Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA 14 TELEVIZYON GÜNÜN Gül ve Şeker 10.30 Interstar Güldürü /^N Fabrikatör Yavuz'un işleri kötü gidince, Ada- Ky na'daki ağabeyinden borç ister. Ancak ağa- beyinin tek bir şartı vardır, o da; üç kızını kendi oğullanna alacaktır. Yönetmen: Osman Seden. Oyuncular: Filiz Akın, Ediz Hun Dinmeyen Sıa 11.00 Show TV Dram /J7\ Komploya kurban giden bir fabrikatörle oğ- ^y lunun başından geçenlerin öyküsü anlatılıyor. Yönetmenliğini Nejat Saydam'ın üstlendiği filmin başrollerinde, Esen Püsküllü ile Yıldınm Önal oynuyor(1972). Soo Atış 12.00 TRT 3 Macera /Oj (MacShayne 2-Final Roll of the Dice) - De- V3' sert'in otelinde program yapmaya gelen ün- lü şarkıcı Cindy Evans sahneye eski kocası Oz- zie'yle birlikte çıkacağını öğrenince anlaşmasını iptal etmeye kalkar. Oyuncular: Kenny Rogers, Maria Conchita Alonso, Wendy Phillips. HasretSancısı 13.50 Kanal D Melodram /Ç^\ Birbirlerini çok seven iki gencin, sonu kötü *c> biten aşklannın öykûsü konu ediliyor. Yönet- menliğini Osman Seden'in üstlendiği yapımın başrollerini Ferdi Tayfur, Çiğdem Tunç, Nuri Al- ço ve Nejat Özbek paylaşiyor. Buruk Acı 16.15 Show TV Dram /^\ Öğrenim için geldiği lstanbul'da âşık oldu- ' O ' ğu şımank aile çocuğu yüzünden yaşamı al- tüst olan taşralı bir genç kızın öyküsü. Nejat Say- dam'ın yönettiği film, Türkân Şoray'ın kısa öy- küsünden esinlenilerek yazılıp, gündelik bir ga- zetede büyük reklam kampanyasıyla yayımlanan aynı adlı romana dayanıyor. Yapırnda Şoray'm ya- nı sıra Tanju Gürsu. Muzaffer Tema, Aliye Ro- na, Ali Şen ve Aynur Aydan oynuyor (1969). Leydi Dubarry 20.00 HBB Müzikal /TN (Dubarry Was a Lady) - Kendisinin 14. Lui v i ' zamanında yaşadığını hayal eden bir New Yorklunun öyküsü. Yönetmen: Roy Del Ruth. Oyuncular: Red Skelton, Lucille Ball, Gene Kelly (İ943 yapımı, 101 dk.). 20.50 / Kanal 6 / Arka... Aynntı yanda Âdalet KardeşKği21.00 Kanal E Macera (Brotherhood of Justice) - Kötüleri yargı- layan ve şiddete şiddetle karşılık veren "Ada- let Kardeşliği" adlı çeteyi oluşturan bir grup genç adamın öyküsü. Yön: Charles Braverman. Oyn: Keanu Reeves, Kiefer Sutherland, Lori Loughlin Süper Köpek 21.15 Show TV Macera /77\ (Top Dog) - Dedektif Jack Slater, bir polis ar- vV kadaşının ölümünü araştırmakla görevlendi- rilerek yanına partner olarak bir polis köpeği ve- rilir. İki ortak durumdan şikâyetçi bir şekılde gö- ı$ve başlamalanna karşın kısa zamanda birbirle- ıjne alışırlar. Aaron Norris'in yönetiminde Chuck ÎNorris başrolde oynuyor. 2Î.25/CINE5/Kuş... Aynnta yanda r ıt [ ) | | t | ^ j ||| . ^ ^ ^|M| ^ ^ | : 22.40 / TRT 2 / Ağn'ya... Aynnta yanda Düşman Duygular 24.00 Interstar Macera /H\ (Hostile Intentions) - Savcı Nora Bell ile >ö' Maureen Hefi$ı, yakın arkadaşlan Caroline Silver'ı evlilik Öncesinde Tijuansr'ya tatile götü- rürler. Ancak erkeklerin rahatsız etmesi üzerine tatili yanm bırakıp dönmeye karar verirler. Yö- netmen: Catherina Cyran. Oyuncular: Tia Corre- re. Tricia Leigh Fisher, Lisa Deon Ryan. Sahte Aşk 00.05 Kanal 6 Dram /^7\ (Blanche Fury) - Ailesini kaybetmiş olan \~y ve geçimini hizmetçilik yaparak sağlayan Blanche, amcasından bir mektup alır. Amcası onu yanına çağırmaktadır. Artık Blanche de mirasın varislerinden biri olmuştur. Blanche kuzeniyle evlenir. ancak gözü mirasın esas sahibi olduğu- nu iddia eden Philip'tedir. Yönetmen: Marc Al- legret. Oyuncular: Stevvart Granger, Valerie Hob- son (1948 lngiltere yapımı. 95 dk.). Deadly Currency 00.40 Kanal D Macera /77\ (Deadly Currency) - Las Vegas'ın en cüret- ö kâr kumarbazlan dünyanm en büyük kumar oyununun oynandığı güne hazırlanmaktadırlar. İki deneyimli ve gözüpek kumarbaz için bu oyun kolay gözüküyordu. Ancak olayın içine gazino- nun sahibi ve FBI ajanlan karışınca oyun zorlu ve ölümcül bir yanşa dönüşür. Yönetmen: Mar- que Case Chantal. Oyuncular: William Smith, Deron McBee, Traci Adell. Zamanın.- 00.45 Show TV Fantastik (Time Master) - Jesse ailesiyle birlikte ya- şamaktadır. Gelecekten gelen ve annesi ileba- basını kaçınp kendisini zor durumda bırakan in- sanlann saldınsından sonra Jesse ailesini bulmak için yola çıkar. Yön: James Glickenhaus. Oyn: Jes- se Cameron-Glickenhaus, N. 'Pat' Morita. Kan Bağı 00.45 atv Macera ©(The Maker) - Josh Millens, 18. doğum gü- nünde yıllardır görmediği abisi Walter'ı kar- şısında görünce çok şaşınr. VValter ve Josh aile- sini bir trafık kazasında kaybetmişler ve Millens ailesinin yanına evlathk verilmişlerdir. Yön: Tim Hunter. Oyn: Mathevv Modine, Mary-Louise Par- ker, Jonathan Rhys-Meyers. Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli UYDULAR KIL It.05 Reich und Schön 11.35SunsetBeach12.30 Familien Duell 13.00 Punkt 12 13.30 Notruf taglıch 14.00 Stadklinik 15.00 Barbel Schafer 16.00 llo- na Christen 17.00 Hans Meiser 18.00 Teen-Je- opardy 18.30 Unter Uns 19.00 GutenAbend 19.30 Exclusiv 19.45 RTLaktu- ell 20.10 Explosıv 20.40 Gute Zeiten SchlechteZe- iten 21.15 Fılm 23.05 Stern TV. EUMHPMT 09.30 Futboi 11.00 Moto- siklet Yanşlan 12.30 Mo- tor Sporlan 13.00 Motosik- tetYanşlan 14.30 Motosik- let Yanşları 15.00 Tenis 15.30 Segeln 16.00 Motor Sporlan 16.30 Bisiklet Ya- nşlan 18.00 Tenis 21.00 Extremsport 21.30 Bow- ling 22.30 Dart 23,30 Mo- tor Sporlan 24.00 Boks 01.00 MotorSporlan 02.00 Motor Sportan 02.30 Ka- panış. 13.00 Vera am Mittag 14.00 Sonja 15.00 MacGyver 16.00 StarTrek 17.00 Bayvvatch 18.00 Je- der gegen Jeder 18.30 SAT 1 Regional Report 19.00 biitz 19.30 SAT 1 lslewsmagazin, SAT 1 Spor 20.00 Geliebte Schwestem 20.30 GKJcks- rad 21.15 Tresko 23.30 ran SAT 1 Futbol 00.45 Dıe Harald Schmıdt Show 17.00Joumal17.15Pyra- mide 17.45 Bus et Com- pagnıe 18.35 Fa si lachan- ter 19.00 Wissens-Quiz 19.30 Journal/meteo 20.00 Paris lumieres 20.30 Journal de la TSR 21.00 Savoir plus 22.00 Au nom de la loi 23.00 Journal 23.35 Les enfants d'Edo- uard 01.25 Meteo 02.00 Joumal de la RTBF 02.30 Universite. TKT4 14.50 'At Yanşlan' TRT 4'te TV Servisi - TRT ve Tür- kiye Jokey Kulübü arasında imzalanan anlaşmaya göre at yanşlan dört yıl süreyle TRT 4'ten yayımlanacak. 3 Mayıs 1998 pazar günü Türkiye Jo- key Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hazım Gözlükçü ve TRT Genel Müdürü Yücel Yeuer arasında imzalanan an- laşmaya göre at yanşlan bu- günden itibaren TRT 4 kana- lından naklen verilecek. TRT1 15.05 'Yansıma' TV Servisi - " t ş sağhğı ve iş güvenliği" konusu- nun ele alınacağı "Yansı- ma"yı Sevtap Yasa ve Ha- luk Ertem dönüşümlü ola- rak sunuyor. Canlı yayımlanan tartışma progTamının bugünkü ko- nuklan şöyle: Istanbul Mes- lek Hastalıklan Hastanesi Başhekimi Dr. Nazif Yeşil- leten, GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd. Prof. Kadir Arıcı, Türk-tş Genel Eğitim Sekreteri Salih Kı- lıç, DİSK Ankara Temsil- cisi Tayfun Görgün, Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi Dr. Sedat Ab- basoğlu, işçi Sağhğı ve Gü- venliği Merkezi Müdürü Dr. Handan Uysal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağhğı Dairesi Başka- nı Onan Kuru. TRT2 20.00 'Albüm' TV' Servisi - Yabancı mü- zik programı "Albüm"de bu hafta yer alan şarkıcılar ve seslendirecekleri parçaları şöyle: Mariah Carey "Bre- akdown", Janet Jackson "Got Till It's Gone", Tooi Childs "Man Rivers to Cross", Gloria Estefan "Turn the Beat a Round", Björk "Miss You", Vanes- sa Mae "Stonn", Sherly Crow "Serenade", Celine Dion "My Heart Will Go On". Kerem Demircioğ- lu'nun sunduğu programın yapımcılığını v^ yönetmen- liğini Pürşeo Ergüder üst- leniyor. HBB 22.45 'Yüksek Tansiyon' ; : TV Servisi - Erhan Ak- yıldız'ın hazırlayıp sundu- ğu "Yüksek Tansiyon*"da bu hafta, "30. yılında 68 kuşağı" ele alınıyor. Canlı yayımlanan tartışma progra- mma, 68 kuşağı öğrenci li- derlerinden Bozkurt Nuh- oğlu,68'lilerVakfı Başka- nı Haşmet Atahan. eski MTTB başkanlanndan Ra- sim Cinisli ve İsmail Kah- raman konuk oluyor. Küçüğünyaşam mücadelesi MURAT OZER Birkaç gün önce biten 17. Ulusla- rarası lstanbul Film Festivali'nde iz- leme şansına kavuştuğum Soren Kragh-Jacobsenın "Kuş Soka- ğı'ndaki Ada"sı (Oen i Fuglegaden). anlatımolarak Steven Spielberg'ün bol Oscarlı filmi "Schindler's List- Schindler'in Listesf'ni anımsattı ba- na. iki filmin de ortak teması, tkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Ya- hudileri sistemli biçimde ortadan kal- dırma düşunceleriydi. Gerçi bakış açı- lan birbirleriyle örtüşmüyordu. ama si- nemasal açıdan iki fılmde de aynı sı- cakhğı hissetmek mümkündü. "Kuş Sokağı'ndaki Ada", Var- şova'da bir Yahudi gettosunda Nazi baskısı altında yaşayan insanlan tanı- CINE5 21.25 Kuş Sokağı'ndaki Ada - Oen i Fuglegaden / Yönetmen: Soren Kragh - Jacobsen / Oyuncular: Patrick Bergin, Jordan Kiziuk, Jack VVarden, James Bolam, StefanSauk/1997 Danimarka-lngiltere- Almanya yapımı, 107 dakika. tır bize önce. Bunlann içinde üç kişi- lik bir aile ise asıl ilgi konumuzdur. 11 yaşındaki Alex (Kiziuk), babası Ste- fan (Bergin) ve Boruch amcasıyla (Warden) birlikte küçük bir dairede yaşamaktadır. Her gün Naziler gelip kısım kısım toplama kamplanna gö- türmektedir Yahudileri. Ve bir gün sı- Başroldeki küçük aktör Jordan Kiziuk'un olağanüstü bir performans sergile- diği yapım, sinema sanatının hiçbir zaman 'tıkanmayacağınr kanıtlıyor. ra onlara da gelir. Stefan ve Boruch, bir kargaşa çıkararak Alex'in kaçma- sını sağlarlar, ama bu arada Boruch vu- rularak ölür. Stefan "sa toplama kam- pına gönderilır. Alex, her gün arkadaş- lanyla oyun oynadıklan terk edilmiş bir harabede saklanmaya başlar. Ken- dince yöntemlerlerle "kusursuz" bi- çimde saklanan küçük çocuk, yaşaya- bilmek için büyük çabalar harcamak- tadır. Yaşam artık daha da güçtür.. 1988 yapımı fılmi "Skyggen af Emma-Emma'mn Gölgesi"yle Can- nes Film Festivali'nden ödülle dönen Danimarkalı yönetmen Soren Kragh- Jacobsen, başroldeki küçük aktör Jor- dan Kiziuk' un olağanüstü performan- sının da getirdiği avantajla filmini kü- çük bir başyapıta dönüştürmeyi bili- yor. Neredeyse tamamı tek mekânda (yıkık dökük bir bina) geçen film. butür yapımlann temel aksaklıklannı taşımıyor. 107 dakika boyunca izleyiciyi ahp göturen ve Alex'in mücade- lesiyle özdeşleştirmeyi başa- ran yapım, politik söylemıni canhıraş çığlıklarla dile getır- mek yerine fısıldamayı tercih ediyor. Böyle yaparak "ka- zanmayı" da başaran bu önemli sinema filmi. zaman zaman naif, zaman zamansa alabildiğine sertlik içeren bir anlatımla bütünleşiyor. Jordan Kiziuk dışında Pat- rick Bergin ve Jack Warden gibi deneyimli aktörlerin de aksamayan kompozisyonlar çizdiği "Kuş Sokağı'ndaki Ada", 1997 Berlin Film Fes- tivali'nde "özel mansi- yon"la ödüllendirilmişti. Si- nema sanatının hiçbirzaman "tıkanmayacağının" kanıt- lanndan biri bu fılm... >• • - • Hitchcock'tan sıradışı gerilim TV Servisi - "Arka Pencere", tek bir mekânda geçmesine karşın izleyi- ciyi kavrayıp götüren. sıradışı bir ge- rilim filmi. İzleyici, klostrofobi duy- gusuna kapılmıyor ama, filme iyiden iyiye kapılıyor. Bu fılmiyle iftihar eden hatta "Shadovv of a Doubf'la birlikte bütün fılmlen içinde en çok onu beğenen Alfred Hitchcock, esas gerilimi sağlayan olayı hiç aksatma- dan. hepsini inşa ettirip 12 tanesini de döşettiği evlerden bize nefıs vin- yetler sunuyor. Bir dergi fotoğrafçı- şıikınk bacafı yüzüaden odasırlda mahsur kahnıştır. Komşulannın özel yaşamlannı izlerken. avlunun karşı tarafında bir cinayet işlendiğinden kuşkulanır. Polis ona inanmaz. Kanal 6 20.50 Arka Pencere - Rear Window / Yön: Atfred Hitchcock / Oyuncular. James Stevvart, Grace Kelly, Raymond Burr, Judith Evelyn, VVendell Corey, Thelma Rrtter /1954 ABD yapımı, 112 dakika. L.B. Jeff Jeffries (Stewart), sol ba- cağı kınldığı için evinde mahsur kal- mış bir fotoğrafçıdır. Sıkmtıdan, kom^ şularının özel yaşamını izler. Çeşit çeşit insan vardır görüş sahasında ama onu en çok, hırçın kansıyla yaşayan Lars Thorwald (Burr) ilgilendtrir. Hitchcock'la sık sık çalışmış Ja- mes Stevvart ile daha sonra "To Catch a Thiefde de oynayacak Grace Kelly, çok iyiler. Üstelik Kelly'nin karakteri Lisa. Hitchcock kadınlannın çoğunun aksine zeki ve esprili. Ama bu muhabbete ve Hitchcock'un her zaman olduğu gibi kostüm tasanmcı- sı Edith Head'e müdahale ederek Kelly'nin giydiği her şeyi bizzat seç- mesine karşın genç aktris onun takma göğüs önerisini kabul etmedi. "Arka Pencere" dört dalda Os- car'a »day oldu: Senaryo (Johfn Mic- hael Hayes. Corneil NVoolrich'ın "It Had To Be Murder" adlı romanın- dan uyarladı). Yönetmen, Ses ve Gö- rüntü (Robert Burks). Ölümle şakalaşan nesil yetiştirmemek için... TV Servisi - TRT'nin başlattığı "Ekranlarımızı Şiddetten Uzak Tutalım" kampanyasında ikinci aşama önceki gün başladı. On beş gün sürecek bu kampanyanın sloganı ise "Ölümle şakalaşan bir kuşak yetiştirmemek için çocuklarımızı şiddetten uzak tutalım". 22 Nisan'da başlayan ilk kampanyava, aralannda Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay. ANAP Grup Başkanvekili Uğur Aksöz. TtSK. Başkanı Reflk Baydur. Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği Başkanı PTof. Dr. Türkân Saylan, Hak-!ş Genel Başkanı Salim Uslu'nun da bulunduğu bir çok kişi destek verdi. NTV 22.301 Belgesel yapım Gurbetçilerin öyküsü TV Servisi - NTV, Türk işçilerinin 1957Haziranrnda tersanelere gönderilen 12 ki- şiyle başlayan Almanya se- rüvenini "40 Yıllık Ala- manya Rüyası" adlı belge- selde topladı. Gülnur Ye- şilbaş ve Somnur Var- darın birlikte hazırladığı belgeselin ilk bölümünde, o dönemin çalışma bakanla- nndan Cahit Talas, Bülent Ecevit, dönemin politikacı- lanndan Süleyman Demi- rel'le röportajlar yer alıyor. Almanya'ya ilk giden Türk işçileri gidişlerini, ta- nıklıklannı, yaşamlannı ve gözlemlerini de anlatıyor- lar. Dünyanın kaderini etki- leyen Berlin Duvan'nın ya- pılmasının Türk işçilerinin yazgısını belirlemesi üzerin- de de durulacak. atv 23.20 'Haberci' ; Filipinler'den izlenim TV Servisi - Coşkun Aral ve ekibinin hazırladı- ğı belgesel program "Ha- berci" bu hafta Filipin- ler'deki yaşamı ekrana ge- tiriyor. Zengin kişilerin yap- tırdığı, neredeyse bir ev ka- dar geniş ve gösterişli me- zar odalannı, küçük birer gecekonduya çevirerek ha- yatlannı burada sürdüren Filipinliler'in yaşamlannı ekrana getiren yapırnda ay- nca. her pazar yapılan do- muz ziyafetleri ve horoz dövüşleri yer alıyor. Filipinli doktorlann ger- çekleştirdikleri narkozsuz, bıçaksız ameliyatlann da ekrana geleceği programda son olarak Paskalya önce- si düzenlenen çarmıha ge- rilme töreninden görüntü- ler yer alıyor. atv 00.05İ 'Bir Yudum însan' Can Yücel tanıtılıyor TV Servisi - Nebil Öz- gentürk'ün hazırladığı bel- gesel "Bir Yudum tn- san"ın bu akşamki bölü- münde şair Can Yücel yer alıyor. Yaptmda Yücel'in ki- şiliği, anılarla dolu hayatı ve kendine özgü şiirleri ekrana geliyor. Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'in oğlu olan Can Yücel prog- ramda, babasıyla ilgili anıla- nnı anlatırken 1950'li yıl- lardaki Türkiye'nin eğitim ve kültür hayatına da ışık tu- tacak. Köy Enstitüleri üzerin- de oynanan oyunlarda röpor- tajlarla anlatılacak. Can Yü- cel aynca, Bülent Ecevit'le paylaştığı çocukluk anılan- nı, Londra ve Paris'teki öğ- rencilik günlerini, babasıyla ilişkilerini ve hayatla ilgili tavnnı da anlatacak. İkiz kardeşi Canan Ero- lat'ın da renkli anılanyla yer alacağı yapımda, Doğan Hız- lan, Necati Doğru, Derya Köroğlu, Leman Dergisi'nin yayın yönermeni Metin Üs- tündağ, şairSunay Akın ve Ergun Hiçyılmaz ında Yü- cel'i anlattıklan röportajlar ekrana gelecek. \^ TRT2 19.351 'Yaşam Solmasın' 'Çayırlar ve meralar' TV Servisi - Türkiye Çev- re Vakfi Genel Sekreteri En- gin Ural'ın sunduğu "Ya- şam Solmasın"da. çayırlar ve meralann doğal denge açı- sından önemi ve yeni çıkan mera yasası ele alınıyor. Po- latlı Kabak köyündeki hay- van yetiştiricileri ve Polatlı Tafim Müdürlüğü uzmarila- rryla yapılan söyleşilerin ek- rana geldiği programın stüd- yo konuğu ise işletmeci Ah- met Arif Demirer. Ağrı ya nostaljikbiryolculuk TRT 2 22.40 TURHAN GÜRKAN Ağn'ya Dönüş - Yönetmen: Tunca Yönder / Senaryo: Aykut Tankuter, Tunca Yönder Muzfk: Serdar Kalafatoğlu / Oyuncular: Ayşegül Aldinç, Can Gürzap, Haluk Kurtoğlu, Bennu Yıldınmlar, Murat Coşkuner, Tuncel Kurtiz / 1993-1994, Yeni Yapımlar. Gazeteci Haluk Şahin'in özyaşam- sal izler taşıyan yapıtından Tunca Yönder'in uyarladığı "Ağn'ya Dö- nüş"te. 194O'lı yıllarda üsteğmen ola- rak görev yaparken Ağn Dağı etekle- rinde kansı kaybolan emekli albay Mehmet Şahin'in, yanm yüzyıl son- ra oğlu ve geliniyle birlikte bu yöre- ye Doğu Ekspresi'yle yaptığı yolcu- luğun öyküsü anlatılıyor. O zamanlar iki yaşında olan Haluk Şahin'in aile- sinin de içinde yer aldığı yapımda, son 50 yıl Türkiyesi'nin değişen top- lum yapısmın da değerlendirmesi ya- pılıyor. Film vedizilerindeCumhuri- yet'in ilk yansının görkemli atmosfe- rini yansıtan Yönder, 194O'lı yUlann panoramasını çizdiği bu dönem fil- mmde Köy Enstitüleri'ne de değine- rek, bu eğitim kaynağımızı acımasız- ca kurutan çok partili dönemin siya- sal iktidanna sert eleştiriler yöneltiyor. Tv PROGRAMLARI •o 06.30 Sabah Haberlen (Canlı) 09.00 Çocuk Şaati (Tekrar) 10.00 Haberier 10.05 Öğteden _ Önce (Canlı) 11.00 Haberier 11.05 Öğleden önce (Devam) 12.00 Haberier 12.10 Dizi: La Nena 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içinden (Canlı) 14.00 Haberier 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Haber- ier 15.05 Yansıma (Canlı) 16.00 Haberier ve Borsa 16.10 Yansıma (Devam) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Ço- cuk Saati (Canlı) ia00 Haberier i a i 5 PTT-Fenerbah- çe Basketbol Karşılaşması 19^0 Spor Haberlen 20.00 Haberier ve Hava Durumu 21.00 UEFA Kupası Tanıtım Programı 21.35 Inter - Lazio UEFA Kupası Finali (Nak- len) 23.30 Vesaire 00.15 Günün Getirdıklerı 00.50 Ge- ce Başlarken (0312 428 22 30). 06.15Açıliş06^0MEBAçıköğretimLise- si Dere Programlan 07.40 Anadolu Üniver- sitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Prog- ramlan 09.00 GAP TV'ye Geçiş 18^8 GAP TVden Geçiş 19.00 Akşam Bülteni 19.35 Yaşam Sol- masın 20.00Albüm 20.35 Akşama Doğru (Canlı) 2120 Yaşamla Iç Içe (Canlı) 22.00 Gece Bülteni ve Ingilizce Haberier22J0 Festiyalde Dün, Bugün, Yann 22.40Yer- li Film: Ağn'ya Dönüş 00.20 Dizi: Deniz Şahınleri 01.15 Kapanış (0 212 259 72 75). 09^8 Açıhş 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Film: Son Atış 13.30 Belgesel: Bilim ve Tek- notoji 14.00 TBMMTV 19.00 Stop 1019.35 Belgesel: Face of The World 19.55 Genç Haber 20.05 Dizi: Pota Altı 20.35 Gençlik Evi 21^5 Baraj 22.15 Türkiye'nin Kuşları 22.45 Müzik Koridoru. 0758 AçılışOaOOMEB Açıköğretim üsesi Ders Programı 10.00Anadolu Ünivenstesi Açıköğ- retim Fakültesi Ders Programı 13.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programı (Tekrar) 14.50 At Yanşlan (Canlı) 17.40 MEB Acıköğretım Use- si Ders Programı (Tekrar) 19.00 Anadolu Unıversitesi Açjköğretim Fakültesi Ders Programı 24.00 Kapanış. 05.35 Açıhş 05.40 Öğrendikçe 06.30 Sa- bah Haberieri 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberier 10.05 Öğteden Önce (Canlı) 11.00 Haberier 11.05 Oğleden Önce (Devam) 12.00 Haberier 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Haber 1313.30 Yaşamın Içinden (Canlı) 14.00 Haberier 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Ha- berier 15.05 Sizin İçin (Canlı) 16.00 Haberier ve Bor- sa 16.10 Izmir'den (Canlı) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Dönme Dolap 18.00 Haberier 18.30 Pop 10 18.55 Akşama Doğru 19.40 Ingilizce ve Almanca Haber- ' ler 19.50 Spor Haberieri 20.00 Haberier ve Hava Du- aımu 21.00 Halk Konseri 22.00 Belgesel: Pireenne Milet 22.30 Belgesel: Avrupalı Türkler 23.25 Aftilâ ll- han'la Zaman İçinde Yolculuk 24.00 Günün Getir- dıklerı 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Telegün. 07.00 Show Başlıyor 0a00 Dallas 09.00 Dizi: Bitme- yenAşk 10.15 Dizi: Tarzan 11.00 Yerii Film: Dinme- yen Sm 13.00Çizgi Film: Çıko 1330 Çiz- gi Film: Küçük Denlz Kızı 14.00 Çızgi Film: Guliver'in Serüvenlen 14.30 Dizi: Hangimiz Eşek 15.30 Buyük Kuçük De- meden 16.15 Yerii Fıkn: Buruk Ao mOO Dizi: Cesur ve Güzel 19.00 Dizi: Yalan Rüzgân 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15Yabancı Film: Süper Kö- pek 23.00 Sıcağı Sıcağına 24.00 Haber Hattı 00.30 Ekomagazin 00.45 Yaban- cı Film: Zamanın Hâkimi 02.30 Belge- sel: Mavı Sessizhk (0212 286 35 35). 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Çizgı Film 09.30 Müzik Sepetı 10.00 Erken Teşhis 11.20 Çiz- gı Film 11.30 Sabah Neşesı 13.00 Haberier 13.15 Biz Bize 14.45 Yerli Film: Bana DerlerFosforiu 16.30 Dizi: Üç Aşağı Beş Yukan 17.15 Ara Ha- berier 17.25 Alo Olimpıyat 18.35 Radar 19.00Ardan Zentürk-BaharTunalı ve Bu- gün 19.40 Rana Elik'le Sıcak Gündem 20.20 Arka Pencere 20.30 Spora Ba- kış-Hava Durumu 20.50 Yabancı Film: Arka Pencere 22.50 Ekonomi Vıtrini 23.45 Haber 6 00.05 Yabancı Film: Sahte Aşk 01.45 Haber 6 02.05 Son Nokta 03.25 Yabancı Film: Bisiklet Hırsızlan 04.35 Belgesel: Bahamalar 05.35 Muzık Sepeti (0 212 284 31 50). 06.25 Yabancı Film: Zin- cırieri Kıran Adam 08.15 Yabancı Ftlm: Aşk Uğru- na 09.50 Yabancı Film: Montana 11.25 Yabancı Film: Cinayet Çemberi 13.15 Yabancı Film: Hitler Yaşıyor 15.10 Ka- mera Arkası 15.30 Ülker-Darüşşafaka Karşılaşması (Canlı-Şifresiz) 17.00 Ya- bancı Film: İlk Korku 19.05 CINE 5 Ajanda 19.15 Gala Magazin 19.20 Ya- bancı Film: Vampirle Görüşme 21.25 Yabancı Film: Kuş Sokağmdaki Ada 23.15 Büyük Beyaz Hüsran 00.45 Ya- bancı Film: Katil Kim? 02.20 Kadınlar veRenkler 03.10 Gizli Itiraflar 10 03.40 Internet Kızları (0 212 225 55 55). 09-00 Haber 09.20 ü- festyte 09.30HaberÖze- ti 09.35 Ekonomi, Gün- demdekiler, Para Harcatma Sanatı (Tek- rar) 12.00 Günün Içinden 14.00 Haber 14.20 Ufestyle 14.30 Haber Özeti 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün, Ekono- mi. Dünyada Bugün 18.10 Gece Gün- düz 18.35 Gündemdekiler 19.00 Ha- berier 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bu- gün 20.00 Haberier 20.45 Spor Gün- demı 20.50 Ekonomi 21.05Akiın Yolu 22.05 2000'in Ötesi 22.30 40 Yıllık Ala- manya Rüyası 23.05 Dünya Gözüyle Anadolu 23.30 Gece Gündüz 24.00 Ha- ber Bülteni (0 212 213 03 33) 07.00 Uyan- ma Zamanı 06^0 Mega 11.00Jess 13.00 Speoal Vı- deo13J0Mert14.30Vıde- one 15.00 Pınar 16.00 Me- ga Beşli Burçın 18.00 Spe- cıal Video 18.45 Puma Hit Lıst 19.45 Haberier 20.00 Boggle Kelıme Avı 20.30 Videone 21.00 Haberier 21.10 Men-e Men 2 Z » VV deone 23.00 Cem Cemi- nay Show 00^30 Videorte 00.45 Mega01.15 Playüst 01.50 Gece Yansı 03.30 Müzik (0212 288 75 75). 07.35 Gündem 09^0 Haber Bül- teni 09^0 Eko Start 10.10 Pa- ra Raporu 11.35 Son Düz- lük 12.10 Para Raporu 1Z35 Dünya Modası 13.00 Haber Bülteni 13.35Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.35 Sektör Sohbetlerı 15.10 Para Raporu 15.35 Piyasalar 16.10 Para Ra- poru 16.35 Eko Finish 17.10 KahveMolası 18.10 Eko Finish 18.35 Hedef Universite 19.35 Dünya Modası 20.00 Haber Bül- teni 21.00 Yabancı Film: Adalet Kardeşliği 23.10 Forum 00.30 Haber (0212 282 51 00). KANA1E W C t V Kuşağ. 11.00 Haber/İMKB 11.10 Çocuk Bakıcısı 11.35 Dizi: Tatlı Ikızier 12.00 Haber 12.10 Doğa Öyküleri 13.00 Haber 13.20 Magazin Dünya- sı 13.40 Şaka Tımi 14.10 Çız- gı Ötesi 15.10 Çızgı Ötesi 16.10 Dizi: GızS Hayatlar 17.10 Sokak Kanunu 18.00 Gunce 19.00 Ikı Kışilik Dünya 19.30 Ana Haber 20.25 Uykudan Önce 20.35 Yabancı Film: Serseri Âşık 22.20 Müzik 23.10 Aslı Astarı 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yabancı Film: Overruied (0212 282 36 00J. • 07.00 Kahvaftı Haberieri O \\ğ 09.00 Lezzet Pınarım • • • w (Tekrar) 09.45 AyşeÖzgün Talk Show 11.00 Yerli Film: Kanun Kanundur 13.00 Gün Ortası 13.30 Çiz- gı Film: Süper Ördekler 14.00 Çizgi Film: Kara Kanat 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Ge- lin - Kaynana 18.00 Dizi: Seytanın Göz- yaşları 19.00 Dizi: Süper Baba 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Hava Durumu 20.50 Spor Haberieri 21.00 Dizi: Böyle mi Olacaktı 22.10 Di- zi: Çiçek Taksi 23.20 Haberci 24.00 Gece Haberieri 00.05 Bir Yudum İnsan 00.45 Yabancı Film: Kan Bağı 02.40 Müzikh Dakikalar (0212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Di- zi: Manuela 10.00 Yerli Film: Sefiller 11.30 Huzu- ra Doğru 12.00 Haberier 12.15 Hanı- meli 14.05 Siyaset Vitrini 15.05 Çizgi Film 16.05 Dizi: Sevgili Isabel 17.00 Ha- berier 17.30 Tek mı?Çiftmi? 18.30 Di- zi: Eltiler19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Erguvan Yılları 21.00 Dizi: Dedek- tif Nash 22.00 Haberier 22.20 Alterna- tif 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yabancı Film: HaydutlarÇetesi 02.05 Belgesel: Kaptan Cousteau 03.05 Dizi: Manuela 03.30 Müzik 04.30 Dizi: Sevgılı Isabel 05.05Dizi: Komşular(02126522560). 09.00 Çizgi Kahramanlar Yanşıyor 09.30 Taş Devri 10.00 Sevimli Kahramanlar 10.30 Küçük Melekler 11.30 Farklı Bir Gün 13.00 Haber 13.10 KatılsanaYanşsana 1&50Yer- li Film: Hasret Sancısı 15.50 Çızgi Film: Ayı Yogi 16.20 Çizgı Fılm: Casper 17.00 Çizgı Film: Şirinler 17.30 Bayanlar Voleybol 18.10 Dizi: Çılgın Bedış 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Günün Yorumu 20X0 Spor Gündemi 20.10 Çarkıfelek 21.20 Dizi: Ayn Dünyalar 22.20 Dizi: Ateş Dansı 23.20 Gecenin Içinden 23.50 D Lüks 00.40 Yabanct Fılm: Deadly Currency02.00 Türk HalkMüzığı (0 212 275 51 11). N 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Mega Tanı- ~ tım 09.30 Dizi: Esmeralda 10.30 Yerli Fılm: Gül ve Şeker 12.30 Çizgı Film: HayaletAv- cılan 13.00 Gün Ortası 13.30 Deli Murat 16.00 Yerli Fılm: Ibo Beni Anneme Götür 17.40 Di- zi: Şehnaz Tango 18.40 Fertıunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.40 Dizi: Kara Melek 21.50 Dizi: Sır Dosyası 23.40 Gece Hattı 24.00 Ya- bancı Film: Düşman Duygular 01.40 Motor Sporla- n Dünyası 02.20 Mega Tanıtım 02.50 Muzık... Müzik... Müzik 04.00 Mızrap 05.40 Zırve Defterı 06.30 Şaban Askerde(0 212 448 80 00). 10.00 Haberter 10.10 Politika Günde- mi 11.00 Haberier 11.05 Dört Mev- sim (Canlı) 12.00 Haberier 12.050x1x2 AtYanşı 13.00 Haberier 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberier 16.05 Megarispons 16.35 Belgesel: HayvanlarÂAIemi 17.00 Haberier 17.05 Müzik Bahçesi 18.00 Hayatımız Mo- da 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Leydi Dubarry 22.00 Onda On Haber 22.45 Yüksek Tansiyon (Canlı) 24.00 Haberier ve Ha- va Durumu 00.30 Megarisons 01.00 Hülya Abla Siz- lerie 01.20 2'den 4'e 03.30 Kapanış (021228148 00). j0S± 07.00Cümbüş 07.30Sabah Kahvesı 09.00 B O f H Yabancı Film: Kuzeyli Prens 11.00 Tür- ^ s ^ külerimiz12.00GerçekKesıt 13.00 Anka- ra Gündemi 13.30 Banş'la Müzik 15.00 Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas'la 19.00 Yarışma 19.30 Flash Haber 20.00 Bizim Bakkal 20.45 Flash Sinema Kulübü 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesit 01.00Yıldo İle 02.00 Ka- panış (0 212 256 82 82). 09.00 TRT 2'den Geçiş 09.05 Bu Sabah 10.05 Susam Sokağı 10.35 Afacan Kız 11.05 Ateşten Günler 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Müzik Nostalji 13.30 Cumhuriyet Çınan 14.00 Etkın Sulama 14.15 Sızin İçin Seçtikleri- miz 14.30 Haberier 14.45 Dıcle'den Gelen Şifa 15.45 Sizin İçin Seçtıklenmiz 16.00 Söyleşi 17.00 Düşüne- lim Konuşalım Yanşalım 17.45 Sizin İçin Seçtiklerimiz 18.00 Gide Gide GAP 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog