Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26MAYIS1998SALI 10 EKONOM Cumhuriyet Altını (bin TL) 1 6 . 5 0 0 1 6 . 5 0 0 16.450 16.450 16.400 16.400 18Mayıs 19 20 21 22 2S D o t a r {serbest pfyasa satış) 255.000 253.500 254.000 19 BORSA (1. SEANS) a mm lass focefe lopıı; tat «2J. rlWÜ KfenÇaftfl «IttbMt WMBCÎMI[[) HtoMtf :-3A<s BI/kMHıSUZU Mfart W Sek:6oron K M i T M ü sm 58003 JSSCmsıas I 7 i ç b t ! MDnMfTm IP9 OtaHDttng OKOltM ttfhto MUIM. ;• :soc ssuu. «Erttpt IHUUH 9K MtattnM IHFMtaı 18T3«antBnas 5.900 I * g tsmafaı M1 TJjBartus ryr î « r a 146 tzocsn 15* m KlaMM •62 Krsa te 1İ250 36300 ı* 181 Multoı 1 i S m h M I M t 71 «HtoMIMhı W «Mf KM « D g n VOMaSMîıbr* 1 M İ 59=e*n -'aOC 2 3 1 2-33C îia 5-.3CC İİM tilSI 11751 M1M ı» IM tıa ımm ie !M 20 İ.S/4.M SM » a UM m.M ?5X 2TJS 2'500 2z36H fM LM I.» UflH SjOO 8DC : 5 X "İ3ÎM IM İM t M 272M.M IM i» IS 5JX 5 7 T3C STX 22300 '3J0C j« 1900C * 3 0 C M.M 14SM USM BM 71M 71M 72M 111!M 36500 373ÛC 37DDC 15İ34J0C •m m m ttum ım ım ım tımm İ M 12» 1.* 1H.M •33CC '3TS 325C 5^4564 3250C 32 SE 3£.5X £239: 2.S ;İ5t 2.M B4K.M İİM «1» II'a 1J21M l « IM IM 1«.M nm HM ua ıam 12 75i İİM 11M 1S7İM 24?» SM lim UM0 MM nm usi ımm !B 147? 1475 1C1M İİM H M 14M SM4P SM İ7M 21M ı rs • soo • n İM m SB .~«2 İ.H a 5: İİM JJ7S Î9-4 554C '922 14217! 71C (« 150C S K 100C «JOC :<;s 2si5c 2<İOC 2iM] BRI * # S5CCÛ0 35C50C I H 4M SM 2.151 1 1 J I S « M 36C 4'SCC 2/54 30C nm 29 M2S 11» iss ; s 14 M 15» 11 a KM «S )(M NM vm 56300 59 OOC ÎH İM 3ÜC 9i] I5ÛC <17S m iM S'I 3TC i52ü)c icaooo İM ( * IM I» <İ5C 4 73C JO0 ^ 7 5 17750 18250 HM !IM m 25J00 ÜTJ0C »5İ 111M 325C -İ3"3CC «19 UM.M 1751 1SM IM U « M M J « M 2H IİIM UM ımm !M 1S3IM sis ımm 14M 11SM HM ID4M 2ÎM 11 ."IM S.» 'İİ50 S * "0C3CC " 1 3 0 C 7M L« «303 563C 14251 14751 SM İM 4.M M 2X0 ;20 2SK 2830 BM IM ıa m •S50C 7500 S.H H» H M «.M 6603 6 1 ıa tM nm um vm riTSi fi.M M M HM S M 3SJCC 435U UM am 2"5C '32S1 SM « M I! 78 14251 ıa 7M IM İİM ıa 1SM « M 33,500 4 ' i X 52J0C TSJ3 9J0C SS03 ;JX S'OC CM 44M «M 41M ıa -m •rjs •3,30c ı* ııa l « İJI 21» S2S İM İM 3600 Î8S 'i"5 'SK IM m 21» J1M « . » 11251 :3CC -30C 33OC I3X 51M E M 'İM '77» ıes ı * İİM İİM tM ıa &ÛOC 2 T 000 ••m ' M 4M 5M 112» IC.753 JM 7M 82» 1! ?S SM sa J850C 3 8 3 1 İM SM IM )M 01M fiUİ -503 123OC s» rm 1JO0 ' 3 5 0 4 I i 30C İM IW «M ıa 5600C 5100C 2530C 2'5OÜ "DODOC ' 3 X C 36OT 3650C B» 1!TI İİ33C Î3Î0C S» SM IM IM C5ÛC 125CO 295 30S 3OC0CO :!ÛC '62S 1 9 IM İM 111» ••« 117SI SM S M 3tK 3-JOO 5300 350C 2.4S 2.175 "<X "500 İM i * 43Ü 43BC o ; 1'm ••JOC 119 )M 11M İ İ M 33500 34 500 12 "58 13750 M M İM İ M XM Î7M I7M R M IM HM 5'0C 5.900 1 9 IS5 IM IM 4a ım rm sm mm vm ıa nsı İ İ M 1 1 » •1300 M H 13-» 4530 ııa 12.* "25X rSOC 1.79 135Ü: ?M r<x 155JCO IM I» 46C0 ısc •3300 0 M İM 14XC İM TC0O3 2179 ıta E3O3 5300 1479 SM < » 2325 UM I.17S 71S1M 1650C 3'5630C İ İ M 1SIJKJ7S 11J9 1JBM (600 243000 1375c mxx m SS'UM 14» I111M 71İ5I 111M BM 9İ71M HM 1M7M 39503 I3654J3 a.» mz 1300C ' 3 1 3 C nsa n»m 14J» 1171M m IMM ta IMK KM 74£M 177İM ' mx »»M 334 30C 386J0C J11M .177IM 15J1S.Û0C •rıxc 594JP00 mm 4İ41M rar UM 21: [03 27SM 1SM ema ' 756 000 96730C THE 34.M IJİ •5530C 95SC 33X HM 41.M 179 '251 İH 129 24*9 SM t» 201 SM «03 HM 1 1 M 1 M itM I» 24 XC 7M 4JI 'csr 7M •551 i» 39DCC SM 17* M M •1'S ••'50 3 27M 30C 2.SS 42tC İM İM 57U00 27500 D133C 36330 H m IM «30C 300 30C •:ş3 im HM 117SI SM I M «2K :4O6M "7ÎM UM S154 29 »MM İ5C30! 4tM 14H.M 2I7M B.M 1S56ojû3 2JB'»5t e-ş" 1 30c 1 tPM 3236000C aı.M mm 9KSKT 3S0CC »£119 tum 2I71M 4MM 1411IM 3100C 1SIM H425B1 -2*1-5» 114M 'sooe IS8M 0 23M 6C33S66Î 1S7M 3ZD54MC emm 452SS1 ''*• H f f l M 2694-S- 198 30C SSOT •C950X •383 D30 mm 562O0C H 571M •İX» 526«5X 2.2B.M 1MJ» 121M S7M 17MM 833C I'SDOO im 147İMM '2X .'S30C m 3 265300 SULM 1İ7I ım '9304 52 533 ÎIJ7 1IMS I M 21JB 1320 219! 2IJ7I 1457 UJI7 2l« •35 nm 45f 362 27» 4" 9-; 24 522 25'55 &M »771 17)4 SB1 2.7J7 !5İ 1497 IM 1SB4 11541 •sm »04 Üİ2Î 179 sc 179 9J2 152İ64 US IM •!C 1 9 H49 1111 '4 358 S43! "36:' 21171 110 im 6481 53?. 14K7 İN 4Jt :23 2İW 87» 2,174 6686 '3727 LW 11« 21M İ 2 » J1İ7I 36 ~ a» •3]r Bif ııa 479 7M m a» 4C72J 155333 3J4' :J65 430 «7« 17» 2İ58 1.70 1UI HM i * 4 İ f i 3BS IT UM iisi 53T -•97- »ai (te 1 8 1 xnı 187 2658C 74J) 4M CJ" ; « •843" Sffl 39'"S 5,57) ım s a 217 11 TS ••-62 3 27214 1J23 2.2* 4ze I.17S 22İK l « r 's 26 Tf 36 042 185K 12521 5o«2 5J7I 479 ıTİ 296T0 3 -' •5B7 I S IM •!B2 S7O 1J9 2.57J "İS3 0 'İÎ35C '1300 5838325 B5M «269O30 3JH lifiM 11.29 Î.11M 33530* »ta -3XC T6C-D00 a 1J72M ıa IS»M XSI 1KM I7M 3T2M IM İİM 5700 SİS4300 •E300 5650OS !M 72KM !M 21CM 4.M SftlM SM K M 111 I711M IIM ıriM ••Xt 624 M 13750 'Î6300 !2JS 1 mm •7 50C 2 40' "53 270396 '••37 ! f ? I S 11154 IJJ4' •••42 112 12« »)(• «172 İN 5"5Î 606L 12» »41 4SK rn 114172 1121 1 3 « "434 •4S39 12J<4 •1432 BORSA (2. SEANS) a MJIYB iaas lısstSea* fcet El 1-â» E» IdMi 21İ5C 339 tara 26 WT S*S> OCJMsr 331 AredoıSUZl îK4«asranr KIM1V1LİM J2- « 73E Baı}faş 035 S^ff SCBr* 9 « Ç M t a s f ı S a . J4"3ossaTcSr 3«Braa 056 Rrwaıg T3I Crt 5S DGSCra 36'Çrta=f Mfmm 1TC ^ 242! OOSAfjcrÇra* SOİC MW*U »Jl SjOC 8J00 ;• «tsgcrta 13XC ji: 4ıs. Ip4k Oouna i i 313 * a -9303 ' 4 5 » -130C Ş 3 ' J T C" A«u û a m e n u v 0 T 3)3 3900 310C 020 AatcSj» 192K ;• Mmöz 3251 4İO0 2425C '1D0C 24-5C 24İ5C ••"« 1490: 2tiOC -rî I'OOO 430 M İJOO 4'XC 24İK S3X 3£xt -3;<C 1119 30»: 4-50 E30C ÎM 2BK '455: 2X( İ25C »M -6S0C rSOf 5E30S : -5; SOC ij33C '52.5» K M H 121 063 C B f H S { # M w a 4âX * " * 255C 183OC N.M IIM 540C 2C75O SUO 1J25 6JD0 5300 H'S 5300 4&' 2C25 2750 IJ7İ 15.5» UM •1250 IM 13TC 540C 63 000 J-50C 3E5O9 C3M 335ffi 14İ5C 4750 •:ox ' SEC •530C 'Sâao: 53OC 4-0ffi 175ı] 12.500 375C 3J00 24 75C :53C I M İ M t "25 870C 12000 29000 15 75C 59CC SC3CC "ÎX0 tE5£ HM •S2 26 00C -IX •CM 1850C 5J0C £003 :600 ^ 224'130C 3S"qtowsB 940000 « T i a O ' -5C 1)79 4B ) » TOmtt MEÛSrt*. •53 B K '09 E 1" FacBFirans '12 f s t s k r r y j r ' h f r r s f r s a i K 19 U t r-aj 1303 2325 430 5 a» 233CO ı«C 2'a mocc 3633C •8S)] cst 3350C İ~X 4U 4210 •5J50 34CO 1 1 S İ M IM .•050C 219 4JI '3C0 2SS.M 133C 85OC $jc •.coo '61 VenjsHoUnç 36.530 1 C M ) J7JV 310 •ılt 303 İM ifSütaU* W l n n •63 M m 7! ınuu y 77Wpa -BIKîTO MIİKU •95 Parear 1SC0Û 3'S0 13J00 - 5 X -3T0 2İ5C -:53C 2CrsC 2-Î53 213CC 113C " T C "25: 9.500 9 7 X 9530 2.35C 2.45: 237! 35İX 36SJ3 355»: fiJSt 2179 2179 6.SJJ 5SX t D j 83DC Î 3 I 340C 8TC 9'OC SJOO ua 3.» 149 1Î-5C '3MC '-Xt 5400 iTC 55K 18İ0C 1ÎÎ53 -851 •4CJ30S '«3X -4000: ?:000 72.300 - 2 0 X 3653C 3ÖO0 365X oi33K '•83K le'uaı İ33570C S2.K IMM 204610 •4-4'5C »3725 I23I71M 2:-5CC : & ••m S5S2 2.393 35-35 21^4 t S " S4C- 332E 6'"J2OC 4)38300 CS5J8" 280C rs M50 İS IJTSt '1250 2800 235C 1,"İ5C '0"5S tüf. 4600 2İÛ0 24«C •3X0 '1M 24İ5C 250D3 2430C 24 .-a 45C 153C •355C 4İ5Î 2533C 26J0C •K '900 •075C "50C <40C 46OC H m .io: 2iix 22750 24500 2425J 255» 35500 365CC .3a :3X H79 İ İ M tfHöt 55C.IK JTT 483C 5800 SK 218 'M £JAI İ.C3L •4150 -4-5C 1350 2.300 •450C '5000 1530 14 JOC İ50C 15JK 2'OOC 2"SX 5530C 57000 3ü. 375C 90C 8 1 : I3H0C '5530 JİOC "SOC uoo rx •47505 •5253: 6.400 6 1 İ M İ M 4550 <65C 2403 2.830 l'"5C 'İÎ50 K M M M 5SJS 530C H M 14.» 540: 5ST Ö80CÛC "CODC !SO0 8 3 C 1J00 'B53 iM S4K İ200 5400 14050 'tSD 5*X E.3O3 435C Jtt 2.000 Z : T £ 2S0C 1 T C 32DDC Ü5CC ICS ! B "t üX •£ "5: 1S79 İ İ M 11 JOC " 5 0 3 IM IM •120 14«C :Xİ &4DC 13500 T4JM 20S» ÜS 60X0 (3J0C 3C5OC J J 50C 3850C 40COC 3S00C 3850C •2 •50 1125C 32503 315X 470C 4850 •JK 8D3C 155CC 17J0O 3650C 3S5CC •52İX 155300 SS30 37C 5"X ^90C fljX 44500 «OOC 41500 TC "5Î 12J50 '3M 365C İ T 5C :i5S 330C Î4İ53 2530C 54K >T IM 4M IM :a •625 1725 85CO 8.330 •'50C 7501 28İOC 3CÛCC 5TC 5 9 X 365C 40ût 56J0C 6O1OOC ÜJCC 1"50C •SC T : 17M » M :E5C m 11750 ?M 13İ5C 450C STt •30B 2*25C 475 •3 ı-SO 25503 'J75 11750 445C m 4650C 2333C 24-50 3J3ÛC 33OC 11Jİ 540.000 •ITJ3 5800 2.M «a 1J9 •625 S6X "SK .1330 H50C ;~C Jİ50 ÎM ••5GCC S3C RM SIO 2Î53C 26XC T rc j30 -*x I85C 5000 4303 •Ü2S 1B"5C -C503 "403 '60C 7403 1800C - 3 5 1 11S0C 5'30 530: 5IX 36D3C 3900C 36ÜC :5DI 5DC 55CC 350. m 3 1 : 3 : •500 ' : 3 K ••-% nm )2M UM V ) î 2Î50C 27:00 •2'5 1325 '300 2İ5C 2325 2/5C 41JC 4 J X J15£ S8O3 90OC S3O3 2X0 3XC Z.TC 4350 4453 44ÖC 55J30 5E3D3 56.3OC 2L5O0 2"500 26.30C 69C0CO XX S9C0CC MjCC şfTjoo 35DB "53C •E'50 — 5 0 2JCB '253C '2503 32 OCC 33İX 3230C 561 5 1 -50C ıa ıa la «ıffi 42.J0C 4CMJ MM XI JCM I53OC -3:J -ı250 •ao 350c "joc ÎTCC 'cjm î9oc 1179 12 M 1İ.M SM SM I M 1M 1975 1 » 29.0CC 3d5X 2S30C J^C i-ff -M ım m fm "-00 •«: '233 6403 6 M ÎKİ 119 3 IM a » M 27IMJ 27IM •10 "İ5Î ' 35C •30c asos a« i'S Îİ53 1'53 CS3 -'25C " 3 0 0 SM J4.M !4M •225: 3JCC 12™ 3-: tZ ("3 3-X 33ÛC . " 5 0 35ÜOC A503 36300 I-M « M HM 5000 3'OC 90OC £500 5900 ; ~ j : ':'5C 'E:50 '5)1 '30 -303 -2S 14» IM ıa 4'5C 45D0 430C J'JCC 32.503 r53C 160CEC 165K ECLOO 305; 3-5: 1 '00 13 OOC "3500 13253 11J0C " 5 0 0 11250 '3253 14900 •;7» r T0 12.25! 1-5C 33İ18J6C 2.673JCD 2İT3C 5 ."'400: ScifflC 4'r3Cö 5'315X 4ÖU0C 3794 0X 464 30C •4c'35 -13K «325 36" 2496-t 1154 18360 31J8İ 2964 I0J35 4.566 2î24t <1Z* 24582 24 ij" •475 •3826 sm 'JB1 "055 4 46E m25 OOC 33"M 2Iİ660OC •16&OD0 35IC .Kİ5C ;JÎ4.M nje :t 0X 542.916 222 3CC 539412J ÜBIM 46945 2538 24.801 3E3EC 5863 •J5C •453C •4DT •5TC 55000 37bû 900 13İ50 ım ;ıc 153330 5İ0C IM 46CC 240C <em 6900DD fac SM 530 sTC 4fiC ;O5 2650 32.OC !4M 1S.M •İ50 171 •ÎSt. :XC 11TD «a 6-000 •-30C 3S5OB 36500 'İM 333CC 4"5C T 3CC İ3SJ0C 154000 2966930 2952.300 8^7 JOC •01300 4 34E.ÜO0 33'JOC 4ITJ04 14396 1998 •5552 2 ' 2 2 55475 3667 953 13223 •6î4 E - " '•'343 344 OOC O7KM •3345 3110 •O2OM0 ı -İ3CC 21TM 2<94300 12!» "âDT •296.413 S2İ66 r"XC 25.24 »W '464SİO0C I42S IF 248C -37{ S * 6"3S U133 5*31 336 D00 2389Î4' 5Û4JO8 492.000 SJ5J.779 •3J08J72 2404JCC SİI4M 2.a30C MI.9LE 373330 «IM " a JOC 2SJTJK 44.577000 1EO30 23291300 E-3J0C fSB-JI." 34'0CC J9J0C '52500 96CC ÎTC «500 4C.O00 • - : ; 12 SOC 3İO3 '465000 2536C0Û3 31334.00C •419022 Î&9SD0C an '319 Ü58 1260 14.306 1374 I9i: 28? 267- 1-6306 K1< '•i'3 ta 13.523 İ2'ü •4J6C 2123 1 613» 3'a 59'33 38-97 1254? 35 r 13302 47Eo '649 1«.1« 4Î/J0! 3SJS6 42Sİ5Û '53,426 3S24 5325 43 T 40855 ı"2E 125J? 232C.30C 39014 - • 7 3 5 0 •2S-30C -40CC 4419CO3 S'OOC ^ 682 1ICH7 45a 142 T3 1,B7 ••JKJOC 'ss: •O6730C 5642 25-353D0 ••"13 Ta'25 29096 "66M 15TJ :«1H 5T2 JZJ'MC 3B650C 59'36 4SM JM9J0O asjoo 335JÛC '0685X00 13241D0C TcJCC T30C 457441 J5830CC EÛE'OOC '.35 1SST 26 K •339 4^9 1C3B9 -4f •B.-96 5'35 36İ76 5564 : " 1 28 m 53-428 57502350 '1656 2SOI: 'İ9S 233 4 " 1 ÎB42 5ET 2S825 12147 32614 :649 197 f J H MJS! ':.~D 1553 ' X 33'S 11777 S1C ıa 295'i :;s 2İ7I •1"! £j : 4411 '33S SB1 35603 35--U3D 2188 OOC 451-M: ":-3DX 563Cİ84 596900 •S'JOO 21Qj<* 1496<J)00 (46300 J1430C i- "300 7S71M CUİ45CC 266300." 2İ4CÜC0 4'3S30C "'2İ0C M M 4J47M Î4S.D3 D1K711 £i,-53I ımM isra» •7357 300 2 "51 "E KM 2X0® 355IC ! J4'5JX •724OX mm 335 30C ' 554-000 t T « S 669 OOC 1 2 6 - I5JIIM 1711 :565xc 4ii; 2İ51Ü) 3 1 322 M 162,434 E 7 53323 3!6S 690 JJC ' ^ 3 6 135-330 " : 4 6 21'OOC 13746 M633K '1393 ITSK -'35f 20 21 22 25 M s r k lserbest pıyasa sattş) 144.500 143.500 «42.750 143.100 18Mayıs 19 20 21 22 25 79 1 8 M a y ? s Gecelik fePo<>/nf OMMM<7 69 69 19 20 faizler {%) 2 1 2 2 84 I-O 13 i 25 Borsada geçen hafta ISMayıs 19 20 31 22 25 4150 puan direncini aşmakta zorlanan bileşik endeks satışlarla geriledi Borsada sıloşık seyirEkonomi Senisi - Dar bır aralıkta harekeieden İstanbul Menkul Kıymet- ler Borsası'nda (tMKB) beklentısız- lık vatinmcılann keyfını kaçınyor Işlem hacmının duşiık olduğu borsa- da bıleşık endeks dun bınncı seansı 18 puan artışla 4126 puandan tamam- larken ikmcı seansta gelen satışlarla 4077 puana geriledi Para pıyasasın- dakı \ergı \e maaş odemelennden olu^an Turk Lırası sıki!;iklı|] faız oranJanuzenndebaskıjaratıyor Bor- sada beklentisLzlık \ e ışlem hacmının 39 tnlvon lıra duze\ mdeolması yuk- selışı engellıyor Darbıraralıgasıkı- şan borsa bıleşık endeksı geçen haf- ta ortasından bu yana aşamadığı 4150 dırencını dun ılk seansta 4157 ıfe aş- masına karşın satış baskısımn etkısıy- legevşedı Hıssebazındaalımlannya- pıldığı borsada dennlığı olmayan hıs- selerde yukselışler yasanırken, özel- leştırme beklentılennın kamu hısse- lennde yarattığı bır mıktar alım en- deksın daha da genlemesine engel oluyor Beklentısızlık ıçınde olan borsa yatınmcısı gozunü hafta ıçındeyapı- lacak Yıhnaz-B^kjlgörüşmesıneçe- vınrken. hazıran ayı başmda açıkla- nacak enflasvon rakamı ve Hazme'nın istanbul Menkul Kıymetler Borsası uzun vadede kazandırdı Milyon yatır milyar olsun Borsanın uzun vadeh "mflyoner" yatınmcısı ştmdi- leıde "mi^anter" oJdu. 1995 başında 100 miiyon lira- Iık Aktaş Etektnk hissesı alanlar, bu yıl başmda yakla- şık 23 milyar lıralık hıssesenedımn sahıbı oldu. Bu, do- Iarbazında43.6katlıkbirartışı ıfadeediyor. Yıllar itibanyla bakıldığinda. feorsada son yıllann CTflaşhıssesi Aktaş'ın yüicselişinm gerçekten parmak ısırtacak nitelıkte olduğu görülüyor AA'nın hab<îrine göre. hısse 95 yılı sonunda yüzde 589, !996 sonunda yüzde 375.1997yılı sonunda iseyüzde6O3'lük bırar- tışgösteterekınanılmaz birperformanssergiledı. Bor- sada son ûç yıhn flaş hısselennden bin de Pımaş oldu. Üç yıJ art arda çok yûksek perfonnans gösteren hıs- seye yapılan 100 milyon lirahk yatınm 9 milyar 382 mıTyon lira olarak geri dönerken, dolar bazında hisse senedi 17 2 katiık bir artış gösterdi. Borsanın îokomotıfi vesongünlerdeözelfeştırmeıle gündeme gelen Iş Bankası C hısse senederi de yatı- nmcısmı faziasıyla sevindırdı. Iş C'ye! 995 yıhnda ya- tınlan 100 milyon lira, 1998 yıl başında 8 milyar417 milyon lira olarak gen döndü Bu hısse senedınin do- lar bazli artışı 16.3 katı buldu. Bu hısseleri, 1995 yı- lmda yapılan 100milyon lıralık yatınmın 8 milyar 282 mılyon lıraya yiiJcseldığı Enka Holdıng. 3 mılyar 618 milyon lıra olan Yapı Kredi ve 3 milyar 614 milyar li- raya çıkan Millıyet Gazetecilik hısselen takıp ettı. borçlanma programıv Ia bırlıkte ıyım- serbıratmosfenn jakalanabıleceği be- lırtılıyor Faizyüksek Para pıvasasında >a^anan Turk Lı- rası sıkışıklığı faız oranlan ûzennde baskıvıvükseltıvor SSK. emeklı ma- aşian ve vergı ödemelen nedenıyle TL ıhtıyacının arttığı pıyasada gecelik faız oranı stopajsız repoda vuzde 82- 84, siopajlı repoda ıseyüzde 86-89 ara- !ıfında gerçekleşıyor Bankalar ara- sı pıyasada ıse ışlemler genel olarak üstsınırolanyüzde 79düzeyınden ger- çekleştınlıyor. Bono ve tahvıl pıya- sasında ıse hafta ortasında Hazıne'nın yuklu ödemesı nedenıyle para sıkışık- lığının ortadan kalkacağı beklentısı- ne bağlı olarak faız oranlannda bır mıktargevşemeyaşandı. V ıllık bıle- şık faız oranlan yuzde 97 düzeyınden yuzde 94.5-95 leregenledı Enyoğun ışlem gören 27 Ocak vadelı bonoda yıllık bıleşık faız yuzde 95 6. I ~> Şu- bat vadelı bono ıse yüzde 95.41 ora- nındagerçekleştı Şirketin hisseleri birincil piyasada aracı kurumlara satılarak yapılacak lıalka arzı da farkh Ekonomi Servisi - Halka ve çalışanına satılarak ozelleştırmede farkh bır model olan Karabuk Demır Çelık Işletmesı'nın (Kardemır). halka arzında da farklı bır yontem denenecek Kardemırın halka arzı birincil pıyasa- da aracı kurumlara yapılacak Sermayesını 20 tnlyon lıraya çıkararak 1 tnlvon lırasını halka arz edecek olan Kardemır'de uzun zamandır alışılandan farklı bırprosedür izlenecek. Şirketin hısse se- netlen 1-10 Hazıran tanhlen arasında bınncı pıyasada aracı kurumlara satılacak Bu süre zarfında Kardemir hissesı ısteyen ya- tınmcılar. çahştıklan aracı kuruma başvurarak kendı adlanna hıssealmasını rsteyecekler 09.00- 09 45 saatlen arasında ışlem yapılan bınncıl pt- yasada aracı kurumJara satış tamamJandıktan son- ra şırket hisselen borsaya kote edılmesının ar- Ortaklık yapısı HafkaArz Hısse Turu AGrutnj B Grubu CGrubu D Grubu Ortak Tuaı Çalışanlar Sanayıcıler Esnaf Halk ve Emeklı Kışı Sayısı 5858 405 270 6241 Once I % I 51.79 24.57 1.17 22.47 Soira ( v r 1 49.20 21.35 1.11 23.34 dından ulusal pazarda ışlem görmeye bgşlaya- cak Tum aracı kurumlann aracı olacaği halka ar- zı Tdrk Ekonomi Bankası tek başına gerçekleş- tırecek. TEB Kurumsal Finansman sen'isınden alınan bıigıye gore hısse senedi 2000 lıradan pı- yasaya sunuiacak Ancak bu sabıt fıyat olmayacak ve bınncıl pı- yasada farklı fiyattan ışlem yapılabılecek. 10 gün- luk halka arz dönemınde hısse senetlen- nın değen yuzde 10 düşup çıkabılecek Yüzde 51 arz edilecek Halka arz hısselen. çalışan ve halkın elındeki hısselerde oldugu gıbı herhangı bırayncalık taşımayacak Yüzde 5'ı hal- ka arz edilecek şirketin ortakiık yapısın- da ıse çalışanlann payj yüzde 51.79'dan yüzde 49 2've düşecek Karabük ve Safranbolu Sarıayı ve Tıcaret Oda- sı uvelennın yuzde 24 57'lıkpayı halka arz son- rası yuzde 21 35"e ınerken Karabuk ve Safran- bolu Esnaf Derneğı üyelerınin payı yüzde 1.17'den. yüzde 111e ve yöre halkı ve emek- lılenn payı yüzde 22 47'den yüzde 23. 34'e dü- şecek. Toplam 12 bin 7 74 ortağı olan Kardemır'de hıçbır ortağın pav 1 yüzde 1 '1 geçemivor BORSA Ks»Sewdı Mftmı İBhMMTnı aiteB » P a r U »telk 236 Pc*^ffi ;•; R ^ & O T S 2T Sdrtajvsar ;•? &QŞ 2?1|Mal 221SCK3} 224 SixrcP3T\ü, a rwunw« SS Sftflta&Ks 227 Tıc Tılra Hrt 29 bftagnt 225 T> T jtKr mmm23- 'asaı 233 rrîHjss1 9 İ TıfııHmnW FMI 27i7 FfbfObTıvtf 23| TtyniFıJff ?H Tms&rtMiif Mteı Z«rnfeto?«hi(Ytıı) »İİİHMga SIHHIralMen S BWQMMM1 S3 şrtilnîıi Al UWUnSaM 05 tUFiHalr S7VM SS htf Trtw 81 W»M)bitf KZ TlŞMTtMt 26* tsaş 2S ^ ttitastm M Tw Rrti VI Ûrt (1- İKtkl upm, S2O3 2SM IJN 17JM am 33OC IM :3C t M "jjor 7 H -5M İ M N7SI I2R r"5t •25OC ) « İ M m§"3C U50C •£"5ü İİM 12 M 3 "51 ııa £200 2175 3S 28003 SM 4230C '"53X 11M » M SM İ45C ' 2 i » ın 12« 3M ım ım4O5CE 7M M M tssa 1S£I IM 13 M CM IMt 5 7» a» 351 1129 i ) ü i m am2C2S SM Sl :EJ Vapı <pad ^al Otftenu310 I M SEANS) .£» Z1M "2X İM ım nm•"50 İM •4"S »m mj i 14 Tİ İM m •2İSC ; "3C İM 2M * 450C S5ÛC 11» 12 M )M nsı £100 î f f l 1325i 275)0 "303 4CÜ00 HS0C İİM ».» 571 «5C 10İÎ0 'a 1 » IM İ M m212! 405X m mm1STI 'SSpi IM 1129 42M 179 in HSN 3.251 14 M İİM 127S 9 M 2COO0 SM I I 30C IJ* fı 329 H » İM 1129 2129 İ7I • 'SC 7ÎM "xC İM 3J5C I İ S İM 1729 17* '•2X1 ~3X İM IBI 1 4"5C •3B0C İİM 127» IM 11M 6«0C 2M ISjCO 29 I C 3330 46J30 •8CM KJ9 « » I M 4600 12 "s. 1BS İM I4H 41M ;a 212S rxc IM PIM ı;» 1İM IM i m «M İM V yX İM » M İ M 1479 1179 IÜS «M 20 5X İ1R M Ş-û I7R 2 KM -'SC 14» İ M 1129 .129 38CC IM •^53 0M 'J*5ûC T M 'dx 3M ım 1 2.5ûC sKT İM 2.M •İ.5ÛC •a»«,79 U.» 4JI İİM 621 2JJ5 28 oo: 4 M •75300 117» « M SM 4330 û££ IM 121 IM I I I 2a 218 < » ; ı« (71M K79 1fJ» !M 1379 CM 3M 3*x İM MM 3M 14M ın SIM Î3CC İ M a31 171 s*Mra '& \*m 2.J153CC 127S.11 42S.M IMM » M '•£300 2.MM 29C3K i f l i M ' 8 8 5 OOC 7.SM M H M 35M2.M 1111S.M 4il5,âÛC '90İOC 5 "56.000 usm 12M.M •507300 61 JOC I M M ' » . M 17IM 1SEM 115430C J t « S em 3283000 231321) "«300 T3CC MiniM PSJH «a» "1S62İ46 21177 M "I77M 7OM 1521 f i 1İİYM ! K M 1172 M S » nm1S1İM 1 K M WM 42KM 2MM Ti'JX < « • MJ« f » M mmH M «U15.I1I IBJÜ 1200 Dtt 17SS.K 7MM 963 OOC t21M 1988 »ort Fıyıt Sİ15 3X SC7 ırr ım 21M 315 İM S T •XBt '—•~2 "ra nns 1İM 1417 2128 '1482 5.8O1 IBI İ.744 2 4^9 •Sfi' 11154 12X1 İ M İİM 5'S8 2JB1 •"ÜK 28 aa 7935 4" 72 •TuS 11* «.M İC3 4 451 U526 1M UM IJS1 2M 2125 42SB 1171 « K 17 BJ 1S29 117? 1191 C f l l 3H1 ' "S6 SS' sxi 34H 11S2S 11132 IJM 9M2 25264 Sff nK 1(17 BORSA HtsstSenedı & P n r ffffnlı 2KPMMT-V 2S3Pr»6 2(MPrarStl 205Pı«l>] 206Ptfwr 3? *vtTetati 31 ifffcfftıtfrft 209 PesöOfe ."DfiAKS 3" Rart Fransal lûr 212 ftavSçra ?14S)WT]Mjott 21- SitfiPaatara 22C TîrtwS»Csr 22 SoKâB fflimc 225 Scrms f-üanent 2% S M H Ö J O 229T3tfaw« 23C'actt)ara 233 TfBKJaı 234 T J U M B U I S 236 ToasCtonûbrFat ^3J TsoşOıoricıet 235 Topr* Faoonnç Î4I TFI4M Çj— 2*1 T -3rSu« Hcöng IC-3KE 243 TırtDerrCtte/n 2-MT^âs C^3 T/ıac fefcstf 2^6 T tmeksTdoS'Y» 2r Tüoraş jsj T-r -as F^FOOI* ?fl USAf 25' 1/aTanrır.jter 253 Uş»Sff3"* 25* UzriUdGraSasp)! 255 Viuf Bnanssl Kir S i M i i 25" >aT0 5i<mt# 2€2 Yajartarn ?S tauş 264 ^jBŞ 2£ '3P Kral SjrMs 26? / »toedVat ı>t 267 YXI <raı ya ûrt ı> 2«rxa (2. SEANS) 0«t.ı W»ı«j 21X0 l» aaoc 1Î25C 21250 :sr İM fS29 6SJ0D •C75O3 7900 1900 5İ5C İ M T"QX 871 2IM '2.500 530C 3601} 2.300 §700 HM 1353C •5750 •2500 !>M 11 ooc 6203 2J75 1325C 28300 7900 « M ( 7 5 OOC 1İ75S CJCC 5.3)3 430C %aX 3353 9*r 4'X 2_9SG 2125 C5ÖD a a İ 7 I M H » Sİ5C 3 0 •3"5Û 41033 39CC us sa: 34011 İ M 14.500 1)79 •îî 59030 2JJE 5X0 »3 mi 900 sroc El 22.İC I1« SJI 6.TD ' 7 "5[ 2101 j 6 x IM 1S29 £XC •CtiOS "SC 3.650 I4.53C 171 e.503 İÜCC 379 •?xp ]60D 33CC 265C !6X 14.» r;5u 15300 •2İ50 4JM I;SJC 2275 'S"^C 265ÛC 7J0C a» •T500 1-50D 3330C 5"3C 43S «M ' i î l 3250 32D3 4D0C 2"5C 15"5 39CO3 "300 M M «.» •EJCO İ2D0 '325C 42M î ' î İİM 5"X 33 MC İ M 13,500 1129 1325 57 0X 2İİJ0Û 5TC 300 £0 B.50C A IM »M 1300 •S50C 2^250 '3X İM İİM aar i:"3Cc 5OOC İ750 'trjoo ıa1730O 5"X 2179 '2 "9 5J00 3 5İ3C 2"5C 8TD İİM •B"50 '6^0 1275S 4,41 10T0 6İ00 2.375 '325C 29 Xt S(K «M 17"50C 11 "5C 4C500 S9CC •303 l'M "J5C 3350 3400 4150 3250 23» 4S50C 323C « M İJSt T J Û C 340C İM 43,C0D amCİU 34ÜCC İ M 14MC 21M •4£C 53 OOC 2u25J EOCC S30 900 330C 2Î.3CC İM SM 3.T0 '*25C 2 ' 0 1 6a: i 1 » •s» 65.10) '35.M 77K 3850 •4"5C ıa•6.500 8K 21» '20K 5"X 34iX] 2650 860C 15M ••,500 i£250 '2İ5O 4.» "050C «OOC 2J0C 19003 2f5l30 7S0C «M '7=X0 •İ75O 33X0 • K 4150 11» 3CC 335C 9203 4103 2750 2300 3Sİ00 • j M MM tr» 525! 9333 3aC <2D0C 339: 1!» 580C 3330C İİM '3.750 21M 13K 5£3X 2C0CC 59CC 92C K S5O3 lüen '433.4' 1KM 44f» 5O7BD0O 5«COT 3S3OG : &-XIC SIM 15.4 3.300 <?'4X0 23EOI 2.36S.1CC İ55400C 2S471M 27 5J4jf] 4642JCO »KM 5795358 889EJ0D 5452.5S 429C3CC 66300 1375.DS 65O3C ITSCSOC 6,43«O(1C 741M '443 000 1522 3« 22.696,65" 23E.O0O 1J-'7M '311400 2I74M !483X 1564'300 581 OOC -nooc 3 756OOC «I71M '362*30 132CÛ00 57ı:O30 "'433CC '2574 30(1 6C6'a67O •256-5ÛC m,M I I I I M ":42.M3 S262Î 37230C 4K30C 55340» 1211M \*30C 1.Ü1M 232î^s a ı 5T42ST 3664 ta 134501 2223CB36 3.382-31 1012.CO3 "3C330 M9S8 S>" lül tm =,785 •5'P 21S 3"r in 15» « r 'C4 6J1 " "?j :sti 14 "44 ın •£.•; .-"j 2İ«' -2S3S iöi" 944" 2"" •ö:i 14.79 *".966 1622: 12J6" m':£4* 1 3 Z336 83X roe "5"5 a» ••553 3Sİ22 5 "36 413 11T fî'e 1313 3.IX 40f4 2.9-: 23- İ8K" M7I7 ntn - •C'i ( .-5SC •C^S İ3T6 13^4 :"?" \33£ )M •4G3? '93X ' J6" 2CCC 3*4 3S2 M E R K E Z B A N K A S I K U R L A R I 2 6 M A Y I S 1 9 9 8 CİNSJ 1 ABD Ddan 1 Alman Markı 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şılını 1 Yunan Drahmısı 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Yem Israıl Şekelı 1 Fransız Frangı 1 Fın Marto<ası 1 Urdun Dınan 1 Hollanda Flonnı 11ngıliz Sterlını 1 Sunye Lırası 1 Irianda Urasi 11spanyo! Pezetası 1 Rumen Leyı 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 1 Iran Rıyalı lOOItalyanüretı 1 Japon Yenı 1 Bulgar Levası 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınarı 1 Avrupa Para Bınmı 1 Luksemburg Frangı 1 Norveç Kronu 1 Portekız Eskudosu 1 S Arab'Stan Rıyalı AL1Ş 253 980 143,800 158.520 20 463 6 961 37 752 42 853 46,839 127 470 413 140 362,240 1687 32 754 172 310 14 495 1850 175,330 823,180 281 910 6,961 33 994 1,399 67 923 DÖVİZ SATIŞ 255,210 144,490 159,560 20,543 7 005 37 938 43 099 47 552 128,250 415.300 364 060 1 701 33 095 173 420 14,655 1,862 176,120 834 020 284 410 7 005 34 223 1 411 68 045 AUŞ 253,680 143,630 157,300 20 412 817 6,944 37,612 66.195 42,746 46 666 306 980 127150 412,640 2 750 358,620 1,681 20 32,633 171,880 45 14 423 1,839 51 174,240 802,770 6.874 33,868 1,382 67,074 EFEKTİF SATIŞ 255,850 144,780 161.160 20,594 840 7.023 38,082 69 590 43 207 47,733 346,170 128.570 416,340 4,125 367,700 1,707 30 33.221 173,850 68 14.747 1,874 76 177,230 855,040 7.093 34,353 1,429 68,896 Çaya yüzde 35 zam yapıfdı • Ekonomi Servisi - Çay İşletmelen Genel Müdürlüğü, kuru ça> ın perakende satış fiyatlanna yüzde 30 43 ıle yüzde 35 85 arasında değışen oraniarda zam yaptı Yapilan son zamlarla 100 gram Kamelya çayı 90 bin lıradan 120 bin lıraya. 100 gramlık. Tunst çayı 115 bin lıradan 150 bm lıraya. 1 kıloluk Kamelya çayı 835 bin lıradan 1 milyon 125 bin Iıraya. 1 kiloluk Tunst çayı da 1 milyon 70 bin lıradan 1 milyon 435 bin lıraya yukseldı. bveç ticareî heyeti Türkiye'de • İSTANBLL(AA)-lsveç Sanavı \e Tıcaret Bakanlığı Müsteşan Yvonne Gustafsson başkanlığında bırgrup Isveçli işadamı dün, Tiırk Sanayıcılen \e tşadamları Derneğrnı (TÜSfAD)zıyaretettı Turkıye ıle Isveç arasındakı tıcan ılışkılen^elıştırmek amacıyla Turkıye "de bulunan heyet. bugün ve vann Ankara'da temaslarda bulunacak Heyette. Türkjye'de yatınmlarda bulunan ABB. Adtranz. Enccson. Volvo gıbı şırketlenn yonetıcılen. Isveç bankalannın vetkılılen ve tsveç Dış Kredıler Garantı Kurulu Ba^kanı bulunuyor. 20 dolarlıklar yenilendi • CHICAGO(AA)- Venılenen IOOve5O dolarlıklardan sonra Amenka'nm en populer parası olan 20 dolarlık banknotlardataklıt edılemeyecek şekılde yenilendi Andrew Jackson'un portresı bulunan yenı dolarlarda. Jacson'm vuzunün genldığı espnsını yapan Amerıkalı ılgılıler. 5 onemlı değışıklığın. paranın taklıt edılmesının zorlaştıracağmı açikladılar. SERBEST DÖVİZ 25 MAYIS 1998 CfNSl AUŞ SATIŞ ABDDola/ı AlmanMariu Isvıçre Frangı Fransz Fraogj Hollanda Flonnı Ingıiız Sterlını SMb Rıyalı Avüsturya Şılını 10OİÜİ üretı 254200 144100 172250 42800 127400 413000 67200 20400 U500 255000 144600 173000 43100 128000 415000 68000 20500 14700 ÇAPRAZ KURLAR 1ı ABDDolan 17663 UmnMaıiı 15995 12 423 36 435 6 7271 5.9215 5 3670 19900 150 05 77115 14716 1741 50 137 08 1 4491 36 435 7 4573 180 87 3 7506 1 Kuveyf 0. 1 Sterlin- 11rlanrfa L. 1ECU: 1SOR: 1 SOR: Avustralya Dolan Avusturya Şılını Belçıka Frangı Danımarka Kronu Fransız Frangı Fın Martkası Hollanda Florıni ispanyol Pezetası Isveç Kronu Isvıçre Frangı Italyan Lıretı Japon Yenı Kanada Dolan Luksemburg Frangı Norveç Kronu Portekız Eskudosu S Arabıstan Rıyalı 3 2683 ABD Doları 1 6273 ABD Dolan 1 4265 ABD Doları 1 1144 ABD Dolan 1 3411 ABD Dolan 342 260 BÖLGESEL PAZAR 1 «ıtauama 7SM X2 *trvj«Çcy-« ""53 Od jpıfl 3 JÛC M E H a l ^ İ 7 M 055 HatSçcrta 6000 Mklmm I M 3C" .»ıcio Rnrsa» ;ır I M -5X 53ü] »m 3 1M -SOC GÖZALTI PAZARI «1 I M E M u t l » ! "IN XC J^ıs»ı 1525C 3C3 Frsr P^amz Cdi *0 [Dit-sanBeşY*» 19CC 305 SC*S* 225C •« Ma3C 0 2125 SEANS EM •SOu. "JM ıa 5S00 711 UOOO 3 CM ' "53 33DC 71M C ıa im • » 14 75C c ::x SMnSIBH C M 532 OCC ;i37 55e em ; 11«.» l & ' i 1"674 3«g İ M 0 1J22 :SCC 2SRUYei998 ISGM 6000 I 1965000 72Ü 14 791 0 217- 2. SEANS ! Wjres S.H İU) &%«<£}» " l l I"2İ • ta i II 24 İJOTU 1 « K* as43m ut i« riMuı ıa m REPOPfYASAS) Emısym 938 trtyon 862 mıi>ar L Intatartdaızlar78.75-79 X G Ü I M I |Slopa|SE) Repo »8444 GünUt (Stopafl Repa %3867 35 Gunıı» FteK %7S 50 î'*Bi M -lü S i« ALTIN %Ş3t 23^bıtoı Mayaraltn »HUYB1998 ÜJJ '.«'! I £ 'İJS IG3JG '"€ uı uu uı SM M H M SB !T u uı ısmo '«SMX 1 S 3 9 M Î9900CGC 'JS)ÛK 24"00O' 12«SC '4443SJ YATIRIM FONLARI 25 MAYIS 1998 Gun/ük Değ % ATİPİFOMLAB İJ Bx*i Hısse fv Iş Bank. Ifırak For IşBar* DeöşlwFoı k-tertMtiKArıpCjrma H*tank A Ta a p p ğş 5«SK t ' f ı Kar-a = GeakATfiHısseSe KaoıalATo3eJj«aıF T A T İ D Ş Intf Yat Hısse Fco ıfflsat*rpDeJs«aıF Garyt A T ıc< Kan'S For Sart 4 T p Değış»»- F Esrank A To De^stsr nct A T» Hısse r<r VIO' A *ıpı Malt Kururni F *Kv ilol*tiS«« F T S F 2.22881 1252-13 206610 Î9O«2 3OB99 19096 16032 2 S3638 • 330)21 906397 29?-2 "50"5 -1954 17404 1T31 1İ252 1334574 Ostenk A Tt» Kame Fcn eltmSS O t » A r O J l f 1?6«I41?6«I4 68317 M9003Ö 3046M 2665J'S 124399- M19I 5106U 7'02i 35926 331246 191090 B2«0C 1734J 478910 306274 72568 157028 6*2422 33348 st»»Arp<OjJşlB>ıf aşartankATp Değçket A r D İ %firansArwD OJ Sıgorta A T Z/aa(« Tıp D HaJkFc'3 Pamuktaı* A T p C«JşW Emaktank Hısse SenetJı = FEıaktankCe6ş«erF Str-er Karr^ Fon EJB F= n 2 Kâtonma A Toı De^şk»'F CteıfFniCteıfFoi Dmr Yat A T(> Deşşter Turtaunlı Hsse Set«t For TSKBATıp.Değısnen'o'- AKbank A Tp Oeğısten Rm r«st»A~ıpteseFon te A Tp Kama Fon t)«ro HsseS<redF •;j;Mr. A Tcı 3«f K^ÇOK* Kama Foo K«car* Hısse Foo Şa» SgortaflzsfFor Goba A ' p D«^s*»ı Fon Korfe: Ya: AT rp Kar-ıa F TEBDTEBDeğıs^ T EB Kır-ıa» "EB Yat Değışken A Kırtbartc A Tp Kama Fcr AranattfF Hak A Tp De^şder ttru Ş A T C ^ k Öyartjı 1 E^JcbaşıATıp.Do5i5k»ı 868EO5 23X13 347» rO23 7332'9 "2593 318985 629K 20928 134S20 12590' 157503 56515 81816 '"762 019 0 0' 343 3 59 C 61 C 55 08^ 035 D 69 3 W ^ 96 c« 0 51 0«" -O 25 034 OJ? 026 1 02 '02 C96 C 34 a 53 -0 05 3.29 -C53 C3' 024 011 3 75 -0 2- 03' O4« "25 0 2B -O 09 0-3 029 019 0 SS 0 49 : «S 015 0.59 0 75 051 0 53 0 56 0 23 06' 014 030 025 017 IşıkATcıHsseFor Atfa A "p< Değışke^ Fonu E/g«ı=(r1 Yaîınn' Fın 3s£şkefı F&-«j Tacı» A Tıp Kanna Fon Stratej A Degışker F Iş Vat Oe5ış«en For Osrrat* Karrs Fcr Halk S^ora Cteeı Fon EGSATcıKarmaFai S3SVaLATj>KamaF«ı E G S S D F A8NAmn>KartiaF TAIBYaanmDeJştaıAF totaSOf 60235 '1327 32232 49610 29456 31VO 323'5 30514 33442 ^5"40 1256" 32302 21963 2162ı 210O3 1399C 12644 12563 21867 '5946 toş^Oz 19643 DenzbankATipıOeŞşfcen 11581 BTİPİFONLAR ^ Bar< Jkn For 4427244 4 Ban< Oe^şkar Fw "30283 If Ban« Yabancı M K. Fonu 397309 ls8a/ikJafMwSc«3Fo- I508S41 Intsrtank B T p Dağışken 1865435 Wertaı*8Tpl*tFotı 414698 lesal B Tipı TaM 8<w 2330881 tosatBTıpÛsJJIıaıF 2643754 GarartıBTflıTatımlFon 5522620 Garant B Tıp Urt Fo" '389OS0 Gsrant B Tip Katna Fon 1202211 Garant M K. Deg^üen Rx- 157151 Estank BTp DeğlşMr 3218689 Estank B Tp Kama Fon 1022936 YKBBTpükrFon 4581923 YKBBToDe^şûnFon 3380567 YKB B Tp TaM Bono Fcn 1662489 YKBBTpYab M Kıym F 1409606 YKYBrıpUotFon 26278 YKYBTp Tannl-Bof0 Fon,. 281 "8 l/aWTa-»«ve Bono Fonu 8523874 VaMDeğışKanFon 16S5987 VaiofYacancıMenKulFonu 1072985 VaBfUlotFon 743975 Vatof B Tpı Kama For 16685 ûşSar* B Tp Degçnen F 4099781 YasarM"* B Ttf, DüJşlMn 996622 Yaşamartı Ljkü Fon 81377 F»ıaraBnpıTalıv#-8ono Î369156 FınansBTpMışknFon '563039 FınansBrpıljtolRnı. -40764' Zıraal B TIK Deşşken For 1994094 0 16 043 023 0J6 039 048 0 40 152 086 105 037 038 031 " 31 C61 014 06- 0 55 065 028 011 064 06* 051 047 022 -&53 060 C5C 0 46 125 0 6' 046 116 044 C63 053 0 02 0 55 058 055 080 0 T 3 061 :u Zıraal E Tp t k r Fon 19$S1O4 086 Zraaita-t 1800574 0 6- HaHFoni 21<«64« ZX Ha* For 1 120967- .146 PamjK B Tıp LKJt Fon 1655033 C 61 PamJkBTpDeJşnsnFai -260680 034 fTiatear» Tawl-Bono fanu 2136682 04S EMaktank Oe&fcar Fon 663659 0 47 ETüataar* ütot Fon 2200766 105 Suner Değı^cer Fon 321234 C30 SonerıiKFön 1S961 C5S SumerTahviBonoForaj 187W 0 6 ' Egefon-' 'D'77-7 063 KaikrınaBTİpiDegışteıF 12S96-6 0 73 OemrFon? 792258 043 DemrVatBT(>Degış«en 14052 062 TarçFcjo-i '344974 0 63 TanşFon-2 501T S 3 67 "ırtlar* Taftv « Sooc fo 51536 -C 51 Eofon 11B9653 0 01 4603- 0 56 4E529S 06C ?32926 :te 286241 G57 22 7 556 S6f 35428 049 •5836 CX 36Î02: 0 4' 45153 049 128412 0 6 ' '5970 061 73358 060 23973 041 83577 050 39-77 0 06 23229 0 52 2341- 362 136928 063 32392 CS3 78992 0 63 38621 0.53 55906 062 616-3 0 44 15337 06O 41629 0 58 26806 0 60 Afttank e Tp Ceğçnsn F AMaa* 8 Tp TamiJ-taj TeksM B Tıp Üt1 For. TeMMBTcDe^ışjıerCcr A-a 8r p Tahv* Bono F s.^re &g 8 Tah-ı 3crv Koçbank Tafivl Bono Fof KorfaBTıpıDegçKenFon Kentbank Tah«-8onc Fonu MtemaCfF-2 «tema«F3 Şekef 6 Tp l»ş»er f 3- OyateaikB'oı je^ıç»»- E^acfaaşı 6 Tıp Değtşken Ettofes B Tıp De^şMr F SVB Deıjşiıen Fonu Gecfc B Tip Tanw-Bonc F Ebnofcrffe&kenFa- Kapial B Tıp Değışkaı - K Yaorr- B Tco Ö»*şkB- Toprak B Tıp. Değış»»! «% 2 L».sa 8 Te Oej for ışıka' B Ta Yafcarıcı Men Alfa B Tt> OeÇfrer Foou Yaorm = B Deöjşken Fon Ba-^ınüf B T p Degrsky F OsmajılTahvılSonoFMi EOS B T,p TahvJ Bcnc Fon A8N Amrc Değı$4ten Fo- TAB Yaüran De^ışk»! B F Mıdand Bank B Tıp, Değış* ı'urtbank B TICM Değ^kan c Osıısar* B Toı öeg>şk«r : Î 3 7 9 0.20 •1499 066 23'ÜO 0 53 24892 0 78 2189- 050 psse :37 18612 CJ6 14S58 039 15805 0m 13543 0J6 11188 0.28
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog