Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA 16 SPOR Ali Sen'den 'Katar'dan futbolcu almak yanlış' Spor Ser\isi - Fenerbahçe Kulübü'nün eslci başkanı AB Şen, Bursasporlu EKir Ba- Hç'in dışında, ses getirecek transfer yapı- lamaması üzerine, AzizYüdınnı y önetimi- ni üstü kapalı olarak eleştirdi. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya. Katar liginden fut- bolcu beğenilmesine bir anlam veremedi- ğini belirten Şen. Radyo Cumhuriyet'te ya- yımlanan Medyaspor Programrnda ilginç açıkJamalarda bulundu. Abdülkadir VüeeJ- man'ın sorulannı yanıtlayan Şen. "Ka- tar'dan adam beğeniyortar. Ama Katar li- gi, bizim futbol ligimizden daha kötü hir Bg. Bizim ligimiz çok daha kaliteli" dedi. Ali Şen. Fenerbahçe taraftarlannın yavaş yavaş rahatsız olmaya başladığını da vur- gularken "Ne yazık ki taraftarın kaşı oyna- maya başladı. Kaşın çatılmaya başlaması iyibirşey değil. Fenerbahçe bir an önce tek- nik direktörünii ve kaliteli yabancılarını bulmah" diye konuştu. Fenerbahçe'nin eski başkanı. herzaman San-Lacivertli ekibin başansı için çaba harcayacağını da söylerken "'Fenerbahçe büyük camiadır, şampiyonluklar kaçabilir. ama önkm alınıp gelecek >d ayıu hataya düşülmesin" uyansında da bulundu. Saüş listesindder Sözleşmesi sona eren futbolcularla dün yapılan görüşmede, Selahattin'le prensip- teanlaşıldı. Diger o\uncular. Fevzi,AliNa- il, Benhur, Mustafa Katip ve Tuncay'dan ise kulüp bulmalan istendi. Besiktas Oktay ve Recep'e yeşil ışık ASENA Ö Z K A N Beşiktaşlı yönetıcılerden ilginç açıklama: > *Oktay veRecepilema- saya oturacagız. Onlar bizim fut- bokulanmız. İsteıuniyorlar diye bir şey söz konusu degir. Yaban- cı oyuncu arayışını sürdüren Siyah-Beyazlı ekibin yöneticilerinden bir de iriraf: "İsünle- rin çoğu gerçek dışı. tstodipmiz isimleri açık- larsak bonsenis bedelleri tavana Mirur. Sus- makzorundsyız". • Şu ana kadar Ayhan'ı transfer edip, Meh- metveErtuğnılilesözleşmeyenileyen Beşik- taş yönetimi eleştiri liyor: "Yine sessiz kakular. Kimseyi alamayacakiar. Oktay ve Recep de gi- deeek_." Ancak yönetici olarak tanımlanan Beşiktaşlılara göre durum hiç de göründüğü gibi degil! Yöneticilere göre teknik direktör, Toshack. "Oktay ve Recep'i istemiyonınr şeklinde bir rapor vermedi Ayrıca bu iki fut- bolcuyla masaya orurup pazarlık yapılacak ve kendilerine verilebilecek en yüksek rakam önerilecek. Kısacası Besiktas onlan bırakma- ya nıyetlı degil. Yöneticilerin, yabancı futbolcu arayışında- kiitiraflan isedüşündürücü. "Biz"*diyorlarve anlatmaya başlıyorlar: "Gazetelerde yer alan tsimleri göriiyoruz. Ancak bu isimlerin >anlış ya da doğru oiduğunu söylemekten kaçııııvo- ruz. Şayet bu isimler gazetelere \ansır ise o za- man almak istedigimiz futbokunun bonsenis bedeli tavana vunıyor. Menajerler devreye gi- riyor, rakamlar yükseüyor ve sonın baslıyor. Ancak bu.sadece Beşiktaş'ın değil. rüm kulüp- terin problemL Toshack yurtdışında keyfi ola- rak bulunmuyor. Yakın bir gelecekte, anlaştığı futbokular arasında secim yapacagız.*' Muflu kopuyor Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren futbolcu- (ardan Mutlu ve Serdar'la da anlaşılamadı. Vöneticiierle görüşen iki futbolcudan Mutlu. "Benim istediğinıle yönetimin verdiği raluun arasında fark var" ded. - Serdar ise, bir kez daha yöneticilerle bir âraya geldi ve kendisine önerilen yeni rakamı düşünmek için süre istedi. Gençlerie imza Beşiktaş, geçen yılın son döneminde kad- roya giren PAF takımının yıldız oyunculan Nihat Savaş,Aydın ve Yasin'le 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolculara 15'er milvar lira verilecek. Cünün icinden I Bulgaristan'ınYamakentinde3-12Ternmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 18. A\Tupa Gençler Basketbol Şampıyonası'na hazırlanan genç milli takım aday kadrosu dün Istanbul 01- cay Otel "de kampa girdi. • Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü sezonboş- luğunu Dünya Kupası maçları ile dolduracak. Teşkilat Müdürü Abdullah Topaloğlu, Dünya Kupası 'nın 10-26 Haziran tarihlen arasında oy- nanacak maçlannın yer alacagı Sistem Spor- Toto kapsamında yaklaşık 250 milyar lira ik- ramiye dağitılmasının söz konusu olduğunu söyledi. • 32.Avnıpa Büyük Erkekler Boks Şampiyo- nası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alarak takım halinde 3. olan Boks Milli Takımı yurdadöndü. Kafileyi Federasyon Başkanı Ca- ner Doganeli ve diğer yetkililer karşıladı. Do- ğaneli, alınan sonuçlarm Türkiye için gurur kaynagı olduğunu söyledi. 118.A\rupa Şampiyon kulüpler kupası bayan- lar B grubu atletızm yanşmalan 30 Mayıs Cu- martesi günü Burhan Felek Spor Tesisleri Ek- rem Koçak atletizm sahasmda yapılacak. m Gençlerbirliği transfer komitesi dün içtrans- ferde sözleşmesi biten Serdar ve Taner iie yap- nklan görüşmede anlaşmaya vardı. K.ırmızı - Siyahlı yöneticiler Serdar'a iki yıl için 30 mil- yar lira, Taner'e ise de bir yıl için 30 milyar li- ra verdi. • tstanbul at yanşlannda altılı ganyan. 3 6- 2-2/3^-4-4 kom'binesini bilenler 1.197.750'şer lira kazandılar. G.Saray Basın Sözcüsü Erzen'den, 'Yönetim ikiye bölündü' söylentilerine tepki ^Grupçuhık olmaz 9 ARİF KIZILYAUIS İ v transferle birlikte Galatasaray yöne- timinde başgösteren huzursuzluk. Baş- bakan MesutYılmaz'ın San-Kırmızilı ku- lübü ziy...eti sonrası doruğaçıkarken bu- güne kadar sessiz kalmayı yeğleyen_Ge- nel Sekreter ve Basm Sözcüsü Ateş L'nal F.rzen. "Galatasaraj. demokratik bir >a- pı>a sahiptir. Konu tartişıhr. ama kopma, a>nlma olmaz" açıklanıasını yaptı. HakanŞükür'ün imzatörenineçagnl- nıa\ ışı nedeniyle başkan Fanık Sören'le araİannın bozulduöu yolundaki ıddiala- rın gerçekleri yansıtmadığını söyleyen Ateş L'nal Erzen. C'umhuriyetmuhabin- nın sorulannı yanıtlarken "ÖnceBkk transfer bizim işimiz değil. Kulübün bir transfer komitesi \ ar ve onlar da görevle- rinin başında. Hakan'ın imza törenine • Hakan Şükür'ün imza törenine çağnlmayişı nedeniyle başkan Faruk Süren'le araİannın bozulduğu yolundaki iddialann gerçekleri yansıtmadığını söyleyen Ateş Ünal Erzen, "Kulübün bir transfer komitesi var ve onlar da görevlerinin başında" şeklinde konuştu. çağnlmamam da normaL Ancak Basba- kan Mesut\ ılmaz'ın kulübü ziyareti sıra- sında bizim orurmamız gereken koltuk- larda \önetici olmavan kişileri gördük. Bunlar ü/ücüydü. Ancak konu çok abar- tıldı. Orurulur. konuşulur. mesele çözüm- lenir. Biz seçimle gelen başkammız Fanık Süren'in her zaman \anında\v- Galata- saraj*da kopma da >ok. avrüma da. Grup- çuluk ise bizim yapımızla bağdaşmaz. Sa- dece vöneticiler arasında biraz daha sıkı görüşme durumo olabiiir o kadar" dedi. Galatasaray camiası ile ilgili olarak çı- kanlan haberleri, kasitlı ve bir bedefe yö- nelik olarak yorumlayan yönetici Ateş Ü- nal Erzen. "Ne yazık ki gazeteterde yaz»- lanlann büyük bolümü gercegi > ansıtmı- yor. İki yıl üst öste şampi\on okluk, 3. şampryonluğumuzu engellemek isteyen- ler düğmeye bash. Ama Galatasaray ca- miası böyte kunı gürüttüye pabuç bı'rak- mayacaktır" diye konuştu. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek yaşanan krızi su yüzüne çıkaracağını ve engellenn aşı- lacağını da söyleyen Ateş Cnal Erzen, Sa- n-Kirmızılı camiada olağanüstü kongre- ye gidi lebi leceği yol undaki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi. Gürsoy7 dan da destek Galatasaray'da başkan Faruk Süren'le aralannda görüş aynlıgı bulunan Sportif Işlerden Sorumlu Asbaşkan ErgunGür- soy da. Erzen'in, "Calatasaray'da grup- çulukolmaz" şeklindeki sözlerine katil- dı. Galatasaraylı yöneticiler ailesiyle bir- likte Girne'de tatil yapan Tug3ç'm cuma gününden sonra Istanbul'a dönerek söz- leşme imzalayacağını söylediler. Suat'la ise dün yapılan görüşmede de anlaşma Erzincanspor'u uzatmada 4-1 yenerek îstanbul Belediye'nin rakibi oldu Sakaryaspor da finalde Sakarya: 4 - Erzincan: 1 STAT: t'tkifelur Aıaıürk H.\KEML£R: Ibnıhim Aboy l6).Akı/Uğunlur (6), Birul Budan 16) SAKARYASPOR: Veysel 16). Doğart (6/t'dk. 62 Sinan 6), Tımuçin (5). Sefer 16). Melin (5). Hasan (5). Stohammet (7). Yasin (5), Yusuf(5l<dk. 72 Hakan 7). Kadir t6). Avgûn (7) ERZİNCANSPOR Oma\ (4). Toiga (5). Mete (5). Kemal (5ı. Halil (5). Ercon t4)hlk. Sl Eıian 5i. Ihsan (4). Özlem (5). Hüseyin <4)(dk. 97 Adem 4). Sedat (4ndk. 9" Volkan 4). Yıldırım 15) GOLLER: Dk. 95 Simın. dk 101 Mohammeı. 116-1IX Hakan. dk. 120 Özlem ESKİSEHİR (tunıhuriyet) - Birinci Lige yükselme maçlan yan finalinde uzatmalarda Erzıncans- por'u 4-1 yenen Sakaryaspor. fina- le yükselen ıkiiıci takım oldu. Sa- kar\aspor finalde Istanbul Büyük- şehır Beledıyespor'la binnci lige çıkmak için y arın mücadele edecck. Maçın 7İ}. dakıkasında gehşen Sakaryaspor atağında hakem İbra- him Aksoy. Omay'ın cezaalanı içe- nsınde Aygin'ü ittiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıv ı kullanan Yusuf. topu dışarı attı. Kar- ^ılaşmada normal süre 0-0 olarak tamamlandı. Uzatma dakikalanna Sakaryaspordahahızlı\cetkili baş- ladı. Sakaryaspor önce 95. dakika- da Sinan'm artığı golle öne geçti. ardından 101. dakikada Moham- met. 116 ve 118. dakikada Ha- kan'ın golleriyle finale adını yaz- dırdı. Erzincanşpor'un tek golünü 120. dakikada Özlem kavdetti. MAÇIN ELEŞTİRİSİ / ADNAN DtNÇER Tecpübenin ZateriESKİSEHİR - Kartalspor karşı- sında dikkatli ve çekingen bir 120 dakika yaşayan, tec- rübesizliğine karşın penaltılaria tur atla- yan Erzincanspor, favori Sakaryaspor karşısında dün gece 90 dakika boyun- ca gerçekten çok başarılı bir oyun sef- giledi. Savunmada dikkatli, orta alanda Ihsan ve Sedat ile ıleri uçta Hüseyin'in deparlanyla Sakarya karşısında Öz- lem'in kaçırdığı iki net pozisyonu değer- lendirememelerine rağmen bozulma- dan 90 dakikayı tamamladılar. Ancak uzatmada klasını konuşturan Sakaryas- por, orta alanda Yasin ve Muham- med'in çok başanlı ve çalışkan futbol- lanyla Aygün'ün sonucu etkileyen drip- lingleri; penattı kaçırmasına rağmen Yu- suf'un yarattığı boş alanlar, Sakar- yaspor'un çok ra- hat gol pozisyonu üretmesine neden ol- du. Özellikle Sinan'm attığı goller takı- ma büyük rahatlık getirirken muhteşem Sakaryaspor seyircisi de finali şimdiden kazanarak birinci ligi karşılamaya hazır- lanıyordu. Centilmence geçen müca- delede ilk san kartın 98. dakikada gö- rülmesi futbol adına çok olumluydu. Erzincanşpor'un Kartalspor karşısın- daki 120 dakikalık yorgunluğu uzatma- da kendini çok belirgin gösterınce Sa- karyaspor'un da oyunu farklı kazanma- sı kolay oldu. Evet şimdi gözler Istanbul Büyükşe- hir Beledıye ile Sakaryaspor arasındaki oynanacak finalde karşılaşmasında. FRANSAAÇIKTENtSTURNUVASI'NDASİJRPRİZ Bruguera veAgassi elendi Spor Senisi - Sezonun ikin- ci Grand Slam'ı Roland Garros ya da dieer bir adıyla Fransa Açık Tenis Turnuvası Parıs'te de\anı ediyor. 8.4 ıııilyon dolar ödüllü turnuvada erkcklerde Is- panyol Sergi Bruguera. Arjan- tinli Harnan Gumy'ye sürpnz bir şekılde 3-0 şenildı. Günün dığer sürprızi ise Agassiden geldi. Agassi rakibine yetıilerek turnu\adanelendi. Turnuvanm 4 numarah senbaşı Avustralya- lı Patrick Rafter. Kanadah Se- bastian Lareau'yu zor da olsa 3-2 yenerken, geçen yıl bu tur- nuvada şanıpiyon olan Brezil- yalı raket Gustavo Kuerten, Fransız rakibine set \ermedi: 3-0. Alnıan NichobsKiefer. \a- tandaşı Tommy Haas"ı. Isveçli Mikael Tülstrom. Çek rakibini aynı sonuçlarla 3-0 yendi. Ba- yanlarda ise Ispanyol Arantxa Sanchez. Alman rakıbinı d-2.7- 5. ABD'lı Monica Seles de Avustralyalı rakibini 6-0. 6-2 ile 2-0 vendi. Voleybolda transfer Mesude G.Sigorta'da Monica Seles. Avustralyalı rakibini yenip yoluna devam etti. ALEV ANAKÖK Türkiye A-1 BayanlarVoley- bol Ligi'nde gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla gir- meyi amaçlayan Güneş Sigor- ta. Eczacıbaşı'mn başarılı spor- cusu Mesude'yi renklerine bag- ladı. Güneş Sıgorta. Mesude'ye verilen parayı açıklamazken bu oyuncu ile 100 bin dolara anlaş- tığı sızan bilgilcr arasında. Ec- zacıbaşı ise Lig Şampiyonu Va- kıfbank'm Azeri oyuncusu Ela- na Chaboha ılc anlaşmaya \ ar- dı. 27 yaşındakı Azerı oyuncu- yu renklerine bağlayan Eczacı- başı transferlerinin devam ede- ceğini bildirdı. Sezona güçlü kadro ile girmeyi hedefleyen Enılakbank, teknik kadronun alınmasını istediği oyuncuları kadroya dahil edebilmek için seferberoldu. Emlakbanklı vet- kililer. listelennde bulunan Ec- zac\başı'ndan Öriem, Vakıf- bank'tan Çiğdem ve Bahar'ı ne pahasına olursa olsun transfer edeceklerini belirttiler AyTica erkek takımını da güçlendir- mek isteyen Emlakbank, Bul- gar oyuncusu P.Kostantinw ile anlaştıktan sonra G.Saray"dan Cahlt ve Mehmet, Netaştan Emrah ve Banş'ı renklenne b.ığlamak için yoğun çaba har- cıyor. Emlakbank yetkilıleri, ^örüşmelerin devam ettiğini be- lırterek. bir iki gün içinde bu .'yunculann durumunun netle- scccğini söylediler. Söke Lee ise Mamıara K.o- lcji'nin üç genç oyuncusu Os- man, Hakan ve .AB'nin bonser- vis bedellerinin düşürülmesi için yoğun çaba harcarken ba- şanlı pasörü Alt Ziraat Banka- sı ile anlaştı. Basketbolda Avrupa Ligi'ne 3'er takımla katılan 5 ülkeden biriyiz Avrupa'da aym lıızla devam LEVENTYUCELMAN Basketbolda takımlanmızı Avru- pa "da yine zorlu rakipler beküyor. Ül- ker. Efes Pilsen ve F. Bahçe Euro Lig'de Türkiye'yi temsil edecekler. Saporta Kupası'ndaTürkTelekom PTT ile To- faş, Koraç Kupasf nda Beşiktaş, G.Sa- ray. Darüşşafaka ve Tuborg mücadele edecek. Eurolig'de 24. Saporta Kupası'nda 48, Koraç Kupası'nda ise 200 takım aylarca sürecek bu zorlu maratona ha- zır. Eurolitı'de Efes Pilsen. Ülker \e Avrupa'da 307 takım arasında Efes 10, Ülker 30, Tofaş 35. F.Bahçe 36. durumda. 2000 yılmda FIBA, Eurolig'i futboldaki Şampiyonlar Ligi'ne benzetecek. Fenerbahçe'nin rakibi olacak 21 takım- dan 20'si belli oldu. Türkiye. ltalya,Yu- nanistan. Rusya velspanya'nın 3'erta- kimla katıldığı bu kupada Yunanis- tan'dan Panathinaikos. Paok, Olympi- akos. Italva'dan Kinder, Teamsystem. Varese. fspanya'dan Taugres, TDK Manresa.RealMadrid,Rusya"dan CS- KA Moskova. Autodorozhnik, BC Sa- mara. Hırvatistan'dan Cibona, KK Zagreb,Almanya'dan AlbaBeriiiL,Slo- venyadan Smelt, Litvanya'dan Zalgt- ris, Israil'den Maccabi Tel-Aviv, Yu- goslavya'dan Kızılyıldu ve Fransa'dan ASVEL ile kaybedenin Koraç"a gide- ceği Limoges-PauOrthezgalibi rakip- Basketbol Ülkerspor Efes Pilsen SporServisi-Tüıkîve Birin- ci Basketbol Ligi play ofl'fmal karşılaşmasında Efes \e Clker ikinci kez karşı karşıva. Abdi lpekçi Spor Salonu'nda saat 18.3O"da başlayacak karşılaşma CINE'ten naklen yayımlana- cak. Karşılaşmanın hakcmleri ise Memduh Öget \ e Fatih Söy- lemezoğlu. Pazar günii < .ıptığı ilk karşılaşmada Llkerspor. E- fes Pılsen'ı 73-6^ yenerek 2-1 öne geçmişti. TV'de Spor CINE5 1830 Ülker- Efes NTV 19.30 Fas - Ingiltere. 21J0 Fransa - Belçika Indiana eşitledi NBA ptay off yan finalinin 4. maçında Chicago Bulls'u 96-94 yenen Indiana Pacers seride durumu 2-2 yaptı. Geçen yılın şampiyonu Chicago Bulls'u Indiana karşısında gafibiycte taşıyan isim ise maçın son saniyesinde artığı iiçlükle Reggie Vİiliers olurkea, karşılaşmayı da 28 sayı ile tamamladı. (REUTERS) lerimiz. Aldığı cesur kararlarla Avrupa basketbolunda değişimi hedefleyen FI- BA, Eurolig'i reklam pastasının veTV gelirinin çok yüksek olduğu futbolda- ki Şampiyonlar Ligi'ne dönüştürmek istiyor. Bu amaçla 2000-2001 sezonun- dan itibaren 5 yıl süre ile Eurolig'de oynayan takımlan son yıllardaki başa- nlannı baz alarak sabitleyecek. Bu ku- pada mücadele edecek ülİcelerin kaç ta- kımla katılacağını ve hangi kulüplerin oynayacağını ülke ve kulüplerin puan- lan belirleyecek. FIBA maddi imkânlan. yatınmlan ve seyırci potansiyeli yüksek takımla- n kupada görmek istiyor. Bu sebeple takım sayısınm 24'ten 36'ya çıkması gündemde. Özellikle FIBA Başkanı Borisbv Stankoiç kendi ülkesi Yugos- lavya'nın takım sayısinın artması için uğraşıyor. Zone 2 karanyla Yugoslav oyunculara serbest transfer pazan aç- masi da ülkesi için bir hayii çalıştığını (!)gösteriyor. Avrupa'da aldıklan sonuçlara göre 307 ülkenin puan sıralamasında Efes Pilsen 10. sırada. LTker 30. Tofaş 35. F.Bahçe36. Türk Telekom 59. CSaray 90. Kornbassan 107. Darüşşafaka 156. Meysu 161, TED Kolej 207. Beşiktaş 226. Tuborg262. durumda. Saporta Kupası'nda Aris, AEK, Be- netton. JoventutCholet Koraç'da Bar- celona, Panionios, StefaneL Porapea Ro- ma,Estudiantes gibi güçlü rakipler biz- leri bekliyor. FIBA'nın AB dışındaki ülkelere yi- ne bu birlik dışındaki ülke oyunculan- na verdiği serbest dolaşım hakkını ku- lüplerimizin, takım kimyasını bozma- dan iyi değerlendirerek puan arttırma- lan Türk basketbolunun geleceği için çok önemli. NEYMİŞ ABDÜLKADIR YUCELMAN Transfenleri Medya Pompalıyor Ülkemizde enflasyonu ekonomistlerin düşür- mediğine ne kadar inanıyorsam, futbol piyasamız- da da transfer ücretlerinin bunca yüksek olması- na medyanın yol açtığına inanıyorum. Önce Fenerbahçe'den işe başlandı. Çünkü pa- ra Fenerbahçe'deydi. Fenerbahçe bu sezon mut- lu olamamıştı. Bir yanda tiraj. bir yanda Aziz Yıl- dınm'ın trilyonlan olunca elbette gündeme Fener- bahçe'nin transferleri gelecekti. Nitekim perde Ba- liç'le açıldı. "Baliç 'in fiyatı şu kadar", "Bursa, Ba- liç'i kimseye kaptırmaz", "Baliç, benzaten Gala- tasaraylıyım" (imzadan sonra "Ben zaten Fener- bahçe de oynamak istiyorum" oldu), "Avrupa'nın bilmem kim takımı Baliç'i istiyor" gibi manşetler. bir de Bodrum'dan Ali Şen "Aziz Yıldırım, söz ver- miştin, Baliç'i alacaktın, ne oldu" bastırması ile Baliç 3 trilyona Fenerbahçeli oldu. Fenerbahçe'den sonra gündemde Hakan. "Ha- kan Avrupa yolunda", "Hakan 7 isteyenler kapıda", "Hakan Fenerbahçe ile konuştu", "Fenerbahçe, Hakan mutlaka bizim diyor" gibi manşetler. So- nunda Galatasaray da Hakan'a 1.2 trilyon (bon- servis yok) vermek zorunda kaldı. Şimdi Tugay ve Abdullah için manşetler atılı- yor. Kızıştırma müthiş, Tugay'la Abdullah ortada, bir gün birine, öteki gün kulüplerine gidiyorlar. işin içine Tugay'ın hanımım bile soktular. Insanın "ye- terartık" diye isyan edeceği geliyor. Peki ama neden bu yapılıyor? Birincisi tiraj me- selesi. Bu konularda ciddi haber vermeye özen gösteren Cumhuriyet'in telefonları bile "Bugün Fenerbahçe 'de transfer var mı" ya da "Hakan im- za attı mı" gibi sorularla meşgul. Düşünün bir ke- re. geceyarılan telefonlara sarılanların sabah ilk işi "kim kimı almış " deyip gazete almak olmaz mı? Demek ki işin içinde tiraj meselesi var. İkinci neden. başında birtakım spor yazan ge- çinen kişilerin menajerliğe soyunması. Bu işi res- men yapan da var, gizli yapan da. Kimi de komis- yonculara çalıştığının farkında bile değil. Oysa bir zamanlar spor yazarlığı yapmış kişilerin şimdiler- de resmen futbolcu alım-satımı ile ilgilendiğini bil- meyen yok. Ama yine de kimi köşe yazan dolmu- şa geliyor, kalemini kimin için kullandığının farkın- da bile değil. "Yaz; sen bu işin pirisin" diyorlar, alı- yor eline kalemi, dolduruyor köşesini; "O adam işe yarar, alın" ya da "Satın bu adamı, işeyaramaz". Kimi spor yazan da köşesinde uzaktan kuman- dalı yazılar yazıyor. "Helal olsun. bu adam her şe- yi biliyor" diyenler de işin gırgınnda. ama adam fet- va verir gibi, "Alın şu adamı" diye adeta şantaj ya- pryor. Bu paralar nerden gelir, atılan imzalar yarın öbür gün kulübü felakete götürür mü. diyen yok. Hatta kimi yönetimlere "Sız yapamazsanız gidin, yapa- cak adam zaten sırada bekliyor" diye şantaj ya- panlar bile var. Bunlar ya sayı saymasını bilmeyen ya dayak yememişin hikâyesi gibi. Futbol Federasyonu uzaktan seyredlyor bu olan biteni. Transfer paralarını aşağıya çekmek için "Ya- bancı sayısını serbest bırakın" isteklerine, "Ol- maz, benim milli takımım var" diyor. Avrupa'da sanki başka ülkelerin milli takımı yokmuş gibi. A- ma formül aranıyorsa bulunur. Örneğin yabancı sı- nırlamasını kaldır, ancak sahada altyapıdan yetiş- miş 2 futbolcu oynatmak koşulu ile 4 yabancıya izin yer. Hem futbolun üstünü, hem de altını kur- tar. Üsteük başın da bu kadar ağnmaz. Futbol Federasyonu İki ayda bir seçim ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Futbol Fe- deraiyonu. 10 ayda 6. de- fa gencl kurula gidiyor. Şenez Erzik'in istifa kararını açıkladığı 1997 Eylül'ü ile aralık ayları arasında 4 yönetim. I başkanlık seçımi gerçek- leştirilen Futbol Federas- yonu'nda. delegeler şim- di de Merkez Hakem Ko- mitesi (MHK) ile Tahkim Kurulu'nu yeniden belir- lemek için 3-4 Haziran tarihlerinde olağanüstü toplanacak. Delegelerden ST'sinin noter tasdikü ba>\urusu üzerine, Ankarada yapı- lacak Olağan Malı Gcncl Kurul gündonıinc. Mcr- kez Hakem Koıniiesi (MHK) ile Tahkim Kuru- lu'nun olaöanüstiı top- lantı ile yenilenmesi maddesi eklendi ve Res- mi Gazete'de yayımlan- dı. Toplantı saat 11.00'de TÜBtTAK Feza Gürsey Salonu'nda yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa 4 Hoziran'a ertelenecek. Plaj voleybolunda heyecan başlıyor Spor Servisi - Epirden Spor-Müzik Organizasyo- nu'nun düzenlediği Epirden Beach Volley 1998 Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı 5 Haziran'da Bur- sa'da başlıyor. Belediye Baş- kanı Hamit Nural. sponsor fırmalardan Güneş Sigorta temsilcisi Hasan Kutay ve Red Bull Spirit temsilcisi O- mar Al - Samhoury 'nın ka- tılımıyla bir basın toplantısı düzenleyen Organizasyon Başkanı Hasan Lğur Epir- den. bu yıl turnuvanın Tür- kiye serisinin 15 etaptan oluştuöunubelirterek "Çok büyük zorluklarla bu dfi- zeye getirdiğimiz bu önemli organizasyona her geçen gün ilginin artması bizleri çok mutlu ediyor. Hedefimiz plaj voleybolu- nu yurt çapına \a\mak" dedi. F İ K R E T D A Ğ L I O Ğ L U 1.KOŞL: F: Rima (6). P: Akçaygüzelı (5ı. PP: Mistık (3). S: Tesadüt'(4). 1 KOŞL: F: Öztay (8). P. Nazarbey (3). PP: Tımunaş (5), S: Haldunbey (1 >.' 3. KOŞL: F:"Turgutreis (6). P: Oğuzbey (5). PP: Itibar (2). S: Harputlum (8). 4.KOŞL': F: Andulus (6). P: Tamerbey C). PP: Tuğruibey (3). S: Hanbey (4). 5. KOŞL: F r Sheikh Alımet (9). P: Bosporus (5). PP: N'iyanalı (2). S:Sortie(!0). 6.KOŞU: F: Sund. Surprise (2). P: Lockton Bo> (11. PP: Sharp Habıt(4).S:Ulaklı(7). 7.KOŞL:F:Halayık(!!). P: Serener (7). PP: Griffon (5). S: Maiestıc Colt (2). SS:Sır,-nita(3). 8. KOŞL: F: Benkarı3l. P: Karaca 5(5). PP: Sergen (l).S:Aygül(9). Günün İkilisi: 6. Koşu: 2/1 TabelaBahis: 11.7.5.2.3 ALTILI 8 5 2 8 6 9 7 3 4 9-5 GAÎSYAN 2 11 3 7 5 2 3-9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog