İ B ) » tıa 2.025 •5İ3) 1ta isa aa aOMC 3703 M 11a İ B 7B S2.B IM 7M U9 traKB «B fi4X '3 "50 4.B M.B I I B 7B İ B ıa ıa 11a !6O0 İ B ıa saAB 165ü 14M «a 7B «a 3.20C tıa 9B SM 41M vm13» »a1!.» 4300 7B 1 * 47B 'C=00 sa •aCB t a IM 33» 3JS »B ıaSB t(7S 7B na aa 11a S X 365C StB H&B 6i5 vm 51* 5.Sİ ıa ıa «a 7B «a s« CB sa ıa ; N B 0 S.79 İ B İ B IB axeo İ I B 4B S7B İ4S M na tıa tta )4B ıa 1» na 3O5M tıa na7 ao ıaI I * sa 1SSC 25000 t * 1I7S l * 5*30 I.B 0 M.B 1tjûO ıa11si ıa £:0O Iia 850 I B İ B ra 3W0 SB 5'50 •575 11i 900 365C aaK7.B LB 11 a 330 IIB i7i a rsM ıa ıu ıa na İ M ICÜ 7M İ.B a.a 511 •sa 147M BB •M 7B :& ım isa 27 300 ıaW1tt I B İ5B « M soct Ma •3X na SB H İ M I M I B 22$ 43000 KB İ7M ıa12000 11.B MB 4B ıaİ M ua2Q75 1550! vata HM 5Î0OC 'S5C atiB '11 •5» saI B 7 » 4B ıa vmS B tsrc 140CC I H «a t a IM ıaSB ıa isa 6ooc IM •175 SB am •T0 tsa tsa 12X0 77i ffM •«JS 12JSI UTC SIB SM «M aa saUM 44i I B ıa 4ta -at « 41a «a irs KB 3.450 3.150 »a I H İ M ÎSB IM oa sa na 5300 3 1 5İM 171 a •90C na M 77B 7B ıa »a 7B «a» sa 44a s» ıaü M B rt a S.7H 279 2 425 ıaI3CC aa ıa aa sa »a aa 17a t l » «a sa I H ra 315 JOC t i » a,a 7230 ıaHB sa 9CC 26 OOC I B ifl ıa ıa 0 «7M 1Z25Û ıa ıa «M 34JÛ0 11M 900 İ B n a ıa '1)00 İM •&250 ••25 I M 385C na ma !B tıa 2.3] ma taa iw» n j xc ıa!B ıa na İ M 10 30) 7M 2M na :30C 1S3X KM İ1M 3 M İ B 390C 7-751 t a 2-OOC 2.23 I I * ıa SB 1İB rm21a tta rm'İOO IM ıa 4B 2İ5C Ma ÜM I M 1200C 11B SEM IB sa ım ım14J9 2^50 '5JC0 8M ta KM S'K a «M 7B 1» 1S2M ıa7M IH 2J9 Iia SB 6»C 14JX0 ıa mm1129 7B İ M S.B 4M »a :6O0 ıa 1J7Î SM aa 1TC na«M • - u 7M I2M 540C 11a 19ijC um U i «a AB 14000 na na4350 ?a 1751 4Uİ ifi2aX ıa ım41a ım178 t a 3JS 3 X na ıa ıa ıa 11a s.a ua 5J00 355C 9M «a IIM 153 aa7B ıata 7M B,a sa «M S.B ta B B 1 3 21a :a İ B IM 6D0O na4İ5I 9M SB BM aa 17.29 tıa Ma saİ B &a3*000: 12J9 2129 7ao ıa 11a SM 13-5 25^10 I M 2J7S I M 3000 IJ9 t H7M '2.0CO IM ıa1111 33 5X tıa S5S 7B na «a 960C l l i 16 OOC ııoc ! M . 50 1ta mm m nm-330 1131 • i 8IMYHİ8S8 & '.mm mx1MM 7H17İ M <riB 2IHM 16 85930C wca ımm nıa a 2E3CC 4SÛSJ5C 441B İ « M 11»* saa 04 B t«m t000 nıiss ]4na s&a S24B 421B 4664^4 i*ia 1KÎ3C 2 »a ıos a : xc mm1SKB 27IB f-JX ''ft.S •i9\m 2111 a 14 a mm ıra17H7B SMm IMM 2TSL00C i7«a JJ4.B -•«ooc lisıa ma2İ7B 94B ta a mm tmm S72IB ij*ta 1JPB I H İ 421000 I.MM 11CJS1 D1İ9 wa 1192 2I 1 I H B IO.B 11B.S21 69903 aa S7«a 24 n ı a 1S7M İ213MC ÜHSIJI a.uM S B « B 1214 000 4711a 4CO0C 2MOB sxa 2IJ7İB 1İ14B 996JCC SIKB snm mmm'.MM mm 1 B B SiB '1İB 71SS4B 1814» B.B 57CKC 14*1.200 R i ıma 7iea 1İMB »a 17*2,475 «a « M 5' Jtt 43X0 I « M İ M İi OOC t » a 3JO50CC « f l ISR.B « K B 21TO» MS.B «a scıa •ssa 4JİIB 2JfB 3 51 Sİ 0 m a %»m ınaa 1.111 BJ91EC ISI1R I V B 2UH.B ; 'I1B 2İ.22! iisa « H B IMM B B 1S732B İJ51B 3'.00 H\2Ma laa 60» SMM TOM 2BM •S560CC II42.B Ü5JBM 227B nına BM K1SD00 İI7IB 11 «a S7S19 7O4B oiTia 7HB mm 24J2111 e=7jct 4i3âjoa taa SEÎCC S,«3B aa ı«a IB a ?93O0 1B.B S1I7B I» 21J4I 11309 Uti IX %n1IO4 I!» 32S5 74C 2* lli» 5E 3 84 «117 a«5 17II İ B 277! tSJS 'iiti ıaIJ47 241» I17M 26*5 24471 <JSt tiM VM m ııe 119 1112 2/4S 4ÎS3Î 14» 2İ» 3SW 1 ~î » K S27M ırSül I K ımMB 2)46 1 ! 11! 1 1 1 1 5088" !3Q- 07 1'7S) 7B 741 1SİS2I i!t M <» 2211 11» SES «57! 3346 1721 M.7I nm 7H 1(71 S117 171 1s.n1 5-75 ıw1E4 SM a.27? 1S96 Uİ7S fijo 7 M «M :3ÎS 117S 3s1S SlB SJ9 İM vm13-54 S2S7 ti_7fi 7B5 1711 47« 6i!-4 541 SK1 nn OM I M »71 •390 3S6 21B IM l l i 191 Uü 13 Ui »28 11471 36^ a» H7ia !60 »M 153 7 2İB 7 » 47u 114*1 sa !JP 41JP S9t 1.733 a « 1 » HB IB1 İ M I H s :t aaI17f usı um mm 21İ7 1İ M 11« 1491 İM ım I M 3'!J2 I2M 2U21 149 1171 i « 25384 1717 İ H I7« - £ g 1741 3 »S4I t'394 111 IJM HMI 11151 2£1 I7Ü HS4I LI7S ^935 "31 121 3" M« 1118 !B n sı Uc 11'5 BORSA (2. SEANS) ifca$f«ti ûLi Aûara ^nenc A 002 AûafBÇmoiD ıK X3 VWKJfpK# 304UnQnB«:O Xt ^ypyHTertc «taMMı X£ *tö«Tt ~XS tfagm ?$ Aktfftm 3* tooona flî NBİİİIMBBI fîîta C : ^gkr Nadro İtt AnriaBBİ lı 1 •71 Abfate 1^4 VıaootSçn 26 VaiTgteft ÎC* -Vçafc Bftanriram 3X *sösaı X Vıax*ı SUZU 033 ^tıFrtSkf 334 AtlaYtfnı 035 ACaasYatOf* 036 Atfa^aYıt 0 r 03" A(5K [39 oaşiaş 39 Wte$>sı) WlatlF«IaMr ^ 5fSj 9>3Î) ^ Bokı Ç r v t e MhaBTittat G48 dnsâ ÛSC âckrcva Y» & Û 352 3ccus«r Yttr] W BjsayfTOıt] S5 Bjgır v »tXa1( ^ Bj*vav te.3rt 25* BuTydk Mcmtsı .ti Ç^(Hİ2t 365 Çirsa 366 ÇaedHavsSems 17 0aMi 168 Jrfltts K S d M V O a l l ^ Cı ^ 3 * ^ 1 Sa* 1 C*5re ,aGerrcar« 07? DenöCjrr 077 Omtt ITSOıaHaBB} «0*M KaaVTılAl B3 OpısajEbıır K Bt^hMa] K OScts BtnM îEoactajlac 3M Ecaeeas (ıp BEcat*«tara 390 Bjpcüı IHBeıMn H^otaoll DSüEgı O94Eoı6«uaı 595 f y & f r ? ggç ^cserQtar 39 E^PnATc 396 Ejf Sffan* 'It &aaVaattj 1 33 Ege^asöt 105 &Q^asBbTxHı «EnpOnaTÇıA r Esoa* W bnSşırbfj TC9 EntYıanTiOrt i'u FsDornn 111 FtBİaaMpi IISFnpMbailal ^TGarartBartı» 1 Geizoi 13 jfiMliBrtijK. $ GttdYakm ?' GobşÇmoito 2 3ood-Ye» ^GarartY-tOt 124a^FİaUaTI 1? GJTUSUMJ 1 4?6 GtmBrac* >3 Haüaş T3<? İBSffVS iStaHMaf IMİMFİM rSM» !3$ Tj$6artı»ıAj r TışBanfcasfBl '3fi TtşBaıoıC 39T^Bartı«Kjtcıa ^ z r r D e r i f y e * 44 KapöTT V t a a 1«brtwa riüçHaöng 1 4 U M - »JP* f'ibitttpa^ *0 KjMÇrvtc îSlrta "' Korvffiks 5fi tov2s Hlnttbk •60 KaraıTttsS si <j.irfıp Pwelen £ LiiısKute s3 Itaffl9ns4lnwâ 64 W » i â T i n 1BİM • ItataifrNGBM 17 I M H I M İ B ^ UegesBon SSMensUensua IHMeM ' teB 72tpn nm mbMf ••a MjtuAA. •?C \tewZtoı HOĞrç âC to)eÇnıen&] 5i V HÖ*1Ç 36 Oftâr T^tsâi HOmrifiıinnUTi 39 v t > * > * ( « Kar A. l O t a a 31 Oz nraM Factomg S P T S C T hces 2 5 1 1100C 9İ0C (40C X3K t a 6ioo 10 31» 7j00 2SC •aax I B IIM •45 XC 6130C 3S3OC 0 6JO0 İ M ZTC 15 TC 27B 222" •c x s»; sa12.300 27305 24750 1JTS tUB 27500 1 *JQC 9İ0C 4150 4130 !JS 43 OOC 3450C 2650C j£50C •2 ar 1 OOC aa430c iJOC İ H 2653 14250 2360 iıal •2250 65X 24 OOC 5100C 390C 82C 12-000 7 '0C 'XX S2M 649. ac 4İ5C 225C 14 333 ıa14 300 ıa -33000 •Eİ50 300 3T0 5S0C ıa1575ı 56a 4S.- tlTS S.B 28 X ıa1550C isa 1 "K 7M '2303 = 400 11a 13x"5G S4M 8M 42JOO 3&000 um255H IZTC 4J5C '30C "53 4Uİ '62 » 3 "600 6000 4 50C ea75 t a 3350 3-00 24M 4350 l l i 1M IM J3X 25* ııa 523C 3S5C 56000 •g t J X 950 flü 1525 X50C 740C 4750 «a» -503 15.79 J3O3 44.B SM IM •000 ooc 9SCOO0 31000 5O0C0OO 2550C m2.40C »593 eocc aa4İ5T 53 OOC SM -DOJJG 2! 000 T250 na 3450c 53C 3İ50 I M 31CDD0 1225C aa ım9500 •M :5O) •875 sa I B İİ7İ 3J3Î 56OS I M '903 247M 12.00C ta 10100 »a İ50 16» 2 tfSO 315OC 93000 JÖ: B ^ '6000 1-00 32"C oıtıa . 5X 172B 2950 •1330 tiB 1 JK 33 OOC ,£« 2C"3J ICTO 9400 235t I3K t a 9-50 •300 2XC 1B25Î sa ita 45»] 5CXC 37JOC 550C ıa3.65C •5J50 vm 133OC sac 24M 1'îOO 26505 2450C \m 27JH0 •n= 30C 4100 «JOC 2İ50 4 2 J X 32 * 0 25500 35.30C •>I •0"53 S9M 4S0T 520C m 13 7H IM 15250 11250 16İ5O 23 5 » 51000 3TC s*o 11İ0O 6300 «ai X 6900 4200 2 1 - ' 14 OOC 32.00C ıa•3-53 ıa ac»: 1775C 7«0 36OC 5300 ıa':000 5600 4X0 I B SM 2'JÛC Ui 'S000 ISM T SOC 7» 125X 5İX na S4B sa41JOC 37300 I3J00 25500 12J00 4300 -930 «a«500 7,500 5J00 4O5CO na 1TC ta 330C 3.103 na4805 i » ıa ıa VJOC **İ0û İ4M -.m 2650 55300 165300 1T0 IIM IJOO 26-33D 7'00 4650 1Sİ5C -40C ısa İM «a SM ıa0 24750 2900 2350 S13P "3X 2ta 4133 59030 nm 2 T 500 •ooc 11 a •4CO0 İ2SK 3-50 ıa3O500C '2J0C 2U9 7J00 3400 13-50 ı$û 1325 SM ıaİ B •t£0 55OC ıa ı «m••-50 IM .303 9900 »a •0"5C 1 SOC ım 3EU00 33CO 5300 ISJOO 1375 3 100 !7» 3CBO0 172M zaoc 2% \ıa 1-5 000 tn 21İ5C 1İ5C 3SO0 Z450 M500 t a İM 13TC '60C iiOj 8'33 sa «a'4-50C 63J0C» 3SH0C -303 4B !!50 15-50 naI25C 0.3CT :3ÛS S.B 11-5C 2-50C K25C I B • 500 2W •90C ıtoc 4OT 4130 2250 43J00 3450C 26İO0 3E.3İG '21X0 1tOOC sta 4 9K 3433 2.B £63. 1425C İSS. 1350c 12.750 17000 24250 5'000 JJOC 330 •20O3 71D3 '600 1SİM 6 « '21 4353 2325 '4503 »4000 7a 400C ıa 710fl)C «•s î~50 5900 ıa 16İ50 5TC 435S ıa SM 2S.5O3 17» 15 T5; I M 1"5İ 7 » 2593 •4(1 12 a 3-5C SlB xa42Ü10 38 ta I400S 2(300 13000 4450 l'OC Ti sa'6'Ü3O 7700 6.300 41 OOC •a 1725 ta 340T 1'aC 21a 485C ıa t a ÜJOO 25500 fiH 5200 3TC = 300 7ÛJ3C •550 S.B •ao rjoo 7400 4.90C •1'» TO ııa :3X «aİM « B ^00 W0 g 0 2S500 2T0 2425 8J00 E130 21B 4İ5C 5C3OC S » 71HM 2SOT r-oc 12 a 35 XC 3jX 39O0 17» 3'00O3 •ım a,a -103 970C 11 OOC İM •900 SM ra 2*9 330C 3730 ıa 3 S7.a 12İ50 ım3 35C 3?0C MM ox S5C 2M 31000 90 OOC SJOC 6293 16^50 00 9300 ıa31500 177M 2303 12 a 11/S 'fi!0C 31 9400 2375 3O3OC na610c •cooo •400 2S3 1125C sa ııa4^300 6 OOC 31 OCC 69DC ıa2T0 •5530 aa Itt. '3 X SM 21a v-53 " 3 0 3 IJS 11İ5C 27JOO •ao 9100 4'0C 430C Z25C 4X000 33500 26 0O0 36 M 1 "ST 10 TC SAB <3K 5200 ! B t55C UOOO 2JJ5 •30 12İ50 İCÜ3C 23^ 5' 000 3J00 E 11 SOC 'JOC 40C tssa -m4250 İM 14250 33000 ıa11-50 IM UOOO 1-750 JOO 3650 5»X ıax2S 5OT 4033 IM sa2 T 50C 1.78 -S£Ot ta "10 7 « 1Z2SC 5ü)C 12M •Sİ50 SSB »a 41000 37500 K30B S500 43» 7900 1 - t «a16250C T «C 5900 40500 «B 1T0 na3J0O jtX 24M 4JK İ M ÎSB I B 1330C 24 TC ua 5.1JC 3650 56 003 16'aOC 1J0C BM Ü5 2S500 73O0 4750 •OSB -500 ii a 5J0C «M ıa ıa0 0 0 25.0» 2.703 2400 S f X sooc 21a 42X •9İO3 SM 690000 28 0X 1"25ı 1ia >lcO3 JOJ 36S3 17 a 305 303 '2250 a,a 7100 9.403 '["50 Î40C 1S75 21a IB İ15 3300 5330 ıa ata 12.000 ıa.303 1CDO0 »a 1İ50 1950 ifiö 3C330 9CT0 s=co eoco 16380 a 3B 3CCO0 17SB 290C I I A «a • xc •~-x 8NMYBİ8S8 ss2İİİ}" 4183 3 1066000 1-397.OT 35CJ0C 1CIB 2S93JJC 95İ31-0C 140886003 44% OCC 26-33DCC t!4B 23MS1 38930: 5239 07S 16738000 3196400 S.KB 4^84 3CC 4İJ04İ92 ! * B r t 5-2 003 •'9000 5 JjflC 7MB 319 OOC 8J5-JOC 156-000 1J41B 4064 OCC 6 7 4J0C 145 OCC 622.000 54-ox !'4DO0 Î300C 332IUC 7 6H 000 554JM0 9"3CC '3CO00O BM iU3X 2939-29 fifSM 3289 30C 5504300 548303 2053100 6j4£ KC 2Ü9100C ^2-OOC ZDSOJJOC 3356.00C 304000 4S433O5 SÎ3O0O UliB jiiJOC 6T299 12 1 '6,000 M71S0OO 21K300 337000 21H2B Sİ30C BM • -37.21 169000 wax 2'2140CC 7J6400C IKB "3003 K422M İJMB İE.30C UI7M -629 OOC H11441 119E.660 37 a 5 7 6JXO •4638300 ıiB a 20.3X 7BM s,niM 17^6.X« 3B8.05C 13429! 3 "SOOC n 000 KJS'000 30454 003 ma3*635C •07000C '«CCO 2WOO0 1IJBM 3396000 7CSB ®xo 2.3BSJ0C S71B 669İD3 M i a 1417? B 2.1CM 4-B5İ56 416O0C •IM 13-29JK 13800! 415 000 26C 00 4525 OOC 1M2.B •3.5760»: 513^ 13TJ)00 İ3S6SXH «'eow 604 3C0 ifflB 6SÎ3O: IH7M IMM ım« û 263CC <• tc»c 274'822 474" 882 233386 "363 SOC 32 B M 5 TVÛOC 3"2İ344,9 KS27M 136'"1 120 OCC 38312 2 4174B 1061300 ! £ JOO 2234000 tiaa -aoc 1(86'OOC 7J74M 7J23J00 T0O0 7376C i' «OOC 4H7B ıas.a isrıa 56COO0 2356000 O«B 0 ıma'6 4244» 9S2a 496" ÛO3 646C0O0 M a •arxo 295 XC 15855 3X -»000 -5 000 DOOO 3O2-"9 7 421 OOC 4845 OCC c"i 303 2M7B 11654003 1 * 1 1 1 '3-2x0 448001 I'B 95SJCC 21M 19S 9494 2399 3C3OC HM 614" 10IX '422 tl* S127 IIB •4590! 6--4 3B'« 6852 Jffi 1734 5J9C A497 İTı : cc 422 2US 11743 2-137 24 84- 1M t'JJC 2 392 995 9095 4'39 4Ü5 2İ5C 42J90 34'SC 26114 36./4S •1 "if 10366 a.»4T4 5346 ım '61! 14055 2J32 5." '2394 •6.506 23965 5- aoo İ771 916 1176' "K -4" IS5B ÎK "358 4259 İX 14 3-" 93026 İ M '3959 ıa •tn 7890 ım 5825 m117X 5626 4Ü09 ım sa23 *T 1712 5.368 ım'"32 7 * 12,71 5225 12172 9«X S4C1 MB 4 6 5 r 39 13-57 255 ' •2c4C 43T "863 '42 901 164386 7552 im 4Co1i Cİ7İ t a 336C J 28 21» 4JH L24İ Uft UB 12 r. 25 X ' ua 5113 3652 56060 166 BT 1-» n»1 s '5 2Ç3S 212 4 19 l ı C ' - ^ 1S*İ7I 333C an s.» UK j 975 İ S 25İ65 266- 2386 ım £323 3İ3 41 4 S'35 S M 597 n 27 966 r e (2M 34 322 :331 .-JI t7H 309 -SE 12315 S4B "098 9566 U31 £453 •962 S7İ IK 2111 8590 • • & 4S3) L 5MN ı m IJM _ jl6 caz MM 3S8C 1825 2363 J029- 882 3 9 * en 1 E -£S 133 3'9C 1TJ Î3S3 tiSB "S e 1^*3 1İM •ûW M â f k {S4»ıt>est pıyasa sattş) 141.250 ^ r t40.600 _ ^ * ^ ^ ' i 4 142.000 1 ^ ^ 141^00 t.500 1 Mayıs 4 Borsada geçen hafta 1 Mayts 4 SERBEST DÖVİZ 8 MAYIS 1998 CİNSİ ALIŞ SATIŞ ASCCca- ArnarMr<, isnvî-rangı •tinbHar ngSzSierfrg SAacftvi AKJStr^aŞlnı 'TlhiM .5C"C '41HC 163ZM C10C 1252K 4-riDOD 66200 20H H3K 251200 M'SOO •~m ı:w rano im6c"X Önceki gün 124 puan gerileyen endeks, dün 116 puan yükselişle kapandı Borsa verdflderini geri aldıEkonomi Senisi - Gune kararsız başla>an Isıanbul Menkul Kıymet- ler Borsasi 'nda alımlann ağir bas- ması endeksın önceki gün kavbetti- p puanları gen almasını sağladı Ozellıkle endeksın uzennde onem- lı bırağırlığı bulunan Akbank'ın b o lunmesı ve bınncı seansı ta\an du- zeyden kapatması kararsız bor^nın yönunun belırlenmesınde onemlı rol oynadı Bıruicı seansı 4211 puandan tamamlayan bıleşık endeks ıkıncı seansta 1 puan duşerek gunu 4210 puandan tamamladı Para pıyavı- sında ıse lıkıt sıkıyklığı olnıaması faızlenn düşmeMne neden oldu Asya borsalarında duşüijun >enı bır knzın başlangıcı olacağı beklen- tısıyle oncekı gıuı ozellıkJe ıkıncı se- ansta satışa geçen yatınmcılar. Dow Jones endeksının duşmesının de et- kısı>legunekarars>ızbas)ladıldr Von bulmakta zorlanan borsanın ılk da- kıkalannda alıcı \e satıcılar bırbı- Enflasyon oranındaki duşüs bankaları da harekete gecirdi Mevduat faizleri düşüşteEkonomiS«M>isi-Enflasyon oranlannda ıkı aydır yaşanan duşuş bankalann mevduat faızlerinde de düşüşe neden oluyor. Hafta başından bu yana bazı bankalar faız oranlannda 2-3 puan ındınme gitti Önceki gûn Akbank, Vakıfbank ve Şekerbank'ın fa- ız oranlarım dûşürmelennın ardından dün de Pa- mukbank faız oranlannda ındınme gıtme kararı al- dı. Pamukbankfaızoranlannı. 1 aylıkmevduattayuz- de 74,3 aylık mevduatta yüzde 80,6 aylık mevdu- atta yûzde 88 ve 1 yıllık mevduatta ıse yuzde 93"e çektı Demırbank ıse bıreysel kredı faız oranlannı düşürdü Taşıt, konut ve ıhtıyaç kredı oranlannın 6, 12 ve 18 aylık vadelenıun tümünde ındınme gıder- ken, alışvenş faiz oranlannı da yüzde 9'dan yüzde 7.9'a ındırdı. rını dengelerken, Akbank'a gelen .ılımlar endeksin yönünü yukan çe- vınnesınde etkılı oldu. Akbank hıssesı ılk seansı tavan- dan kapatırken bıleşık endeks 117 puanartışlagunün ılk yansını4211 puandan tamamlddi Oncekı gunku hızlı dü^uşe bır anlam veremedıklerını belırten uz- manlar dunku > ukselışın nedenının duşük Fıyattanalıp vuksek fıyattan satmak ıstey en > atınmcilardan ka> - naklandığını belırttıler Operasyonun başarıyla tamam- landığını belırten uzmanlaralımla- nn sürebıleceğını ıfade edıyorlar Uzmanlar. 4060duzeyıne kadar ge- nleyıp toparlanan endeksın 4000'le- nn altına gelmemesını ıse olumlu olarak değerlendırıyorlar Lzmanlar. onumuzdekı hafta en- dekste etkiM en \ uksek olan Iş Ban- kaM hıssesının tekrar ı^lem gorme- ye ba^lamasıv la borsada onemlı ınış çıkışlarolabıleceğınededıkkatçe- kıyorlar Son ıkı haftadır Turk Lı- rası sıkişıklığı vaşanan para pı\a- sasında ıse lıkıdıtemn artmasi hat- tanın son ışgününde faız oranlann- da duşu^lere neden oldu Oncekı gun yuzde 80 duzeyını a>an gece- lık repo faızı hafta sonunda parada kalmak ısteyenlenn talebıyle vuz- de "3 duzevıne kadar gerıledı Bankalararası para pıyasasında ıse faız yûzde 69 duzeyıne genle-f dı Dun bono faızlerinde ge\ şeme ya^ndı En son ıhale kâğıdı olan 27 Ocak 1999 vadelı bononun faızı yuzde 95 56 duzeyıne kadar genle- dı Sakın bır hafta geçıren dov ız pı- yasasında ıse alıcılarla satıcıların dengede olduğu goruiuyor Pıyasa. dolar-mark parıtesıne gore hareke- tını surdururken dolar 250 700- 251 2OOIıraarahğı.mark 141 500- 141 900lıraaralığındanışlemgör- du YATIRIM FONLARI 8 MAYIS 1998 ATİPİFONUB ı; 5i.» Hısst F«ı ' Irfitır*llıp Rannj l t t k i n D i kpDeikeı Irt" U[ H sse fnr Ik! sat" If Dej:ş»K F » a « T D e i A F Gunöc DetJ' 1960950 1178334 204021 2158 2983/ 1832' 1501b 2063552 7O63OI 1343749 û M ü A lıp. l u n u F«ı Grt*<rHSH fUpıtaM ftpı Toprah A Ttpt leiİHi ix 1 HunlFcnl I ııOTO 021 1413 «04 J542 (!•' — 059 İM I p s s t F ^ ATtpı D^S ?*««• r *a. f 1 Sb Atp D !wınfx 1 rafır-r ( T um J8135 '«432 31269 335İ4 128 08' x 1 r a f ı r ( n Oetı^er Fony Tatıner A Fıpı urma F M t A 0M*er F İS 7>t W (hnunlı u Hj(kS«orafclFo EGS A f p ı Kâfma Fofi EGSYal JTıpıKamFon ECSSi|»1a'D«t|ŞliMFi)f A6» Ainro KaraaT F « ratıneı Defjs*aj 4 F fcrtSöF 32ı70 052 -4511 0'4 4W34 Ofil J1089 48 15bl « 1 ! '1043 -«42 3848 006 13862 -056 12121 103 12079 176 ?IM! -«43 15751 -C44 18970 -014 1U57 -013 (raıtFoi4 H>H Fon 1 m.fm-1 Paıntılı B npı ülul Fn PwukBFı«DeMar« :>j»fen«Tlt»î&roFcımı EınMııılıDcMaıF» Emlakbnk lİ9Ph>ı DtaF 1743838 0? 2081279 -422 1174571 -007 1803419 '•- 1227276 019 C31 2«M07? Ul 644244 2118549 S21 SuımlıEtFn SumTı>ivılBmFtm EpFtn-1 htaatU 0e»ırF(»-2 taTtB 897416 -S23 rajFs. TmsFm-2 TufUÛülı Tatml w B«w Fo ftıhn TSKJBBToı Detısker Fon M t « ı * 3 Iıp. Dti inen F Mbank B Tıpt Ta?vıt-Benc TastılBFıf.üMfon TdEtıieTnOeMKnFon MaBTıpıTılmTBoMF Kâ^iie T D ^ F G*f»ntı B Tipı l3iW Fon GarantıefitıüfatFn GnntıBTaıbnıaFtn G « * «0*»»'fon totstSoSıtoı * T.M Oetıslen F«ı AktJM»VOe&enF Ttkstıl A rıjtı HıstTff! Ata A n« Hıssc Sened' F 303430 71156 Dttj IHKjnra» tF.BI'ît O VKYBTnFılmMoHFttiıı yalıflaMncBnFmı KHBflMnFaı VıMYıîaialfcntalFmı VıkKÜUFn VUirm 127431 rmansBIİpı FıiBnBTııı 2raıtBFip 18422 18086 987416 1246048 766904 13571 1302295 487061 50495 '155968 44356 47Û2S0 221363 278753 220'71 3*290 11322 349932 43742 12*332 15489 77021 23260 İ1416 318 001 018 024 018 070 029 017 150 031 018 023 033 020 014 032 031 017 024 02» 016 018 022 013 38521 -0 07 016 ua 019 033 018 22601 22674 132665 31895 76300 . . . 37133 -029 54599 003 596H 0.3? 1 4 8 1 2 ••• 40419 26027 0 24 31? 014 13338 -063 27780 111(1 23251 23191 21230 17238 18013 13980 15256 13162 1076- 013 031 031 065 025 027 026 037 026 010 00/ BORSA 196 Pns 1f7 PHTA 196 NıdBtTııcn) 199PnrB aho>s 91 PBYİB 203 Patîekstt 204 Ç8SPTtB6aöc SIMİi BBB 97 IMRMIIİÎ • ttllıı Î1I SaMTMDat ?11 Iflaafllaaal flî Saatf'BrtaBİ 213 Sarkuvsr mıuı tTTS 1mm) 2*7 SdtBtaTt Î H <Wal 219Satm mmm?mm miatmm 223 TacY*nOf miitmm IB HrtTMn 2SIık>W 227 Taa 9 TMaMTain ZSTfHUs» 230 TKakrroBrt» 231 Tmı 9 TthJajaaaM Z9 Tıtefclıtnt ZM TaB^Ftft S TaTatFaıaW| 236 T-*^aCam mm23S T J * Derr Dobrı 19 Triv 24tMekT«Bl M An W llDlftaBİBal Mtttt M ||D laaans Mtll^Çaa*a> Si VaVFaaaailİ S2 Vakte 2SM SIMll SSMMm Si HifiMHUTJ 57 H M U I 29 I^HİM 2S taf 260 YttS 261 r^KıedBanlBS S2l«ıMTlll1 SIVMH.tt-tTn * * " (1- UM«q 20 OCC İ M 7?Wl ÎSB ııaİ M i.000 15,000 İ M •M 7M İM 9,500 İ M IIM SM 19J5C n,a SM • J S 2800 7M 14250 na140DC UM 265Û IIM SLM ım naSM 7J00 2İOX •MtiM »M SM SM 375C 1B İ M 9-200 İ M İ M 1,1)5 I M 7M MUİ 11a 14M ıa ua oa ıa'1500 saI M İM ta IA CM •1250 T S 1JR 9 a ıa SEANS) m 9TC IM 29 OOC -61 nmtıa ıa-203 14000 aaBM TJpJ İ B 9.400 U İ 17a SM 'ilt n,aSM İ200 İ750 T 7H IIM 13 OCC IIM 265C U i iî2JS IIM XM IX « M 11 a «M SM IM 3500 IM i l i 9,100 uaİ M IM B M «M aaIM «a4ta ıa1İ25Î saI M İ M aa17B 1J7S 44M '7750 •0250 1J7S aIM BÖLGESEL PAZAR1 HitaylMiı B t K 304 3mra 305 HakSışyîa ÛÛ6 Htnıejya İ7T»MIRM>II 7IM S'SO ıa 56 OOC 17500 1.025 IB 71B 3KC ıa 66000 15500 1000 ıa GOZALTI PA2ARI D02 Doûussr Vtl flU-.P—L-JIUJ 1*X JUJ tnu* rçuı'«^* 004EmrBe;rtE BIKU 6803 18 000 •JOC ı»5 î4X 1250 n \! 0 I K fı 2O25C IM 2BT50 7900 tlB na)M "0C 1500C 71M »M 7M ıa9,700 IM UM S.» tSüt 12M SM 2.900 IM 11» 11a 14 J3Ü «aZ85C KM SM l» na am7400 Stoo «a12 a 41B mİM taoso 1J75 2J7S 9300 4J9 2 « 1İ7S •M 7M MM B.a VU9 ıatıa CM İ M 331 SM ıa aa17S l l i 47M 18,250 11300 1J2S a ıa 2CCO5 IM -DC ISM ita 149 İM I30CO 71M •a7a ıaİ33C İ M «M SM S_?St IİM SM m2J0C ıa14^53 11M 14.003 «a265C ta SM 2M 11a am7,300 2ÜBJ «7a Iia «M SM SM 9500 m mÎ1X ıa2M IM SM 7B MM naUJ9 ıa132» 43 a İ M UaOO saI M aa na ıa47M 1İ25S 10JS IJS M ıa SEANS 77M nflOD IM 66Ü0C 1'500 '05ü ıa 6-ace 17000 n U 0 İ R 7i a m ıa aooo 16J30O 102S !B E90C 15250 T J 0 2J7S «»unsisss & 405 300 Iİ7IM .1466 286.300 7«M nmSB.MI l ' j ' 4 300 73300C IBM 2.S21M S7M 2.111 B 4033 ÛCC S54J7Jİ 31 « M *mM 4J59ECC « M I4.BB 0337312 1894.OCC MM 215003 1C7B 502,000 unm 1JSJH tBM S7M İ M M 1738.32C 2,182,0X SM «.«.B tSİM aaİ440544 uaa14OB 2474300 l « M 772.B 1.BB II5.7SM 1111 i i »m »a135ta mmliiiii îffl a naa911000 tBM 1S.JB 143.B itsa ia,a 11711M 2.2B.B 3İ971762 »2M IBM 141471 t t m . Tip* î i t ıwS366 tSM tıa ıa'254 '45S2 İ M R42I 7 » ıa954! ım»57 S.4S1 ••325 11752 S747 363 2.82' 7B '4İ58 11M 4 15 »a265C nai » 11EI a.»-375 25 31 1İI7 11711 «aı57i! 5171 55f 1N4 IM İ B 2A 1J« 3!M 7B fse» 152» 14 B ıra12» CC1 1G2 13İ93 S.78 %S IX »İ3S 1718 1» •n18133 1175 1JM X IS75 8iurai9S8 UB 20X0 «JBK7 •3U33 113000 3356170 173 B »M 13005 IMI 66 000 •6050 '023 ııe 8MAnS1888 2365530 •49D0O 3 0 İ . B B £559 C 2115 BORSA isseSeao* 136 fres ttltolı fS Maaatflal W ı*aaTB 200 PvorStf 201 Ptorün 2Q£ PfMgf 203ftnT«si 2Qİ ÇBS r°ırtaj Sasto 2ö5 PsW Ofe 2«RAX5 20/ fftiFnsffo 208 ftfcSgarta 9 MBAblMn t?'O Safrf1 YMVM 21' SaCoicı nJĞfc 112 Ssatı ^Batare 21* SASA 315 fe; 2i7Şekerbartı ?HJ«a« 22CSonmcPamu(aj Z2 S#varteövs ffl Txntaftt r i ÎJK3W«Ç 27? Tcn 22S Tin Hjw f ota 09 İRİHtBİ 230 TKatarotolas 23âÎQprtFacfrng 236TrakvaCm 23T Tfansiırt Hcörç an239 Tîfk DSTV Dâun 240 İİİBB 2i\ TunieksTdısij 2<2 TiTKte Töoti ı^fin .'«3 Tjpraş 24JUMŞ i ürararlhoer 4.*! Lr^ÇiTOio '? ıfe° Uaona Ssw SHbMfaMab SfeKı S«Ht S*h* 29 RaVTeAal 256 Wo( GaffTKrtuiv ı 257 VftnKA Bl TWfta4 » t m 262 laoiC'ai^Cıt (2. SEANS) Ü0«( 2C0CO IM SM ıa1520 Î6C JOC i5 ar -ooc 90 OOC -40C- 3.700 ıa3J5O 18500 5.600 142» 12J00 5,800 İSOO 2J00 8.700 I4M 11500 MM ;75O !M 32X 129 «M 29003 7M 25 OOC to7M İ'TC 40.530 5âCC 5'00 3500 U İ 2İ7S 9.100 40X 2,650 1JO0 33305 7 I X 650.303 5İ50 425C B.9GC '3251 «OOC İ B U » sa 129 2CO0O 17250 ıa47 m «a11750 1325 263yapKniraO>t.{Y<nl 910 264 y»s Z. SEANS X ta,MC K3K î'ira» K-iiroe JErar«K W» 4JU iffl •B «u« M ffl U REPO PİYASASI tpı syon ÖÖJ wwyo> •Tncıudın laEKn^fl 3GunM</S)cp!fS!Z) 9C 7J »VI Hepo%( h 19-3 Uİ VM 71 15a 3J5I 6.70 61B ?a 1651 19 131 na saI9« 117S 2» tn «a11a 11» iüa m«uni « I f l 2153 ;JI 2450 «a1158 40001 4H 9301 ue221 9H I f t T 39,1a 7'« 641301 14.751 ' l ' S •11% ıa S7I M U> •9'i 1,1! 47.SI 1121 «M 1» 87" IM 1» 10 M M v Ti11. >8İO 3Qunluk itcpa^l Reoo %7289 7Ckjnlu)(Bepo «67750 26Gui«*F!epo %74 90 ı*f 5050C 1 IM CB 7M 15750 2CİS0 3500 7J0O TSJDB 71jH» 9OJ0O 13» 3,750 İ M 1450 18.750 5300 ttjOO 12M 5J00 1 UOO 1 2» 1 UJ0 1 IIM 12J0C ııa10İ5C 1 ım 1U00 5JO3 İ M 1129 2S300 7M 25J00 om•2JD0 41000 5900 5.1» 9500 '375 US 9200 4000 2700 135C 40ÜOC 73» 6501» IJİ5B 14250 334» 13J0O 40000 1M na sa ıa ıa2Î50C •'25C llü StM ita • 000 1,325 910 •m !K »a a 'Sİ 11 ALTIN Cjrhnye fieşal 2layaral 22ayarbi »m 9TC IM 22M 1525C 9503 3.400 6.90C '450C 69m 8SMC 7 « 1650 ıa1350 11250 5,406 sa1179 5JO0 9jD3 W 8.401 «M ' ÜC »M U75C ıa10.100 İ133 Î M n.a29930 7.B 2475C mmnao 4tOX İSC 4'OC 9JX 1J50 2J2S 3.100 4030 2#0 1JB 38.330 71» 650003 15253 •4İ50 31 3l3X 42.50C ıa tıa ıa ıaIM 2CCO3 •"25C tts sı a ııatttTSO 1J00 900 '» «ıs S7S te t l t tr 8iun 137400C 1US1M u1B1.B 167000 6386.300 1İ9410P0 173,000 U63,JX •760.303 'S5JO0 3.Ö79JH0 IS.E7M 82512,000 36.460.0CO 10233,110 769630C 78+000 Hİ21000 652000 7J81OCC 44X000 V M aeaoc MM 1720.000 NM 1650003 1955000 ıxm1421B Til T2JJJC B B TIÜOO mm66.520.143 BSGJOt 1«000 1031000 6017028 2331303 175IM 3490.000 4722000 İ.329.00C 3247D0O •7347tmi •5446000 44203 3*6003 1165000 1-4000 255 JOC «H30C HIİ1B 4fiM 21İM a 141» I371B 201XC fi,MJH namiMta 497oaasî •«.000 1738,000 352.IB3 B1898 2C364 IM a»7J1I 15.415 iun 3.4D3 6JB2 14738 69.(78 8S686 7353 1725 İ M 1376 1İ347 533 19JS 11755 5,751 9.764 2J18 8.400 « J7I 11504 VM 1061J 2B 10.İJ6 :143 IM «171 29.216 İ M 21831 lı7X •1647 40414 5,665 4F4 9 3^5 1J41 IM 9,166 3J46 2.665 1.899 34517 7175 649.30 t5J33 13999 ÎS22 12876 42.59- ıa13471 5771 ımxt& -25C . IB »712 HB «622 -.912 S86 8.353 8IUYB1988 'JK »«• IX ıa 4JU0I 6000000 mm 2«0000 2190000 ıjt i 15* m .13 1S25Oac 19'50000 2*000 24OCO00 MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Bulgar Levası 1 Avusturya Şılını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Ivonu 1 Iran Rıyalı 1 Fransız Frangı 1 Fın Mankkası 1 Holianda Flonnı 1 Rumen Leyı 1 Ingılız Stedını 1 lıianda Urası 1 Surıye ürası 11spanyol Pezetası 1 isveç Kronu 1 Urdun Dınan 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan üretı 1 Yunan Drahmısı 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Kuveyt Dınan 1 Luksemburg Frangı 1 Nocveç Kronu 1 Portekız Eskudosu 1 S Arabıstan Rıyalı 1 Avrupa Para Bırımı DÖVİZ ALIŞ 249 420 140 710 158 380 20 013 6816 36,906 41,924 45,824 124 720 409,450 353,850 1650 32,573 168 380 14,179 1876 173 910 810 420 6 816 33.572 1369 66 703 276,040 SATIŞ 250 620 141 390 159 420 20 091 6,859 37 088 42,164 46,522 125 490 411 590 355 630 1 664 32 912 169 460 14 335 1888 174,700 821,090 6,859 33,798 1381 66,823 278,490 9 MAYIS 1998 EFEKTİF ALIS 249 120 140 540 157 160 56 19 963 6 799 36 769 43 41819 45,654 124 410 20 408 960 350,310 2,687 1644 32 452 299 980 167 960 14 108 762 1864 172 830 64 686 790 320 6 731 33 448 1352 65,869 SATIŞ 251 250 141 670 161010 85 20141 6 876 37 229 66 42 269 46 699 125 800 30 412.620 359,190 4,031 1,670 33 037 338,270 169,880 14 425 796 1900 175 800 68 003 841 780 6 945 33 926 1398 67,658 ÇAPRAZ KURLARI 1 AflD Dolan 17725 15721 12 474 36 540 6 7575 5 9439 5 3871 19972 150 57 7 6149 14789 1748 35 132 71 1 4346 36 540 7 4152 181 45 3 7505 1 KuveytD 1 Sterlın: 11rianda L. 1ECU- 1S0R Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya Şılını Belçıka Frangı Danımarka Kronu Fransız Frangı Fın Markkası Holianda Flonnı Ispanyol Pezetası İsveç Kronu isvıçre Frangı rtalyan Lıretı Japon Yenı Kanada Dolan Luksemburg Frangı Norveç Kronu Portekız Eskudosu S Arabıstan Rıyalı 3 2762 ABD Dolan 1 6423 ABD Dolan 14190 ABD Dolan 1 1112 ABO Da'arı 1 3478 ABD Dolan 1 SDR 337 790 Tl SERMAYESİ TL. 120.000.000.000.000 TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.'NİN 10.000 ÇALIŞAN VE EMEKÜSİ ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI DEĞİLDİR AIMCAK Bankamızın T.C. Merkez Bankası Tasarruf Mevduatı Sigor- ta Fonu'na ait %84.52 payı gazete ilanları ile satışa çıkarılmış- tır. Biz Türk Ticaret Bankası'nın kurucusu, yapıcısı ve 1997 yı- lına kadar %85 pay sahibi çalışan ve emeklileri olarak, banka- mızla ilgili gerçeklerı kamuoyuna duyurmayı görev sayıyoruz. • Türkbank Türkiye'nin ilk özel bankası ve sermayesinin bü- yük çoğunluğu çalışan ve emeklilerine ait olan tek bankasıy- dı. Bilançoları hep kâr gösterirken 01.10.1994 tarihinde Hazi- ne'ce yönetimine Bankalar Kanunu 64. maddesi gereği el konmuştur. Kanun gereği yeni büyük kredi açılmaması gere- kirken en büyük krediler bu dönemde açılmış, şüpheli alacak- lar artmıştır. • %85 hissedar olarak her türlü çabamıza rağmen1996 ve 1997 yılı bilançolarını alamadığımız gibi bu yıllara ait genel ku- rullar da yapılmadı. Genel Kurul yapılmayınca sorumluların tespiti de mümkün olmadı. • Sermaye 6 ayda iki defa arttırılarak 3 trilyondan 120 trilyo- na çıktı. Sermaye arttırımı son apel ödeme tarihi 11.07.1998 olduğu halde fon %84.52 payını sermayeyı 50 trilyon göste- rerek satışa çıkardı. Hissemizin %13'e düşmesine rağmen, bugüne kadar olduğu gibi, bankayı gerçekten kurtaracak her arayışa yardımcı olmaya hazırız. Ama sırf sorumluları kurtar- maya ve birilerini kayırmaya dönük girişimlere de karşıyız. • Bankanın bu duruma düşme nedenleri araştırılıp sebepler ortaya konmalı. Devlet menfaati gibi varsayımlarla gerçekler saklanmamalı, gerekirse Meclis araştırması yapılmalıdır. • Vakıflarla, çalışanların, emeklilerin mevcut sosyal vs. hak- lan satış şartnamesine ilave edilmelidir. Bütün bunlardan sonra yapılacak özelleştirme hepimiz ta- rafından saygı ile karşılanacaktır. • Özelleştirmeden önce başlamış olan toplu iş sözleşmele- ri bir an önce sonuçlandırılmalıdır. TÜRK TİCARET BANKASI EMEKLİ SANDIĞIVAKFI TÜRK TİCARET BANKASI MUNZAM SOSYAL GÜVENÜK EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI BANK-Sİ-SEN BANKAVESİGORTA İŞCİLERİSENDİKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog