Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

) MAYIS 1998 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI GÜNCEL • Baştarafı 1. Sayfada <ü'nden... Cumhurbaşkanrnın bize söylediğine göre, eski pariamenterlerin irdelemelerini izleyen genç meslektaşlarımız haberi "çokeksik ve Demirel'in amacını saptıracak" içerikte yazmtşlar. Gazetelerde de eksik biçimiyle yayımlanmış. Demirel'i dinleyince anlıyoaız ki, haberin altı üstü yok. "Yanıltıcı yorumlar" bu eksikten kaynaklanıyor. Sadece belirii bir bölüm kaynak olunca, tabii yorumlar Cumhurbaşkanı'nın hükümetin "üstlendiği 'misyonu' tamamladığı" ve artık haklı olarak tükendiği şeklinde yazıltyor. Hatta Köşk'ün seçim yapılması direktifi verdiği biçiminde yorumlanıyor. Ne ki Demirel'in heryıl ya genel ya da yerel seçim yapılmasını veya birkaç kez referandumla halka gidilmesini önermesi önemli ölçüde şaşkınlık yaratıyor. Cumhurbaşkanı Demirel tarbşmalara zemin hazırlayan "son olayı" gayet açık ifadelerle anlatıyor Tiirk Parlamenteıier Birtiği'nden 3035 eski milletvekili gelmiş Köşk'e. Başkanlan Zeki Çeliker "bu hükümetle Meclis 'in 8 yıl kesintisiz eğitim dışındahiçbir iş görmediğini Cumhurbaşkanı'na ömeklerie" anlatryor. Demirel, "Buiddialısözler üzerine konuştum" diye başlıyor söze: "Dediğimşu: Türkiye 1997 yılınm ortalannda bir bunahma sürüklenmedi mi? Geçen yıl bu zamaplar Türkiye neyi konuşuyor, tartışıyordu? Bunlar unutuluyor. Bu hükümetin görevi, ülkeyi bu bunalımdan çıkarmaktı. Bu görevi yerine getirdi, ülke normalleşti. Şunu, bunu yapmadı. Bunlan yapamadığını söylediğiniz hükümetin desteği, arkası varmu Yok! Desenize şimdi; arkası olmayan birhükümetbukadannıyaptı, yapabildi. Demiyorsunuz! Tamam. öyleyse bu hükümet gitsin. Pekâlâ ama, yerine bir hükümet bulun, haydi. Ben krmseye yapılanla yapılmayanı tartışmayalım demiyorum. Ben diyorum ki, kutvmlan eskitmeyelim." Cumhurbaşkanı, 1997'deki bunalımlı dönemle günümüzün kıyaslanmayışını siyasal yaşamı 17 GUNDEM • Baştarafı 1. Sayfada tüm aşamalardan geçip Resmi Gazete'de yayımlanırsa, başta ekonomide olmak üzere pek çok alanda ilişkiler yeniden gözden geçirilecek. Başbakan Mesut Yılmaz'ın, Fransa Başbakanı Lionel Jospin'e gönderdiği mektuba da henüz yanıt gelmedi. Konunun çok konuşulacağı bir döneme girdik. Güncel tartışmaları biraz derinleştirmeye çalışalım. 10 Agustos 1920'de itilaf devletleri ile Sevr Antlaşması imzalandı. Buna göre, Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan kurulacak, sınırlarını ABD saptayacaktı. Antakya, Antep, Urfa ve Mardin ise Fransa'ya bırakıiacaktı. Fransa payını beğenmedi. Bunun üzerine aynı gün Ingiltere, Fransa ve Italya arasında üçlü bir sözleşme imzalandı. Batı Anadolu'da Fransa'ya ekonomik nüfuz verilmesi kararlaştırıldı. Ancak Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı bu hesaplan altüst etti. Ankara'da açılan TBMM bu antlaşmayı tanımadığını açıkladı. Bilinen gelişmelerin ardından. Türkiye ile Ermenistan arasında 13 Ekim 1921'de Kars Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre. taraflar üçüncü ülkelerde birbirleri aleyhine çaba içinde olmayacak. kendi topraklarında bu türgirişimlere izin vermeyecek.ti. Türkiye'nin bugünkü sınıriarı 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması'yla uluslararası alanda da kabul edildi. Aradanyıllargeçti... 1988'de ABD, Anadolu'da Ermeni soykınmını tanımayı gündeme getirdi. Türkiye karşı çıktı. Konu ertelendi. 1989'da Sovyetler Birliği'nin halen ayakta olmasına karşın Ermenistan'da bağımsızlık bildirgesi yayımlandı. Bildiride Türkiye'yi ilgilendiren iki madde dikkati çekiyordu: Büyük Ermenistan... .Soykırım... Türkiye doğal olarak rahatsızlığını gündeme getirdi. Dönemin Ermeni yetkilileri şu yanrtı verdi: "Bu, bağımsızlık heyecanı içinde yazılmış bir metindir. Ânayasamızı hazırlarken düzeltiriz." 1991 'de bağımsızlık ilan edil CLNEYT ARCAYÜREK mızın büyük bir eksikliği görüyor "6u hükümet, asiında Türkiye'de TBMM'nin kendi yetkilerini muhafaza etmesinin işaretidir" diyor. Ardından anlamını açıklıyor. "Bu şudur: TBMM'nin yetkileri az daha gidiyordu. Bu yetkiyi muhafaza etti, büyük bir başan oldu bu. Bu hükümet böyle çıktı. Işte ben budur diyorum, bu hükümetten beklenecek bu kadardır. Eğer bundan fazla bir şey yaparsa, kârdır. Anlatabildim mi?" Demirel, "Köşk'teki yazılı metnin" gerçeği böyle saptamadığını söylüyor. Ama, kamuoyuna yansıyan da; Demirel, bunalımı normalleştiren hükümetin bugünkü durumuna değiniyor: "Bana sorarsanız, bu hükümetin görevi bu kadardır" cürn\es\, "Görevibitmiştir* anlamına geliyor. Bu nokta anımsatılınca Demirel şöyle konuşuyor: "'Bana sorarsanız' diyorum, bu hükümet normalleştirmeyiyapmalıydı, yaptı. Bundan sonrası fazladır, bundan sonra bir şey istiyorsanız o fazladır, diyorum. Görevi sona ermiştir falan demiyorum." Önerilerinin güncel olmadığını söylüyor Demirel: "Seçim diyorum, birkaç defa da referandum. Neden? Şimdi 5 senede biryapılan seçimle halk 'Bu ülkenin sahibi sensin' dendiği zaman yüzüne bakryor. 'Ne isterse devlet veriyorum, asker, vergi... Fakat bu ülkenin nasıl sahibiyim ki yapılan edilen benim yeni fikirlerim değil' diye düşünüyor. Şimdi bir şey var orta yerde. Bugünkü demokrasiden memnun mu halk? Ben de söylüyorum; 'Böyle demokrasi mi, halksız demokrasi mi olur?' Halk o kadaryok ki, kendi çıkardığı parlamentoyu lanetliyor Olur mu böyle şey? Ben diyorum ki, gelin demokrasiye hayatiyet kazandıralım. Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin. 'Işte bak, tepede oturan adamı ben seçiyorum' desin. Adama bir kişilik gelsin. Heryıl seçim diyen deyok, zaten yapılıyor. Ama halk (referandumla) heryıl sandık başına gitsin? Hayır desin, evet desin, fikrini sorun." Cumhurbaşkanı eski parlamenterlere son konuşması ve üzerindeki son açıklamalanyla elbette yanlış algılamalan önlemeye yöneliyor. Olası tartışmaları önleyebilecek mi acaba? Her tasın altında Yesil • Baştarafı 1. Sayfada 19951996 yıllan arasında Ankara'dan 323 48 39 ve Antalya'dan 349 24 22 numaralı telefonlardan Viranşehir Belediyesi ve Seham Keleşabdioğlu ile görüştüğu ve söz konusu dönemde bu numaralardan arandığı saptandı. Yıldınm'ın görüştüğü Viranşehir Belediye Başkanı 1. Halil Keleşabdioğlu'nun, lller Bankası'nın belediyeye gönderdiği ödenekten 170 müyar liranın sahte belgelerle çekilmesi davasından halen gıyabi tutuklu olarak arandığı öğrenildi. Keleşabdioğlu'nun yerine Abdurrahman Yazmacının vekâlet ettîgi ve başkamn ilçe dışmda olduğu ileri sürüldü. Yeşil'in telefon listesinde yer alan Seham Keleşabdioğlu'nun ise başkamn eşi olduğu ve Ankara'da oturduğu anlaşıldı. Ev kadını olduğu kaydedilen Seham Keleşabdioğlu'nun, Viranşehirtic Karacadağ Caddesi ve Misli Sokak adresinde adına kayıtlı 511 64 40, 5116441,511 38 12 ile 5113944 No'lu lelefonlanna yanrt vermemesi ise dikkat çekti. Bu arada ilçede Başkan Keleşabdioğlu'nun çetelerle ilişkisi olduğunu öne süren Müzeyyen Çetin adlı bir kadının geçen günlerde sınırdışı edildiği ortaya çıktı. tddialara göre 12 Eylül 1980 sonrası siyasi nedenlerden ötürü Suriye'ye kaçan Ali Çetin adlı kişinin "kurtarmak" sözü ile Başkan Keleşabdioğlu tarafından ilçeye dönmesinin sağlandığı, Çetin'ın bazı "karanlık işlerde kullamldıktan sonra geçen yıl ortadan kaldınldığT öne sürüldü. Eşinin ölüm haberi üzerine Türkiye'ye gelen 4 çocuklu Müzeyyen Çetin'in, Ankara'ya giderek istihbarat birimieri ile görüştuğu ve eşinin cesedini istediği, ancak bildiklerini açıklamaması için sınırdışı edildiği bildirildi. Konuyla ilgili bilgilerine başvurdugumuz ilçe yetkilileri, Müzeyyen Çetin'in Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatı üzerine 26 Mayıs giinü sınırdışı edildiğmi doğrulayarak "Ancak daha fazla bilgi veremeyiz. Şaniıurfa \ alisi Şahabettin Harput'un basına konuşulmaması için genetgesi var. \ alilikten izin almahsınız*'dediler. Keleşabdioğlu'nun belediye başkanlığı yaptığı Viranşehir, Habur'a bağlanan Urfa"nın E24 karayolu üzerinde bulunuyor. Bir dönem Hizbullah'ın örgütlendiği bölgede faali meçhul cinayetler de yoğunlaşmıştı. Viranşehir'in iç kesimlerinde ise uyuşturucu yapımında kullanılan hintkeneviri ekiminin yoğunlaştığı öne sürüldü. .. ... MLSTAFA BALBAY di. Anayasa kabul edildi. Ancak söz konusu değişiklik yapılmadı. Bugün Ermenistan Cumhurbaşkanlığı armasının tam ortasında Ağrı Dağı var. O günlerde konu Milli Güvenlik Kurulu'na geldi. Diyaloglar şu şekilde geçti: Büyük Ermenistan tanımı Lozan'ı ve Kars Antlaşması'nı hiçe saymaktır. Bunu mes^le yapalım... "Olabilir, nasıl yaklaşahm ?" iki ülke arasındaki antlaşmaları tanımadığı sürece Ermenistan'ın bağımsızlığını tanımayacağımızı ilan edeiim. "Türkiye'nin başındayeteririce mese/e var, bir de bunu açr] mayaiım..." 1997'de Rusya, Ermeni soykınmına ilişkin bir yasayi kabül etti. ErmenistanTürkiye sınınrrda halen Rus askerleri bulunu 6 îsteııirse Yeşîl yakalanır' dan tutuklama istemiyle yedek hâkimliğe sevk edildiler. Ulaş ise savcılık sorgusunun ardından delil yetersizliği nedeniylç serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 5 sanık tutuklandı. Eski Emniyet Genel Müdürlüğu İstihbarat Dairesi Başkan Yardtmcısı Hanefı Avcı. Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada. "Yeşfl" kod adlı Mahmut Yıldınm'ın istendiği takdirde kısa sürede yakalanabileceğini belirterek "Türkhe'de Yeşil bir tane >Dk. birden çok Yeşil var. Bu Yeşil sadece bilineni" dedi. Cengiz Ersever'i Güneydoğu'da görev yaparken "Fırat" olarak tanıdığını ve zaman zaman kendisini gördüğünü kaydeden Avcı. "Kendia maaşb bir çavuş olnusuıa karşın bu kadar serveti nasıl ve ne zaman edindiği sorulmabdır. \azlığı ve kışlığının olduğu söyienivor. bunlan nasıl temin ettiği araşünlmalıĞtr" diye konuştu. Cengiz Ersever'i sorgulayan üst düzey bir emniyet yetkilisi, Ersever'in çok zeİci ve kurnaz birisi olmadığını belirterek "Ancak mahiyetindekikri çokcabuketkUKar" dedi Bir emniyet yetkilisi Ersever'in Güneydoğu'da görev yaptığı sırada defalarca soruşturma geçirdiğini söyleyerek "Yeşil'le de Güneydoğu'da görev vaparken tanışbğını söyledl Istanbul'a geldikten sonra gördüğü manzara karştsında şoke olduğunu. hiç kimsenuı vatan ve milkti düşünmeyip herkesin 'Kısa yoldan nasıl zengin olurum'.'' diye diişündiiğün ü görunce şaşırmış. Bunun üzerine. kendisi de aynı şryi düşünmeve başlamış. Bunun üzerine çeksenet tahsilatı yapan Sedat Pekerve Semih Tayfün Güraltay gibi, Istanbul'da potansiyeii otan kişilerle ilişki kurmuş. ÖzellikleGüraltav *la çok > akın arkadaş olmuş. Biıiikte birçok tahsilat işleri gerçekleştirmişler. Plana göre Birdal'ı öldürüp içeridekileri rehin aldıktan sonra dernek binasında polislc pazaıiık >apıp daha sonra da teslim olacaklarmış. Tetikçiler, 'Biz bu işi Ersever'in talimatı ile yaptık' devinct. kendisi kayıplara karısacakmış ve böv lece kendince isim yaparak "kahraman olacakmış" diye konuştu. Olay, yüzyılın başında yaşanansa... Bu aşamadan sonra ne olur? En olumsuzu düşünmek, ona göre tavır belirlemek gerekiyor. Eğer, Fransa'da soykırım kabul edilirse, bunu öteki Avrupa ütkeleri izler. Genel bir kamuoyü oluştuktan sonra gündeme tazminat davalan gelir. Bu süreçte Ermenistan kendisini çok güçlü hissettiği anda Kars Antlaşması'nı tanımadığını açıklar. Ardından TürkiyeErmenistan sının tartışmaya açılır. Daha önceki aylarda Ingiliz Dışişleri Bakanı Cook'un, "Türkiye'nin Doğu sınıriarı tartışmalıdır" demecini anımsayalım. öyle anlaşılıyor ki, PKK terörünün tamamen sona ermesi olasılığına karşı Batı'da başka senaryolar hazırlanıyor. Birinci Dünya Savaşı sürecinde, Anadolu'da Türklerie Ermeniler arasında karşılıklı olumsuzlukların yaşandığı biliniyor. Savaş ortamı içinde her iki ulus da birbirinin kanına girdi. Savaşın sona ermesinin ardınd^ı karşılıklı antlaşmalarla geçnt^ bırakılmış, geleceğe bakılmıŞi.. Fransa'nın Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar yaptıklannı açarsak... ' Konu uzun, yazıyı bağlay»lım... ] Olay, yüzyılın başında yaşanansa... Sen hiç içinden çıkamazsm ; Fransa... ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İHD Genel Başkanı Akın Birdal'a düzenlenen silahlı saldın>i gerçekleştiren tetikçiler Kerem Deretarla ve Bahri Eken ile olayın planlayıcısı Cengiz Ersever, Ahmet Fulin, Erkan l'laş, Hasan Hasanogju. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki 7 günîük sorgulamadan sonra dün Ankara DGM Savcılığı'na sevk edildiler. Emniyet Müdürlüğu Terörle Mücadele Şubesi'nden özel bir ekip tarafından çok sıkı güvenlik önlemleri altmda saat 10.00'da DGM Savcılığı'na getırilen sanıklar. savcı Ünal Haney tarafından sorgulandı. Alınan bilgiye göre uzman çavuş Ersever ifadesinde. Birdal'ı kahraman olmak için öldürmek istediklerini söyledi. Ersever. tstanbul'da çeksenet tahsilatı işiyle uğraşan eski ülkücüleri "çakal sörusö" olarak niteledi. DGM'deki sorgunun tamamlanmasmın ardından Eken ve Deretarla'nın "ciirüm iştemek için teşekkfil oluşturmak, sivasi anıaçla adam öidürmeye taro teşebbüs"; Ersever, Fulin ve Hasanoğlu ise "cörüm işieroek için tesekkül oluşturmak, siyasi anıaçla adam iüdürmeve tam teşebbüse tştirak" suçlann TEKEL ürünlerine zam • Baştarafı 1. Sayfada TEKEL ürünlerinin yeni fiyatlan şöyle: Cinsi Uzun Maltepe, Samsun Kısa Mattepe, Samsun Yeni Harman Tekel 2000 Best Ithal Sigara 70 cl Yeni Rakı 35 cl Yeni Rakı 70 cl Ankara Vıski 70 Cl Gordon's Cin 75 cl Sofra Şarabı 75 cl Kalite Şarabı 75 cl Buzbaâ Kibrit (kutu) Yeni Fiyat 100.000 80.000 100.000 225.000 125.000 300.000 1.000.000 550.000 1.500.000 3.000.000 225.000 300.000 400.000 3.500 RUGSTORE CAFt BRUNCH'la alışveriş gunboyu keyfe dönüşüyor \^ unifirlesı/C/ az Renklermi 99 bifik *l haİM Bu eî dokuma halıda görmüş olduğunuz raotifler gerçek hayattan almmıştır. Dünü Bvgüne, 40 yirum $1 halısı re kil Kolleksiyomdan diledigmm seriı. Rugstore 3K Halı'nnı I te$cilli markasıdır. Yeşilova nıevkii E5 ü«tü 34640 Florya İSTANBUL Tel: 0212541 22 22 (Pbx) I Faks:0212540 77 37 EVlail: :ikhalieıurk.ncl «« Skhali 3KHah I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog