Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 MAYIS 1998 CUMARTESİ 12 KULTUR Banu'dan türküler Çeyrek yüzyıla ulaşan müzikal kan- yerinı yenı albümü Türküler Yolladım Sanayla zengınleştırdı Banu.Seldave Sezer Bagcan karde>lenn desteğıy le ya- yımlanan Türküler Yoüadun Sana'da albüme adını veren parça Adnan Ergin'e ait. Banu'nun söz ve müzığinı yazdığı iki parçası Sevda Sovda İ'stüne ve En- gerek Dünya(Açlık grev ınde duşen can- lara adamış). Pir Sultan Abdal'ın söz- lennı yazdıgıGel.anonımlerÇalınDa- \ulları. Karahisar kalesi. Dağlar, Hacı Ali Obasu Hele \ar, Mustafa AtKinın Oğul (Oğullarını kaybeden analara), Selda Bağcan'ın Gülüşün Kalır Bende (şıır: AhmetTelh). AhmetUs'un Vunus Misali albümün dığer parçalan. Sanı- nz Sevda Sevda Üstüne veHele Yarbu albümün kıtleleri ilk yakalayan parça- ları olur Endüstrinın türlü engellemelerine karşın Banugıbısanatçılannyılmadan yollanna devam etmesı nıtelıklı müzık adtna sevındıricı gelışmeler. Banu'nun eskı y apıtlanndan Kınk Hava'nın da bir- kaç ay önce Güverein Müzik etiketıy- le yayımlandığını anımsatalım. •» Kulaklar 'Tarantino <da Pam Grier ile Quentin Tarantino. Tarantıno'nun yenı fılmı Jackie Brwn.ABDdeve Avrupa'daöylemüt- hış gı>e rakamlarına ulaşmadı ve bir UcuzRomankadarılgı toplamadı ama. popüler sınemaya prım vermeyen kitle tarafından da yere göge konulamadı. Bunda şuphesiz fıimın müzıklennin bü- yük payı var. Tarantino eskı fılmleri Re- zervuar Köpekleri, L cuz Roman da ol- duğu gıbı Jackie Brovvn'da da istediğı atmosfen yaratabılmek amacıyla şaşır- tıci bir tıtizlikle araştırmaya gırişerek par- çalan tekertekerseçmiş. Biryönetmen ıçin çok saygı duyulacak bir çaba bu. Fil- mı çekme sancılan yaşarken müzıkle- re bu derece sabırla yaklaşmak ve va- kit harcamak herkesin yapabıleceği bir ışdeğıl. Tarantınonun sistemi şu: ancak me- raklı müziksevenn tanıyabıleceği.ama geniş kıtlclenn bılmedığı iyı parçalan seçıyor. tıcan özellıklerinin fazlaolma- masına dıkkat edıyor. Jackie Brovvn'da da bu kez 7011 y ılların soulunu çeyrek yüzyıl sonra gündeme getirmeye çalı- şıyor Tarantino. 13 parça arasına Bobby VVömack'tan Across 1 lOth Street The BrothersJohn- son'dan klasık funkv Stravvberrv Letter 23, BUI V\ ithersdan VVho Is He, Johnnv Cashden Tennessee Stud. Randy Crav»- ford'dan Street Life ve başroldekı Pam Grier'ın yorumladığı Long Tîme Wo- man gibı ilginç yapıtlan seçmiş... 'Nerede O Günler' The British Council"ın ThoseWere The Days I Nerede O Günler) adıyla düzenle- diğı geleneksel müzik gecesi beşinci ya- şına bastı. Those Were The Days bu yıl 4 Hazıran 1998 Perşembe günü Ankara Sheraton Oteli'nde Bilgisayar Hastane- si'nın katkılarıyla gerçekleşecek. Those \\ere The Days'de Animals, Be- atles. Blind Faith, ClirTRichard. Cream, David Bovvie. Deep Purple. Dire Straits, EHon John,JedırotulL KingCrimson,Led Zeppelin. Pink Floyd. Queen, Rolling Sto- nes. The Shadows. Supertramps,Yardbirds gıbı tanh vazmış fngılız solıst \e toplu- luklarmın hıt parçalan Murat Bağcıoğlu (gıtar). 41i Aktan (bass). Janusz Szprot (kla\ yeI. Kemal Çiftçi (da\ ul I. Uğur Er- soy ivokal. gıtar) ve Selçuk Sami Cin- gi'den (vokal) oluşan orkestra tarafından yorumlanacak. A>nca aş nı gece her müzisyene açık Be- atles Şarkı Yarışması düzenlenecek. Da- vetı> eler Atiantis. Dost MüzikCenter. De- rishovv, DKNY, Se\ da-Cenap And Müzik Vakfi'ndan temın edilebılır. Daha fazla bil- gi almak ıçm 0312-468 6! 92-172 numa- ralı telefona başvurabilirsiniz. 'Hard rock'm devlerinden Deep Purple'ın İstanbul konserleri başlıyor Açıkhava'da mor gecelerEkımden bu >ana Therapy?, AJan Parsons Project ve Page & Plant'ı Istanbul'a getiren Majör Müzik Organizasyon yıne rock müziğın dev gruplanndan bırinı. Deep Purple'ı Harbıye Açıkhava Tiyatrosu'nda misafirermeye ha- zırlanıyor. Pazartesı ve salı gecesi saat 21.00'de başlayacak Deep Purp- le konserlennın biletleri Vakkora- ma şubelennde (Taksim, Suadiye. Akmerkez. İzmır). Zihni Vlüzık Merkezi (Kadıköy) \e Shades Mu- sic Shop'ta (Ankara) satışta. Sponsor bulunamadığı içın bi- let fiyatlannın v ükseldiğinı belır- tiyor Majör Müzık Organizasyon: sponsorluğu yüklenmek ısteyen- lerin aşın taleplenyle karşılaşın- ca. yalnız bilet gelırine sırtiannı dayayarak konserleri düzenleme- ye karar vermişler. Deep Purple. bu hafîa başında Avrupa "dayayımlanan 'Abandon' albiimünün tanıtım turuna (1 Ha- ziran- 15 Evlül) İstanbul konser- leriyle başlıyor: turun son hazır- lıklannı da burada yapıyorlar. Davulcu IanPakepazartesi gel- dı: lan Gillaa (voka!), John Lord (klav^e). RogerLover(bass), Ste- ve Morse da (gıtar) çarşamba gü- nü Paice"a katıldılar. Grup hemen Gümüşsuyu'ndakı İTÜ Spor Sa- lonu'nda provalara başladı; bu- gün de hazırlıklar sürecek. Deep Purple hayranlan, gru- bun efsane isimlennden Ritchk Blackmore'u hâlâ arasalarda onun yerinegelen eski cazcılardan Ste- ve Morse'a Açıkhava'da büyük destek verıleceğım umuyoruz. Morse'lu kadrosuyla ıkı yıl önce yayımlanmış Purpendkotaralbu- münde gücünü bütünüyle yansı- tamayan Deep Purple ıçın bu kon- serler ve yenı albüm Abandon. tam bir gövde gösterisi olacak. Geçen yıl yayımlanmış I7par- çalık ara albüm LJveAt The Olym- DJSKOCRAFİ (Stüdyo Albümleri) • Shades of Deep Purple (1968) • TheBookofTalies\Ti (1968) • Deep Purple (1969) • Deep Purple in Rock (1970) • Fireball(1971) • Machine Head (1972) • WhoDoWeThinkWe Are(1973) • Burn(1974) • Stormbringer (1974) • Come Taste The Band (1975) • Perfect Stranger (1984) • TheHouseofBlue Light(1987) • Slaves & Masters (1990) • The Baattte Rages On_ (1993) • Purpendicular (1996) * Abandon (1998) • Deep Purple, yeni elemanı Steve Morse'lu ikinci stüdyo albümü Abandon"ın tanıtım turnesine Istanbul'dan başlıyor. 1 ve 2 Haziran geceleri düzenlenecek konserlerin provalannı Gümüşsuyu'ndakı İTÜ Spor Salonu'nda sürdüren grup, konserlerde eski hitleriyle yeni albümden beş parçayı yorumlayacak. Konserlerin başlama saati 21.00. pia'da Morse'lu taze Deep Purp- le"! dinlerken yenı çızgıyle ilgili ufak da olsa bır kanıya sahıp ol- mustuk. Özellıkle FirebalL Black \ight, HighwayStargıbı parçalar- da Morse'un vanm yüzyılı aşmış elemanlara enerjı getırdıgı. dü- zenlemelere ağırlığmı koydugu apaçık ortadaydı Otuz yıl önce psıchedelıc açılımlaryaratmak ve senfonık rockta ılerlemek ama- cıyla kurulmuş. heavy metal gitar- lar ve klavyeleryardımıyla büyü- müş Deep Purple"ın soundunda hafif kıpırtılaryardtmıştı Morse... Organızasyonu yüklenenlerden öğrendığunıze görc Istanbulda eski hıtlerin yanında beş yeni par- ça da yorumlayacakmış grup; ay- nca bugüne dek belkı bin farklı yo- rumıı üretılmi!; Smoke On The VVater'a da yenı biryorum bekle- niyor babalardan. Açıkhava'da dikkatler şüphe- siz lan Gillan'ın çığlıklannda ve Blackmore'un verını doldurmak için büyük çaba sarf eden Steve Morse'un gitannda olacak. Ancak. lan Paıce'ın kendine özgü davul teknıgıni kaçırmamak gerek: bız- den söylemesi. Meraklısına... Deep Purple'ın genış diskogra- fisinde yer alan birçok albümü Türkıye'de bulmak olası. Bunla- ra geçen yıl sessiz sedasız, bir ye- nisi daha eklendi. 1972 tarihli Machine Head albümünün 25. ya- şını kutlamak amacıyla yayımla- nan çift CD'lik bu albümün ilk CD'sinde koleksıyoncular High- wsry Slar, Majbe İ'm A Leo, Pic- turesofHome, NeverBcfore, Smo- ke On The Water, Lazy, Space Truckin',Whetı A Btind Man Cri- es'ın 1997 remıxlenni bulacak- lar. İkinci CD"de ıse bu sekiz par- çanın 'temizlenmiş özgün halle- ri'yle Maybe I'm A Leo ve Lazy'nin 'quadrophonicmix'leri Saklıkent'te diinya m Ikı yıl önce Ankara'nın caz potansıyelını ortaya çıkarmak ve caz sanatçılarına katkrda bulunmak amacıy la kurulmuş Ankara Caz Derneği'nin ön- derliğindedüzenlenen l.Sak- lıkent Dünya Müzikleri Fesri- \aJi 3 Hazıran'da başlıyor 6 Haziran'a kadar sürecek festivalin programı dört grup- tan oluşuyor. tlk grup Aka- moon'un soundu ıçın festival kitapçığına şu not düşülmüş: "Akamoon'un müziği Orta4f- rika Büvük Orrnarn'nda bir süre de birlikte vaşadıkları Aka pigmelerine. onlann ya- şam tarzına ve mü/jkkrint' duvduklan tutkudan oluşu- vor." Grup elemanlan Michei Hatageorpou(bass). Fabrizio Casoi (alto saksofon). Step- haneGallandl davul). İkinci grup Michael Borst- lapTrio(M. Borstlap: piyano. Anton Drukker: bass. Joost Lijbaart: davul) ıse uluslara- rası deneyımı olan Hollanda- Iı müzısyenlerden oluşuyor MaurizioGiammarcoTrio iseoazlaılgılenenlennyakın- dan tanıdığı saksofoncu Gian- marco'yla ışbirlıgı yapan Da- rio Deidda (ba>s) ve Amedeo Ariano'lu (vurmalılar) kad- rosuyla festivalin flaşekiple- nnden bin. Saklıkent Dünya Müzikle- ri FesthaK'ndc Türkıye'y ı An- karalı grup Asiaminörtemsil edecek. Kamil Erdem"ın lı- derliğini yaptığı Asiamınör. uluslararası alanda en fazla kon^er v eren yerlı grup unva- nını koruyor. SokakBoyunca, Lx>nga Nova ve Kedi Rüvası adlı albümleri piyasada bulu- nabılen Asiamınör. Kamü Er- dem (bass). Tahir Avdoğdu (kanun). Vahya Dai (sakso- fon ). Tura> Diniejen (keman). Zafer Gerdanb (dav ul) kadro- suyla festıvaldeçalacak. Da- ha fazla bilgi ıçın Ankara Caz Dernegı'nın telefonu: 0312- 05"37. 'Çöplük'ten temiznağntelerDünyanm KurtCo- bain'm intiharhaberinı öğrendiğı 8 Nısan 1994 günü kurulmuş Garbage. Bızonlan 1996 tarihli. kendiadlarınıtaşıyan '--. ilkalbümlenyletanı- dık ve sevdık. Keli- me anlamı çöplük olan Garbage Steve Merker (38. gitar ve bass). Shirley Manson (30, vokal). DukeErik- I son (46, gıtar ve klavye) ; ve Butch V7g'den (38. davul) oluşuyordu Kurulduklannda, Nırva- na'nınyapımcısı olan Butch Vıg vıtrındeydı ve grup Vıg'in yeni 'oyuncagı' ola- rak değerlendıriliyordu. An- cak kısa sürede roller değışti ve seksı Iskoçyalı kız Shırley Manson öneçıktı. Manson'ın performansıy- laalbümün satışı iki yıl ıçin- de tam dört milyona ulaştı. Bu satışın ardında muhte- şem birsound ya da çok çarpı- cr şarkılar yoktu aslında. Nirvana, Soundgarden, Peari Jam gibı sıkı grupiar. popun ele geçırdiğı kalele- n geri alabılmek amacıyla çok çaba sarfettiler. Doksanlannmüzığineıyi kötü 'grunge'ın büyük etkısı oidu. Garbage, Green Da>. Alanis Mor- risettegıbiler ıse bu mırasın üzerıne geldiler. Tabiı ABD'dekı Reagan ve Bush dönemındekı sen rx>litıkalar yok olunca. ekmek derdı ikinci pla- na düşünce, kızgın müzikçıler yeri- ne smırlı müzikçıler ortaya çıktı ve •grunge'dan geriye 'kirli gitarlar" kaldı. Şu anda ABD'de de geçerh tı- cari soundun önemli bölümü grun- ge versıyonlan. Garbage ıse bugün- lerde yayımlanan Version 2.0 albü- münde biraz farklı bır yönde, rock- tan yola çıkarak popa uiaşan bir so- undun peşınde. İlk albümü alıp se- ven dört milyon kişıden bınyseniz bu albümü de eminiz kı seveceksimz Grubun daha kaynaşmış olduğu or- tada; ama yenilik beklıyorsanız ha- yal kınklığma uğrayabilirsiniz. Push İt, The Trick Is To Keep Breathing. Medicationve Don'tVVorryBaby'nin yenı yorumu dikkatimızı çektı. Festivallerde arz jbol, talep meçhulİstanbul'a yaz bir türlü gelmek bilme- di, ama festivaller başladı bile. Yapı Kre- di Sanat Festi>"ali '98'in ilk bölümü bek- lenenin çok altinda bir kitle tarafından ız- lendi. Bunda kötü hava kadar, seçilen sa- natçılann kimliklerinin de payı vardı. Ör- neğin La Bouche grubu Türkiye'de bir dinleyici kitlesine sahip, tamam; ama beş bin kışılik Açıkhava'ya La Bouche'u ya da Türkıye'de hiç tanınmayan ve albümü konserden iki hafta önce pıyasaya sürül- müş Emer Kenny'i çıkartırsanız boş tn- bünü önceden kabul etmişinizdir. Aynca hem Yapı Kredi'nin hem de ikin- ci yaşına basan (Jluslararası Boğazjçi Fes- tivali'nin listeleri incelendiğinde konser- ler arasında bir doku uyuşmasının sağla- namadığı, festivalin kımliğinin ortaya ko- nulamadığı, müzikal yelpazenin tonlan- nın iyi ayarlanamadığı görülüyor. Işin bırde parasal yönü var; 17 Mayıs'ta başlayan konserler Açıkhava'da, CRR'de, AKM'de ya da başka mekânlarda ekim ayı- na dek sürecek. Yapı Kredi hazıran. tem- muz, ağustosta devam edecek; 9 Hazi- ran'da 26. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali,20 Haziranda ikinci Uluslarara- sı Boğazıçı Festivali devreye gırecek. 7 Temmuz'da da 5. LJIuslararası İstanbul Caz Festivali başlayacak. Arada. yerlı-ya- bancı yıldızlann, gruplann konserleri de olacak. Ancak yabancılann, biletleri 10 milyona kadar yükselen konserlennı. bu uzun maratonu sürdürmey r e kaç kişinin büt- çesı elverecek. o meçhul. Haziran vetem- muzda Fransa '98 maçlannın da gişeyi et- kileyeceği açık. • Istanbul'da yaz festi\alleri programı başladı. Bu yaz özellıkle Açıkhava Tiyatrosu'nda aşağı yukarı her gece konser düzenlenecek. Ancak bilet fiyatlannın hayli yüksek olduğu bu organizasyonlan izlemeye kaç kişinin bütçesinin yeteceği belirsiz. Gördügümüz kadanyla festivaller. bu rizikolara karşı. çeşıtîı projelere. deney- lere eğilmek yenne belli bir gişe güciine sahip isimleri tercıh ederek kâöıt üzenn- de önlemlennı almaya çalışmışlar. Yapı Kredi, Moğollar, Veni Türkü, Blood Swe- etand Tears, GilbertoGil, GheorgeZamp- hir, George Benson. Gary Burton, Iron Maiden gibı fiımaolmuşısımlerlegeniş bir kıtieye seslenmeyi hedeflerken, Boğa- zıçı Festivali de (20-30 Haziran) müzık- severeyeni pencereleraçacak iki. üç pro- je dışında garanti isimlere yönelmiş. Boğazıçı 'nde açılış konserini CRR Sen- fonı'yle Candan Erçetin yükleniyor. Er- çetın'in senfoni orkestrası eşliğinde yo- rumlayacağı kendi yapıtlanyla günümü- zün gözde yabancı şarkılannın açılış kon- sennın esprisiyle ne derece örtüşeceğıni göreceğiz. Bir gün sonra Ayna grubu var prog- ramda. Ayna. eski hit parçalanyla, arala- nnda Kiziroğlu Mustafa Bey'in yorumu- nun da bulunduğu yeni albümünün par- çalannı çalacak. Kültür Bakanlığı İstan- bul Devlet Senfoni Orkestrası da nihayet AKM'den dışan çıkıpgeniş kitlelerlebu- luşacak ve Ferhat Lrvaneü'nin öğrencısi Şükriye Ttıtkun da konserin sotıstlığini üst- lenecek. John Mayall&The Blues Preakers, Pa- co Pena,SecretGarden'ı bir kez daha iz- lemeyi talep edecek kaç kişi var bilemi- yoruz, ama Özbek sanatçı Vülduz Lsma- nova ilgi çekebılir. Usmanova, iki yıl ön- ce Türkiye'de bir albümü yayımlanması- na karşın ancak Candan Erçetin'e verdi- ği Yalan'la tanınmayı başardı bizde. Boğaziçi'nin ilginç projeleri ıse Okay Temiz'in liderliğinde kurulmuş on kişilik vurmalılar grubuyla MacarÇingeneleri- nin çalacağı Balkan&Gypsy Night adlı konser. Al Di Meola ile Aziza Mustafaza- deh'in müzikal işbirliği ve Radio Days olabilir... Üç gün önce açıklanan 5. Uluslararası İstanbul Caz Festivalı'nın bu yılki prog- ramı ise daha caza dönük. Her yıl festi- vali dığer türlere prim vermekle suçla- yanlar bu yıl sanmz memnun olacaklar. Tabıı yerli cazcılann Gramofon'un dar mekânına sıkıştırılması tepki çekebilir. Festivalin yönetıcisi GörgünTaner'le haf- taya yapacağımız söyleşıde programı de- nnıne ınceleyeceğiz. GÖRÜS LKİÎTJJ Barışın Hizmetinde Karadeniz Orkestrası Ülkemizin keman vırtüözlerinden biri olarak müzik dünyamızda başarıyla de- ğerini kanıtlamış olan ve bır süreden be- n orkestra şefi olarak uğraş veren Prof. Saim Akçıİİ'ın yönetiminde "Genışletil- miş Karadeniz Oda Orkestrası"n\n 27 Mayıs 1998 gecesi Lütfi Kırdar Konser Salonu'nda ızlediğimiz konseri hem sa- natsal hem de değişik ülkelenn ilışkilerı açısından olağanüstü anlamda ve nite- likte önemli bır olay değerını taşıyor. Dünyada benzeri az sayılan ve ülke- mizde bır ılkeyı vurgulayan bu olağanüs- tü konser. Türkıye ile birlikte Ukrayna, Rus- ya, Azerbaycan, Arnavutluk, Bulgaris- tan. Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Ermenıstan. Iran. Kazakis- tan, Kırgızıstan. Özbekıstan veTürkme- nistan'dan katılan müzısyenlerden olu- şan "Genişletilmış Karadeniz Oda Orkest- rası" tarafından gerçekleştınldı. Karade^ niz Ekonomık İşbirliği çerçevesmde MSÜ Devlet Konservatuvarı öğretım üyesi Prof. Saim Akçıl'm projesı ve gınşimle- riyte Dış Ekonomık ilışkiler Kurulu'nun des- teğı, Bağımsız Devletler Topluluğu Iş Konseyleri ve KEİ Başkanı A. Nihat Gök- yiğrt'in öncüluğunde kurulmuş olan "Ka- radeniz Oda Orkestrası" 1992 yılından bu yana Antalya'da. Istanbul'da "Ulus- lararası İstanbul Festivali "nde. Ankara. Kiev, Tiftis. Bükreş, Köstence ve Mos- kova'da Prof. Saim Akçıl yönetiminde ba- şanlı konserler verdı. Şımdi bazı ülkele- rin de katılımıyla "Genişletilmış Karade- niz Oda Orkestrası" ad/nı alan bu ülke- ler topluluğu Prof. Saim Akçıl yönetimin- de Istanbul'da İkiDenızın Öykusü" Ener- ji Konferansı içeriğinde ve TEKFEN'in katkılanyla bu çok ilginç konserini 16 ül- kenin sanatçılanyla sunmuş oldu. Saim Akçıl'ı uzun yıllar önce. yazarlığım ve beste çalışmalarım arasında. ilk kez ist. Belediye Konservatuvarı konserlermın birinde, sekiz yaşında kemanıyla resttal venrken dınlemiş. tanımıştım. Bu konser ıçin yıne "Cumhuriyet" ga- zetemizde yazdığım eleştınde Saim ıçın "Bu üstün yetenek. geleceğın virtuözü olacak" demiştım. Yanıltmadı benı ve aynca şımdı de orkestra yönetımi var... Saim Akçıl yönetiminde geçen gecekı Oda Orkestrası konserinde solıstlerden genç flütist Bülent Evcil A. Vivaldı'nın Op. 10. No. 2 La Notte konçertosunda "harikalaryarattı" deyımınde olduğu gı- bi üstün yeteneğını. teknığıni kanıtladı ve yıllaröncesı kendısını "kabuletmeyenyet- kllileri" utandırdı! Özellikle G. Bricciar- di'nin "Venedik Karnavalı" Tema ve Çe- şitlemeter'mde... Türkmenistanlı sollst Rozmurat Arnakouliev, V. Belliru'rrin "Trompet içın Konçerto"sunda teknık deneyımini izlettırdi. Sonra. dünyaca ün- lü virtüöz Victor Pikaizert, Mozart'ın "KV219 La Majör Keman içın Konçer- fo"sunu kişiliğıne ve stıline özgün olan "keman'dan sadece teknik ve gösteri değil, asıl olan temız ses, sıcaklık ve duygu yansıtmanın önemli olduğunu" vurguladı. Prof. Saim Akçıl, gerek solıstlere eş- likte, gerek orkestra karakterıne uyum sağlayan yönetımiyle başarılıydı. nuıüaraYerlı popun zirvesınde Edip Akbayram çeyTek yiizyıllık kariyenm özetleyen best of çalışması Dün ve Bugün'le verını korudu; Çefik yenı albümü Sevgilerimle'yle listeye ikinci sıradan gırerkerr. Ajda Pekkan best of çalışmasıyla üçüncü oldu Türk sanat müzıgınde Muazzez Abacı yenı çalışması Cesaretim N'ar'la Iıderlığını sürdürüyor. Ebnı Gündeş. Sen Allah'ın Bir Lütfusun'la ikinci. Muazzez Ersoy. Nostalji serisınin üçüncu albümüyle üçüncü. Halk müzığınde geçen hafta sıralamada hafif değışiklikler oldu: Fatih Kısaparmak. CMur mu Bövle Hasan'la bınncı: Erkan Oğur - İsmail H. Demircioğlu ıkılısi Gülün Kokusu Yardı'yla ikinci. Songül Kariı. Omuz Omuza'vla üçüncü Yabancı müzikte Rkk> Martin. ıçinde La Copa De La Vlda adlı gözde parçasının da bulunduğu Vuelve adlı albümüyle 1 numara: Madonna yenı albümü Ra\ of Light'la ıkıncı. Emma Shapplin, Carmine Meoadlı albümüyle üçüncü. - Gloria Gaynor - Gloria Gaynor - The Best Of... - Tom Jones - Allez! Ola! Ole! - The Music Of The World Cup - \arious - What's Up! 5 - Various - Alive - Jackie Terrasson Tno - Live At The Village \'anguard V'oL 1 - Brad Mahldau - This Is All I Ask - Nhop - Desrination - 5NY - Lhe At The Regal - B. B. Kıng - Rebola - Carrapicho - Yo Male - Coumba Gavv lo - Prieeless Jazz - Crusaders - The Popular Sinatra - Frank Sinatra - Version 2.0 - Garbage - Yol - Bulutsuzluk Özlemi ; - 9*da 9 - Çeşitii sanatçılar - Suçumuz Nedir - \avuz Top - Vedin Oğul Beni Yedin - Şahın Aydın - Dura Dura - Emrah -Sınlsıklam - Ibrahım Erkal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog