Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

MAY1S1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER rasaların jstünöe degir • WASHINGTON(AA)- \BD'de 4 yıldır Başkan Bıll Clınton ıle ılgılı soruşturma yurüten özel sav cı Kenneth Starr Başkanm makammın arkasvna sığınarak cezaı bır kovuşturmadan kaçamavacagını soyledı Whıtewater emlak-sıyaset skandalı ıle Clınton'ın adının kanştığı seks skandallannı soruşturan Starr ABD eski başkanı Rıchard Nıxon'ı ıstvfaya zorlayan Watergate skandalına gönderme yaparak kımsenın vasalann ustunde olmadığını kavdettı • LONDRA (AA) - Kuzey lrlanda'da zırhlıbırbanka aracına pusu kurmaya çahşan De\aml\hk Ordusu mıUtanlanyla polıs arasında çatışmaçıktı Çatışmada, banş karşıtı tutumlan nedenıvle IRA'dan kopan Devamlılık Ordusu'nun bır mılıtanı öldu, beşı de polıs tarafındanvakalandı Kuzey Jrlanda nın en buyuk Protestan tankatı olan Orange Order da anlaşmayı tammadığını açıkladı ve Protestanlar'ı ret oyu vermeye çagırdı Protestan Demokratık Bıriık Partısı de ret kampanyası yurutuyor teroru • CHICAGO(AA)- ABD'de ıkı aydır tırmanan lıselı gençlenn teroru Flonda eyaletınde 3 can aldı Haınes Cıty'de 3 lıse oğrencısı, bır otelı basarak 2 kışıyı oldurdü aralannda aynı aıleden 5 kışının bulunduğu 7 kışryı yaraladı Kentın başka bır kesımınde de b\r genç bır otomobılı taradı, olayda bır kışı yaralandı Olaydan bır saat sonra da aynı kentın başka bır bolgesınde kırmızı ışıkta duran bır otomobıle ateş açan gençler, otomobılde bulunan 21 yaşındakı gencin olumune, dığennın de yaralanmasına yol açtılar ABD'nin Kıbrıs özel temsilcisi Holbrooke, Denktaş ve Klerides'le görüştü Âdada meldk diplomasisiREŞATAKAR LEFKOŞA - ABD Başkanı BiB CBnton'ın Kıbns Ozel Temsilcisi Rkhard Holbrooke, Kıbns sorununun çozumunu amaçlayan toplumlar arası goruşmelen yenıden başlatabılmek amacıvla KKTC Cumhurbaşkam Rauf Denktaş ıle Rum lıden Glafkos Kkrides arasmda mekık dokuyor Adaya vanşından sonra ılk goruşmeyı Klendes le gerçekleştıren Holbrooke dun sabah 09 00 da Türk kesımıne geçerek KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la bır araya geldı Holbrooke'la gönışmesı oncesınde bır Rum gazetecı, Denktaş,'a "Statûnüzdebir değişiklik duşünmüyorsanız, Holbrooke üe hangi çerçevede gftruşeceksiniz" şeklınde bır i>oru Nonelttı Denktaş, Rum gazetecınm sorusuna son derece net bır yanıt vererek "Bulunduğumuz noktadan bir adım gerileıneteceğiz. Bu nokta KKTC'dir" dedı Holbrooke'un, Kıbns Turk tarafının pozısyonunu ıyı bıldığını vurgulayan Denktaş açıklamasını şöyle surdurdu "ABD b'ızi tanısa da tanımasa da Sa>ın Holbrooke"la şu an göruşmekri vapoğunız yer KKTC Cumhurbaşkanhğıdır. Burası ayn bir dolcttir ve Klerides de bızim hükumetimiz değıldır. Bunu kendısı de bifiyor." Denktaş, Rum tarafıy la başka duzeyde sıyası bır dıyaloğa katılmayacaklannı vurgulavarak "Kıbns'ın birieşmesini istiyorsanız, iki devlet olarak birieşmek jçın haanz. \k$i hatöe Kıbns bolunecektir" dedı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ABD Dışışlen Bakanlığı Kıbns Özel Koordınatoru Thomas MiBer, ABD'nin Lefkoşa Büyukelçısı Kenneth Brill ve ıkı danışmanla bırlıkte gelen Holbrooke Denktaş'la yaklaşık 1 saat 30 dakıka gorüştukten sonra Rum kesımıne geçerek \enıden Klendesie bır araya geldı Rum lıden Klendes, Holbrooke'la goruşmesı oncesınde bır gazetecıntn "tki devlettilik esasına gore göruşmelere hanr mısınız" şeklındekı sorusuna "Açıklanıa>ok" yanıtını \erdı Holbrooke. Klendes le gorüştukten sonra dun saat 18 15 sıralannda yenıden Turk taratına geçerek Rauf Denktaş'la ıkıncı goruşmesını gerçekleştırdı Holbrooke yuruttuğu mekık dıplomasmın gızlılık esasına dayandığmı belırterek Kıbras a \kı lıden bir araya getırmek ıçın gelmedığını soyledı Rauf Denktaş, görûşmeden sonra yaptığı açtklamada Holbrooke'un yanna kadar taraflar arabinda bır yakmlaşma sağlandığmı görmemesı halınde Kıbns'tan aynlacağmı ve suçu taraflardan bınne yıkabıleceğını bıldırdı Geçmtşte bu durumlarda suçun kendı üstlenne yıkıldiğını hatırlatan Denktaş "Bizbir devletiz. Bir masa etrafında oturmak için de\ tet olduğumuzu mkar ederneyiz" dedı Holbrooke v e Denktaş bugun sabah uçuncu kez bıraraya gelecekler CIA: Çin'in ABD'ye hedefli fiizeleri var WASHINGTON(AA)- ABD Başkanı Bffl Clin- ton'ın Çın gezısıne bır ay kala, Amenkan Merkezı îstıhbarat Teşkılatı nın (CIA) Pekın'ın "ABD'ye hedefli" uzun menzıllı nukleer fiızelennın bulun- duğu yolunda bır raporu ortaya çıktı Basına yansıyan "çok gizfi" CIA îstıhbarat rapo- runa gore 13 adet CSS-4 tıpı ve menzılı 8 btn rruh aşan Çm tuzesı ABD'ye yonehk olarak konuşlan- dınlmış durumda Çın'ın elınde 18 adet CSS^» tıpı fuze bulunduğu da ıfade edıldı ABD'nin ıse 6 bın- den fazla kıtalar arası nuk- leer başlığı bulunuyor Beyaz Saray yetkılılen, Çın'ın nukleer savaş baş- lıklannı depolardatuttugu- nu ıfade ettıler Uzmanlar da, Pekın b\r nukleer baş- lığı yerleştınnceye kadar ABD'nin fuzelere koordı- nat verebılecek kapasıteye sahıp olduğunu belırttıler ABD Dışışlen Bakanlı- ğı Sozcusu Jamie Rubin ıse Güney Kore de yaptığı açıklamada, Çm ın, ABD dahıl çeşıtlı ülkelen vura- bıkcek guçte "smırü ka- pasKeve sahip olduğunu1 " bıldıklennı kaydettı Rubın, ılerleme sağla- manın en ıyı yolunun da ıkı ulke arasında gıderek belırgınleşmekte olan stra- tejık ılışkı olduğunu soyle- dı Norveç, Nazileri korudu OSLO (Cumhuriyet) - Norveç devlet radyosunun muhabtrlen 1 Mayıs gunu yayvmlanan bır programda Norveç'ın çok sayıda savaş suçlusu Nazıyı korudu- ğu açıkladı 1945-48 yıllan arasında Av - rupa'da ve Nurnberg Mahkemesı'nde savaş, suçlusu olarak aranan çok sayıda Nazı subayının ve yakınlannın Nor- veç te korunduğu, devlet arşıvlennde yapılan araştırmalar sonucu ortaya çık- tı Bu kışılenn onemlı bır bölümunün daha sonra Norveç pasaportuyla başta Brezılya ve Arjantın olmak uzere çeşıt- lı Latin Amenka ulkelenne gıtmelen sağlandı Bılmdıgı gıbı Norveç bır sure Nazı gudumündebır hukümet tarafından yonetılmıştı Nazı Almanyası'nın çok- mesıyle bırlıkte devnlen pıyon hükume- tınm çeşıtlı yonetıcılen yargılanmıştı Radyonun ıfşaatı, o zamanda bıle Nazı yanlısı kışılenn önemlı mevkılerdekı yerlennı koruduklannı gostenyor Irak BM'yi uyardı lrak\önetimi. Birteşmiş. MiuetkT(BM) Gü\enük Konseyi'ne \aptınmlann surdurulmesinin vahim sonuçlara yol açacağı uyansında bulundu. Uyan, Devrim Komuta Konseyi ve Baas vonetiminin Guvenlik KonseyT ne vonelik olarak vayımladığı bir açık mektupta yer aldı. Bu arada, 1 Mayıs kutlamalan sırasında Bagdat'taki BM merkezi önünde toplanan işçiler ABDbayrağını vakarak yaptınmlan protesto ettiler. Abone 6 ayl* 3 mityoo Tl HesapNo Öılefn Turkmen Iş Bankası Pormakkapı Şubesi Adres. Sırasetvtter Cad. BHkırcu Sotak Asaş Han 3 S Takstm Istanbul Tefc 0212 2M12 69 Faks. 02t2 249 W 29 HUKUK ARAŞTIRMALAR1VAKFI KAPANİ-SAVCI ÎNSAN HAKLARIÎNCELEME ÖDÜLÜ 1997-1998 YILI ÎNCELEME KONUSU: DÜZGÜNYARG1HAKKI (Avrupa însan Hakian Sözleşmesi md.6) ODUL JURISI ODULLER Prof Dr Rona AYBAY Praf Df Cm EROÖUL Doç Dr Fnnl SAGLAM Prof Dr BulentTANOR Prof Dr ErdoianTEZtÇ Prof Dr lltanl'NAT Pnrf öt VakmVERSAN BmnctlikOdulu IkmciıkOdulu üçunculuködulu Manayonlar 50000000 T l 40000000 TL 30000000 TL 15000 000 TL KATILMA KOŞULL4R1 • Yanşmaya Hukuk, Sıyasal Bılgıler ve tktısadı ve 1dan Bılımler Fakültelen Araştırma Gorevlılen ve oğrencılen, (1998 yılı merunlan dahıl) ıle Hâkım ve ^vukat stajyerien katılabıhriet • tncelemeler 25 daktılo sayfasını geçmevecek bıçımde çıft araiıklı olarak yazılnuş olacaktır • lncelemeler yazarlann kısa yaşamoykulenyle bırlıkte 7 nusha olarak, 1 Ekım 1998 tanhıne kadar aşağıdakı adrese ulaştınlmalıdır AYBAY HUKUK ARAŞTIRMALAR1 VAKFI Sıraselvıler Caddesı 87 Yenı Hayat Apartınam K.at 5 Daıre 11 Taksım 80060 Istanbul Telefon 0212 252 8845 -293 67 44Faks 0 212 2510846-245 3949 Yanşma sonuçlan Ocak 1999 ıçınde açıklanacakür ÇOCUK BOBREK VAKFI yaranna "DOĞA" ve "ÇOCUK" fotoğraf sergisi kitap kulübü AÇILIŞ: 2 MAYIS 1998, CUMARTESİ SAAT: 18.30 SERGİ: 2 MAYIS -17 MAYIS 1998 IstıklalCad (Ateanat Karşısı) Taksım - Istanbul Tel (0212)252 38 81 ı.u. İŞLETME FAKÜLTESİ 30. YIL BALOSU tstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunlan Derneği 30. Kuruluş Yılı Balosu düzenlendi. Baloda mezımlar tarafından saptanan ödüller sahiplerini bulacak. Tüm tşletmeüler davetlidir. Yen Hıiton Otelı Balo Salonu Tarih: 3 Mayıs 1998 Pazar 19.30 Rezervasyon: (0212) 280 86 42-43 POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Yunanîstan Ateşle Oynuyop Yunan hukumetmın PKK'ye Atına'da buro açma ıznı vermesı tam anlamıyla bır skandaldır Ortak sa- vunma orgutu olan NATO'nun gundemınde terorle mucadele bırıncı sırada yer alırken Yunanîstan NA- TO ortağı Turkıye de bınlerce ınsanın olumune yol açan teror orgutu PKK'ye buro açma ıznı vererek dış polıtıkasında ılkesızlığın, ıkı yuzluluğun yenı bır orneğını sergılemıştır Başbakan Mesut Yılmaz, perşembe gunu Atı- na'ya yaptığı sert uyanda Yunanîstan' ın "Turkıye 'ye karşı bır husumet yorungesınde seyrettığını" soy- leyerek şoyle devam ettı "Yunanıstan bır yandan Turkıye'nın kalkınma hamlesıne sekte vurmak, dı- ğer yandan PKK'yı desteklemek ve ulkemızın Ba- t ıle ılışkılennı onanlması guç bırşekılde zedelemek ıstıyor " Gerçekten Atına'nın Turkıye duşmanlığı, daha doğrusu Turkıye saplantısı patolojık bır nıtelığe bu- runmektedır Son 10 gun ıçınde meydana gelen olaylara bır goz atalım 24 nısanda Atına'da ılk kez duzenlenen resmı to- rende sozde Ermenı soykınmı anıldı Torende ko- nuşan Yunanîstan Savunma Bakanı Çohaçopu- los, Turkıye'nın tanhte "bırçok hatklann katılı" ol- duğunu ıddıa ettı Tabıı 1915'tekı olaylann çok tar- tışmalı okjuğunu ve Turklerden de yuz bınlerce ın- sanın olduğunu goz ardı ederek • • • 27 nısanda Luksemburg'da yapılan AB Genel Iş- ler Konseyı'nın toplantısında ıse Yunanîstan Turkı- ye'ye Gumruk Bırlığı (GB) çerçevesınde AB tarafın- dan verılmesı gereken malı yardımlardan vetosunu kaldırmayı yıne reddettı Avrupa Bırlığı'nın GB çerçevesınde Turkıye ye vermesı ongorulen 375 mılyon ECU'luk (485 mılyon dolar) destek kredısı ıle Avrupa Yatınm Bankası'nın 750 mılyon ECU'luk kredısı Yunanıstan'ın vetosu nedenı ıle dondurulmuş durumda Atına AB'nın Turkıye'ye karşı anlaşmadan doğan taahutlerını pervasız bıçımde engellemeye devam edıyor Ustelık Yunanîstan Dışışlen Bakanı Thedoros Pangalos 27 nısandakı Luksemburg toplantısında Turkıye aleyhınde ağır suçlamalarla dolu 12 sayfa- lık metın dağıttı Başbakan Kostas Sımitis ıse her fırsatta "Turk tehdıdınden" soz edıyor • • • Pangalos'un Turkıye duşmanlığı ınanılmaz bo- yutlara ulaşmış durumda Yunanîstan Dışışlen Ba- kanı, bır mahalle kabadayısı havası ıle Turkıye'ye kufur edıyor Pangalos, geçen yıl eylul ayında New York'ta Dı- şışlen Bakanı Ismaıl Cem'le sonuçsuz kalan goruş- mesının ardından Yunan Mega TV'sıne verdığı de- meçteTurkıye ıçın "Soyguncu, katıl ve tecavuzcu" g»bı ıfadeler kullanmıştı Şoyle demıştı YunanOışış- terı Bakanr "Turkıye, Ege'dekı Yunan sımrlanna goz koyrW$tur Bu dorumda Turkıye ıle göruş alış- venşıride bulunmayı bıle kabul edemeyız Soygun- cu, katıl ve tecavuzcu ıle goruşemezsınız " Şeker hastası olduğu soylenen (ruh hastası da olabılır) Pangalos Turkıye'yı destekleyen Fransa'ya da hakaretler yağdıımış Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ıçın alaycı bır ıfade ıle "Turkıye guzelı" de- yımını kullanmıştır Dışışlen Bakanı, ağzını bozup kufur ederkenj Yu- nan mılletvekıllen Bekaa'ya gıdıp Abdutlah Oca- lan'lagoruşurier, PKK mılrtanlan Yunanîstan daegı- tılıp Turkıye'ye gondenlır Apo Atına'ya davet edı- lır, Surıye ıle asken ışbırlığı anlaşması ımzalanır Sonra da Yunanlı polıtıkacılar Avrupa platformla- rında uygarlık ve barış nutukları atarlar Yunanîstan tehlıkelı oynuyor Umarız bu oyunu, donuşu olmayan noktaya ka- dar getırmezler Çunku kendılerı zararlı çıkar VOZGAT ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ^NDEN I99-1 4T> t 1998 l^OK Davacı Cezmınur Duran tarafından davalı Osman Duran ale>hıne açılan boşanma davasının Napılan duruşma sonunda verılen karar uvannca Mahkememızce vapılan 26 3 1998 gunlu dunışmada davanın kabulu ıle taraflann boşanmalanna karar venldığı \e Nenlen karann davalı Osman Duran a teblığ edılmesı gerektığı ancak da\alı Osman Duran ın adresinın tum aramalara ragmen meçhul olduğu anla^ıldıüından ılan ta- nhınden ıtıbaren 1^ gun sonra \enlcn kararın da\alı Osman Duran vonunden kesmle^eceğı karar venne kaım olmak uzere \lanolunur 1*4 1998 Basın I80K9 MERSİN 3.ASLt\TL HUKUK 1997 121 Esas Davacı Ayşe Sayar'ıtu davalı Husnu Sa>ar alevhıne açtıgı boşanma davasının vapılan vargılaması sırasında venlen karar gereğınce Davalı tum aramalara rağmen bulunamamı^. adına çıkarılan dava dılekçesının de teblığ edılememı^ olmasi ve adresının meçhul kalma- sı nedenıvle ılanen teblığıne karar venlmıştır Davalı Husnu Savar a davacı tarafından şıd- detlı geçımsızlık nedenı>le açılan ve muşterek (jocukları olan Rabıa Hatıce ve Emıne ısım- h çocuklann da velayetlennın kendısıne venlmesıne ılışkın dava dılekçesının teblığ edıle- rek duruşma gunü olan 5 5 1998 gunu saat 09 00 da mahkememıze bızzat gelerek veva kendısmı bır vekılle temsıl ettırmesı ve davava karşı dıveceklermı bıldırmesı hususlannda hakkı olduğunun, aksı takdırde >oklugunda davava devam edılerek karar venleceğı husus- lan ılanen teblığ olunur Basın 16003 KARTAL 3. ASLİYT HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1<W 1 Esas, Davacı Ankara \nomm Turk Sıgortd Şırketı tarafından davalı Vusut Samsa ve Vclı Bağaç alevhınc mahkememızde açılmış bulunan tazmınat davasının venlcn ara karan uvannca Davalılardan Fc>rullah Mahallesı Gelısım Sokak Avdın A$ No 7 de mukım davalı ^usufSam^a ıle davalılardan Feyzullah Mahallesı GelışımSokak Avdvn A.Ş No ~* Maltepe-lstanbul adresınde ıkamet eden \ elı Bağaç adlan na çıkarttlan dava dılekçelerı bıla ıkmal lade edılmış kendılerıne duruşma gunu ılanen vapılmış olup 11 3 1998 gunlu duru^mada dava dosvaii muracaata kalmış \e davacı vekıtı tarafından dosva venılen mekle duruşma gunu olan 4 6 1998 gunu saat 09 30 da davalılann mahkemetnız duruşma salonunda ha zu bulunmaian vesa kendılennı bır vekılle temsıl ettırmelen gelmedıklerı veva kendılcnnı temsıl ettır medıklen takdırde tahkıkata vokluklarında devam edıleceğı ve karar venleceğı 7201 savılt Teblıgat Ka nunu nun HMLK nın degısık 21J \e 3 7 7 maddelerı gereğınce adı geçenlere ılanen teblığ olunur 13 4 1998 Basın 177Ü9 SERİK ASLtYE HUKUK MAHKEMESİNtN 1997 234 Esas 8 S 1998 Duruşma Gunlu Dosvasindan Davacı Mahmut Durubaş vekılı Av VI Necatı Şahmer tarafından davalı Alı Hekber Gevık ve Cemalettın Şen alevhıne açılan maddı tazmınal davasının vapılan açık yargılaması sonunda ven- len ara karan geregınce Davalı Manavgat ılçesı Karabuk ko>unden Mehmet oğlu 1946 doğum lu Cemalettın Şen ddına (.ıkanlan teblıgatın bvla tcblığıade edıldıgı vaptınlan tahkıkatta da adresı tespıt edılemedığınden alevhıne açılan 4S1 210 000 TL maddı tazmınat davasında va>al faızı ıle bırlıkte tahsılı talep edıldığınden duruşma gunu olan 8 5 1998 gunu saat 11 15 te mahkememızde bızzat hazvr bulunması veva kendını bır vekılle temsıl ettırmesı hususu dava dılekçesının yenne ka\m olmak uzere ılanen teblığ olunur 20^ 199SBasın ADIYAMAIN ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dos\a No 199~ S29 SSK Mudurluğu vekılı tarafmda,n SalıhTuran ve Hasan Gursel > eşılbaşalevhlenne mahkememıze ış çı Guzel Çelık ın malul kalması nedenıvle toplam 1^6 393 349 TL ru^uen alacağın tahsılı ıçın dava aç lıklan ancak davalı SalıhTuran Veşılbaş a Gazıosmanpaşa Karlı Sokak No s 11 adresıne ve davalı Ha san Gursel Veşılba» a ıse Karapınar Mahallesı Bozbev Caddesı 353 Sokak No 21 \ adresıne çıkartılan teblıgatların bıla teblığ lade edıldıgı ve tum aramalara ragmcn bulunamadıklan ve dava dılekçesı ıle du- ruşma gununun ılanen teblıgvne karar vı.nldığı anlajıldıgından davalılann vukanda nutnarası vazılı dava dQsvaiimn20 s 1998 tanh ve saat 09 dakı duruşmada hazır bulunmalan veva kendılennı bır vekılle tem sıl ettırmelen aksı halde davanın vokluklannda vurutulup karara bağlanacacı hususu dava dılekçesı ve rıne kaım olmak uzere ve duruşma gunu ılanen teblığ olunur Basın 16403 SİLİFKE KADASTRO MAHKEMESt'NDEN 1995 70 Davacı Mehmet A>d\n vekılı A\ z^ekenye Zayım tarafından davalı Hasan Karakuş vs alevhı ne açılan Kadastro tesbıtıne ıtıraz davasının mahkememude yapılan açık dunışması sırasında ve nlen ara karar gereğınce adresı tespıt edılemeyen tespıt malıklen \lı o ı Ummuhanı Alı kızi Fat- ma Alı og Mehmet Alı og Halıl \\\ og Hu^evm \lı oğ Ahmet'e ve Ahmet og Ibrahım Kara- kuş a ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmiştır Karar gereğınce Sılıfke ılçesı Kızılgeçıt koyu \lı e>>ı Ummuhanı Mı kızı Fatma Alı oğ Mehmet Alı oğ Halıl Alı og Husevırı Alı og \hmet ve Ahmel oğ Ibrahım Karakuş un duruşma g u n u °'an ^ 5 I99S gunu saat 10 00 da tum delıllen ıle bırlıkte dîıruşmava bızzat katılması \e>a kendını kanunı bırvekıl ıle temsıl ettırmesı duruşma ya gelmedıgı gıbı kendısmı de bır vekıl ıle temsıl ettırmedıgı takdırde duruşmamn gıvabında >apı lıp vokluğunda karar venlctcğı hususu davetıve verıne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur 25 2 1998 Basın P010 TIP, KISIRLIĞIYENME YOLUNDAHIZLAİLERLİYOR TÜRKİYE'DE TUPBEBEK PATLAMASI 68 RUHU OTUZ YAŞINDA ZÜLFÜ LiVANELi'YLE MÜZİKTEN SiYASETE SOSYAL DİYALOG TARTIŞMA MASASINDA SEÇİM TARTIŞMAURININ BEKLETTiĞi YASALAR IRAK MAZOTUNDA KÖRDÜĞÜM , Internet Web Adre«İ'http w»« med\atc\tcociLnokta D t o , E Mart Adr^*4- noKt2(ton*ed>aie\tcom
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog