Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ŞAYFA CUMHURİYET 30 MAYIS 1998 CUMARTESİ 16 SPOR Sağlıkkontrolünden geçen Brezilyalı F.Bahçe'yle pazartesi günü sözleşme imzalayacak Ser,uıı geldi, bekliyorMLMITCRKAY Sabah 07.30"da lstanbul Ata- fe'ı türk Havaalanı'na geldı, bu- Ş rada dış ilişkiler sorumlusu TurgutAcar tarafmdan kar- şılanarak sosya) tesıslere götûrüldü. Tesis- lerde menajen ile birlikle yaptığı kahval- tt sonrasinda bir süre diniendi. Acıbadem Hastanesi'ne giderek sağlıkkontrolünden geçti \e daha sonra Suadiye Pnnces Otel'e döndü. lmzatöreni ıse pazartesiye bırakıl- dı. Evet, S. Arabıstan'ın ICatar Ligi'nde yer alan Al Ahri Kulübü'nde top koşturan Sergio ıçın artık Fenerbahçeli denilebilir 23 yaşındaki Brezilyalı genç yetenek. bundanböyle tam ikiyıl boyunca San-La- civertli takımın başansı için top koştura- cak. F1FA temsilcisı Leobella ıle eskı tek- nık direktör Cartos Alberto Parreira'nın önerdiği, Cenul Turan'ın da bizzat gidip izledıği ve yonetıme olumlu göriiş ver- roesınden sonradün transfen gerç,ekleşen ,Sergio, basın mensuplanyla yaptığı söy- • Başkan Azız Yüdınm, ttalyan teknik direktör Angelotti'nin en geç pazartesi gününe kadar geleceğini söyledi. Kaleci Rüştü, 3 yıllık imza attı. leşıde Türkıye'ye ilk kezgeldiğını, Fener- bahçe'nın büyük kulüp olduğunu. adını da sıkça duyduğunu. bu nedenle de kendısi- ne gelen onca teklıfe karşm tercıhmi Sa- n-Lacivertli takımdan yana kullandığını söyledi. Menajeri ıle birlikte Acıbadem Hastanesrne gıden ve sağhk kontrolün- den geçtikten sonra kulübe dönmesi bek- lenirken yorgun olduğunu söyley .rek ote- le dönen Sergıo'nun kendisini ik yıl Fe- nerbahçeli yapacak olan sözleşn eye pa- zartesi günü ımzasını atacak. Okocha gönderilebilir Sergıo'nun transfennın ardından şim- dı sırada Duisburg'da top koşturan Saknı îbrahim süre istediSpor Servisi - tbrahim, Fenerbahçe'den sü- re istedi. Fenerbahçe basketbol takımının ba- şanlı oyuncusunun, dün transfer komitesi ve başkan Ariz Yıkünm ik yaptığı görüşmeden bir sonuççıkmadı. Dün SosyalTesisler"de uzun süre başkan AzizYüdtnm ile görüşen başan- h basketbolcu para konusunda yöneticikrle anlaşamazken, transfer kornitesmden de dü- şünmesi için 2 gün süre istedi. Sezon sonun- da anlaşması sona eren ve birçok kulübün pe- şinde koştuğu tbrahim için yapılan para tekli- fıne gençbasketbolcu sıcak bakmad!.Öte yan- dan Fenerbahçe'nin bır diğer basketbolcusu Zaza Eoden'le anlasrna sağlandığı öğrenildi. var. San-Lacivertii yöneticiler bu transfer- de de Sergio kadar ısrarhlar. Salou'nun transferinin gerçekleşmesi durumunda yönetimin şu günlerde birçoktakımın pe- şıne düştüğü Okocha'yi gözden çıkarma ıhtımalı sızan bilgıler arasmda. Pazarlık sonuç getirmedi Bu arada Trabzonspor Kulubü Başka- nı Mehmet An Yılmaz'm "Ya Avnıpa'ya gider ya da Trabzon'da kahr" şeklindekı demecıne karşm F. Bahçe Abdullah'ta ıs- rarlıydı. Başkan Yıldınm, dün bir kez daha bu futbolcu içinYılrnaz'labıraraya geldi Ya- pılan görüşmede Mehmet Ali Yılmaz 9 milyon dolar ve Erol da ısrar edince Yıl- dınm, kulüp bınasma dönerek bir değer- lendirme toplantısı yaptı. Ardmdan da bu transfenn gerçekleşmesinin mümkün ol- mayacağını, böylelikle Abdullah "tan vaz- geçtıklerini söyledi. Yüdınm, 'AncetottT diyor ama.M Fenerbahçe, futbolcu transferlennm ya- nı sıra teknik direktör arayışlanna da hız- la devam edıyor. Ne var ki bugüne kadar teknik adam konusunda istedığine ulaşa- mayan F.Bahçe Başkanı Azız Yıldınm, dûnkü açıklamasında Fenebahçe'nin pat- ronunu ltalyan teknik direktör Carlo An- celotti olarak açıkladı. Bugün veya en geç pazartesi günü ge- leceğı söylenen teknik adam ise ltalyaba- sınma yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye görüşmek ıçın gideceğinı ancak, bunun şimdiden anlaştı anlamına gelmesinin yanlış olcağını ifade ettigi öğrenildi Rüştü imza atfa Öte yanadan San-Lacivertlı yöneticiler dün de kaleci Rüştü ıle 3 yıllık sözleşme ımzaladılar. Rüştu'nün 3 yıllık anlaşma- dan 4.5 milyon dolar alacağı belirtıldi Sergio dün sabah erken saatlerde tstanbula geldi. Besiktas Recep satış listesinde ASENAÖZKAN Beşiktaş'ta beklenen gehşme; Recep ^ ' S listesinde, Oktay ile pazarlık bu- günesarktı. Beşıktaşlılann günlerden beri zihninı kurcalayan soru. yanıtını dün buldu. Yönetim kurulu, kaptan Recep'e kapıyı göstenp ardın- dan da: "Çok zor bir karar verdik. Onu iste- nıeyen teknik direktör Toshack'ı ikna etmeye çahştık, ancak başanlı olamadık. Beşiktaş'a İ2 yıl hizmet eden Recep'in camiadan kopması çok acL Ancak Recep'i Toshack istemedi. Re- cep'in bonservis beddinidüşüktutacağu veju- biiesini kesinlikle Beşiktaş'ta >^pacak" dedi. Bu gelışme deneyımli futbolcu Recep ıçın hıç de "sûrpriz" nıteliği taşımadı. O başına ge- leceğı önceden bildiğı ıçın yöneticilerden tek bir şey rica etri: *Nas»l oka beni satacaksınız. hiç ohnazsa bonservis bedelimi düşük tutun, ben de başunın çaresine bakayun!_" Recep'in kırgınlığı, huznû anlatılacak cins- ten değıl. Içini bır öfke bürümüş. Haklıhğı, haksızlığı tartışıhr: "Bunlara inat Galatasa- ray'a gider bedava o>'nanm'" dıyor ve devam edıyor. "Senaryo beilhdi. zaten yanılmadığv- mız da orta>açtktı. Bcni loshack değil,yönetim cstemhor.Ancak ligler başladıktan 3 hafta son- ra Toshack kaçınca neler olacak? Beni gönde- ren yönetim nereye kaçacak? Bu kulübe 12 yıl hiznıet ettim.Ancak futbolcular zaman zaman zorgünkr yaşar.bu da onlardanbirisLtstenme- diğim yenk durraam." Sorunlu, daha doğrusu teknik direktör Tos- hack tarafından istenmediği iddia edilen bir başka futbolcu Oktay için durum biraz daha farklıydı. Yöneticiler, Oktay ıle konuştular ve konusulanlan bekleyen gazetecilere aktarma- ma konusunda da uyardılar. Görüşmenin ar- dmdan Oktay, "Sonın yok" demekle yetindi, yöneticiler de "Psuarlık yaptnadık. sadece ko- nuşruk-Yann (bugün) masaya oturacağu" açık- lamasını yaptılar. Sıyah-Beyazlılar dün lstanbul Belediys- por'da kıralık oynayan Sinanile lOOmılyarli- ra kanşılığındaiki yıllık sözleşme ımzaladı. Basketbol Efes - Ülker 3.kezkarşı karşıya Spor Servisi - Efes Pılsen ve Ülker bir kez daha karşı karşıya. Türkiye Birinci Basketbol Lıgi play-off fınal 3. karşılaşmasmda bugûn iki feikım Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynuyor. Saat *8.30'da başlayacak maç telNE5'ten naklen jıyımlanacak. eriye 1-1 ile başlayan iki kımın Ayhan Şahenk ar Salonu'nda yapttğı .: karşılaşmayı Ulkerspor teızanmış ve 2-1 öne 3g£çmişti. Abdi îpekçi'de Çynanan ikinci maçı ise zor da olsa kazanan Efes ^îlsen skoru eşitlemiş ve •jahat bir nefes almıştı. GalatasarayAsbaşkanı Gürsoy 'Pahalı kumaşın bir bedeli var' • Galatasaray' ın Asbaşkanı Gürsoy, kulübün maddi durumunun iyi olmadığını kabul ederek "Giderlerimiz gelirlerimizden fazla" dedi. ARtF KIZ1LYALIN Galatasaray'ın sportif ış- lerden sorumlu Asbaşkanı Ergun Gürsoy, kulübün maddı durumunun iyi olma- dığını kabul etti. Gürsoy. "Giderterimiz ge- Hrlerimizden fazla. ancakpa- halı kumaşın da bir bedeli vardır" dedi. Skoda'nın düzenledıği ayın golü yanşmasına katı- lan Gürsoy, 25 milyon dola- ra ulaştığı iddia edilen borç C Ö R Ü Ş / H.4LİT PERİNGÖR 5 Trilyon • Abdutlah, F. Bahçe'den 5 trilyon istıyor. Kiiosundan daha fazla. Mıllet şaşkınlıktan neredeyse küçük dılinı yırtacak! 5-6 yıl kadar önce San-Lacıvert formayı boğaz tokluğuna, giymek istiyordu... Fakat bugün, hayalinde yaşattığı ücret, bütçeden, bazı bakantıklara aynlan tah- şisat kadar... ^ 2.5 trilyon bütçesi olan federasyonu 2 kere katlar. Ne Suyoruz?.. F. Bahçe'yeverseverse.Trabzonspor'aver- aği kadar verecek! Trabzonspor, şampiyon mu oldu ki!.. £ Transferde. taraflara kök söktüren bu futbolcu, eğrisi Çoğrusuna gelip F, Bahçe'ye transfen yapılsa herhalde ©da San-Lacivert formayı öpecek! Bu santekâriıklan sık ak ızliyoruz. Ama yine de bu çocuklan suçlu bulmuyo- fuz. Asıl suçlu olanlar, transfer bedellerini trilyonlara çı- Karan bilinçsiz yöneticilerdir ve devlettir. Bu durumu kö- rükleyen basın da yardımçı suçlulardandır. %. Abdullah, gerçekten, iyi bır futbolcudur. F. Bahçe'nin sol kulvarına böyle bir oyuncunun alınmasında yarar '«ardır. Bu futbolcunun alınması için F. Bahçeli yönetici- fere, kannca-kararınca bizim de önerilerimiz oldu. An- öak bugünku Türkıye'nin sosyal yapısı içinde, 5 trilyon $bi bir transfer ücretini işteyebilecegini hiç aklımıza ge- Srmemiştik... F. Bahçe'nin 1.1.1998 tarihi itibanyla top- %m geliri, bır trilyon yetmiş milyon, borçları ise 5.7 tril- yon. Yani Abdullah'ın fıyatı, F. Bahçe gelirinin 5 katı olu- yor.. Oysa F. Bahçe, bu miktaria, borçlannı sıfırtar ve düz- İüğeçıkabilır.. Yeni almacak futbolcular, Dereağzı'nda yapılmakta olan çim sahalar, tahakkuk ettirilmek istenen 'Fener Land' projesi, F. Bahçe Stadı'nın onarımı ve üstünün ka- patılması, Fikirtepe sahası tanzımi, Samandıra tesisle- rinin bitirilmesL oranın, profesyonel futbolculann antren- man ve kamp yeri haline getirilmesi isteniyor. Hangi pa- ta ile ve hangi gelirle?.. 30-40 trilyonu bulan bu proje- jer, hayata geçirilebilecek duruma nasıl getirilebilecek? Kaynak nereden bulunacak? Kulübe, yılda 600 bin TL ödemeyen üyeler, bütün bu projelerin Aziz Yıldınm ta- rafından yapılmasını istiyorlar. El insaf... Bana göre bu kadar parayı tek başına verebilecek insanın, Fenerbah- çe koltuğunda değil, "akıl hasfanes/"nde olması gere- kir... Aziz Yıldtnm, bütün bu projelerin hayata geçirilme- sinde, kendisine omuz verecek bir 'ek/p'i getirebilmek için haziran başında kongre yapıyor. Bu kongrede, "aş(- ref usulü ayak oyunlannı, ilkel tutkulan bir kenara itip hepimiz Aziz Yıldınm'a omuz vermelıyiz. Sadece omuz vermek de yetmez... Bu büyük proje- terin gerçekleşmesi, gelir getirir hale gelmesi için belirli bir süre tahammül gösterilmesi gerekir. Müesseseleş- iûenin hedef olarak alınması, vazgeçilmez bir düşünce olmalıdır. ^. F. Bahçe, 'Tıcaret Kanunu' kapsamında olsaydı, bu gün için ödeyemediği borçiar nedeniyle 'İFLAS' duru- «Oundaolurdu!.. ""_ Kaynak yaratabilmek ıçın F. Bahçe'nin 40-50 trilyon daha borca girmesi gerekecek. Projeleri hayata geçirip onlardan rant alabilmek için akıllı kafalara ihtiyaç vardır. 5?apılacak olan kongrede, bazı kongre simsarlan ve oy Svcılannın akıllannı başlanna almalan gerekir!.. Yoksa za- man, çoktan geçmış olacaktır. mıktannın geTçekleri yansıt- madığını vurgularken, "Ak- tif-pasif dengesizliği $öz ko- nusu.Tüm takımlarda otöu- ğu gibigelirlerimiz giderteri- tnizden az. Bilançomuz arü- yageçmiyor.Ama en çok ver- gi veren kulüp btdz. Avrupa çapındatransferter yapan bi- ziz. (ki sezonun Avrupa gol kralını kadrosunda tutan yi- ne biziz.Yani kaliteti bir takı- mız. Pahalı takımın da elbet- te proMemlen olacak" dedi. Kulübün, içinde bulundu- ğu maddi zorluklan aşmak ıçın eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen'den yardım istedıği yolundakı ıddialan reddeden Ergun Gürsoy, "Bi- ze reçete verecek birinin biz- den bilgili olması laanı. Yö- netimimizde iktisatçı ve mali- ye alanında uzmanlaşmış ki- şilervar. Biz başınuan çaresi- ne kendimiz bakanz" diye konuştu. Hakan jtibtte yapar Geçen hafta 13 trilyona yenıden anlaştıklan gol kralı Hakan Şfikür'ü Ispanyol ku- lüplerine satacaklan yolun- dakı söylentilerin de gerçek- leri yansıtmadığını kaydeden Ergun Gürsoy, Hakan'ın Ga- latasaray'da jübile yapacağı- m iddia etti. Gürsoy. "Hakan değişik bir çocuk. 'Galatasa- raylıyım' diyor. Zorla kimse- >ibir yeregönderecek halimiz yok. Futbolunu ovnar. jübile- sini yapar" diyerek sözlenni noktaladı. YetkiToshack'ta Beşiktaş Transfer Komite- si Başkanı CengaEltutar ise transferde tüm yetkiyi teknik direktör Toshack'a verdikle- nni, yönetim kurulunun da denetlediğini söyledi. Eltutar, transfer çahşmala- nnı teknik direktörün isteğı dogrultusunda yaptıklannı belirterek "Yenisezonun takj- mını oluşturma vetkisiniTos- back'a verdik. KJendi kafasın- da oluşturduğu bir kadrosu vanAunmasını istediği futbo*- cuiannlistesibizde.BizbuBs- te dahilinde çalışmalanmızı sürdürüyoruz: denetimimin yapıyoruz"dedi. Aym golti Mehmet'in Ayın Süper Golü Yanşma- sı'nda Beşiktaşlı Mehmet'in Ankaragücü'ne attı|ı gol, mart ayınm süper golü seçıl- di. BtiNtCİLtK Yazanmız Zerrin Bilimer yurt dışında olduğu için yazısını yayımlayarnıyoruz. Ottey'li San-Lacivertliler, A Grubu'na çıkabilmek için mücadele verecek F. Bahçe Avrupa pistînde Spor Servisi - Atletizmde ls- tanbul, 18. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Bayanlar B Gnıbu karşılaşmalanyla bir de- vı ağırlıyor. Ekrem Koçak Pisti, F. Bahçe formasıyla koşacak dünya rekortmenı Jamaıkah at- la MarteneOttey'e ev sahıpliği yapacak. Kupaya F. Bahçe'nin yanı sı- ra Belçika'dan RFC Liege. Bul- garistan'dan AC Levskı, Dani- marka'dan Aarhus 1900. Fran- sa'dan Club Athletique de Mont- reuıl.Yunanistan'dan Panellinios Athletıc. Ukrayna'dan Sudostro- itel Naval ve Yugoslavya'dan Athletic Partizan takımlan katı- lacak. 1981 yılından 1994'e ka- dar tüm kulüpler bu kupa için bir merkezde tek yanşmada buluş- tular. 1995 yılından ben yanş- malar, sekiz takımlı üç grup üze- rinden yapılıyor. Bugün yapıla- cak kupa sonunda ılk ikiye kala- cak takımlann A Grubu'na yük- • Kupaya F. Bahçe'nin yanı stra Belçika'dan RFC Liege, Bulgaristan'dan AC Levski. Danımarka'dan Aarhus 1900, Fransa'dan Athleüque de Montreuil. Yunanistan'dan Panellinios, Ukrayna'dan S. Naval ve Yugoslavya'dan Athletic Partizan takımlan kattlacak. F.Bahçe, Ottey'e güveniyor. selmeye hak kazanacak olması. yanşmalann oldukça heyecanlı geçmesmi sağîayacak. İlk 2 sıra için F. Bahçe'yle birlikte Yuna- nistan ve Bulganstan taktmlan iddıalı ekipler olarak göstenli- yor. F. Bahçe'nin en ıddialı ısmi Marlene Ottey. 100. 200.4x100 metre bayrak yanşında San-La- cıverılı formayı temsil edecek. 38 yaşındaki Jamaikah atletin özellıkle 100 ve 200 metre yanş- lanndaçok ıyiderecelerlebırin- ciliği kaptırmayacağına kesin gözüyle bakıhyor. F. Bahçe'nin bir diğer iddialı ismi ise Dünya Gençler Şampiyonu lonela Tîr- lea. Rumen atlet 400,400 engel- li ve 4x400bayrak yanşında ma- dalya kovalayacak. F. Bahçe'nin diğer dallardaki isimleri ise şöyle: 800metre: Sü- >ia Akarsu, 1500 metre: Sürey- ya Ayhan. 5000 metre: AyferYı- ğjt, 100 metre engelli: Avşegül Baklacı. uzun atlama: Ceren Gürsoy. üç_ adım atlama: Petrov- na Meüs Ozel, yüksek atlama: Aysegül Bakbta, sınkla atlama: Tatiana Köstem, çekıç: Birsen Elma, disk: Oxana Meıt, cirit, gülle: Aysel Taş, 4x100. Neşe PariakTülay Bolat,PınarSo>de- rnir. 4x400: Pınar Soydemir,Sil- via Akarsu, Se\can Köksal. Saat 12.30'da çekiç atmayla başlayacak kupanın açılış töreni ise 14.00"te gerçekleşecek. Ve saat 17.30'dakı 4x400 metre bayrak yanşıyla müsabakalar son bulacak. Sakary^sportu futbolcular birinci lig sevüıcini Eskişehir'deki taraftarianyla paylaşfi. (Fotoğraf: KEREM K.AÇARLAR) 8 yıl sonra birinci lige çıkmca halk geceyi sokaklarda geçirdi Sakaryay da 'bayvam'havası tLHAN UYGUN SAKARYA-lstanbul Büyükşehir Beledıyes- por'u fmal karşılaşmasındâ 1-0 yenerek 8 yıl sonratekrar birinci lige w raerhaba"diyen Sakar- ya'dahalkgeceyi sokaklarda geçirdi. Karşılaşma- nın bıtimiyle birlikte sokaklara dökülen halkın şampiyonluk kutlamalan sabahakadar sürdü. Ta- raftarlan Eskişehır'den Adapazan'na getiren tren \e otobüsler sabaha karşı kente büyük sevgi gös- C ü n ü n i c i n d e n • Avnıpa şampıyonasma hazırlanan genç rrullı basketboî takımı. Fransa'nın Douaı kentınde gerçek- leşen 12.Uluslararası FransaGençlerTurnuvası'nın ilk gününde Amenka karmasına 81-69 yenildı. • Silahlı Kavvetler Yuzme-Atlama Yansmalan dün Deniz Harp Okulu'nda başladı. Oç gün şüre- cek yanşmalara Kara. Denız ve Hava Harp Oku- lu'ndan 7'sı bayan e toplam 75 öğrencı katı!t>or. B tstanbulBüyükşehir Beledıyesi'mn tstanbul'un fethınin 545. yıîınedenıyle düzenlediğietkınlikçer- çevesinde yer alan Fetıh Kupasi KürekYanşlan bu- gün Haht'te yapılacak • C Genç MiK Futbol Takımı, deplasmanda Slo- vakya ıle oynadığı hazırlık maçmı 2-1 kazandı. tlk >ansı 0-0 bıten karşılaşmada Genç millı takımımı- zın gollerim 46 \e 78. dakıkasında Bırkan attı. • Sakarya'da devam eden Voleybol Avrupa Genç Bavanlar Şampiyonası Eleme gnıbu maçında Tür- kiye, Amavutluk"u 3-0 mağlup etmeyı başardı. 1 Bursa at yarışlannda altılı ganyan, 4-8-4-4-19- 2 kombınesınibılenler, 301 milyon246bm250'şer lira kazandılar. teriieri arasmda geldi. 1990yılından bu yanabi- rinci lig hasretiyle yanrp tutuşan Sakaryasporlu futbolcular da maç sonrası Eskişehir AtatürkSta- dı'nda tur atıp taraftannın önünde şampiyonluk kupasmıkaldırmanınmutluluğunuyaşadı. Tek- —! nik Direktör hyasTüfekçi,oyunculannahi- taben yaptığı konuşmada, "Bu günlert âz- lerinçabalanylageldik.Banabu mutluluğu yaşattığıni7 için hepinize teşekkür ederim* derken du>gulannı şu sözlerle açıkladı. "Es- kişehir'e ğeürken, amacı ayra olan 7 taVam- la mücadefcedeceğimizi biliyorduk..^ma biz birincitigdeneyimi olan bir takımız.Sakar- ya halkına 8yü sonra da olsa birinci lig key- "fi yaşattığımız için çok muduyum." Maç sonrası kutlamalar sırasında güven- Hk güçlerinin olast istenmeyen bır olaya karşı tetikte durmalanna karşm şampiyon- luk çığlıklanna silah sesi de kanştı. Hava- ya ateş eden yaklaşık 100 kişı polis tarafın- dan yakalandı. Tolunay G.Saray'da Spor Servisi - G. Saray'dan transfer bombası... San-Kır- mızıhlar,Trabzonspor'un yıl- dız oyuncusu Tohınay'la an- laştnayavardı. Trabzonspor Başkanı Meb- ınet Ali Yümaz'ı Ulus'taki evinde ziyaret eden G.Saray yönetıcısı Mehmet Cansun, görüşme sonrası yaptığı açık- lamada, Tolunay'ın transferi konusunda Mehmet Ali Yıl- maz'la anlaştıklannı söyledi. Dün Trabzon'dan uçakla ls- tanbul'a gelen Tolunay'ıha- vaalanında yönetıcı Afi Dû- rüst karşıladı. Fulya Metin Oktay Tesisle- n'ne gidenTolunay'ın alacağt para açıklanmazken Trab- zonspor'a 3 milyon dolar ve San-K.ırmızıhlann dün 50 milyan peşin 250 milyar lira karşılığında sözleşme imzala- dıklan Feti 'nin venlecegi öğ- renildi. Abdullah yuvada kaldı Spor Servisi - Trabzonspor, iç transfen adeta yılan hikâye- sıne dönen futbolcusu Abdul- lah ile nihayet sözleşme imza- ladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali YA- maz'la Ortaköy'dekı evinde bır araya gelen Abdullah, bu görüşmeden bır sonuç alama- dı. Daha sonra aynı yerde Fe- nerbahçe Başkanı AzizYıldı- nm ile bir süre görüşen Ab- dullah, tatmin edıci sonuç ala- mayınca Başkan Yılmaz ile ikinci kezmasaya oturdu.Yak- laşık 6 saat süren görüşme sonrasında iknaolan futbolcu, 1 yıllık sözleşmeye imza ata- rak yuvada kaldı. Abdullah' ın bu transferden 300 bin dolan peşın geri kalan 500bin dolan maç başına alacağı öğrenildi. tstanbulspor'da iki imza Spor Servisi - lstanbuls- por'da Engin üç. Aykut ise iki yıllık sözleşmeye imza attı. İç transfer çalışmalannı sürdüren San-Siyahh ekip Nesim,Meh- met, kaleci Murat ve £m- re'den sonra dün de Engin ve Aykut ile anlaşmaya vardı. Is- tanbulspor ile yeniden anlaşan Aykut ıle Engin, çok mutlu ol- duklannı belirterek. yeni se- zonda hem lig hem de UEFA Kupası'ndatakımlannınbaşa- nlı olması için ellerinden ge- len gayreti göstereceklenni söylediler. Genel Menajer Adnan Sez- gin ise iç ve dış transfer çalış- malannın sürdüğünü, önü- müzdeki günlerde diğer fut- bolcularla da anlaşarak yeni sezona guçlü bir kadro ıle gir- meyihedeflediklerini söyledi. Cine 5'in sözleşmesine soruşturma ANKARA(Cumhuriy«Bu- rosu) - Rekabet Kurulu, Bt- MAŞ'ın isteği üzenneTürkiye Futbol Federasyonu ıle Cıne 5 Filmcılik\eYapımcılık AŞ ara- smda ımzalanan sözleşmenm soruşturulmasına karar verdı. Soruşturmakaran,Türkiye Bi- nnci Profesyonel Futbol Ligi karşılaşmalannın Cine 5'ten verilmesıni hükme bağlayan sözleşmenm rekabeti çiğnedi- ğinı öne süren BİMAŞ'm şıkâ- yeti üzerine alındı. TV'de spor TKT3 14.00 Avrupa Şampi- yon Kulüpler Kupası Atle- tizmyanşmalan, 1730Fran- sa Tenis Turnuvası (naklen) C1NE5 18J0 Efes - Ülker Kanal D 00.20 L.A.Lakers - Utah Jazz (NBA) l.KOŞU-.F CashOnly(2),P: Gıpsy Son (5), PP: Deep Blue (l),S:Fapa(3). 1 KOŞL: F: Hemşen (3). P: Upto Fly (7). PP: Persıan Lady (6),S:Gahcıa(2). lKDŞD:F:Nope(3).P:§am- pıyonum (4). PP: Hanbey (1). S: Zaman (5). 4.KOŞU:F:AtenFlex(6).P- Seheryeli 1 (4).PP Babacan2 (2), S: Ûzlemsultan (7). 5. KOŞU: F: Tamerhan (l). P: Adatepe (2), PP: Kartay (8), S: Dost Karaca (7). 6. KOŞl': F. Taylan (18), P: Dartıno (6). PP: DerAhye(16), S: ForeıgnAffaırs (17), SS: Bı- dık(l). 7.KOŞD:F:Nurtaç(10),P:Er- beyun (7),PP: Cansucan(8),S Gelinkız(5). Günün Ikilisi: 35 Koşu:l/2 Tabela Bahis: 18.6.16 17.1 ALTILI GANYAN 3 4 1 W 1H1 1 18 11 7 8 S î
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog