Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAVFA CUMHURİYET 3 MAY1S 1998 PAZAR 14 TELEVIZYON GüNÜN FtLMLERt 11.35 / TRT 2 / Hamlet Aynnti yanda GazapRözgfin 13.20 Kanal D Duygusal /7J\ Avukat Selma ile milletvektlliginden Adalet v y Bakanlığı'na kadar yükselen Fikret'in aşk öyküsünü konu alan filmi Orhan Aksoy yönetmiş. Başrollerinde Hûlya Koçyiğit, Cihan Ünal. Mü- nir Özkul ve Mahmut Cevher yer aJıyor (1982). Ateş Hatünda 13.00 Show TV Macera ©(Open Fire) - Alec, bir çatışmada partneri- nin ölmesi üzerine istifa etmiş eski bir CIA ajanıdır. Bir gün teröristler tarafindan babasının çalıştıgı fabrika ele geçirilir ve çahşanlar rehin ah- nır. Teröristlerin isteği hapishanede bulunan Hder- lerinin serbest bırakılmasıdır. Yön: Kurt Ander- son. Oyuncular: Jeff Wincott, Patrick Kilpatrick. Düzenbadar Şehri 15.30 HBB Macera - /fs (Dodge City) - Eski bir asker, Batı'nın en bü- v i ' yükdemiryolu terminalinin soyulmasına yar- dım eder*Büyükbaş hayvan yertşriricisi iken Dod- ge City'nin şerifliğine getirilen Wade Hutton'un artik tek amacı, bu acımasız haydut çetesini ka- sabadan uzaklaştırmaktır. Yönetmen: Michael Curtiz. Oyuncular Errol Flynn, Oliva de Havil- land( 1939 ABD, 105 dk). Ev Gibtsi Yok 16.00 TRT 3 Dram / > (No Place Like Home) - Evini bir yangında v i ' kaybederek büyük şehirde evsiz kalan iki ço- cuklu bir ailenin dramı. Yönetmen: Lee Grant. Oyuncular: Jeff Danıels. Christine Lahti. Kathy Bates. Scott Marlovve (1989 ABD, 100 dk). Avanak Apti 18.00 Shovv TV Güldürü /JJ\ Yönetmenligini Natuk Baytan'm üstlendigi, V3' başrollerinde Kemal Sunal ve Ayşen Gru- da"nın yeraldığı fılmde: duvarlara afış yapıştıra- rak hayatını kazanan Apti'nin ünlü bir şarkıcıya âşık olmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor (1978). Tehlikeli Bolge 21.00 atv Macera (Ov (Danger Zone) - Rick Morgan. Afrika"da viv maden mühendisi olarak çahşmaktadır. Rick, uzun ytllardır arkadaşı olan Jim'in, toksik artık- larını çalıştıgı iş alanına boşaltmasina karşı çıkar ama bu boşaltmanın gerçekleşmesini engelleye- mez. Yön: Allan Eastman. Oyn: Billy Zane, Cary Hiroyuki-Tagavva. Ron Silver. Robert Dovvney Jr. Cosi 21.00 Prima Macera (Cosi) - Filmde, üniversiteyi yenı bitirmiş. bir genç olan Cosi'nın. hayatına yön verme- ye calışırken yaşadığı olaylar anlatıltyor. Yönet- men: Marc Joffe. Oyuncular: Ben Mendelsohn. Barry Otto. Toni Colette. 21.15/ CINE 5 / Tehdit Aynrrtı yanda Ölümk Randevu 22.10 Interstar Macera (Armstrong) - Eski bir denız komandosu olan ve geçmişinin etkisinden bir türlü kur- tulamayan Robert. Rusya'da eski bir arkadaşının yanına uğrar. Robert "in burada öldürülmesiyle işler kanşır. Yön: Menahem Golan. Oyn: Frank Zagarino. Joe Lara, Kimberley Kates. 22^/TRT2/Teresa... Aynnto yanda Yabuz Adam 00.20 Kanal D Güklürü (The Lonely Guy) - Larry. New York'ta teb- rik kartları üretip pazarlayan şirket için çalt- s^ın genç bir yazardır. Bir gün eve döndüğünde be- raber yaşadığı kız arkadaşjnı başka bir erkekle ya- takta yakalamasıyla olaylar kanşır. Yönetmen: Anhur Hiller. Oyn: Steve Martin. Charles Gro- dın. Judith Ivey (1984 ABD. 90 dk). Kahn Roman 00.30 Shovv TV Gerilim v (Plump Fktion) - Montello birçok kirli işle uğraşan btridir ve yanında çalışanlardan Jimmy'ye kansı Mimi'yle bir gün geçirme göre- vi verir. Fakat, bu o kadar kolay bir iş degildir. Mimi, Meksika yemeği yediği zaman degişik ve çılgın biri olmaktadır. Yönetmen: Bob Koherr. Oyuncular: Tommy Davidson, Julie Brown. Oyunun Kurab 00.40 Interstar Gerilim /7> (Esception to the Rule) - Bir gecelik mace- v£/ ra yaşayan evli bir adam ile esrarengiz bir ka- dının gittikçe içine battıklan cınayet ve tehdit do- lu olaylann öyküsü. Yönetmen: David Winning. Oyn: Kim Cattrall, Sean Young. Enc Mc Cormack. Grace'in Peşinde 01.05 TRT 1 Macera /^~\ (Search for Grace) - Iwy. son zamanlarda ' ö ' bir kadının öldürûldüğüne daîr garip rüyalar görmektedir. O sırada hayatına giren bir yabancı ise lwy'nin yaşamını hiç beklenmedik şekilde alt üst edecektir. Yönetmen: Sam Pillsbury. Oyun- cular: Lisa Hartman, Ken Wahl. Çügınlar Koğuşu 01.20 atv Güldürü /7"N (Crazy People) - Emory Leeson. bir reklam \ZS ajansının müdürüdür. Müşteriler ve tanıtım kampanyalan nedeniyle yaşadığı stres onu hayli yıpratmıştır. Bir gün Emory'nin akiına parlak bir fıkir gelir: 'reklamlarda gerçeği ve yalnızca ger- çeği kullanmak'. Yönetmen: Tony Bill. Oyuncu- lar: Dudley Moore. Daryl Hannah, Paul Reiser. Mercedes Ruehl (1990 ABD. 90 dk). Yabancı Izleyin Orta Değmez O UYDULAR RTL 09.00 DisneyClub 11.30 VVoody VVodpecker 11.40BeetteBorgs12.00 Das A Team 12.55 Dis- ney Filmparade 13.15 Schrei der Verlorenen 15.00 Sea Ouest DSV 16.55RobınHood 17.50 Xena 18.45 MuppetsTo- nıght19.15Hacki'sYel- lovnCab 19.45 RTLAk- tuel 20.10 Notruf 21.15 Casper Sevimlı Hayatet 23.05 Spiegel TV Maga- zin 23.55 Kampffürden Frıeden 00.50Tekrarlar. S/ffi 10.15 HekJentum nach Ladenschtuss 12.05 Der vveısse Büffel 13.50 Das frölıche Dorf 15.30 Char- leys Tante 17.05 Kampf um Endor 19.00 blitz 19.30 Nachrichten 20.00 ranıssımo SAT1 Fussball Show 21.15 DıeGlucks Spırale 23.05 Talk ım Turm 00.00 Spiegel TV Reportage 00.30 24 Stunden 01.00 So gese- hen 01.05 Eıne Sperpo- lıastin in New York 02.45 Tekrartar. EBMBHMT 09.30 Ralti 10.00 Moto- sikletYanşlan 16.00Te- nis 18.00 Tumen 19.00 MotostkletYanşlan 20.00 Halter 22.00 Segeln 23.00 Sport Fischen 00.00 Motosiktet Yanş- ları 01.00 Tenis 02.00 Segeln 02.30 Kapanış TVS 13.05 Telecinema 13.30 Joumal 14.00 Thalassa 15.00 Faut pas rever 16.00 Cartnes de voya- ge 17.00 Joumal 17.15 Premieres loges 19.15 Correspondances 19.30 Joumai/meteo 20.00 Y'a pas Match 20.30 Joumal de la RTBF 21.00 Le monde de TV5 01.25 Meteo 02.00 Jourrtal de laTSR 02.30 Des racınea et des ailes. NTV 12.05 'Ankara Kulisi' TV Servisi - "Ankara Ku- lisi" programının konuğu ANAP Adana Milletvekili ve Grup Başkamekili Uğur Ak- söz. İsmet Solak ın sunduğu yapımda bu hafta: "Hukü- met istediği yasaları çıka- rabilecek m'i". "ANAP, CHP'nin bundan sonraki destegine nası) bakıyor' ve " Hükümetin büyük kanadı iki turlu secimde ısrarlı mı" sorulanna yanıt aranıyor. TRT2 14.30 'Işıldak' TV Servisi - Sağlık prog- ramı "Işıldak"ın bu haftaki bölümünde "Koruyucu Ruh Hekimliğinin Önemi" ko- nusuna yer verilıyor. Benal Büyükgediz'ın sundugu prog- rama konuk olarak uzman psi- kiyatrist Doç. Dr. Can Cimil- li katıhyor. TRT 2 16.30 Kiracı ve kiralayan TV Servisi - "Söz Huku- kun"da bu hafta kiracı ve ki- ralayan ilişkilerinden kaynak- lanan sorunlar ele alınıyor. Doc Dr. Ferit Hakan Bay- kal'ın sunduğu programa ko- nuk olarak. Istanbul Ünıversi- tesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Haiuk Burcuoglu ile Marmara Üni- versitesi Hukuk Fakültesi öğ- retım üyelerinden Doç. Dr. Gökhan Antaha katıhyor. TKT2 18.05 'Beyoğlu'nda Gezerken' TV Servisi - Belgesel program "BeyoglıTnda Ge- zerken"ı Zeynep Günsur sunuyor. Programın bu haf- taki bölümünde, Beyoğlu Belcdıyc Başkanı Nusret Bayraktar ile Beyoğlu'nu Güzelleştinne ve Koruma Dernegı'ylegercekle^tınien söyleşi ve sokak röportajla- n ekrana gelıyor. NTV 21.30 'Seslerve Renkler' TV Servisi - "Sesler ve Renkler"i Haşmet Topa- loğlu ve Fatih Türkmenoğ- lu sunuyor. Yapımda: sokak çocuklanna kalacak yer sağ- layan bir vakfın tanıtımı. Niğ- de'nin Alay ilçesinde akraba evliliği yapan bir ailenin dra- mı, Rodos'ta 50 Yahudi"yi Nazilerin elinden kurtaran ve şımdi huzurevinde kalan Se- lahattin ÜlkümeıTin haya- tı ekrana geliyor. Maymunla yayılan virüs MURAT ÖZER Alman kökenli yönetmen VVolf- gang Petersen "Tehdif'te (Outbre- ak) bir virüs paniğini ve sonuçlannı aktarmayı deniyor. 1%7'de başlayan fılm, Afrika'nın göbeğinde. Zaire'de ortaya çıkan ve yöredeki pahah askerleri etkisi altına alan bir virüs sorununun "toplu im- ha" yöntemiyie çözülmesini aktan- yor önce... Sonra günümüze geliyo- ruz ve aynı virüsün yeniden ve bu kez daha tehlikeli bir biçimde ABD'de bırkasabayayönelişini izliyoruz. Ce- dar Creek adını taşıyan kasaba. bir maymun aracılığıyla gelen ve Mota- ba adını taşıyan virüsün etkisi alttna girer. Öylesine öldürücü bir vırüstür ki bu, 24 saat icinde ötüm kaçınılmaz olmaktadır. Askeri ve sivil iki araş- tırma ekibi, bir araya geleTek bu vi- rüsü "çozraeye" çalışırlar. Kasaba karantina altına alınır ve askeri önlem- lerle bir "sıkıyönetim'" durumu ılan edilir. Ve çılgin bir generalin emriy- CINE521.15 Tehdrt - Outbreak / Yönetmen-. Wotfgang Petersen / Senaryo: Laurence Dworer, Robert Roy Pool / Görüntü: Michael Ballhaus / Müzik: James Nevvton Hovvard / Oyuncular: Dustin Hotfman, Rene Russo, Morgan Freeman, Cuba Gooding Jr, Patrick Dempsey, Donald Suthertand, Kevin Spacey / 1994, ABD yapımı. le kasabanın tümden yok edilmesi gündeme gelir... "Tehdit", çevrildiği ytl itibanyla güncelliği yakalamış bir fılm. Bir vi- rüs panığinin nelere yol açabileceği- ni, belki biraz abartarak, ama bana göre "gerektiği''' biçimde beyazper- deye getiren vönetmen Petersen, fıl- minde daha çok oyuncuların perfor- manslanna yaslanıyor. Birbırinden başanlı oyuncuların etkili kompozis- yonlan. fılmin başlıca kozlan olarak öne çıkıyor. Bu fılmin sinema sanatı adına çok önemli bir yapıt olduğunu söylemek zor. Sinemasal açıdan biraz "tutuk". hatta kimi zaman "sarkan" bir an- latımın izlerini görüyoruz fılmde. tlk bölümlerde tıbbi bazı terimler ve de- neylerle izleyicinin ilgisinı dağıtan Petersen, ılerleyen dakikalarda Ame- nkan "action" geleneğinin başanlı ürünlerınin peşinden gidiyor ve orta- ya temposu yüksek. özellikle son bö- lümlerde nefes aldırmayan bir fılm çıkanyor. Ancak bu bölümlerin sine- masal başansı, fılmin tamamına ya- yılamadığı için "Tehdit". bir "ya- rını başarı" olarak kalıyor. Buna karşın filmin 80'lerdenbuyanayaşa- nan virütik sorunlann üzerine gıderek bir tür " u y a n " niteliği taşıması, ya- pımın sinemasal eksiklerini bir neb- ze olsun unutturuyor ve dünyamızm "umutsuz" noktaya doğru ilerleyi- şinin durdurulması gerektiğinin altı- nı çiziyor. Laurence Olivier'e en iyi yönetmen ve en iyi erkek oy uncu Oscarlan'nı ka/andıran. ay nca Venedik Festivali'nde de en iyi film secilen "Hamlet", Olivier'in sinemadaki Shakespeare üçlemesinin ikinci fılmini oluştunıyor. Shakespeare 'den TRT 2 11.35 Hamlet - Yönetmen-Senaryo: Laurence Olivier / Oyuncular: Laurence Olivier, Jean Simmons, Eileen Herlie, Basil Sydney, Norman Wooland, Felix Aylmer /1948, Ingiltere yapımı, 145dakika. TV Servisi - Rekin Teksoy'un ha- zırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebi- yat" kuşağı altı hafta sürecek bir Sha- kespeare uyarlamalan toplu gösteri- sı başlatıyor. tngiliz yapımlanndan oluşan toplu gösterinin ilk filmı La- urence Olivier'nin ünlü "Hamlet" uyarlaması. Filmin gösterimınden ön- ce Teksoy. Prof. Dr. Özdemir Nut- ku'yla bir tanıtım söyleşisi yapacak. Laurence Ohvier'e en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu Oscarlan'nı ka- zandıran, aynca Venedik Festivali'nde en iyi fılm seçilen "Hamlet". Olivi- er'in sinemadaki Shakespeare üçle- mesinin ikinci fılmini oluşturur. "Hamlef'ten önce "V. Henry"yi uyarlayan Olivier, daha sonra da "III. Richard"ı sınemaya aktardı. Filmin hem yönetmenliğmı hem de başrolünü üstlenen Olivier. bu fılmde agırlığı oyunculuğa verir. Tablolarye- rine gravürlerden esinlendiğı için de fılmı, sıyah-beyaz renklerle çeker. Ve amcasıyla annesinin bir olarak zehır- ledikleri kral babasının öcünü alma saplantısı içindeki Danimarka prensi Hamlet'i. usta bir Shakespeare oyun- cusuna yaraşır bir biçimde canlandı- nr. Hamlet'in sonu bilindiği için fil- mi cenaze töreniyle başlatarak yerin- dc bir dramatık kurgu örnegi verir. Bunun gibi, ünlü "olmak ya da ol- mamak" tiradını da dış ses olarak vererek. bu yöntemin sinemadaki en başanlı uygulamalanndan birini ger- çekleştirir. Jean Simmons ise, yirmi yaşının deneyimsizlığine karşın Vene- dik Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu seçilmesinı sağlayan bir Op- helia kompozisyonu çizer. LaurenceOlivier'in yönettiği Ham- let, Sovyet yönetmen Grigori Ko- zintsev'in yönettiği "Hamlef'lebır- likte sinema tarihinin en önemli Ham- let uyarlaması sayılıyor. Genç doktorun zenginlikhayali TRT 2 22.30 Teresa Venerdi - Yönetmen: Vittorio De Sica / Oyuncular: Adruana Benetti, Irasema Dillian, Anna Magnani /1942 Italya yapımı, 90 dakika. TV Servisi-Yakışıkh bir doktor, yetiştirme yurdunda çalışmaya başlar. Ama asıl amacı, zengin nışanlısıyla evlenip köşeyi dönmektir. Bu arada. Teresa yurttan ka- çarak işleri kanşttnr... Italyan Yeni Gerçekçili- ği denince RossellinPden önce akla gelen Vittorio De Sica'nin yönetmen olarak imzaladığı üçüncü fılmı "Teresa Venerdi", sanat- çinın yönetmenligini pekiş- tiren ve ilk ustalık belirtile- rini veren oldukça ilginç bır yapım."Teresa Vener- di"de usta yönetmen, yük- selme hırsını, o yıllann Ital- yası'nda genç bır adamm "köşeyi dönme" planlan- nı anlatırken, fonda yoksul kesimlerin sorunlannı ve içe dönük genç kızın iç dünya- sını da veriyor. Filmde bü- yük Italyan oyuncu.su Anna Magnani'yi de (1908-1973) izleyeceğız. Sinemaya oyunculukla başlayan De Sica (1902- 1974), gönlünde yatan yö- netmenliğe 1939'daçevirdi- ği "Kml GüUer-Rose Scar- latte" yle geçti. FiashTV 24.oorBizim Medya*' Basına yönelen şiddet TV Servisi - Gazeteci Oral Çalışlar'm hazırla- yıp sundugu "Bizim Med- ya"nın bu haftaki konuk- lan; Istanbul Barosu Baş- kanı Yücel Sayman, ga- zeteci-yazar Aydın Engin ve Flash TV Istanbul Ha- ber Müdürü Yalçın Çakır. Programda; Flash TV bina- '* sının gecen yıl birgrup sal- dırgan tarafindan basılarak - tahrip edilmesi olayıyla pa- ralel olarak, basına yönelik uygulamalann ulaştığı bo- yutlar değerlendirilecek ve bubunalımdançıkışyolla- • n tartışılacak. TRT1 2i.oo|Canlıyayın Yatınmlar ve Türkiye TV Servisi-"PoHtika- nın Nabzı"na bu hafta Ba- yındırlık ve lskân Bakanı Yaşar Topçu konuk olu- yor. Kurtul Altuf' un sun- duğu programın Istanbul konuklan ise Türkiye Mü- teahhitler Birligı Başkanı Kadir Sever ile Uluslara- rası Nakliyeciler Demegi Başkanı Saffet lilusoy. Programda, Türkiye'nin sosyal ve ekonomık yapı- sını etkileyen yatınmlar ile bu konudaki sorunlar ele alınıyor. Canlı olarak ya- yımlanan progTam aynı sa- atteTRTlNTveTRTAv- rasya kanallannda da ekra- na geliyor. NTV 22.05 'Kritİk' Sanatçı gözüyle festival TV Servisi - Kültür-sa- nat programı "Kritik"e gazeteci-yazar Ahmet Al- tan ve Akbank Oda Or- kestrası ile konser vermek üzere Türkiye'ye gelen flüt sanatçısı Gülsen Tatu ko- nuk oluyor. Nilüfer Ku- yaş'ın sunduğu yapımda ayrıca Murathan Mun- gan, Lale Mansur, Zeki Demirkubuz ve Arzu Ba- şaran 17. Uluslararası Is- tanbul Film Festivali'nin ardından genel bir değer- lendirme yapıyor. TRT 2 n^ojŞiirlerle'Bellek' Aral 'Ateşi Çalmak'ta TV Servisi - Her hafta ayn bir sanatçıntn sundu- gu söyleşi programı" Ate- şi Çalmak"! bu hafta İn- ci Aral sunuyor. Yapımcıhğını Zehra Kurttekin'in, yönetmen- ligini ise İsmet Yazıcı Emir'in üstlendigi prog- ramda, "Bellek" konusu ele alınıyor. Bu bölümün şi- irlerini Melek Dener ve Erdoğan Ersever seslen- diriyor. Tv PROGRAMLARI 10.00 Haberter ve işitme Engellılere Haber 10.15 Gençlerle 11.00 Haberter 11.05 Olur CHmaz 11.55 Adanaspor - Sanyerspor Yuk- selme Grubu Maçı (Naklen) 13.45 Muzık Pı- nan 14.00 Haberter 14.05 Stop 1014.40 Aydın Bolak'la Pazar Sohbetı (Canlı) 15.00 Haberter 15.05 Pazar Kon- sen 16.00 Haberter 16.05 Tele Tatıl (CanW 17.00 Ha- berter 17.05TeteTaöl (Devam) 1a00 Haberier 1&10 Spor 18.30 Dızı: Şaşıfelek Çıkmazı 19.15 Yanşma. Ben Bıli- nm 19.50 Spor Haberien 20.00 Haberler ve Hava DXJ- rumu 21.00 Polıtıkanın Nabzı (Canlı) 22.35 Spor Stüd- yosu (Canlı) 0O35 Gunun Getırdıklen 01.05Yabanct Rkn: Grace'in P^inde 02.45 Kapanış (0 312 428 22 30). ^ v 07.55 Açılış 08.00 Yabancı Fılm: Altın "Hj# 1 Arayıcılan 09.40Belgesel: Dünya Coğraf- X a J yası 10.30 Yanşma: Yedrtepe Maraton 11.35Yabancı Fılm: Hamlet 14.30 Işıldak 15.30 Intemet TV (Canlı) 16.30 Söz Hukukun 17.10 Belgeset: Resim Sevıncı 17.40 Ateşı Çalmak 18.05 Beyoğlu'nda Gezerken 18.30 Antikalaıia Yaşayanlar 19.00 Akşam Bülter 19.30 Müzık Korıdoru (Canlı) 21.00 Ve Suare 22,00 Gece Bülteni ve Ingılızce Ha- berler 22.30 Yabancı Fılm: Teresa Venerdi 00.30 Geçmişe Özlem 01.00 Kapanış (0 212 259 72 75). 10.00Tetegün11J0Dizı:Korkusuzlar12.05 Konser Salonlanndan 13.30 Büyük Mace- ra Televızyonu 14.00 BirSevgi Ortamı 14.30 Denız Fatihi 15.30 Integrale 16.00 Yabancı Fılm: Ev Gibisi Yok 17.40 Herkean Kendi Yolu 18.10 Mımar Sinan Belgeselı 19.00 Vesaire 19.50 Genç Haber 20.00 Gezelım Görelım 20^5 Yabanci Fılm: Killing Me Softiy 22.05 Gece Başlarken 00.05 Kapanış. 09.58Açılış 10.00 M.E.B. Açıköğretım üse- si0ersProgrami13.00YurttanSesler13.30 Fasıl 14.00 Müzik Pınan -1 14J0 TSM Bır Solist 15.00 Jazz Rock 15.30 THM Konser 16.15 Izmir Devlet KlasikTürk Müziği Korosu 17.00 M.E.B. Açıköğretim Usesi Ders Programı (Tekrar) 20.00 Hafta Sonu 21.40 THM Konser 22.30 Belge- sel: Her Kıyı Ayn Bir Yaşam 23.00 Kapanış. 07.00 Yannlar Bizım 10.00 Haberler 10.15 Pazar Panorama 11.00 Haberler 11.05 Pa- zar Panorama (Devam) 11.55 Adanaspor - Sanyerspor Yükselme Grubu Maçı 13.45 Müzık Pı- nan 14.00 Haberler 14.05YerS FUm: TMu Leman 15.00 Haberler 15.05 Fılmin Devamı 16.00 Haberter 16.05 Tele Tatıl (Canlı) 17.00 Haberler 17.05 Tele Tatil (De- vam) 18.00 Haberter 18.10Sporia30Gündem 19.15 Ben Brtmm 19.40 Ingilizce ve Almanca Haberter 19.50 Spor Haberlen 20.00 Haberter ve Hava Durumu 21.00 Polrtıkanm Nabzı (Canlı) 22.35 Spor Studyosu (Can- lı) 00.35 Gunun Getırdıklerı 01.05 Yaşasın Sanat 01.55 Yabancı Film: Saraband 03.35 Telegün. 07.30 Yerii Fılm: Seninle Düştüm Dile 09.30 Çızgı Fılm. Super Kopek 10.00 Çızgı Sinema. Son Mohı- kan 11.00 Tatilya Yaz Vaktı 11.30 Dızı. Action Man 12.00 llkOn 13.00 Yaban- cı F*ru Ateş Harhnda 15.00 Yerii Fılm: Ya Benimsin Ya Toprağın 17.00 Bel- gesel- Suyun Dogduğu Yere 18.00 Yer- li Film: Avanak Apti 20.00 Shov TV Haber 21.00 Maraton 23.00 Lıg Paza- n 24.00 Haber Hattı 00.30 Yabancı Fılm: Kalın Roman 02.30 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.30 Armonı 09.00 Çızgı Fılm 09.30 Pazar Neşesı 11.00 Fre- kans 11.40 Hukuk Dosyası 12.40 Hipodrom'da Bugün 13.00 Haberter 13.15 7de 7 (İç Haber- ler) 14.00 7de 7 (Dış Haberter) 14.30 Te- le Yarış (Canlı) 17.15 Haberier 17.25Te- le Yanş (Devam) 17.45 Alo OKmpıyat 18.40 Sigortalı Yaşam 19.00 Ana Haber 19.40 Spora Bakış 20.00 Geceler Ma- vı Sürgün 21.30 Kronometre 24.00 Ha- ber 6 00.20 Emın Mısmız'? 01.55 Haber 6 02.15 Yabanct Fılm: Denizciler Ge- liyor 03.50Yabancı Film: Insanlar Ya- şadıkça 05.55 Belgesel. Fas 06.55 Çız- gı Fılm (0 212 284 31 50) 04.25 Kültür - Eğıtım 07.25Yabanct Film: Kah- raman Köpek Balto 08.45 Yabancı Film: Altın Arayıcrtarı 10.15 Dizi: Povver Rangers 10.45 Dı- zi: Goosebumps -2 11.20 Yabancı Film: Bılgısayar Korsanları 13.15 Ya- bancı Film: Büyük Beyaz Hüsran 14.50 Yabancı Film: Dürüst Oyun 16.25 Ka- rar Günü (Galatasaray-lstanbulspor, Şekerspor-Fenertaahçe ve dığer kar- şılaşmalardan canlı bağlantılar) 17.00 Galatasaray - Istanbulspor Karşılaşma- sı (Canlı) 18.30 Cıne Sinema 19.00 Şe- kerspor-Fenerbahçe Karşılaşması (Bant) 21.05 Gala Magazin: Tehdit (Şrt- resiz) 21.15Yabancı Fılm: Tehdit 23.30 Yabancı Fılm: Fargo 01.10 Rekorun Böylesı 03.00 Stripsearch 04.00 PB's Fabulous Fortıes (0 212 225 55 55). ^ k , — _ , 08.15 Sporda Bugün 3 M T V 08.30 Gündemdekiler (Tekrar) O9.rjo Haberier 09.20 Basın Özetı 09.30 Belgesel: Pa- ra Harcatma Sanatı 10.00 Haberler 10.05 Belgesel: Keşıfler Dunyası (Tekrar) 11.00 Haber 11.20 Basın Özetı 11.30 Belge- sel: Vücudumuz 12.00 Haberler 12.05 Ankara Kultsı 13.00 Haberter 13.10 Spor Pazan 19.00 Haberter 19.15 Dünyada Bu Hafta 19.40 Sporda Bugün 20.00 Ha- berler 20.30 Spor Gündemı 21.00 Ha- berter 21.05 Pasaport 21.30 Sesler ve Renkter22.05 Kntık 22.45 üfestyte 23.05 Belgesel: Büyük Keşıfter 24.00 Haber Bülteni (0 212 213 03 33). 0 7 . 0 0 U y a n m a Z a m a n ı 08.30 Specıal VVeekend Vıdeos 10.30 Megai1.00 Özlem 13.00 Spectal VVe- ekend Vıdeos 14.00 Uça- ğı Kaldır Partıye Katıl 15.00 Zeynep 16.00 Pro- fesor 17.00 TopTen 1750 Hıt üst 18.30 Specıal VVe- ekend Vıdeos 20.00 Top Rock 21.00 MertleMert- çe 22.00 Yerçekimı Sıfır 23.00 Geyık Parkı 00.30 Mega 01.30 Play üst 03.30 Türk Sanat Müziği (0 212 288 75 75). 07.35 Dünya Usteleri 09.00 Haber Bülteni 09.35 Yabancı Fılm: Roswell 11.35 Son Düzlük 12.10 Dık Açı 13.00 Haber Buttenı 13J5 Ekın Ruzgârı 15.10 Para Rehberi 16.10 Dünya üs- telen 17.35 VVashington Dosyalan 18.35 Dünya Listelen 19.35 Otomotiv 2a00 Haber Buttenı 21.00 Sinemaskop 21.35 Ya- bancı Film: Benim Renklerim 23.35 Kanta- nn Topuzu 00.10 Dünya Usteten 00.30 Haber Bül- teni (0 212 282 5100). K * HALl M _ A _ _ 10.00 Dizi. Sa- C t V kar 10.30 E- nerjı Express 11.00 Pop Scala 12.00 latın Futbolu 12.30 Dızr Dunden Ya- nna 13.00 Haber 13.10 Yaban- cı Fîlm: The Ameıicano 14.40 Klasik Muzik 15.30 Dızı: Market 16İ0 Fuaye 17.00 Dızr. E.N.G. 19.00 Klasik Fılm Koleksıyonu 19.30 Ana Haber 20.00 Spor 20.15 Uykudan Önce20.25 Kut- sa) Aşk 21.10 Dızı Özel Bır Po- lıs 22.40 Sportmence (Canlı) 23.45 Bloopers Sport Shovv 24.00 Gece Buttenı 00.20 Ya- bancı Fıhn: Savaşçtlar (0 212 284 31 93). m 06.30 Dıllerdekı Şarkılar 9 T İ f 07.15 Süper Fare 07.45 ^ * * ™ Çızgı Filrn: Gargoyles 08.15 Dısney Club (Tekrar) 09.45 7'den 77ye 11.15 Hanka Pazar 13.00 Gün Or- tası 13.25 Dıreksıyon 14.10 Çızgı Fılm: Super Fare 14.40 Hasb Tembeler 15.10 Yerii Film: Hoşcakal 16.40Dızı: Viper 17.30 Dizi: Cybıll 18.10 Yerti Film: Te- le Kızlar 20.00 atv Ana Haber 20.40 Spor Haberten 2050Hava Dummu 2 1 M Yabancı Film: Tehlikeli Bölge 22.50 A Takımı 24.00 Gece Haberten 00.05 A Takımı IDevam) 01.20 Yabancı Fılm: Çılgınlar Koğuşu 03.10 Muziklı Dakıka- lar 04.10 Dıreksıyon fO 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Çızgi Fılm 08.00 Dunden Bugune 10.00 2000ın Ço- cukları 10.45 Çızgi Fılm 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15DıkızAynası 13.05 Yabancı Film: Sakar Emest Basketbolcü 15.05 Te- le Stad 17.00 Haberler 17.30 Yerli Film: Reyhan 19.00 Ana Haber Böl- tenı 20.00 Dizi: FX 21.00 Reısin Taka- sı (Canlı) 23.00 Sportek 24.00 Gece Bül- teni 00.30Yabancı Fılm: Stcak Temas 02.05 Yabanct Rhn: Kücük Ava 03J0 Muzık 04.30 Belgesel: Kaptan Cous- teau 05.05 Dizi. Komşular (0 272 652 25 6ÖÎ). 06.00Türk HaJk Müziği 06.30 Belgesel 07.00 Çızgı Fılm: Küçük Lulu 08.00 Çızgı Fılm: Dra- gon'urt Gücü 06.30 Çızgı Fılm: Kızıl Baron 09.00 Çocuk Kulübu 10.20 Çizgı Film Red Krt 11.00 Pazar Magazın 12.10 Zırvedekiler On 13.20 Yerli Film: Gazap Rüzgân 15.10 Katılsana Yanşsana 16.00 Tema Vakfı Belgeseh 16.30 Yerli Ftlm: Ibo ile Güllüşah 18.00 Dızı: Zeyna 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Spor Gündemı 20.10 Çocuktan Al Haben 21.10 Şahane Pazar (Canlı) 23.00 Ve Gooi 00.10 Haber Sa- ati 00.20Yabancı Fftn: Yalnız Adam 01.40 Kokprt 02.30 Sigaranın Zararlan 03.00 Kapanış (0 212215 51 11). . __^_ N 07.00 Klip 08.30 Çızgi Film: Oscar 09.00 Çızgi Fijrn Süper Yanşçı 09.30 Yerli Film: Turist Ömer Boğa Güreşcisi 11.10 Pa- zar Ekspres 12.00 Kırmızı Koltuk 13.00 Ke- yifli Pazarlar Sana 13.50 Motor Sporlan Dunyası 14.50 Dızi: Süper Komandolar 16.00 Yerli Film: Uya- nık Kardesler 17.50 Yerli Film: Çöpçüler Kralı 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.40 Dızı Bızım- kiter 22.10 Yabancı Film: Ölümle Randevu 00.20 Gece Hattı 00.40 Yabancı Fılm: Oyunun Kuralı 0230 Müzık... Müzık... Muzık04.00 Mızrap06.00Zir- ve Defteri 06.40 Sigarasız Toplum (0 212 448 80 00). 07.30 Cocuklann Düşü 07.55 Hızlı Dıno- zorlar 08,20 Alvın ve Arkadaşlan 08.45 Genç Yanşçılar 09.10 DınozoHar 09.30 Müzik Kulubu 10.00 Haberier 10.15 Ma- vi Dünya 11.00 Tele Kare 12..15 Metronom 13.00 Ha- berler 13.15 Paranın Yonu 14.15 Asker Istekleri 15.30 Yabancı Film: Düzenbazlar Şehri 16.00 Haberler 1R05FilmınDevamı 17.00 Haberler 17.05 Meganspons 18.00 Hayvanlar Alemı 18.30 Ana Haber Bultenı 20.00 Pazar Şenlığı (Canlı) 22.00 Hayatımız Moda 22.30Top Bizde (Canlı) 24.00 Haberier 00.30 Megarispons 01.00 Pazar ŞenMği (Tekrar)02.30 Kapanış (0212 2814800). 08.00 Chps 09.00 Çizgı Fılm 09.30 Ma- sal 10.00 Söz Esnafın 11.00 Serpıl Bar- las'la 13.30 Ankara Gündemı 14.30 Ya- banci Fılm: Tek Gözlü Silah 16.30 Işığa Çağn 18.30 Gerçek Kesit 19.30 Flash Haber 20.00 Flash TV'ye Baskın'ın Yıldönümü Özel Programı 24.00 Bizim Medya 01.30 Kapanış (0 212 256 82 82]. 09.20 Konser 10.10 Belgesel: Kaptan Cook'un Seyır Defteri 11.00 Yabancı Film: Don Santos'un Kayıp Hazinesi 12.50 Genış Açı 13.00 Konser (Tekrar) 14.20 Belgesel: Denızlerin Ipek Yolu 15.10 Yabancı Film: Sevginin Gü- cü 17.10 Belgesel: Büyulü Sular 18.30 Belgesel Sa- bah Adventure Club 19.10 Dızi: Gorunmeyen Adam 20.00 Dizi: Ihtıras Kurbanlan 20.50 Genış Açı 21.00 Ya- bancı Fılm: Cosi 22.40 Antıka Dunyası 23.30 Yaban- cı Fılm: Komedyen [0 212 502 98 02).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog