Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26MAYIS1998SALI 16 SPOR Uzatmada kazandı İstanbul Belediye ilk finalist Denizlispor: 0 İstaııbul Bld.: 1 STAT: Eskişehir Aıatürk HAKEMLER; 4// iluyol (6). CengizAkyüz (â), A\kut Gümülü (6) DENtZÜSPOR:/iufrn (6). Cmit(6), Erman (6ı. Hakan (6ı. Yııri föjldk. 75 Ramazan 5) Savaş (6). Mutlu <5), Gürçay <5)(dk. H7 K. Hasan 5). Hasan Çelik (6), Kfilivojev (6). Er- han (5) İSTANBLL BŞ. BELEDİYESİ: Cnai (7). Ufıık (6), Sınan 16). Fevzi (5)(dk. 76Ayhan 5). Soner (6ı. Halil (5j. Bünyamın (6)(dk. 102 hmaıl 5). Zafer (6). Telat (6). Haluk (7). Ebubekir (6j(dk. 69 Cem 6) GOUDk 116 Haluk SARI KARTLAR: Erman (Denizli), Telat ESKİŞEHİR (Cumhuriyet) - Binnci li- ge çikacak son takımı belırleyecek ekstra play-off karşılaşmasında İstanbul Büyükşe- hır Belediyespor. uzatma devresınin bitimı- ne dört dakıka kala Haluk'un attıgı golle Denizlispor'u 1-0 yenerek finale yükselen ilk takim oldu. Erzincanspor - Sakaryaspor Yan fınalde bugün Erzincanspor ile Sa- karyaspor finale çıkma mücadelesı vere- cek. Saat 21.00"de başlayacak ve Ibrahim Aksoy'unyönetecegi karş.ılaşrr.aTRT 1 'den naklen yayımlanacak. Futbolcular huzursuz Trabzon'da iç transfer sancısı ÖMER GÜNER TRABZON - Trabzonspor'da dagılma korkusu. Bordo-Mavili takımda iç trans- ferde bir tek Okan ile anlaşan transfer ko- mitesi.diğeroyuncularileanlaşmanınyol- lannı anyor. Başkan MehmetAliYılınaz'ın "yenisistem*' olarak benimsedeği "fiıtboJ- cuya maç başına iicret" açıklaması futbol- cular arasında hoşnutsuzluk yaratırken. sözleşmesi bıten ve masaya oturacak oyun- culan kara kara düşündürüyor. Kaptan Ogün.Tolunay. NihatAbduHah başta olmak üzere birçok futbolcu bir yan- dan bonservis bedellerinin açıklanacağı 29 Mayıs tarihini beklerken. diğer •'Bizün bir an önce anlaşnıak istiyoruz. Durumtı- muz daha belli değiL bize bir şey söylemi- yorlar. Eğer bizi istemiyorlarsa söylesin- İer" dedıler. Başkan Yılmaz ise "Bu futbolcular ta- kımda direkt oynayan futbolcular, bu sis- remden neden çekiniyoriar*'diye konuştu. Tolunay anlaşamadı Öte vandanTrabzonspor'un lıberosu To- lunay. yönetimin bir yıl için önerdiği 350 bin dolan kabul etmedi. Hafta içinde trans- fer komitesi ile bir kez daha masaya otu- racak olan futbolcu. anlaşamadığı takdir- de satış listesine konulacak. Bir günlüğüne Almanya'ya giden Aziz Yıldınm, ünlü teknik adamdan söz aldı Alman Heynckes belkiHİLMİ TÜRKAY s Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Italyan teknik direktörlerin Tür- kiye've gelmek istememelerini söylemeleri ûzerine rotayı yeni- den Almanya'ya çevirdi. Bir günlüğüne herkesten gizli apar topar Al- manya'ya giden ve burada Real Madrid'in hâ- lâ patronu olarak gözüken Jupp Heync- kes ile görüşme yapan Aziz Yıklınm'ın bu teknik adamla önümüzdeki yıl anlaşmak üze- re prensip anlaşmasına vardığı. ancak Alman çalıştıncının > ine de kendisinden hafta sonu- na kadar süre istedigi ögrenildi Abdullah'ta israrhlar Abdullah spor kamuoyunda şu günlerde günün adamı Kimilerine göre 'Fenerbahçe bu işi çoktan bitirdi". kimilerine göre 'Baş- kan Mehmet Ali Yılmaz, Trabzonlulardan çekinhor ve bu nedenle de işi uzatma vanlısı. Başka bir devişlcTranzon halkının gazeteler- de çıkan haberler sonrasında nabzuıı yoklu- yor.' Fenerbahçe, gerçekten de Abdullah'ta ıs- rarlı. San-Lacivertli kulüp yöneticileri, bu futbolcuya önümüzdeki sezon forma giydi- rebilmek ıçın büyük uğraş veriyorlar. Todor Veseünovic dönemınde San-Lacivertli ekip- le antrenmana çıktıktan sonra 'birkaç yüz bin lira' için Trabzonspor'a kaptınlan mıllı fut- bolcu ile anlaşma sağlanması halinde Bordo- Mavili kulübe 6.5 milyon dolar ve bir futbol- cu. Abdullah'a da 2.5 milyon dolarödenecek. Lıgin sona ermesi ile birlikte tstanbul'a gelen ve bir arkadaşının evine yerleşen Ab- • Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldınm, Italyan teknik direktörlerin Türkiye'ye gelmek istememelerini söylemeleri üzerine rotayı yeniden Almanya'ya çevirdi. Gizli olarak bir günlüğüne Almanya'ya giden Yıldınm, halen Real Madrid'in çalıştıncısı olan Jupp Heynckes ile görüştü. Prensip anlaşmasına vanlan Heynckes'in hafta sonuna kadar süre istediği ögrenildi. Jupp Heynckes - Fenerbahçe'nin yeni adavx dullahdün Mehmet Ali Yılmaz'ınGümüşsu- yu'ndakı bürosuna bir kez daha gelerek baş- kanıyla ıkinci görüşmesini yaptı. Kısa süren görüs,me sonrasında Abdullah, cumartesı gü- nüne kadar yeniden süre ıstediğini söylerken başkan MehmetAli Yılmaz, "Abdullah'ı Tür- kiye'de hiçbir kulübe vermeyecegiınT 'açıkIa- masında bulundu. Ancak Abdullah, Trab- zon'da artık futbol oynamak istemiyor \e kentten aynlacagını dile getiriyor. Abdullah için resmi teklif ise lngiltere birinci ligi ta- kımlanndan geldi. Fakat tngiliz kulüpleri Ab- dullah'ın bonservisini fazla bulduklanndan bu transfere şimdilik bu şartlarla yanaşmıyor- lar. Böyle olunca da Türkiye'de tercihini Fe- nerbahce'den yana kullanacağını söyleyen futbolcunun önümüzdeki sezon San-Laci- vertli takımda top koşturma ihtımali hayli fazla gibi görünüyor. Sergio tamam gibi Bu arada eski teknik direktör Carlos Al- berto Parreira'nın önerdiği isimler arasın- da yer alan Sergio'yu izleyen Engin Verel, yönetime futbolcu ile ılgiliolumlu raporver- di. Suudi Arabistan'ın Katar takımında oy- nayan Brezilyalı futbolcu yann adı gizli tu- tulan ıki yönetici tarafından bir kez daha iz- lenecek. Ikinci kez olumlu görüş belirtilme- si durumunda bu futbolcu hafta sonunda Is- tanbul'a getirilecek ve kendisiyle sözleşme ımzalanacak. Kocaelili Nuri de gûndemde Fenerbahçe'nin kadrosuna önümüzdekj se- zon için transferetmek ıstediği futbolcular ara- sında K.ocaelı'nden Nuri de bulunuyor. Dün sosyal tesislere gelen Nuri, yönetıcilerle bir süre görüşerek bazı konulardan dolayı düşün- me süresi isterken yöneticilerin bu futbolcu- nun bonservisine karşılık Kocaelispor'a H. Ibrahim. K. Saffet'in yanı. sıra funcay, Atiüa \e Taner'den binni önerecekleri belir- tildı. Öte yandan Eskişehirsporlu Haydarda ku- lübe gelerek yönetıcilerle görüştü. Iç trans- ferde ise sözleşmeleri sona eren .4JiNail,Se- lahattin,Fev73\e Benhur ile masaya oturan yö- neticiler, bu futbolcularladakarşılıklı olarak fîkiralışvenşınde.bulundular.Yapılangörüş- meler sonrasında Selahattin'le anlaşmanın saglandığı ögrenildi. Kalkavan ve Soydan listede Başkan Aziz Yıldınm. transfenn yanı sıra haziran ayında yapılacak kongre için de lis- te çalışmalannı sürdürmeye de\am ediyor. Dün kulüp binasına Şadan Kalkav'an ve Selim Soy- dan'ı çağıran Yıldınm'ın. bu iki eski yöne- ticiyle görüştüğü ve her ıkisini de listeye ala- cağı ifade edildi. G. Samv bonservis ücrellerinin açıklanmasını beUiyorTolunay olmazsa yabancı ARİF K1ZILVALIN İç transferde Hakan Şükür'le anla- şıp, Tuga>'la orta noktayı bulamayan Galatasaray. ünlü futbolcu> a alternahf olarak Trabzonsporlu Totunay'la ılgı- lenmeye başladı. Kulüp Başkanı Fa- rukSüren'ın. Hasan Şaş\e Hakan'ın imzaJarından sonra. "Türkiye'de artık flaştransfer \apma\acagız"dcmesıne karşın Ergün Gürsq> un Tolunay için harekete geçtıği ve bu trans- ferin son derece gizli bir bi- çimdeyürütüldüğü ögrenildi. ICulübü ile anlaşamayan To- lunav 'a. "29 Mayıs'a kadar bekle, bonsenis bedelin belli obun. Kulübünie masa>aottı- ruruz" dıye haber \ollayan Sarı-Kırmızılı ekıbin, bu transfer ıçın 5 mıl\on dolan gözden çıkardığı da ögrenil- j o | u n a v dı. Galatasara>. yabancı ov uncu ıçın de çalışmalannı sürdürüyor. Şu an kadro- sunda 3 \abancı bulunan San-Kırmı- zılı ekip. Fılipescu'nun göndenlmesi halinde 2 veni isim transfer edecek. Bu futbolculardan birinın kesinlikle kale- cı olması kararlaştınlırken ılk ısım Ben- fica kalecisı Sergi O>cinik(A Aynca. Lama, Grodas ve adı gizli rutulan bir Kamerunlu kalecı de takip ediliyor. Ümit ve Emre intza atd Galatasaray Ümit \e Emre ile söz- leşme yeniledi. Sezon ortasmda dızin- den ciddi bir amelıyat geçıren Ümit'e 2 vıl için 325 mılyar verilmesi karar- laştınlırken tüm maçlarda oynaması halinde 75 mıfyar lıra da 'maç başı pa- ra'ödeneceğı vurgulandı. Emre'\e\e- rilen para ise açıklanmadı. Terim'in Tuga> ısran Başkan Faruk Süren'le ters düşerek transfer görüşmele- rinidonduranveaılesiyle bır- lıkte Kıbns'a tatile giden Tu- gay ıçın teknik direktör Fatıh Tenm bir kez daha devreye gırdı. Cumhuriyet muhabiri- nin sorulannı yanıtlayan Te- "Cönlömüz Tug» 'ın kajmasın- dan yana. Kalacağmı tahmin cdKoruz. Orta nokta bulunur. O bizim evladı- mız"dedi. Tenm, Eskışehır'dekı play- off maçlannda 2-3 futbolcuyu beğen- dığını, ancak bonservis ücretlerinin art- maması ıçın ısım veremeyeceğını de sövledı. nm. G Ö R Ü Ş / HALtT DERİNGÖR Dolar Hovardasıyız Efsane olmuş. dillerden düşmeyen 50 yıl öncesı Fe- nerbahçe'de transfer ücreti falan yoktu... En değerti fut- bolcunun transferi, okul ücretlerini ödemek ve de ona, bir "takım elbise" almakla gerçekleştirilirdi... Galatasa- ray'da, Beşıktaş'ta da böyteydi. Hiç unutmam, gelmiş geçmiş futbolcuların en büyüklerinden olan Beşiktaşlı merhum Şükrü Gülesin ile Kemal Gülçelik'e, Fener- bahçe, transfer amacıyla biner Türk Lirası ile bırer takım elbise önermişti. Ne var ki o yıllarda Beşiktaşlı Şükrü Gü- lesin. Bülent Esel, Galatasaraylı Bülent Eken, Fener- bahçeli Lefter Küçükandonyadis, Şükrü Ersoy, Can Bartu, Özcan Arkoç, Feridun Bugaker, Ender Gon- ca, Akgün Kaçmaz gibi futbolcular, ftalya, AJmanya, Avus- turya gıbı futbol ülkelerinde futbol oynamışlardı. Uçan kaleci Fenerbahçeli Cihat Arman, Gençlerbirliği'nden Hasan Polat, Beşiktaş'tan Şükrü Gülesin gibi futbolcu- lar da o yıllann Dünya Karmasrna aday olmuşlardı. Şimdilerde ise trilyonlara dudak büken ve mukavele- ye lütfen imza atan futbolcular. Kapıkule'den dışarıya çı- kamıyorlar. Afralanna tafralarına doğrusu hiç diyecek yok. Milli paramız olan Türk Lirası'na bile yüz vermeyip transfer ücretlerini dolar karşılığı olarak istiyorlar. Son günlerde basından izliyoruz. Hakan Şükür 1.5 trilyona ımza atarken, "amatörce duşünmüş"müş\ Öy- le diyor. Meğerse kendisi ne kadar da özveriliymiş! Hak- kı da yok değil! Adam körler diyarında şaşı. Herşeye karşın biryelkovan gibi eskiyetakılıpkalma- mak gerekir. Tek boyutlu dünyadan çok boyutlu dünya- ya ulaştık. Bütün değer yargıları eskiye oranla çok de- ğişti. Bugün statlan dolduran gençlerin bir bölümü, es- kisi gibi futbol izlemeye gitmiyor. Bünyelerini sarmış olan sosyal ve ekonomik çelişkileri bir an olsun unutmak için gidiyorlar. Ştat içinde ve dışında yasalar onlar için pek işlemiyor. Üzerferinde askeri müze gibi her türlü silah bu- lundurabiliyorlar! Zaman zaman birbirlerini yaralıyoriar. Futbolculan, hakemleri, polisleri dövdüklerini görebili- yoruz. Tribünlerde zaman zaman "Allahuekber" sesle- ri gökleri inletiyor Zaman zaman da siyasi partilerin amblemleri dalgalanıyor statlarda. Bir anlamda futbolu bir savaş gibi düşünüyorlar. Işte böyle bir futbol düzeni içerisinde. bundan kısa bir süre önce yetmiş sente muh- taç bir ülke olarak milyon dolar borç alabilmek için bazı ülkelerin kapılannı çalarken şimdi sıradan bir futbolcuya trilyonlar ödüyoruz. Nerede ise dolar hovardalrğı açısın- dan kapitalist ülkeleri solluyoruz. Asgari ücreti hünez40 milyondan yukan çıkartamamış, insanları yaşanır hale getirememiş, Doğu'da çöplükten ekmek toplayan insanlan kurtaramamışız. Ama futbol- culanmıza bir anda trilyonlan ödüyoruz. Bu ne büyük çeliş- ki?.. istanbulspor Tugay seferberliği SporServisi- lstanbulspor. Galatasaray'1a bir türlü anla- şamayan İugay'ı renklerıne baglamak ıçın harekete geçtı. San-Siyahlı ekıbin teknik dı- rektörü Saflet Susic. Galata- saray'dan kopma noktasma ge- len Tugay"ın alınması ıçın ıs- rarettıği için devTeve gıren ge- nel menajer Adnan Sezgin. bu futbolcudan olumlu >anıt al- dı. Tatil yapan Tugay ile tele- fonla görüşen Adnan Sezgin. bonservis bedelının artmama- sı için ünlü futbolcudan 29 May ıs'a kadarsessızkalması- nı istedi. Saffet Susıç. Tu- gay'm oynadığı futbolu çok beğendığını belırterek "Bu fut- bolcu Istanbulspor'da ikinci bahannı >-aşa>acak.Onu daha başanb olacağı liberoda LAnal- ma>i düşünü>orum" dedı Ringde alınan basarılı sonuclar sevinç yarattı Avrupa'yı geçtik sıra olimpiyatta • Türkiye'ye Avrupa Boks Şampiyonasf nda altın madalya kazandıran Gürcistan asıllı Türk boksör Ramazan Pala, "Işte şimdi Türk oldum. Ülkeme böyle b^'ük bir madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Esas hedefim Türk formasıyla olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak" dedi. KEREM KAÇARLAR Ramazan Pala*mn hedefi olimpiyat Parasızlıktan küme düşen takıma işadamı Şank Tara el uzattı İTÜ, 'ENKA'h olduLEVENTYLCELMAN Basketbol'da iTÜ'ye ENKA sahip çıktı. Ilgısizlik ve bunun berabe- rindeki maddi olanaksızlıklar nedeniyle zor günler yaşayan İTÜ 'sponsor' desteğiyie ye- niden eski günlere dönüyor. İTL mezunu sayısız unlünün, hiç destek vermemesi kulübü uçurumun eşigine getirmişti. Milyon dolarlann döndüğü pi- yasada İTÜ'yü ancak, parasal güç ayakta tutabilirdi. Işte bu güç de ENKA'ydı. Prensip an- laşmasına vardığı ENKA ile sponsorluk için imzayahazırla- nan ÎTL' bundan böyle maçla- rına ENKA ITÜ olarak çıka- cak. Bu anlaşmanın perde arka- • Ilgısizlik ve bunun beraberindeki maddi olanaksızlıklar nedeniyle zor günler yaşayan ITU 'sponsor' desteğiyie yeniden eski günlere dönüyor. smdaki isim ise ENKA'nın pat- ronu eski fTÜ 'lü işadamı Şank Tara. Tara. 2 yıl önce maddi so- runlar yaşayan tTÜ için. Raks firması ile görüşerek sponsor olmasmı sağlamıştı. tTÜ, bu anlaşmadan 400 bin doiar al- mıştı. Ancak sezon başmda um- duğunu bulama> an Raks firma- sı desteğini çekince İTC yine ay- nı sorunlarla yüz yüze kalmış- tı Şimdi ise Şank Tara tek ba- şına rrC'yü canlandırmaya ka- rarlı. Eski bir iTÜ'lü olan Yal- çın Granit'in. Şank Tara ile gö- rüşüp maddi destek sağlamak üzere ikna etti. 2jigde müca- dele edecek olan fTÜ'nün bu yıl- lık bütçesinin vaklaşık 600 bin dolarolarak belırlenmesini onay- layan Şank Tara. sponsorluk anlaşmasını ENKA ITÜ fizik- Yunanistan 'da basketbol terörü Yunanistan'da basketbol terörü başkent AtinaJılara korkulu bir gece yaşattı. Panathinaikos'un, ezeli rakibi PAOK'a üstünlük sağlayıp basketbol liginde şampiyon olmasından sonra çoğunluğunu üniversiteli gençlerin oluşturduğu bir grup Panathinaikos taraftan. metnna zarar verirken bazı dükkânlarla yol kenanna park eden araçlara da zarar verdi. (FotogTaf: AP) sel birlikteliğiyle uzun vadede düşünüyor. Şimdi (TÜ'de ılk hedef 1 .lige tekrar çıkabilmek. l.lige çıkacak bir ÎTL'. maddi gücüyle daha büyük atılımlara girebilecek. Tara bu yılkı geliş- melere ve potansiyele göre 1 .lig- deki bir takım için milyon do- larlı rakamlara çıkabilecek. Oyuncu yetiştiren ve kulüp ha- vasını koruyan ITÜ, finansal desteğin artışı durumunda orga- nizasjon birlikteliği yaptığı EN- KA iİe harekete geçebılecek. Bu aşamada tTÜ' nün dikkat- li olması gereken noktalar var. Bırincisi uzun vadede düşünü- len desteği küstünnemeleri ge- rekiyor. Bu nedenle Raks'm ani- den çekilmesıne neden organı- zasyon eksikJiklerine imkân ver- memeliler. Artık basketbol tüm dünyada profesyonel anlamda yaşanıyor. İ lige tekrar dönünce bütçe- leri orta sıralarda >er alacak hat- ta üst sıralan zorlayacak bir se- \ iyeye gelecek. Bü>oik rakam- lann döndüğü bu ortamda bazı amatör zihniyetten sıynlıp da- ha profesyonel düşünmeleri ge- rekecek. Parasızlıktan eldeki oyuncuyu kaçırmak yerine ta- kıma uymayanı gönderip ge- rektigmde transfer yapacaklar. Belki abi-kardeş ilişkisi güzel bir örnek ancak günümüz basket- bolunda ilerleme kaydetmek da- ha büyük düşünmekten geçı- yor. "'Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı fa\ukdan çıkar" tartışması tTÜ'de yaşanacak. Çünkü para gelmedigi için mi amatördüşunülüyoryoksa ama- tör düşündükleri için mi para gelmiyor'1 tTÜ, kendı yapısını bozmadan böyle bıryol ajranm- da bakalım nasıl karar verecek? Bütün alkışlarboksörler için. BeyazRus- va'nınbaşkenti Minsk'tesonaeren32. Bü- yük Erkekler Avrupa Boks Şampiyona- sf nda Avrupa Şampiyonu olan eski adıyla Ramazan Phalıanı. yem adıyla Ramazan Pa- la. Avrupa ikincısı Nurhan Süleynıanoğlu \e ErcflmentAslan ile bronz madalya ka- zanan Sinan Şamil Sam'la elde ettığımız ta- kım halindekı Avrupa üçüncülügünün yan- kılan sürüyor. 1993 yılında Bursa'da yapılan Avrupa Şampiyonasf nda birincilıği kazanan Nur- han Süleymanoğlu'nun ardından Türkiye adına ıkinci kez alnn madal) a kazanan Gür- cü asıllı Türk boksörü Ramazan Pala. "tş- te şimdi Tûrk oldum" dıyerek duygulan- nı dile getirdı. Şubat 1998'deTürk vatan- daşhgma geçen Ramazan. bu tanhten ıtı- baren Türk formasıyla katıldıgı Ahmet Cö- mert Boks Şampıyonası nda bırincilik ka- zanarakdikkatleri üzerine toplamıştı. 1996 Av rupa Boks Şampiyonu da olan 24 y aşın- dakı boksör."Ülkeme böyle büyük bir ma- dalya kazandırdığım için çok mııtluvum. Esas hedefimTürk milli formasıylaolimpi- yat şampiyonlugu kazanmak"dedı. Poğaneli: Sıra olimpiyatta Türk boksunun Avrupa'yı aştığını söy- leyen Boks Federasyonu Başkanı Caner Doğandi. olımpıyatlar ıçın çok ciddi birça- lışma programı içinde olduklannı beline- rek "Avrupa şampiyonasında sporculan- mızın hazır olduğunu gördük. Her birinin performansı bizi memnun etti. Bu çıkışımız devam edecek. S>dne> Olimpiyarlan'nda en az 4-5 madalya kazanacağız"dedı. Yurt- dışında ılk kez bu kadar çok maç kazandık- lannı ifade eden Doganelı, "Boksa8yıl ön- ce 12-13 vaşlannda başlartığımız \e bugün Türkiye şamprvonu olmuş 6 çocuk döviişü- yor. O dönemlerde bize "katil başkan" di- yen bazı insanlan şimdi kendi vicdanlany- la başbaşa bırakıvorum.Avnca bizdenTür- khe'ye gelmek için 300 bin dolar isteyen sonra da bu parayı alama\inca büyük san- sasyon yaratarak kaçan Ahmet Sabri'yi 1996 yıhnda Danimarka'da >enen ve şam- piyon olan Ramazan. bizden bir kunış iste- medenTürk vatandaşlıöna geçmiş>eTürk insanına >akışır bir davramşta buiunmuş- tur~ dıye konuştu. NBA îlk finalist Utah Jazz Spor Servisi - NBA'de ilk finalist Utah Jazz. Son iki yıldır Batı Konferansf nda fi- nalıni oyııayan Utah Jazz, genç ve tecrübe- siz Lakers'ı deplasmanda %-92'lik skorla bir kez daha yenerek 4-0 ile NBA finaline yineadınıyazdırdı. 15te Hserbestatış. 14 ribaunt ve 32 sayı ile oynayan "Postacı" lakaplı Karl Malone gençlere taş çıkarta- rak takımını finale taşıdı. Jeff Hornacek 15. Ostertag 11. Stockton 8 sayı (tamamı son çeyrekte) ve 8 asist. Howard Eisley 9 sayı, 5 asistle L'tah'ı sırtladılar. Lakers'ta direnen isimler ise 38 sayı ile oynayan Sha- quille O'IVeai ile 19 sayı üreten Eddie Jo- nes'du. l'tah 33 faul atışmdan 30'unu sa- yıya çevirirken Lakers ancak 22'sinde isa- bet bulabıldi. Utah geçen yıl finalde Chı- cago Bulls'a 6 maçlık seri sonunda yeni- lerek şampiyonluğu kaçırmıştı. Denizli Fınlandiya yolcusu • Spor Servisi - Milli Takımlar Teknik Direktörii Mustafa Denizli. 2000 Avrupa Futbol Şampıyonası Eleme Grubu'nda (A") Milli Futbol Takımf nın oynadığı takımlan takibe aldı. Denizli, Finlandıya. Almanya ve Kuzey Irlanda'nın özel maçlannı izlemek üzere, yann Finlandiya'nm başkenti Helsınki'yegi'decek. 1998Epirden Plaj Voleybolu • Spor Servisi - Epırden Spor-Müzık Organizasv onu' nun düzenledıSı Epirden Plaj Voleybolu"l998bayanlar Türkıye sensının ılk etabı 5 Haziran'da Bursada başlavacak. Şampi>onanın dı|er etaplan şöyle: 8-10 Haziran Erdek. İ2-14 Haziran Ölüdeniz. 25-27 Haziran Antalya. 29 Haziran-1 Temmuz Demre. 3-5 Temmuz Foça.7 -9 Temmuz Marmaris. 11-13 Temmuz Datça. 15-P Temmuz Ören. 19-21 Temmuz Bodrum, 24-26 Temmuz Lapseki, 27-29 Temmuz Güzelyalı, 31 Temmuz-2 Agustos K. Kumla. 7 -9 Ağustos Kumburgaz, l?-15Ağustos Kılyos. Semih Saygmer İTÜ Şenliği'nde • Spor Servisi - Ounyaca ünlü bilardo ustası Semih Saygıner bugün İstanbul Teknik Ünıversitesf nın düzenledığı şenlıkte-bır gösteri gerçekleştireecek. İTÜ Maslak Kuzey Kampusu Spor Salonu'ndaki özel şov saat 14.00'tebaslayacak Kick-boks Fetih Kupası • Spor Servisi - İstanbul Tozkoparan Spor Salonu'nda 23-24 Mayıs günlerı arasında vapıian bü> r ükler kıck-boks fetıh kupası yanşmalan sonuçlan şöyle: Bayanlar lıght kontact: 55 icılo Yıldız Gürsan, 60 kılo Fatma Koç, 65 kılo Serap Ergene, 71 kilo Kıymet Karpuzoglu.Bayanlar semı- kontact. 50 kılo Mine Çam, 60 kilo Emıne Öztürk, 65 kılo Şoney Aralım Erkekler light kontact: 60 kılo Ali Turan. 67 kilo Fatih Çelık. 71 kıloAtilla Barsaros. Erkekler semi kontact: 60 kılo Ümit Çoraklı, 67 kılo Mehmet Akın. 7 1 kilo Adem Akdoğan, 7 5 kılo Yunus Emre Acar, 81 kilo İsmaıl Çakmaz, 91 kilo Abdurahman Kılıç. anı 91 kıloAbdurahman Aşıkkutlu. Erkekler full- kontact: 54 kılo Halis Başkıl, 57 kılo Hüseyın Ercan. 60 kılo Ömer Çıçek, 63.5 kilo Isa Kars. 67 kılo Hüseyın Tozkaya,7 1 kılo Cengız Bozkurt. 75 kiloSelım Öztürk. 81 kılo Ramazan Bevazyıldız. 91 kılo Murat Ekmekçı, artı 91 Reşit Demiryas. Gökçe 3. kez TSYD Başkanı • Spor Servisi- Türkiye Spor Vazarları Derneği'nin (TSYD) dün yapılan Olagan Geneİ Kurulu'nda tek aday olan Atilla Gökçe. yeniden başkanlığa seçildi. TSYD'nin Levent Tesisleri'nde yapılan kongrede kullanılan 145 geçerli oyun 144"ünü alan Atilla Gökçe. 3. kez TSYD Başkanlığı görevine getirildi. TV'de spor TRT 1 21.00 Sakarya - Er- zıncan (Play-off yan final) l.KOŞL: F: Karakurt( 1), P: Bay Tommy (4), P: Nunşık (3), S: Mırkelam|2). 2.KOŞU:F:Kımv(l).P:Sketch (3). PP: Emıralp(2). S:Thnl!er (5). 3. KOSt: F: Bengihan (2). P: Çıp(3). P Baturlar (1). S: Şen- kız(6). 4 KOSL 1 : F: Ağakaraca (2), P Ka- sımaga (6). PP. Fidantay (4), S. Kö> lüm (1) 5. KOŞl': F: Harbinger (4). P. Blovv Up(6). PP: Sısılıano (2), S:Kurttayf5) 6.KOŞU:F:Mr Destıny(10).P. Çerkezkızı (2). PP: Grand Chıld (I). S:Çımını(4),SS:SamMu- sıc(3). 7.KOŞL: F: Bilgın (4). P: Antep- li |2). PP: Erbaba (9). S: Banaz- bey(3>. Günün Ikilisi 5. Koşu:4'6 Tabela Bahis: 10.2. 1.4.3 ALTILI GANYA\ 2 4 6 4 1 10 2 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog