Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

26 MAY1S 1998 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 TÜRKIYE Istanbul Edırne Kocaelı Çanakkale Izmır Manısa Aydın Denızlı Y Y Y Y Y Y PB Y 26 27 28 25 30 30 32 28 SınorJ_ Samsun Trabzon Gıresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas Y PB PB PB Y Y PB PB 24 26 28 27 28 21 28 28 Zongukdak Y 26 Antalya P B 2 9 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van A A PB PB PB PB PB PB 32 27 30 32 26 28 23 22 PB 2 2 Marmara Batı Karade- nız Kuzey ve Iç Ege ıte Iç Anadolu nun kuzey faatrsı sağanak ve yer yer gokgurultulu sağa- nak yağışlı dıger yerier az buluöu ve açık geçe- cek Hava acaklığı art- maya devam edecek Ruzgar guney ve batı yonterden hafîf ara sıra orta kuvvette yurdun batı kesımlennde kuv- vetlı olarak esecefc DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn V Y Y Y Y Y Y Y 1U 10 14 18 17 17 21 17 Munıh Y 18 Zurıh Berfın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y Y PB Y Y Y PB 19 20 22 22 20 18 24 25 Y 22 Moskova Afkabat Akmola Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Şam PB Y PB Y PB Y PB A A 18 25 26 24 26 22 29 34 35 Açık : Sısiı Bulutlu k Çok buluthj . Yagntunu Karl Sulu kar . Gok gunjftulu GUNCELdJNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada kını.. Yoki Erdoğan Yetenç, yok1 Ama hakkını yemeyelım Bu kurultay, kımı "yuk- selen değerier"\ ortaya çıkardı Zülfü Livaneli ıle Bülent Tanla'yı Tanla'nın parlamento yaşamında haylı ılgınç bır grafığı var Seçımlerden once CHP lıderı Baykal'a başvurdu Bırlık olmayı ıstedı olamadı DSP'den çağrı gelınce Ecevit'le seçımlere gınp mılletvekı- lı seçıldı Nedense DSP'de "Aradığını ya da umduğunu bulamadı" kı Partı ıçı çekışme/erden tam zama- nında yararlandı Zaten "Kım olursan gel/Yeter kı Ecevıt'ten kop da gel" anlayışıyla DSP'lılere kol- larını açan Baykal'a yoneldı Son kurultay hazırlıklarında haylı yararlı ışlev yuk- lendı ve PM'ye gırdı Kultslerde Baykal'ın buyru- ğuyla genel başkan yardımcılığına getmleceğı soy- \enıyor Bu soylentıyı bır olçude destekleyen kımı olgu- lar bızzat Tanla'dan gelıyor CHP'nın bu kurultay- da "gorsel ve duşunsel" olarak başlattığı -bu baş- langıcın ıçerığı nedır, pek bılınmıyor ya- "yenıleş- me ve değışım" polıtıkalarını "Sezmış ve Bezmış" tıplemelerıyle haikımıza anlatacaklarını açıklıyor Boyle boyle ıktıdara yuruyeceklerını mujdelıyor Ne kı, oy oranlarındakı kısa ve kestırme bır kıyas- lama, CHP'nın tek başına ya da kuçuk bır ortakla ıktıdara nasıl geleceğını anlaşılmaz hale getırıyor 1995'te yuzde 10 genel barajını zorlukla aştı CHP Bugunlerde, meydanı boş bulan CHP'nın on- ca rahat propaganda olanağına karşın aldığı me- safe ancak ama ancak yuzde 13' Bu oy oranıyla CHP "ıktıdarayuruyuşu"nu nasıl gerçekleştırecek acaba 9 Yanıtı "Yakışıklı" ıle Allah'tan başka bılen yok ga- lıba Ahh unutuyorduk elbette bır de "Sezmış ve Bezmış"\e partıyı ıktıdara yurutecek olan Bulent Tanla! Partı Meclısı seçımlen bızler ıçın sonuçlandı Oy- sa, "Yakışıklı" ıle çevresınde yenı-eskı bıravuç yo- netıcı veya yonetıcı adayı ıçın seçım sonuçlan uze- nnde ınceleme henuz başlıyor Baykal'a tehiike Baykal, kuşkunuz olmasın, PM seçım sonuçla- nnın dokumunu onune almış, kazanan her uyenın aldığı oylan dıkkatle ıncelemeye başlamıştır Yine kuşku duymayınız kı, Baykal'ın gozu, PM'ye bınncı sıradagıren, partıdekı "muvafıklarfa muha- lıflenn" uzerınde ıttrfak ettığı ısme takılmıştır Zul- fu Livaneli! Kulaklannda şu anda "tehlıke çanlan" çalıyor Bakınız neden Baykal'ın onca para tuketerek duzenledığı ses, renk, duman, muzık eşlığındekı gı- rışe, ıçenğınde ne değışım ne de yenıleşme ızıne rastlanmayan uzun nutkuna karşın . Seçıme katılan 1169 delegenın 875 oyunu alı- yor 294 gıbı kuçumsenmeyecek bnr oy toplamı, genel başkana boş" oy verıyor Ya Zulfu Livaneli^ 1166 oyun 951 'ını toplayarak, PM lıstesınde bınncı ısım oluyor Baykal'dan 76 oy fazla alıyor Oteden ben CHP'de "bır numara" olmayı duş- leyen Lıvaneh'yı Baykal'ın tehlıke gormesı doğal değıl mıdır'? Hele Zulfu Livaneli'nın melodısı hıç değışmeyen, tekduze surup gıden bestelerıne benzeyen bır bes- te yaptığını ve guftesınde halka yatkın, orneğın "Yığıt oylanm solyanımda ayakta duruyor" gıbı dı- zelerle suslu bır turku besteledığını duşununuz. "Yakışıklı" ıçın yaşam yandı gıttı keten helvanV Bakmaymız Baykal'ın ağzındakı bıriıktelık soy- lemlenne, kulak asmayınız Lıvanelı'nm partıde bır nefer anlayışıyla hızmet vereceğı ızlenımı veren go- runtulerıne Kurultaydakı seçım sonuçlarının açıklanmasın- dan hemen sonra kılıçlar bıleylenıyor, sılahlar dol- duuluyor 3 ekı ama, bu acele neden'? Vanıt, herkesın bıldığı basıt bır yanrt: Drası CHP Doğasında yatan bu gerçeğı nıçın değıştırsın7 Dinci örgütler takibe akııdı M Baştarafi 1. Sayfada estı RP Genel Başkanı Ntcmertin Erbakan ın 1Ç»4 \erel »eçımlen once- sınie Bıngol de >aptığı ko- nu>ma nedenıyle yenı bır scvuşnjrma başlatılmıştı Enakan'ın. orta derecelı okıllarda çocuklann ıçtık- ler andı eleştıren % e "Eğer olullarda çocuklara Tur- kvm, doğru>um, çalışka- nm dedirtmeyi sürdürür- seriz, Kurdum, daha doğ- nrum. daha çalışkanım dene hakkını kendilerinde buacaklardır" sozlen ne- deuyle Dıyarbakır DGM B»sa\cılığı'nın onumuz- dej gunlerde dava açması bedenıyor uıkara DGM Başsavcı- lıg. geçen gunlerde soruş- tuma hakkında gore\ sız- lıkkaran \ererek dosyayı Dıarbakır DGM Başsav- cılŞTna gondermıştı !1G\ soruşturması ıle ılglı Cumhuriyet'e bılgı \een Ankara DGM Baş- yetkılılerı nın gelır ve gıderle- nnn. e»kı RP >enı FP'lı betdneler \e Islamı tele- \ii-or, kanallan ıle ılışkıle- n m <ie soruşturulduğunu anlaftılar MGV nın genel m«rkez ve tum şubelen ge- çen yı1 ağustos a>ında An- kara 1 No'lu DGM'nın ka- ran ıle polıs tarafından aranmı şveelegeçınlenba- zı v ıdeo kasetlen ıle doku- manlara el konulmuştu Içışlen Bakanlığı'na başvuran mahkeme, MGV'nın burolarında 6 Ağustos 1997 tanhınde ye- nıden genel arama yapıl- masını \e suç unsuru bu- lunması halınde gereklı ya- sal ışlemlenn başlatılması- nı ıstemıştı Guvenlık guçlen Anka- ra"dakı genel merkez bına- sı ıle 6 şubesınde vaptıkla- n aramalarda eskı RP mıl- letvekıllen Şevki \ılmaz ıle Hasan Hüseyin Cev- lan'ın ses kasetlerı ıle do- kumanlara el kojmuştu Ehlıvetımı kavbettım Hükumsuzdur UETt\ HAK)ERt Nufus cuzdanımı kaybettım Hükumsuzdur SİLE)M4\K4Y4 Bu da 'limonata çetesi'BAR1ŞDOSTER Kamuoyunda uzun suredır tartı- şılan "çeteterin'' cınt attığı şugun- lerde Istanbul'da oyle bır çete var kı ne Susurluk, ne Yuksekova, ne de Soylemezler çetesıne benzıyor Ustelık bu çetenın ortaya çıkma>ı ıçın bırkamyona, yakalanması ıçın Başbakan"ın, îçışlen Bakanı'nın devreye gırmesıne. ozel raporlar hazırlanmasına da gerek yok Buçete*ümonataçetesi" Jstan- bul Topkapı - Çatalca. Buyukçek- mece, Kumburgaz, Celalıye, Se- lımpaşa, Sılıvn, Çorlu hattında ça- lı^an Beledıye Ozel Halk Otobus- len 'nde faalıyet gostenyor Bu çe- tenın kullandığı sılahlar daozellık- le yaklaşan havalargoz onune alın- dıgında çok daha dayanılmaz Çun- ku onlann sılahı hmonata Onlara "limonata çetesi" denılıyor Lımonata çetesmın yontemı de otekılerden farklı Genelde soz ko- nusu hatlarda çalışan ozel halk oto- buslenne bınıyor, otobusun ıkra- mıymış gıbj yurttaşlara lımonata dagıtıyorlar Bu ıkramı yurttaşlar. • Topkapı ıle Trakja arasında çalışan ozel halk otobuslennde faalıyet gosteren "lımonata çetesı" yolculara, otobusun ıkramıymış gıbı lımonata dağıtıyor Yolcular, ıçeceklennı ıçtıkten sonra duruma göre 500 bın lıraya kadar para ıstıyorlar Parayı veren kurtuluyor, vermeyen ıse dövulüyor. otobusun veya özel halk otobusle- nnın bır ıkramı sanıyor Daha son- ra duruma göre 250-300 veya 500 bın lıra para toplamaya başlıyorlar Parayı veren kiırtuluyor, vermeye- nın ıse ya üzenne lımonata dökü- yorlar ya da dovuyorlar Şımdıye dek olaya müdahale eden otobus şoförlennın de pek çof u dayak ye- dı, tehdıt edıldı araçlannın camla- n kınldı Olayın mağdurlan ve çe- şıtlı beledıyeler, defalarca emnıye- te durumu ıhbar ettılerse de bugu- ne dek oiumlu bır sonuç alınama- dı Lımonata çetesmın faalıyet yap- tıği hatlar arasında olan Buyukçek- mece'nın Beledıye Ozel Kalem Muduru ve Basın Danışmanı Ha- san Akkuş, bu çetenın tanhının bı- lınen çetelerden daha eskı olduğu- nu ve ey lemlennın 5-6 y ıIdır başta kendı hatlan olmak uzere tum İs- tanbul'dasurduğünübehrtıyor Bu çetenın uyelennı "işsiz güçsıiz, ça- puku, maf>3 takımı" olarak nıte- leyen Akkuş. bu olaylann meyda- na geldığı otobuslenn beledıyele- re aıt olmadığını belırterek "Olayı defalarca emnivete ilettik ama şim- dive dek etkin bir önlem alınama- dı. Bunlaıia polis de başa çıkama- dı" dıye konuşuyor Bu hatlarda çalışan otobuslenn bağlı olduğu 114 Numaralı Otobüs Kooperatıfı Başkanı Muzaffer Er- gün, kendılennın de çeteden yana dertlı olduklannı ve emnıyet guç- lennı defalarca uyarmalanna kar- şın bır sonuç alamadıklanm soylu- yor Ergun. lımonata çetesmın. şı- kâyette bulunduktan sonra kaybo- lup kısa sure sonra yenıden ortaya çıktığını belırterek "Bugunlerde havalar ısındı ve bunlar veniden or- taya çıkarlar. Vaz sezonu bunlann faalivetlerinjn en \ogun olduğu do- ııemdir. Olayı polisler de biliyor, a- ma bir turlü başa çıkamjjoriar" dı- ye konuşuyor Halk Ulaşım AŞ Ikıncı Başkanı Ceoıal Hacak ıse söz konusu çete- len bızden duyduğunu belırterek. bunlann egemen olduğu hatlarda otobus ışletmedıklennı behrttı ve "Fakat o hatJarda çaltşan otobus- lerde bazı pürüzJer olduğunu duyu- yonız* dedı Soz konusu hatlarda taşınan yurttaşlar "limonata çete- sfnden şıkâyetlennı şoyle anlatı- yorlar "De\1etin içinde örgiitlendikJeri önesümlen birçok çeteden sozedi- liyor. Ancak bunlar herkesin bildi- ği, gorduğu, \ aşadığı \e rahatsız ol- duğu,odemeyapmadığı zaman da- yak yedıği. şofbrun, muavinin da- yak yediği birçete. Bunu araştırma- ya, sorusturmaya gerek yok. \ere- degorüJmuşnjr bir voleunun ikram edilen şeyi içmeye zorlanması? Ve de içtikten sonra bu kadar para odeyeceksin denmesi? Başta yerel yoneticiler olmak üzere guvenlik gorovlikrini bu belayı başunızdan defetmeye çağımoruz." Sayıştay, Danıştay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yeni kadro Gürdere: Vakıflarda ılahiyatçılar var ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Plan ve Butçe Komısyonu'nda Adalet Bakanlı- ğı. Sayıştay, Danıştay ve Vakıflar Genel Mü- durluğu'ne ek kadro venlmesıne ılışkın y asa ta- sanlan kabul edıldı Komısyonda konuşan Dev let Bakanı MetinGurdere. vakıflarda genellık- le ılahıy at kokenlılenn bulunduğunu belırtırken "Bizim işletmeci. mimar. mühendis gibi ekman- lara ihtiyacımız >ardır" dedı Komısyonun dunkü toplantisında Adalet Ba- kanı Oltan Sungurtu bakanlıktagereksınımdu- y ulan kadro sayısının 21 bın olmasına karşın y a- oıtankesıntılerle l4bın339'aındınldıSın)sov- ledı Venlen bır onergeyle, kadro sayısı 12 bin 317'ye ındınlerek kabul edıldı Komısyonda, Yargıtay Başkanhğı'na venl- mesı ongorülen 22 ek kadro aynen kabul edılır- ken Danıştay Başkanhğı ıçın ongörulen 22 kad- ro onergeyle arttınlarak 32 olarak benımsendı Komısyonda. Vakıflar Genel Mudurluğu'ne 214 kışılık ek kadro venlmesını ıçeren yasa ta- sansı da kabul edıldı Tasa uzenndekı goruşme- ler sırasında, CHP Denızlı Mılletvekth Hilmi Develi, vakıflardan sorumlu Dev let Bakanı Me- tın Gurdere'ye sert eleştınler yonelttı Develi, Gurdere'yı memleketı Tokat'takı taşınmazlann değerlennı duşuk tutmak ve kadrolara Tokath- lan doidurmakla suçladı Gurdere, bu ıddıalan yalanlarken sınavsız olarak yalnızca bır banka- ya 350 kışılık personel atandığını, bunlann 25'ının Tokatlı olduğunu söyledı Gurdere. To- kat'takı taşınmazlann yuzde 700 oranında art- tığını kaydettı Vakıflar Genel Mudurluğu nde- kı kadrolara da değınen Gurdere, "Bu kurumu- muzda çalışan personel genelde öğretmen ve ila- hiyat fakultesi kokenlılerdir. Bu arkadaşlanmı- zın kuruma faydası vardır. Bu nedenle de bu kadrolar talep edilmektedir" dıyekonuştu Komısyonda, Istıklal Madalyası sahıbınm olumu durumunda almakta olduğu aylığın yüz- de 75"ının eşıne bağlanmasını ongoren yasa tasansı da benrmsendı. Hanefî Avcı: Bunlar Yeşil'in adatnı • Baştarafi 1. Sayfada lacaktı. Polis operasyona başladığı sırada haını vurduk' diye bağnla- rak teslim olunacakt" dedıgı oğre- nıldı Sanık Bahn Eken'ın de sorgusun- da. Bırdal'ı Ersever'ın anlattığı bı- çımde oldurmekte kararlı olduklan- nı kaydederek ancak daha sonra plandadeğışıklıkyaptıklannı soyle- dığı behrtıldı Eken ın, "ÎHDGenel Merkezi binasında daha sonra pian- da değişiklik yapük. Birdal odaday- ken gurültu gelince dışarı çıktık. Sanki 7-8 kişi içeri girmiş gibı dışa- ndan gurultu geldı. karar değıştirip ateş ettık. Ben artık tanınmak ıstiyo- rum. bilinmek istiyorum" dıye ko- nuşruğu kaydedıldı Adalet Bakanı OHan Sunguriu Bırdal'ayonelıksuıkastgınşımının arkasında Susurluk la gundeme ge- len "çeteterin" bulunup bulunmadı- ğına ılışkın soruyu yanıtlarken bu konuda şımdıden bır şey soy leme- nın mumkun olmadığını soyledı Danıştay'a yenı seçılen 3 uyeye mazbata venlmesı dolayısıyla dun duzenlenen törende gazetecılenn sorulannıyanıtlayan Sunguriu. "So- ruşrurma devam edivor. Bu olayıya- panlann arkasında kimler vardır, bağlantılan \ar mıdır? Bu belli de- ğil. 'Susurluk ıle bağlantılıdır' diye- bileceğimiz bir bilgiye henüz sahip değüız'' dedı Sunguriu. "Yeşfl"ın yaşayıp ya- şamadığına ılışkın bır soruyu yanıt- larken de "Yeşil sag mıdır. ölu mii- dür, vaşıyor nw? Bu konuda herhan- p bir beyanda bulunamayacağım" dıye konuştu Birdal a suıkast ern- nnı verenler arasında bır uzman ça- vuşun da bulunduğu anımsatılarak u Bu, İHD'nin "saldınnın devlet ta- rafından vapıldığı" iddialannıdoğ- ruluyormu" şeklındeyoneltılenbır soru uzenne Sunguriu ^unlan soy- ledı "Bu ülkede. milletin içinde her tıiriu insan vardır. Resmı görevliler suç işlemez diye bir şey yok. Devlet içindeki bazı göm lilerin devlet adı- na mı. yoksa münferit suçu devlet adına mı işledikleri konusundaki id- dialar bdli değiL Dev let adına işlen- diğini kap ettirecek şuphe de ortada yok." Içışlen Bakanı Murat Başesgioğ- lu Bırdal'a saldıranlann kısa sure- de yakalanması ıle dev let uzennde- kı bırtakım spekulasyonlar ve hak- sız yorumlann kalktığını bıldırdı Saldın olayı ıle ılgılı tum delılle- nnsanıklarla bırlıkteyakalandığını kaydeden Başesgıoğlu "Bu, emni- yet güçlenmizin çok buyuk bir ba- şansıdır Hadiseye bir kere bu gozie bakmak lazım. Bu sureç devam edi- vor, yargüama surecinde olayın içyü- zıi ne ise Susurluk'la baglanülı olup oimadığ)ortayaçıkacaknr" dıye ko- nuştu Başesgıoğlu şöyle dedı "Olayın arkasındaki azmettiren- ler ile tetikçileri yakalanmıştır. Bu organizasvondur. 4zmettireniy le, yardım yataklık edeniyle hepsi yaka- lanmıştır. Şu anda soruşturma de- vam ederken 'şuraya gıder burava gıder' demek durumunda degilu, Bakacagız,yargıdabudelillerdeger- lendirflecek. ne varsa ortaya çıka- cak. Ama sonışturmanın gizliliğine riayet etmemiz lazım." Hanefı \\c\ "devletin gizli kal- ması gereken beigelerinı açıkladığı" gerekçesıyle daha önce hakkında açılan dava ıle ılgılı Ankara 2 No'lu DGM'de yapılan dunku duruşmada ıfade verdı Avcı. Emnıyet Genel Müdürlü- ğu'nden gelen telefon kayıtlanna bakıldığı zaman, Mahmut Yıldı- nm'ın, Akın Bırdal'ayonelıksılah- lı saldınya adı kanşan Cengız Erse- ver, Semih Tufan ve Ahmet Fulin ıle telefon goruşmelen yaptığının goruleceğını belırterek "Zamanın- da benim soyledikkrim dinlenmedi. Dinlenseydi eğer. belkı de Bırdal'a yönelik saldın da olmayacakü" de- dı Avcı. Ankara'da bazı haraç top- lama ışlennın gazetelere yansıdığı- nı. yıne bu telefon goruşmelen ko- nusunda araştırmalaryapılması du- rumunda bu olaylarla ılışkısı olan kışılenn vakalanacagını belırterek "\ma bu araştırmalar vapılnıadı. fakat benim hakkımda dava açıldı" dedı İHD Genel Başkan Yardımcısı avukat Eren Keskin, yakalanan PKK'lı Şemdin Sakık a aıt olduğu gerekçesıyle hazırlanan ıfadelen ba- sına sızdırdığı ıddıasıyla Genelkur- may Başkanlığı hakkında da dava açacaklannı bıldırdı G U N D E M >Il ST4FA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada geldı Demek kı Hazıne'de ışlenn rayına oturması konusunda bır dızı çalışma yapılıyor Aynntıyı okuyunca anladık kı bu otuıma başka oturma Musteşarlığa bağlı Teşvık ve Uygulama Ge- nel Mudurluğu personelının oturma duzenıyle ılgılı O zaman aklımıza başka şeyfer geldı Yoksa her şey karaya oturdu da personel nereye oturur onu mu planladılaı^7 Sozu uzatmayalım, Teşvık ve Uygulama Genel Mudurluğu ışı gucu bırakmış, kurumda çalışanların oturma yerlerını tek tek yenıden duzenlemış Kuru- lan duzen de ılgınç Kımı uzman ve daıre başkan- lanna gorev venlmemış Onlar "Genel Mudure doğ- rudan bağlı olarak çalışacaklar" bolumu altında ay- nca oturtulmuş Oyle anlaşılıyor kı tıpkı Içışlen Bakanlığı bunye- sındekı "merkez valılerı" gıbı kımı kurumlarımızda da "merkez uzmanları" dıyebıleceğımız ganp uygu- lamalar gundeme gelmeye başlamış Konuyu dennleştırmeden ^once Hazıne Muste- şariığı'nı kısaca tanıtalım 1983 yılmda, Başbakanlık'a bağlı olarak kuruldu Malıye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın kımı ış/ev- lennı ustlendı 1986 1991 ve 1994'te yenıden şekıl- lendınldı Herturfu dış ekonomık ılışkıler, banka ve kambıyo ışlemlerı, KİT'lerın durumu, ıç-dış borç ış- lemlen, teşvık ve yatırımlar, kısacası ekonomıde atı- lacak heradımdan sorumlu bır kurum Ancak bu ku- rumun kımı kurumlan, kurum bağlamış gorunuyor. Bıraz temızlık mı gerekıyor ne1 Sıyasettekı kırlenmenın otekı alanlan etkıleme- mesı olanaksız llk etkılenenlerın başında da bu- rokratlar gelıyor Hazıne Musteşarlığı gıbı çıkar da- ğıtan kurumlar, doğal olarak sıyasılenn ılk kontrol al- tına almak ıstedığı koltuklar oluyor REFAHYOL donemının devlet çarkına verdığı za- rar sıyası gelışmeler nedenıyle net bıçımde kamu- oyuna yansıtılmadı Ekonomı muslukları ve koltuk- lan da bunlar arasındaydı Vurguladığımız gıbı sıya- sı kırlenme burokratı da etkıleyınce şoyte bır "yo- netıcı tıpı" ortaya çıkıyor Gozu sorumlu olduğu Bakan'da Onun ve par- tısının çıkarlanna olanları yasal kılıfına uyduran . Olmayanları da "yasal değıl" kılıfına uyduran, be- cerıklı kışı Bürokrasilerde çare tükenmez Hazıne Musteşarlığı bunyesınde oylesıne "koç" gıbı yoneticiler var kı "er" demeden geç demeden "gun "un anlam ve onemıne uygun hareket etmek- te kusur etmıyor Musteşarlıkla ılgılı bıze ulaşan ıddıalan satır baş- lanyla aktaralım. - Sıyası kadrolaşma kaygıları nedenıyle yılların getırdığı yoğun bır eleman bmkımı var - REFAHYOL donemının neden olduğu tahnbat henuz gıderılmedı Bu hukumetın neden olduğu sı- yası baskı nedenıyle ışleme konmayan kımı başvu- rular Mesırt Yılmaz hukumetı ışbaşına gelınce he- men ımzadan geçtı - Kurumdakı koltuğunu ekonomık çıkar ıçın kul- lananlar var ^ Iddıalar uzayıp gıdıyor Hazıne Musteşan Yener Oinçmen ve yardımcı- sı Ferhat Emil'e yukarıdakı ıddıalan aktardık Ku- rumu, bu tur şaıbelerden kurtaracak adımların atıl- makta olduğunu soyledıler Oturma duzenının de oncekı donemlere yonelık karışıklığı duzeltmeyı amaçladığını belırttıler Çalışmaları ızleyeceğımızı vurgulayıp, sozumuz Hazıne Musteşarlığı ndan dı- şan bır oyku ıle yazıyı noktalayalım "Koç" gıbı bıryonetıcısınız Kottuğunuzun hakkı- nı venyorsunuz Pekı kendı hakkınız ne olacak ? Bu- rokrasılerde çare tukenır m\"> Hakkınızı oyle bır yontemle elde etmelısınız kı her şey yasal olmalı Varsın etık olmasın Zaten ulke ya- sal olup etık olmayan ışten geçılmıyor Eskı Meclıs Başkanı da kendısını oyle savunmadı mı'? Arabanız var. Fena değıl ama daha guzelı ve kâr getırenı neden olmasın? Madem kı oturduğunuz koltuk ekonomıdekı pek çok şeyı dağıtıyor Aracı- nızı satılığa çıkann Kapıdakı gorevlılerı de gelen muşterılere bılgı vermesı ıçın uyann Sızın ımzanız- la yuz mılyarlarca lıra teşvık elde edecek bır kışı arabanızı değerının ıkı katına satin almış, çok mu9 Arabanızı satıpyenıledınız-mı'2' * Guzeell . Kullanın bır sure sonra bır daha yenı- leyın . TÜrkİye'den İStedİ *Yılmaz Susurluk'un üzerine gidemiyor' • Baştarafi 1. Sayfada logdur, biz diyaloğa açtğjz" dıye konuştu <\lmanya Dışışlen Baka- nı Klaus Kinkel ıse Ortak- lık Konseyı'nın Ankara ta- rafından reddedılmesının nedenını "mali işbirfiğinûı gerçekleşmemesi" olarak gostenrken "Matiişbirliği- nin olmamasının Ortaklık Konseyi'ne katılmamak için yeterli bir gerekçe ol- duğunu duşünmuyorurrr dedı Kınkei Dışışlen Ba- kanı İsmail Cem ıle Paler- mo'da yapılacak olan Ak- denız Işbırlığı toplantısın- da goruşmeyı umduğunu, ancak bunun olmayacağı- nın anlaşıldığını belırttı Perşembe gunu Luksem- burg'da yapılacak NATO Dışışlen Bakanlan toplan- tısında Cem ıle baş başa goruşmeyı bekledıgını kaydeden Kinkel, "İKşkile- riyoluna koymak zorunda- yız" dedı Hollanda Dışışlen Baka- nı Hans Van Mierlo ıse Or- taklık Konseyf nın toplan- mamasına ılışkın sorular uzenne "Yunanistan'a yö- nelik baskılann artacağı beklenebilir" dedı AB Ko- mısyonu'nun dış ılışkıler- den sorumlu uyesı Hans van Den Broek ıse basın mensuplanna y aptığı açık- lamada. "Sorunlarboykot- larla çözülemez" dıye ko- nuştu Yunanistan AnkaraYı suçladı Yunanıstan'ın AB ıle ılışkılerden sorumlu Baka- nı Yorgo Papandreu ıse du- zenledığı basın toplantısm- da, Turkıye-AB Ortaklık Konseyı'nın gerçekleşme- mesının nedenının Atına olmadığını soyledı "Biz itiraz ve görüşlerimizi sa- vunmaya hazırlıklı olarak geldik, ancak Türkive'nin konseyin gerçekleşmemesi- ne neden olarak Başkanbk Bildirimi'neolan itirazlan- nı göstermesi, işimizi kolay- laştırdı" dıyen Papandreu Ortaklık Konseyı'nın ger- çekleşmemesının nedenı- nın Yunanistan değıl Tur- kıye olduğunu ıddıa ettı Papandreu, hazıran ayında toplanacak Cardıff Zırve- sı'ne AB'yeaday hıçbırui- kenın ve Turkıye'nın de davetedılmeyeceğmı ıfade ettı Ote yandan Yunanistan heyetı kaynaklanndanedı- nılen bılgılere gore <\B Komısyonu'nun Turkıye ıle malı ışbırlığı konusun- da Yunan vetosunu aşacak bır formul aramaya devam ettığı oğrenıldı Yunanistan kaynaklan, "ABhukukku- rallarına göre, ekonomık karaıiar oy biriiğiy le alınır, \ unanistan'ı dışlay acak bir mekanizmaya gidilmesi ha- linde Adalet Divam'na baş- vurumuz haardır" mesa- jinı \erdiler Silah ihracaüna kısrtlama \B dışışlen bakanlan dun sılahları bır ıç baskı aracı olarak kullanma nskı bulunan ulkelere sılah ıhra- catını onleyen bırkaran da onayladı Karar çerçeve- sınde AB hukumetlen. bu ulkelere sılah safmak ıste- yen fırmalara lısans ver- meme yukumluluğunu ka- bul etmış oldu Iç baskı ara- cı olarak kullanma nskının tanfı ıçın knterler getıren yasa, AB hukumetlerının bu konuda bırbırlenne da- nışmalannı sağlayacak bır mekanızma da gelıştınl- mesını ongoruyor Boyle- ce, Bırlık hıikümetlennden bınnın sılah satmadığı bır ulkeye \B uyesı dığer ul- kelenn de sılah satmaması hedeflenıyor Yasa çerçe- vesınde, bır AB hukumetı bır başka uye dev letın sılah satmay ı reddettığı bır ulke- ye sılah satarsa, bu karan- nın gerekçelennı aynntılı olarak otekı devlete bıldır- mek zorunda kalacak Ote yandan Ankara Bu- romuz'un habenne gore Turkıye-AB Koordınasyon Kurulu, Avrupa Komısyo- nu'nun Turkıye-\B ılışkı- lânnın gelıştınlmesı ama- cıyla hazırladığı stratejı belgesının bır benzen olan "Turkiye-AB İUşkilerini Geüştirme Stratejisi"nı dun Şükriı Sina Giırelc sundu Gurel, kurul uyele- nnı kabulunde yaptığı ko- nuşmada, AB'nın Turkı- ye'ye karşı uyguladığı ay- nmcı tutumunu değıştır- memesı durumunda, Tur- kıye'nın de kendı konumu- nu gozden geçıreceğını be- lırterek "Siyasi açıdan Tür- kiye-ABiüşkileri, 14 Aralık sabahı neredeyse bugun de oradadır" dedı I Baştarafi 1. Sayfada telerle mucadeleyı, devletin hukuk devle- tı olmayı başarabılmesının olmazsa olmaz koşulu olarak gorduklennı belırterek sıvıl toplum kuruluşlannın bu mucadelede hü- kumetm her zaman onunde olduklannı soyledı Başbakan'ın çetelerle mucadele- de usruneduşenıyetennceyaptığı kanısın- da olmadıklannı kaydeden Budak şoyle konuştu "AkınBirdal'asuikastduzenleten Jandarma Uzman Çavuş Cengız Erse- v er'le ilgili gazeteler çok şey yazdı. Ama bu açık bilgilere karşın Ersever hakkında hiç- bir işlem yapıimadı. Başbakan bunun ge- rekçesini açıklamalı ve Ersever hakkında işlem yapmayanlardan hesap sormalıdır. Yani Başbakan üstünedüşenieksiksizyap- n da bizkolundan mı tuttuk? Başbakan on- ce iıstiınedüşeniyapsın, bizden istediği des- teği fazlasıy la bulacakOr." Turkıye lşveren Sendıkalan Konfede- rasyonu(TlSK) Genel Başkanı RefikBay- dur da ıstenen desteğın somutlaştınlması durumunda sıv ıl kuruluşlann bunun da ge- reğını yapacaklannı vurguladı Cetelenn açığa çıkması ıçın kurumlann da gayret gostermesı gerektığını ıfade eden Baydur, "Polisi karalamak yerine ona yardımcı ol- malıy tz. Basın da aynı şeyi yapmalı. Temiz toplum ozlemini gerçekleştirmek için her- kes kendi kapısınm onunü süpurmelidir'* dedı Yurttaş Gınşımı'nın sozcusu avukat Ergin Cinmen de Başbakan Mesut Yıl- maz'ın "Susurluk'u çözmek için sivil top- lumun desteğini istemeye ne yaak ki hak- kıolmadığmı" soyledı Cinmen, Yılmaz'ın gundemınde Susurluk'un olmadığını sa- vunarak, ÎHD Genel Başkanı Akın Bir- dal'a yonelık »aldınyla ılgılı olarak Yıl- maz'ın ılk yaptığı açıklamalarda "Olay ör- gut içi bir hesaplaşma" demesını bır kanıt olarak gosterdı Başbakan Yılmaz'ın boy- le sorumsuz bır açıklama yapafken, Su- surluk olayına hıç paye vermemesının an- lamlı olduğunu vurgulayan Cinmen, "Bir- dal'ın failleri Başbakan'a rağmen bulundu. Bu çok oiumlu bir gelişme. Bu durum dev- letimizin içinde hâlâ demokrat insanlann olduğunun gostergesidir" dedı Cinmen onümuzdekı gunlerde Başbakanlık Teftış Kurulu nun hazırladığı Susurluk Rapo- ru'nda adı geçenler hakkında DGM "ye suç duyurusunda bulunacaklanm açıkladı Sıvıl Toplum Kuruluşlan Bırlığı (STKB) Donem Sozcusu ve68'lılerBırlı- ğı Vakfı Başkanı Haşmet \tahan ıse Yıl- maz'ın çağrısına şu yanıtı verdı "Kan- ölüm-intikam kusan çeteleri açığa çıkar- mak ve yok etmek için Sayın Yılmaz, biz- lerden nasıl ve ne şekilde destek istiyorsa açıklasın: istediğinden fazlasmı tum gucu- müz ve olanakJarımızJa seferber etmeye hazır olduğumuzu içtenlikle ve kararlıuk- la açıklıy oruz. \eter ki bu cesaret ve karar- lıhğı gosterebilsin." Atahan. Tutkıye'de bağımsızlıktan ve demokrasıden yana olan sıvıl toplum or- gutlennın, devletin ıçındekı çetelerden anndınlmasını ıstedığını soyledı Haşmet Atahan, sıvıl toplum kuruluşlannın da ık- tıdardan ısteklen olduğunu belırterek, sı- yası ıktıdann bıran once kısa vadelı ve se- çıme donuk hesaplardan vazgeçmesı ge- rektıgını \urguladı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog