Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

26 MAYIS 1998 SALI CUMHURİYET SAYFA 15 Kemal Guruz YÖK Başkanı Kemal Gurüz, J Cumhurbaşkanı Suleyman Demırel'in Ukrayna gezısındekı zevat arasındaydı. Esenboğa'da karşılaşınca, hemen "Osman Çakır'ın Ünıversıtesı"nde kurallara aykırı bıçımde dağıtıtan profesörluğü sorduk. Bize, Ondokuz Mayıs Ünıversıtesı Rektörü Osman Çakır'ı savundu; kuraliara aykırı profesorluk verılmedığını soyledı. Profesorluk kadrosu için öngörülen başvuru suresıne uyulmadtğını hatırlattık, Resmı Gazete'deki ilandan, yönetmelıkten, yasadan soz ettik. Hıç tasalanmadı, "Ne olmuşyanı, 15gün yerıne 10 gunde başvuru değertendınlmiş" gıbisınden konuştu. Aklımıza "Anayasa'yı bir kere delmekle bır şey olmaz" mantığı geldı, Türkiye tçın uzulduk. Gezı boyunca Guruz'un keyfının yerınde olduğunu görduk! Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97fctektrontk posta: Deniz.Som@raksnet.com - CHP'de "altm uçgen" devri başlıyormuş... "Altı ok sonunda çope atıldı desenıze!" C umhurbaşkanı Suleyman Demırel ın soy- ledığıne gore Ukrayna gezısı "çok eyı" geç- tı Gezı 200kusurkışılıkkafilenınbeştebı- 1 rını oluşturan bız gazetecıler ıçın de eyı' geçtt bıryandanyedık ıçtık, yattık ote yandan Tur- kıye dekı sel felaketıne ve yakalanan çeteye ılışkın gelışmelen ızledık Uç kışı hanç kafılenın dortte bı- rını oluşturan ışadamları ıçın de gezının "eyı" geç- tığı soylenebılır, onlar da yedı ıçtı yattı Uç ışada mı ıse, yarım saat erken kalkan uçağın peşınden pıst- te koşmalarına karşın Kırım'da kaldı, ıkı gun rotar- la Turkıye ye donebılmek ıçın Sımperopol den tek- rar Kıev yollanna duştu Gezı kafılenm yarısını oluşturan devlet zevatı ıçın de ' eyı' geçtı mı bılın- mez ama geleceğe donuk "eyı mesajlar"ın alınıp verıldığı soylendı çok sayıda anlaşma ımzalandı Ne kı Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonıd Kuchma, Kıev'de peydahlandığı bılınen ayrılıkçı teror orgutu PKK'nın varlığına ılışkın bır şeyler soylemekten ka- Ukrayna'da çındı bu konuda Turkıye ıle aralarında bır sorun ol- madıgını soylemekle yetındı 25 yıllık bır devlet memurunun 100 dolar maaş al- dığı Ukrayna'da ekonomının ayakta durmasının, ba- vul tıcaretınden fuhuş sektorune kadar bır çok alan- da mafyaya bağlı olduğu duşunulurse boylesı bır or- tamdan PKK'nın de nasıbıne duşen payı almaya çalışması normal sayıldı' Demırel'in herfırsattagundemegetırdığı Ceyhan- Samsun boru hattını Ukrayna'ya ıhale etme onerı- sıne Kuchma'nın bır yandan goz kırpıp bır yandan da Rusya'nın tavrına gore davranacaklarını soyle- mesı bağımsızlığını kazanmış bır ulkenın bağımlılı- ğını gostermesı bakımından ılgınçtı Ancak, 450 uyelı parlamentoda dokuz sıyası par- tı ve yanı sıra 114 bağımsız uye ıle ıç sıyasette ıs- tıkrarın sağlanamadığı Ukrayna'da gezının en ılgınç yanı hıç kuşkusuz Başbakan Veleri Pustovoyten- ko'nun çalışmayemeğı sırasında Demırel e anlattı- ğı fıkraydı Demırel ın ıç sıyasete kattığı fıkraları bılerek mı yoksa bılmeden mı anlattı bılınmez, Pustovoyten- ko Ukrayna'dakı sıyası tabloyu şoyle ozetledı "Bır tarafta bır saman yığını var Otekı tarafta da bır saman yığını var Ortada ıkı eşek duruyor ve eşeklenn ayakları bırbırıne bağlı Bırı bır taraftakı samanı yemek ıstıyor, otekı obur taraftakı samanı ye- mek ıstıyor Eşekler bırbırlerını çekıştırmekten bır turlu samana ulaşamıyorlar Halbukı once beraber bır tarafa gıtseler, sonra otekı taraftakı samana geç- seler aç kalmayacaklar ama Ukrayna'dakı sıyaset de boyle ışte" Demırel'e gore Ukrayna gezısı "çok eyı" geçtı Cumbaba oyle dedı Darısı Moldavya'nın başına Ö M Ü R İ L İ K Biz terörü kınıyoruz, onlar kına yakıyor! Omur E Kurum SESSİZSMDASIZ(l) NURİKURTCEBE A Yüksek Yenhm Hattı Erdinç UTKU Aşkın gozu nanKORdur Devlet Tıyatroları kan kaybediyor TOBAV Genel Başkanı Tamer Levent, Konservatuvar Mezunları Derneğı Başkanı Rahmi Dilligil ve Kultur-Sen Ankara Şubesı Başkanı Erhan Gokgucü, Devlet Tıyatroları'nın 1997-1998 sezonunu değerlendırdı "Yoğun davetlı sayısını da katarsak seyırcı oranı yuzde 65'ın uzerıne çıkamadı Plan ve program yoksunluğu nedenıyie bırçok oyun prova sırasında bazıları da oynanma sırasında repertuvardan kaldınldı Kurum ıçınden dokuz rejısore gorev verılmezken, genel mudur tasarrufu ıle kurum dışından beş re]isorle anlaşma yapıldı Rejısorun provadan son temsıle kadar sanatsal yetkısı ve sorumluluğu olduğu hatde, sozlu emırle bır oyunun başrol oyuncusu değıştınldı Turneler, keyfı kararlarla değıştınldı, çok sayıda temsıl seyırcısızlıkten ıptal edıldı Bazı oyunlara gorkemlı galalar duzenlenırken bazılarına basın galası bıle yapılmadı (lan edılen teknık personel sınavları, nedenı açıklanmaksızın belırsız bır tarıhe ertelendı Halen 12 ılde 2 bın 200 kışılık kadrosuyla gorev yapan Devlet Tıyatroları hakkında 19 soruşturma açılan ve bunlardan 12'sı ıncelenıp 9'unda suçlu bulunan Bozkurt Kuruç'un genel mudurluğunde bır sezonu daha kan kaybederek geçırdı" OKUR MEKTUPLARI İletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Türkocoğa Cad. 39/41 Cağaloğlu PK.34334 lstanbul Milli Eğitim Bakanı ' Kemalıst egıtımcıler '20 Ma- yıs'taki Cumhuriyet gazetesinın 15. sayfasındaki 'Turbanlılara Sa- vaş Açtı ve Sonunda başlıklı ya- n\j okuyunca şaşırdık' dıyorlar \masya Mılh Eğıtım Muduru Mus- tafa Seviş'ın gencıhkle şavaştığı ıçın Bakan Hikmet l lu^bay tara- fından gorev den alınmış olması çok ganp Gencıhkle sava^an bır Mtllı Eğı- tım Muduru nun guçlendırılmest gerekırken gore\den alınmasının nedemnı anlavamadık Lmanzkı Sayın Bakan gazetenız aracılığıy- la bır açıklama vapmak lutfunda bulunur Eraeklı Milli Eğitim Muduru \li \slan \slanerer (İstanbul) Ne çok şey istiyorum (!) kterdım kı Turkıye Cumhunvetı Cumhurbaşkanı Ukrayna gezı- sını yanda keserek Turkıye'nın afet bolgesine ıvedılıkle gıtsın va- tandaş benım gıdamdır sozune sadık kalarak onlara moral \enp gö- nullennı fethetsın, ama olmadı Isterdım kı Turkıye Cumhunyetı Başbakanı Galatasaray Kulu- bu'ne \aptığı fasafıso zıyaretı erteleyerek ıvedılıkle afet bolgesıne gıtsın \e afetzede \atandas,lara reklam arasız bırkaç umut verı- cı tumceler kullansın, ama ol- madı tsterdım kı Turkıve C umhu- nyetı Kamutav Başkanı Hikmet Çetin Karadenız'de aldığı yuha- lan ızale etmek ıçın afet bolge- !,ıne zıyarette bulunsun. MZ be nı yuhaladınız ama ben Kamu- ta\ Başkanı olarak sızı her daım kollanm ımajını versın ama ol- madı Isterdım kı CHP Gene! Baş- kanı Deniz Baykal ın Ricky Martin şov yapma yerıne Ge- nel Kurul Toplantisinı ıkı gun sonraya erteleyerek afet bolgesı- ne ıvedılıkle zıy aret etsın, ama ol- madı tsterdım kı, 550 adet Kamu- tay Savlavının Ali Talip Ozde- mir den esınlenerek bır avlık ma- aşlannı afetten en çok etkılenen "Yenıce Beledıyesı nehıbe etsın ama olmadı Uterdım kı Futbolculara tnl- y onlar akıtan kuluplenn bır ara- ya gelerek aralarında para topla- yıp, maç yaparak fınansman ya- ratarak afetten zarar goren bele- dıyelere kannca karannca mısa- lı nakıt saölamaları ama olma- dı lsterdım kı. Bu ulkenın çok zengın ınsanlan aralarında para top- lasınlar afetzedelere nakıt temın etsınler. ama olmadı Ne çok şe\ ıstedım degıl mı1 Eh1 Ne demışler, ısteyenın bır yuzu kara vermeyen 'arap' Mete Apak (İstanbul) Ayıptır ayıp kendılennı Sosyal Demokrat olaraktanıtan. halktn, emekçının, memurun yanında olduğunu soy- îeyenbırpartııun bu yapöğı ay ıp- tff Memleketsel felaketlenyle uğ- raşırken, oradakı ınsanlar e\ sız barksız kalmısken. kalkıp 500 nul- yarlık Kurultay >apmak a> ıptır Bırakin oradakı ınsanlara yar- dım etmeyı, ban televızyondan seyretseler de utansalar 500 mıl- yarlık kurultay yapmaya Seçım zamanı oy ıstemeye gı- derkr, dahadoğurusu oy ıstemek değıl de, 1 mılyarlıkmılletvekılı maaş.ı ıstemeye Bızım halkımiz da 'Aziz Ne- sİDİn dediği gibi' olduğundan onlara oy \enyor Ben bır aydın olarak utanıyo- rum, kahroluyorum Pekı ya onlar'' Ayşeu (Bursa) KarsHa Kültür Kıyımı Kars'ta 10 yûzyılda ınşa edılen ve uzennde bırçok kabartmalar ve ıçmde sanat şahesen sayılabıkn freskler olan Havarıler Kılısesı camı- yeçevnhyor Bu konu, mahallı basında sadece 2-3 saürla geçıştınldı Insanhğın Evrensel kultur örneklennden bın olan bu gotık kıhse ca- mıye çevnlmemelıdır Yörede ıhttyaçtan fazla sayıda camı vardır Ay- nca bu karar ırkçı, şenatçı bır kafanın urunudur Çağdaş Atatürk Türkıyesı'nde bu tur yaklaşımlar e\Tensellığe za- rar \enr İbkat Mılletvekıh Metın Gurdere'nın Kars ı zıyaretı sırasın- da 1877-78 Osmanh-Rus Savaşı sırasında atalarının goç ettıklennı soylemesı ve Kars'a bırşeyler yapmak amacıyla bu konunun gunde- •me getumesı yetkılüen de harekete geçırdı VakıflarGenelMüduriuğü'nımKarsMüftuluğu ne burayı de\Tedıp ödenek göndermesıyle ınşaat neredeyse tamamlanmak uzeredır Bu- rası camı yenne sanat galensı ya da müze olabılırdı Saym Kultur Ba- kanı bu konuda soz vermıştı Bu sözû tutulmadı Yıne de umutlu ol- mak ıstıyoruz tsmet Kurugol (Kars) HAYTANLAR is M t/L a LGEÇ ÇİZGtLİK KİMİL W4S4JMCI HARBİ SEMtH PORO\ BULUT BEBEK M/UY çlfrçl benım de bt balonu oldu MIRMIRLAR IĞIRDI KAK TARİHTE BUGÜN MIMTAZARIKA\ 26 Mayıs ABANT O£PR£MI! 1957 'DE BUGUU, 8OLU, ASANr, OueCE )fe MUDU&VU ÇEtfBeS/HPE ŞIPOETLI Blft DBPG6M OIDU SABAH SAATS.SO'DA BAfLAYAH SALLAUTIlAJS, BlZMÇ sueecEK VE YOBeve çoz. ZAGA/Z \/eee - BuYUfıC yiKlMI MUDU&JU VE KâYLEMi GĞISMUÇ- TU 4 2 /t>f/A///V YAÇAMI/VI Ylr/eDlĞl DEPGEM- £1/ Y/KILMJŞ, 11OO £1/ HASAEA UĞGA- HAyi/AAJ tCAYg/ OA AZ DEiŞ/LD/ J DEP&EM- UgAL<K PARA YA/ZP/Mf yAPtL/>BlLMESf lSTe İCAtJUU TXSA/StS/ G& , Dûzcc 'de ykı/ayı su depacuiui dunı - GÖRÜŞ FARUK PEKIN B8de Galiba Epeyce de Sosyalizm Vardı! Toplumumuzun genel karakterıstığı sanırım "bel- lek zayıflığı" Genelı de, ayrıntıyı da unutmak Ma- yıs 68 30 yıldonumunde anıhyor Herkes, tum medya, '68 den soz edıyor Zaten yıllardır dunya- nın hemen her yerınde nostaljıyle soz edılıyordu Bu- gunun uslanmış, o gunlenn gozupek gençlen ıflı-, harla anılıyordu Çunku onlar ımkânsız gorunenı he- defiemışlerdı "Gerçekçı ol ımkânsızı ıste" demış- lerdı 1968'de dunya çalkalanmıştı Belkı de Avrupa'yı sarsan 1848 devrımlerınden sonra ılk kez bır "glo- bai" etkınlık soz konusuydu Ama yenı globalızm- de '68 ın bazı unlu haşarı çocukları resmı guçlere "danışman" olacaktı Şımdı Turkıye de 68 yıne gundem konusu An- cak o gunler oıraz farklı anlatılıyor Bır kere '68'ı yal- nızca "Mayıs '68" olarak algılamamak gerekır '68 Turkıye ozelınde 12 Mart 1971 darbesı oncesının son yıllarıdır O yıllar 28 Nısan 1960'tan çok "farklı koşullara sahıptır Koprunun altından çok sular ak- mıştır 1961'de Turkıye işçı Partısı (TİP) kurulmuş, 1965 te 15 mılletvekılı ıle TBMM'de temsıl edılmış, 1967'de DİSK kurulmuş, "sosyalizm" onemlı bır soylem olmuş Sosyalızmın klasıklerı yayımlanma- ya başlanmış "ATUT mu, Turkıye'de feodalıte var mft" konuları hararetle tartışılmış Ve Turkıye'de "antıemperyalızm", "antıfaşızm" sloganlarının yanı sıra, "sosyalizm" dıyenlerın sayısı oldukça artmış Evet '68 de Turkıye unıversıte gençlıgı hareketlı- lığı dunya ıle buluştu Ancak'68 ertesı dunyadave Turkıye'de farklı yaşandı Bır Fransa ya da Alman- ya, Turkıye'nın yaşadıklarını yaşamadı Onların bu- yukçoğunluğu 15-16 Hazıran'ı, 12 Mart darbesını DGM genel grevını, 1 Mayıs 1977'yı 20 Mart faşız- me ıhtar eylemını 12 Eylul darbesını yaşamadılar 30 yıl sonra '68 ı değeriendırırken bu genış çerçe- ve unutulmamalı Dığer yandan 68 gençlıgı yalnızca Samsun-An- kara yuruyuşunu ya da unıversıte ışgallerını ger- çekleştırmedı 1968 yılında çok sayıda fabrıkada grev ve tşgal olayları yaşanmış, topraksız ve az top- raklı koyluler toprak ışgal etmışlerdı Bu koylulerın yanında, fabrıka kapılarında devrımcı gençler de vardı Aralarında bugun herkesın sahıp çıkmada yarıştığı Denız Gezmış de vardı (Denızler ABD as- kerlerını kaçırdıklarında ıse o donemdeyalnız bıra- kılacaklardı) Işçıler "bağımsızlık", "demokrası" ta- leplerının yanı sıra "sosyalizm" ıstıyorlardı O fabrıkaların kapısında ışçılere, tarla ışgallerın- de koylulere destek veren gençlerın çoğu 12 Mart sonrasında antıemperyalızm"den değıl "sosya- tem"den yargılandılar hukum gıydıler (TCK 141, 142, M-L olarak yorumlanan 146 ıle) işçılerden, koylulerden "şıkâyetı olanlann" bunun hesabını dev- rımcı gençlıkten sorduğu gunlerı nıye unutuyoruz'' 1964 sonrasında değışık orgutlerde yonetıcılık yapmış 1967'den sonra DİSK ıçınde bulunmuş, 1971'de 2, 1978 de 3 yıl hapıs yatmış bır kışı ola- rak Turkıye toplumsal mucadeleler tarıhının en sı- cak gunlerını yakından yaşadım 1868 de Turkıye'de toplumsal sıyası etkınlıkte yalnızca oğrencı gençlık yoktu ışçıler, koyluler de vardı Belkı artık soylemekten kaçınıyoruz ama soy- lem olarak "sosyalizm" de vardı '68'lı olmanın olçusu nedır? 68 yuruyuşlerıne, mıtınglenne bınlerce genç katılıyordu Hepsı de ken- dı adına '68'lı ıdı '68'h olmayı 12 Mart sonrasında kı ışkence gormuşluğe, hapıste yatmaya da bagla- mıyorum Ama şımdı 30 yıl sonra bazı kışılerın '68'ı kendılerıne gore tanımlamalarının da doğru olma- yacağını duşunuyorum Aynca 68'lıler nıçın ozel bır "'68'// kımlığı"ne gereksınım duysunlar kı' Gunumuzde '68'ın medyatıklığı Batı'dan gelme, Turkıye kokenlı değıl Turkıye kokenlı olsa mayıs ayı vurgulanmaz en azından '78'lıler dışlanmazdı 78'lıler nerede'' Onlar 1988'de de 68'lılerce anıl- madı O kardeşlerımız çok daha buyuk acılar yaşa- dılar 12 Eylul sonrasında onlann arasında kalan on- laıia aynı koşullan yaşayan az sayıdakı 68 lıden bı- rı olarak şunu belırtmelıyım kı, onlann trajedısı çok daha buyuktu 68'lıler olarak onları ne çabuk unut- tuk^ '68 bır saman alevı mıydı'? Sureklılığı yok muy- du'? 78'lıler '68 lılere saygıda kusur etmedıler Ve hıçbır zaman "Nerede geçmışle, kendılenyle hesap- laşmaları, nıçın şu anda aramızda yoklar" dıye sor- madılar 68 oncesınde ve sonrasında Nâzım'ın dedığı gıbı "Beraber yaşandı, dovuşuldu beraber, ancak herkes kendı payına oldu" 68'ı yanlış çızgılerde ıdealıze etmenın kımseye yaran olmaz 68 gençlıgı yalnızca unıversıte genç- lığınden oluşmuyordu, ışçı ve koylulen de kapsıyor- du Genel soylem de yalnızca "antıemperyalızm" ya da "antıfaşızm" değıldı Bu soylemde, kımse alın- masın ama, galiba epeyce de "sosyalizm ' vardı Bunu soylemekten nıye çekınelım 7 Unutmayalım kı, "buyuk ınsanhğın" macerası henuz sona ermedı BULMACA SOLDANSAĞ4: 1/ Bır tısmın ıçınde bulundu- 1 ğu duzgun de- ^ vım ya da de- vımsızlık duru- 3 munun surup , gıtmesı. atalet 2/Kalon "Alı- 5 ve - - Kadın oyuncumuz 3/ 6 Doktor 4/ Sa- 7 hıp BIT $evın fıvatını artır- 8 ma Samarvum „ elementının sım- gesi 5/ Av takvımının vedıncı ayı Yuce 6/ Tanrı va yalvarma Burhan— Gazetecı ve vazarımız II Vıla- yet Ikı tarla arasinda- kı smır Asya'dabırul- ke 8/ Jo'hn 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 S u R U S E P E T U R E M I | O L E V E T 1 R E 1A R A | TT ;A M 1 | M R E N 1Y E L V E' 1 s A B E T 1A S L A 10 T IA K S i M A N | T 1 F O K E R E V i D E S 1 2 3 4 Stein- 5 beck'ın dılımıze de çe\ - 6 rılmış bır romanı Rey j 9/ Hazıvlık soruşturma- sı sonunda savcının ka- " mu davası açmak ıçın 9 mahkemeve \erdığı vazı YUKARIDVN AŞAĞIYA: 1/Hekımhktekullanılanma- vı çıçeklıbırbıtkı 2/Antmetıkte bırkuvvetın derecesını veren sayı Asya da bır başkent 3/Murekkebı kurutmak la kullanılan ınce kum Kalbiyumun sımgesı llkelben- lık 4/Cılız zavıf Kars ındogusundakıunlue^kıçağken- tı 5/ Tutun t ıdelenm ortmek w,ın kullanılan hasir v a da ot tan ortu 6/ \ahudılık'te kutsal buvoı zarlarına > a da çubuk lannavenlenad Kuçukmağara 7/Sert bır n,kı Bırhaber ajansının sımgesı 8/ Hububat tozu Kavak sporunda bır yanşturu 9/ Donızettı Paşa'nın besteledığı CHmanlıdev- letınm 1828-1819 vılları arasındakı resmı nıar^ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog