Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 MAYIS 1998 PAZARTESİ 14 TELEVIZYON GÜNÜN FıLMLERI Sürtük 11.00 Show IV Duygusal / Q Bırpa\>on sarkıcısıyla, acımasız gazıno patro- ™ nu ve yoksul muzısyen arasındakı uçlu aşk öy- küsu Mahmut Vesan'nın Bernard Sha\v un unlu 'Pygmalıon' yapıtmdan uyarlayıp. 1936'dalstanbul ŞehırTıyatrosu'nda bahnelenen "Surtuk o>ununun uçüncuçe\nmı Yonetmen ErtemEğılmez Oyn Hul- ya Koçyığıt, Goksel Arsoy, Ekrem Bora (1970) Seninle Son Defa 13.50 Kanal D Duygusal /ÇJ\On sekız yıllık evlılığınde mutluluğu bulama- ^5/ y an bır kadınla, tanıştığı zıraat muhendısı bır gen- cın aşk oyküsu Yonetmenlığını Selım tlen'nın ust- lendığı filmın başrollennde Tank Akan. Se\da Fer- dağ. Sema Tamer yer alıyor (1978) Yalancı 15.05 TRT1 Duygusal /JJ\ Bın zengın \eyakışıklı. dığen takjr olan ıkı er- *& kek arasında kalan bırkızın yaşadıkJannı anlatan filmın yonetmenı Mehmet Dınler Başrollennı Tur- kân Şoray ve A>taç Arman paylaşıyor Mahpus 16.15 Show TV Dram L'ğruna katıl olup yıllarca hapıs yatarken baş- ka bır kadınla evlenen se\ dığı erkekten öç alan kö>lukadınınoykusü Yonetmen NejatSaydam Oyuncular Turkân Şoray, Hakan Balamır, Or- çun Sonat. Ahmet Arkan. Suzan \vcı (197'') Umıtulma>an_ 20.00 HBB Duygusal jçs (\n Afîair to Remember) - E\ lenme hazırlıgı ^C/ yapan genç bır adam. gemı yolculuğu sırasında zengın bır adamın metresı ıle tanışır Bır sure sonra bırbırlerıne âşık olan ıkılıyı ne yazık kı kotu surpnz- lerbeklemektedır Yonetmen LeoMcCarey Oyun- cular Cary Grant, Deborah Kerr. Rıchard Dennıng (1957 ABD. 115 dk) 21.00 / Prıma / Sarafına' 21~05 / CINE 5 /Sıcılyalılar Ayrıntı yanda Ayrıntı yanda lld Küçük Ses 22.00 Kanal E Dram (Two Small Voices) - Calıtomıa'lı zengın v e sağ- lıklıbırkadın.bırgungofüskansenneyakalan- dığını oğrenır Kansas'ta yaşayan orta hallı bır baş- ka kadın ıse goğüslerındekı aşırı buyümeden dolayı korku ıçındedır Her ıkısı de doktorlara \e değı^ık te- da\ı yontemlenne başvururlar, fakat hastalık ılerle- mektedır Çaresızlık ıçındekı ıkı kadın, yaşam tarzı ve sınıf farklılıklannı sılerek el ele tutuşurlar v e bır- lıktemucadeleyebaşlarlar Yonetmen PeterLe\ın Oyuncular Gaıl CTGrady, Mary McDonne! (1997) Rehine 22.20 TGRT Macera (The Human Shield)- Kaptan DougMatthevvs. C IVdegorevlıbıramıraldır Kardeşı Ben. Irak ta görev yapan acımasız bır amıral olan Alı Dallal ta- rafından esıralınır DaHal. Ben'ı Matthevvs'u yaka- lamak ıçın tuzak olarak kullanmayı planlamaktadır Matthe\vs, kardeşını kurtarmak ıçın Irak'a gelınce. Dallal onu oldurerek. koku yıllaroncesıne davanan ıntıkamını alacaktır \'onetmen Ted Post Oyuncu- lar Mıchael Dudıkof. Steve Invvood Kobra 22.30 Kanal D Macera (Cobra) - Sokaklarda yetışmış. ınatçı. cesur \e başanlı bır polıs olan Cobra, suçlulann en bu- yuk korkusudur Gunun bınnde bır katıl, masum ın- sanları rasgele öldurmeve başlar Bu katıl1 durdur- mak ve bınne bağlı olup olmadığını bulmak ıse yı- ne Cobra'nın ışıdır Vonetmen George P Cosma- tos Oyuncular SylvesterStallone, BngıtteNıelsen, Renı Santonı (1986 ABD, 8 7 dk) Sosislerin._ 23.15 Show TV Gulduru /çs (Silence of the Hams) - V enı bır FBI ajanı olan vü' İoe'ya şefînın. bırçok cınayet ışieyen bır katılı yakalama gorevı vernıesı ve bunun ıçın de hapıste bulunan psıkopat katıl Dr Anımal'dan yardım ıste- mesını onermesıyle gelışen olaylan konu alan yapım. 'Kuzulann SessızlığY fılmıne gondeımeler ıçenyor Yonetmenlığını Ezıo Greggıo ustlendıgı filmın baş- rollennde Ezıo Greggıo ve Dom Deluıse yer alıyor Yasak GüzeUik 00.20 Interstar Macera /f>ı (Forbidden Beautv) - Janıce Starlın. kozmetık ö şırketı olan. eskıve guzel bırmankendır 40 ya- şındakı Janıce yaşlanmaktançok korkmaktadır Gü- nun bınnde sevgıliM Alex, Janıce'yı genç ve guzel bır kadınla aldatır Bunaçok ıçerleyen guzel kadın, 0 gunlerde yaşlanmanın etkılennı durdurabılmek ıçın çalışan Dr Zınthort'un ofısıne gızlıce gırerek henuz deneme aşamasında olan gençlık ıksınnden fazla rtuk- tarda kullanır Yonetmen Jım VVynorskı Oyuncu- lar Jennıfer Rubın. Doug \\ert Danıel J Travantı Havaalam 4 00.30 Kanal D Macera /^\ (Airport 79 - Concorde) - Concorde \\ ashıng- O ' ton'a gıtmek uzere Pans'ten havalanır Uçak Washıngton'dakı DulleN Havaalanı'na ındığı sıra- da, uzerınde 'uçağı durdurun' yazılı bır balon goru- lur Polısbalonu havalandıran uç kışıyı yakalar Fa- kat Moskova'ya yapılan bır seferde çok daha tehlı- kelıolaylaronİanbeklemektedır Yon DavıdLovvell Rıch Oyn Alaın Delon. George Kennedy. Su»an Blake!v.SvhıaKjistel(1979 ABD, 123 dk) \abancı Izleyin Orta Değmez RADYO CLMHURIYET'TE BUGÜN e'i\ m A D Y o //1O7.4 06.00 Turkulerle Mer- haba (Handan Soğut) 08.00 Seslı Gazete (Umıt Zılelı - Mustafa Balbay - Kadrı Ozen) 12.05 Emeğın Gunde- mı (Şukran Soner) 14.05 Spor Saatı (Arıf Kızılyalın) 15.05 Şıınn ve Yaşamın Izlerınde (Ataol Behramoğlu) 16.05 Kısa Bır Mola (Serkan Barut) 18.30 Turkıye Panoraması (Hıkmet Çetınkaya) 19.30 Rota Insan (Cenk DemırkıranJ 20.- 50 Uykudan Once (MeralBabacan)21.00 Alaturka Sevdalar (Ay- lın Şengun) 22.00 Ge- cede Caz (Denız Ka- vukçuoğlu) 02.00 Ge- cenın Yolcusu (Mus- tafa Derelı) Tel (0 212 513 80 06) Faks (02125137719) + Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber', her saat başı da haber bültenı yayına gırecektır. w »ç. ^r, -rjjr ™, XTX A Wî K-K W W A-K «Off JTO V** «M » « «05- *m «W « 0 tf. «W • 15.05 Şiirin ve Yaşamın Izlerinde: Ayın şıır olay ları ve şıınn yaşamla bağlantısı, Ataol Bertramoğ lu'nun kendıne ozgu yorumuyla verılıyor •18.30 Türkiye Panoraması: Ulke gundemınde kı konular, yurtıçı ve yurtdışı bağlantılaha Hıkme Çetınkaya'nın sunduğu "Turkıye Panoraması"nda • 22.00 Gecede Caz: Denız Kavukçuoğlu prog ramında cazın trompet ustalarından ornekler su nuyor Louıs Armstrong, Roy Eldrıge, Harry Edı son Dızzy Gıllespıe, MılesDavıs VVynton Marsa lıs ve Tom Harrel ıle 90 dakıka TRT 2 20.30 'Akşama Doğru' TV Servisi - Ba>bakan \ardımcı^ı ve Mıllı Savun- ma Bakanı Ismet Sezgin "AK|ama Doğru"nun can- lıyaymkonuğu SeynanLe- \enfm hazırlayıp sunduğu programda. "Geçen ^ ıl Bu- gun", "Kamuoyu" ve "Gündem" koşelennın ya- nı sıra eğıtımle ılgılı maga- zın bolümu de ver alıvor GAP 15 40 Milletvekili portreleri TV Ser>isi - ll ıl mıllet- vekıllennınportresını çıka- rarak kamuoy una tanıtmayı amaçlayan "Politika \e Ya- şam" programını Baki Özil- hansunuyor Ankara Millet- vekili Gençlık ve Spordan Sorumlu Dev let Bakanı V ü- cel Seçkiner'ın konuk ol- duğu programın yapımcılı- ğını Zühal Demir. yonet- menlığını ıse tsa Okutan u^tlenıyor Çeteyi kanştıron soyguncu T\ Servisi - Tıpık Fransız oykule- nnı tıpık Fransız ovuncularla anlatan Turkıye doğıımlu yonetmen Henri Verneuil'ın "Sicilyalılar Çetesi". "şifreli" kanal CINE 5"te ekrana ge- lıyor Baı>anlı "kara film'"lenn altın- da ımzası bulunan yonetmenın yıne a\nı turde çekılen "Sicily alılar Çete- si"nde soy guncu bır aılenın son buy ük vurgunu anlatılıvor Bırkomıser(Ventura). vaşlı gele- nekçı bır eskı gangstenn (Gabin) çe- tesıyle bır mucevher »oygunu ıçın ış- bırlıgı yapan genç bı r sov, guncuv u (De- lon) hep bırlıkte vakalamaya çalışır Aı- lenın babası Vıttono acımasız bır ka- tıl olan Sartet'ı planladıklan soygun- da kendılerıne yardımcı olması ıçın ıdamdan kurtanr ve Nevv York'a go- türulmekte olan deâerlı mucevherlerı CINE 5 21 05 Sicilyalılar Çetesi - The Sıcılıan Clan (Le Clan des Sıcılıens) / Yonetmen Henri Verneuil / Oyuncular' Jean Gabin, Alain Delon, Lino Ventura, Irina Demick, Amedeo Nazzari, Sydney Chaplin / 1969 Fransa yapımı, 121 dakıka. çalmayı başarırlar Sartet'ın aılenın oğullanndan bınnın kansıyla sevışır- ken yakalanması ışlen kanştıracaktır Auguste Le Breton'un kara-roma- nı, Verneuil'e çıkış noktalan belırlı, genlımı sağlayan bırentnka sağlıyor Yonetmene de bu sağlam oykuden ve elındekı "yıldu" oyunculardan gere- ğınce yararlanmaktan başka bır >ev duşmüyor Verneuil. ortaya türune bır şeyler katmayan ama ılgıyle ve kımı sahnelennde Itum havaalam bolumle- n gibı) nerdeyse nefes nefese ızlenen bır film koyuyor Havaalanlanndan mahkeme salonlanna kadar 35 ayn mekânda çekılen film. ozellıkle karak- terlennın dennhklenyle övguyu hak edıyor Fransız polısıyesınde küçuk bır doruk noktası olarak görulen "Sicilya- lılar Çetesi"nı henuz ızleyememış olanlar kaçırmasın1 Yonetmenın başanlı fılmlen arasın- da, "San Sebastian'ın Topları-Guns of San Sebastian" (1970), "Hırsız- lar-Le Casse" (1973), "Yüan-Le Ser- pent"(1974), •'Şehnn Ustundekj K.or- ku-Peur Sur La Vılle" (1976) "Bit- meyen Kin-Le Corps de Mon F.nne- mi" (1977)sayılabıhr TRT1 22.45 'Anılarla Müzik' TV Servisi - Şe\ket L'ğurluer'm sunduğu "A- nılarla Müzik" programı- nın bu haftakı konuğu Ti- mur Selcuk Yapımda sa- natçı, "Çoban Çeşmesi 1 ", "Marmara", "Sensiz Ey Şuh" parçalannı Uğurluer ıse •'Rambling Rose" şar- kiNinı seslendınyor KentT\? 22.15J Tartışma Endonezya'daki son durum 'Dönemeç'te TV Servisi - Hikmet Çetinkaya nın hazırla- yıp sunduğu "Döne- meç"te bu hatta " E n - donezya'da neler olu- yor" sorusunayanıtara- nacak Endonezya'nın Türkiye ıle karşılaştınl- masının yapılacağı prog- ramda, "Erbakan - Ha- bibi ilişkisi", "Çoku- luslu şirketler", "En- donezya'da tarikatlar", •'Dinci gelişmeler'", "Universite gençliği'", " I M F reçeteleri" tartı- şılacak Yapıma konuk olarak katılan Prof Dr Türkel Minibaş. Endo- nezya'nın ekonomık bu- nalımının ıçınde bulundu- ğu oluşumu anlatacak CTV 21.001 'Açılım' Türki Cumhuriyetler TV Servisi-CTV Ha- ber Sorumlusu Haluk Koç'un hazırlayıp sun- duğu "Açılım"da. yur- tıçı ve yurtdışı roportaj- lar, canlı bağlantılar ve studyo konuklany la gun- demdekı gelişmeler ele alınıyor Programın bu haftakı konuğu Dev let Bakanı ve Hukumet Soz- cusü Ahad Andican. Turkj cumiıunvetlerle sı- yasal v e ekonomık ılışkı- lenn hangı noktada ol- duğu ve onumüzdekı gunlerde beklenen geliş- meler uzenne açıklama- larda bulunuy or Aynca, geçen gunlerde olen ün- lü sanatçı Frank Sinat- ra'yla ılgılı bırdosya yer alıyor Sanatçının yaşa- mının anlatılacağı bu bo- lumde. şarkılanndan da ornekler sunuiuvor xr\ 09.20 / 17 20İ İlk bölümüyle Her gün bir universite Fransız polisiyesinde küçük bir doruk noktası olan 'Sicilyalılar Çetesi'nde, Vlain Delon (solda) ve Jean Ga- bin (sağda) ikilisi başrolde. Film, soyguncu bir ailenin son bıivuk vurgununu anlatıvor. Politik bilinci canlandırmak TV Servisi- 1976yılındaGüneyAf- nka'nın en yogun sıyah nüfusuna sa- hıp Sovveto şehnndekı oğrencılenn ha- reketını anlatan "Sarafina!", Guney Afnkalı yazar Mbongeni Ngema'nın 1985"te Nelson Viandela'nın eskı ka- nsı VVinnie Mandela'y la yaptığı goruş- nıeden hemen sonra yazdığı muzıkalın uluslararası sınema uyarlaması 1976'da bınlerce sıyah oğrencı. hu- kumete ve onun polıslenne karşı mu- cadeleye gırışmış, bırçoğu olmuş ya da yaralanmıştı Fılmde bır öğretmenın (Goldberg) Prima 21 00 Sarafina! - Yonetmen: Darrell James-Roodt / Oyuncular Whoopi Goldberg, Leleti Khumalo, Miriam Makeba, John Kani, Mbongeni Ngema /1992 ABD-lngıltere- Fransa ortak yapımı, 115 dk oğrencılenndekı polıtık bılıncı canlan- dırmak ıçın gınştığı mucadele anlatılır sevgı ve nefretın ıç ıçe olduğu bır mu- cadeledır bu Ngema, filmın senaryosunu da VV il- liam Nicholson la bırlıkte yazmış. mu- zığı onun ve bellı başlı rollerden bınnı kapmayı da başarmış Cekıldığı yıla kadar Guney Afrı- ka'dakı gerçek mekânlarda gerçekleş- tınlebılen ılk film olmayı da ba^aran ya- pım bu ulke gerçeklennın çarpıtılma- dan yansıtıldığı ılgınç bır muzıkal Tı- yatro sahnesınde ıkı buçuk vıl kadar muzıkalın ba^ karakten Sarafina'yıcan- landıran Leleti Khumalo. bu roluyleen ıvı kadın oyuncu dalında Tony odulu- neaday go^terıldı TRT1 23.15İ 'Ekonomi Dosyası thale kanunu üzerine TV Servisi - Canlı olarak ekrana gelen "Ekonomi Dosyası" programında "İhale kanunu" ele alınıyor Nazmi Kal'ın hazırlayıp sunduğu yapıma konuk olarak Lzevir Garih ve Turk Vfuteahhıtler Bırlığı Başkanı Kadir Sever katılıyor V'ergı uzmanı Şükriı Kızılofun yenı vergı kanunu tasansı hakkmda bılgı verdığı programda Berra Kılıç da para pıyasalannı değerlendınvor GAP 8 00 'GideGideGAP' Halka açılmapmjesi TV Servisi - Canlı yjyımlanan "Gide Gide GAP"ı \\i Kemal Demirci sunuyor \ apıma konuk olarak katılan Ankara Unıversıtesı Ibnı Sına Hastanesı Dermatolojı ABD öğretım uyesı Doç Dr Rana \nadolu vucuttakı lekeler hakkmda bılgı venrken \ akıfbank Genel Muduru Altan Koçer ıse GAP bolgesınde kredı kartı kullanımı ve halka açılma proıelerı hakkmda açıklamalarda bulunuy or TRT2 21.2ÖI 'Yaşamla İç İçe' TV Servisi - Mustafa Gerçeker"ın sunduğu "Va- şamlaİç Lçe"nınbuakşam- ki konağu Viuzaffer Aba>- han Canlı olarak ekrana ge- len programın yapımcılığını INeşe Bilginer ustlenıyor Discoverv 22.00 Tarih içinde 'cadıhk' TV Servisi - Belgesel "Dis- coverv Profili" "Cadı avı" bölumuyleekranda 16 vel7 yuzyıllann en tra]ik donemle- nnde Avrupa, Salem ve Mas- sachusetts'de yuzlerce ınsan cadıhk yapmaklasuçlandı Top- lumda Hınstıyanlık ve sıhır ıç ıceyaşıyordu 14 yuzyıldaKa- ra V'eba'nın yayılması, Hıns- tıyanlığm şeytanla ışbırhğı ya- panlartarafından saldınyauğ- radıği duşuncesını yaydı TV Servisi-NTV'de. Oğrencı Yerleştırme Sı- navı'na hazırlanan uni- versite adaylanna yone- lık bır program ekrana gelıyor "Üniversiteler" adlı bu program, lıse son sınıf oğrencılennı. unı- versıtelenn eğıtım polı- tıkalan. fakultelen kam- puslan. sosyal tesıslen, yurt v e burs olanaklan, bu yıl ıçın belırlenen kon- tenjanlan vepuanlan gı- bı konularda bılgılendır- meyı hedetlıyor 12 Ha- zıran"a kadarhaftaıçı her gun ıkı kez yayımJana- cak programda bu hafta sırasıyla, .'Vrücara ünıver- sıte^ı, Orta Doğu Teknık Unıversıtesı. Bılkent.Ga- zı unıversıtelen. Hacette- pe Unı v ersıtesı. 1 stanbul Teknık Unıversıtesı ta- nıtılıyor Discoven 21.00 Belgesel Savaşı başlatan neden TV Servisi-Insanlıkta- nhındekı onemlı olaylaruı dengelen nasü değıştırdığı- ne dıkkat çeken, yerınde çekımler, studyo ve ozel efekt maketlen, gelışmış bılgısayarteknolojisi gaze- teler ve tanh uzmanlarının goruşlerınden faydalana- rak gerçekleştınlen belge- sel program "Tarihte Dö- num Noktalan" "Sava- şı Başlatan Kurşun" bo- lumbaşlığıylaekranda \a- pımda, Av usturya-Maca- nstan Imparatorluğu'nun vansı Arşıduk Franz Fer- dinand ve kansı Sop- hie nın 1914 yıljnda Sa- raybosna'da, Gav ril Prin- dipadmda 18 yaşmdakı bır ıdealıstın duzenledığı su- ıkastla yaşamlarını yıtır- melen sonraMnda meyda- na gelen zıncırleme reaksı- yonlar ve Bınncı Dunya Savaşı nın başlamasınaka- dar geçen sureç anlatılıvor TRT 2 22.45İ 'Açik Kapi' Tiyatrocular anlatıyor TV Servisi - Nilgun Cerrahoğlu ve Vavuz Baydar'ın sunduğu " Açık Kapı"da "Tiyatro" ko- nusu ele alınıyor Canlı olarak ekrana gelen yapı- ma konuk olarak. Yıldız Kenter. Mımar Sınan Unı- versıte->ı Dev let Konser- vatuvarı Tıyatro ^na Sa- nat Dalı Başkanı ve oyun- cu Zeliha Berksoy. y azar Prof Dr CevatÇapanve Tıyatro Film Festıvalı Yo- netmenı Dikmen Gürün Uçarer katılıyor Tv PROGRAMLARI ••1X1 06.30 Sabah Haberlerı 09.00 Çocuk Saatı I I 0"ekr ar) 10.00 Haberler 10 05 Oğleden L J Once (Canlı) 11 00 Haberler 11.05 Oğle- den Once (Devam) 12 00 Haberler 12.10Dızı LaNe- na 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içınden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içınden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Yerli Film: Yalancı 16.00 Ha- berler ve Borsa 16.10 Filmın devamı 16.35 Muzık Pı narı 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı 18.00 Ha berier 18.30 Anadolu dan Gorunum 19 15 Dızı Bı- zım Mahalle 20.00 Haberler 21.00 2 Lıg Takımlan Yukselme Grubu Maçlan (Naklen) 22.45Anılarla Mu- zık 23.15 Ekonomi Dosyası fCanlı) 24.00 Gunun Ge- tırdıklerı 00.35 Gece Başlarken (0 312 428 22 30) 06.20 MEB Açıkoğretım üsesı Ders Prog- ramlari 07.40 GeçmışeOzlem 08.10 Beş Uzerı Beş 08.40 A U Açıkoğretım Fakul- tesı Ders Programlan 09.00 GAP TV ye Ge- çış 18.58 GAP TV'den Geçış 19.00 Akşam Bultenı 19.30 Adım Adım Anadolu 20.00 Bogazıçı Solıstle- rı 20.30 Akşama Doğru (Canlı) 21.20 Yaşamla iç Içe (Canlı) 22.00 Gece Bultenı 22.30 Tıyatro Festıvalın- den 22.45 Açık Kapı (Canlı) 24.00 Ornan Ayhan la Spor Yorum 00.30 Dızı Bınncı SayffU 212 259 72 75) 09.58 Açılış 10.00 Telegun 12.00 Fransa Açık Tenıs Tumuvası (Canlı) 20.00 Genç Ha- ber 20.10 Belgesel DuşDeğıl Gerçek 21.00 Dızı Şaşıfelek Çıkmazı 21.50 Dunden Bugune Dun- ya Kupası 23.20 Spor Panorama 01.00 Kapanış 08.00 MEB Açıkoğretım üsesı Ders Prog ra-nlan 10.00 Beraber ve Solo Şarkılar 10.30 TSM Bır Solıst 11.00 Devlet Korolan 11.40 THM Bır Solıst 12.10 Muzık Pınarı 13.00 MEB Açıkoğretım Lısesı Ders Programlari 15.00 Ma- vı Gece 16.00 Fasıl 16.30 Kultur Penceresı 17.00 MEB Açıkoğretım Lısesı Ders Programlari 19.00 Anado- lu Unıversıtesı ilkoğretım Lısans Tamamlama Prog ramı 19.20 Album 19.55 Yerlı Belgesel 20.25 TSM Bır Solıst 21.00 TSM Radyo Sanatçıları Konserlerı 09.00 Çocuk Saatı (Tekrar) 10.00 Haber- ler 10.05 Oğleden Once (Canlı) 11.00 Ha- berler 11.05 Oğleden Once (Devam) 12.00 Haberler 12.05 Dort Mevsım Kadın (Can- lı) 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içınden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içınden (Devam) 15.00 Ha berier 15.05 Sızın Içın 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Istanbul'dan (Canlı) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Donme Dolap 18.00 Haberler 18.30 Donemeç 18.55 Akşama Doğru 20.00 Haberler 21.00 2 LıgTakım ları Yukselme Grubu Yan Fınal Maçlan (Naklei) 22.45 Anılarla Muzık 23.15 Ekono-nı Dosyası 24.00 Gunjn Getırdıklerı 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 08.00 Dızı Dallas 09.00 Dızı Bıtrreyen Aşk 10.15 Dızı Tarzan 11.00 Yerlı Frfm:Surtük 13.00 Çızgı Film Vıdget 13.30 Çızgı Film Çıko 14.00 Çızgı Film Kuçuk Denız Kızı 14.30 Çızgı Film Hayalet Avcıla- rı 15.00 Çızgı Film Peter Pan ve Kor- sanlar 15.30 Buyuk Kuçuk Demeden 16.15 Yerlı Film: Mahpus 18.00 Dızı Cesur ve Guzel 19.00 Dızı Yalan Ruz- gârı 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Televole 23 15 Yaban- o Film: Sosisterin Sessizlığı 01.00 Ha- ber Hattı 01.30 Yabancı Film: Rıo 03.15 Kapanış (0 212 286 35 35) 6 09.00 Çızgı Film 09.30 Muzık Sepetı 10.00 Erken Teşhıs 11.20 Çızgı Film 11.30 Sabah Neşesı (Canlı) 13.00 Haberler 13.15 Bız Bıze 14.20 Haftanın Rehbe- n 15.05 Fantazı Dunyası 15.50 Yerfı Film: Genç Osman 17.15 Ara Haber- ler 17.25 Alo Olımpıyat 18.35 Radar 19.00 Ardan Zenturk - Bahar Tunalı ve Bugun 19.40 Rana Elık'le Sıcak Gundem 20.20 Arka Pencere 20.30 Spora Ba- kış Hava Durumu 20.50 Derınlıkler 22.00 Armonı 23.00 Haber 6 23.30 Dr Stress 01.00 Haber 6 01.30 Yabancı Film: Ateşlı Âşıklar 03.05 Yabancı Film: Ateş Çemben 04.35 Haftanın Rehben (Tekrar) 05.20 Belgesel Yenı 2e- landa (0 212 284 31 50) 04 20 Kultur - Eğıtım 07.20 Yabancı Film Se- kızıncı Gun 09.10 Ya- bancı Film Yarının Adamı 10.45 Ya- bancı Film Yeraltı Canavan 212.30 Ya- bancı Film Androıd 14.05 Yabancı Film Tutku Çemben 15.50 Yabancı Film Yureğımın Sesı 17.50 Yabancı Film Gızlı Ajan 19.20 Cıne5 Ajanda (Şıfresız) 19.35 Yabancı Film Taban- lan Yağla 21.05 Yabancı Film Sicilya- lılar Çetesi 23.05 Yabancı Film Fargo 00.45 Kardeş Playmateler 01.40 Ya- bancı Film Tutkunun Bedelı 02.35 Arousal, Foreplay and Orgasm 03.40 Dızı Gızlı Itıraflar (0 212 225 55 55j . _ _ , 09.20 Unıversrteler 09.- I T V 30 Haber 09.35 Ekono- mi Gundemdekıler Pa- saport 12.00 Gunun Içınden 14.00 Haber 14.20 Lrfestyle 14.30 Haber Ozetı 14.35 Dunyada Bugun Yurtta Bugun Ekonomi, Dunyada Bugun 17.00 Haber 17.20 Unıversrteler 17.30 Haber Ozetı, Dunyada Bugun 18.10 Gece Gunduz 18 35 Gundemdekıler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.20 Sporda Bugun 20.00 Haberler 20.40 Spor Gundemı 20.50 Ekonomi 21.05 Futbol Aktuel 23.00 Haberler 23.05 Gundemdekıler (Tekrar) 23.30 Gece Gunduz (Tekrar) (0 212 213 03 33) 08.30 Sa- bah Mıxı 10.30 Me- gaH.OOJess 13.00Vı deos 13.30 Mert 14.30 Mega 15.00 Pınar 17.00 Burçın 18.00 Bır Nu- mara Seç 18.30 Partıye Katıl 19.30 Top News 19.45 Haberler 20.00 Style 21.00 Haberler 21.05 Men-e-Men 22.30 Vıdeone 23.00 Cem Ce- mınay 00.30 Mega 01.00 Play Lıst 03.30 Turk Halk ve Sanat Mu- zığı 04.30 Vıdeo Mıx (0 212 288 75 75) 07.35 Gundem 09.00 Haber Bultenı 09.35 EkoStart 11.35 Dunya Modası 12.10 Pa- ra Rapoaı 13.00 Haber Bultenı 13.35 SeansAra- sı 14.35 Sektor Sohbet- len 15.35 Pıyasalar 16.10 Para Raporu 16.35 Eko Fınısh 17.10 KahveMo- lası 17.35 Para Rehben 18.35 Hedef Universite 19.35 Dunya Modası 20.00 Haber Bultenı 21.10 7 Ustu 7 22.00 Ya- bancı Film: ikı Kuçuk Ses 00.30 Haber Bulte- nı (0 212 282 51 00) KANAIE I I CtVber 11.10 Dızı Tehlı- ke Koyu 11.35 Dızı Tatlı Ikız- ler 12.00 Haber 12.10 Doğa Oykulen 13^0 Magazın Dun- yası 13.40 ŞakaTımı 14.10 Çızgı Otesı (Canlı) 16.00 Ha- ber 16.10 Dızı Gızlı Hayat- lar 17.10 Dızı Sokak Kanu- nu iaOO Gunce (Canlı) 19.00 Dızı Ikı Kışıhk Dunya 19.30 Ana Haber 20.25 Uykudan Once 20.35 Dızı SınırKasa- bası 21.00 Açılım 22.20 Fu- aye 23.10 Rock Statıon 00.30 Yabancı Film: Laurın (0 272 282 36 00) m 07 00 Kahvaltı Haberle- 9 T 1 # n 09.00 Evrenın Dılı 09.40 * • • * Çızgı Film Kara Kanat 10.05 Çızgı Film Alaaddın 10.30 Ay- şe Ozgun Talk Show 12.00 Dızı Şey- tanın Gozyaşlan 13.00 Gun Ortası 13.30 Çızgı Film Kara Kanat (Tekrar) 14.00 A dan Z ye 16.30 Gelın - Kaynana 17.30 Dızı Super Baba 19.00 Top Ser- de 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hat- tı 20.45 Spor Haberlerı 20.55 Hava Durumu 21.00 Dızı Sıcak Saatler 22.20 Dızı Gurbetçıler 23.40 Yuzyuze 24.00 Gece Haberlerı 00 05 Yuzyuze (De- vam) 01.05 Şok 01.40 Yabancı Film: Yıllar Sonra (Tekrar) (021265500 00) 06.30 Dunden Bugune 09.00 Dızı Manuela 10.00 Yerli Film: Kra) arkadaşım 11.30 HuzuraDogru 12.00 Haberler 12.15 Hanımelı 14.05 Sıya- setVıtrını 15.05 Çızgı Film 16 05 Dı- zı Sevgı!ılsabe!17.00Habe'ier 17.30 Tek mı' Çıft n\O 18.30 Dızı Eltıler 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Erkan Yolaç Show 22.00 Haberler 22.20 Ya- bancı Film. Rehtne 24.00 Gece Bul- tenı 00.30 Yabancı Film: Louıs'de Beklıyorum 02.05 Belgesel Kaptan Cousteau 03.05 Dızı Manuela (Tekrar) 03 30 Muzık 04.30 Dızı Sevgılı Isabel 05.05 Dızı Komşular C0 212 652 2560) 07.00 Çalar Saat (Canlı) 09.00 Çızgı Film Çızgı Kahramanlar Yarışıyor 09.30 Çızgı Film Taş Devrı 10.00 Çızgı Film Sevımlı Kahramanlar 10.30 Dızı Kuçuk Melekler 11.30FarklıBırGun 13.00Haber 13.10SenHerŞe- yı Duşunursun 13.50 Yerlı Film: Seninle Son Defa 15^0 Çızgı Film Casper 16.30 Çızgı Film Şınnler 17.00 Spor Fransa'ya Doğru 17.30 Dızı Bızım Ev 18.10 Dı- zı Çılgın Bedış 19.00 Ana Haber Bultenı 19.45 Gu- nun Yorumu 20.00 Çarkıfelek 21.00 Televole 22,30 Yabancı Film: Kobra 24.00 Gecenın Içınden 00.30 Yabancı Film: Havaalanı 4 (0 212 215 51 11) JL.^> Radyo ve Tefevizyon Üst Kurulu'nun verilen bir güniük yayım durdurma cezası nedeniyle Interstar bu gece saat 24.00'e kadar kapalı kalacaktır. 24.00 Gece Hattı 00.20 Yabancı Film: Yasak Güzetlik 02.40 Yabancı Film: Çıldırma Nokta- Si 04.20 Mızrap (0 212 448 80 00) 07.30 Bugun (Canlı) 10.00 Haberler 10.10 Pohtıka Gundemı (Canlı) 11.00 • • • • • • Haberler 11.05 Dort Mevsım (Canlı) 12.00 Haberler 12.05 Dort Mevsım (Devam) 12.30 Airport 13.00 Haberler 13.15 Muzık Kulubu 14.00 2 den 4 e (Canlı) 16.00 Haberler 16.35 Belgesel Hayvanlar 0Alemı 17.00 Haberler 17.05 Robocop 17.30 Momesa Kovboylan 18.00 Muzık Bah- çesı 18.30 Ana Haber Bultenı 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Unutulmayan llışkı 22.00 Onda On Haber 22.45 Platform (Canıı) 24.00 Haberler 01.30 2 den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 001 07.00 Cumbuş 07.30 Sabah Kahvesı 09.00 Yabancı Film: VValter Mıty'nın Gızlı Hayatı 11.00 Turkulenmız 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Ankara Gundemı 13.30Banşla Muzık 15.00 Yıldo Ile 16.00 Serpıl Barlas la 19.00 Ya- rışma 5-10-1519.30 Flash Haber 20.00 Bızım Bak kal 20.45 Sınema Suare Jessıe Lee'nın Intıkamı 23.00 23 Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yıldo Ile 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82) 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 SusamSo- kağı 10.35 Dızı Afacan Kız 11.05 Dızı Yıldızlar Gece Buyur 12.00 Spot 12.05 Dort Mevsım Kadın (Canlı) 13.00 Turk Sılahlı Kuv- vetlerı Saatı 13.30 Avrupa da Turk Izlerı 14.00 Sızın Içın Seçtıklerımız 14.30 Haberler 14.45 TRT Halk Konserı 15.40 Pohtıka ve Yaşam 16.40 Anadolu Gunluğu (Canlı) 17.30 Sızın Içın Seçtıklerımız 18.00 Gıde Gıde GAP (Canlı) 19.00 TRT 2 ye Geçış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog