Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 MAYIS 1998 PAZARTESİ 16 SPOR Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Süleymanoğlu ve Aslan gümüş madalyada kaldı Ramazan Avrupa şampiyonu• 57 kiloda Ermeni rakibini 7-1 yenen Ramazan Phaliani altın madalyaya uzanırken, 63.5 kiloda Nurhan Süleymanoğlu ve 71 kiloda Ercüment Aslan gümüşte kaldı. • Türkiye, şampiyonada aldığı 1 altın. 2 gümüş, 1 bronz madalya ile takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu. MİNSK (Cumhuriyet) - Ramazan Phaliani, Avrupa şampiyonu. Beyaz Rus- ya'nın Minsk kentinde devam eden 32. Avrupa Boks Şampiyonası final karşı- laşmalannda 57 kiloda Ermeni rakibinin karşısına çıkan boksörümüz, karşılaşma- dan sayı ile 7-1 galip aynlarak Avrupa şampıyonu oldu. 63.5 kiloda NurhanSü- levmanoğlu ve 71de ErcümentAslan ra- kıplerine yenilerek gümüş madalyada kaldılar. Türkiye, bu sonuçlardan sonra şampiyonada aldığı 1 altın ikı gümüş. 1 bronz madalya ile takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu. Ringe ilk çıkan boksörümüz 57 kiloda Ramazan Phaliani ıdı. Ermeni rakıbı Si- monian karşısında çok rahat dövüşen Ra- mazan, ilk raunrta rakibıne ıkı dırekt vu- rarak 2-0 öne geçtı. Sımonian karşısında çok rahat bır karşılaşma çıkaran 25 ya- şındaki boksörümüz, ikinci rauntta da 1 puan alarak 3-0 öne geçti. Rakibini sü- rekli kontrol ederek. yonılmadan karşı laşmayı sürdüren v e rakibini üstüne çe- ken boksörümüz dırektlerle puan alma- ya başladı. 3. raunt ise karşılıklı alınan puanlarla 1-1 tamamlandı. Son ikı raunt- ta da 3 puan daha alan Ramazan Phali- ani. karşılaşmadan 7-1 gal ip aynlarak Av - rupa Şampıvonu oldu ve birincılik kür- süsüne çıkmayı başardı. 63.5 kiloda dövüşen Nurhan Süleyma- noğlu ise dünya şampiyonu Rumen rakı- bi Simiona 9-3 yenilerek Avrupa ikincı- si oldu. Karşılaşmada oldukça tutuk gö- züken Süleymanoğlu. rakibı karşısında tutunamadı ve karşılaşmadan yenik ayn- larak gümüş madalyada kaldı. Son olarak altın madalya içın nnge çı- kan 71 kilodakı Ercüment Aslan da Fran- sız rakibı Esther'e4-1 yenilmekten kur- tulamayınca Süleymanoğlu gibi Avrupa ikıncisı olarak şampıyonayı tamamladı. Ramazan Phaliani rakibini venerek altın madalya kazandı. Türkiye aldığı sonuçlarla takım halinde üçüncü oldu. (Fotoğraflar: Reuters ' A A) Besiktas Erkan ve Rahim'le anlaşma sağlanamadı Spor Servisi - lç trans- ferde Mehmet ve Ertuğ- rul'la sözleşme yenileyen Beşiktaş, Erkan ve Rahım ile anlaşamadı. Transfer Komitesı üyele- n. dün Akaretler'dekı kulüp bınasinda Erkan, Rahim ve menajerlen Erdinç Şehit ıle 3.5 saat süren bır görüşme yaptılar. Toplantı sonrası açıklama yapan menajer Er- dınç Şehit, Beşıktaş yönetı- mı ile yaptıklan görüşmede anlaşmaya varamadıklannı söyledi. Şehit. Beşiktaş'ın Erkan ve Rahım'e 250'şer rmlyar lira teklıf ettığıni belırterek "Bianı istediğimiz ile onb- nn önerdiği ücrvt arasında fark var. Önümüzdeki gün- lerde tekrar bir arava gele- rek ortak bir noktada buluş- maya çahşacağız" dedı. Aynı zamanda Galatasa- raylı Tugay'ın da menajeri olan Şehit. bugüne kadar kesinlikle Beşiktaş ile Tu- gay için bir görüşme yap- madığını sözlerine ekledi. 'Piyasa çılgınlaştT Transfer Komitesi Baş- kanı RecepYaacL transfer- lerde futbolculann çok bü- yük rakamlar istediğini be- lirterek "Piyasa çılgınlaştı. Görüşmelerin uzaması da gayetdoğaTdedi. Erkan ve Rahım'e yüzde 25'i peşin. toplam 250 mil- yar lıra önerdiklenni vurgu- layan Recep Yazıcı. "Bu iki fiıtbolcuyla çarşamba veya perşembe günü yeniden gö- riişeceğiz. Büyük bir ihti- malle de anlaşacağız** şek- linde konuştu. Çekişmeli geçen maç sonunda Turuncu-Yeşilliler, güçlü rakibi Efes'i 73-69 yendi • •• Dk raunt Ulkerspor'unEfes: 69-Ulker: 73 SALOS: Ayhan Şahenk HAKEMLER: Fatih Dalay (3), Meh- met Keseratar (5) EFES: Mırsad (5)22. Saumoskı (5)13, Howard(4)\ Tamer (4)4, Ufiık (6)19. Hüseyin (4)4, Mural (3) ILKER: Asım (6)14. Harun (6)16. Anderson (6)15. Rankin (6)9, Hahık (6) 7. Tolga (6)3. Serdar (6)9. Azız (3) İLK YARI: 40-40 5 FAULLER: Asım (27.42). Rankin (39.36), Haluk (39.11). Naumoski (39.47) Basketbol play-offfinali- nin ilk maçı nefesleri keser- ken Efes'i 73-69 yenen Ül- ker sende 2-1 öne geçti. Ülker. maçın ılC dakika- lannda sağlam sav unma ya- pıp pota altını kapatarak Ha- run \e Anderson'ın sayıla- nyia5.dakıkayı 13-I2önde geçerken toparlanan Efes. özellıkle Mirsad'ın savıla- nyla dengeyi sağladı ve kar- şılıklı basketlerin atıldığı bu bölüm 40-40 berabere bittı. Karşılaşmanın ıkincı ya- nsı oldukça büyük bir çekiş- meye sahne oldu. Her iki ta- kımın savunmadaki hatala- nyla oyundakı denge sürek- lı değişirken, 27. dakikada Ülkerspor'da. Harun"un ka- şı açıldı. Efes Pılsen'de ise Mirsad'ın kafası yarıldı. Bu dakıkadan sonra Ülkerspor. Serdar'ın basketleriyle sko- ru lehıne çevırdı. Efes Pılsen pota altındakı şansını ıyı değerlendıreme- yince Ülkerspor. maçın son dakikasına 68-65 önde gırdı ve hata yapmayınca maçı kazandı. 22 sayı atan Efesli Mirsad maçın en skorer ismi oldu. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) İZLENİM / LEVENT YÜCELMAN Disiplin ve Pota Altı Basketbolda ciddiyetin, oyun disiplininin ne denlı önem- li olduğunu dün bir kez daha gördük. Ülker'ın amacı Asım ve Rankin'i pota altında etkili kul- lanmaktı ki dun bunu başardılar. Efes'in eksiğı gerekli yar- dımlaşmalan yapamadığı için Tamer ve Hüseyin ile çem- ber attını kapatamamasıydı. Zaten ribauntlarda 43'e 23 ezılmeleri de bunu doğruluyor Maçın dönüm noktası Ül- ker uzunlannın faul preblemiydi. Rankin'in 4. faulü Efes Pılsen'i rahatlattı. Çünku içeriyi iyi kullanan Ülker, Asım içe- rıde tek kalınca hem çemberden uzaklaştı hem de pota dibinı kapatamadı. Set hücumunda zorianan Efes Pilsen, içeri dnve ederek boş pozisyon hazırladı ve 22-6'lık seri yakaladı. Açıkçası ilk yan sonunda 4'er faullü Asım ve Rankin'in açığını Ülker'in kapatabileceğıni bizler kadar Efeslıler de tahmin etmiyordu. Efes'in başına iş açan Asım'ın 5. faulu, Rankin'in 4 faulle oynamak zorunda kal^ masının üzerine Hanın'un sakatlanmâsı ekleninceÇfe li oyuncular maç bitmeden kazandıklanna inandtlar Ön- de olmanın avantajıyla hem alışılmadık şekilde rehavete gırerek oyun disiplininden uzaklaştılar hem de gevşedi- ler. Dolayısıyla avantajlı oldukları içeriye top geçirmeyi unutup dış şutlaria (10/30 şut yüzdesi) gereksiz yere ma- cera aramaîarı hataydı. Maçı bir an önce koparma tela- şıyla hücum setlennde aceleci davranmaları yanlış şut seçimlerini doğurdu. 14'te 1 üç sayı isabeti ile oynama- lan tezimızi doğruluyor. Ayrıca Anderson'ın içerı drive et- mesine önlem alamadılar. Efes'in yapamadıklannı yapıp içenden hücum eden Ül- ker. Asım ve Harun'un çıkışıyla beraber faul dudüklerinı aleyhinde yorumlayıp hırslandı ve mücadeleyı onur sava- şına dönüştürdü. Serdar ve Tolga pota altında savaşa- rak hem savunmayfa beraber Rankin'i ayakta tuttular hem de bu yarıda 13 ribaunt aldılar. Böylece Ulker Efes'e kar- şı rakibinin beklemedığı bir dıreniş gösterdı. İçeriyi savun- ma ve ribauntta sıkıntı çeken Efes daha kontrollü hücum etmek yerine görulmedik şekilde panikleyerek hücumda- ki dağınık görüntüsüne devam ettı ve son 10 dakikada 10 şayıda kaldı. İkı takım için son top krizi kadar Efes'in 12, Ülker'in 11 serbest atış kaçırması skora etki ettı. Doğru- su ikı dev uzunundan maçın tamamına yakın bölümünde bırlikte yararianamayan Ülker'in pota altında ve ribaunt- larda (14 ofansıf ribaunt) Efes gibi bır rakıbe karşı üstün- lük sağlaması, 18 top kaybıyla beraber eksiklerine rağ- men direncinı ve inancını kaybetmemesı galibiyeti hak et- tiğıni gösteriyor. Tur Erzîncan ve Sakarya'mn Calatasaray Taralı yönetici' devri ARİF KIZILYALIN Ankaragücülü Hasan Şaş'la 1.5 tnl- yona sözleşme ımzaladıktan sonra Ha- kan Şükür ıle de 225 milyan peşin 1 3 trilyona anla^an Galatasaray'da. ıç ve dış transfenn. 'parah' yönetıciler tara- fından çözümlenmesı kongre üyeleri arasında huzursuzluk yarattı. Özellık- le Ergun Gürsov ve Ösman Hattat'ın Hakan Şükür'ü ıknaedebılmek ıçın bü- yük bır maddı fedakârlığa gırdiği yo- lundakı duyumlar ve bu oyuncuya ve- rilecek transfer ücretinın bır bölümü- nün dırekt olarak bu ikilı tarafından karşılandığı söylentilen. San-Kırmızı- lı Kulübün kongre üyeleri arasında "Yıllarşonra paralı vöneticilere dön- îîlınde yorutnİandı. Yöneticilerin ceplerinden para vere- rek transfer yaptıklan yolundakı soru- muzu yanıtlamayan ve "Biz hesaburu- a yapan bir kulübuz" dıyen Galatasa- ray Basın Sözcüsü AteşÜnal Erzen ise trilyonlara dayanan transfer maliyetle- rinin önüne ancak yabancı futbolcukı- sıtlamasının kaldmlması ıle geçileceği- ni söyledi. Erzen. "Bu fiyatlann önün- de durmak mümkün değil. Federasyon eğer yabancı kısıtlamasını kaldırmazsa bu fiyatlar çok daha korkunç boyutla- ra ulaşır. Ortada bir haksız rekahet söz konusu"dedı. Ote yandan transfer ko- mıtesi. ıç transferde Tugav,Suat,K. Ha- kan,Vedat ıle yeniden görüşecek Ergün^e teşekkûr Iç transferde en sorunsuz futbolcu olarak ilk etapta ımza atan Ergün'ün alacağı peşınata Galatasaray transfer komitesı 20 mılyarlık ek yaptı Engin'eTerim'den hayır Galatasaray. Çanakkale Dardanels- porlu Engin'ı renklennebağlamak ıçın çabalarken Terim. bu transfere karşı çıktı. Aynca. Norveçlı Grodas'tan da vazgeçilırken Benfica'nın Rus kalecı- si Sergei'ye transfer teklifi yapıldı. Kartal: 6-Erzincan: 7 STAT:.-)tofıVrA- (Eskişehir) HAKEMLER: Kadir Tozlu 16). Hakan Yavuz (6). Fahn Dıırmuş (6) KARTAL: Rajet (7). Serdar (5). K. Mehmet (V (dk 87 Biilent 5). Besim (7). B. Mehmet (5), K Hasan (5). Tank (5j Ender (7) (dk. 76 Erkan Çoker 5). Mu- rat /") B. Hasan (7) (dk. 95 Erhan 4). Burak C) ERZtNCAN:Oıaı (7). Tolga (7). Mete (5). Ercan (7). Haiil (7), Ertan 15) (dk. 96 Volkan 6), thsan (7). Öziem (7) (dk 7 6 Ergm 5). Hüseym I 1 ), Sedat ( 7 ) (dk 60 Kemal 5). Yüdınm (7) NORMAL: /-/. IZATMA: 2-2 GOLLER: Dk 20 Hüsevın. dk. 44 Murat. dk. 91 Burak.dk. 117 Volkan ESKİŞEHİR (Cumhuriyet) - 1. lige son bıletı ala- cak takımların sa- yısı. dün oynanan maçlardan sonra 4"e indı. Günün ilk maçında. Kartal'ı 120 dakıkası 2-2 biten maçta penal- tılarla 7-6 yenen Erzincanspor. yan finale yükseldı. Diğer maçta ise Sakaryaspor. Mar- mans'ı 3-0 vendi. Sakarya:3-Marmaris:0 ELEŞTİRİ / ADNAİN DtNÇER HAKEMLER: Sadık llhan (6), Samı Şamar (6). Ercan tnegöllüler (6) SAKARYASPOR: Veysel'(7), Doğan (7ı (dk 71 Ahmet 4), Tımuçın (~ı. Sefer ( 7 ). \ietm (7). Hasan (7). Mohammet (5ı (dk. 74 Sınaıı 4ı. Yasin (7), Yusuf(7), Kadır (7). Avgıin (7) (dk. 65 Hakan 5) MARMARİS: Menderes (4), YusufZiva (4) (dk. 61 Özkan 4). Ercan (6). Bavkal(5). Mü- fît (4). Gürcan (4), Imam (4). Ismail (4). Me- hh C) (dk. 9 Yılmaz 4), Mesut (6), Adnan (5) (dk. 76 Erkan 3) GOLLER: Dk. 9Yusuf.dk. 16 Doğan. dk. 71 Tımuçın 1 . . . . Türki\çAçıkdenizYanş Kulübü ile Başak Sigorta'nın orga- KUDÜ &UYIU nizeettiği6.BaşakSigortaFahirÇelikbaşKupasıYat\anş- ' lan'nda kupalar sahiplerini buldu. 32 teknenin katıldığı ve 3 hafta süren yarışlar sonunda dereceye giren; CHS Yarrçta 1. Ergin İmre (Provezza X).2.\edat Tezman (Dracu- la). 3. Gürhan Tekel (Orient Express fll), 4. Ardıç Gürsel (The Marmara), 5. Roland Kunze (Ladv X,). CHS Gezi: 1. İsmet t'ner(Vıctorv I).2.Yakup Içgören(Bona Dea).3.Birol Durmaz(Betüş).VHSYanşGezi: l.Ozgün Dum- rul (Hale), Mustafa Miharbi (Rondo),3. LmurTeoman (SaBha II),4.Ahler Baga (Alagra),5. Deniz Harp Okulu (\liço).I>estek:Uğur Atasov (U2)duzenlenen birtörenlekupalannıakUar. (Foto&af: KEREM KAÇARLAR) Gülen ve Ağlayanlar ESKİŞEHİR - 1 . lige yükselecek 3. takımı be- lirleyecek olan karşılaşmalarda, futbolun akıl, yü- rek ve şans ışı olduğu bir kez daha kanıtlandı. 3. ligin eşiğinden alıp iki sezonda fınal takımı ve tril- yonluk futbolcular üreten fabrika haline gelme- r sinde büyük emeğim olan Kartal, geçen sezon- ' dan ders almamış anlaşılan. Önde ve rahat götürdüğü maçı, son dakikada kaptan Besim'in şanssız bir hatası sonucu tem- dite taşıyan Kartal, geçen sezonki gibi penaltı- larla kaybedince ikinci yılın emeği de boşa git- miş oluyordu. Oysa Erzincanspor, Hüseyin'in dışında atak- ta çok yetersizdi. Son dakikaya kadar Kartal, sa- hada üstün olan ve 3. golü arayan taraftı. Kaçı- rılan goller takımı yakarken her iki yenilen golde yapılan kademe hatası pahalıya mal oldu. Ve so- nuçta penaltılarda şansını iyi değerlendiren Er- zincanspor, amatör ruhla yarı finale geçti. • • • İkinci maçta Sakaryaspor oyuna çok hızlı baş- ladı, kolay goller kazandı. İyi bir kadroya sahıp olan Marmaris karşısında Yusuf, Timuçin, Mohammet, Aygün ve Do- ğan gibi isimlerle oyuna tempo ve ağırlık kazan- dırdı. Sahaya vetopa iyi sahipolan Marmaris ise şanssız ve acemiydı. Adnan'ın vuruşlan ve direk- ten dönen topların dışında iyi futbol oynama is- tekleri turu geçmelerine yetmedi. Sakaryaspor- lu Timuçin'in nefis frikik golü ise gecenin en par- lak anıydı. Sonuçta Sakaryaspor 1. lig umudunu sürdü- rürken Kartal ise sonu ne olacağı belli olmayan bir hüzünle futbola veda ediyordu. Tiirkhe Birinciliği'ne katılacak atıcıları belirlemek amacıyla yapılan skeet grup yanşmalannda, büyük erkeklerde Konya Bölgesi'nden Mehmet Ali Ceran, takım sıralamasında ise Bursa Bölgesi birinci oldu. İstinve Atış Poligonu'nda vapılan yanşmalarda kategorilerinde ilk sıravı alan atıcılar şunlar / büyük erkekler: 1- Mehmet .Ali Ceran (Konya /137 puan). genç erkekler: 1- Sarp Sezen (Istanbul /114 puan, yildız erkekler: 1- Sivami Avcı (İstanbul / 92 puan). (KEREM KAÇARLAR) Filede 'Bahar' havası ALEVANAKOK BayanVoleybol MıllıTakımımı- zın. Bahar Kupası'nda kazandığı şampiyonluk. hazıran aymdaki \\ - rupa 2. ligi maçlan öncesı Türk vo- leyboluna moral verdi Tanhınde 3. kez Bahar Kupası Şampıyonlu- gu'naulaşan Bavan Voleybol Mil- lı Takımımızın, özellıkle Polonya gibi Avrupa 5.'si bir ülke ve Rus ekolünun uzantısı olan Azerbaycan karşısında aldığı galıbiyetler. bü- yük başan olarak deöerlendinldı. Mılli takımımızın sevırcıyle de bü- tünleşmesi, yenı zaferlerin sınyali- ni verirken. Teknık Direktör Faik Karayev. "Artık hedefimiz Avrupa 2.Bgi maçlan" açıklamasını yaptı Öte yandan Erkekler Bahar Ku- pası'nda Bosna-Hersek'e yenilen Türkıve 12 oldu. F.Bahçe'de iç transfer başlıyor Spor Servisi - Transfer çalışmalannı sürdüren Fe- nerbahçe'de. ıç transfer gö- rüşmeleri bugün başlaya- cak. Yöneticiler. sözleşmele- n sona eren Fevzi, Tuncay, Ali Nail ve Selahattin ile bugün masaya oturacak Sarı-Lacivertli kulüp. Rüştü ıle ılgili herhangi bır problem olmadığını açık- larken. bu futbolcunun 3 yıl için sezonortasındaan- laşılan rakamın yükseltil- mesı beklenıvor. Cünün icinden I Dünva Genç Erkekler \e Bayanlar Halter Şampiyonası. Bulgarıstan'ın başkentı Sof- va'da. erkeklerde 6, bavanlar- da 9 olmak üzere toplanı 15 dünva rekoru kırılarak sona erdf Erkekler artı 105 kiloda Anf Kıran. koparma (140 kg.) \etoplamda(320kg)16.silk- mede (180 kg.Mse P. sırada yer aldı Genel klasmanda Türkiye. erkeklerde 362 puan- la beşincı. genç bayanlarda da 87puanla 21. oldu. • II. Altın Ok Grand Pnx Şampıvonası. dün Antalya'da yapılan takım atışlan ile sona erdı. Bayanlar 70 metre takım atışlannda. Elıf Altınkayııak. Denız Gınav \e Natalı Nata- ndze'den oluşanTürk millı ta- kımı 3. oldu. • Formula 1 'in Monte Car- lo'da koşulan 6. ayağını. genel sıralamada da lıder durumda bulunan \1ika Hakkinen ka- zanırken ttah/an Gıancarlo Fı- sıchella ıkincı oldu. Eski şam- pıyon Vlıchael Schumacher'ın onunculukla yetındığı yanşı. Hakkınen'ın takım arkadaşı Da\ıd Coulthard tamamlaya- madı • Deplasmanh Erkekler Su- topu Lıgı finalmın ıkincı ma- çında. Istanbul Yuzme Ihtısas KuIübü(tYİK). Galatasaray "ı uzatmada 7-6 yenerek serıde durumu 2-0 yaptı İlk maçı da aynı skorla 7-6 kazanan IYİK. çarşamba günü oynayacağı üçüncü maçı da kazanırsa >ampıyonlugunu ılan edecek. Bu maçtan önce oynanan kar- şılaşmada ENKA. Hevbelı- ada'yı 9-3 venerek Türkne üçüncüsü oldu • kulüplerarası 2. EtapArtıs- tık Mınıkler Yanşmalan. Iz- mır'de sona erdı. Yanşmalar sonunda ASKİ 161 puanlabı- nncı olurken ferdı müsabaka- larda yıne aynı kulüpten Bu- rak Çankaya, 55.10 puanla ilk sırada yer aldı • 15. Myana Maratonu'nu, erkeklerde Etıyopyalı atlet Moges Taje (2.09.21); bayan- larda Rus asıllı Fransız Inia Kazakova (2.35.09) kazandı. • Samsun'da yapılan Türki- ye Büyükler Karate Şampiyo- nası'nda Istanbul Büyükşehır Beledıye. fınalde Ersoy Çır- lar'ı 3-2 venerek Türkiye şam- Sıyonluğuna ulaştı I Istanbulminikler 13-14 yaş grekoromen gureş musabaka- lannda bırınciliği, 25 puanla Istanbul Güreş thtısas Kulübü (İGİKı kazandı • İzmiride devam eden Tür- kıye Genç Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda. Türk Tele- kom PTT \ e Trabzon 24 Şubat finale yükseldı • İzmit'te yapılan Türkiye A Genç Takımlar Şampiyonası grup maçlan sonunda. Gün- gören. BayTampaşaYenıyol ve Zonguldak Erdemır Ereğlı. bir üst aruba yükseldıler • Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası. Oyak Rena- ult'un bırincılığı ıle sonuçlan- dı. Bursa'dakı şampiyonada Darüşşafaka ikinciliği. G.Sa- ray da üçüncülüğü elde ettı. • 3 ülkenin katüümıvlaJapon- ya'nınYokohama kentinde sü- ren Kınn Kupası'nda. Fransa 98'ehazırlananev sahibıekıp. Çek Cumhunyetı ıle golsüz berabere kaldı. • NBA'da 7 maçhk serinin üçüncü karşilaşmasında Chı- cago'Boğalan'nı 107-105 ye- nen Pacers, bu sonuçla duru- mu 2-l'etaşıdı. • Bükreş'teki 21 Yaşaltı Av- rupa Futbol Şampıvonası'nda Yunanıstan Almanva'yı 1-0 yenerken Hollanda Roman- va'ya2-l üstunlük sağladı. M Istanbulspor, Galatasa- ray 'ınyıldızfutbolcusuTugay içın ısrarlı. Teknık Direktör Saffet Susiç'ın yönetıme sun- dugu transfer lıstesınde yer alan Tugay'ın takımıyla anla- şamaması üzerine tekrar dev - reye gıren San- Sıyahlı ekıp. bu futbolcunun alınması içın seferber oldu • FransaAçıkTenis Tumuv a- sı'nın kuralan çekıldı. Bayan- lann 1 numaralı seri başı Mar- lına Hıngıs. Ispanyol Marıa Antonıa Sanchez- Lorenzo ıle karşılaşacak. Erkeklerde ise 1 numaralı sen başı ABD'lı Pe- te Sampras'm rakibi aynı ülke- den Todd Martın • Dünya Kupası'na hazırla- nan Kolombıy a ıle Iskoçya ye- nışemedı 2-2 • DüsseldorTta duzenlenen 1 9 mılyon dolarödüllü Dün- yaTakım Kupasını. Almanya üçüncü kez kazandı • At yanşlannda altılı gan- yan: 2-2- 1-2-7-4 kombinesi- nı bılenler. 84 milyon 578 bi- ner lira ikramive kazandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog