Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7MAYIS1998 PERŞEMBE 16 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Affetmeyen Kadm 10.00 TGRT Dram Kansının milyonluk mirasına sahip olmak için ' haince bir plan hazırlayan adamın yaşadıklan- nın öyküsü. Yönetmen: Osman Seden. Oyuncular. Hülya Koçyiğit, Ediz Hun. Fotoğraflar 11.00 atv Duygusa! Filmde: aynı apartmanda oturan Türk ve Rum aüelerinin birhkte büyüyen çocuklari Neslihan ile Yorgo arasındaki arkadaşlığın aşka dönüşmesiy- le gelişen olaylar anlatılıyor. Yönetmen: Irfan Tö- züm. Oyuncular: Hülya Avşar. Hakan Ural (1989). Soğuk Cephe 12.00 TRT 3 Macera (Cold Front) - John. Los Angeles-Vancouver arasmda gerçekleşen uyuşturucu kaçakçılığını çözmekle görevlendirilir. Bu göre\ sırasında KGB ve CIA'nm işbirliği ile düzenlenen bir suikastla kar- şı karşıya gelmesiyle ışler kanşır. Yön: Paul Bnar- bic. Oyn: Martin Sheen. Michael Ontkean. Yalan Dünya 14.45 TRT GAP Macera ©Pavyon, randevuevi gibi yerler işjeten yasadı- şı kışiler. düzenlerini bozan Istanbul Emniye- ti'ndegörevli Murat'ı ortadan kaldırmak için birki- ralık katil tutarlar. Fakat kiralık katilin. bir süre son- ra öldüreceği kişinin kardeşi olduğunu öğrenmesiy- le işler kanşır. Yönetmen: Temel Gürsu. Oyuncu- lar. Kartal Tibet. Tanju Gürsu. Sevda Ferdağ (1972). Taühsiz Yavrum 16.15 Show TV Dram Yönetmenliğini Mehmet Dinler'in üstlendiği. başrollerini Engin Çağlar ve Mine Mutln'nun paylaştığı filmde: çocuğu olmayan bir çiftin öykü- sü anlatılıyor (1974). Zeus ve Rovanne 20.40 Interstar Duygusal •Oı (Zeus and Roxanne) - Filmde: sevimlı bir yu- ' O ' nus ile öfkeli ve uyuz bir köpek arasında doğa- nın yarattığı emsalsiz dostluk anlatılıyor. Yönet- menliğini George Miller"ın üstlendiği yapımın baş- rollerinde Steve Guttenberg, Kathleen Quinlan. Mi- ko Hughes yer alıyor. 87. Bölgede^ 21.00 Kanal E Gerilim . (Ed McBains 87th Precinct) - 87 bölgede bir katil, kadınlan vahşice öldürmekte ve kur- banlannın yanında. üzenne şimşek resmi çizilmiş bir kâğıdı imza olarak bırakmaktadır, Bölgenin dedek- tiflerinden Kling ve Carella bu korkunç katilin pe- şine düşerler. Yönetmen: Bruce Paltrovv. Oyuncu- lar: Randy Quaid. Alex macarthur. Ving Rhames. Zor Karar 21.00 Prima Macera /77\ (Feast of July) - Filmde; genç ve güzel bir ka- \zs dın olan Bella Ford'un kendisıni terk eden ada- mı aramak için yola çıkmasıyla gelişen olaylar an- latılıyor. Yönetmen: Christopher Menaul. Oyuncu- lar: Embeth Davidtz, Ben Chaplin. Greg Wise. 21.20 / Kanal D / Maverick Aynntı yanda 22.40 / TRT 2 / Kardeş... Aynntı yanda Jamaka Inn 22.45 HBB Gerilim (Jamaica Inn) - Eski Comvvairdayaşayan ök- süz bir kızın başından geçen olaylann anlatıl- dığı fılmi Alfred Hitchcock yönetmiş. Başrollerin- de Charles Laughton ve Maureen O'Hara yer alıyor (1939lngiltere, 98 dk). Vahşi İçgüdü 00.30 Show TV Erotik . (Animal Instınct 2) - Joanne başından geçen kötü bir boşanma olayından fazlasıyla etkilen- diği için, onu kimsenin tanımadığı bir yere taşınma- ya ve her şeye yeniden başlamaya karar verir. Kom- şusu Steve ile aralanndaki ilişki, Joanne'in Eric ad- lı bir adamla tanışmasından sonra bitmek üzeredir fakat Steve. Joanne"den vazgeçmek istememektedir. Yönetmen: Gregory Hippolyte. Oyuncular: Shannon VVhirry, Woody Brovvn. Treacherous Beauties 00.30 CTV Macera (Treacherous Beauties) - Bir foto-muhabiri olan Anne Marie Kerr. küçük bir kasabada ölen kardeşinin cinayete kurban gittiğini düşünmektedir ve neler olduğunu araştırmaya karar venr. Bu amaç- lakasabanın zengin ve güçlü ailelerinden Hollistler'in yanında işe girer. Bir süre sonra da onların kardeşi- nin ölümüyle ilgili olabileceklerini düşünmeye ba$- lar. Yönetmen: Carles Jarrot. Oyuncular: Emma Samms. Bruce Greenvvood. Kapah Kapılar.- 00.50 interstar Macera /O| (Behind Closed Doors) - Philip Donnovan, bir ^dJ partideyken zengin kansı vahşice Öldürülür. Olaydan sonra Phihp'in bir başkasıyla olan ilişkisi- nin ortaya çıkmasıyla tüm şüpheler bu ikilinin üze- rinde toplanır. Yönetmen: Cathenne Cyran. Oyun- cular: Barry Bostvvick. Lasley-Anne Dovvn. Çıkış Yolu 01.10 Kanal D Macera ©(Freeway) - Üvey babası tarafından taciz edi- len Vanessa, annesınin uyuşturucu suçundan hapse atılması üzerine anneannesini bulmak üzere yola koyulur. Bu arada şehır, 16 ile 19 arasında de- ğişen genç kız cinayetleri ile çalkalanmaktadır. Yö- netmen: Matthevv Bright. Oyuncular: Kifer Suther- land. Reese Witherspoon, Brooke Shields. Yabancı Izleyin Orta Değmez O 06.00-07.30 Türkülerle Merhaba (Handan Söğüt) 08.00-10.00 Sesli Gazete (Ümit Zileli-Mustafa Balbay) 12.05-13.00 UfukTuru (LeylaTavşa- noğlu) 14.05-15.00 Poliklinik (Asu- man Aydın) 15.05-16.00 Kitap Kur- du (Üstün Akmen) 16.05-17.30 Kısa Bir Mola (Ser- kan Baaıt) 17.30-18.00 20. yy'a Bakışlar (Ser- ver Tanilli) 18.30-19.30 Aydınlanma (llhan Sel- çuk) 19.30-20.30 Melodilerle Beyazperde (Ba- rış Başaran-Mehmet Demiray) 20.50-21.00 Uy- kudan Önce (Meral Babacan) 21.00-22.00 Ala- turka Sevdalar (Aylin Şengün) 22.00-23.30 Esin- tiler (Gülbin Erduran) 23.30-24.00 Arsen Gürzap'la Başucu Kitapları 24.00-02.00 Gecenin Günlü- ğü (Nazhcan) 02.00-05.00 Gecenin Yolcusu (Mustafa Dereli). RADYO CUMHURIYET'TE • 08.00-10.00 Sesli Gazete. Ümit Zileli, Mus- tafa Balbay ve Tonguç Nacar hafta içi her sa- bah günlük gazetelerde yer alan haberier ve si- yasi gelişmelerle dinleyicilerine seslenecekler. • 17.30-18.00 20. yy'a Bakışlar Server Tanil- li, insanhğın büyük başan ve büyük günahtara imza attığı son çağı anlatacak. • 18.30-19.30 Aydınlanma: Adı Cumhuriyet ve Aydınlanma Devrimi'yle özdeşleşen llhan Sel- çuk'la dün ve bugün üzerine.. • 23.30-24.00 Arsen Gürzap'la Başucu Kitap- lan: Arsen Gurzap perdeyi Nadir Nadi'nin 'Dos- tum Mozart' ısimli kitabıyla açıyor. 'Sinema Büyüsü'nün bu ayki konuklan olan dört çağdaş Amerikan filminin ilk halkası Küçük insanlann duygulu dünyası MURAT ÖZER 1946 doğumlu İsveçli yönetmen Lasse Hallström. Amerikan dönemı filmlenne geçmeden önce çektiği bir- kaç fılmle Avrupa sineması içinde kendine iyi bir yer edinmiş bir yara- tıcı. "Abba-The Movie" (19?7 ), "Father to Be" (1979), "The Roos- ter" (1981). "Happy We" (1983), yönetmen ve senarist olarak Oscar'a ada> gösterildiği "Mitt Liv Som Hund-M\ LifeasaDog" (1985), "A Lover and His Lass" (1985). "Al- la V i Barn i Bullerby-The Children of Bullerb) Village" (1986). "Mer Om Oss Barn i BuHerby-More abo- ut the Children of Bullerby Village" (1987) gibi yapıtlanyla bu yeri sağlam- laştıran Hallström. başanlannı Ame- rikan sineması içine de taşımaya ni- yetli görünüyor. 1990"da "Once Around"la girdi- ği bu kulvardaki en büyük başansı ise bu akşam izleyeceğimiz "Kardeş Sevgisr'dir (VV'hat's Eating Gilbert Grape?). Bu fılmm ardından "Somet- hing to Talk About-Aşk ve Yalan- lar"la (1995) yerini saglamlaştıran yönetmen. "küçük insanlar"ın dün- yasını filmlerinde "sıcak" bir anla- tımla yansıtıyor. • "Kardeş Sevgisi"ne dönersek... Öykü. küçük bir Amerikan kasaba- smda geçiyor. Iki kız kardeşi, sorun- lu erkek kardeşi (DiCaprio) ve yedi yıldır evden çıkmayan (çıkamayan) 300 kiloluk annesiyle (Cates) yaşa- yan Gilbert (Depp). ailenin "topar- layıcısı" rolündedır. Bu arada bir ev kadınıyla (Steenburgen) sıkıcı bir ilişki yaşamak gibi bir "angana"nın daaltındankalkmazorundadır. Kasa- baya yeni gelen kızsa (Lewis) onun bu "sıkmtılı" ya^amını renklendirecek yegâne şey gibidir. Aile ıçindeki so- runlarsa kımi zaman eğlenceli. kimi zamansa hüzünlü biçimde artarak sür- mektedir... Aslında çok "yeni" bir şey anlat- mıyor "Kardeş Sevgisi". Bir Ame- rikan ailesinin temel sorunlarıyla bi- çımlenen öykünün en belirgın özelli- ği. dramatik yapının içindeki "çıl- gın" enstantaneler. Filmin değerini arttıran unsurlann başında ise birbirin- den ilginç karakterlere can veren oyun- cular geliyor.ÖzellikleOscaradayıol- duğu rolüyle Leonardo DiCaprio ve ai- lenin annesini kusursuz biçimde can- landıran Darlene Cates öne çıkan per- formanslaryıla göz dolduruyorlar. Ingmar Bergman ve Woody Al- len"la yaptığı çalışmalardan bildiğimiz Sven Nykvist'in görüntüleri de "Kar- deş Sevgisi"ni görsel bütünlüğe ulaş- tırmaya yetiyor. Peter Hedges'in ken- di romanından uyarladığı senaryonun aksamayan yapısı da yönetmen Hallst- röm "ü rahatlatan unsurlardan. Atilla Dorsay'ın hazırlayıp Alin Taşçıyan'la birlikte sunduğu "Sine- ma Büyüsü"nün bu ayki konuklan olan dört çağdaş Amerikan filminin ilk halkası "Kardeş Sevgisi". Sonraki haftalarda izleyeceğimiz fılmler de iş- tah kabartıyor doğrusu; şimdilerde son fılmleri "The Big Lebowski"ylegün- TRT 2 22.40 'Kardeş Sevgisi'nin değerini arttıran unsurlann başında, birbirinden ilginç karakterlere can veren oyuncuları. Johnnv Depp ile Juliette Lewis'in (üstte) yanı sıra DiCaprio ve Darlene Cates göz dolduruyor. Kardeş Sevgisi - What's Eating Gilbert Grape? / Yönetmen: Lasse Hallström Oyuncular: Johnny Depp, Juliette Lewis, Mary Steenburgen, Leonardo DiCaprio, Darlene Cates, Laura Harrington, Mary Kate Schellhardt, Crispin Glover, Kevin Tighe/ 1993 ABD yapımı, 118 dakika. deme oturan Coen kardeşlerden "The Hudsucker Proxy-Bir Şirket Ko- raedisi" (1994). çağdaş Amerikan ti- yatrosunun ilginç yazar-yönetmen- aktörü Sam Shepard'dan "Silent Tongue-Sessiz Dil" (1994) ve Ta- rantino tayfasının yetkin isimlerin- den Alexandre Rockwell'den iki yıl önce tstanbul Film Festivali'nde izle- me şansına kavuştuğumuz "Some- body to Love- Sevecek Biri" (1995). TKT2 20.30 'Akşama Doğru' TV Servisi - "Akşama Doğru"nun "Yaşasın Sa- nat" başlığını taşıyan bu bö- lümünde, ODTİJ Tiyatro Şenliği'nden görüntüler. Sev- da-Cenap And 15. Uluslara- rası Müzik Festivali'nden ke- sitler ve çeşitli sergilere yer veriliyor. "Anket" köşesi- ne ressam Kezban Arca Ba- tıbeki konuk olurken "Kitap Tanıtım" bölümündeyse, Freidoune Sahebjam'ın "Hasan Sabbah"ı anlattı- ğı eserı tanıtılıyor. Progra- mı Seynan Levent sunuyor. TV5 01.20 İstanbul Film Festivali TV 5'te TV Servisi- 17. Ulusla- rarası İstanbul Film Festi- vali. Fransızca yayın yapan TV 5in "Special Cinema" adlı sinema kuşağında ek- rana gelecek. Cannes Film Festivali'yle birlikte ele alı- nacak İstanbul Film Fesitva- li aynntılanyla tanıtılıyor. Hileyapmayı seven kumarbaz TV Servisi -1950-60'ların ünlü tele- vizyon dizisi "Maverick'"in Richard Donner imzalı beyazperde versiyonu- nu izleyeceğiz bu akşam. Dizide başro- lü oynayan James Garner'ın yerini bu- rada Mel Gibson alıyor. Bu arada Gar- ner da filmde "sürpriz" bir rolle kar- şımıza geliyor. Brett Maverick'in (Gibson) hayatta- ki varlrk nedeni kumardır. Büyüködül- lü bir poker yanşmasına katılmaksa onun için kaçınılmazdır. Kanun adamı Co- oper (Gamer) tarafından izlenen ve yo- lu hem güzel hem de zeki bir kadın olan Annabelle Bransford' la (Foster) kesişen Maverick. onunla heyecanlı ve son de- rece komik maceralar yaşayacaktır. Her an birbirine kazik atmaya hazır bu iki- Kanal D 21.20 Maverick - Yönetmen: Richard Donner / Senaryo: William Goldman / Görüntü: Vilmos Zsigmond / Müzik: Randy Newman / Oyuncular: Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner, Graham Greene, James Coburn, Alfred Molina /1994 ABD yapımı, 127 dakika. linin planı. poker şampiyonasını hile ile kazanmaktır... İki saati aşkın süresi içinde keyifli bir seyirliğin tüm unsurlannı banndıran "Maverick", başroldeki oyunculann başansı biryana. ikincil rollerdeki sanat- çılann etkili kompozisyonlanyla da dik- kat çekıyor. Graham Greene. James Coburn, Alfred Molina gibi ustalann arasında çok kısa bir rolle Danny Glo- ver'ı da "Lethal \Veapon-Cehennem Silahı" esprisiyle görmek mümkün. Oscarlı senarist VV illiam Goldman'ın aynntılarla destekli senaryosu, "hare- kette bereket" ilkesinin iyi uygulayı- cılanndan Richard Donner'ı fazlasıyla rahatlatıyor filmde. Vilmos Zsig- mond'un görüntüleriBin de ustalık kok- tuğu yapım, kostüm tasanmı dalında Oscar'a aday gösterilmişti. Vahşi Batı'nm "gülen yüzü"nü gör- mek istıyorsanız, "Maverick"i izleme şansını tepmeyin deriz... TRT2 19.30İ Okyay sunuyor 'Sinemada Anneler' T\" Servisi - Sevin Okyay'ın sunduğu "Ve Sinema", 3 Mayıs'ta sona eren 17. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nın önemli konuklanndan ttalyan yönetmen Francesco Rosi'nin basın toplantısından görüntülerle başlıyor. 10. Ankara Film Festivali hakkında bilgilerin de yer aldığı programda. Korkut Akın'ın yönettiği "Makinist" adlı kısa film gösteriliyor. Anneler için hazırlanan "Sinemada Anneler" başlıklı bölümü gösterımde olan fümlerin tanıtımı izliyor. NTV 23.30 Sekizbölüm 'Hayvancılık 2000' TV Servisi - NTV'de bu haftadan itibaren Türkiye'deki hay\ancılığm sorunlannı konu alan "Hayvancılık 2000" adlı program başlıyor. Yapım. 22'şer dakikalık sekiz bölümden oluşuyor. Danışmanlığını Prof.Dr. Kenan Mortan'ın yaptığı programda. başta Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olmak üzere, siyaset adamlannın, bürokratlann ve konuyla ilgili kuruluş temsilciterinin görüşleri yer alıyor. Yapımda, Türkiye'deki hayvancılığın çöküş nedenleri ele alınıyor. MEDYA NOTU EMRE KONGAR Ppima'da Yakültem ve Ben' Prima, güzel program yapan, güzel filmler oyna- tan bir kanal. Türkiye'de yapılan bütün güzel işler, genel dü- zey düşüklüğünün kurbanı olmaya mahkûm. En lüks sinemalarda seyrettiğiniz. ya da ciddi bir televizyon kanalında izlediğiniz bir film, çevirmenin kültürsüzlüğü dolayısı ile katledilmiş bir biçimde ortaya çıkabiliyor. Genellikle, çeviri yapılan dildeki kültür eksikliğin- den kaynakianan bu durum, çevirenin, özellikle, Türkçe'de de bulunan ama ayrı anlama gelen te- rimleri bilmemesinden kaynaklanıyor. Prima televizyon kanalı, 30 Nisan 1998 Perşem- be gecesi saat 23 sulannda "Şaşkın Denizci" gibi bir isimle Türkçeye çevrilmiş olan bir fantezi fılmi- ni ekrana getirdi. Filmin bir yerinde, bir "görgü" okulunun müdü- rü, şımarık öğrencisine, "Fakültem ve ben.." diye başlayan bir nutuk atıyordu. Bu cümledeki mantıksızlığı izleyici farketti mi bil- mem. Ama müdürün kastettiği, "Okulum ve ben" de- ğil, "Hocalanm ve ben" idi. Bu yanlışlık, çok basit bir anlam farkından kay- naklanıyordu: "Faculty", ingilızce'de "öğretimyapan kadro" ya- ni "hocalar" anlamına gelir. Oysa Türkçede "Fakülte", "Siyasal Bilgiler Fa- küttesi" örneğinde olduğu gibi, "Okul" anlamında kullanılır. Bu farkı bilmeyen çevirmen, Müdürün sözlerini, "Fakülte" kelimesini aynıyla Türkçeleştirerek sap- tırmıştı. Aynı hata, "miting" sözcüğüne, üstelik, telaffu- zu da çarpıtılarak yapılıyor. Spiker kardeşlerimiz, ağızlannı yayayaya, "1 Ma- yıs mitingi" diye, bu sözcüğü uzun "/'" ile okuyor- lar. Oysa, İngilızce'de "miting" "küçük toplantı"an- lamtna gelir. Türkçe'deki "miting" kısa "/" ile okunur ve İngi- lızce'de bu kelimenin karşılığı, "demonstration" veya "rally" gibi sözcüklerdir. Gaziantep Üniversitesi'nden "aikutlar(aalp- ha.bim.gantep.edu.tr" adresi ile e-posta yollayan Ahmetlhsan Kutlar, Show televizyon kanalında Ercan Taner'in maç anlatırken, "offside" terimi- ni "outside" olarak yanlış söylediğini belirtiyor. Türkçe terimler varken, yabancı sözcük kullan- mayalım. Kullanıyorsak, bu işi doğru yapalım. Film ve dizi çevirilerinde ise uzman kişiler kullanalım. Unutmayalım ki, "ucuz etin yahnisiyavan olur". Kanal D 23.30 'Durum' Siyasette tıkanıklık TV Servisi - Güneri Cı- vaoğlu'nun sunduğu "Du- nım"da siyasi tıkanmaya çözüm arayışlan tartışma- ya açılıyor. Yapıma; CHP'den Ay- dın Güven Gürkan, Er- can Karakaş. ANAP'tan Kaya Erdem. DYPden Turan Güven. ANAP Ge- nel Sekreten Erkan Mum- cu. DSPden Gökhan Ça- poğlu katılıyor. Aynca In- giltere Başbakanı Tony Blair'ın ekonomi danış- manı Lord Desai, lngilte- re'de sola yeniden iktidar yolunu açan değışimi an- latıyor. Programda ulusla- rarası alanda başanlar ka- zanan piyanist Fazıl Say da yer alıyor. NTV 22.05 'Güncel' Aynntılanyla 68'liler TV Servisi - "Gün- cel"de, "68 Kuşağı" ko- nu ediliyor. 68 kuşağı öğ- renci liderlerinden Ernığ- rul Günay. Bahattin V ü- cel ve Uluç Gürkanın ka- tılacağı yapımda; 1968 yı- lında Fransa'da öğrenci ha- reketleri olarak başlayan ve kısa zamanda dünya gençliğıni etkısı altınaalan hareketm 30. yıldönümün- de 68"lilerin eylemleri ve felsefeleritartışılacak. Can- lı yayımlanan programı Yalçın Doğan sunuyor. Tv PROGRAMLARI 05.40 Bu Toprağın Sesı (Tekrar) 06.30 Sa- bah Haberleri (Canh) 09.00 Çocuk Saatı fTekrar) 10.00 Haberier 10.05 Öğleden Önce(Canlı) 11.00 Haberier 11.05 Öğleden Once (De- vam) 12.00 Haberier 12.10 Dizı: U Nena 13.00 Ha- ber 13 13.30 Yaşamın Içinden (Canlı) 14.00 Haber- ier 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Haberier 15.05GüneşAltında 16.00 Haberier ve Borsa 16.10 Bu Toprağın Sesi 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı 18.00 Haberier 18.30 Inanç Dünyası 19.05 Mü- zik Pınarı 19.15 Bızim Mahalle 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haberle 21.00 Ankara Rüzgân (Canlı) 22.00 Per- de Arkası 23.20 Savaş ve Anılar 00.05 Günün Getir- diklerı 00.40 Gece Başlarken (0 312 428 22 30). *~+\ 06.20 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Prog- V A 1 ramlan 07.40 Anadolu Ünıversitesı Açıköğ- * ı retim Fakültesi Ders Programlari 09.00 GAPTV'yeGeçiş 18.58GAPTVden Ge- çış 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Ve Sinema 20.00 Çağ- daş Türk Bestecileri 20.30 Akşama Doğru (Canlı) 21.15 Gündem Dışı (Canlı) 22.00 Gece Bülteni ve In- gilizce Haberier 22.30 Festivalde Dün, Bugün, Yann 22.40 Yabancı Film: Kardeş Sevgisi 00.40 Belge- sel: Büyük Suçlar ve Duruşmalar. (0 272 259 72 75). 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Film: Soğuk Cephe 13.30 Belgesel: Geleceğe Bakış 14.00 TBMMTV 19.00 RockMarket 19.50 Genç Haber 20.00 Avrupa Serbest Güreş Şampiyo- nası (Özet) 20.30 Panel 21.30 Halk Konseri 22.30 Fransa 98 23.30 Belgesel: Savaş Sanatları. 07.58 Açıhş 08.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programı 10.00Anadolu Üniversıtesi Açı- koğretim Fakültesi Ders Programı 13.00 MEB Açıköğretinn Lisesi Ders Programı 14.50 At Yarışları (Canlı) 17.40 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programı (Tekrar) 19.00Anadolu Üniversıtesi Açıköğ- retim Fakültesi Ders Programı 24.00 Kapanış. 05.35 Açıhş 05.40 Öğrendikçe 06.30 Sa- bah Haberleri (Canlı) 09.00 Çocuk Saatı _ 10.00Haberler 10.05 Öğleden Önce (Can- lı) 11.00 Haberier 11.05 Öğleden Önce (Devam) 12.00 Haberier 12.05 Dört Mevsım Kadın (Canlı) 13.00 Ha- ber 13 13.30 Nostalji 14.00 Haberier 14.05 Yaşa- mın Içinden (Canlı) 15.00 Haberier 15.05 Sızin için (Canlı) 16.00 Haberier ve Borsa 16.10 izmir'den (Canlı) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı (Can- lı) 18.00 Haberier 18.30 Inanç Dünyası 18.55 Ak- şama Doğru 19.40 Ingılizce ve Almanca Haberier 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haberler ve Hava Duru- mu 21.00 Ankara Rüzgân (Canlı) 22.00 Parantez 23.00 Dizı: Kuruluş 00.05 Günün Getirdıkleri 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Telegün. 07.00 Show Başlıyor 08.00 Dızı:Dallas 09.00 Dızi: Bil- meyen Aşk 10.15 Dizı: Tar- zan 11.00 Yerii Film: Sen veBen 13.00 Çızgi Film: Çıko 13.30ÇİZ- gi Film: Küçük Denız Kızı 14.00 Guliver'in Serüvenleri 14.30 Dizi: Hangımiz Eşek 15.30 Yarışma: Buyük Küçük Demeden 16.15 Yerti Film: Talihsiz Yavrum 18.00 Dizı: Cesur ve Güzel 19.00 Dizı: Yalan Ruzgân 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Yasemince 22.30 Dizi: Zeynep 23.30 Vakko Defilesı 24.00 Ha- ber Hattı 00.30Yabancı Fılm: Vahşi Iç- güdü 02.15 Belgesel: Mavi Sessizlik 03.00 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Çizgi Film 09.30 Müzik Sepe- ti 10.00 Erken Teşhıs 11.20 Çizgı Film 11.30 Sabah Neşe- si (Canlı) 13.00 Haberler 13.15 BızBİ- ze 14,30 Yerli Film: Palavracılar 16.30 Dizi: Üç Aşağı Beş Yukarı 17.15 Ara Ha- berler 17.25 Alo Olimpiyat 18.35 Radar 19.00 Ardan Zentürk - Bahar Tunalı ve Bugün 19.40 Rana Hik'te Sıcak Gündem 20.20ArkaPencere 20.30 Spora Bakış - Hava Durumu 20.50 6. Kulvar 21.50 Yabancı Fîlm: Notre Dam'ın Kambu- nı 23.50 Haber 6 00.10 Radar 01.10 Haber 6 01.30 Yabancı Film: Aydaki Kan 03.00 Yabancı Film: Ateş Cehen- nemi 04.35 Belgesel 05.35 Müzik Se- petı 06.05 Belgesel (0 212 284 31 50). 04.35 Kültür - Eğitim 07.00 Yabancı Film: Mia Farrovv'un Öyküsü 09.35 Yabancı Film: Android 11.10 Yabancı Film: Volkanın Altında 13.05 Yabancı Film: El Diablo 14.55 Yabancı Film: Ölüm Yolunda 17.05 Yabancı Film: Korku 18.40 Cme5 Ajanda (Şifresiz) 1^55 Ya- bancı Film: Bulutlann Ötesinde 20.30 Cine Sinema 21.00 Yabancı Film: Asnn Suçu 22.40 Yabancı Film: Tehdit 00.50 Stripsearch: San Francisco 01.45 Ya- bancı Film: Oyun Oynamaya Bayılırım 03.20 21 Playmate (0 212 225 55 55^. 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber 09.20 ü- festyle 09.30 HaberÖze- ti 09.35 Ekonomi, Gündemdekiler, 40 Yıllık Alamanya Rüyası (Tekrar) 1Z00 Gü- nün Içinden 14.00 Haber 14.20 Li- festyle 14.30 Haber Özetı 14.35 Dün- yada Bugün, Yurtta Bugün, Ekonomi, Dünyada Bugün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gündemdekiler 19.00 Haberier 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gündemi 20.50 Ekonomi 21.05 Ekonomi Dünya- sı 22.05 Yalçın Doğan'la Güncel 23.30 Hayvancılık 2000 24.00 Haber Bülteni (0 212 213 03 33). 09.00Sabah S h o w u 11.00 Jess 13.00 Special Vıdeo 13.30 Mert 14.30 Wilson Top News 14.45 Vıdeone 15.00 Pınar 17.00 Mega Beşli Burçin 18.00 Bir Numara Sec 19.45 Haberler 20.00 Şehir Rehberi 20.30 Top Ten 21.00 Haberler 21.15 Geveze Show 22.30 Vi- deone 23.00 Cem Cemi- nay Show 00.30 Vıdeone 01.45 Mega 02.15 Piay üst 03.30 Müzik 04.30 Video Mix (0 212 288 75 75). r~ , 07.35 Gündem C J 09X» Haber Bül- C—' teni 09.35 EkoK A H W - t Star 10.10 Para Raporu 10.35 Borsa Şir- ketleri 11.10 Para Rapo- ru 11.35 Son Düzlük 12.10 Para Raporu 12.35 Dunya Modası 13.00 Haber Bül- teni 13.35 Seans Arası 14.10 Para Rapooı 14.35 Sektör Sohbetleri 15.10 Para Raporu 15.35 Piya- salar 16.10 Para Raporu 16.35 Eko Fınısh 17.10 Kahve Molası 18.10 Eko Finish 18.35 Hedef Üni- versite 19.35 Tüketici 20.00 Haber Bülteni 21.00 Yabancı Film: 87. Bölge- de Takip 23.10 Dünya Döndükçe 00.30 Haber Bülteni (0 212282 5100). mrM _a._._ 09.50 Haber l i C t V 10-00 Çizgı Film Kuşağı 11.10 Dizı: Çocuk Bakıcısı 11.35 Dızi: Tatlı Ikizler 12.10 Belgesel: Doğa Öykulen 13.00 Haber 13.20 Magazın Dünya- sı 13.40 Şaka Timı 14.00 Ha- ber 16.00 Haber 16.10 Müzik 17.00 Haber 17.10 Sokak Ka- nunu 1aOO Günce (Canlı) 19.00 Dizi: İki Kişilik Dünya 19.30Ana Haber 20.25 Uykudan ûnce 20.35 Sınır Kasabası 21.00 Analız 22.30 Şeref Kürsüsü 23.20 Dızr. Dedektit Lea Som- mer 00.30 Yabancı Film: Tre- acherous Beauties 02.00 Ka- panışfû 212 282 36 00). m 06^30 Dillerdekı Şarkılar O ¥ % f 07.00 Kahvaltı Haberleri • • • w 09.00 Medya Dünyası 09.45 Ayşe Özgün Talk Show 11.00 Yerti Film: Fotoğraflar 13.00 Gün Or- tası 13.30 Süper Ördekler 14.00 Kara Kanat 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Gelin- Kaynana 18.00 Dizi: Şeytanın Gözyaş- lan 19.00 Dizi: Süper Baba 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Hava Durumu 20.50 Spor Haberleri 21.00İDO Show 23.00 Magazın Forever 24.00 Ge- ce Haberleri 00.05 BamTelı 00.50 Ya- bancı Film: Deniz Kurdu 02.40 Müzik- li Dakikalar 03.40 Uzaklar 04.10 Pem- be Çerçeve (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Di- zı: Manuela 10.00 Yerli Film: Affetmeyen Kadın 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımeli 14.05 Siyaset Vitrini 15.05 Çizgi Film 16.05 Sevgili Isabel 17.00 Haberler 17.30Yanşma:Tekmı? Çiftmi? 18.30 Eltiler 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Bizim Ev 21.15 Tefsir 22.00 Haberler 22.20 Mehmetçık 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yabancı Film: Çif- te Kontrol 02.05 Belgesel: Kaptan Co- usteau 03.05 Dızi: Manuela (Tekrar) 03.30 Müzik 04.30 Sevgili Isabel 06.05 Dizi: Komşular (0 212 652 25 60). 06.00 Gün Işığı 07.00 Çalar Saat 09.00 Çızgi KahramanlarYanşıyor 09.30 TaşDev- rt 10.00 Sevimli Kahramanlar 10.30 Küçük Melekler 11.30 Farklı Bir Gün (Canlı) 13.00 Haber 13.10 Sen Her Şeyı Düşünürsün 13.50 Yerli Film: Aşk veKin 15.50 AyıYogi 16.20 Casper 17.00 Şirinler 17.30 Dizı: Bızım Ev 18.10 Dızi: Çılgın Bediş 19.00 Ana Haber 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor Gündemi 20.10 Yarışma: Çarkıfelek 21.20 Yabancı Fılm: Maverick 23.30 Durum 01.00 Haber Saatı 01.10 Yabancı Film: Çıkış Yolu 02.30 Türk Sanat Müziği 02.40 Sıgaranın Zararlan (0 212 215 51 11). t N 07.00 Günaydın Türkiye 09.30 Dizi: Esme- ^ • ^ ralda 10.30Yerii Film: BirAşkın BrttığiYer 12.30 Çizgi Film: Hayalet Avcılan 13.00 Gün Ortası 13.30 Delı Murat 16.00 Yerli Film: Feride 17.40 Dizı: Şehnaz Tango 18.40 Dizı: Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.40 Yabancı Film: Zeus ve Roxanne 22.30 Devriye 23.30 Paparazzi 00.30 Gece Hattı 00.50 Ya- bancı Film: Kapalı Kapılar Ardında 03.00 Müzik... Müzik... Müzik... 04.00 Mızrap 06.40 Ziıve Defteri 06.30 Dizı: Şaban Askerde (0 212 448 80 00). • j n Q 06.30 Aerobik 07.30 Bugün (Canlı) I 1 D D 10.00 Haberler 10.10 Politika Günde- • • • • • • mı 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Canh) 12.00Haberler 12.05 Libero (Canlı) 13.00 Ha- berler 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberier 16.35 Belgesel: HayvanlarÂlemi 17.00 Haberler 17.05 Tüketici Dosyası 18.00 Müzik Bah- çesı 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Konser. Musa Eroğlu 21.00 Konser: Pınar Altınok 22.00 Onda On Haber 22.45 Yabanct Film: Jama- ica Inn 24.00 Haberier 01.00 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesı 09.00 Yabancı Film: Denizci Simbad 11.00 Türkülerimiz 12.00GerçekKesit 13.00An- kara Gündemi 13.30 Bartş'la Müzik 15.00 Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas'la 19.00 Yanşma: 5-10-15 19.30 Flas Haber 20.00 Bizım Bakkal 20.45 Işığa Çaön 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesit 01.00 Yıldo fle 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam So- kağı 10.35 Dizi: Afacan Kız 11.05 Dizi: Ayaşlı ve Kiracılan 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Müzik Nostalji 13.30 Cumhuriyet Çınarı 14.00 Pamuk Hastalık ve Zarariı- ları 14.15 Sizın İçin Seçtiklerımiz 14.30 Haberter ve HavaDunjmu 14.45 Yerli Film: Yalan Dünya 16.15 lldenl'e Türkülerle 17.55Spot 18.00 GıdeGide GAP (Canlı) 19.00 TRT 2'ye Geçiş. *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog