Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

6 MAY1S 1998 ÇARŞAMBA CUMHURtYET SAYFA EKONOMI 11 Kısa... Kısa... • İŞ BANKASrndaki kamu hisselerinin halka arz kesin satış fhatının 8 Mayıs Cuma güniı ilan edikceği bildirildL • IMF Turkıye Masası Şefı Martın Hardy, Turkı>e'de yurutulen ozelleştırme programını cesaret \encı bulduğunu belırtırken enflasyonun en önemlı problem olduğunu soyledı • SAGRA Gıda için Bayındır Holding ile Taciroğlu Grubu arasında sektorel ışbirliği kuruldu. Yüzde 5'lik hisseyle Sagra'ya ortak olan Taciroğlu Grubu )önetimde soz sahibi olacak. Bayındır Holding Başkanı Kamuran Çortuk, bir yıl sonra Sagra'yı halka açacaklannı belirtti. • PASTAVlLLA halka açılıyor Yûzde 16 67'sını halka açacak olan Pasta\ ılla. Koç Grubu"nun borsadakı 18 şırketı olacak Hısseler 11 bın 500 lıradan satılacak lHEczacıbaşı • ECZACIBAŞI Holding, sahip olduğu "\skaynak" ve "Kobatek" uretkisı kaynak Tekniği Sanayi \e Tîcaret \Ş'nin vuzde 50 hissesini, dun imzalanan anlaşma Ue ABDIi The Lincoln Electric Compam "ve satarak bu şirketk ortaktık kurdu. • YURTBAMCta yapılan görev değışımı sonucunda genel mudürluk gore\ ıne Engın Aras getınldı • VESTEL'in 1997 yılı brüt satış hasılatı bir önceki >ıla göre yuzde 233 oranında artarak 80 trihon 729 müyar 332 mirvon liraya ulaştı. Şirketin net kân ise 7 trilyon 703 mihar lira olarak gerçekleşti. • KİGEM tarafından Ozelleştırme Idaresı Başkanlığı gorevlılen hakkındakı suç duyurusunda takıpsızlık karan venldı • GARANTİ Bankasının kefilsiz kredi kartı Açık Kart 200 binı aşû. Dun 200 bininci kart sahibi Vaşar kaya Ertunç'a Antaha'da iki kişilik. bir haftalık tatil hediye edildi. TÜSİAD Brüksel Temsilcisi, AB'ye üye ülkelerin Euro'ya geçişlerini değerlendirdi Tiirkiye yine lıazırlıksız HAZALATEŞÇAKIR TLSİAD Brüksel Temsilcisi Bahadır KaleağasL tıcan partnen- mız A\Tupa Bırlığı'nın ortak para bmmıne geçışının Turkıye yı doğ- rudan dogruya etkıleyeceğını söy- ledı TUSlAD \e TİSK Avrupa Bır- lığı Temsilcisi, Brüksel Lnıversı- tesı oğretım uyesı Kaleağası, haf- ta sonunda gerçekleşen Avrupa Bırlığı'nın Euro zırvesmın ardın- dan tartışmalan suren para bırlığı. ortak merkez bankası kararlannın Turkıye'ye etkılenne ılışkın soru- lanmızı yanıtladı Kaleağası'nın • TÜSÎAD Brüksel Temsilcisi Bahadır Kaleağası Euro'nun Turkıye'ye etkılennı şoyle değerlendırdı Bankalar, şırketler bırçok kurum duzenlemeye gıtmek zorunda kalacak Konunun kavranmış, sıstem açısından oğrenılmış olması gerekıyor Turkıye uzakta görüluyor yanıtlan şoyle - Avrupa kamuoyu, para birliğj- ne psikokıjik olarak hazır mı? Ta- nıtım sürecinde neler >apdı>or? - Euro ıçın gen dönulmez bır sü- rece gınldı Avrupa'da da kamu- oyunun Maastncht Anlaşma- sı'ndan ben ulusal sıyası sısteme bellı bır hoşnutsuzluğu var tşsızlığınartması, sıyası sıkıyo- netım, bırbırlenne benzeyen sıya- sı partıler konusunda kendını gos- tenyor Mıllıdevletleregemenlık- lennm bır kısmını Avrupa Bırlı- ğı'netransferedıyor Kamuoyu da bunun farkında Ulkeler, çözeme- dığı sorunlan AB'yeyükluyor AB gunahkeçısıhalınegelıvor Doğal olarak da para bırhğıne tepkı do- ğuyor AB sosyal-psıkolojık bır devnmyaşayacak Eğerhükumet- ler yonetım hatası yapmazsa Bu- nun ılk hatasını yaptılar Merkez Bankası Başkanı seçımınde Yenı yuzyıl hesaplannda Euro etkısın- den soz edebılınz - Bu durumda \B'nin EuroŞu bir kaldıraç olarak kullandığını sovlevebilirmiyiz? -E\et Kamuoyu harcamalannı duzene koyarak reform yapmala- n gerekıyor Bunun ıçın kısıtlama- lar yapması gerekırdı Bu da seç- menlen hoşnutsuz edecektı Seç- mene rahat satmak ıçın. para bın- mının gerektırdığı kıstaslan, sıkın- tılan kaldıraç olarak kullandılar -Siyasi pazarhkj onunu nasd de- ğerlendirivorsanuz? - AB bılıyor kı küresel düzende güçlu olmak zorunda Tek başına yeterlı ekonomık. sıyası guce sa- hıp oimadığı ıçın bırleşmek zorun- da Tıcan bır blok olarak AB ge- lıştıkçe zaten mark nüfuzu olacak Almanya'nın ıçınde enyeceğı bır ortak bınmı tercıh eder Bu da ışın öbüryanı Avrupa'dakıolaylarsa- dece malı gerekçelı değıl Bu pa- ra ne kadar alanda geçerlı olursa o kadarıyı - Döviz piy asasında Avrupa pa- rasından dolara kacış olacak mı? - Buyuk bır ıhtımalle temkınlı gıdecektır Malı pıyasada kımse yumurtalannı bır sepete koymaya- caktır Bu bır, ıkı yıl ıçınde sıste- mın oturup oturmadığı bellı ola- cak Tumhesaplardaonagoreya- pılacak - Vnıpa'da Merkez Bankalan- nın kısa vadeli faizoranlannı \akın zamanda%e beklenenden fazla art- brmasma yol açabilir mi? - Merkez Bankası tek başına fa- ız oranlannı arttıramayacak Av- rupa Merkez Bankası buna karar verecek Geçışdönemındebundan sakınacaktırlar tstıkrar ıçın eko- nomık tablolan zorlayacaklar - Euro'nun Türkiye'yeyansıma- sı nasıl olacak? - Tıceretımızın yuzde 50'sını AB ulkelen ıle yapıyoruz Dolayı- sıyla dırekt bır etkı olacak tkıncı- sı de AB dışındakı onemlı tıcan partnertenmızın bır numaralı tıca- n partnen de yıne Amenka, Rus- ya, lsvıçre, Ortadoğu hepsının partnen AB Bırçok para bınmı- nm kullanılmasından kaynaklanan ısrafa son venlecek Ikıncı etkısı de sıyası kımhğmı arttıracak Bu da ekonomık çıkarlannı daha ıyı savunmastnı sağlayacak. Geçış yakİastıkça fıyat belırlenmesı gı- bı yenı sorunlar ortaya çıkacak Bankalar. şırketler bırçok ku- rum duzenlemeye gıtmek zorunda kalacak Oncekı bınkım sağlan- mamışsa sıfirdan başlanması kötü sonu berabennde getınr Konunun kavranmış, sıstem açı- sından öfrenılmış olması gerekı- yor Turkıye uzakta gorulüyor ÇIFTÇI DOSTU / SADULLAH USUM! Hukumetlenn 1980 yılından bu yana ızledıklerı gubre polıtıkası, mılyonlarca çıftçımızı canından bezdırdı Aynca, Turk tarımının ve ekonomısının geleceğını de tehlıkeye soktu Kımyevı gubre, tanmın can damandır Gubresız tanm yapılamaz ve hatta duşunulemez Yuksek venmı yakalamanın, malıyetı duşurmenın tek yolu, yeterlı ve dengelı gubre kullanmak- tan geçer Dunyanın tum ulkelerınde ge- rek devlet, gerekse uretıcıler tanmda en çok sulamaya ve gubreye onem venrler Bu nedenle koca dunyada tanmda ba- şansızlığa uğrayan ve açlığa suruklenen tek ulke Turkıye'dır Turkıye'de tanm 18 yıldan bu yana ış başına gelen hukumetler tarafından dış- lanmış, sanayı ve sanayıcıye sureklı kay- nak aktaran bır sektor halıne getınlmış- tır Gene 1980 yılından sonra çarpık ve kontrolsuz sanayıleşme yuzunden, akar sulanmız ve gollenmız kırlenmıştır Ulke- mız suratle çolleşmeye yuz tutmuştur Çıftçımız kuru topraklar ustunde gub- resız ve susuz ekım yapmak zorunda kal- mıştır Orneğın, çeşıtlı araştırmalar so- nucunda Turkıye'de ıstenılen sonuca ulaşabılmek ıçın yılda 20 mılyon ton gub- re kullanmak gerektığı tespıt edılmıştır Ancak, bır tek yıl dışında, 5 mılyon tonun uzerıne çıkanlamamıştır Bunun tek nedenı, fiyat ıstıkrarının Gübre'de Oyun Ustiine Oyun sağlanamamasıdır Çunku ulkemızde kımyevı gubre, fıyatı, en çok yukselen sanayı urunlennın başında gelmıştır Yur- tıçınde gubre uretımı yetersız olduğu ıçın ozel sektore art fabnkalar gubreye ıste- dığı kadar zam yapabılmıştır Gubre sanayıcılen aynı zamanda guç- lu bır lobıye de sahıptır Bu nedenle, gel- mış geçmış tum hukumetlere ısteklerını kabul ettırebılmışlerdır Onlann ıstemedı- ğı hıçbır fiyat ve destekleme polrtıkası uygulanamamıştır. Dunyanın dığer ulke- lennde, Turkıye'de olduğu gıbı sık sık gubre polıtıkalan değıştırilememıştır Bız- de ıse gubre polıtıkalan hemen her yıl değışıklığe uğramış, hepsı de çıttçının zaranna yol açmıştır Geçmişte kalan politikalar Ulkemızde, gubreye yapılan devlet desteğı uzun yıllar yuzde 30 cıvannda devam ettı örneğın, 50 mılyon lıralık gubrenın 35 mılyon lırasını uretıcı bayı- ye, gen kalan 15 mılyon lırasını da dev- let sanayıcıye oduyordu Ancak, huku- metler odemelen gecıktınnce, gubre sa- nayıcılen ayaklandı ve destegın uretıcı- yeyuklenmesınııstedı Uzun tartışmalar- dan sonra hukumet, destekleme bedel- KIRŞEHİR ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1996 284 Karar No 1997 501 Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü \ekılı Av Nesnn Sanaç ta- rafindan davalılarOsman Alı ve Efe Öztekın alevhıne açmıj oldu ğu rücuen tazmınat davasının mahkememızde yapılan açık dunış- ması sonunda venlen karar geregınce ek rûcuen tazmınat davası- nın kabulû ıle, 14 303 167 TL'sı tazmınatın a>hk bağlama karan- nın ona> tanhı ^ 12 1990 tanhmden ıtıbaren ışlejecek \asal faızı ıle birlıkteda\alılar Osman Alı ve Efe Öztekın denmü^terekenve muteselsılen alınarak davacıya venlmesıne Davacının fazlava ılış- kın talep \e dava hakkının saklı tutulmasına hukmedılen mıktar ûzennden hesap edılen 515 000 - lıra ılam harcının davalılardan müşterek ve muteselsılen alınarak hazıneve ırat kaydına davacı kendısını bır vekılle temsıl ettırmış olduğundan vekılının sarf ettı- ğı emek ve mesaıye karsılık hukmedılen mıktar ûzennden dava ta- rıhınde yururlûkte olan Av asgan ucret tanfesı geregınce hesap edılen 1 430 000 - TL nıspı ucretı \ekaletın davalılardan müştere ken ve muteselsılen alınarak davacı> a venlmesıne bu dav a ıçın da- vacı tarafından yapılan 3 637 000 -TL mahkeme masrafının dava lılardan mûstereken ve muteselsılen alınarak davacıva venlmesıne daır v enlen karar Yargıtay volu açık olmak ûzere davacı v ekılı Av Nesnn Sanaç ın vüzûne İcarşı davalılann yokluğunda açıkça oku- nup usulen anlatılmasına karar venldığınden. tşbu karann gazete- de ılanmdan ıtıbaren 7 gun ıçensmde teblıg edılmış sayılacağı 7 gû- nün hıtamından 15 gûn sonra kesınleşmış olacagı kanunı sûresı ıçensmde temviz edılmedığı takdırde kesınleşmış savilacağı ılanen tebhğolunur 17 03 1998 Basın 13244 AKDAĞMADENİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1994 193 Esas 1996 123 Karar Davacı Orman Işletme Mudurlüğü tarafından davalılar Mevlüt Göçmen ve Zeynep Özdemır alevhıne açılan Abdurrahmanlı köyü 6ada 14ve 15 no'lu parsellere ılışkın açılan kadastro ıptalı davası- nın vapılan yargılaması sonunda. 106 ada 14 no lu parsel hakkmda davanın kabulune 15 no lu parsel hakkında kısmen kabulü ıle kıs- men reddıne karar venlmiş 14 ve 15 no lu parseller hakkında vapı- lan tespıtın ıptalme daır venlen mahkeme karan ve temjız dılekçe- sının Ba>Tam ve Bûnyamın Özdemır adlanna ılanen teblığme karar venlmış mahkeme karan ve temyız dılekçesı ılan tanhmden ttıba ren 1^ gûn ıçınde temvız edılmedığı takdırde karann ve temvız dı- lekçesının kendısıne teblığ edılmış sayılacağı ve dosvanm temyız ıncelemesı vapılmak üzere yargıtayın ılgılı daıresıne göndenleceğı hususu ılanen teblığ olunur Basın 1619"* DEVELİ ASLhT HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1995 356 Esas 1997/626 Karar Davacı Hazıne vekılı tarafından davalılar Mahmut, Kadnye. Mustafa. Haynye, Fatma. Ummugülsum Kal- kanlı alevhıne Develı ılçesı Fenese Yukan Mahallesı Eğnboyım mevknnde kaın 85 ada, 4 parselın tapu kay- dının ıptalı ıçın açılan dav ada, davanın kabulune ılışkın venlen mahkememızın 27 11 1997tanhlıkarannın, ad- reslennde bulunmayan davalılara karar yenne kaım ol- mak uzere ılanen teblığıne, teblığ tanhmden ıtıbaren 15 gün ıçınde temyız edılmedığı takdırde karann kesınle- şeceğı hususu ılan olunur Basın 15896 DÜZCE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 199X119 Es / 1998'74Kr Davacı Yakup Dursun tarafindan davalı Nevın Dur- sun alevhıne açılan boşanma davasının mahkememızde yapılan açık yargılamasında 1103 1998 tanh ve 1998'74 karar sayılı ılamı ıle Duzce ılçesı Gülormam köyû, cılt 049-03, sayfa 34 ve kutuk 119'danufusa kayıtlı, Abdullah ve Pembe'den olma, 1969 d lu \akup Dursun ıle tsmaıl ve Emıne'den olma 1976 d lu Nevın Dursun"un boşanmalarına, muşterek çocuklar 1994 d lu Elıf ıle 1995 d lu Emel'ın velayet haklannın davacı ba- ba Yakup Dursun'a venlmesıne, 6 458 000 TL yargıla- ma gıdenmn davalıdan tahsılıne daır venlen ışbu karar yasa yolu açık olmak uzere davalı Nevın Dursun vo- nünden ılanen teblığ olunur Basın 17378 KOCAELİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1995 550 Karar No 1997737 Davacı Alı Osman Kaşıkçı tarafından davalı Clker Altıntaş aley- hıne açılan Velayetın Nez'ı davasının mahkememızde yapılan açık duruşması sonucu venlen kararda, Davanın kabulû ıle Kocaelı, lz- mıtHıkmetıyeköyü,cılt 11 OtM sayfa5l kûtük325'tenûfusaka- yıtlı Alı Osman oğlu Olker'den olma 16 4 1987 D lu Ömer Fanık Kaşıkçı'nın velayennın annesı Olker'den alınarak babası Alı Osman Kaşıkçı ya venlmesıne daır venlen 24 12 1997 tanhlı mahkeme ka- ran davalı Clker Altmtas'a tüm aramalara ragmen bulunama>ıpteb- lığ edılmedığmden, adı geçene gazete ıle ılan yoluyla teblığıne. ıla- nın gazetede yayınlandığı günden 15 gün sonrasınida teblığ edılmış sayılacağı ve teblığ edılmış sayıldığı günden sonra 15 gün ıçensm- de temyız edılmedığı takdırde ışbu mahkeme karannm kesınleşece- ğı ılanen teblığ olunur Basın 18423 AKDAĞMADENİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1994 162 Esas 1996210 Karar Davacı Orman Işletme Müdürlüğü taranndan davalılar Cavıt De mır ve arkadaşlan alevhıne Abdurrahmanlı köyû 107 ada 43,44 45 ve 46 nolu parseller hakkında açılan kadastro tesbıDmn ıptalı dava- sının >apılan yargılaması sonunda 15 8 19% tanhlı karar davacı ıdare temsilcisi tarafindan 2 4 1997 tanhınde temyız edılmış olup, temvız dıiekçesının Hamıde Zışan, Ramazan, Hümeya, Necmıve, Fatma ve Hüse> ın Öca! adına ılanen teblığme karar venlmış, temvjz dılekçesı ılan tanhınden ıtıbaren 1' gün ıçınde tem>iz edılmedığı takdırde temvız dıiekçesının kendılenne teblığ edılmış sayılacafm» dosvanm temvız ıncelemesı vapılmak üzere Yargıtay'ın ılgılı daıre- sıne göndenleceğı hususu ılanen teblığ olunur Basın 18422 MERSİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 995-1105 Karar No 997-918 Davacı A) lın Karaçay ıte davalılar Fatma Şener ve 11 arkadaşı arasmdakı ıştırakın çozülmesı davasının yapılan vargılaması sonun- da venlen karar geregınce M K nun 584 a maddesı uvannca Mer- sın 1 Sulh Hukuk Mahkemesı"nın 995/87-113 savılı V'eraset belge- sındekı pavlan oranında Mersın-Nusraüye mahallesı Yenımahalle mevkıı^6pafta 3^0 ada 98 parsel sayılı taşınmazdakı ıştırak halın- dekı mülkıvetın muşterek çevnlmesıne karar venlmış olmakla. da- valılara daha once usulüne uygun teblıgat yapılamadığından mah- kememızden venlen karann ılanen teblığme karar venlmıştır Mah- kememızden venlen 18 11 1997 tanhlı 995-1105-997 918 sa>ılı ış bu karann gazetede ılanım takıp eden 7 gûn sonra, 15 günlük tem- yız süresınm başlayacağı ve temyız edılmedığı takdırde karann ke- sınleşeceğı hususu ılan olunur 24 4 1998 Basın 18452 GAZİANTEP ASLİYE 5. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Sevgı Özdemır tarafından davalı Halıl Özdemır aleyhıne açılan boşanma davasının yapılan vargılaması sonunda mahkcme- mızce 19 3 1998 tanh ve 1997 234 esas. 199&/181 sayılı kararla Gazıantep ılı Şahınbey ılçesı, Kurbanbaba mah cılt 072-01. sayfa 72 Kutük-40 da nüfusa kayıtlı Hacı ve Ayşe den olma 1 I 1970 D lu SEVGİ ÖZDEMİR ıle aynı yerde nûfusa kayıtlı Mehmet ve Senem den olma 1 1 1966 D lu HALİL OZDEMİR'm M K nun 134 maddesı geregınce BOŞANMALARINA karar venlmıştır Keyfiyet davalı HALİL ÖZDEMİR'e karar teblığı >enne kaım ol- mak ûzere duyurulur Basın 18035 BURSA ASLİYE 5. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1997 152 Davacı Hamdıye Bavkal tarafindan davalı Hacı Atılgan aleyhıne açılan senet ıptalı dav asının mahkememızde vapılan açık yargılama- sında venlen karar uvannca, Borçlusu Hamdıye Bavkal alacaklısı Hacı Atılgan olan 25 12 1996 vade tanhiı 15 000 000 - TL mıktar lı senedın. 25 1 1997 vadelı 75 000 000 - lıra mıktarlı senedın \e 25 2 1997 vadelı 75 000 000 - lıralık senetlenn ıptalıne daır venlen karar davalıva Bursa Hacı Seyfettın Mahallesı Davutkadı Caddesı \o 32 adresmde teblığ edılemedığınden ılanen teblığıne karar ve- nlmış olup ışbu ılanın yavın tanhınden ıtıbaren I av ıçınde davalı- nın mahkememıze başvurması başvunnadığı takdırde karann ke- sınleşeceğı ılanen davetıve yenne kaım olmak üzere teblığ olunur 102 1998 Basın 16675 lennın doğrudan doğruya uretıcıye oden- mesıne karar verdı Uygulama once herkesın hoşuna grttı Ancak sonradan ışın gerçek yuzu anlaşılınca kızılca kıya- met koptu Çunku, daha oncekı uygula- malarda çrftçı gubre bedelının sadece yuzde 70'ını oduyordu Yenı uygulama- da ıse çrftçı gubre bedelının tamamını cebınden karşılıyor, sonradan destekle- me bedelını bellı aralıklarla devletten tah- sıl edıyordu Fakat, hukumet aylarca odeme yapamayınca, çıftçıler sıkıntıya duştu Hatta, devlet desteğı yuzde 30'dan, yuzde 50'ye çıkanldığı halde, çıftçıler sıkıntıdan kurtulamadılar Bu kez de çıftçıler ayaklandı Önce, Erbakan-Çiller hukumetınden sonra da Yılmaz-Ecevit-Cindoruk hukumetın- den uygulamanın eskı halıne donuşturul- mesını, devlet desteğının eskısı gıbı sa- nayıcılere odenmesını ıstedıler Tanm Bakanı Mustafa Taşar, 1997 'dekı tanm şûrası sırasında gubre deste- ğının çıftçılerın ıstedığı gıbı değıştınlece- ğını mujdeledı Açıklamaya gore çıftçı gubreyı satın alırken sadece bedelının yuzde 50'sını odeyecek, dığer yuzde 50'sını de devlet sanayıcılere verecektı Boylece, çıftçı once gubre bedelırHn yuz- de yuzûnu odemeyecek, aynca, yuzde 50 devlet desteğını de alabılmek ıçın ay- larca banka kapılannda koşturmayacak- tj . Tanm şûrasında bulunan çıftçıler ade- ta bayram havasına gırdıler Ancak uygulama başladıktan btr sure sonra once sevınç yaratan bu uygula- manın aslında çrftçıye tam bır kazık ol- duğu ortaya çıktı Meğer, yenı karama- medekı yuzde 50 destekleme bolumu çı- kanlmış, yenne sabıt rakamlar konmuş.. Örneğın, 1997 yılının kasım ayında DAP cınsı gubrenın fıyatı 60 bın lıra ımış Kararnamede DAP gubresı ıçın 30 bın lı- ra destek verıleceğı yazılmış. DAP gub- resı şımdı 80 bın lıra, ama destek 30 bın lırada kalmış En çok kullanılan gubreler- den urenın fıyatı da kasımda 34 bın lıra ımış Kararnamede destekleme bedelı olarak 17 bın lıra yazılmış. Şımdı ıse ure- nın fiyatı 47 bın lıra Ama, destekleme bedelı olarak uretıcıye 17 bın lıra odene- cek.. Gubreye sureklı zam gelıyor Tahmın- lere gore onumuzdekı ekım veya kasım aylanna kadar gubre fıyatlan belkı de 100 bın lıranın ustune çıkacak Ama, rakam- lar sabıt tutulduğu ıçın destekleme ora- nı yuzde 10'lara kadar duşecek Çıftçıler başlanna gelen felaketı fark ettıler, ama atı alan Uskudar'ı çoktan geçtı! ANKARA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 19934I6 Dava dılekçesmde belırtılen Ankara, Altmdağ ılçesı, Ovacık köyünde kaın 3''0 sajılı parselın ımar gör mesı sonucunda bu parselden gıden dava konusu 30680ada 2 parsel savılı taşınmaz malla ılgılı davanın da- vaa vekılının feragatı sebebıvle Reddıne Ankara Mtındağ ılçesı Ovacık köyunde kaın 330 parselı teşkıl eden tarlanm ımar görüp gıttığı dava konusu yayla mahallesınde kayıtlı 30708 ada, 5 parselı teşkıl eden 796 m2 mıktanndakı arsa, Yenımahalle ılçesı Yuvakoy I544I ada, l parsel numarasım teşkıl eden 3379 m2 mıktanndakı 130/3379 arsa paylı 5 nolu bağımsız numaralı dubleks konut ve dava konusu olan Ankara, Ye- nımahalle ılçesı, Ergazı mahallesı, Küçukyatak mevkıınde kaın 400 m2 mıktanndakı 1695 parsel sayılı ta- şınmazlarla ılgılı ortaklığın gıdenlmesı davalanmn kabulune bu taşınmazlardakı ortaklığın taşınmazlann açık artırmada a>Ti avn satışı yolu>la gıdenlmesme karann kesınleşmesını müteakıp başvunı halınde satış ışlemlennın yapılması ıçın dosvanm Ankara Gaynmenkul Satış lcra Mûdurlûğu ne göndenlmesme. satış bedelının dosvada mevcut tapu kayıtlan veraset ılamlan ve bılırkışı raponmdakı tevzu tablosu gözönünde tutularak pa>lan oranında hıssedarlara dağıtılmasına Satış bedelı ûzennden %06 ılam harcı alınarak hazı- neje ırat kavdına ve bu harcm paylan oranında paydaşlara yûkletılmesıne bu dava ıçın davacı vekılı tara- fından yapılan ^ 614 000 lıra vargılama gıderlennm pajlan oramnda pavdaşlara aıdıyetıne taraf vekıllen- ne takdır edılen 300 000 er Tl makru vekâlet ücretmın paylan oranında hıssedarlara yûkletılmesıne karar venlmış olmakla dahılı davalılar \yteyın Bovalı Mı Aras ve Imam Batur tum aramalara ragmen buluna- madıklanndan daha önce duruşma günü de ılanen teblığ yapıldığından ışbu karar teblıgat yenne kaım ol- mak üzere ılan olunur 10 7 1997 Basın 18543 BOLU BİRİNCİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUSÖRNEK163 NOLU ÖDEME EMRİ VE İSTİHKAK İDDtASIMN BtLDİRİLMESİNE DAİR ÖRNEK 60 VARAKININ BORÇLUYA İLANEN TEBLİĞtDİR DosyaNo 1998'345 Macaklı tsmaıl Yerlıkaya Sümer Mah Solmaz Sk Bolu Vekılı Avukat Kemal Özaslan Bolu Borçlu ÖzdağElek lnş TaahhütTıc veSan Ltd Ştı Mehmet Akıf Caddesı No 18'cUdık/Samsun Alacakmıkta- n 3 750 000 000-Ash 59 000 000 - Iş farz 3 809 000 000 - ıle lc Takıp mas "'.64 ış faız Senet ve tanhı 15'6 1997 tanzım. 111/1998 vadelı bono Yukanda yazılı borç ve masraflan ödeme emnnm teblığın- den ıtıbaren 10 gün ıçınde ödemenız. Takıbın dayanağı senet kambıyo senedıne haız değılse (5) gün ıçınde vıne senet altındakı ımza sıze aıt değılse (5) gün ıçınde lcra Tetkık Mercı Hâkımlığıne bıldırmenız *ksı tak- dırde senet altındakı ımzanın sızden sadır sayılacağı Imzanızı haksız yere ınkâr edersenız takıp konusu ala- cağm °»10 oranında para cezasına mahkûm olacağınız Borçlu olmadığmız veya borcun ıtfa veva ımhal edıl- dığı veya alacağın zamanaşımına uğradığı hakkında ıtırazınız varsa bunu sebeplen ıle bırlıkte (5) gün ıçınde Tetkık Mercnne bıldırmenız Mercıden ıtırazm kabul edıldığıne daır bır karar getırmedığıruz takdırde cebn ıc- ravadevamedıleceğı Borç ödenmez.ıtırazdaedılmezse 10 gün ıçınde mal beyanmda bulunmanız 16/1 1998 tanhınde 156 adet 2'lı 12 adet 4'lü elektnk dıreğı bır adet Camak marka demır doğrama makınesı avnca 5733 kg kesılmış kösebenk demm ıhtıvaten haczedılmıştır Bu mallarla ılgılı Tedaş Samsun Elektnk Dağıtım Mü- essesesı ıstıhkak ıddıasında bulunmuştur Teblığden ıtıbaren 3 gün zarfinda ıtıraz etmedığımz takdırde llK.nun % ve 149 maddelenne tevkıfan ıddıavı kabul etmış sayılacağınız Işbu ılanın son ılan tenhınden ıtıbaren on gün sonra tebljğ edılmış sayılacağı ılanen teblığ olunur 20 4 1998 Basın 18692 SAMSUN 3. tCRA MÜDÜRLÜĞİ'NDEN ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞt 1997 2784 Macaklı Merve Sefa Güdûl Hancerlı mah Çıfte Hamam Sokak No 4 Samsun Borı,lu ^hmet Çapak Kardeşler Market, BahcelıevlerMah MevlanaCaddeNo 2 7 Samsun Borçlu \hmet Çapak alacaklı Merve Sefa Gudul'e "Mtbank San Sıt Samsun şubesınm 13 11 1997 vadelı 60S30000-TL > m e 3 l l 1997tanhlı399444000-TL 1011 1997vadelı60530000-TL 3 11 1997 vadelı 992 059 000-TL 17 11 1997 tanhlı vadelı 14 14 387 000-TL beş adet çeklı borçlu olduğunuz, admıza 163 omek odeme emn gondenlmış olup adresınızden bulunmadığından ı,ek suretlen ıle odeme emn teblığı edılemedığınden. zabıtaca da adresınızın tesbıtı mumkün olmadığından odeme emnnm v« çek fotokopılennm suretlennın ılanen teblığme odeme emn 163 ornek ılanen teblığme karar venlmıştır Yukanda yazılı bulunan borç ve masraflan ışbu odeme emn ve çek suretlennın teblığı tanhınden ıtıbaren 20 gun sureye 10 eklenmış olup 20 gün ıçersmde ödemenız takıbın davanağı senet kambıyo senedı nıte- lığıne haız değılse 20 gun ıçınde mercıye şıkâyet etmenız takıp da> anağı senet altındakı ımza sıze aıt de- ğılse bu 20 gün ıçınde aynca ve açıkça bır dılekçe ıle Tetkık Mercııne bıldırmenız. aksı takdırde kambı- yo senedındekı ımzanın sızden sadır sayılacağı ımzanızı ınkâr edersenız (haksız >ere ınkâr edersenız) ta- kıp konusu alacağın yuzde onu oranında para cezasına mahkum edıleceğmız. borçlu olmadığmız veya borcun ıtfa veya ımhal edıldığı veva alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetkı hakkında ıtırazınız var- sa bunu sebeplenyle bırlıkte 20 gun ıçınde Tetkık Mercııne dılekçe ıle bıldırerek mercıden ıtırazın kabü- lüne daır bır karar getırmedığınız takdırde cebn ıcraya devam olunacağı ıtıraz edılmedığı ve borç öden- medığı takdırde 20 gun ıçınde mal beyanında bulunmanız v eya hakıkate aykın beyanda bulunursanız ay- nca hapısle cezalandınlacağınız ıhtar olunur 21 1 1998 Basın 4014 DOĞANŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN EsaiNo 1993 149 Davacı Hasan Erbaş tarafindan davalılar lzzettın Erbaş ve arkadaşlan aleyhme mahkememıze açılan taz- mınat davasının >apılan vargılaması sonunda, Mahkememızce venlen karann davacı tarafından yapılan temvız netıcesmde \argıtavl3 HukukDaıresı Başkanlığı'nın 20 10 1997 gunve 1997 7602E 1997 8218 K sa>ılı ılamı ıle bozularak Mahkememıze gelmış olmakla, Yargıtay ılamının taraflara teblığme ılışkın ola- rak Davahlardan lzzettın Erbaş m teblıgata yarar açık \e kesın adresmın tespıt edılemedığınden, bu dava- lı vönûnden Yargıtay bozma ılamının ılanen teblığ edılmesıne karar venlmış olmakla Doğanşehır ılçesı Çığlık köyü nüfusuna kayntlı Memet ve Sullan dan olma 1966 D lu davalı tZZETTlN ERB A$ a Mahkeme- mızın 14 11 1995 tanh ve 1993 149 Esas 1995 380 Karar savılı hükmünün Yargıtav 13 Hukuk Daıresı Başkanlığı nın 20 10 1997 gûn ve 1997/7602 Esas 1997 8218 Karar sayılı ılamı ıle'davacı varanna BO- ZILMAKLA Yargıtav bozma ılammın 7201 Sayılı Teblıgat Kanunu'nun müteakıp maddelen geregınce ılanen teblığıne ılanın yayını tanhınden ıtıbaren bır aylık yasal süre ıçensmde tashıhı karar hakkının kulla- nılması, kullanılmadığı takdırde karann kesmleşerek yenıden esasa alınacağının ve yargılamaya devam edı- leceğının davalı tzzettın Erbaş'a teblığ yenne kaım olmak ûzere ılanen teblığ olunur 09 01 1998 Basın 2265 BENCE tZZETTtN ÖNDER KimBunlar?(1) Her 1 Mayıs sonrasında tanı sorunu ortaya çıkıyor Oncekı yılda Kadıkoy Meydanı'nda gorulen vahım olaylan, geçen yılda ve bu yılda da farklı boyutlarda olarak, Okmeydanı olaylan ızledı Bu olaylara nasıl ta- nı koyacağız1 ' Varoşlar alanlara ındı mı dıyeceğız' Cıddı bır provokasyon tanısı mı koyacağız? Marjınal bır kesımın eylemı mı yoksa gozardı edılmemesı ge- reken cıddı bırtehlıkenın sınyallerı mı dıyeceğız? Bu- yuk bır olasılıkla hepsınde belırlı bır doğruluk payı bu- lunmaktadır Boylesıne bırtanı teknığı ıle fazla bıryere vanlamaz, zıra tanı ıçın saptanmış olan bulgular eksıktır ve bıraz da suçlayıcı nıtelıktedır Bulgular eksıktır, çunku bun- lann hepsı oluşumun bır ve genelde son aşamalannı vurgulamaktadır Orneğın varoşlar nıçın oluşmuş7 Provokasyon ortamı nasıl oluşmuş7 Cıddı tehlıke han- gı koşullarda gelışıyor da bu koşullar nıçın ve nasıl oluşmuş9 Gerçek tanı ancak bu sorulara venlecek yanıtlaria ortaya koyulabılır zıra asıl neden veya ne- denler bu saptamalann arkasında yatmaktadır Açık- tır kı bır sosyal olayı anlamak ıçın o olayın "nedenler dınamığı zıncın'n ırdelemek gerekır Yoksa, bır "ara- neden"de takılıp kalınırsa ne gerçek sorun ve onun nedenı anlaşılır ne de çozum yoluna gıdılebılır Tanı ıçın saptanan belgeler sadece eksık değıl, ay- nı zamanda bıraz da suçlayıcı bır nıtelık taşımaktadır Orneğın, varoşlan bu ınsanlar ısteyerek ve keyıfle mı yarattılar'' Provokasyon ortamını bu ınsanlar ısteye- rek yarattı da bu ruh halıne kendı ısteklen ıle mı gel- dıler9 Gorulüyor kı basrt-kesrt ınceleme yontemınde bır sosyal oluşumun olumsuz urunlerınden toplum değıl de sadece bırey suçlu tutulmaktadır Boylesıne bır suçlama fevkalade ağırdır fakat bıreyın aleyhıne toplumu ve sıstemı kurtancı nıtelıklıdır Basıt-kesıt ın- celeme yontemı, sıstemın ve hâkım guçlerın korun- ma sıstemının bır tur aldatmaca aracıdır • • • Bır genç pencereden sarkıyor Yetkılılerın ıfadesîne gore, ıçendekıler buyuk bır ınsanlık orneğı gostere- rekO bu gencı aşağı duşup mezara gıtmekten kurta- np, ıçende hallettıkten sonra hastaneye gondermeyı başanyoriar Dıyelım kı bu genç ulkeyı bolmeye ve bu gence boylesıne fedakârca mudahale edenler de ken- dılennı ulke butunluğunu ve ulus çıkannı korumaya vekollamayamemurgormektedırter Pekı tutunvesi- gara alanlannı guçlu Batılı tekellere açanlar ne yapı- yorlar^ PETKİM, POAŞ veTHY gıbı en guzıde ve kâr- lı kuruluşlan uluslararası sermayenın dırektıflen doğ- rultusunda ve ozelleştırme adı altında ulusun malvar- lığından çıkanmayı goze alanlar ne yapıyorlar^ Bır ulu- sa zarar vermek ıçın ılla ele sopa alıp sokağa dokul- mek mı gerekıyor 9 Eldekı sopa kurşunlu sılah ıse eko- nomı polıtıkalan adı altında yapılan uygulamalar lazer gıbıdır Lazen gozle gormuyor olmamız onun sonuç- lannı ortadan kaldınr mı 9 • • • Bır topluma zarar vermek affedılmez suçlardandm Ancak bu suçfan oniemenın yollan, aynı turban- sa- kal olayında olduğu gıbı, altyapılarda hıçbır onlem al- madan, sadece uçtakı suçluları cezalandırmak bıçı- mındeolamaz Zaten boylesıne şekılcıyontemJertop- lumlan da fazla bır yere taşıyamaz Ana nedenı bıra- kıp onun urunu ıle uğraşmak gaflet ve becenksızlık de- ğıl ıse, cıddı ve planlı bır saptırmaca ve hatta haırtlık ve bu nrtelığı ıle de suçtur Ulkeyı satmak ya da bolmek nedır^ Kamu fınans- man alanını ozelleştırerek ekonomının açıklannı kamu açığına donuşturup sonra da bu açıklan ıç ve dış borç- lanma ıle karşılama yoluna gıderek ıç ve dış finans çev- relenne mılyarian hatta tnlyonlan aktermak ulkenın bo- lunmez butunluğunu korumak mı demektır 9 Kapının onundekı MAI'ya uyum sağlayarak, uluslararası yatı- nmcılardan hıçbır ulusal çıkara hızmet talebınde bulu- namamayı kabullenmek ve en ufak bır ıhtılaf halınde uluslararası sermayenın tek yanlı olarak uluslararası tahkım kurulunagrtrne hakkını onaylamak, ulkenın bo- lunmez butunluğunu korumak mı demektır 9 Ulke butunluğu ve ulus çıkan gerçekten korunmak ıstenıyorsa, somurgecılın gunumuzdekı değışık çeh- resını çok ıyı algılamak ve bu bağlamda ulkenın bu- tunluğu, ulusun çıkarlan, sermayenın uluslararası nı- telığı dış bağlantıları ve gucu karşısında devletın ro- lu konulannı, gerçek ıçenklen ıle yenıden tanımlamak ve bunlan yerlı yenne oturttuktan sonra, taraflann ken- dı saflannı netleştırmelen gerekmektedır Ulke butunluğu ve ulus çıkarı ne cehalet uzerıne ku- rulmuş ve sermayenın çıkar bekçıhğını yapan goster- melık vatanseverlıkle ne de halkın samtmı duygulan- nı ınsafsızca somurerek, kaynaklar uzennde kendı hâ- kımıyetını pekıştırmeye çalışan sıyasal dın bezırgân- lığı ıle korunup sağlanabılır Bazen 1 Mayıs'ta, bazen başka durumlarda su yuzune çıkan toplumsal goster- geler, "K;m öun/ar" dıye anlamsız sorular yenne, "We- yın unınudur bunlar?" gıbı açıklayıcı yaklaşımlarta ır- delenmelıdır Aksı halde, neden ıle sonuç bırbınne ka- nştınlmış olur Hangısıne bakılmak ıstendığı ıse ama- cın samımıyetı ıle ılgıhdır • • • Vahım Izzet Baysal Unıversrtesı olayını da odağa ko- yarak gelecek hafta goruntunun ıkıncı boyutunu ele alıp tartışalım EFLÂNİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Sayı 1997 89 Davacılar ılçemız Çelebıler mahallesmden kendı adına asaleten çocuklan Murat ve Meral Dovııran adına velaveten Zûlbıve Doyu- ran ıle Refik ve Nurhayat Dovuran tarafından aynı verden Ismaıl Dovuran mırasçılan alevhıne açılan Tapu Iptalı ve Tescıl davasının yapılan yargılaması sırasında venlen ara karan uvannca Teblıgat Kanunu ve tüzûğû hûkumlen uvannca yapılan her türlü araştırma ve soruşturmaya ragmen adlanna dava dılekçesı teblığ olunamayan ts- maıl ve SevınVden olma 1964 d lu Muzaffer Doyuran 1965 d lu SemraDoyuran 1969 d lu Fırdevs Dovuran 1970 dlu Selahattm Doyuran ve 19^4 dlu Canan Dovoıran m 20 5 1998 günu saat 09 OO'da yapılacak duruşmada hazır bulunmalan veva kendılennı bır vekıl ıle temsıl etmelen aksı halde yokluklannda vargılamava devam olunacağı hususu dava dılekçesı yenne geçmek uzere ılanen teblığ olunur Basın 14688 TÜRKELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 199^ 73 Davacı Osman Demırel tarafindan davalılar Mustafa Tan ve Tûr- keb Mal Müdûrlügü alev hıne açmış olduğu tapu tescılı davasının va- pılan açık duruşması sırasında venlen ara karan geregınce Türkelı Düzler Köyünden davacı Osman Demırel, Türkelı Düzler kö>ü mül- kı hudutlan dahılınde bulunan Doğusunda kısmen arazı yolu. Kazım Nur tarlası Batısında Gûndoğu koyune gıden vol Gûnevınde Hakk| Işık tarlası ve kısmen yol Kuzeyınde a hmet Özel e aıt tarla ıle çev- nlı 20 dönum mıktannda Eşekçı ve Bayramsuvu namı ıle anılan ta- şınmazın tapuda adına tescılını talep etmış olduğundan, anılan taşın- maz üzennde hak ıddıa edenlenn bu ılanın vapıldığı tanhten ıtıbaren 3 av ıçensınde yukanda numarası vazılı dosyamıza muracaat etmele- n ılan olunur Duruşma günu 17 6 1998, saat 9 00 Basın 45887 BİTLİS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas\o 199^242 Davacı Ha>dar Kuıay tarafindan davalı Hazıne ve Mezra Köyü tüzelkışılığı alejhıne açılan Tescıl' davasmda Bıtlıs ılı Merkez, Mezra Koyunde kaın Doğusu Bıtlıs Deresı(Çavı) Batısı EskıTat- van-Bıths Karavolu, Guneyı Bıtîıs Deresı (Mezra DeresıI ve Kuze- yı Boşluk arazı ıle 182 nolu parsel olan 468^ 50 m2 mıktanndakı taşınmazın tapuva tescılının ıstenıldığı ılgılılenn son ılan tanhınden ıtıbaren 3 (uç) ay ıçensmde ıtıraz davası açabıleceklen hususu ılanen teblığ olunur 27 03 1998 Basın 18848
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog