Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 MAYIS 1998 PA2AR 16 SPOR Play-off serisinin üçüncü maçında da galip gelerek 3-2 öne geçti Ülker, Efes'i bir daha İZLENİM / LEVEINT \ÜCELMA> YinePotaAltı! Genlımlı, takdır haklarının ılk maçın aksıne Ul- ker'den yana olduğu, masa hakemlerının de hata yaptığı bır maçtı Daha oncekı maçlarda bır baske- tın yazılmamasını goz ardı etmıştık Dun maçın en kntık anında 8 No'lu Volkan i!e 5 No'lu Asım'ın yap- tığı karşılıklı faullen ters bır şekılde Ulker'ın 8 numa- ralısı Tolga ıle Efes'ın 5 numaralı oyuncusu Hida- yet'e yazmaları finale yakışmayan bır hataydı Oy- sa fauller doğru yazılsa, Asım 5 faulle oyun dışında kalacaktı Bunu takıp etmeyen Efes kenar yonetı- mının de hatası vardı ikı takım da pota altı ve nbaundun ne derece onemlı olduğunun bılıncıne vardığı ıçın pota altını lyı kapatmayı hedefledı Ilk ıkı maçtakı gıbı pota al- tında ve rıbauntta ustun olan maçı kazandı Ulker ıçen lyı gomulup çabuk yardımlaşınca pota altını ıs- tedığı gıbı kullanamayan Efes zorlama atışlarla çok top kaybettı Efes, Ulker'ın fast- break etkınlıgını duşurmek ıçın alan savunmasını denedı Ulker'ın alan savunmasına karşı hazırlıklı olması ve hucum performansının duşmemesı, maçın en onemlı no- tuydu, çunku, dun lyı savunma yapamayan Efes ıçın alternatıfler erken tukenmıştı Ancak hareketlı hu- cum edıp hem fırsat bulduğunda ıçen dnve ettıler, hem de sabırta top çevınp pozısyon buldular Sa- vunmada lyı yardımlaşma, nbaunt, yuksek tempo ve fast-break zıncırını lyı uygulamaları, galıbıyette- kı en onemlı faktordu 2 yannın başında alan savunmasını oturtamama- sı, kontrolsuz hucum etmesı çok hata yapması E- fes'ın yenılgısınde rol oynadı Fast-break zıncırıyle 15-0'lık serı yakalayan Ulker rakıbıne daha 2 dakı- kada mola aldırdı Efes faulsuz oyunculan sahaya surup sert savunmayla farkı azalttılar Aynca tam sa- ha presle Ulker'ı kendı sahasında karşılayıp Ander- son'ın hızını kesrneyı duşurmeye çahştılar Ancak fauller artınca mudafaa zayıfladığından çareyı yıne alan savunmasında buldular ve ener)ilerı bıttı Pota altına çok lyı gomulup tatlı sert savunmayla bırlıkte lyı yardımlaşarak Efes'ı çemberden uzaklaştıran, rakıp kısaların ıçen dnve ederek mudafaayı yıprat- masına ızın vermeyen, tempoyu yukseltıp fast- bre- akler bulan, Anderson'ın yaptığı penetreleıie rakıp savunmayı delen Ulker, 38'e 26 (12 ofansıf) nbaunt ustunluğu kurduğu Efes gıbı savunmacı bır takıma karşı 83 sayı atabılıyorsa, galıbıyetı hak ettı demek- tır Standartlarının uzerınde 17 top kaybeden Efes'ın hucum-savunma dengesını kuramaması ve 84 sa- yı attığı maçı kaybetmesı, dunku yanlışıydı îbrahim Kutluay # Tofaş'taSpor Servisi - İbrahim kutluav To- faş'ta Daha once genç basketboİcuya teklıf göturen Tofaş, dun bu oyuncu ıle 3 yıllığına 5 mıl>on dolara anlaşmav.a vardı Oncekı gün Fenerbahçe Kulubü'nde Başkan AzizYıkhnm ıle gorüşen tbra- hım. kendısıne önenlen parayı az bul- muş ve ce\abını vermek ıçın 2 gun sure ıstemıştı Bu arada Tofas.li yönetıcılerle görüşen genç oyuncu. bu kulüple pren- sıpte anlaşmava vardı Tofaş transfen gerçekleştırmek ıçın Fenerbahçe'nın açıklayacağı bonservıs bedelını bekler- ken Ibrahım'ın Tofaş'a gıtmesı San-La- cıvertlı yonetımde knz varattı Basketbol ligi 3 yabancılı Spor Servisi - Basketbol Federasyonu Yonetım Kurulu, Avrupa Bırlığı dışında kalan ülkelerden lımıtsız oyuncu bulun- durma hakkımn. Turkıye lıgınde 1 spor- cu ıle sınırlandınlmasını kararlaştırdı Yönetım kurulu. 16-17 Mayıstanhle- nnde Hollanda'nın başkentı Amster- dam'da vapılan FIBA Kongresı'nde alı- nan karar uyannca, Avrupa lıglennde baş- layacak Zone 2 u>gulamasını değerlen- dırerek şu kararlan aldı - Halen uvgulanmakta olan 10 kışıden oluşan resmt musabaka kadrolannm, 8 oyuncusu genç ve yıldız takımlanndan yetışmış olma şartı gereğı, kadrolannda 2 yabancı oyuncu bulundurma hakkına sahıp olan kulupler, gelecek sezondan ıtı- baren bu ıkı vabancıya ıiave olarak Zone 2 bolgesınde yer alan ülkelerden. kadro- lannda 1 spoTeu daha bulundurabılecek -Yonetım kurulunun aldığı karara or- nek olarak. gelecek sezon erkekler bınn- cı lıgınde yer alan bır kulüp, 2 Amenka- lı oyuncuya ek olarak Rusya. Lıtvanya \e Yugoslavya gıbı Zone 2 kapsamına gı- ren ülkelerden de 1 oyuncu transfer ede- bılecek Zone 1 olarak tanımlanan Avru- pa Bırlığı ulkelennın basketbolculan da. ulkemızde vabancı oyuncu statüsünde ovnayabılecekler Kürekte F.Bahçe ustunluğu Spor Servisi - Fetıh Kupasi Kurek Ya- nşlan dun yapıldı Fenerbahçe nm 2. Galatasaray'ın 1 kategonde bınncı gel- dığı yanşlarda alınan sonuçlar şo>le 4 tekdümencisiz/ erkekler: 1 Fenerbahçe, 2 Galatasaray 3 BEşıktaş. 4 Denız lş- letmelen 2 çifte/bavanlar: 1 Galatasa- ray (A), 2 Fenerbahçe 3 Galatasarav (B) 4 çifte / erkekler: 1 Fenerbahçe. 2 Galatasarav, 3 Beşiktaş Gençler yenildi Spor Servisi - Fran:>a"nın Douaı ken- tmdedüzenlenenl2 Lluslararası Genç- ler Basketbol Turnuvası'nda Turkıve Genç Mıllı Basketbol Takımı. ıkıncı ma- çındaHırvatıstan'a 101-76yenıldı Genç Mıllı Takırn. karşılaşmanın ılk yansını da 50-30 venık kapadı Mıllı Takım, uçun- cu maçını Polonv a. dorduncu maçını da Hollanda ıle oynayacak Efes Pilsen: 84 ÖZGÜRÖZKÛ Ülkerspor: 93 S4LOV 4\han$ahenk H4KEMLER: Recep Ankarah (4) \turat Bıııcık (5i EFES PİLSEN: Mırsad (5)12 \a- umoskı(6)25 Ho\\ard(4)H HUSLMII (4)4 lfuk(*)ll Tameı (4)4 \olkan 8 V' Murat l4)~ Hıdmet (5)10 ÜLKERSPOR: Asım (6)6 Harun (8)21 -inderson (8)28 Rankın (118 Haluk (5)12, Tolga (4)1 Ser- dar (4) An: (3/1 İLK\ \M: 44-41 Clke Turkıye Bınncı Basketbol Lıgı play offfınal 3 karşılaştnasında Utkerspor. Efes Pılsen'ı 93-84 yenerek durumu 3-2 yaptı Karşılaşmanın ılk y arısı oldukça çekışmelı bas- ketlerle geçtı \sım ve Anderson'ın basketlenne Efes Pılsen'den Naumoski ve l fiık vanıt vennce skor tabelasında denge oluştu Ikıncı varıya hızlı başlayan Ulker potasında tam 3 dakıka sayı gor- medı Harun,Tolga v e Anderson'ın arka arkav a at- tığı sayılarla Llker 15 sayı one geçtı Efes topar- lanıp farkı 2 sayıya ındıımesıne karşın Ülkermaç- tan kopmadı ve karşılaştnadan 93-84 galıp aynla- rak serıde durumu 3-2 yaptı EBahçe'de patronAncelotü Prensipte anlaşma sağlandı, yarın geliyor Mirsafın çabası Efes'ın galibiyeti için vetmedi. ı Fotoğraf ESER) • îtalyan basınına 'F Bahçe'ye gorüşmeye gıdıyorum" dı>e açıklamada bulunan Ancelottı. berabennde bır de kahtelı futbolcu getırecek HİLMİTÜRKAV Teknık dırektor sorununu Ance- lotti ıle gıder- mey ı duşunen F Bahçeyonetımı,hocanın gelış gunü olan pazartestyı beklıyor Gerek futbol yaşamı, ge- rekse teknık dırektorluk donemlen başanlarla dolu olan bu teknık adam. Baş- kan \rizYıkurun'ınaçılda- masma gore ıkı gun kala- cak Daha once yapılan go- ruşmelerde anlaşmanın sağlandığı. ancak yıne de burada kendısıyle bır go- ruşmenın daha yapılacagı ogrenıldı İtalya basınına. "F. Bahçe've göruşme>e gi- diyorum. Bu gidışım F. Bah- çeilearüaştımanlamınagd- memeli'' dıye açıklamada bulunan Ancelottrnm, an- laşma sağlanması duru- munda yardımcılany la bır- lıkte bırde kalıtelı oyuncu getıreceğı oğrenıldı Sergio geziyor F Bahçe'nın transfer et- tığı Sergio. ımza atacağı pa- zartesı gununu sabırsızlık- la beklerken. futbolcu boş vakıtlennı tstanbul'un tan- hı yerlennı gezerek değer- lendınyor Diyadin ve Erkan Ba>kan Azız Yıldınm bu arada Gençlerbırlığı'nden Metin Divadin ve Erkan"ı Ancdotti. G-Sara> - Parma maçında takımının başındavdı. A n c e l o t t ı k i m d i r ? 1976 yılında Parma'da fiıtbola başlayan Angelottı daha sonra, 1987-93 yıllannda Dünya ve Avrupa maçlannda firtına gibı esen Milan da top koşturdu 39 yaşında olan bu teknık adam, ılk calıştıncılık deneyımıne 1993-95 yıllan arasında Italya Mıllı Takımı Teknık Dırektörü Argio Sacchi'nın yardtmcısı olarak başladı.Teknık dırektor olarak 1995-96 yılında ıtalya'nın ikıncı lıg takımlanndan AC Reggıana'da goreve başlayan \e takımı şampıyon yaparak bınncı lıge çıkaran Ancelottı, 1 Temmuz İ996"da da Parma'nın başına geçtı îik yılında büyük bır başan elde eden Ancelottı. Juventus'un ardından Parma"yı ıkıncı yaptı Şampıyonlar Lıgı'ne katılma hakkını elde eden, ancak çeyrek finale çıkamayan Parma bu sezon İtalya Lıgı'nı de 6. sırada tamamladı almakta ısrarlı görunuyor Her ıkı Gençlerbırlığı futbolcusuyla da prensıp anla^masına vardığını be- lırten başkan Azız Yıldı- nm, onumiızdekı hafta. ge- rek Erkan, gerekse Metın Dıyadın'le sozleşme ımza- lanacağını açıkladı Ote yandan San - Lacı- vertlı yonetım tarafından yenıden anlaşmaya \anlan Mosheou. yurtdışmda ol- ması nedenıyle foımalıte olarak 1 5 tnlyon lıraya sa- tış lıstesıne konuldu Beşiktaş'm yıldız futbolcusu iki yıllık sözleşmeye imza attı Oktay 500 milyara kaldı ASENAÖZKAN Teknık Dırektor John BenjaminToshack'a karşın Okta>, Beşıktaş ta kaldı Genç fut- bolcu ıle 500 mıl\ ar lıra karşılığında ıkn ıl- lık iozleşme ımzalandı Ancak bu tutann yansı Oktay a \ ıl sonuna kadar onedecek. dıger van- sı ıse maç ba^ma bolu^turulecek kaptan Recep e "Toshack seni istemiyor. Ne j apük ne ettivsek kendisn ni raa edemedik' devıp denevımlı tutbolcuvu kapı onune koyan Beşıktaş. Gâllı teknık adam taratından ıstenmedıgı ıddıa edılen bır başka oyuncu Oktav ıle sozleşme venıledı Dun kulup bınasına gelıp tranb.fer komıtesı ılepazarlıkvapanOkta\ kulubu Beşıktaşıle sozleşme venıledıkten sonra "Gitmeyi hiçbir zaman dü^unmedim" açıklamasmı yaptı vapmasınada kulup çevrelen daha farklı bırvaklaşımdabulundu "4shn- da Oktav "ı gondereceklerdL ancak genç olduğu içın bunu vapamadılar. çunku taraftar ba.skısından kork- tular..." kulube v akın çevreler "Toshack'ın ıstemediğı Re- cep gondenldi de avnı adamın istemediğı Oktav nive kaldı" sorusunun yanıtını ararken Beşıktaş ın eskı bır > onetıcısi "Okt» sorunlu bır futbolcu. Beşiktaşk>o- netkiler de bunun farkında aslında. onu satmav ı tasar- Iryorlardı.Ancak genç olması işlerinı zoriaştırdı. Ken- dilerine;'Ya Fenerbahçe ya da Galatasarav a gıder de ıyı ovnarsa ne vapanz' sorusunu sorup, bu işten vaz- geçtiler''dedı Beşıktaş Yonetım Kurulu satış lıstesıne kovdugu Recep ve Mrmiç'e 3 mılyon dolar (750 mılvar lıra), Yanko\'a2 mılvon dolar (500 mılyar lıra) Ali'ye ıse 200 mılvar lıra değer bıçtı San-Kırmızılılar, milli futbolcu ile iki yıllık sozleşme imzaladı Tolunay resmen G.Saraylı ARİF KIZILVALIN Gaiatasarav Trabzonsporla vollan- nı ayıran mıllı futbolcu Tolunay Kaf- kas'ı renklenne bağladı Oncekı gun Trabzonspor Başkanı Mehmet Mi V u- maz'la Galata>aray ıkıncı başkanı Meh- met Cansun'un anlaşmava varması uze- nne Istanbul'a çağnlan 29 yaşındakı futbolcu dun akşam San-Kırmızılı ku- luple 2 vıllık sozleşme imzaladı Trab- zonspor yonetımının 900 mılvar lırava satışa çıkardığı Tolunav ıçın Galatasa- ray. Bordo-Mavıh kulube 2 5 mılvon dolar nakıt para v e Feti'v ı \ erdı \ncak. Fetı Trabzon'a gıtmek ibtemedığını sov - ledı Bu durumda Galatasaray. Trab- zonspor'a 500 bın dolar daha odeyecek Tolunav'a ıse ıse her yıl ıçın 750 bın do- lar para odenecek Yaklaşık 1 vıldır Tolunav'ı ısteyen Galatasarav. unlu futbolcu ıçın once Bordo-Mav ılı ekıple protokol imzaladı Trabzonspor Başkanı Mehmet Alı \ ıl- maz'ın Gumuşsuvu'ndakı burosuna gelen G Saraylı vonetıcıler Ali Dürüst ve \tilla Donat. transfenn son şeklmı belırledılerveprotokol yaptılar Akşam saat 18 00'de ıse Tolunay. Florya Vletm Iolunav, kendisini G.Sarajü yapan imzavı arö. (GOkMEN ALAK.UŞ) Okta> Tesıslen'ne çağnldı Tesıslere G Sarav Başkanı FanıkSüren vonetı- cıler \U Durust, Atılla Donat \e Burak Elmasda geldı Burada kendısmı 2 yıl- lığına Galatasarav'a bağlayan ;,ozleş- meyıımzalavanTolunaN ınoldukçase- vınçlı olduğu görûldü Eşı Oya Kaf- kas'la tesıslere gelen Tolunay. salı gu- nu tesıslere gelerek San-Kınmızılı for- ma ıle tanışacağmı soy ledı Galatasaray, bu arada Kartalsporlu Burak'la da soz- leşme imzaladı Tolunay 'G.Saraylılığı öğreneceğim' GÖKMEN ALAKLŞ Galatasarav 'la 2 yıllık sozleşme ım- zalav an Trabzonspor'uneskı futbolcusu Tolunay, "Başarılı olmak için geldinT açıklamasinda bulundu Florya Metın Oktay Tesıslen ndekı ımzatorenı sonra- sı Tolunav."Galatasaray'a yakışır bir futbol ov namav ı istiyomm. Kişiliğim- le, futbol yapımla kısa surede Galata- sarav camıasına uyum sağlayacağım ve tribünlerin alki;layacağı bır isim olacağım"dedı Tolunay, Trabzon camıasından kav- galı aynlmadığını ve Trabzonspor"a da saygı duyduğunu vurgularken "Orası da çok güzel bir yerdi. G.Sarav da güzel bircamia.Trabzonsporlujone- tici ve taraftarların anlayı; gösterme- sinden memnunum" dıye konuştu G Ö R Ü Ş \ D N A N D t N Ç E R Yıllardır tnnncı lıge çıkmayı planla- yan, ama stratejı hatası yapan Sakar- yaspor'un baraj maçları sonucunda bınncı lıge çıkmasına ben şaşmadım ve de beklıyordum Çunku hakkıyla çıkan bu takım, geçen sezondan bu yana gerçekten bınncı lıge talıptı Ay- nı grupta çalıştığım bu sezonun bu- yuk bolumunde çekıştığımız bu takı- mın yonetımının lıge bır hafta kala Sayın Orman Bakanı ErsinTaranoğ- lu'nun gayretlen ıle Nıhat Ayyıldız'ın başkanlığında guçlu bır yonetım oluş- tuaırken kararlı olduklan bellıydı Se- zon başında flaş transferler sezonun ortasından son dakıkaya kadar de- vam etmış ve Mohammet, K. Metin, Yasin gıbı gençlerın yanı sıra Yusuf daalınarak kadro hep hedefe yonlen- dırılmış ve kamuoyuna bu mesaj da vertlmıştı Nefıs stadı ve olanaklan ıle zıhnıyet olarak da bırıncı lıgı ozleyen Yeşıl-Sıyahlıların en kızdıkları hoca bendım. Çunku mesleğın tecellısı Sakaryaspop Bileğinin Hakkıyla hep karşılarına ben çıkmıştım En son Kartalspor olarak kupadan eleyıp da- ha sonra da lıgde çok ıyı oynadığımız karşılaşmada yenılmemıze karşın oyunumuzu goren Sakaryaspor ta- raftarları, benı Elazığspor maçından oncekı uç haftalık çalışmam ıle karşı- lannda goremedıler Çunku 24 saat once parasal sorun çıkınca ayrılmak zorunda kalmış ama hazır takıma ye- nılmekten kurtulamamışlardı Bu on- ların llyas Tüfekçı ıle tek yenılgısı oluyordu Tufekçı ıkı sezondur yaka- layamadığı şansını bu kez Sakaryas- por'da bulmuş ve yonetım, taraftar, basın futbolcu ve teknık kadro butun- leşmesı sonucu kaybettık denıldığı anda son karşılaşmadakı averaj ıle 5'ıncılığı yakalamışlardı Bu motıvas- yon ıle baraı karşılaşmalarmda fınal yukunu kaldıracak futbolcu sayısı yuksek ve orta alanda koşan ve de- fansta Sefer-Hasan ıkıhsının uyumu ve K Metın'ın kendını kabul ettırme cıddıyetı takıma yararlı olmuştu Ikı kenar adamı Tirnuçin, super ye- tenek ve Kartalspor a bedava geldığı halde yonetıme aldıramadığım Do- ğan herkese gereklı dersı verdıler Ay- gün buyuk maçlann oyuncusu oldu- ğunu gosterdı Ele avuca sığmaz ça- bukluğu ve yaratıcılığı ıle Sakaryas- por'un en guçlu sılahı ıdı Ayrıca Se- fer ve Hasan'ın sureklı rakıp kale ıçın tehlıke teşkıl eden surpnz çıkışları, ozellıkle Hasan'ın. çok onemlı bır me- zıyet olan hava ustunluğu takıma çok yararlı oldu Sezon başında ağır go- rulen orta uçlu daha sonra Metın'ın gırmesı ve Sefer ın katılımı ıle çok ıyı bır yere geldı Sakaryaspor1 da başa- rının mımarı Tufekçı oldu Umutların kaybolduğu anda gorev alan bu genç meslektaşım hırsı ve ınancı ıle takımı ateşledı Onu yurekten kutluyorum Sakaryaspor da kalede Veysel'ın de başansından soz etmek gerekecek Artık çağdaş futbola katılan kalecıle- nmız var Sayın Taranoğlu, futbol gerçeğını ıyı kavrayan eyyamcılıkla değıl, yone- tıcılığı ıle; Başkan Nıhat Ayyıldız'labe- raber takıma, şehre sahıp çıktılar ve son karşılaşmaya kadar mukemmel bır motıvasyon, sabır enjekte ettıler Tabıı kı taraftar Sakaryaspor'un ta- raftarı zaten bır numaraydı Taşkın- lık yapılmadıgı surece her zaman da boyle olacaktı Eskışehır'de çağdaş btr bağlılık ve sevınç gosterısınde bu- lunurken tnbunlerın de hâkımı ıdıler Sakarya haklı geldı istıyorsan, ha- zırsan bu ış olur Sadece hoca, takım ve paranın futbolda başan elde etme- ye yeterlı olmadığını Sakaryaspor bır kez daha kanıtladı Kutluyorum 157 futbolcu satısta Bonservisler açıklandı Spor Servisi - Bınncı futbol iıgınde yer alan kulüplenn satışa çıkardığı fut- bolcular v e bonserv ıs bedellen bellı ol- du Bınncı lıgde 1998-99 sezonunda mucadele edecek olan 18 kulup. satışa çıkardığı 157 futbolcusu ıçın toplam 21 tnlyon 706 mılvar 500 mılyon lıra bedel bıçtı Lıstenın en pahalı futbolcusu. for- mahte nedenıyle satış lıstesıne konulan 1 tnlvon 500 mılyar lıralık bedelle Fe- nerbahçe'lı John Moshoeu oldu Bonsenı» bedelı en duşuk futbolcu ıse 500 mılyon lıra ıle Sakaryasporlu Hırçın. Satış lıstesınde yer alan futbol- cular. anlaştıklan kulupler bonserv ıs be- dellerını oderse transfer yapabılecek \ksı takdırde bonservıs bedehnın yuz- de 20'sı karşılığmda eskı kuluplennde 1 vıl top koşturabılecekler Kulüplenn Futbol Federasyonu'na bıldırdığı satış lıstesınde yer alan bazı ftıtbolcular ve bonservıs bedellen de şöyle F. Bahçe: Tuncay (100 mılyar), Benhur (60 mılyar), Alı Naıl (80 mılyar), Mujdat (40 mılyar), Mustafa K.atıp (40 mılyar), Kerem (40 mılyar), Fevzı (80 mılyar), Moshoeu (1 5 tnlyon), Murat (10 mılyar) G. Saray: Volkan (350 mılyar), Samı (2 5 mılyar) Besjktaş: Recep (750 mılyar), Mrmıç C50 mılyar), Yankov (500 mılyar), \h (200 mılyar), Ufuk (60 mılyar), Mehmet içler(lOmılyar) Trabzon: Tolunay (900 mılyar), Ce- malun (900 mılyar). Kazım (60 mılyar). Mehmet Yıldınm (50 mıh/ar). İbrahim (20 mılyar) Istanbul: Ilhan (70 mılyar), Hamza (400 mılyar). Musıç (250 mılyar), Salen- ko (400 mılyar), \takan (150 mılyar) lsa (125 mılyar), Kamıl (70 mılyar) Türkiye sıralamada 44'üncü Spor Servisi - tlkı 1930'da Urugu- ay'da duzenlenen Dunva Kupası'ndan İtalya'da duzenlenen 1994 Dunya Ku- pası'na değın tum maçlar hesaba katıl- dığında, en başanlı ulke olarak Brezıl- ya gonınuyor Dunva kupalannda toplam 73 kez sahaya çıkan Brezılya. bu maçlann 49"undan yengıyie aynlırken 159 gol atıp 68 gol yemış 4 kez dunya şampı- yonu olan Brezılya'nın hemen ardın- dan ıkıncı sırada bulunan Almanva ıse 73 maçta 42 yengı ve 154 gole sahıp Mmanya'yı sırasıyla. İtalya, Anantın ve tngılteresizlıyor 1954 yılında ılk ve son kez Dunya Kupası'na katılan Tür- kıve avnı lıstenın 44 basamağında bu- lunuyor Grubunda 1 vengı ve 2 yenıl- gı ıle 3 sırayı elde eden Turkıve tekza- fenne Guney Kore karşısında 7-0'lık sonuçla ulaşarak 16 ülke arasında 9 ol- muştu Bu ıstatıstıklerden çıkan bır dı- ğer sonuç îse şoyle Türkıye, Dunva Kupası"na katılan 61 ulke arasında en vüksek gol ortalama- sına sahıp ulke unvanına da sahıp 3 maçta 10 gol atan Türkıye, 3 3 gol or- talamasıyla Brezılya, Almanva gıbı şampıvonlann önunde ılk sırada bulu- istanbulspor Gökhan imza attı Spor Servisi - İstanbulspor, ıç transferde sözleşmesı bıten futbolcusu Gökhan ıle ıkı yıl- lık sozleşme imzaladı lnters- tar bınasında genel menajer Adnan Sezgin'ın yanında 2 v ıllık sözleşmeye ımza atarak İstanbulspor ıle yenıden anla- şan Gökhan, geçen sezon lıg- de başanlı bır grafık çızdıkle- nnı belırterek "Veni sezonda da bu fbrmayı giymek. bana buvıık muüuluk verecek. UE- FA Kupası'nda büvukbaşan- lara imza atacağız" dedı Hami Schalke yolunda Spor Servisi - Trabzons- por 'dan bır v ıldız daha kayıyor Bordo-Mavılı takımın golcu futbolcusu Hami'nın transfen ıçın Schalke 04 >onetıcılen>- le Istanbulda bır arava gelen Başkan MehmetAliYdmaz, bu futbolcunun transfen ıle ılgılı prensıp anlaşmasına vardı Başkan Yılmaz'ın Schalke'nın 6 mılvon marklık teklıfıne evet dedığı ve ufak puruzlenn gı- denlmesı ıçın salı gunu ıkı ta- rafın da bır kez daha bır araya geleceğı açıklandı Cünün icinden I Deniz Harp Okulu Kupası 15 YılVanşlan.dunlstanbulda vapıldı Denız Harp Okulu Ko- mutanı Tümamıral Taner Ez- gu'nun verdığı startla başlayan v anşlarda, dort smıfta dereceye gırensporcularşunlar CHSya- nş OnentExpress(BulentAta- bav), 2 Dracula (Vedat Tez- man). 3 The Marmara (Ardıç Gursel)CHSgezı 1 Vıctory I (Ismet Uner), 2 Betuş (Bırol Durmaz), 3 Vızo (Bülent tçgo- ren)CHS >ani-gezı 1 Rondo (Mustafa Mıharbı), 2 Hale(Oz- gun Dumrul). 3 Alarga (Aüler Bagcı) Destek K>bele(Sema- Sedat Devnm B Grekororoen gureş milli ta- kımı. Büyukler Grekoromen Dunya Mılletler Kupası'nda Kore vı deplasmanda 10-6yen- dı Mıllı takım, Kore karşısında şukadrosuyla mucadele ettı 54 kılo Ercan \ ıldız, 58 kılo Er- guder Bekışdamat, 63 kılo Sez- gınÇavuşoğlu,69kılo Mecnu^ Güler, 76 kılo NazmıAvluc. 85 kılo Serkan Ozden, Hanu>. Yerlıkaya,97kılo CumhurKur- tuluş. 130 kılo Şaban Donat • Sakarya'da devam eden Genç Bavanlar Volevbol Avm- pa Şampıyonası grup eleme maçında Turkıve. fsvıcre'ye 3- 1 yenıldı Portekız"ın Esmonz kentınde'vapılan ^vrupa Şam- pıyonası gnıp elemelennde ıse genç mıllı erkek takımı Fınlan- dı>a'>ı 3-0 vendı • Fenerbahçe V uksek Divan Kurulu uyesı ve eskı yonetım kurulunun uyelennden Fuat Im- sık'ın cenazesı. dun Kadıkoy Zuhtupaşa Camu'nde kılınan namazdan sonra Karacaahmet Mezarlığfnda defhedıldı • Dum'a Bavanlar Basketbol ŞampıyonaM'nda \BD. Çın'ı 70-54, Brezıh/a da Almanya'yı 77-73 yendı • "ÎNBA'in ıkmci fınalıstı han- gı ekıp olacak" sorusu, yanıtını yann bulacak Yan fınal sensı- nın 6 maçında Chıcago 'Boğa- lan'nı 92-89 yenen Indıana Pa- cers, durumu 3-3 yaparken he- yecanı son maça taşıdı • Atyanşbnndaaltıh ganyan, 7-4-6-7-7-8 kombınesını bılen- ler, 313 mılyon 7 bın 500'er lı- ra ıkramıye kazandı Cünün Programı KARATE1030 Fetıh Kupa- sı yanşmalan (Kurtkoy) SLTOPU 10.00 Yıldız Er- kekler 1 Kume (Ataköv Yüzme Havuzu) JUDO 12.00 Fetıh Kupası Ya- nşmalan (Kartal) FİKRET DAĞLIOĞLU | l.KOŞL:F Talana(l), P Mertkaya (2). PP Palace Royal (4), S Doruk (3) 2.KOŞU:F CoPılot(4),P Skıpper (2). PP Keops (3), S Desert Wornor (1) 3.KOŞU:F Şermın (7), P Tunabeyı (8), PP Beybm (3),S Elektnk(5) 4. KOŞL': F Tra Passanger (12). P Dıamante (5). PP Anf(6). S Twıster(3) 5. KOŞU: F Islambol (4). P Nıcomedıa(5), PP Kara- beyhan (1). S Barbanno (3) 6. KOŞU: F Mucahıtım (10), P TopComas(3), PP Pıanıst (1), s Asos (4). SS Speedy Gonzales (5) 7.KOŞL:F Seyfullah(l 1), P Ahpek (9). PP Erbaba (2). S Buğrahan(4). Günun İkılisi: 7 Koşu 9 11 TabelaBahısılO 3 14 5 4LTILI GANYAN 12 4 10 11 3 9 1 4 S H1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog