Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA 10 EKONOMI Cumhuriyet Attınt (t>m 16.500 16.450 16.400 16.450 16.450 ISMayss 20 21 22 25 26 Dolar ıserbest pıyasa satış) 255.100 254.500 253.500 2 5 5 . 0 0 0 ^ 254.000 19Mayıs 20 22 25 26 M a r k (serbest pıyasa satış) 144.250 144.600 143.100 143^00 19 Mayıs 20 21 25 26 Gecelik faizler i%) mÇm flepo 4 Q » mtettank * > * 69 et w 84 80 •un 19 Mayıs 20 22 25 28 Borsada geçen hafta r Vslemhacm mQm Borsa 3970 4094 4122 4-08 4077 3 9 9 5 19Mayıs 20 21 22 25 BORSA •stSeu* I"Urî/»tA KlpÇîMI X6 4najx(îca 3T WTas8 O B I M H K 305 ^ c s ^ MNta JiiAöma 3i3Ms DllfcfEUH KfcMUfc 016 AdMTdeV UI M n A t f İF H t U n t i M Ynı CiMS«* BlUp* 322 VaJct :a* BİlnMıSifrt 25 <tec ÜS T C3TE GIMtati 328 Mer eanfTM 331 V«tt.SU2U etüiM 333 Afl-'sgt B54«las*aın* 336 AKZ»3 ra > 337 ^gs 339 Bnr 34C 5ateSBo?rtı Ü4 BedrTaoa M2 BoKnFıgnSsanJei Mfafttf MMpMl MhaTıSiL Mi IMB Ti tn CIM] 04" »sa 04£ 9riftMer&caI S45BorMv »6xl OSBtnnn OSI&nonYam OSMÇmmı BhıpMı OMHupıY^n* 055 8u*WS10 YaLûrt 357 BayratiBojfi J58fioi«rlao» 359 CAfiSI OKI ÇSSBojuSarı 361 Ç A Û l 1X2 CBITAS Çtlı U*na B fafbıGMi 364 Çrsa BfMHkflSm 366 yTtW fgtmgğ/t 068 ConracaUnSıg. M9ÇUtiD«Bett* 07D ÇiiınKttSr 071 CMsTffısV P 4 D I H M { T M | ffifcsfCai I7I0MNI 1 177 Omai (Ytıj 0 7 ! EJeraHokfr» 0 ^ Q q t m 083 Dojr rO*>g 08! EUs'O'set 086 Ezaceaş laç 066 Ecact^yanr 391 Egeâraon JSE£ R EsEaftftî CWEgeGucre 085 Easer 3WTÎ E36 Etx E1 ruİTic H7E|iSmt OMEGSYlOî •OCEf«B«* i&- 6wttArtaiaj '02 E* MfcşBİnia «S&opsBTO KKEnJlOnrÇ» HT&tat 109 bmYttnOr 1 Zgyt kjTTYF "2 tnsnsFranait H3FrasDn IMFİMiMra ffihyUKIM 117 itkti '18 30tt lit GMİHMl BBttMıa 12" GotaşÇfnents 22 jocû-Vea tatmMu tS GtfşMi 12£ i m ö r a » 127 âreşSgons 12G httâş 29 HffrçaG&e&olt ftllhHtj'TMl UI tebtthn IBtaFhm 133WsJHa*g MHtfta 35 Hera (1- ?!C0 1-İ50 3jX " ^ Sİİ cfCC = 400 •3CC '33CC i» •353C « M nm365CC 7« İ H 1H M.79 HM 235T 4Jİ 2750 13.M 2425C 2'4» 1AS '3.75: 25İ00 1J7S i-TsQ 4«3 370 220C 44.50C 35SX '3.000 •503 54ÛJOÛ Ui Ui 2H •«o •4İ00 14JJ90 15750 2"O0O KJİ 375i SOC 1320 7İO0 9300 tKOOO £.500 3600 4,600 141 •7TC CJi İTC HJ9 5.40! 690000 2O2SC 8.100 '800 Ui Ui MJİ S.* ua2JK5 2.65Î 3£.JX 2*50 •630 t'20 sroo '1250 UDO 1375C 21250 61MC 31JOO 3950C ua13flC 33D0O ij"5C 4.79 7J0C '.65C 15.T0 '52500 9JO0 S7İ 4430 4C3O3 •725 125» 3.700 iM 2450P S4X 4J5C İB Ui MjOO Mi -5JS00 5.7» ua 59J0C '"** 000 1JN 39000 iis 26ÜCO 7400 4900 10.50C 1.41 uaİIOC 38J00 i » 51 Jt'üânos*. 22.4-.10X 37 T ş5anc3s8 '38 "^5anR35 C S20 tOC '5ü 139T 4 SarKası ttncu 8EJ3OOİ3O0 'C LMcCrPSffı '41fcYSn Crtttt '42 tzıyDenrÇMk "43 aDcam tCIMaa -«K» -47 K3ç*fcfcg M U M •5CK!fWsG«sS»ı isim 15Î bJeMMta !54fa*iC*î sim^Hk 1SE Kdrdaa 157 KOTMB 158töyH ISSKnsöKoa MlnMti KlfeUk Stanltapa f k l «hMTmsM 166 Ueosfeva «l»lnat HIMiUi 171 Metiş 1T3 Mtoet 174 Mıtoa 176«a*Çmenc !77Uar4d 178 UıJıAJtL 17! fcrt fte fı 190 Uazhf ZorlSöanç 111 ImlMii) 132 *<etz 183 »«ğdeÇfmertj İM MNİR lEHTm 117 9M*S _ '89 24cfcj SrttjBtoA '90 Dtctf '91 3z Ff^s fadcmg UI hıfıA '«Pellr 2" 500 303 4 S B80C S79 440C 5630C sa •a3530: 1 T i8 tra SM 5600 IH 4CD00 3G6JDÛ n»'5.750 ?a 3İO0 «a ıa1325 sa tm m4.a 75)0 270000 •1000 9.400 31S ••occ 34OCC '15CC M 3'5t xas&occ tDOC S7İ KM m SEANS) Ej 23 TC "250 Î4CC 2230 xa tk SJÛO SJÛO 18JO0 sa•!X0 I * M nm 36 ra 7 « :a İ M 1179 sa3CC ' 2 1 1 1 * 22330 ua24İ3Û3 14H 1Iİ5C 2530C \Vİ •07 5C 4493 950 2J93 HM 22J0O 35JO0 •3JC0 •1İ50 J3CJ3C ta sa ıa za 1425C 1326 '4JCC 1500 •550C 2" 000 8.M 1600 9CC 11MC "50C L90C 1SÛ03C 6J0C 9300 4İO3 î.« '7İS ca 65)0 ua 5J0O 680J0D 11500 uoc 155C ıa Ui 14 a sa 4a •375 2.600 31000 2.325 15.500 16.000 11J3K İ4X 1750 5JO0 •1500 20İI 60.00C 3C5CC 3S.0OC aa12.5OC 32.00C •35CC 1.79 " Î I •625 1İ2S 38İ0C •5O00C 9İ0C s.a C500 sm 11250 16S İM 71 T 5ö •300 X700 1.B ıa11İ5C »a15300 sa ıa57J0G 71500 ıa 38İX 2İÛO0 7J00 1CJ00 ?a 1Ü9 37500 sa35CC 0 1253 0 26.500 '20 2OT 4'5Ü Si a.*»3CC 55 OCC aa aa 32* 17 a nm sa:4C0 4J9 !S5<X 3GCD0O 1210 15İ50 7aQ 5X 1İ79 ıa'30C vm 11i m"IX ıa4» il 26LOX 1C750 6İCC 119 •C50 31500 12.Ü0O m eiS6.30C sa«.M 127S ıa'lDrL 430C 4 3 3 j'iûO '«an 111 11250 13.79 117i •TII»: 3Û5JC 305C ' Z 7 ^ •0.TC na 1179 65 acc Ittstt -1J5C !15tt İ3CC Z4I ua- 53 escc ÎJCC 18750 sa •E.75C waTUi 36.503 ra ıa ıw aa EM 2.30C Û200 23500 1179 245a 2425C 1 * •430C 26.0OC İB "OCC 4500 960 2.20C 47 oa 2325C 3E00C "75C xm İM İM ıa279 '4J3C '3"5 4750 '40CC :Tû 27500 S7a 3TC HC ıi25t m 911 ıa nn 66CC 980C 46CC ım1WS£ «a6S0C ua 55X 690OOC 20OOC iiX "5 ıa sa14 Si İM 4JH 2.385 :.65C 130C 2525 1620 16İ00 '1^0 6Ü0 •1750 İ2CC 14930 :iaoo 62000 31X0 KXC ta 13X0 33300 •430C <J9 -JOC •675 •6.000 H3O0 '55D3C 9700 IM 4J5CC 4dllX ••2; 130CC 170C ıa24İ5C 56CC ucc 1,1i ıar"53 aa•6000 s.a ıa 5S0O3 175 000 ıa39500 1H 2650C "50C 4950 1050C ım na5ÜB 36500 sa9703 0 84C33S t'750 0 2750O •3BC 2750 4J3C 3X0 aa4İCC 57OT na 34 OCC »aK79 nm S60C s.a 4050C 305OOC «2S •5İ3J ıaS900 ua İM •J25 xa ıa "JOC ıa ıa 3 2703C0 11330 6400 ıan m 34C00 11058 a; |5C vm B6.G0C s-oc sa «a1H ua 4353 31H '62.51 •il '125C Mİ5C 14a «a 26HMYB19B8 bm Z75C ' 250 5403 "û'z ua 21 İX :"X î«C 5TC 17i tx£C sn VI» nm365CC 7» ıa ıw ııa sa •cac ıa 2250C 1179 24 303 1İ9 C5C0 25500 1.B 1]"K 445C 360 22X 46500 2251 3S5CC 11000 "51 54CXC ıa sa ıat » •425. £S •450C '375C 1551 rxc »a365; sx13İ50 "500 9100 1ÎJB3 6500 3500 4600 te r"5.' naoD0 14ü :JX 68CJ00 '6500 exo ıa sa ua sa ıa 23CC 293G 3'000 1350 '6.000 '6JSC 1'.25B 6.600 •3 JOC 60CC 1375C 21Ü0C 6'OCC 30500 36.01 4UI •2.-50 32 0X •3M 4JH "SCO '.65(1 15500 39 OOC 150000 9500 sa«50C S50C 1TC 1220 3700 ıaJ4İJ0 5JO0 1550 m ıa"İ5C aa '55CC sa ıa 5İXC "53CC 1JS 39 K ıa25J00 "403 4300 '020 ?a H79 5JM 38JD! Ui 9TC C 330 3ûC T25C ] 2T OX •300 2İ25 4-50 8800 aa 4350 56ffl0 !7M • I J4J0C ııa 1279 ua :5C0 SM 39 SOC 300JO0 '275C •yOO ıaS300 tıa ıa '900 »5İ ıa179 "JCt ıa4« c 265 30C 10 '50- 830C ıa"OOO 33500 -2500 a3'5C 17a 96COC 9000 sa ııa ıa ıa >'5C 31 OOO 6CO53 3.103 Î2JO0 rooo ua '65 OM laeın ıs && "^İW 225.CC0 9^5 OT 4 091 "30 ima 821JCC OT3CC SJ2S539 S.TB3 PBIM 296401 i2i a 343 '4' sia nmm 4İ58OX 14£1M ITKa i a a Î4HKS nm5339TCO "213-İcC 1.BSM 4SXC ifia "35JCC i.ıra1 C35*CC 33T000 aa3"23CC •438 OOC 3İİ50C •aox '35OT 12.3KM 22' OOC 1766299 2.563 OCC 21MC !.«aHJ4VB7 iiaa 47fi.a T40X 165S5CC 381OX 065JCC Z43BJ0C 2'343C «a TJOC •Û7JS0 237 OM 1,7i*J0J 1S95.0OO 214 3CC 394 3CC 4U82.100 1250J0C ımaisioa» icia T " 1 3X ssia 28ClOX 284 iöC 229.000 12981 375j'125C ıma «a i * a «a14) M 26İÖ4İ35 '460315 2234OX 3945'0X 1057000 13O3-&337 957 OCC 2İ789C4 '2£32.ûCC İUOÜOC S3JCC 4İ75J0C SfJK 25130C mrn911İO0 Z10-000 '645 OCC «»aJ6 826.300 S1S3İ44 5Jİ170OO 21X0 12*9 "50 »JOC IİHM 55J0O 31011694 Û585X S^ÎOOO '0510X ıjea 23J3C 2'25 000 34 '66.964 H.K,a «a 7oa 35C3OC ıaa m'a İ313.3CC 33JCC M7B •CB3OO3 ıaiM 52.000 874 OOC 6335553 13375H3 71.B ıiTia 2J19ÜO0 Sİ82J56 UfiJİ 1356 OOC C •5.33' 64619İ48 9 VitM 1C489İ60 xmm 3"'300 S'4H3O U7!M 6565JC »İM KM 2.-74X0 147IM 71! M 1N.M •655GCC S.B.M 3«"30C m•2İ4SJ45 - •SSJOGC na'593 030 119.K4 Itb» 2&:16.8"3 147IB 1İ7IM sa«4ti "3CC S744B 12İİ1 c2144JC 4534J12 7969Ü0C tUT7B •21M0 "7M0 • 4CKÜ 41IM 462EICÛ 4KSM 1 "4M 1 39/68 "MM « M 17JHM İ.I7S.M '62JO0 •65DX 4 70la» 267033 946.-II na M3ik 2087! • 2: 940: ıız 11M 2' aâ3 5697 8363 ım ım•t ^c 141S 'SM 3c 48- 1Ü6 ıcs nscS11T 2£ 13'64 İİS 22 349 tun "4K '«1 "3:î" 254-. 1)11 ; s " i;1 ; 96' 220C 4653" ^ 7136 3 5 4 - 13C": " 5 2 2 534J9C 1147 IV 2M 27T 4İ86 '946 14?» 13627 •551 2" 198 5Sİ7! 3688 505 '1226 757' 10O3 15C0CC 6466 9603 4563 IM -fî 9.117 6668 1447i 54O0 683% •9667 SC94 702 ıa sssR25 sn ıa•394 2J26 3122 2J54 15 "2 1C55 11JJ2S £550 53*4 13 T 20526 scm 30319 3S.354 &1S 039 31353 1541 4.M "SCU '64C 1562" 36»-: 15O66E 95". SJH 42 5X 3945i '68C '25"4 3(34 US 23S'3 :4O3 3827 ta •5D3 S.44I 15,5"^ S7İ UT 57 se • w •B4 36711 i0i 25240 '353 4302 O9 7441 117i 5X79 37J36 İM ÎE2" 0 824 m -1448 0 27'56 •278 Ts!865 22.» 4362 5ÎD52 S.6 «77/ 33 T 17 S 12» BK 55'C sa 39J34 332500 12396 1543i '!7I ta l1 12111 147! •o-S aa Ui Î712 7158 ısn IM C 264,336 10.355 1285 ua'13T 33.756 •2475 tn 1 '32 ıle86 954 3H2 5.M7 11 EI 12C mtac »»7 '62131 IX •1035 "061 1 1 B 12.171 1f425 BORSA Htsst Sened X" knÇrmA X£ rtaara Çfienc Bı ; : AKBfFraTS "İte ri to*irWii " $ *ıcae T»S2ş 12 Vmdc 1251 p9cDt;Tcai fl mtfmtfrım J3. Asssan 332 ta^an 535 ftara \t ûn JV37 faga; ÜkA İ^C B»:BelOw# ;44 ftjtoÇnKrtc 04 BDMTCSVL M la»Tl IIJBI ffc*! jf Brea ^ flnfr ygıurvt 349BonMYapEtl SÛBorjsar S1 RfTi'arv jfmn' KUpmH 3ij âra^ııvıt: B4hpT^KM 355 SuMOTcYsCft £6 âj^sft £7 SapttBppa 05B5a«»T«* 359 W S BfKhpIa J61 ÇdkHÜ 0C CBTTAS ^«K UAn İB bfalfipi )65 Ç*bwaServs OâEÇroete R7 Çmfftaş CTÇjTaKaJtSan [71 tf/alTtİaV 372 Ovond j*3Denrow ]'4 torvtat lYm) C tomoûYOT 01 tesartiiı; ÜÖO ftöşDoûar ır tavVAfe K DmşDÜi ımM T taaoC8?Y» BEczrcasYatrrn 089 üfcttt 5- EgıBnaHt S3 ^9&xkEtr lal FBICB^I 3S ^jpy fîyr İS Efthaf TİE. 3S6EGSV«.Crt 3SS ErekSıgtfa «MBM tllEjtM 34 ErjffisBcnSar İB baojlnbtt 'X &s^DwwÇ«fc •37fittf* m EmSpaTfipBi - ^ Eww yam ct 1[ FöcFraB Ht ftHAaVM 112FMBFHH(I •'îfînaratMr* 114 rtW«Y*Wl •'E TGamöana» iiE(Maş 113 OobaiUfftol K. I^GtttfYdnrr 1 31Û*aîÇTOtı '22 ûMC-1 "» -23GnrtYitOr. '24 GutreFatıia* tS SMİfMfl TGüneşâ^yta 130 rİBKlkTldl IV hfiEvMar 132 heFfuTis mbsatFn» 135 tam 136 U B r t a A 15* T is Banta (S '38 TjşflatffltO (2. SEANS) 2."5S 112S 3«X 23'5 38 3X 6TC S4C0 b"X 370C 182C 5"X 182C '^53C 7ta •6503 7 li :scc : - oo 1Ü50 ıs 112C0 4.55C 22JCC •1750 24.2S 24 M 1J9 35CC 2551 '325 K79 ıs360 ım46.5CC nm3 5 5 1 13 m: "5X 54ÛJOC ıa5300 2J50 2^9 •420 •J50 145M 1:75c 5500 naıJOO U9 900 32t "SOC 300C '3t XC ıa350C 1 46X 2,425 saaoo 6TC "4XÎJ 5300 mm953C ıa'"00 64CC 53K 14.25C 580C 43K 2J0C 26CC .-0D3 IM ua•6İ5C "İ5C ıa'3JC0 6DX 13750 21XC •1X0 30500 3B,X0 CX0 1279 3SJC ııa4353 'D0 •fiO ııa39J)X 'EDX i » :s:c nm39 500 •TC osı31 32C HM sa3353 liöo m. < 2SC a»1550C i«r 3JCC 5Î0CC 1"5J0C •625 3SKK ıa2501 •4CC ıa1C20 7500 1S75C 5,ax 3&3CC 5S0C 3te 241CXC 82Ü33 •120 139TJf6v4sKj'xu8SCX00Qt m jlûvl'nki 14- şYiYrn^^öû 144 K^amArtaa lCMm 146 Kav ' 4 7 N o ç f t k ^ •«H«ûda •^ fepsBotrt 50 <etert^SüaSar oKFA Sî ı^igbek UcbiM S lüma Jrrıerto '5t KjrOsa 157 fontas '5â foîaş "59 Ki'Böfeü "Sl KtfSLÎaBÖ '61 KcffrvaPTHty )Cfa«nlkfaV '64 lıfemaTatan 1 66 lAjart Ta^JıçuUı 1£8 itetfsBoya MKtsılfcnat O MetâGffî 1 "i M«aş lîî aVfri 74 KM rfi MardrÇnerto 177 Ibcteü 11 lAjsaö î*nazYi 6C UszfârZorı ^indnc c* SffjSrtodno 113 ll)tlÇHa1 35 VtTiiBrn '96 DftyTdtsS 137 DfrnJtsa vm•500 Î225 4'50 Î8CC 73.M 4 35C xDE 2" 330 "oo IC1 34>3X •aooo •2.75C 1 33.0CC 55CC 3*X sa 1 0 OOC 12 •£ '5503 60CC 9BCC ııa ıw1300 2950C 8300 275C IX ıa4450 73M 2fciM H.79 ıa •250 I10OO aa12.500 920 3150 37.50C 36,300 ıa5«0 1620 1JCC 9300 36 3snwt 3atrnenüY4 tX*.15l '35 Dfcfcy Ctccus Kar ^ 9* CüFiraraFadcn^ 1«Pm '93 Pa&rfs W PMPTJSC 9f Prçjenâda iPftaı 31ar '60 OOC 3'X na1100c 14 acc 1125C KM Eı 3CÜ0C 1120 3XC 2325 3'300 20 TC oJOC sao 35X 3550 *75X 54CC 180CC 13"50C 7SM m.851 2353 •8753 3'£03 73G0 U300 450C 2120 1320 23500 rjoo 1İ25 '320 25CCC 1350 117» ıa K IM 4aiûO S.» 35 OOC •275C ' 25C 5C0CC ıa590C 2J5C ım•4OX •325 '423 1350O •52: vmxXC ıa 30C •!300 "03 EJOO •5CB] ıaİM 4530 :<a"JX 3130C o4CC •420 l2D0 aa9330 -İM '650 İJSH 5'0C '400D 5,1 4K 135C 255C J030C IM S.79 '5"5C ıa'2 "53 5J00 13503 20İ3t «SOC 29500 375X 3B50C Tİ79 j-CC 1ia 4SM •"03 •J25 isa 37500 •47503 ıa!30C 41a 38İCO '55C uaİ55C 3IX sa sa 1T0 '575 İ5DD '20 aa i23> :8tt 385D 56.1X0 "amS3C C"5X 1.G5 25 0X "200 Ui cooc "JOO •1250 4900 3"om 550c 96X 0 KfflC VJM a vm•250 2,150 4100 EJOO 2279 -JOO 54300 263» 681030 31JOO •7500 2J0O 325» 5,400 5300 39JOS 295JO3 •220 '5JIC0 '«0 9750 12a ıa 875 28 0X 8 X 2S5C "JOC ıa4J5C ; 260JK ııa ıa •C750 ııa1-750 800 3C50 36500 96X0 ıa57OC 16.30C 1275 9330 4.030 JCJOO •57550 IB50 ııa13'5C ÎSC '23CC »a h rrtsrt S75C 1'250 5.430 Î375 38JCO 2-TJJ E.600 İ4CC 311 175C '320 56JC •320 •42 3 1 ıa3S5O: 7a Î96C 30SC '950C 23CC 2İ5: 10251 4553 21500 .1500 24.250 2425C ıa1I5CC 255ÛC •JCC 11B ıa 960 !a46.SJC «a 36 XC •320 "53C 54CX0 17i 591 2950 Î.M '45tt 1 ^ 14J0C '175C •550C 77a 56 OCC 1.71 6'0 1125C 76X 9000 •s xc L7İ 9503 4İO0 !Sİ ( *75J KJO0 6700 14500 5400 aalî"50 IM 1700 EJOG İ4CC •453C İ9O3 4300 2.3CC 1S5C 3-500 na '62C "25C ıa•33CC m•40CC 2 DX 3050C 3S5CC 4COT ııa 14 a 495C '300 165C 1S79 36J0C 1500OC ıa5*x: 44 M 40W •70C ii a 3703 '253 sa saI55C İ675 8,300 1îjûO aa15.750 1900 1350 sm•75J00 1.52 39J0C 1.» 25.D30 7400 s.a1!5X '40C 1İ75C 5000 38.000 İ6O3 9.330 0 8*dûÛ0 1-500 0 aa130C 2225 415C 171 aa4400 56KC 26500 70Dİ3OO 3150C 16J00 12.750 31500 5.500 :30C 3S500 3C6JO0 1İ0CC 15İCC S.OX 9J0C «a• M 132! 2950C 3330 2'5C T 23C ıa4450 0 265OCC 'IM IM 3;sc 11 OCC K.B 125X 82C J-5C 3S0CC B"OX tii 6CO0 16500 •225 9600 4.20O 3-JOC •55300 İIOC 11a •1X0 3758 •220 wm 28HUYB1998 bp» "2S 94CC 2325 38 0X 2375C 643C sac • » : 3550 '7Tİ1 55CC 16 000 137500 •a365CC 7a I33C Î23 •İSO, rıo 2558 i:sco 4500 215X 11503. 23.50C 2351 ıa351 255CC ss: na ıa95; 2a 4650, »a 35 OCC 13 OCO ' =03 54S0O: S7İ !3K 235C :a •423 -350 145CO •:TO i: a30 rım5:XC 17i 3X •120 7130 9OX •5C0OC ıaS5X 45CC i'sr 923CC 6*X •4250 aa•901 m•675 62CC SOT •4İ5C 5D0 490C ı n 2600 31 xc 2(3 tıa 162C "20 İ7İ ''JOO 5303 13500 y.20 {•03? 29 500 38.K 40XC na32.J0C ua4300 3» '525 K.79 JSM '47503 ıa:BCC MB 395CC 1615 12.91 365C İ23C K79 sa 3iX •K5 61 "20 a.a 155CC 5J30 1B50 57000 1AKCC 1HC 3850C ıa25 000 "300 l « 1C20 7330 ifijûD 4JO0 37500 5500 3703 S SCC3C0 1120 0 na1275 Z!75 4.103 mB» 43X 5agoc 69101 32.500 "750 "2.500 31OI 5400 540C 395CC 30000C 1250C 15İCC 73X 93K ııaİ7I •30] 25500 12)3 2 750 "JOO ıa443C O 26uM na Ui 1200 "CCO 3UR •2M 8CC 31X 3'OCC 8630C SM 5TC •îix '3X 91 40X 3051 16C oa 3 X ııa1 ooc TK •225C vm Islem ; m» 1220E 164000 394 sco 5 * '60 138 OCO İ2X5X •5051OE •9522J32 62636JO3 '*4J4?ac 5232500 3CC.2C1 63CD00 635J»] a.««s9 !'.'3JCC 1J7IM îC'3 JOC '4"65D- '572'0X '95033 4555152! 2J8CJ3X 499 OCC 2JB80CC •İ733CC '1312 575 •32'Oy HtıM 5'! OO: 3336 OCO 2 ~ 0 O J tKM KM 19323CC IM 'İB. UM.M £CW 222C.6J3 2TC3CC oc UrtM 3J73J0C V344J0O isüa : 364JOC r^j39 '1"JD3 2IK0OG 767 XC ına5iaa ıajı it11« 209OX 3İ45CCC ''S2JCC rooo ıaa22470HCC •2J2'0OC '1KB 5J0OOOC 30-0K 1 ^ 4 OOC '»aıc 964 CCC «S2T 2J"XC 524.M 83'4'2J 712JD0 56JJO0 1914369 299X0 454X0 2«'1930C 8336' 1 6 339711* sj>a l a a '33661333 2245JCC ıjfia 356UCC '9738JCC S205.0CO 15W 522903C 2İ1433C 6534 30C 609 SOC 4JS.M 17*M I7İ5JOI 3EJ34 fflC 3.16 JX HIUI «OOC •162: siTia '«OCC «a6315'46 '56530: SKB iıJCC •İK3CC Î71M ımmT £'Z£5 26327a» ; 4 » . S K nm56SJD0 2.16J0 14Z3CB 3İ66J00 '31JOO •I'ÎJOJ •625JK «7JB.M 2ÜJO0 810JO0 aniM soBacco 512JIO 13İCO0 27S2J0 18,191003 43C.JCC 2« T 1250 0 3'419 175751294 0 t.79Jİ 10122.566 15841796 121W 555.000 4 4 T I M 3J24O3C I85J25 3.549D0: 4249 OX 739000 •170,000 2.405,000 SJ38362 •721430 19JO0 356S7Ü00 656J2 522.000 2730.000 ICM .'filM 2S73100C' •5ijxıc 2806 XC 41"2'1C 594 OOC *wa' 1'0.3CO 3 :^û.3cc :ueaS26M 12S1900C 2250 OCC S.F1.M L2322CC 463 OCC Î2230CC 40TIO0C 2TCCC sıa23436 OK :x j l '326.003 4493 OCO İ24CC0 '564003 J25Î-J 4345300 C1M 7 î330C •x.ooc :'5C.3OC lui'a Fljjiı "23} « j & 2^* 3'424 21366 54: ir6 3571 •Tig- = 473 '809" 1391~ 776S 35 983 ımJ39S 2396 1I2S :- 512 2»- -ao-a 450- 2'788 •1423 235": I65Î 154 •:452 2283 S~3 1179 4441 J4" !Jİ «32* THE 3524 '2.996 ' 456 54CC0C ua5,82" Z895 ım•4İ48 •3SC '4498 •1549 15265 Î72B 55525 1144 SOC 1118E 7463 SJ98 •5C0O0 ıaS362 4İ36 7.M 17323 9138C !493 142' 524i «411 •3.205 7İ1 '573 6213 320 •4'56 5.76- 4.8S" 197! 259" 31696 IX H2B İ308 10394 ua•1389 5931 ' 3 * 1 2C583 609- 29966 3" 932 3909' t27i 51333 DM 43'1 •63: ıs sa 3"cS0 14922" ısn5BC0 «10 39325 1564 B » 365' 3'52 »IS SJV 1799 1621 8.T3 •!J£S aın15488 5699 3.8- »124 1 T 167' 1619 31321 17İI 25000 '332 Ui '0243 '313 •8,439 4351 37 393 5512 9632 808649 1'26 3 z?a •268 Z1J5 41-8 6697 a»4331 55J14 26Ü21 69CL000 32249 •7 735 12295 32.310 5439 :54' 33277 299736 •2506 "3.177 '832 3799 «aMH •393 2!^ !'8C 2te "'15 ıa4 « ] Sû'42 1172 1(54 3202 'C760 XC4 12-56 S04 3296 37 41 : 36322 mt •J09 1İ140 •296 S7O2 4D4S 3C8S2 158875 İ06O 1110 13375 11525 '2.133 İİ.M 4000 sınınnda da tutunamayan endeks, 3995 puandan kapandı Borsada satışlar arthEkonomi Servisi - Işlem hacmının gün geçtıkçe daral- dıgı Istanbul Menkul K.ı>- metler Borsası (İMKB) bı- leşik endeksı 4000 sınınna geriledı. 59 tnlyon lıralık ışlem hacmı gerçekleşırken endeks 3995 puandan ka- pandı Borsadaki hacımsız du^üş dun de surdu Gune alımlarla başlayan bıleşık endeks, kısa sürede gelen satışlarla gev>eme\e başla- dı Seans 4007 puandan ta- mamlandı Ikıncıseanstaya- bancılann satış yaptığı ^öy- lentısı, endeksin düşmesıne zemın hazırladı. Bıleşık en- MERKEZ BANKASI CİNSİ 1 ABD Doıan 1 Alman Mariıı 1 AvustraJya Ootan 1 Avusturya Şılını 1 Vunan Drahmsı 1 Setçıkü Frangı 1 Oanımarta Kfonu 1 Yenı Israıl Ş«*eB 1 FransK Frangı 1 Fın Markkası 1 Urdun Dnan 1 Hollanda Florm 11ngüz Stertn 1 Sunye Lrast 1 Irtanda ürası 1 Ispanyol Pezetas. 1 Rumen Leyı 1 IsveçKronu 11svıçre Frangı 1 IrarRıyalı idOltalyanüretı 1 JaponYenı 1 Bulçar Levası 1 Karada Dolar 1 KuveyiOnar, 1 Avrupa Para Bmm 1 Luksemborg Frangı 1 NorveçKronu 1 PortetiE Esküdosu 1 S Arabıstan F^yat KURLARI AUŞ 264 210 143 660 158.030 20 429 6,956 37 713 42 794 46 ?80 127.290 415,300 361620 1685 32.T 18 172.360 14,475 1.843 175140 823 920 281 730 6.956 33.993 1398 67.983 DÖVİZ SATIŞ 255 44C 144 350 159,060 20 509 7,000 37899 43,039 47,492 128,070 417 470 363 440 1699 33 059 173 470 14 635 1855 175 930 834 770 284 230 7000 34.222 1410 68.106 27 MAYIS 1998 AUŞ 253 900 143 490 156,810 20 378 812 6939 37 573 66 215 42 687 46 607 307 070 126,970 414.800 2.751 358.000 1,679 20 32.597 171,930 43 14.403 1.832 51 174.050 803.490 6.869 33,867 1.381 67 133 EFEKTİF SATIŞ 256.080 144 640 160,650 20 560 643 7,018 38 043 69 610 43,147 47.672 346270 128.390 41&510 4,126 367.070 1.705 31 33.185 173,900 fift Oö 14,727 1,867 76 177,040 855 810 7.088 34,352 1.428 68,957 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Doları 1 7696 16059 12 455 36 492 6.74O0 5.9351 5.3786 19946 150 37 7 7269 14725 1745 45 137 71 1.4519 36 492 7 4643 181.20 3 7506 IKmftD 1Stw1ın. HrianiaL 1ECU 1SDR ISOft AJman Martı Anııtfjlya Dolan Anııtarya Şılını Belçıka Frangı Danimarfca Kronu Fransız Frangı Fın Marttası Hellaıda Florini btmyal Peîrtatı knç Kronu hvıçfe Frangı Ibfyan Lıretı Japen Yenı Kanada Dolan üjkstmburî Franfi Noryeç Kronıı Porteku Estaıılosa S Arabıstan Hiyali 3 2680 ABD Doları 1 6343 ABD Doları 1 4228 A8D Doları 1 1127 ABD Doları 1 3401 ABD Doları 342 320 deks günıi 82 puanlık dü- şüşle 3995 puandan tamam- ladı Düşüşte yabancılann satış söylentılennin yanı sı- ra hükümetın hazıran ayın- da tatıle gırmesıyle pıyasa- yıılgılendırenyasalannçık- mayacağı beklentısı, gelış- mekte olan borsalarda yaşa- nan düşüşler ve yurtıçınde gecelik faız oranlannın yıik- sek ve hareketlı olmasınin etkıh oldu*u belırtılıyor Süaşıklık sûrûyor Öte >r andan para piyasasın- da Türk Lirası sıkışıklığının azalması. faiz oranlan üze- rindekı baskıyı da azaltıyor. Gecelik repoda faız oran- lan yüzde 76-84 dûzeyınde gerçekleşırken bono piyasa- sında yıllık bıleşık faiz oran- lan yüzde 97 düzeyinden yüzde 93.41 düzeyıne kadar genledi. Sıkışıklığın daha da azalacağını bekleyen uzman- lar, faiz oranlanndakı gevşe- menın sürebileceğıni ifade edıvorlar. YATIRIM FONLARI 26 MAYIS 1996 o Inter Yat Haw Foi YKY A T«> H«e For VKY A Tp Karrj For K V A T T k S Fo VKY A T p Uair Kı^rH F VKYAr«>G«Ö-lçSF V f H A TlPt FONLAR IjBanfc HKseFo- 2025143 0 1 ' l a * i < F 12665'0 115 M 20BU6 -OM * » T ç ı fc»ma 291T 026 31020 039 19156 0 3 ' 16124 0 45 2'95762 • 055 p 732059 014 Gar»« A Tp Oe^Mn F 1390291 -O£' EfcrtATD^ 9OK40 009 Î9475 ^180 H95* -C 39 1-885 4 5 8 17341 -0 36 11812 1 6 9 14348 067 1336423 0 1 1 6607209 -0 0* ^ pDeŞı^Fo 1765841 -003 rajitar» A 'f> Ûe^ken 685J75 021 RransArpDe*5ta(iFon 2387545 -0-0 3J59CrtaATp0e*îkw 305594 02i Zmt A Tip Dça?k«i Fon 2664974 -0 02 H*Faı] '245161 0 09 14162 020 511437 318 7O97J -JÛ7 35813 -C32 2O16<7 : 1 5 191726 133 8239(7 -006 Onnr Yal A Tft Dağçten 173S2 C 05 TımbariıHaseSnĞfon 479^4 e 18 TSKB A îıp. Değ^tsn %! 305692 -C ıS Akoar* A Tp Oejşken Foo 72^7: 028 TeteMHTpıHısMFor 157454 C-Î? Ata A T p Karma Fbn 642213 -O 03 StaAT[»HısMSenedıF 33309 - 0 ' 2 F 873896 0 £ ' Emüktar* Hısse S<ne<» F EmGKan* Oe^^un f S O T J Karma For Koçbann Karma Foi Koçbar» HISM Fon Şaric S^yıa Oza Fcn Globaı A T^> De^şlten Fon tote Yjl * Tıp- Karro F TEfiKarrra* TE6 Yat Detofcen A Koneanlı A tıpr Karma Fon AtemanfFi -takATıpıDe^şker'anu Şflkflr ATçı Osteksn CyaMcr-1 BczKtefiATp De^şkan BtapresATp DetekenF Gadk A r«R KartnsFor GaAATphineSanedi KjpU A Tîp De^fMn F 7oprak A Tçı Oe$şMn TektenFon-1 NudFav If4c A Tıpı HıSM F<r Alta A Tçt Osğ^kar Fcnu Evgn Fon-1 Yatnm Fm De&ken fonı laaner A fc. Karma Fon 1? YaL Oe^ş«r Fon Osmartı Karma For HakSoortaÛzelFon EGS A Tp* Karma Fon EGSYal ATo Karma Fon EGS Sıgoria A DeğtşMn Fon ASh Amro Karma F T Aİ6 Yabnm De^şken A F Nontstem tmlas Stg Ûzö F Dtnıajank A Tı{> C^»ken Ava A Tq) Oe^ken Flıva A Tıpı Karna Fon 234069 34836 110S6 736116 12629 319789 63092 20996 135473 12907: 159218 56623 81966 77534 S3443 60807 12076 32367 49747 29850 31272 32413 30627 33512 2519? 42720 32320 219S2 21636 20951 13974 12691 12595 21D35 15936 19676 11629 1OO9e 10091 045 0 21 030 039 0.29 0.25 031 £33 048 013 109 019 019 -oa 022 094 1^5 042 0-28 134 033 012 0 37 0.21 036 006 -OOO 007 -0.25 -011 137 0.25 -015 -0 06 017 0 41 0 87 086 l>aanfc.TaMw Bcno Fon 1510754 IrMtırtBnpıDaMa» 1S6892B kttrtMnkBTplMFai 415083 ItolBTiTMa 233*929 u B D ^ f 2644373 GanrtBTpTahviFon 5527410 1993200 p 1204450 Gara^ı M K De^kan Fon 15758* Boar«BTt.[>WMr 3220429 EsMrtı B Tp Karma For 1023550 YKBBTpüttFon 4591M7 YKS B Tp Ds9qtar Fon 3390474 YKBBTpTaM Bono Fon 1666521 YKBBTpYat U Kr»m.F 1417074 YKYBTİpUotFon 26330 YKYBTp Tahvrtor^Fonu 28174 VaMTarMlKBonoFonu S542007 Vak>rOs9qtonFön 16688*1 VaUtYabanoUemuFonj 1077966 VataflJAFon 745496 VSofBTpKantMFon 16726 4107251 g p ^ ) e 698085 Yafartonk L*» Fon (1535 FransBTpTatMl-Bono 2368681 FnansBTpDeMıenFor 1563792 FramBTıpıljlcıtFonu 1409324 Z i t B T O ^ F 1996624 1964846 -802460 2151473 1212749 1658378 aaBvOe^ ZnatBTpLMFon ZraaıFon-* HtflfoM HakFon-2 Pam* B T«> üfc! Fon PanukBTpDeMİenFon '263811 EmUbanh Tahvi-Bono Fonu 2139411 B I M FONLAR IşBank UotFon 4427737 001 İS 6ar* Dl^^ar Fon 731311 014 IjBan» Yahana WK. Fonu 398951 04) EmiakbankOeUıenFon emakta* LJot Fon SumE>OeW«nFon Suna Ltot Fon SunerTahviBoncFonu EgeFon-1 KtartB DemrFon-2 664291 2197048 921553 18993 18809 1019723 1290560 793277 012 016 009 004 0 02 009 0.21 019 0.28 005 0 06 0.20 0-29 02* 034 0JO 0.20 0^1 017 046 OJO 0İ5 018 121 O1S ^1.02 ODS 016 013 -0 01 oa 0.25 O20 025 013 010 -or 003 or 008 020 007 DsmırYat BTpOeğiîken 14049 -002 TançFon-1 1347815 021 TanjFon-2 502479 015 Tuttbar*TarMl>eBonoFo 51348 -036 EMon 1190139 001 TSKBBTaOetokmKr 4STV 019 AkbankBTpOc^skenF 486C49 015 AtoankBTpTahvi-Bono 233498 02S TeteM B To Ltot Fon 286742 018 TetaH B Tıp Değıskffi Fon 227877 014 ABBTçtTahvılBonoF 35458 C06 fençreSo BTahv*Bono '387Î [JJ8 KoçbankBTıp>ğı^»iF 362413 C11 Koçtıank Tarwi Bono Fon 4S244 0.20 KortaBT»«OeJ«eıFon 128679' 0-21 Kortej Yat B T p OeŞş F '6002 020 TEBDaJ^lanB 79486 016 KembankTaM-BonoFonj 240» 022 ««nanff-2 83719 017 Alkmai>fF3 39725 -CL01 ŞekırBTpDıtekanFon 2J266 0 1 8 OyiomBTebt&ım 23456 019 Eczaceaşı B Tıp Defeksn 137232 022 Ekap,esBIpOeW«nF 32828 -019 SYBDe^ftanFonu 79119 016 Ge*BTpTarıvıl-eor»F 388S9 010 EtancfcrDataMnFon 56053 0J6 KaptalBTpDe'hltenF 61752 023 KVatnmBTpOe^sken 15376 025 Topıak B Tn DeMıaı 41711 020 U U r O F b «856 019 14512 010 2M84 037 11547 042 23756 024 24939 019 21951 027 17636 022 18643 017 14580 015 15789 -010 13571 021 HÎ19 028 AbBTpDe&kınFonu YaDnmFBOejqlıanFon TaonatBTipOe&tanF B t B T D M t o F OümanlıTafıvMonoFonu EGS BTpTanv* Bono Fon A B N D F TAIBYatnmDg$9«BF « M B k B T D YunbankBTpOeğ^tanF Oenajar* B Tcp- O^ştoı BORSA (1. IfettSaai T Praş WnWtt7rat İ İ P H B 201 ProSıi X hvlb 203 *Wer 254 =31'»» rsçısf^h* 207 MKS 206 W%wsâKr ShfSŞatl 21C Raö B A E» AgeOcn 211 Saa-.VMt* ;-2SiansrttJrt mSMhzrtal 214 Ssvjyv t&tat 2-6 Sıtaş 217 TuloyeŞqeCan 2iiSWtn nsota; 9 £•• 22 1 SorcPnttL 222 SorreFıarm 223 Seıafeâvs »TıgMiK 225 TaTKonjene SlHll 227T«B*ri 22S Icaff 229 TûİE HavaYaftsn 230 Tn&Jtst 2T IJaniBBanas 232 Tasu 233 Tcte Otcnobl Ftd 234 To<^OtoTc«n[ 2fi Tijp^FffüCr HlftpMtfrtna] 237Tr*yaCarr 2% T"3Bijk Hötiro 239TSKB 2* ""jVDenrDoE/n 24114a 242TünttsTetti 243 T/TÖBT«ta8f¥ffi 24^ UW(toıfeayx 248UndTarmUnjran 249 Una>ÇıwMc 2so UskSenaiı 25' tjHMııaSnTBjt 252 VaofFrasaKJr 253 Vadc S4M S M I S M K T » » 257 fttfSi|miHWÎE] a vi^ıijt ?9 TıoMt 260 i£2f 261 TOf 2£2 Ya^ K<9j Baios îeiYjjHKiYıt» İHta 2250C ıa3SJI IM •325C na3S5C i l UJM 65 OOC MS.000 7700 U9 U750 3BSC 1650C ıa2150c va5.700 9403 2İ50 8İ00 is« 1"500 16250 1220 41M 13 S» ıa2J0D 19J00 26500 7jce 46500 175JBD 1173 39 000 5.800 ıa11500 1300 1350 921 4100 2."50 2.B0C 39500 m590 OOC 1"250 1625C 1300 13503 4Z0S 2900 13,500 sa oa 1B 879 aa1J9 »,X0 aa İ3CC 930 ıa SEANS) 22.5CC ıa ıa!300 21B 16X f l «a61IC •02.51' 75te IJB 175C 1625C IM 21XC «a 5500 9330 2İ5Û &6O0 R7İ •6250 '6250 12000 ıa1C20 ıa220 18503 25500 7J00 41500 172500 11250 39.000 5.600 lıB 11250 1S75 1200 1200 4j3OO 2.K İ000 385CC 7a 67IHI 16 SOC 16,000 3230 13250 4SJ3 1703 '3.000 171 na 171 iıa aa1BS 57330 aa5500 900 ıa Eı fİM 227» I7İ JI5» ta •!5O0 3a 3750 53CC HM 65 XC 1O5JO0 '500 Ui 1300 6,'S ıa2'500 na5JCC 94CC 2.1 360C 1S,79 ••SOC 1650C •250C ıa'0503 U i 2300 19JJ00 26500 "300 48,000 177500 11750 395OJ 5300 ıa1C.750 'JCO 1350 9300 I1O0 2350 2J50 395CO ıa68CU300 •7X0 '6500 9400 UTC «50C 385C 1325C ıa xa3.H 1Uİ na ıa5SCCC a,a ssoc 33C ta ; 22SX ıa aa ıa 18251 aa3650 6732 1179 64 OX ttCOC '600 17i 14 000 3H 1620 ıa2150c na. 5,700 9.400 1650 6.6CC 15 a 1620 1620 1220 ıa 11500 ıa2275 •İK 2650B İM 41530 •75.000 •iscc 39.000 590C ıa•0.5GC 1300 120 920C 4050 27D3 ZOCC 39 000 ıassc.occ 16,750 162D 920 1320 41503 1750 13000 sa sa ıa vm aa m57300 aa 3500 320 ıa «MYB tl 'ÎBJIOC 1153SB SS1M 1771 «S İJî.HC 7na 4235351 "275 333 113 a 1516 000 T34JCC '260 000 mm 2J35i'3 t25.006.3X 2""53B0 ıaa9994.300 ı.aa) 8.609509 2649.7EO 3552.000 225.000 ftlGB 82 XC 967 0CC 4164 XC 13Uİ 4TÖX tıaa 2505.686 12'000 6J552O0 144 28 1188 OOC 114CCC 37247 JCC 36M1C 1217 OOC ıaa2039.406 6510JOO -:949.a I038J00 1665.3CC 1121000 586J00 3£. 7 54.I]BD 11,61a 61300 404.030 '993.X0 492300 293.300 t *57jUC 11794OT 427X0 ısııa ımaınsa iBi,ta aaCJBJS 692.CC0 iTiıa 5C52' 327 3494400 »a i9ea 2; 5(1 I4Sİ İ7M IJ9 5326 HJ71 : T ' 152*4 64152 10326 7563 3J64 14.06" 3.64" '6.503 117) 2128! sa5688 9375 2.655 B.SOO 15JB 16.402 12246 Ui W7 İ 1171 221? 16.764 21083 7İ34 45 053 174.830 11507 39002 5H4 4MS H487 1J92 1298 121' 4025 2.732 2.024 38,710 IB 6T.688 1S632 '6.134 927 •3587 4'386 1757 T04 sm sa ııe 11* nm ıa 5" "83 aaİT4 «ıa 1(71 BORSA ÜBttSMBİ Tftrraş '£ Pçffaan rt/cm 20CPrat? SIPVÜ 2C3 PoWer X CBfndfte 206 PffToOts » I » 208 totFıWB.Kr mUıBâEılMto 2v Sat*Y»«Bi[ 213 Stttf 1 tasom ?14 Sartı^san 2'6 Sıtaş y T LrnyeŞşe!>1 rSSoCaş Si {IBKPMBHI Sl SfiılİBtavs 2M teMmlal m\tlM*m 226 r Lrt Tubjc 9 T O B H 22StaHanYc*ai 2X Ttçfttsar 231 TKJorreBams 232 î r a * 233 îîte ?önct> Fab 234 To^ 2t TcM 237 'rar^sCjn 238 Trjs^rt r t t t * 239TSKB 240 TtrtDerrDofcjr »Tta 242 TumaBTdsîı 2<3 TjfTttts Ttfsf [Ysn^ 2u T»mş K TttahMaMİ 2*3LJS^ 249 Unp Çınsio 250 ÜsÂScrant Sf UlB H B tHfi 252 »attFfiansatfr 25iifmt S VoM 25e fâY&r 25" ^atiGamwteY0 51 <%B]b|M Sİ YttW MİB» ÎMI» 262 YanKratBanas 263 "ap'Cral YJIOTL 264 Yjsa (2. SEANS) hcek 2500 95CC 3651 830G ııa 210X 6733 1579 6O0C ma7600 1700 M» 3350 1620 1100 21500 1220 5,700 1400 2.650 i.600 1İ50O «a162C V» ıata 6533 2J7Î 26SOC 7JCC 4350C H.O0C 1'5CC 39.00C sa ıa10503 '900 3200 3200 İB 270C 2.300 3SS0C lli 68O000 '6.750 «aE200 '3250 «a1750 sa5.300 sa1335 4000 aa1J7İ S7B aa560C 32C ÎİCC E? 22-2SC 93CC 34 JCC STC na22000 36DB SSI «79 E-OCC *Jİ 7400 1600 Ma 1750 '6.000 8JKC 21J» 11750 5500 9203 ifiOJO 8.500 14500 «a16100 ua ıa «a6.503 Îİ75 H79 25503 7733 42.500 172.500 11250 36 000 saIM 1023 1325 3200 1100 IM 2.650 1960 3! OCC IM 570 OOC 1625C naS.130 13250 41 a 36CC na57CC 14,91 330C 1İ50C aa1J7İ S7B aa530D 900 8,600 22.750 9530 36ÛÛC 0X0 ııa225Û0 313C 17 a 63 XC HIji 7{00 ua3850 •6500 121 2-S30 '225C 5.10 9400 2T0 S60C 15506 «79 1625J 12.79 ıa1179 EiCO :a aa26500 7*30 44 OX 175JCO '15M 39.000 ım4Jİ 1:5CC 1,303 3330 3300 ıa2TC 2025 38000 IM 680OCC vs17 a 33CC 1351 ea 375C 1ia 603C na 385C '4XC 2Uİ ıa am a» 550C 320 asoc 28 MAYIS 1988 22 503 93CC 3650C S90C ua 22XC :sx tsoc 17 a cCOOC « ü 74X 3793 ua 1350 1620 6.100 2120 11750 5,703 9200 2650 8503 1450 «a•6.0CO «79 4a N.79 55CC 2.BS H79 26.30C '»30 42.500 1725D0 11500 38.500 ıa ıa102Î '«75 12D3 1200 IM 2TD 1350 39 000 ıa 680 300 16.500 naİ200 1320 «a1750 n»57CC ssa 385C •43X aa ıaİ M aa5600 320 1600 '<& 404X0 1891 JOO '46640 2.533.300 mm274 000 5564jr S£J30 2.SBM !8Ü300 sjma IOBIOOB 177500 2JMJİ 57412,340 52554.000 2İ7U0O 15337356 6J33.H) icjnuflo 2.753277 3337JB0 •96 0X 7171000 «a 433.000 ntaa Tia 4II.M £353000 S.BS.M stta 12.96' OCO 567400 712,000 152.000 1O240500 J37O0 1721ta üsa 3.62S.12I «461375 52192DI «42JC u nIOI:XÛ 1681X0 40.181X0 ItJNJM C300 6'1GC« 7aui 6i8os ••100 ıaa3229 CO0 17CB 2.106,030 UD.H 2445 J32 •İ33553 ssa411 tflJE İ!CM 4 ISM 544950 1 ! 5'17 000 12X0 Mırt. rfZ!) 22.358 1386 34.499 8353 •a22.072 1652 6649 1UU 63S36 IfTK "466 3«r Uİ7 3"9S 162't J.-4C ?2J6 V391 5.62" 12T 2647 6505 14S68 16 " 3 12S1S 4552 H4B 6.51 : m1t7« 25 9S- 771 4124" I^S'S I13'9 31659 UI7 ıa•1251 '355 1248 9.21! I » ttâc 1 g^ 38 5T 117 r-xc '64S 11M 5201 '3.35 41SB 35"* 11* 3J4C 3sin 3 5-3 •:saa a«•441 92C a» 55'8 3«0 SERBEST DÖVİZ 26 MAYIS 1998 CİNSİ AUŞ SATIŞ ABOOoıan AlmarMarkj lsvıçreF r ang RanszHoiigı HolancEFIonnı IngfcSterln SAab.Rıyaı AnjsturyaŞmn lOCtaLjretı 2554O0 144250 172600 42900 127600 415000 67600 20450 14580 255850 '44600 73500 43300 128500 4170O0 58-00 20550 14700 SÖYLEŞİLER KORKUT BORATAV Tony Blaip'in Bir Yaası Tony Blair'ın 15 Mayıs 1998 tarihlı Intematıonal He- rald Trıbune'de "Uçuncu Yol" uzenne bır yazısı çık- mış. Blaır, bu yazıda 'sol" ıle "sağ"\ ortak bır noktada bırleştırmenın olanaklarını sorguluyor. Ona gore gele- neksel "Batı so/u"nun dayandığı ılkelerı kureselleşme- nın ve yenı dunya koşullarının gereklerıne gore yenı- den bıçımlendırmek gerekır Işte buna, Blaır, "uçuncu yol" demektedır Kısacası, Ingılız Işçı Partısı'nın liden, gundemını Batı sosyal dernokrat hareketını sağa kay- dırmanın da otesıne taşıyor "Sağ" ve "sol" terımlennı sıyaset lugatından sılmeyı hedeflıyor. Ancak, Blair'ın yazısının ıçerığı, ortaya konan çızgı- nın bır sağ+sol sentezı değıl. Batı sağının geteneksel ıdeolojısını butunuyle Batı soluna taşıma çabası oldu- ğu ortaya çıkıyor. Işçı Partısı'nın yenı programıni ve bır yıllık ıktıdar deneyımını yakından ınceleyenler ıçın bu saptamada şaşacak bır şey yok Ancak, durumu bu kez "bır yazar olarak" Tony Blaır'e bakarak değerlen- dırelım ve yazarın ışsızlik ve suç sorunlarına yaklaşımı- nı ornek olarak ele alalım. ••• Işsızlıkle nasıl mucadele edılmelıdır? Son altmış yılın Batı duşuncesınde bu konuda "sağ" ve "sol" ıkı farklı çızgı ızlenmıştir Sağ ıdeolojı, çalışma yukumluluğunu bıreyın sırtına yıkar Yeterınce duşuk ucretı kabul eden herkesın ış bulabıleceğını, yanı sendıkaların ucretlerın düşmesıne karşı dırençlerı kırılırsa tam çalışmanın sağlanabıleceğını düşünür Işsızlik sıgortası ve yoksul- lara sağlanan sosyal haklar ıse. tembellıği, aylaklığı teşvık eder, yanı ışsızlığı arttınr. Bu tur sosyai guvenlik şemsıyelerının kaldınlması, çalışma şevkını canlandıra- cak, ışsızhğı de azaltacaktır. 'Sol" çizgı ıse, kapıtalız- mın kendılığınden tam çalışmayı sağlayamadığını vur- gular, bu nedenle ışsızlıkle mucadele yukumluluğunu devlete yıkar ve "tam çalışma" hedefinı devletın aslı bır görevı halıne getınr Bu anlayışın 1945 sonrası Av- rupa'sında yerleşmesınde Ingılız Işçı Partısı'nın onuriu bır yen vardır Bu ıkı goruş, bırbırının tam zıddıdır ve uzlaşmaları mümkun değıldır Blaır ıse açıkça sağ çızgıden yana bır tavır alıyor Ona gore. Ingıltere'dekı "sosyal guven- lik sıstemı, ınsanlann ışe gırmelennı teşvık etmemekte" ımış. Ve bu nedenle "gençler, sosyal güvenlık sıstemı- ne yük olmaktan çıkmalı ve çalışmaya başlamalı" ımış- ler. Bu mantığın uzantılarını ızleyehnv Ekonomıde iş vardır; ancak devlet, ınsanları aylaklığa teşvık ettığı ıçın yeterınce çalışmak ısteyen ınsan yoktur. Aylaklann adı "ışsız" olmakta, ışsızlik de bu yuzden ortadan kalkmamaktadır Sosyal guvenlik sıstemlerı, elbette varlığını surdurmelı, ama bu sorunu çözecek bıçımde düzettılmelı. yanı darartılmalıdır Suç ve suçluluğa bakışta da sol ve sağ çızgiler var- djr. "Sol", suçu toplumsal bır olgu olarak alır; suçluyu yaratan toplumsal ortamı, bozuk kentsel koşulları, eğı- tımsızlığı. ışsızhğı, yoksulluğu hafıfleten onlemlerle suç oranlannın duşurulebıleceğını duşunur. Polıs ve yargı, suçu onlemenın değıl, suçluyu cezalandırmanın araç- landır. "Sağ" ıse, suçluluğun bıreysel bır sapkınlık ol- duğu goruşundedır ve önlenmesı sadece polıs ve ada- let aygrtının guçlendırılmesıyle olur. Amerıkan tutucu- luğunun sımgeledığı bu çızgı, suça yatkın olan herkesı "ıçeri atarak" suç oranlannı azaltma peşındedır ve bu sayede ABD'nın cezaevı nufusunun toplam nufusa oranı, Sovyetler'ın unlu "Gulag" donemındekı oranları aşmış bulunmaktadır. Blaır ne dıyor'' Ona gore suçun önlenmesınde "top- lumsal dışlanma" olgusu ıhmal edılmemelı ama ceza- landırma sıstemını guçlendırmek esas olmalıdır. • • • Blair'ın yazısı boyle "ama" sozcuğü ıle değiştınlive- ren "ılkeler"m sıralanması ıle sürüp gıdıyor: Uluslara- rası finansal sıstemde değışıklıkler yapmak gerekır; ama IMF'ye donuk eleştırıler yanlıştır; esas olan bu sıstemı daha da lıberalleştırmektır. Etkın kamu hizrneT-- len sunmamız gerekır, ama bunu gereksız şeylere iste- medığımız bır yığın para harcayarak değıl, finansal saygınlığı koruyarak yapmalıyız. Her şeyı piyasaya bı- rakan laıssez faıre yaklaşımı yanlıştır; ama kureselleş- me hem kaçınılmaz hem de ıstenmesı gereken bır do- nuşgmdur Devlet. fırmalara ve ınsanlara bu rekabetçı dunyada onları ayakta tutabılecek donanımları sunma- lıdır; ama tedbırlı finansal polrtıkalar ızleyerek ve butçe açıklarından kaçınarak... • • • Tony Blair'ın Clinton ıle çekılmış fotoğraf ve filmterı- nın Çiller'ın Clınton'ın yanındakı goruntulerını nasıl an- dırdığına dıkkat ettınız mı'' Blaır devamlı gulmekte; ke- sıntısız konuşmakta, ABD Başkanı tarafından beğenıl- mek, takdır edılmek ozlemı ıçınde adeta ç/rpınmakta- dır. Yazısında da Blaır. Clınton'a ve Amerıka'ya bu doğrultuda mesajlar gonderıyor: "Size Avrupa'dan eleştmler gelıyor, ama bunlar sızın takdır edılmedığınız anlamına gelmıyor; dunya lıderı olarak Amenka'nın de- ğennı bılmemız gerekır " Gorulduğu gıbı Blaır, aslında, Avrupa sosyal demok- rasısının geleneksel değerlerını, değışen koşullara ve çağa uygun bır bıçımde yenıden yorumlamak peşınde değıldır Amacı, tam aksıne, geleneksel "sa<J"ın de- ğerlerını sol hareketlere egemen kılmaktır 1945'ı ızle- yen otuz yıl boyunca Batı'da partılerustu bır ozellık ka- zanan ve "refah devletı" kavramı etrafında bırleşen or- ta-sol oydaşmanın ("consensus"un) yerıne, "ûçüncû yol" adı altında ve yıne partılerustu orta-sağ bır oy- daşmaya geçışı ıstemektedır Bunlan bıraz da CHP kurultayının ızlenımlerı uzenne yazdım "Yenı CHP"n\c\ soylemını yakından ızlersek farklı terımler altında aynı saptamayı yapmak yanlış mı olacaktır? BOLGESEL PAZAR1. SEANS Eire u m na ta İ3SE İ5X U 11U u IJÎ uı sm M 3« İB ıHur a GOZALTI PAZARI HHUYB19» • !• 'Jl 7« «• SB m IM İM 3 ia uu :* 2. SEANS SKUTB18S8 U U (• I'İTOS Mi i€ IB 'İB K m İM SM uı S2S » î t« 121 a sa ıi ra n 99; •a m ÎM uc l i SM REPOPtYASASt Ernsyon. 931 Myon 72 7 ın^a Tl WerDankfazlai78 75-79 0Cl OünJük(Stopaısız) Repo KB027 GûnUt(Stcpa|l)flepo%84 49 7 Gûntjk fiepo. %81 00 31 Gûnk* Reoo %77 89 ALTIN C s n n e iSîaoOCC Rsşai 'E3CC0CC 24avarajtn 2449X0 a ^ t t e * ffisooo •545CO): 19600X0 2468CC0 2O00CC •44383C Senetsiz Ödeme Sistemi Artık ödemeleriniz gecikmeyecek! Senetsiz Odeme Sıstemı sayesınde, odeme gunü ve tutan onceden bılmen tum senet ve taksrt ödemelennız otomatık olarak gerçekleşır: • Kıra • Okul taksrtı • Apartmar aıdatı • Eşya taksrtı Sız de Esbank'la gonjşun, senetsiz bır vaşamın rabatlığına kavuşun1 BankaQESBANK Aynntılı bılgı ESBANK BIREYSEL BANKACILIK PAZARLAMA MÜDURLUĞU (O-2I2) 292 16 77v e tum Esbank şubelerınde E-Posu adresı webmaster@esbank com tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog