Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 MAYIS 1998 PERŞEMBE 18 SPOR G. Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, yöneticilere son sözünü söyledi 'Şampiyon takımı boztnayın' ARİFK1Z1LYALCN ^ ^ Teknik direktör Fatih Terim yönetıminde üst üste 2. şampiyoniuğunu yakalayan G Saray'da gözler Kardemir Karabükspor ma- çı sonrası başlayacak transfer gün- lerine çevrilirken Hakan Şükür, Tugay. Ergün, K.Hakan.V'edat Su- at, Fatih, Emre, t'mh gibi isimleT yöneticilerin uykulannı kaçırma- ya başladı. Istanbulspor maçi sonrası Sam- ba Restaurant'ta gerçekleşen Şam- piyonluk Gecesı'nde Başkan Fa- nık Süren ve Asbaşkan Ergun Gürsoy'la bir araya gelen teknik direktör Fatih Terim'in. "Şampi- yonlukkazanüdı,transferde de kot- tuğumuzu konımanuz gerek. G. Sampiyonun son maçı 70 bin kisilik Atatürk Stadına alındı Karabükspor maçı İzmir'de Spor Scrvisi - Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray'ın karabükspor la oynayacagı ligin son maçı iki taraftn istcgi dogrultusunda izmir Atatürk Stadj'na aimdı. Karabükspor"un başvurusımu inceleyen Futbol Fcderasyonu, Galatasaray'ın da bu isteği destekicmesiyle. maçm yerini değiştirdi. Bu değişiklikte Başbakan Mesut Yılmaz'ın da rol oynadığı öğrenildi. Cumartcsi gûnkü maçîa seyirci ve hasılat rekorunun kınlması bekleniyor. Bu arada Karabük Galatasaray"ın Izmir'e gidiş- dönüş ve otei masraflannı karşılayacak. Saray'da hiçbir zaman sampiyon kadro bozulnuuıuştur. Hakan Şü- kür.Tugay gibiisimierleyobdevam etmek istiyonım. Fedekâruk yap- mamız gerekiyorsa yapalım. Ama bu iki isimden biri gkterse de yeri- ne onlaruı boştuğunu doldurabile- cek genç ve yetenekli isimleri aJın" dediği öğrenildi. Yurtdışına giden Faruk Süren'ın, Asbaşkan Ergun Gürsoy'a. Hakan Şükür ve Tu- gay'la anlaşması ıçtn 'tam yetki' \erdiğı de belirtildi. Bursasporlu Baliç'in Fenerbahçe ile söz kesme- sının ardmdan Ankaragücülü Ha- san Şaş'ı kaçırmamak için Osman Hattat'ı bu transferi bitirmeye An- kara'ya gönderen G.Saray yönetı- mı. Vansporlu Sinan, ErZurums- porlu Abdülkadirve Kocaelispor- İu Ahmeften de söz aldı. Kimlerin bithor Bu sezon sözleşmesi bitecek fut- bolculann isimleri ise şöyle. Ha- kan Şükür. Tugay. Suat, Hakan On- sal. Vedat, Yolkan, Ergün, Ümit, Feti, Emre, Ceyhun, Alpaslan, Fa- tih. ismaiL Gökhan. SamL Nakit için kredi As futbolcularla imzalanacak sözleşrne ıçın 'nakit' arayışına gi- rişen G. Saray yönetımi peşinatla- n 'uzun vadeti" banka kredisi ile ödeyecek. G. Saray. artan giderler karsısında C1NE 5'le görüşüp lig dışındaki maçlann yayın hakkı için de ekstra para ıstedi. Beşiktaş transferde kararsız Beşiktaş'm yıldızı Mehmet 'Hakareti hak etmedim' ASLAÎNYILDIZ Beşiktaş'ta sergilediği futbol ile tüm sporsev erlerin gönlüne taht kuran 'Şifo' la- kaplı Mehmet 2-0'lık Fenerbahçe maglu- bıyetınden sonra kendilerine yöneltilen eleştirileri hak etmediklerinj söyledi. Fıratpen'in düzenledi|i 'ÜçAKuıAdam' yanşmasında konuşan Mehmet. Türkıye Kupası'nıaldıktan sonra kendilerinıhgbıt- tı ınancı sardıgım belirterek "En büyiik kupayı kazandığımız için rehavete kaptldık. Izienîldiği gibi Fenerbahçe maçında >ediği- miz gole kadar çok gol pozisyonlanna gir- dik. Ancak kalemizde gördüğümüz golden sonra moral çöküntüsü yaşadık. Fenerbah- çe'nin amacı sanıpiyonluktu. Bizim ise iddi- amız yoktu. Medyada yer alan eleştirileri kabul etmiyorum" dedi. Öte yandan Fıratpen 3 altın adam yanş- masında Altay Teknik Direktörü Sakıp Öz- berk, Galatasaraylı Okan ve tlhami Kap- lan mart aymın altın adamlan seçildi. Bariç'in sözleşmesi feshedildi, Moshoeu ile anlaşma sağlanamadı F.Bahçe'de hareketli gün HtLMİ TÜRKAY Fenerbahçe. dün kulüp bınasın- da hareketli günlennden bınnı ya- şadı. Kaybedilen şampıvonluk son- rasmda kavga faktörünün ön plana çıktığı San - Lacıvertlılerde başkan Azu Yıldınm. ışe öncelikle Ba- riç'in sözleşmesını feshederek baş- ladı. Teknik dırektor Banç'i apar to- par kulüp bınasına çağıran ve yak- laşık 45 dakıka kadar kendısıyle bır görüsme yapan Yıldınm, karşılıklı olarak sözleşmesinin feshedıldiğı- nı soylerken Hırvat teknik adam, kendısıne kulup bulduğunu belırt- tı. Banç. bugun yönetıme takımla ılgıli bır rapor verecek ve yann da Türkiye'den aynlacak. Aziz Yıldınm,kongre olsun ve- ya olmasın. transfer yapacağını bır kez daha yınelerken "Bugüne ka- dar 4 mirvon dolar harcadım. Bu • Sözleşmesi feshedilen Bariç, yann Türkiye'den aynlıyor. Başkan Yıldınm'ın Moshoeu'yle ilk yaptığı görüşmede para konusunda anlaşma sağlanamadı. karşıhksızdır. Eğer kongreoiur.ben de başkanlığı kavbedersem >apo- ğıni transferter ve harcadığım para F. Bahçe"ye hediyem oKun" dedı Yıldınm. daha sonra da 6 aylık sözleşmesi sona eren Moshoeu'yı kulübe çağırdı 2 mılyon dolar ıs- teyen Moshoeu'ye 1 mılyon dolar önenlınce göriışme onümuzdekı günlere kaldı. Transfer Komıtesı Başkanı Abdullah Acar. bu trans- fenn de Basbakanlık Kupası maçı sonrası çözülecegını açıkladı. Şaş ve Baüç tamam Fenerbahçe yönetıcıleri. once- den anlaşmaya \ardıgı A Gucu- nden Hasan Şaşın menajenyle dün kulüpte bır araya geldiler Kü- çük pürüzler dışında transfenn çö- zümlendığı belirtilırken Baliç'ın menajen Karaliç. Azız Yıldınm'la yaptıgı görüsmeden olumlu düşün- ceierle aynldığını söyledi. Rttştti ceza alacak mı? Fenerbahçe Kulubu Başkanı, Ot- to Banç ve Moshoeu'nın ardından ögle saatlenne dogru da takım kap- tanıRüştü'yuyanınaçagırdı 1 gün önce Rustunun açıklamalanyla ıl- gılı haberlenn doğru olup olmadı- ğını sordu Ruştu'nun konuşmalannı onay- lamasından sonra. bu futbolcuva Yüdınm'ın. "Sen takım kaptanı- sın. Böyte konuşmaman gerekirdi' dedıgı öğrenildi. Bu arada Sema Küçüksöz de açıklamalarla ılgıli haberlerın doğ- ru olduğunu sovlerken u Maç kay- bedildL çıkıp ben mi (ADasavdun. Kötii o>nadılar, ben de başkana "Satalım' dedim. Yönetimin Rirç- rü'ye gerekeni yapacağını tahmin ediyorum" şeklınde konuştu Abdullah atağı Fenerbahçe Kulübu Başkanı AzızYıldınm, gece bolumundede Trabzonspor Kulübü Başkanı M.Ali Yıİmaz'la bır araya geldı ve Abdullah'ı resmen ıstedi M.Ali Yılmaz'la aıle dostu ol- duklannı belırten Yıldınm, bu transfere oldu gözüyle baktıklan- nı söyledi Öte yandan yönetıcıler. vakıfta bır araya gelerek ıstıfa edıp etme- me konusunda bır toplantı > aptılar. ASENA O Z K A N Beşiktaş NUdforov'un şaşkınlığmı yaşıyor... Sı- yah-Beyazlılann prensıpte anlaştıklan Rus futbolcu Yun Nikiforov'un PS^' Eindhoven ile sözleşme ımzalaması, "Beşiktaş, transferde de treni kaçın- yor" şeklınde yorumlandı. Teknik direktör John Ben- jamin Toshack'ın "Her şe- \c afırdan baslayacağız" açıklamasma karşın. yöne- tım transfer göruşmelenne start vermedı. Beşiktaş'ı zor günler bek- liyor. Son>ılla- nn en kötü se- zonunu yaşa- masına karşın müzesıne gö- türduğü Türki- ye Kupası nın ardma sığınan Beşiktaş "taışler iyı gıtmıyor. Sportig Gijon ile uzlasama- >an Sıyah-Beyazlılar Rus futbolcu Nikiforov'u PSV Eındhoven'e kaptırdılar. Yönetimin. Nikıforov transfenne "oWu bitti' gözü ile bakması ardından da bu transfenn gerçekleşmeme- si deyim yerindeyse Beşik- taş'ı kanştırdı. Ancak Be- şıktaştakı sorunlarNikifo- rov'un PSV Eındhoven'e kaptınlması ile sınırlı de- ğıl. Yönetimin teknik di- rektör Toshack'tan aldığı rapor dogrultusunda hâlâ çahşmaya. daha doğrusu transfere başlamaması bır dığer problem. Beşıktaşlı futbolcularbu nedenle sıkıntılı, sorunlu. Kimler gıdecek. kımler ka- lacak' Galli teknik adamın • Nikiforov transferine 'oldu bitti' gözü ile bakmasmın ardından da bu bu fiıtbolcunun PSV Eindhoven ile anlaşması Beşiktaş'ı kanştırdı verdıği raporda gıdecekler arasmda kaptan Recep ve Oktay da yer alıyor Ancak yönetim Recep'e "bekk" derken Oktay konusunda da karar veremiyor. Sıyah- Beyazlılan düşündüren başka bir sorun ise Amo- kachi. Nijeryalı futbolcu ile henüz sözleşme yemlen- memesi rahatsızlık yaratı- yor Nikiforov'un PSV ile anlaşmasına bır hayli sinır- lenen teknik direktör Tos- hack, dünkü antrenmanda ortalığı bırbınne kattı. Ya- pılan en ufak hatada futbol- culan azarlayan Gallı çalıştıncı, gözden çıkardı- gi Serdar'ı da, "Futbolu bü- memekk" suç- ladı. Diğer yandan cumar- tesi günü ger- çekleşecek dı- van başkanlığı seçımı öncesi dün kulüp bına- sında toplanan göre\dekı dıvan kurulu, yenı lıstesını açıkladı. Beşiktaş Dıvan Kurulu'nun venı lıstesı şu isımlerden oluşuyor Baş- kan Yümaz Sojsal. yöne- tim kurulu ada\lan; Fer- han Dinçer, Tahsin Akmcı. Şeref Nasr, Yıldır Özen, Turhan Erman, İlyasTu- naoğlu. Seba,Yümaz Ma görûştü Bu arada Süleyman Se- ba, dün Trabzonspor K.u- lübü Başkanı M. Ali YıJ- maz ile Abdullah ve Ogün'ün transfen ıçın bır araya geldi. Görüşmenin olumlu havada geçtığı bıl- dınldi. Transfer Gözde isim Denizli DENİZDERİNSU G Ö R Ü Ş / DOĞAN HASOL Galatasaray Şampiyon Galatasaray, lutbolda bir ligi daha şampiyon ola- rak bttırdi. Kısa bir süre önce averaj hesaplan yapı- lırken ligin bitmesine bır hafta kala ipt göğüsleyiver- di. Ikinci devreye Fenerbahçe'nin 9 puan gerısınde başlamıştı; şu anda 4 puan ilerisinde... Beşiktaş ve Trabzon'un yanştan erken kopmala- rından sonra şampıyonluğun iki adayı kalmıştı: Ga- latasaray ve Fenerbahçe... Son gülen Galatasaray ol- du, Üç hafta önceki "Kim şampiyon olur?" başlıklı ya- zımda Galatasaray'ın en şanslı aday olduğunu yaz- mıştım. Bu bir kehanet değildi. Kimi spor yazaıian- nın bugün yazdıklannın aksine, mucize de degil... 0 yazımda gerekçelen dile getirerek, "Galatasaray'da maddi zorluklar sürse de, en azından bir yönetim kargaşası yaşanmıyor. Fenerbahçe'deki çalkantıla- ra karşılık Galatasaray'da sükûnet var..." diye yaz- mıştım. Galatasaray'da sükûnetin ötesinde başarı için gerekli birlik, beraberlık, dayanışma, başan için kenetlenme vardı. Hedef çekişme değıl, başanydı. Şampiyonluk böyle gerçekleşti. Fenerbahçe cephesine gelince... Fenerbahçe'nin uzun süre başta götürdüğü yanşı yitirmesinin ilk ne- deni huzur eksikliğidir. Takım. yıl boyunca liderliği sürdürurken de göz doldurmuyordu. Ancak, şansıy- la, savunmasının gücüyle, öteki takımlann bir türiü toparlanamamaları nedeniyle yarışı başta götürebi- liyordu. Sonra aradaki fark yavaş yavaş kapandı ve sezon ortasında yaptığı transfetiere karşın rahat ne- fes alamadı. Sorunlar giderek daha da büyüyordu. Ali Şen, başkanlığı döneminde sürekli olarak kav- gacı birtutum sergiledi. Önce, adları kulüple özdeş- leşmiş üyelerle, sporcularla, daha sonra Federas- yon'la, Merkez Hakem Komitesi'yle, rakip kulüpler- le, hatta rakip kulüp antrenöheriyle çatıştı. "Rüzgâr eken fırtına bıçer" değil mi? Ali Şen hep fırtına ekti. Ardından, seçimler de sürprizli bır şekilde sonuçla- nınca, kamuoyunda ancak bugünlerde su yüzüne çıkmaya başlayan bir bunalım Fenerbahçe'yi etkısi altına aldı. Seçimleri Aziz Yıldınm başkan olarak ka- zanmıştı, ama Yönetim Kurulu bir bakıma eski yö- netimin devamı olan bir gruptu. Böylece, ıstenme- den bir iktidar-muhalefet koalisyonu kurulmuş oldu. Şimdi, "kim iktidar, kim muhalefet" bilinmiyor. Do- ğallıkla, karşılıklı kuşkulann ve güven eksikliğının ol- duğu kurullardan başan beklemek olanağı yok. Kı- saca denilebilir ki, Ali Şen fırtına ekti, kargaşa bırak- tı. Fenerbahçe'nin her seyden önce yönetim sorun- lannı aşarak bu kargaşâdan kurtulması gerekiyor. Bugün genelde artık başantar hiçbir dalda birey- sel değil. Başarıyı tek tek kişilerde ya da mucizeler- de aramak boşuna... Her dalda kusursuz bir "takım oyunu" gerekiyor. Yönetimin, üyelerin, teknik kadro- nun, oyunculann vetaraftann tümüyle katıldığı bir ta- kım oyunu, birlik, berabeıiik, dayanışma... işte Galatasaray'da bu vardı. Futbolda buna ke- netlendi ye başarının nasıl kazanılabileceğinin güzel birörneğini verdi. Galatasaray yönetimini, üyelerini, teknik kadrosu- nu, futbolculannı ve taraftarını kutluyorum. e-posta:hasmim7@ibm.net Transfer dönemı. dedıkodulanyla bırlikte hız kazanıyor Gözler sadece futbolcularda de- gıl. teknik adamlara da çevnldı Geçen sezon umduğunu bulamayan kulüpler. yenı dönem ıçın ıyı bır teknik adam aravışı ıçensındeler Yenı sezona iddıalı girmeye hazırlanan 4 büyüklerden Galatasarav \e Beşıktaş'ın tek- nik adam sorunu yok Fenerbahçe ile Trab- zonspor ise bü> ük arayış ıçensındeler Bır de zırveyi zorlamaya hazırlanan takımlar var Bunlann da başında lstanbulspor yer alıyor Ancak San - Srşahlılar. Safiet Susiç'le on an- laşmaya \ardılar. yakmda da ım- za atılacak. Kocaelıspor ise Osi- Kkkonusundakararsızlığmı sur- dürüyor. Yönetimin bır kısmı 'devam' derken. bır kısmt yenı bır ısım ıs- tıyor Rasiın Kara'nın görevine son veren Bursaspor da teknik adam peşınde Kulüplerin gün- demınde yer alan teknik adamla- nn başında ise sürpnz bır ısım var. Mıllı Takım Teknik Dırektö- ru Mustafa Denuli. en ön sırada yer alıyor 'Mustafa hoca' Koca- elı ve Fenerbahçe'nin gündemm- de Trabzonspor'da da 'Denizli' dıyen birgrup var. Göruşlerinı al- dığımız Mustafa Denizli, mıllı ta- kımdakı gorevinın devam ertığı- nı. konuyîa ılgılı hıçbıryonım ya- pamayacagını sovledı. Ancak. teklif aldığı yolundakı haberlen de yalanlamaktan kaçındı Kocaelıspor başkanı Sefa Sir- men ise. Körfez ekıbıne tanhın- de ilk kez kupa kazandıran Hol- ger Osıeck ıçın kesın karara var- madıklannı belirterek. "^ nnetim kuruiunun alacağı karara savgı- h>im..\ııcak benim gönlüm verli hocadan yana. Favorim Deni/Ji*" dı\or Kocaelıspor"un gundeminde geçen isimlerden bıri de Rasım Kara Kısaca Körfez de sular he- nüz bulanık. Renkli transferleny- le gündemdekı yenru her zaman konıyan Fenerbahçede vabancı ısımler ağırhkta Itaîyan Sacchi, Trapattoni. Scala. Alman Schu- macherSan - Lacıverth camıada dolaşan ısımler Trabzonspor'da gündemdeki isımlerden Daum'un Baver Le- verkusen'le sözleşmesinin sür- mesı, Pkmtek" m de sa|hk neden- lennden dolayi çalışamayacak ol- ması, aravışı Gordon MBne' e çe- v ırdı. Ancak lngilız hocanın ıste- diği rakamın çok olmasıyla Is- panyol takımıTenenfe'nin Arjan- tınlı çalıştmcısı Valdano'nun ıs- mı kulislerde yer almaya başladı San-Lacivertliler, PTT'ye yenilirken, Ülker, Daçka karsısında seriyi 2-1 yaptı F.Bahçe şansııu kullanaınadı Fenerbahçe: 69 Türk Telekonı: 79 SALO\: Abdt Ipekçı HAKEMLER: Murvr Bıncik 15), Emin Moğulkoç (5) FENERBAHÇE: Levent (4)4, Zaza (5)7. Dallas 16)! 5. tbrahım (6)19. Turner (6)1 7 . Güruy (5)3. Erdal (4). Serdar (4)4 YTY:Sedaı 14)2. Faruk Beşok (4). Uînslov. P)16, Alper (6)12. Mılıçenç (7)19. Kemal Ç>n. Tunç (7)10. Faruk Rasna (4)3 ILKYARI: 36-2' (Fenerbahçe lehıne) ALİ ESER Play-off ilk maçında Türk Telekom PTT karşısına 1-0'lıkavantajlaçıkan Fenerbah- çe 79-69 yenılınce sen 1-1 oldu. N4açta Za- za ile Faruk Beşok sakatlandı Ülkerspor: 86 Darüşşafaka: 73 SXLOH: Abdi Ipekçi HAKEMLER: Recep Ankaralı (5). Ufuk Akyüz (5) ÜLKER:.4sım (6)16. Tolga (6)2. Harun (7)22.Anderson (7)15. Rankin (6)13. Ha- luk (6}12, Serdar (5)6 DARL'SŞAFAKA: Mehmet (5)6. Orhan (6)12. Strotes (6)14. Recep (3ı. Ansley (7)21. Murat 14)3. Serdar Tabay (5)9, Mustafa (5/8. Deniz (3) İLKYARI: 40-38 (Clker) K E R E M KAÇARLAR Basketbolda play-off çeyrek final ilk maçında Ülkerspor, Darüşşafaka'yı 86-73 yenerek senyı 2-1 yaptı. Hentbol milli takımı galip ŞtLE (Cumhuriy«) - Hentbol- de yaz organızasyonlannm ılkı olan 3. Uluslararası Budget Ba- yanlar Hentbol Turnuvası Şıle'de başladı Turnmanın ılkgünunde A mıllı takımımız Bulgaristan'ı 32-20 mağlup ettı Günün dığer maçında ise Hollanda, Kazakıs- tan'ı 29-16 yendı. Genç mıllı takım ise Türkme- nıstan 30-30 berabere kaldı LeventTopsakal,PTTkarşısmdaetkisizkaldL(Fotoğraf KEREM KAÇARLAR) İZLENİM / LEVENT YÜCELMAN Akıllı Oynayan Kazandı Basketbolda fizıksel güç ile aklı bırteştiren tarai her zaman maçı kazanır. Dün de TürkTelekom F.Bahçe'ye karşı aklını kullanarak kazandı. • Türk Telekom'u galibiyete taşıyan en önemli etken pota attını iyi savunmasıydı Çunkü Fenerbahçe'nin, Comegys olmayınca sıradan bir takım kimliğıne bü- ründüğünü bıliyorlardı. Gördük ki bu maça düşünce olarak da çok ıyı hazırlanmışlar. Önce Comegys'ı dur- durmak için adam adamadaWınslow'u denediler. An- k VVinslovv bire birde Comegys'ı durduramayıp fa- 3leyince bu oyuncuyu Tunç ile önden savunup yardım da getirerek top almasını engellediler. Böylece Zaza da olm'adığından Comegys'e her top geçtığin- de yaptıkları ikili sıkıştırmalarla F.Bahçe'yı çemberden uzaklaştırdılar. Bu aşamada F.Bahçe'nin bazı yanlışla- rından da bahsetmek gerekir. Öncelikle Levent sakatlıktan sonra eskı günlerine dönemedıği ıçın, hem ıçerı penetre ederek sert savun- malara karşı dış oyunculara pozısyon hazırtayamıyor hem de takımına alıştığı yüksek tempoyu kazandıra- mıyor. Görevı paylaştığı Erdal ın gücü ise ortada. Hız- lı hücum olmayıp iş set hücumuna kalınca Ibrahim ve Turner da ınişe geçiyor. Karşılarında sert savunma gördüklenndeeskisindendahaiazlayelkenlensuyain- dınyorlar. Bu ıkili. yanlış şut seçımlenne düşüyor, ça- buk sınirienip oyundan ve mücadeleden kopuyor ve zaman zaman soaımluluk almaktan kaçıyor. Serdar da pozisyon itibanyla Güray ve Tatü'den oynamaya fır- sat bulamıyor. Dunkü yenilgı. bır anlamda F.Bahçe takımında haf- talardır yaşanan düşüşün bır uzantısı. İlk yan 27 sayı yedikleri rakıbinden 2. yan, bu sayının yaklaşık iki ka- tını yemelen (52) savunmayı hıç yapamadıklannı gös- tenyor. Gerçı F.Bahçe'nin savunmazaaflan zaten var- dt ve bunu hücum performansıyla gidenyoriardı. Dün hücum da edemeyince müdafa eksikliği baş gösterdi. Türk Telekom'u. haklı galibiyetinden dolayı kutla- mak gerekir. PTT, Comegys'ı iyitutarakve2. yandamü- dafayı sertleştirerek F.Bahçe'yı çok iyi çözdüğünü ka- nıtladı. Miliçeviç'i rakibe eşleşme problemi çıkaracak şekilde bılınçlı ve etkıli kullanması da 9 sayı geriden ge- lip aldığı galibıyette önemli faktördü. Ancak takımını çok ıyı organıze eden, sürekli topla içeri drive ederek rakip mudafanın gedikler vermesine yol açan ve arka- daşlanna pozısyon hazırlayan Kemal ve Comegys'a yaptığı savunma ile Tunç ve Alper kazanılan maçm mi- marlarıydı. TENİS KULİS / IZZET ZÎYA Yıllann spor yazan Tuncer Benokan. "Neydioeskilstanbul Tenis Tumuvaian? Dünyanm en ünlü tenisçilerinı seyrederdık, şimdi ellinciyıl ıçın bıle bırbüyük şöhret getıremeyeceğiz her hal- de..." dedikten sonra. yıllardır muhatap olduğum soruyu sor- du: "Sen bu ışın içındesın. Ne- den bizden bir pmfesyonel te- nisçı çıkmıyor?" Saymaya kalksak kırk tane ne- den buluruz. Bugün bunlann için- de en önemli olan guncel bir du- rumdan bahsetmek ıstiyoruz. Böylece Benokan ve onun gibi olayı merak edenlerin sorusuna da bır yanıt vermış oluruz. Her zaman tekrarladığımız bır yorum var; günümüzde profes- yonel tenısçi olmanın tek yolu. on bin dolarlık küçük satellite tur- nuvalanndan geçiyor. Bu yolda ileriemek ise zor. Hem de çok zor. Tenisçi Para İstiyor Kız olsun, erkek olsun bir gencin tenisten profesyonel olarak para kazanması için, çok yetenekli bir sporcu olması, küçük yaşta teni- se başlaması ve on dört yaş ci- vannda tenısı meslek olarak seç- mesı gerekiyor. Bu seçimden sonra da sıkıntılı gunler başlıyor. Öğrenimı ıkıncı plana attp, hatta tamamen bırakıp sadece ve sa- dece tenısle yatıp kalkmak gere- kiyor. Bavulunu ve raketlerini sırt- layıp yılın on iki ayı, ülke ülke do- laşıp durmadan maç yapmak, hergun bırkaç saat çalışmak, bu- na karşılık çok az para kazana- bilmek her gencin yapacağı iş değil. Her aile de buna kolay ko- lay yanaşmaz. Bizim Türk tenis- çileri ise bu zor başlangıç döne- mine asla yanaşmak nıyetinde değiller. Çünkü; varlıklı aile ço- cuklan için bu çekilmez bir çite- dir. Onlar, kulüplerin desteği ile yurt içinde bır derece yapıp, lise sonrası Amerika'da bir üniversı- teden tenis bursu kazanmayı amaçlarlar. Yurt içinde başarıyı yakalamış olan, kısrtlı maddi ola- naklı aile çocuklan da en kısayol- dan para kazanmaya yönelirier. Bu "tenis dersi vermektir". Tür- kıye'nın gelir düzeyı içinde. tenis hocaları çok iyi para almaktadır- lar. On yedı. on sekiz yaşında va- sat bır tenis oyuncusu kendine "hoca" sıfatını verip ders verme- ye başladığı zaman, otuz yıllık bır üniversite hocasının maaşının birkaç mislinı rahatlıkla elde et- mektedir. Son günlerin tenis oyuncusu hocalannın baremi da- ha da yüksektır. Şimdi bir tenis- çi kendıni fazla sıkıntıya sokma- dan Türkiye ölçülerine göre çok iyi bir para kazanırken, başan olasılığı çok zayıf olan satellite turnuvalarına asla yönelmemek- tedir. Dört haftalık bir turnuvada ala- cağı birkaç yüz dolann masrafını bile karşılayamayacağını hesap eden bu Türk tenisçıleri bu or- tamda, profesyonel tenisçi olma- ya yöneltmek imkânsızdır. Değil yurtdışına çıkmak, Türkiye içinde şehirter arasında bile deplasma- na çıkmak, asla işlerine gelmez. Bunları yazarak onlan suçla- mıyoruz. Ekonomik ve sportif toplum yapımız bu ortamı oluş- turmuş bulunuyor. Bugün bu ko- şullann dışına çıkılamaz. Onun için de daha uzun bir zaman, biz- den profesyonet ve ünlü birtenis- çinin çıkmasını beklemeyin. Hadi Türkmen 'Futbol siyasetin üstünde' Spor Servisi-Türkiye ligle- nnde küme düşmenın kaldml- ması yolundakı öneriler, Futbol Federasyonu tarafından olum- lu karşılanmadı Dev let Bakanı SaBhYıktmnı'ın konuvla ılgilı olarak yasa teklifı hazırlama gi- nşımi. futbol dünyasını ikiye bölerken küme düşme tehlike- sı > aşayan ekıpler bu önenye sı- cak baktı. Ancak büyük çoğun- luk. "Küme düşmenin kakhrd- masıTürk futbotunun dûzenkıi bozar" şeklınde görüş belırtti. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da bazı çevrelenn çıkar- dığı ve yıne bır grup miletvekı- liyle Devlet Bakanı Salıh Yıldı- nm'ın desteklediği küme düş- menin kaldınlması önensine, "Türkiye'de spor srvasetin ûs- tündedir" dıyerek çızgı çektı. Futbol Federasyonu Ikıncı Baş- kanı Hadi Türkmen, Cumhun- yet'ın sorulanm vanıtlarken şöyle dedi. "Sayın milletvtkili ve bakanlanmız elbette TBM- M'de ülke menfaatnla ilgili ça- lısmalar vapmaktadır. Ancak savuı bakanın küme düşmenin kaldınlması votundaki önerisi kabul edilemez. Çünkü Turki- ye'de Futbol Federasyonu 3813 No'lu vasayla yönetilmektedir ve bu > asa küme düşmenin kal- dınlmasına izin \ermemektedir. Terörün sadece futbolla çözüm- fenmesi, etonominin gelişmesi, söz konusu takımlann kümede kalmasnla bağlantıh de^Mir. Bizim gözümözde herkes eşit- tir." Voleybol Vakıfbank öne geçti Vakıfbank: 3 Eczacıbaşı: 0 SALON:5e/;m Sırrı Tarcan HAKEMLER: Metm Sevınç (7). Ersin Özen (7) V\KIFBANK:BaAar (7). Izol- da (8). Elena (7). Zeto va (7). Çığdem (7), A\sun (7/ ECZAClBAŞİMrru (5). Paşo- va (7). Pelinp). Me sude (7). Penka (7). Ozlem 15). Burcu (4). Berat (5) SETLER: 15-8. 15-8. 15-9 ANKARA (Cumhuıiyet) - (A) 1 Bayanlar Voleybol Lıgı Play-Off finalinın üçüncü ma- çında Vakıfbank. Eczacıbaşı'nı 3-0 yenerek 7 maçlık seride du- rumu 3-2 yaptı. Netaş-Emlakbank Türkiye A-1 erkekler voley- bol lıgının play-off fınal maçı- nın ıkmcı karşılaşmasında Ne- taş ile Emlakbankası bugün karşı karşıya geliyor. Maç saat 17.00'deBurhan Felek SporSa- lonunda oynanacak. Cüniin icinden • 35. Türkiye Spor YazarUn Kupası kuralan çekıldi. Kuraya göre ilk maç 26 Temmuz'da F.Bahçe-G.Saray ile karşılaşa- cak. 1 Agustos'takı ıkıncı maç- ta ise Beşiktaş ile bu maçın mağ- lubu oynayacak. . 4 Ağustos'ta ise fınal maçı oynanacak • İki ttatyan takımı arasında oynanan UEFA Kupası finalin- de Lazio'yu 3-0 yenen Inter, 3. kez kupanm sahibı oldu. • Mavi Kupa Ünıversıtelera- rası Basketbol Şenlığı'nde Bılgı, Bogazıçı, tstanbul Teknik veYe- dıtepe Lnıversıtesı yan finale vükselen takımlar oldu. l i Manavgafta devam eden Federasyon Kupası'nda, Avru- pa-Afnka 2. Eleme Grubu kar- şılaşmalannda Türkiye, Nor- veç'ı 3-0 yenerek ıkıncı galıbı- yetinı aldı. Teklerde Duygu Ak- şıt, K.Tıdemand'ı 2-1 yenerken Gülberk Gültekın T Samara'yı 2-0 yendı Çıftlerde ise Gülte- kın-Akşıt ıkilısı. K.Borgersan- T.Samara ikilısım 2-1 yendı. I At yanşlannda altılı gan- yan. 5-7-2-2'5-6-9 kombınesmı bılenler, 21 mılyon 925 bıner li- ra kazandılar. l.KOŞl':F:Aysuna(;).P Hatun- hanım(6|. PP Delınazımad). S: Beydağı(3). 1KOŞU: F: Emesto (3). P: Bura- no (4). PP- Geyve (5), S' Nakı (2). 3.K0ŞL: F: Asılhan(2). P: Canpo- latı8l,PP Filıztm(5^S.KmgsRef (7). 4.KOŞL:FBavlite(6).P Flushl (3). PP Adıl 1 (2), S: Private Fly (5). 5. KOŞli: F. Vefasız Alera (8). P: Börühan(2), PP: Tayyar 25 (6). PP: lzzetbey (4). 6. KOŞU: F Mırcan(5). P'Şulem (15'ı.PP AlacandllS Hırçın(2). SS-Adalar(l) 7.KOŞl':F-Baharyıgıdi(l),P:K6- yüm(\0»,PP Cangeri(8).S:Nev- zatbaba(4|. Günün İkilisi: 3. Koşu.2'8 Tabela Bahis: 5.15 11.2.1. ALTILI GANYAN 3 2 6 4 5 8 S 1 3 2 15 2 6 11 -
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog