Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 MAYIS 1996 PAZARTESİ 12 HAFTANIN SANAT ÇIZELGESI Sepgi • Bilge Friedlaender'ın 'Hatırlamayi Hatırla' başlıkh sergisi 20 Haziran'a dek Galeri Nev'de. (231 67 63) • Gülperin Sertdemirin resım sergisi 19 Haziran'a dek Almelek Sanat Gaferisi'nde izlenebilir. (269 80 14) M Emir Saner resim sergisi 29 Mayıs'a dek Ümit Yaşar Sanat Galerisi'nde eörülebiiir. (411 35 01) • 41. Yıl 41 Sanatçı 41 Yapıt sergisi 30 Haziran'a dek Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde izlenebilir. (3262667) • Saadet Gözde resim sergisi 20 Haziran'a dek Enka Rönesans'ta. • Bahariye llköğretim Okulu sergisi 26 Mayıs'a dek Bahçe & Bahçe Kültürevi'nde yer alıyor. (449 18 84ı • Bilge Friedlaender'ın Altın Kural' başlıkh sergisi 13 Haziran'a dek Ayşe- Ercümend Kalmık Vakfi'nda eörülebiiir. (245 02 70) • Kimia Rahgozar ın fotoğraf sergisi 9 Ha7İran"a dek Pimapen Kültürevi'nde (240 34 55) • Billur Mazlumcan m resim sergisi 19 Haziran'a dek Yaşar Bank Sanat Galerisi'nde. • M. Kemal Gözen'in resim sergisi 16 Haziran'a dek Akbank Bahariye Sanat Gaierisi'nde izlenebilir. • Nesrin Demirbaş ın resim sergisi 9 Haziran'a dek Caddebostan Külrür ve Sanat Merkezi'nde görülebilir. • Gülmine Sanat Merkezi'ndeki karma resim sergisi 20 Haziran'a dek sergileniyor. (5 7 1 60 16) • Nazmi Yılmaz'ın resim sergisi 5 Haziran'a dek Barometre'de izlenebilir. (293 02 87) • Hüseyin Sertaş ın resim sergisi 13 Haziran'a dek Galeri tki Maymun'da. (350 26 24) • Antik Sanat Galerisi'nde karma resim sergisi yer alıyor. (330 13 54) • Pınar Kutat'ın resim sergisi 16 Haziran'a dek Hobi Sanat Galerisi'nde izlenebilir. (225 23 37) • Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü yıl sonu sergisi 1 Haziran'a dek görülebilir. • Aynur Okuyan'ın resim sergisi 5 Haziran'a dek İş Bankası Erenköy Sanat Galerisi'nde izlenebilir. (358 28 41) • Hayriye Suvarierol'un resim sergisi i Haziran tarihine dek Atakö> Yunus Emre Külrür Merkezi'nde. • Jülide resim sergisi Artisan Sanat Galensi'nde izlenebilir. (247 90 81) • Yıldız Çiftçinın yağlıboya resim sergisi 20 Haziran'a dek Uran Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilir. (343 43 85ı • Nüzhet Kutluğ un Uzay \e 2 Çalışmalan' adını verdiğı resim sergisi 3 Haziran'a dek Pur Art Sanat Galerisi'nde izlenebilir. (0 216- 369 08 39) • Oya Aksoy'un resimlen 31 Mayıs'a dek Kabataş Kültür Merkezi B Blok Sergi Salonu'nda sergileniyor. (236 25 22) • türk Plastik Sanatçılan karma resim sergisi 30 Haziran'a dek Vakko Beyoğlu Sanat Galerisi'nde izlenebilir. • Aka Gündüz Temur'un resimlen 30 Mayıs'a dek Emlak Sanat Galensi'nde görülebilir. (252 61 00) • Aynur Okuyan'ın 'Kendime Yolculuk" başlıkh resim sergisi 5 Haziran'a dek Türkiye İş Bankası Erenköy Sanat Galerisi'nde ver alacak. (358 28 41) • Jules Laurens in Parıs Güzel Sanatlar Akademisi Koleksiyonu'ndaki özgün desenlerinden oluşan resim sergisi 4 Temmuz'a dek Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde görülebilir. • Sefa Üldaş'ın resimleri 5 Haziran'a dek Istanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde görülebilir. (361 75 57) • Istanbul Uluslararası Kadınlar Derneği nın resim sergisi 30 Mayıs'a dek Galen Pi'de yer alacak. (236 68 53) • Yılmaz Merzrfonlu nun resimleri 31 Mayıs'a dek Kızıltoprak Sanat (231 28 37) • Salih Keleş'in resim sergisi 10 Haziran'a dek Tolea Eti Sanatevi'nde yer alacak. (0 216-368 26 79) • Türkiye İş Bankası Koleksiyonu resim sergisi 26 Haziran'a dek Mımar Sınan Üniversitesi Tophane-i Amire Binası'nda görülebilir. • Bahar Karması adlı karma resım sergisi 5 Haziran'a dek Fevziye Mektepleri Özel İşık Lisesi Sanat Galerisi'nde yer alacak. (246 19 40) • Güttekin Çizgen ın '40 Yılın Fotoğraf Sergisi' başlıkh sergisi Fotoğrafevi'nde görülebilir. • Fatih Sarmanh'nın resimleri 27 Mayıs'a dek Galeri Replica'da Bilge Friedlaender'ın 'Altın Kural' adlı resim sergisi, yarından itibaren 13 Haziran tarihine dek Ayşe ve Ercüment Kalmık Vakfi'nda; sanatçının 22 Mayıs tarihinde açılan diğer sergisi 'Hatırlamayı Hatrla' ise 20 Haziran tarihine dek Galeri Nev'de yer alıyor. Galerisi'nde sergilenecek. (418 38 06) • Orhan Algök'ün heykel sergisi 6 Haziran'a dek Opera Sanat Galerisi'nde yer alacak. (249 92 02) • Zerrin Kehnemuyi'nin resim sergisi 31 Mayıs'a dek Mutlu Sanat Odası'nda görülebilir. (0 216-355 35 87) • Erol Büyükburç un 'Renklerin Dili' başlıkh resim sergisi 29 Mayıs'a dek Emar Sanat Galerisi'nde izlenebilir. sergilenecek. (0 216-358 60 95) • Gürhan Yücel'in 'Res-imlerim' başhkh resım sergisi 20 Haziran tarihine dek Tem Sanat Galerisi 'nde yer alacak. (247 08 99) • Oytun Omur'un 'DuvarÖrfüleri' başlıkh sergisi 30 Mayıs tanhine dek Galeri Oda'da izlenebilir. (259 22 08) • Ayla Can'ın resim sergisi 30 Mayıs tarihine dek Dega Sanat Galerisi'nde. (463 42 87) • Hiitya Düzenli nırı sergisi 30 Mayıs tanhine dek Derimod Sanat Galerisi'nde. • Oya Aksoy'un resim sergisi Kabataş Kültür Merkezı'nde izlenebilir. 236 25 22) • Orhan AJgÖk heykel sergisi 6 Haziran tarihine dek Opera Sanat Galerisi'nde görülebilir. (249 92 02) • Zerrin Kehnemuyi'nin resimleri 31 Mayıs'a dek Mutlu Sanat Odası'nda sergileniyor. • Adnan Turani resim sergisi 27 Mayıs'a dek Doku Sanat Galerisi'nde izlenebilir. (246 24 96) • Gonca Sezer'in resimleri 12 Haziran'a dek Urart Sanat Galerisi'nde sergileniyor. (241 21 83) • Ulker Saner ın Hava .'Su / Toprak" başlıkh resim sergisi 5 Haziran'a dek Kare Sanat Galerisi'nde. (240 44 48) • Nelli Sanatevi'nde 12 tasanmcının yapıtlan sergiieniyor. (227 73 75) • Sevinç Altan'ın 'Kendi Cehennemi' başlıkh sergisi 3 Haziran'a dek Afa Sanat Kafe'de. > • Mine Sanat Galerisi'nde 'Çağdaş Sanat 11' başlıkh sergi 30 Eylül tarihine dek görülebilir/545 64 40) • Galeri Pi'de karma resim sergisi 30 Mayıs'a dek izlenebilir. (236 68 53) • Gülay Kakşi nın resim sergisi 30 Mayıs'a dek Isviçre Sigorta Sanat Galerisi'nde. (310 49 50) • Sabahattin Tuncer'in resimleri 30 Mayıs tanhine dek Nadya Sanat Galerisi'nde sergilenecek. (231 90 87) • Meral Kalsın- Selva Suman'tn karma resim sergisi 29 Mayıs tarihine dek Özden Sanat Galerisi'nde sergileniyor. (260 44 28) • Yıldız Moran'ın fotoğraf sergisi Adam Kitabev i'nde 31 Mayıs'a dek görülebilir. (293 41 05) • Pamukbank Fotoğraf Galerisi'nde "Eşya'nın Tabiatı' başlıkh fotoğraf sergisi 20 Haziran'a dek izlenebilir. (236 67 90) • Sami Güner fotoğraf sergisi 30 Mayıs'a dek Türk Ticaret Bankası Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'nde görülebilir. (227 1750) • Şeyda Gürsoy Çoban'ın resim sergisi 30 Mayıs'a dek Ürün Sanat Galerisi'nde. (360 99 64) • Ayten Yetiş'in resim sergisi 30 Mayıs'a dek Artemis Sanat Merkezi'nde izlenebilir. (232 09 20) • Srtkı Olçar'ın çinı sergisi Şark Hayat Sigorta Sanat Galerisi'nde görülebilir. • Saygı Gelenekleri sergisi Dolmabahçe Kültür Merkezi'nde yer alıyor. • Avni Arbaş'ın resim sergisi 6 Hazirana dek Milli Reasürans Sanat Galensi'nde. (230 19 76) • Tülin Demiray'ın resim sergisi Ares Sanatevi'nde. (345 11 62) • Jale Yılmabaşar ın resim sergisi 26 Mayıs tanhine dek IMKB Sanat Galerisi'nde izlenebilir. (298 25 11) • Leyla Gamsız'm resimleri 27 Mayıs'a dek İş Bankası Parmakkapı Sanat Galensi'nde. (234 23 98) • Gülbün Süerden'in takı sergisi Mutlu Sanat Odası'nda görülebilir. (355 35 87) • Zeki Krral'tn sergisi 27 Mayıs'a dek Garantı Sanat Galerisi'nde izlenebilir. (232 90 48) • Nuh'un Gemisi Beyoğlu nda başlıkh sergi 1 Haziran'a dek Yapı Kredi Nedim Tör Müzesi nde görülebılecek. • Lütfi Özkök'ün 'Fotoğrafın Şairi' başlıklı fotoğraf sergisi Maçka Sanat Galerisi'nde 30 Mayıs'a dek görülebilir. (234 40 51) 10. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali kapsamında Orleans Ulusal Tiyatro Merkezi, 'Kentlerin Ormanında' adlı oyunu cuma ve cumartesi günleri AKM Büyük Salon'da sahneliyor. Bertolt Brecht'in yazdığı oyunu Stephan Braunschvveig yönetiyor. liyatro • 10. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali kapsamında bugün AKM Büyük Salon'da saat 20.30'da Deschamps et Deschamps'm sahneledıği 'Gülünç Kibarlar'. Muhsın Ertuğrul Sahnesi'nde saat 20.30'da Tiyatro Stüdyosu'nun sahneledigi "Balkon"; yann AKM Büyük Salon'da saat 20.30'da Deschamps et Deschamps'ın sahneledigi 'Gülünç Kibarlar': çarşamba günü Taksim Sahnesi'nde saat 20.30'da Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sahneledigi 'Akrep'; perşembe günü Taksim Sahnesi'nde saat 20.30'da Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sahneledigi 'Akrep', Aksanat'ta saat 19.00'da Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nun sahneledigi 'Alacakhlar'; cuma günü AKM Büyük Salon'da saat 20.30'da Orleans Ulusal Tiyatro Merkezi'nin sahneledigi 'Kentlerin Ormanında", Aksanat'ta saat 19.00'da Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nun sahneledigi 'Alacakhlar': cumartesi günü AKM Büyük Salon'da Orleans Ulusal Tiyatro Merkezi'nin sahneledigi 'Kentlerin Ormanında'. Muhsin Ertuğnıl Sahnesı nde saat 20.30'da Robert VVilson ve Susan Sontag'ın sahneledıği 'Denizden Gelen Kadın": pazargünü Muhsın Ertuğrul Sahnesinde saat 15.30 ve 20.30'da Robert \Vilson ve Susan Sontag'ın sahneledigi "Denizden Gelen Kadın'. Aziz Nesin Sahnesi'nde saat 20.30'da 5. Sokak Tiyatrosu'nun sahneledigi '80060' adlı oyunlar izlenebilir. • Tiyatro Manga cumartesi günü Halit Karaata yönetiminde Can Gülçir'in yazdığı "Doima" adlı oyunu ızleyicilerin beğenısıne sunuyorlar. H Aksanat'ta cuma ve cumartesi 19.00'da 'Alacakhlar' adlı oyun izlenebilir. (252 35 00) • Bulunmaz Tiyatro cumartesi ve pazar saat 18.00'de Aziz Nesin'in yazdığı 'Hazırol Aziz Nesin' adlı oyunu sahneleyecekler. (251 85 23) • Kumpanya Sahnesi'nde cuma ve cumartesi saat 20.00'de Kerem Kurdoğlu'nun yazıp yönettiği 'Vınnlamanın Binbir Yolu' adlı oyun izlenebilir. (235 54 57) • Bizim Tiyatro oyunculan Muammer Karaca Tiyatrosu'nda perşembe günü saat 20 30'da. pazar günü saat 14.30'da Zafer Diper'in oyunlaştınp yönettiği "De\nmi Çok Sevmiştik' adlı oyunu sahneliyorlar. (245 24 90) • Atları da Vururlar adlı müzikli oyun çarşamba. cuma günleri ve hafta sonu Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneleniyor. Horace McCoy'un yazdığı müzikli oyunu Şakır Gürzumar yönetiyor. (0 216 384 72 10) • Bakırköy Oyunculan Evrensel Kültür Merkezi'nde cumartesi saat 19.00'da Cem Yahn'ın yazıp yönettiği 'Generalin Büyük Düşü' adlı oyunu sergihyorlar. (243 08 03) • Orta Oyuncular Maltepe Yayla Sanat Merkezi'nde bugün. yann ve çarşamba günien saat 19.00 ve 21.00'de 'Çok Tuhaf Bir Soruşrurma" adlı oyunu sergiliyorlar. (0 216-441 20 8 7 ) • Hadi Çaman Tiyatrosu oyunculan Macit Koper'in yönettiği Jelena Kohout'un yazdığı 'Sen Beni Sevmiyorsun' adlı oyunu kendi sahnelerinde izleyicilerin beğenisine sunuyorlar. (225 7/ 98) • Sadri Alışık Tiyatrosu Küçük Sahne'de perşembe, cuma saat 21.15'te, cumartesi saat 15.00-21.15'te. pazar saat 15.00'te Yavuz Özkan'ın yazıp yönettiği 'Herkesin Bildiği Sırlar' adlı oyun sahneleniyor. (292 39 19) • Enis Fosforoğlu Tiyatrosu John Anstrobus-Ray Galton'un yazdığı 'Pantolon' adlı güldürü oyununu cumartesi günü saat 15.30 ve 21.00'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahneliyor. (0216-330 10 27) Gösteri / Söyleşi • Borusan Kültür ve Sanat Merkezi'nde çarşamba 12.30'da. cuma 17.30'da 'Ünlü Orkestra Yönetmenleri' başlıkh belgeselın videodan gösterimi. perşembe 19.00-21.00 arası Alaz Toker'in '20. yy Orkestra Yönetmenleri: Otto Klemperer' konulu söyleşisi izlenebilir. • Tank Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde cumartesi 15.00'te Işıl Alath'nın yönetecegi, Oral Çalışlar, Ömer Laçıner ve Yaşar Kaplan'ın konuşmacı olarak katılacaklan "Ülke Gündemi' konulu söyleşı yer alıyor. (293 12 70) • Istanbul Küttür Merkezi'nde perşembe 18.30'da Irfan Çiftçi'nin yönetecegi, Ali Günvar, Metin Celal, Hasan Öztoprak'ın konuşmacı olarak katılacaklan "Edip Cansever'in Şiiri'; cuma saat 18.30'da Veysel Yapar'ın yönetecegi ve Hilmi Yavuz'un konuşmacı olarak katılacağı "Türkçede Octavio Paz' konulu söyleşiler izlenebilir. (527 18 66) • Goethe Enstrrüsü'nde yann 18.30'da Ercan Karakaş'ın yönetecegi, AGİK Basın Sorumlusu Freimut Duve'nin konuşmacı olarak katılacağı 'Medyanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu', çarşamba günü saat 18.30'da Prof Dr. Nilüfer Kuruyazıcı'nın yönetecegi, Kader Konuk'un konuşmacı olarak katılacağı "Sabıt Kımlikten "Ben'in Dönüşümüne' konulu oturum gerçekleştinlecek. (249 20 09) • Bahçe & Bahçe Kültürevi'nde pazar günü saat 16.00'da CUMOK Sanat Komıtesf nin düzenlediği \e Gülsüm Akyüz'ün katılacağı 'Şiir Yaşamın Içinde' başlıkh söyleşi izlenebilir. (449 18 84) • ADD Esenler Şubesi'nde pazar günü saat 14.00'te Lale Aytaman, Algan Hacaloğlu. Hayri Kozakçıoğlu, Şükran Soner, Uluç Gürkan ve Neşe Doster'ın konuşmacı olarak katılacaklan 'Türkiye'nin Dünü, Bugünü, Yannı' konulu panel ver alıyor. • Belgesel Sinemacılar Birliği'nde bugün Behıç Ak'ın yönettiği 'Türk Sinemasmda Sansür', vann Mehmet Ervılmaz'ın yönettiği 'Bedr Smemada Bir Dolunay", çarşamba Nesli Çölgeçen'in yönettiği 'Ankara'yı Seviyorum', perşembe Çetın Tunca'nın yönettiği 'Müthış Bir Tren Çekimi'. cuma Enis Rıza'nın yönettiği 'Ve Reklam". cumartesi Görkem Kiriş'in yönettiği 'Devrim Eskişehir' adlı beigesel filmler 14.00- 18.00 saatleri arasında izlenebilir. • Fransız Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde bugün saat 19.00'da Nedım Gürsel, yenı kitabı 'Paris' hakkında bir söyleşiye katılacak. (252 61 55) • Istanbul ll Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda yann saat 14.00'te Tansu Bele'nin yönetecegi Turfan Ata Türkyılmaz. yazar Meral Dalaman, Yusuf Çoruksöken'in katılacağı "Gençlik ve Edebiyat" konulu panel gerçekleştıriliyor. Miizik • Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde bugün saat 17.00'de gerçekleşecek fuayede 'Piyano ve Keman ile 1900'lerden bugüne', yann saat 17.00'de gerçekleşecek fiıayede "Ses Semaisınden Modern Türk Müziğine", çarşamba saat 17.00'de'Halk Müziği Düzenlemeleri' başlıkh gitar dinletısi, perşembe saat 17.00'de gerçekleşecek fuayede 'Klasikten Modern Çağ'a' başlıkh Gitar-flüt dinletisi, cuma saat 18.00'de •Papatya Gibisin' Türkçe Tango dinletısi yer alıyor. • Borusan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yann saat 19.00'da Ece Idıl (şan) ve Önder Atık'ın verecegi klasik müzik konseri, cumartesi saat 11.00-13.00 saatleri arasında Gönül Paçacı yönetimindeki 'Klasik Türk Müziği Atölyesi". saat 11.00-15.00 saatlen arasında Atölye Sema'da 'Ses EnstalasyonuÇalışması', 14.00-16.00 saatleri arasında Umut Akgül'ün katılacağı "Özel Radyolar ve Müzik', 15.00-17.00 saatleri arasında Bora Ayanoğlu yönetimindeki 'Ritm Stüdyosu" başlıkh atölyeler yer alıyor. (252 45 91) • Aksanat'ta yann saat 12.30 ve 18.00'de laser-disc'ten J.S. Bach'ın Bulutsuzluk Özlemi cumartesi akşamı saat 20.30'da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda bir konserverecek. 'The Six Brandenburg Concertos", cuma saat 12.30'da Horovvitz Plays Mozart, cumartesi saat 14.00'te Micheal Jackson (Moonwalker) konserleri izlenebilir. (252 35 00) • Istanbul Teknik Üniversitesi Maçka G Amfisi Salonu'nda cumartesi saat 19.30'da ST. Anton am Arlberg Tirol Nefesli ÇalgılarOrkestrası'nın verecegi konser izlenebilir. (223 78 43) • Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda cuma saat 20.30'da Yavuz Bingöl ve Şükriye Tutkun'un 'Türküler'. cumartesi saat 20.30'da Bulutsuzluk Özlemi'nın "Yine Düştük Yollara' adlı konserleri izlenebilir. • Balmumcu Enka Rönesans'ta Seda Subaşı (1. keman). Dolunay Erten (2. keman), Deniz Yücel (viyola) ve Şafak Aydın'dan (viyolonsel) oluşan Istanbul Quartet perşembe günü saat 19.00'da bahar konserini gerçekleştiriyor. • Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bahar Şenliği kapsamında bugün Tarabya Kampusu'nda 17.00-19.00 saatleri arasında Muammer Ketencoğlu ve Sumru Ağıryürüyen'in katılacağı 'Balkan M"üzikleri' dinletisi. saaf21.00-24.00 saatleri arasında 'Athena' konseri yer ahyor. Yann 20.00-24.00 saatleri arasında Blue Blues Band. Indians, lstanblues ve Southem Comfort gruplannın katılacağı Rock Gecesi. çarşamba 21.30-24.00 saatleri arasında 'Gogo Jazz Band'. perşembe 23.00- 24.00 saatleri arasında müzik dinletisi, cuma 16.00-17.00 saatleri arasında "Etnik Müzik' dinletisi yer alıyor. • Istanbul Menkul Krymetler Borsası'nda perşembe günü, saat 20.30'da Linet Şaul (soprano). Suat Ankan (Bas), Elisabetta Di Stefano'nun (piano) verecegi konser izlenebilir. (298 25 11) Sinema • Benden Bu Kadar Yönetmenliğini James L. Brooks'un yaptıgı filmde başrolleri Jack Nicholson. Helen Hunt ve Greg Kinnear paylaşıyorlar. (Osmanbey Gazı 247 96 65, Beyoğlu Fitaş 249 0166, Bakırköv Avşar 583 46 02, Kadıköv Ocak 336 37 71, Kadıköy Reks 336 0112) • Titanic Yönetmenliğini James Cameron'ın üstlendiğı filmde başrolleri Leonardo DiCaprio ve Kate \Vinslet paylaşıyorlar. (Şişli Kent 211 62 03, Kadıköy Hollpvood 338 90 76, Beyoğlu Lale 249 25 24. Çemberlitctş Şajak 516 26 60, G.O.Paşa Cinemass 578 50 62, Bakırköy tncirli 5 7 2 64 39, Bakırköy Avşar 583 46 02. Beylikditü AFM 852 01 90. Suadive Mo\ieplex 411 90 61. Bevoğlu Lale 249 25 24.) • Büyük Umutlar Yönetmenliğini Alfonso Cuaron'un yaptığı filmde başrolleri Ethan Havvke, Guvneth Paltrovv Anne Bancroft ve Robert De Niro pavlaşiyorlarY£/jr/ı Kent 241 62 03. Beyoğlu Lale 249 25 24. Ç.taş Şafak 516 26 60. Bakırköy Avşar 5X3 46 02. Kadıköy Brnadwa\- 346 14 81. Sııudivt.' \to\ieplcx 41190 61) M Sel Yönetmenliğini Mikael Salomon'un yaptığı filmde başrolleri Morgan Freeman ve Christıan Slater paylaşıyorlar.f Kadıköy Bahariye 414 35 05 )_ • Kaçaklann Peşinde Yönetmenliğini Stuart Bard'ın yaptığı filmde başrolleri Tommv Lee Jones. Wesley Snipes ve Robert Dovvnev Jr. paylaşıyorlar (Kadıköv Reks 336 01 12, Ataköy Atrium 559 80 63. OO.P Cinemass 578 50 62, Florya Prestij 663 28 86) • Can Dostum Yönetmenliğini Gus Van Sant'ın yaptığı filmde başrolleri Robin Williams ve Matt Damon paylaşıyorlar. (Alkazar 293 24 66, Fitaş 249 01 66. Harbiye As 24~> 63 15, Osmanbey Gazi 247 96 65. Ortaköy Feriye 236 28 64, Bakırköy Avşar 583 46 02, Şaşhnbakkal Cinemax 46 7 44ö7. Maltepe Grandhaus 442 6030. Kadıköy 33" 74 00) • Demir Maskeli Adam Yönetmenliğini Randall V\allace'ın yaptığı filmde Gerard Depardıeu. Leonardo DiCaprio. Jeremy Irons. John Malkov ich ve Gabriel Byrne rol ahyorlar.r/7W,s 240 01 66. Atlas 252 85 76. Te'şviki\ e AFM 224 05 05. Maslak Princess 285 06 95. Ortaköy Princess 236 20 72. Osmanbe\ Ga:i 247 96 65. Ç.taş Şafak 516 26 60, Etiler Hillside 263 18 38. Altunizade Capitol 391 19 35. Ko^atağı Cinepol362 51 00, Suadive Cinemâx 467 44 67. Suadi\e \lnvıeple\ 411 90 61, Fenerbahçe Stad 330 52 52. Bakırköy Carousel 571 83 80. Bakırköv Incirli 572 64 39. G.O.Paşa Cinemass i~8 50 62. Beylikdüzü Migros AFM 852 01 90) Ouentin Tarantino'nun Elmore Leonard'ın 'Rum Punch' adlı romanından sinemaya uyarladığı 'Jackie Brovvn' adlı filmde baş rolleri Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Foster, Bridget Fonda, Micheal Keaton ve Robert De Niro paylaşıyorlar. • Yaramaz Harry Yönetmenliğini Woody Allen'ın yaptığı fiimde Allen başta olmak üzere Hclywood'un pek çok ismi rol alıyor. (Beyoğlu Alkazar 293 24 66. Onaköv Feriye 236 28 64. Kadıköy As 336 00 50. Ataköv Y. Emre 661 38 94) • Tibette Vedi Yıl Yönetmenliğini Jean- Jacques Annaud'un yaptığı filmde Brad Pitt başrolde. (Şişli Kent 241 62 03. Beyoğlu Sinepop 251 11 76, Çemberlitaş Şafak 516 26 60. Bakırköy Avşar 583 46 02, Bakırköy Incirli 572 64 39. Gazi Osmanpaşa Cinemass 578 50 62. Galeria Prestige 560 72 66. Kadıköy Reks 336 01 12. Suadive Movieplc\ 41/ 90 62) • Çayınn Sakinleri adlı belgesel filmin yönetmenliğini Calude Nuridsany ve Marie Perennou/flemğ/u 251 32 40, Kadıköv Kîoda 337 01 28) • Saraybosna'ya HoşgeJdiniz Yönetmenliğini Micheal NVtnterbottom'ın yaptığı filmde başrolleri Stephan Dillane, Woody Harrelson ve Marisa Tomei paylaşıyorlar. (Maltepe Grandhous 442 60 30. Beyoğlu Fitaş 249 05 05. Fatih Feza 63116 08, Altunizade Capitol 391 19 35. Kadıköv Moda 337 01 28) • En fyi Arkadaşım Evieniyor adlı filmde başrolde Julia Roberts yer alıyor. (Kadıköy Broadnay 346 14 H1) • Jackie Brovvn Yönetmenliğini Ouentin Tarantino'nun yaptığı filmde başrolleri Pam Grier ve Samuel L. Jackson paylaşıyorlar. (Beyoğlu Emek 293 84 39, Beyoğlu Fitaş 249 01 66, Harbive As 247 63 15, Teşvikive AFM M Reasürans 230 94 58, Osmanbey Gazi 247 96 55. Mecidiveköv Cineplex Odepn 216 3 7 90. Etiler AFMAkmerkez 282 05 05. Etiler Hillside 263 18 38. Maslak AFM Princess 285 06 95. Orlaköv Ferive 236 28 64. Bakırköv AFM Carousel 571 83 80. Bakırköv Avşar 583 46 02. Galleria Prestij 560 72 66, G.O.P Cinemass 578 50 62, Şaşhnbakkal Cinemax 467 44 67, Altunizade Capitol 391 19 35. Maltepe Grandhous 442 60 30. Kozyatağı Cınepoi 362 51 00. Kadıköy Ocak 336 37 71) • Para Konuşur Yönetmeniiğıni Brett Ratner'in yaptığı filmde başrolleri Chns Tucker. Charlie Sheen paylaşıyorlar. (Beyoğlu Fitaş 249 93 61. Osmanbey Gazi 247 96 65. M.köy Cineplex Odeon 216 37 90. Etiler Akmerkez 282 05 05, Maslak Prenses 285 06 95, Ortaköy Prenses 236 20 72, B.köy Avşar 583 46 02, B.köv Carousel 571 83 80, Avcılar Standart 695 36 45. Beylikdüzü Migros 852 01 90, Altunizade Capitol 310 06 16, K.kövAs 336 00 50) • Pembe Hayat Yönetmenliğini Alain Berlier'in yaptığı filmin başrollerini Michelle Laroque, Helene Vincent, Jean Philippe EcofFey ve Georges Du Fresne paylaşıyorlar. (Altunizade Capitol 391 19 35. Kadıköy Bahariye 414 35 05) • Derin Darbe Yönetmenliğini Mimi Leder'in yaptığı filmde başrolleri Robert Duvall. Vanessa Redgrave. Tea Leoni, Elijah Wood ve Morgan Freeman paylaşıyorlar. (Etiler Akmerkez 282 05 05. Fitaş 249 01 66. Atlas 252 85 76. Teşvikiye Reasürans 224 05 05. Mecidiveköv Cıneplex Odeon 216 37 90. Maslak Princess 285 06 95, Ç taş Şafak 516 26 60. Etiler Hillside 263 18 38, Altunizade Capitol 391 19 35, Kadıköy Süreyya 336 06 82, Kozyatağı Cinepol 362 51 00, S. Movieplex 411 90 61. Bakırköv Carousel 571 83 80. Bakırköy Cınerna 74 572 04 44, B.köy Renk 572 18 63. Beylikdüzü Migros 852 01 90. Be\likdüzü Tatilva 872 55 55).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog