Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriYeC kitap kulübü KİTAP benzersızlığı keşfe yarar. KITAP ADANA SERGISALONUNDA... 5 Sok. Çrart Işhar» No 2 KaM (Sabana Iş Merkea ArtüS)Adana Te( (322)36312 11 Faks.(322)36312 15 Cu m huriyet / mhuriyet '< ^A Çeİıf$$uşuncelere («gınlık ve incelik W«?ğı Cad No^9 41 (34334)Cagaloglu/1stanbul ^ QT»(212^«0196Fakst212)5140195 74. YIL SAYI 26507 /150000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU Y U N U S NADl (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 4 MAYIS 1998 PAZARTESİ Ülkücüler saldırdıklan iki üniversite öğrencisinden birini linç etti Bohı'da faşist terör• Izzet Baysal Caddesı üzenndekı Ülkü Ocağı'nın önünden geçen üniversite öğrencısı 2 genç bır anda bınadan çıkanlann saldınsına uğradı. Kenan Mak ve Mustafa Orhan'ı ortalanna alan 25-30 kışılık ülkücü grup; Mak'ı 2 yennden bıçaklayarak öldürdü, Orhan'ı da yaraladı. • Olayla ılgılı olarak 17'sı ülkücü 20'den fazla kışı gözaltına alındı Saldınnın duyulmasının ardından Mak'ın arkadaşlan cenazenın bulunduğu Izzet Baysal Devlet Hastanesı'ne gıderek cınayetı protesto ettıler Mak'ın cenazesını, Malatya'dan gelen amcası Mehmet Mak teslım aldı. ALPER B\LLI / DOGA> ONER BOLL - Bolu Abant Izzet Baysal Unnersıtesı İdan Bılım- ler Fakultesi lşletme Bolumu öğrencısı Kenan Mak, faşıstler tarafından lınç edıldı Polıs, olayla ılgısı buiunduğu gerekçe- sıyle 17 ulkucu oğrencıyı gözal- tına alırken cenazenın bulundu- ğu ambulansı toren yapılmasına ızın vermeksızın TEM otoyo- lundakı Paşakov gışelennden kaçırdı Polısın cenazeyı kaçır- masına tepkı gosteren CHP ts- tanbul Mılletvekılı Algan Haca- loğlu. Bolu Emnıyet Muduru LğurGür'u l *\vıpettiniz T! dıye- rekazarladı Bolu'daoncekıge- ce faşist katlıamlara bır yenısı daha eklendı Tuncelı Pertek doğumlu olduğu oğrenılen Ke- nan Mak (24) \e arkadaşı MustafaOrhan, once- kı gece saat 00 30'da alışvenş yapmak uzere Iz- zet Baysai Caddesı'ne çıktıklan sırada Ulku Oca- ğı'nın onunden geçerken 30 kışılık faşist bır gru- bun saldınsına uğradı Orhan. aldığı darbelerle | Dövülen genç /ıS^RRSÜI 1 MHP'ye M^ M • MHP bınasından aşağı atılmaktan ^L^MH ~^V* 4 H H son anda kurtulan Alı Rıza Nann'ın H H 9 f "Lf^^^HP aılesıveavukatlan, MHP'lıler H j Z f ^ j j l l K ^ hakkındadava açmaya hazırlanıyor ^K^B 4 H N L ^ ^ H Polıs oiayla ılgılı soruşturma ^M^^M ^ I H H ^ ^ başlatacak • 6. Sayfada ^HBP^ • Üniversite • Saldınlar artıyor• Unıversıtelerde ulkucu saldınlar gıderek artıyor Satırlı saldınlardan oruç cınayetıne uzanan bu zıncınn uJkuculenn okullarda hâkımıyet kurmak ısteğınden kaynaklandığı belırtılıyor • 6. Sayfada ağır yaralanırken 7 yennden bıçaklanan Kenan Mak yaşamını yıtırdı Saldınnın lhlas Haber Ajansı (\H\) tarafından başından sonuna kadar goruntulendığı. kasetın Bolu emnıyetı tarafından kanıt oUrak alındığı bıldınldı Olayın ardından Llku Ocağı'nı basan polıs. aralannda ola>ın fa- ıllennın de bulunduğu 17 kışıyı gözaltına aldı Gözaltına alınanlar arasında Mak'a ılk mudaha- leyı yapan bır sağlık emekçısının de bulunduğu ılen suruldu Olaya el koyan Ankara DGM Baş- savcılığı, Bolu Emnıyet Mudurluğu'ne 4 gun go- zaltı suresı verdı Yaralanan Mustafa Orhan ınte- • Bolu'dakı olaylan protesto eden sıyası partıler benzen olayların sık sık meydana geldığını söyledıler. ÖDP Bolu II Başkanı Ahmet Cantürk, "Emnıyet bunlara goz yumdu Reıs olarak bılınen adamlan okula polıs arabalanyla, ellennde polıs telsızlenyle gıdıp gelıyor" dedı. dav ısı yapıldıktan sonra gözaltı- na alındığı oğrenıldı Faşist sal- dın uzenne dun Bolu'ya gelen CHP tstanbul Mılletvekılı Ha- caloğlu. partısının ıl bınasında sorulanmızı yanıtlarken polısın olaylan "çanşma" goruntusune donuşturmek ıstedığını belırte- rek şunlan soyledı "17 Idşive karşı 2 kişivle nasıl çaüşma olur? Olav da kullanılan bıçagın oldurulen oğrenciye ait olduğu empoze edilmeye çalışılı- yor. Goruştuğum emnnet yetkı- likrinden l Iku Ocaklan konu- sunda daha dıkkatlı olmalannı rica ctönı. l Iku Ocaklan konu- sunu TBMM've taşıyacagız.'' Olayın duyulmasının ardın- dan Mak'ın arkadaşlan cenaze- nın bulunduğu İzzet Baysal Devlet Hastanesı'ne gıderek cınayetı protesto et- tıler Mak ın cenazesını. Malatya'dan gelen am- cası Mehmet Mak teslım aldı Mehmet Mak, ga- zetecılenn sorulannı yanıtsız bırakırken bu sıra- • Arkası Sa. 6, Sü. l'de Yeni Atlantik Girişimi toplantısmda AB ile NATO arasındaki kopukluk anlatıldı Türkiye AB'den kopmamalı'• Yenı Atiantık Gınşımf nın Istanbul'da duzenledığı ve NATO'nun genışlemesımn ve bölgedekı etkınhğının arttınlmasmm tartışıldığı toplantılarda AB ve NATO arasında ışbırlığının bulunmadığı vurgulandı TBMM Dışışlen Komısyonu Başkanı Murat Karayalçın. "AB ve NATO uyelen aynı ulkelerden oluşmalı" dıye konuştu • Eskı ABD Ulusal Guvenlık Danışmanı Prof Brzezınskı, "Turkıye hem Avrupa'nın, hem Doğu Akdenız'ın hem de Orta Asya'nın guvenlığınde en kntık role sahıp ulke Avrupa bunu çok ıyı anlamalı Çok kısa sıırede Turkıye'nın uyelığı yenıden gündeme gelmelı" dedı ÖZLEM YÜZAK / AYÇA ATAY Yenı Atlantik Gınşımı'nın Istanbul'da gerçekleş- tırdığı ve 3 gun suren toplantıda, başta ABD olmak uzere dıplomasının \e akademı dunyasının uzmanla- n Türkjye'nın Avrupa Bırlığı'nden uzaklaştınlmama- sı gerektığını bır kez daha dıle getırdıler Çırağan Sa- rayı'nda yapılan kongre, ABD'lı unlu sıyaset bıhm- cısı Prof Zbigniew Brzezinski ıle Genelkurmay lkın- cı Başkanı Orgeneral Çevik Bir'ın kapanış konuşma- M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te Ejıflasyon düşme eğOiıııiiKİe • Devlet Istatıstık Enstıtüsu'ndn açıkladığı venlere gore nısan ayında enflasyon, toptan eşya fıyatlannda yüzde 4, tüketıcı fiyatlannda yüzde 4 7 olarak gerçekleştı Buna göre yıllık enflasyon toptan eşyada yuzde 83 3, tüketıcı fıyatlannda ıse yuzde 93 6"ya genledı • Cumhunyet'ın gerçekleştırdığı Temel Tüketıcı Endeksı çalışmasından, nısan ayında gerçekleşen fıyat artışlarının, mutfak harcamasını yüzde 4 oranında arttırdığı sonucu çıktı • 11. Sayfada Sonuçlar açıklanıyor • Üniversite adaylan, sınav sonuçlannı bugün saat 10 00'dan ıtıbaren, Sınav Sonuç Gazetesı 900'lü telefon numaralan ve internetten Öğrenebılecekler. • 6. Sayfada ıınınnııil \\\\\\\VWW alaUısamy12. kezşampiyonG. SaraVın İstanbulspor'u 4-1 venerek tarihindeki 12. şampiyonluğu vakalaması San-Kırmızılı taraftarian sevince boğdu. Vlaç bitiminde sokaklara dökülen binlerce taraftar. San-Kırmızılı flama ve bavraklarla süsledikleri otomobil- lerivle, caddeleri. "Şampiyon Cim-Bom" sesleriyle inJettiler. Beşiktaş \e Bağdat Caddesi'ndeyse G. Sarav bayrağı taşıyan arabalann taşlandığı görüldü. Ankara. İzmir, Adana ve Bursa'da da Galatasarav b taraftariar, şampivonluk kut- lamalan yaparken futbolcular da Florya Samba Bar'da sabaha kadar eğlendiler. (Fotoğraf K.EREM KAÇARLAR) Kıdp\uı sa^ık kulpu kırık• Kulp Sağhk Merkezı Doktoru Erhan Dırcan rekora koşuyor, 25 aydır Kulp'ta gore\ yapıyor Kulp'ta en uzun suredır görev yapan doktor o Onlarca doktor bır gece kalıp ertesı gün Kulp'u terk etmış MLSTAF\BALBAV KLLP - Guneydoğu'da teror sıralama- sı >apsak sanınz "sağiık teroru" bınncı sırada gelır Doktorlar, "Ençokhangihas- talıklar var" sorumuza "Batıda bıtti de- diğiniz ne varsa, burada hepsi devam edi- yor" karşılığını venyorlar Altyapı yatı- nmlannın eksıklığınden, bolgeve gelen doktorların ertesı gxın "torpil bulup" Dı- varbakır'a kapaği atmasına kadar onlar- ca sorun Gunevdoğu'ya gıden doktor nedense goreve başladığı gun hastalanı- yor rapor alıyor' Sonra ver elını büyuk kent 25 yataklı ve 20 doktorlu (gorunen) Kulp Sağlık Merkezı'ndeyız Hastalann bm gelıp otekı gıdıvor Dmarda ılk dık- katımızı çeken Emnıvet Genel Mudurlu- ğu'nunbırposten Kadınlargruplarha- lınde gınp gruplar halınde çıkı>or llacı alanlar bırbınne gostenyor "Bakavım scninkine... Aaa ne bıiyük kutu... Benimki daha kuçbk~. r ' "Sana iki kutu mu verdi?.. Bak bana on- dan vermedi..." " Bendede senin ağnlardan var. Bu ilaç- tan ben de kullanayun.-" Her bın elındekı ılaç kutusuna ozel bır hedıyey mış gıbı bakıp, yorumlar yapi> or Kulp Sağlık Merkezı nde kağıt uzennde 20 doktor gorunu)or ama ış uaennde ıkı doktor var Yenı kuralarda yenı doktorlar gelır mı 7 Gelmez Çunku otekı 18 dokto- run kadrosu Kulp'ta görunuyor Her bın I Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Başfaıaırının 30. Yılı 6 8 kuşağı atılımmın temel özelliklerinden birisi de hareketin toplumcul olmasıdır. 68 kuşağı ve önderleri, kendileri için hiçbir şey ıstemediler. Ülkesini ve halkını kendi canlarından çok sevdiler ve inandıkları yolda kararlı bir şekilde yurüduler. 68'liler, emperyalistlerce içten içe kemirilip aşındırıldıktan sonra paçavraya çevrilen, paramparça yapılarak işgal edilen Osmanlı devleti yıkıntıları üzerinde verilen Milli Kurtuluş Savaşı'nı ve devrimle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni doğru değerlendirmiştir. 6 8 kuşağının başarısında ve bugün hâlâ aşılamamış bir değer olmasında, kendi tarihi ile barışık olması (geçmiş devrimci değerlerine ve geleneklerine saygılı olması) son derece önemli bir yer tutmaktadır. Bu tavrın doğruluğu, devrimci mücadelenin pratiğinde teslim ve tescil edilmiştir... HAŞMETATAHAN'ın yazı dizisi 4. sayfada GÜNDEM MLSTAFA BALBAY MHP Nereye? Daha Istanbul'dakı 1 Mayıs gostenlen sonrasında yanlışlıkla MHP bınasına gıren gencın başına gelen- lerın tartışması bıtmeden, Bolu'dan acı ve kaygı ve- rıcı haber geldı Bolu Izzet Baysal Unıversıtesı iktısadı ve Idarı Bı- lımler Fakultesı öğrencısı Kenan Mak, MHP'lılerce dovulerek olduruldu • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog