Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

RADYO Cumhuriye! 7 MAYIS'TA YAYINDAYIZ Cumhuriy o Cumhuriyet 7 MAYIS'TA YAYINDAYIZ 74. YIL SAYI: 26509 / 150000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA Atatürk Uluslamrası Barış Ödülü 'ne değergörülen ünlü tarihçi, ödülünü TÜBA ya bağışladı Lewis'den bilime örnek destek• Hükümet TÜBA'nın ödenek isteğini, yansından fazlasını kırparaİc yerine getirmişti. TUBA Başkanı Ayhan Çavdar, akademinin zor durumda olduğunu, Türk işadamlanndan yardım istediklerini, ancak yanıt bile alamadıklannı söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Atatürk Uluslararası Ba- nş Ödiilü'ne değer görülen Prof. Dr. Bernard Levvis, ödü- lün 46 bin dolannı ödenek sı- kıntısı çeken Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) bağış- ladı. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar, 285 milyar liralık ödenek istemlennın Başbakanlık tarafından 120 milyara düşürülmesi nedeniyle akademinin büyük sıkıntıya girdiğini belirterek, "BUimsel çahşmalann yürütülebilmesi için işadamlanndan yardım is- tedik. Ama hiçbirinden olumlu yanıt gelmedi. Levvis'in davra- aışı herkese örnek olmau" de- dı. 1998 yılı Atatürk Uluslarara- sı Banş Ödülü'nü alan, lslam ve Ortadoğu üzerine dünyaca ünlü bilim adamı Prof. Dr. Le- vvis, yaklaşık 60 bin dolarlık ödülün 46 bin dolannı bilimsei çalışmalar için TÜBA'ya verdı. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ay- han Çavdar, TÜBA şeref üyesi olan Lewıs'in. parasal ödülün önemli bir bölümünü Türki- ye'dekı bilimsei çalışmalara bağışlamasını "şükranla karşı- ladıklanm" söyledi. Bilimsei çalışmalar ve bü- rünleştinlmiş doktora progra- mının yürütülmesi amacıyla 1998 yılı için istedikleri öde- neğin kısıtlandığına dikkat çe- ken Çavdar şöyle dedi: "Biiyük sıkıntıya girdik. Gençlerin eğhimine yönelik olarak sürdürülen biirünleşti- rümiş doktora programı çerçe- vesinde ögrencilerin burslannı ödeyemez halegetdik. Bursryer- Jere her ay 1000 dolar ödenme- si gerekiyor. Ödenekteki kısın- U Arkası Sa. 17, Sü. 9'da Konfeksiyon atölyesinde çalışan HADEP'li işçi, sokak ortasmda öldürüldü Faşîst terör tımıamyor Sağda ortak hareket Ağar'a koruması• DYP ve FP'nin sahip çıktığı Ağar için, iktidarın büyük ortağı ANAP da Meclis soruşrurması vermeye yanaşmıyor. ANAP Grup Başkanvekili Ülkü Güney, "Biz dokunulmazlığını kaldırarak görevimizi yaptık, şimdi soruşturma önergesi vermiyoruz" dedi. Güney, DGM kararı karşısında "Madem öyle, biz de soruşturma önergesi vererek Yüce Divan'a gönderelim" anlayışında olamayacaklannı belirtti. • CHP lideri Deniz Baykal olaya kişisel bakmadıklannı belirterek, "Bu konuda kamuoyunun bizden beklentisi var. Merak etmeyin, üzerimize düşeni yapacağız" dedi. CHPli Fikri Sağlar ise Ağar hakkında Meclis soruşturma önergesi vermek için hazırlık başlattığını bildirdi. I 5. Sayfada DGM BAŞSAVCrLIĞI ITİRAZA HAZIRLANIYOR • 5. Sayfada MEHMET AĞAR BELGESELİ • 5. Sayfada FP'li Altınsoy'a suçlama Yargıda yeniskandal • Eski Devlet Bakanı. FP Ankara Milletvekili Mehmet Altınsoy'un çıkarlanna uygun davranmakla suçlanan Ankara 5. Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Sönmezata ile Cumhuriyet Savcısı Sırn Yakut'a disiplin cezası verildi. Sönmezata ve Yakut, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yaptıklan savunmada iddialan iftira olarak nitelediler. • HSYK, iki hukukçunun "Görevlerini tarafsız yapmadıklan; hatır, gönül ve kişisel duygulara bakarak karar aldıklan: çıkar sağladıldan " görüşüne vardı. Sönmezata ve Yakut'un Yargıtay'a üye olmak için yaptıklan başvurular da reddedildi. • 7. Sayfada DAR GELlRLİYE ÜNİVERStTE HAYAL MArka Sayfada BORSA Dun 4259 Öncekı 4266 DOLAR ODun 25O.OOO önceki 250.500 MARK •ûDun 141.25O Önceki 140.650 ALTIN oDun 2.46O.OOO önceki 2.468.OOO Ülkücü saldırıya protesto ANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - Faşıst saldınlar; Is- tanbul'da öğrencı ve öğretım üyelennın kitlesel gösterisiyle protesto edildi. Demokratık kitle örgütleri "ırkçı saJdınlann" devlet korumasında gerçekleştirildiğini öne sürerek kamuoyu- nu duyarlı olmaya çağırdı. Vezneciter'de dün saat 13.00 sırala- nnda toplanan öğrencıler. Devnmcı-Yurtsever-Sosyalist Öğren- ciler imzalı a BiröHirbindoğanz"yazılı pankart açarak Istan- bul Üniversitesı (1Ü) Merkez Kampusu'nun yan kapısına doğ- ru yürüyüşe geçti. "Çatiı'nın itleri. yıldıramaz bizteri", "Katil polis üniversiteden defbl" sloganlannı atan ögrenciler, Merkez Kampus'ta kendilerinı bekleyen arkadaşlanyla birleştiler. Öğ- • Arkası Sa. 17,SH6 'da (Fotoğraf: ALPER TURGUT) Linç sanıkları DGM'de• Bolu Emniyet Müdürü Uğur Gür, linç edilen Kenan Mak'ın, eğitim fakültesi öğrencisi Soner Gökgül tarafından bıçaklandığının belirlendiğini söyledi. Gür, olaydan sonra yakalanan 21 kişinin gözaltına alındığını, çoğunluğu ülkücü olan linç sanıklannm bugün Ankara DGM'ye sevk edileceğini belirtti. DOĞANÖNER BOLU - Bolu'da cumartesi gecesi lz- zet Baysal Üniversitesı' öğrencisi Kenan Mak'ı linç ettıkleri belirlenen ülkücüler- le olayda yaralanan ve gözaltında bulu- nan Mak'ın arkadaşı Mustafa Orhan, dün basın önüne çıkanldı Olayla ilgilı olarak toplam 21 kişinin gözaltına alın- dığını bildiren Bolu Emniyet Müdürü Uğur Gür, ülkücü ögrenciler Serdar Koçyiğit ile Ferit Öncel'in olay yerinde 2 bıçakla >akalandığını bildirdi. Gür. yap- tığı yazılı açıklamada, 23 yaşındakı Ke- nan Mak'ın eğitim fakültesi öğrencisi So- ner Gökgül tarafından bıçaklandığının tespıt edildiğinı belirtti. Çoğunluğu Ül- kü Ocaklan'nda sorumlu konumda olan linç sanıklan, bugün Ankara DGM'ye sevk edilecek. Gür. yaptığı açıklamada Izzet Baysal Caddesi'nde kalabalık 2 grubun kavga ettiğine ilişkin telefon ihban alrnması üzerine polis ekiplerinin harekete geçtı- ğini, ancak gittiklerinde olayın sona er- diğini gördüklenni belirtti. Gür, olay ye- rinde kamından yaralı halde bulunan üni- versite öğrencilerinden Kenan Mak ile darp sonucu yaralanan öğrenci Mustafa Orhan'ın, Bolu Devlet Hastanesi'ne kal- dınldığını kaydetti. Olay yerinde, elinde 2 bıçak bulundu- ğunun görülmesi üzerine Serdar Koçyi- ğit ile kavgaya katıldığı belirlenen Ferit Öncel'in gözaltına alındığını bildıren Gür. kavgaya kanşanlann, Ülkü Ocağı Dergisi Temsilciliği'ne kaçtıklannın be- • Arkası Sa. 17t Sü.l 'de GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tunus'un Anımsattıklan TUNUS - Sosyal kurumları, yaşam ve hukuk düze- ni açısından Arap dünyasında Türkiye'ye "çok ben- zeyen" ülkelerden bırınin, hatta tek bir ülkenin Tunus olduğunu söylerlerdı de inanmazdım. Ama, bu anlatımlarda gerçek payı büyük. O kadar ki; Türk diplomatları, Tunus'ta "kâğıt üze- rinde olmasa bile laik sistemin variığından"söz edi- m Arkası Sa.17, Sü. Vde • Baltalı, satırlı ve silahlı saldınianyla sık sık kamuoyunun gündemine gelen ülkücülerin Kâgıthane Seyrantepe, Küçükköy ve Istanbul Üniversitesi'nde düzenledikleri saldınlarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. • Konfeksiyon atölyesinde çalışan Bilal Vural ve arkadaşlan iş dönüşü evine giderken ülkücü olduklan belirlenen iki kişi tarafından silahlı ve bıçakla saldınya ugradı. Hastaneye kaldınlan Vural tüm müdahalelere rağmen kurtanlamadı. • Yakınlan. Vural'ın zor kullanılarak, kapatılan Seyrantepe ülkü ocağına götürüldüğünü ve üye olması için üzerinde baskı kurulduğunu belirttiler. 6. Sayfada 4. kattan atladı Polisin genç intiharetti• 1 Mayıs gösterilerinde polis tarafindan coplanan ve daha sonra bayılan, geçimini boyacıhk yaparak sağlayan Ahmet Özdemir evinin dördüncü katından atlayarak intihar etti. • Yakınlan, Özdemir'in dövüldükten sonra psikolojik ve fiziksel olarak sarsıntı geçirdiğini, hastanelerde gerekli tedavisinin yapılmadığını, bu işin peşini bırakmayacaklannı belirttiler. KBOM UATB I 6. Sayfada 1 Mayıs olayları 37kişi serbest • l Mayıs kutlamalan sırasında gözaltına alınanlar DGM'ye çıkanldı. DGM'nin görevsizlik karan vermesi üzerine sanıklar bugün Şişli Adliyesi'ne sevk edilecek. Gözaltına alınan 280 kişiden 37'sinin serbest bırakıldığı bildirildi. H 6. Sayfada Denktaş: S-300'ler duvan yükseltir • ABD'nin Kıbns Özel Temsilcisi Holbrooke'un başansız girişiminin ardından adanın güneyinde ve kuzeyinde çelişkili değerlendirmeler yapılıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Rumlann S-300 füzelerini getirmesi haiinde sınır boylanndaki duvarlann daha da yüksdeceğini söyledi. Denktaş, "iki devletlilik"ten vazgeçilmeyeceğini yineledi. • S. Sayfada 'Yaser Arafat Kudüs'ten vazgeçti' • Ortadoğu banş sûreci, ABD ve Ingiltere'nin arabuluculuğunda Londra'da masaya yatınlırken fsrail'de yayunlanan bir gazete, Filistm lideri Arafat'ın Kudüs'ten vazgeçerek yakınmdaki Abu Dis kentini gelecekteki Filistin devletinin başkenti olarak belirlediğini ileri sürdü. Londra'daki görüşmelerden ise Israil'in yeni koşuilar ileri sürmesi nedeniyle sonuç alınamıyor. • 9. Sayfada C U M H U R İ Y E T ' İ N K 0 L T Ü R H İ Z M E T İ İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar: NURCULUK Prof. Dr. NEDA ARMANER Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Neda Armaner, bu çok önemli bilimsei çalışmasında İslam dininden ayrılan bir akım olan Nurculuk'la ilgili olarak şunları söylemektedir: "Nurculuğun milletimiz ve dinimiz içinde zümre yaratma çabalarını ortaya koyan bir hayli belge vardır. Bir kere, tarikatçı olmadıklarını söyledikleri halde kendileri bir şeyhin, bir müridin çevresinde toplanmışlardır. Said-i Nursî için kullanılan hitaplardan birkaçına bakalım: Muhterem Üstadım Efendim Hazretleri, Bülbül-ü Bağıstan-ı Kur'an, Eyyühel Üstad-ül-Muhterem, Üstad-ı Ekremin Efendim Hazretleri gibi sözlere pek çok risalede rastlanmaktadır. Türkiye'de resmen tanınmış bir Nurcu okul, medrese bulunamayacağına göre, böyle bir gruplaşmaya yasadışı sayılan gizli bir zümre gözüyle bakılabilir. Çünkü, tarikatçı söylemler kullanılarak Nur Risaleleri'nin yayılması için dinî duygular istismar edilmekte ve Nurculuk açıkça bir misyon olarak belirmektedir." Prof. Dr. Neda Armaner'in bu önemli bilimsei araştırmasını ilgiyle okuyacaksmız. MSayfa; Demirel: Suriye ile baş edebiliriz • Cumhurbaşkanı Zine El Abidine Ben Ali'nin konuğu olarak Tunus'ta bulunan Demirel, Ortadoğu sorununun 50 yıldır çözüme kavuşmadığını söyleverek Suriye'ye tepki gösterdi. "Türkiye gerekirse Suriye ile baş edebilir" diyen Demirel, Baykal'ın "hükümete desteğinin süreceğine" ilişkin açıklamasmdan • rnemnun kaJdığînı söyledi. 15. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog