Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 25 MAYIS 1998 PA2ARTESİ Müzelerimiz ve Geleceği Ş E N İ Z A T İ K Arkeolojı \e Arkeologlar Dernegı htanbul Şb Bşk I COM' un(Internatıonal Councel of Mu seums) 17-25 Hazıran 1962'deNeuc- hatel de duzenlenen sempozyumunda müze araştırma koruma eğıtım ve kultur etkınlıklen olarak uç ışleve sahıp bır kurumolaraktanımlanmaktadır "Müzekül- turel ve büımsel öneme sahıp nesnelerden ohışan koleksrvonlan ınceleme. eğıOm veeğ- lendırme amaçlanvla konıvan ve sergıleven süreldı bır kurumdur" denılmektedır Daha sonrakı yıllarda muze tanımının kapsamı genışledıldığı gıbı "kamu varan- na" sozcuklen de eklenmıştır "Muz£,kül- tiirel değer taşrvan öğelerden otuşan bır bu- hınu çeşıtiı bıçımlerde korumaLıncelemek, değerîendırmek \e halkın beğenısını vuk- seltmekve halkı eğıtmtk amacıvia sergdemek ıçın kamu yaranna vonetılen sürekli bir ku- nımdur" bıçımmde tanımlanmaktadır Toplumsal egıtım veren kultur merkezle- n konumu alan muzeler ıçın ışlev len kap- samına gıren toplama belgeleme koruma- mn yanı sıra sergıleme ışlev ı de muzenm uz- manlaştığı alanlardan bırı durumuna gel- mıştır lnsana yönelen bu kurumlar, gucun gostergesı olan dekoratıf teşhır duzenlenn- den yaygın eğıtım amaçlı sergı duzenlen- ne geçerek seçkıncı tavırdan halkçı, gıde- rek çoğulcu tavra yonelmışlerdır Sosyal ekonomık ve teknolojık gelışmelerın çok hızlı olduğu çağımızda ınsanlann daha on- ce kazandıklan yeterhlıkle başanlı olmala- n çok güçtur Âynca egıtım sıstemındekı gelışmelerteknık veterlılıklerkadarhızlı ol- madığından eğıtımle kazandınlan bılgı be- cen ve alışkanlıklar ıle gereksinme duyulan arasındakı fark, gungeçökçe artmaktadır Bu anlamda gereksınım duyulan eğıtımdekı bu eksıklığı tamamlayıcı kurumlann başında ıse muzeler gelmektedır Teknolojının hız- la gelıştığı ve dunya ulkelen arasında kul- tur alışvenşının bır sanayı konumuna do- nuştuğu gunumuzde fikır \e bılgı akışının daavnıhtzlasağlanmasıgerekmektedır Bu noktada müzecılığımız ve müzelenmızın durumu goz onune alındığında müzelenmı- zın hıç de ıç açıcı durumda olmadığı gerçe ğı ıle karşı karşıva gelınmektedır Gerçekte muzecılerbukonudagafil avlanmışlardır Ll- kemızde muzecılık yapılanması ve kuruluş bıçımı nedenıyle kapalı ve kendı ıçine do- nük ışlevıyle, başlangıçta bu konuya hıç de yakınlık ve gereksınım duyulmamıştır Son zamanlarda vapılan bırkaç uygulama ıse ha zırlıksız yakalanmanın getırdığı zorlama larla olması gerekenlenn çok altında bır du- zevdedır Bu çalı^malann gerçekleşmesını sağlayacak uzman kadrolar da hızla tuken mektedır Bu nedenle ulkemızde gerçek bır kaynak olan muzelenn devlete bağlı ancak "ozerk" kuruluşlar olarak, çağdaş muzecı- lık ılkelen doğrultusunda kadrolann venı- den değerlendınlıp nıtelık ve nıcelık yo- nunden arttınlmış kurumlar durumuna ge- tınlmesıv le muzecılıkte olumlu sonuçlaralı- nabılecektır YENI YENILIKLERE YOLCULUK'98 "ALO, BURASIYAPI KREDl. FARK BURADA." YAPI KREDI'YLE ARANIZDAKI Ö Z E L T E L E F O N H A T T I BÜ YÜ K D EĞ 1Ş İ M B A Ş L I Y O R Turk bankacılığı buyuk bır değışımın eşıgınde Yapı Kredı bu buyuk değışımı gerçekleştırmek ıçın yıllardır surdurduğu oluşum surecını tamamiıyor Bu oluşumla ınsan teknolojı butunleşmesı maksımum uyum noktasına ulaştınlıyor venmlılık en yuksek sevıyeye çıkarılıyor • Yapı Kredı den hızmet aiacak kıtleler ve bu kıtlelenn ıhtıyaç ve bekientılerı yenıden belırlenıyor Bu verıler ışığında hızmet cınslerı hızmet ozetiıkierı ve hızmet venlış bıçımlerı yenıden saptanıyor Hızmetler yenılenıyor Yapı Kredi den hızmet aiacak ınsanlann beklenülenne daha uygun hızmetıen kendılenne daha uijmlu koşullarla alma seçeneklerı gentşleülıyor Kısacası. Yapı Kredı, ven tabanı. Yapı Kredı den hızmet alacak kıtlelenn ıhtıyaçlanna dayanan bır oluşumun sonucunda "Muşterı Endekslı Hızmet GenışlKJı" anlayışıyla yenıden yapılanıyor Bu buyuk değışımın sureklılığını sagiayacak altyapımn oluşm3sında beyın gorevı ustlenecek "Yapı Kredı Bılgı Çagı Bankacılık Ussu' faalıyete geçınldı Hızmetlenn kalrtesı degışıyor Hızmetlenn suratı degışıyor Hızmetlenn çeşıtlılığı degışıyor Bılgı akış yontemlen değışıyor Şube yapılan değıjıyor Hızmet kanalları degışıyor Buyuk değışım başlıyor Bu buyuk degışımı Yapı Kredı gerçekleştınyor Çunku anlayış farkiı kultur farklı felsefe farklı Yapı Kredı, bıreylere, 24 saat bankacılık ışlemı yapma ımkânını telefona taşıyan buyuk bır hızmetı sunuyor. TELETEL TELETEL SAYESİNDE ZAMAN ARTIK StZİN. TELETEL, "Yapı Kredıyle aranızdakı 24 saat açık ozel telefon hattfdır. Sıze, Turkıye'nın her yennden "şehır ıçı fıyatına" arama avantajı sağlayan "444 0 444" numaralı bu ozel hat sayesınde, Yapı Kredfnın ımkân ve hızmeüennden, şubeye gıtmeden, zaman kaybetmeden yararlanacaksınız. TELETEL Yetkılısfyle goruşerek, dıledığınız an, dıledığınız bankacılık ışlemını yapabıleceksınız. Adresınıze gondenlecek TELETEL kartınızda yer alacak muşterı kodunuz ıse, TELETEL'den ve Yapı Kredfnın dığer hızmeüennden yararlanmanızda anahtar gorevı yapacak. Dılersenız TELETEL Bılgı Başvuru Hattf nı arayarak, dılersenız yakınınızdakı Yapı Kredı Şubesfne gelerek, TELETEL'ın sunduğu ımkânlardan yararlanmaya başlamak ıçın ılk adımı atabılırsınız. TELETEL. Yapı Kredı anlayışının, kulturunun, felsefesının hayata getırdığı bır yenılıktır. Yapı Kredfde yenılıkler bıtmez... BfREYLER TELETEL'DEN NELER YAPABİLECEKLER? • Yapı Kredı dekı hesaplan arasında ya da başkalarıntn Yapı Kredı dekı hesaplarına havale yapabılecekler • Vadesız hesaplanndakı parayla her turlu dovız alıp dovız hesabı açtırabılecekler • Repo yapabılecek ya da repodakı paralarını vadesınden once kullanabılme ayrıcalıgından yararlanabılecekler • Fon alım satımı yapabılecekler • Vadelı ve vadesız tum mevduat ışlemlennı gerçekleştırebılecekler • Kredı kartı ışlemlennı yapabılecekler • Bakıye, vade sonu bılgılen gıbı, hesaplanyla ılgılı tum bılgılerı ayrıntılı olarak ogrenebılecekler • Elektrık, su, dogalgaz, kablolu TV ve her turlu telefon faturalarını odeyebılecekler • Kıra. taksrt gıbı tum duzenlı odemelennı yapabılecekler Üstelık bıreyler TELETEL le. bır buyuk ayrıcalıktan yararlanarak. herhangı bır acıl durumda kredı kartı ya da Kredılı Mevduat Hesabı lımıtlennın yûkseltılmesmı sağlayabılecekler "444LÜ ÖZEL HAT FARKI: 444 0 444 numaralı ozel telefon hattı TELETEL Turkıye nın neresınden olursa olsun onune herhangı bır bolge kodu eklenmeden dırekt aranır ve yalnızca şehır ıçı goruşme fiyatı odenır Bu Turk Telekom un yenı hızmete sunduğu 444 lu hatlara ozel bır ayncalıktır ve bu hızmetın onculuğünu Yapı Kredı yapmaktadır TELETEL BİLGİ VE BAŞVURU HATTI Tel 444 0 445 (Turkıye'nın her yennden şehır ıçı fiyatına" arayabılırsınız) Burası Yapı Kredi. Fark burada. YAPI^CKREDî "hizmette smır yoktur" ı ı t ı CUMHURİYETTEN OKURLARA ORHAN ERtMÇ Ekmekçi'ye Saygı Gazetecılıgı emekten ve demokrasıden yana bır uğraş olarak algılayan Mustafa Ekmekçı yı aramızdan aynlışının bınncı yılında ozlem ve saygıyla andık Anadolu aydınlanmasının bır neferı olarak bağnazlığın karşısına odun vermeden dıkılen Ekmekçı ozel yaşammda da meslek ılkelerınden guç alan sımge olmuş bır gazetecıydı Anma torenlerınde dostları ve meslektaşları, orneklerı gıttıkçe azalan bır gazetecılık anlayışına duyulan saygıyı dıle getırdıler Bız de sozu 4 Şubat 1976 gunu yazdığı, "Gun Ola Harman Ola" adlı kıtabının onsozunde kendını anlatan cumlelenne bırakalım "Gazetecılık, yazarlık uğraşını seçenler, yuklendıklen gorevı hakkıyla yenne getırmehdırter Hem de tıtızlıkle Izlemış, yazmış olmak yetmez, hertaşı kaldınp altında ne vardıye bakmak, yenne gore bulanık suda balık avlargıbı uğraşmak da var Yıllardır yazarım Bır yargıç tıtızlığı ararım gazetecıde Bılerek, ısteyerek haksızlık olsun dıye yazmadım Gerçeklenn aydınlıga çıkmasını, haksızlıkların sergılenıp duzeltılmesını ıstedım Çok kımseyı kızdınp, duşman ettım Neyapayım, ezılenı savunurken ezen duşman kesılıyorsa ûlume gıden ınsanın olayını nasıl yazarsınız9 Soylemesı kolaydır, daktıloya kâğıdı takıp harflere basması da belkı Içlennde bunu yaşayanlar, olume gıdenler, oldurulenle olenler ıçın kolay değıldır bu Musveddesız yazdığımı bılenler, çok kolay yazdığımı sanıriar Bense aksını duşunurum Çocuk doğurmak nasılsa o da oyle " (Gun Ola Harman Ola, Uçuncu Bası Çagdaş Yayınları) Ekmekçı bu satırfan yazdıktan sonra 21 yıl daha gazetecılık yaptı Bınlerce yazı yazdı ilkelerınden bır mılımetre bıle ayrıldığı gorulmedı Ardında bıraktıklan ıle ardılları ışte bu nedenle kendısını ozluyor ve saygı ıle anıyor • Anadolu'nun buyuk kesımı yıllardır orneğı gorulmemış bır sel felaketıne uğradı Can kayıplanna hep bırlıkte uzulduk Çunku gerı getırmek ya da yerıne koymak olanağı yoktu Trılyonlarla ıfade edılen maddı zararın gıderılmesı ıçın alınacak onlemlenn gerçekleştırılmesı de zor goruluyor Her ışınozelsektoredevredılmesını ısteyenler devletın kuçultulmesı ıçın olmadık kuresel gerekçeler yaratanlar bıle şaşkınlık ıçınde Hepımıze acı veren olayları Yurt Haberlerı Servısımızın ozvenlı yurt muhabırlerı okurlarımıza ılettıler • Turkıye'nın Israıl'le askerı yakınlaşmasından rahatsız olan Mısır yonetımının Kahıre de Kurt toplantısı duzenledıgını Turk ve Yunan askerı yetkılılennın Ege de Guven Arttmcı Onlemler Paketı uzerındekı goruşmelennı Lale Sanibrahtmoğlu yazdı • CHP'nın hafta sonu gerçekleştırılen kurultayı öncesınde partı ıçındekı ve polıtıkasındakı gelışmelen lıste çekışmesını Tiırey Kose ızledı Kurultayı da Ankara ve Istanbul dan genış yazar ve muhabır kadromuz okurlanmıza aktardı • Turkıye acıl olarak genış kapsamlı bır sosyal guvenlık reformuna gereksınım duyarken hukumetın salt IMF'nın dayatmasıyla emeklılık yaşını yukseltmeye çalışması ve DİSK ın bu konuda tavnnı Ali Er haberleştırdı • Başbakanlık Teftış Kurulu'nda yazım aşamasına gelen raporda Tansu Çiller'ın ekonomıden sorumlu Devlet Bakanı olduğu donemde ' kanunsuz yazılı ve sozlu emırler" vererek, haksız kazanç elde ettığını DYP lıden Tansu Çiller'ın servetıyle ılgılı yenı belgelenn ortaya çıktığını Devrim Sevımay yazdı • Önumuzdekı pazartesıye kadar gonlunuzce bır hafta geçırmenız dıleğı ve saygılarımızla İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 1997 842 Da%acı Hur Sıgorta <\§ \ekılı tarafından Orhan Dur- gun\s alevhıneaçılan tazmınat davasında Davalı Orhan Durgun un 504 Sokak No ^ Şınnver tzmır adresınden vapılan zabıta tahkıkatına rağmen ad- resı bulunamadıgından dava dılekçesının ılanen tebhgı- ne karar \enldıgınden davalının duruşrnanın bırakıldı- ğı 10 6 1998 gunu saat 9 20 de hazır bulunması \eya kendısını bır vekıl marıfetıyle temsıl ettırmesı HUMK nun 509 \e > 10 maddelen gereğınce duruşma- va gelmedığı takdırde duruşmanın gıyabında vurutule- ceğı ve karar \enleceğı davetıve venne kaım olmak uzere ılanen tebh£ olunur Basın 20^68 MANİSA1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dowa\o 1997 226 E 1997 1288 K Davacılar Erol Çabaoglu \e arkada^lan vekılı Av Belgın Erderh tarafından davalılar \usuf Iba ve arka- rfaşlan aleyhıne açılan ızale-ı şuyu davasının yapılıp bı- tınlen dunışmasında venlen karar gereğı Manısa Merkez Horozkoy mahallesı 2246 ada 3 parselde kav ıtlı taraflar arasında ortak bulunan taşın- mazın satış suretıvle ortaklığın gıdenlmesıne tapu ka- yıt ve veraset ılamındakı hısse oranında taraflara dağı- tılmasına karar venlmış olup adresı meçhule gıden da- valılardan Yusuf Iba va ılanen teblıg olunur 6 3 1998 Basın 12638 KARASU \SLtYE HUKUTK HÂKİMLİĞİ'NDEN 199^278 Davacı H Ahmet Akgul tarafından davalı Esma Ak- gul aleyhıne açılan boşanma davasının yapılan açık yar- gılaması sırasında venlen ara karan gereğınce, Davalı fbrahım kızı Fatmadan olma 1958 dogumlu Karasu ılçesi Plaj caddesi Lassa Bayıı adresınden ara- nan davalı Esma Akgul zabıtaca adresı tespıt edıleme- dığı anlaşıldıgından adına ılanen duruşma gunünü bıl- dınr teblıgat vapılmasına karar venlmış ofup mahke memrzın 1997 278 esas savismda kavıtlı ve 11 6 1998 gûnu saat 9 35 te yapılacak olan duruşmava gelmesı ve kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı gelmedığı takdır- de vokluğunda davanın devam edeceğı ve hukum ven- leceğı hususu meşruhatlı davetıve teblığ yenne kaım ol- mak uzere ılan olunur Basın 9330
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog