Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurîye www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriyet RADvo Cumhuriyef İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26528 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 MAYIS 1998 PAZARTESİ 1169 delegeden 875 oy alan Deniz Baykal, yeniden genel başkan seçildi CHP'de 'değişnn' yarışıCHP'nin Ankara'da yapılan 28. olağan kurultayında 60 kişilik Parti Meclisi için genel merkez ve muhalefetin listesinde yer alan 186 aday, 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu için de 45 aday yarıştı. Muhalefet, adaylann büyük çoğunluğunu iller bazında yaptığı ön seçimle belirledi. Kurultaya katılan 1169 delegeden 875 oy alan Deniz Baykal. yeniden CHP Genel Başkanj seçildi. Baykal'a 294 boş oy çıkması, gelecek dönemdeki parti içi mücadelenin sertleşeceğinin ilk işaretini ortaya koydu. Baykal teşekkür konuşmasında, "'Örnek bir kurultay gerçekleştirdik" diye konuştu.Deniz Baykal'ın isteği doğrultusunda hazırlanan liste. küskünlüklere yol açtı. Zülfü Livaneli. Türk-Kent Genel Başkanı Oğuz Soydan, Bekir Yiirdagül ve sendikacı Yaşar Seyman iki listede de yer aldılar «YŞE YU*RWin hrteri • 5. Sayfada Muhalefet 'Sağdabize yer yok' • CHP fstanbul fi Başkanı Etem Cankurtaran, Ziya Haiis gibi CHP parti içi muhalefetin etkili isirrderi dün yaptıklan konuşmalarda genel merkezi eleştiri yağmuruna tuttular. Genel merkezi sağa yaklaşmak ve çözüm üretememekle suçlayan muhalefet sözcüleri tûzük kurultayı isteklerini dile getirdilerM.MY *YI*BnWTlU J'riR İMberi • 5. Sayfada Notlar Baykal ekibi bölündü • Kurultayda Keskin ile Topuz arasındaki gerginlik dikkat çekiyordu. Baykal'ın ilk gündeki "şovu" yandaşlannın tepkisine yol açtı. Öyle ki, geneJ merkezın listesinde yer alan Elazığ Maden Belediye Başkanı Günal, kulislerde "Konuşmayı beğenmedim. Genel Başkan'a boş oy vereceğim" demekten kaçınmadı TÜNEY ifitt'rii ta U 5. Sayfada KUİİS Diyet borcu üüsürüyor • Baykal, genel merkez yönetimini eleştirenleri "Merak etmeyin, ben arkadaşlarıma diyet borcumu ödedim. Önümözdeki kurultayda herkesi kucaklayan bir yönetim oluşturacağım" diyerek yaüştırmıştı. Ikinci gün genel merkez listesi açıklandıgında görüldü ki Baykal'ın diyet borcu bitmemişti. AtfVUE L H 5. Sayfada Zarar 200 trilyon 'Selin yarası sarüır'• Demirel ve Yılmaz. sel felaketine uğrayan bölgeleri ziyaret ederek, yurttaşlara moral verdiler. Sel felaketinin tahminlere göre 180-200 trilyon liralık zarara yol açtığını belirten Demirel, "Zarara uğrayan vatandaşlar devlete olan güvenlerini muhafaza etsinler. Devletimiz, milletimiz el ele verip bu yarayı da saracaktır" dedi. • Ziraat Bankası. sel felaketine uğrayan çiftçilerin tanmsal kredi borçlannın faizsiz olarak ertelenmesi için gerekli işlemlere başladı. Vakıflar Bankası da selzedelere destek amacıyla kredi faiz oranlannı düşürdü. • 3. Sayfada Boks Ramazan Avrupa şampiyonu • Beyaz Rusya'nın Mınsk kentinde düzenlenen 32. Avrupa Boks Şampiyonası'nda 1 altın. iki gümüş madalya kazanırken tek altın madalyamızı 57 kiloda Ramazan Phaliani ile elde ettık. • Phaliini. Ermeni rakibi karşısmda çok rahat bir oyun çjkararak karşılaşmadan 7-1 sayı ile galip ayrıldı ve Avrupa Şampiyonu oldu. 63.5 kiloda Nurhan Süleymanoğlu ve 7 ] 'de Ercüment Aslan. rakiplerine yenilerek gümüş madalvada kaldı. MSpor'da Pakistan Yolcu uçağı kaçırddı İSLAMARAD(AA)- Pakistan Uluslararası Havayollan'na (PIA) ait. içinde 38 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı iç hat seferi sırasında kaçınldı. Oç kişi olduklan belirtilen hava korsanlan. Hindistan"a gitme talebinde bulundular. Pak;sîan devlet tefevizyonu. Pakıstan Hava Kuvvetleri'nin bir uçağı tarafından ülke içine inişe zorlandığını duyurdu. Silahlı olduklan belirtilen hava korsanlannın nükleer deneme yapan Hindistan'a karşı Pak:stan'ın yapacagı nükleer denemelere misilleme olarak eylemi yaptıklan öğrenildi. Korsanlar gece geç saatlerde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı. Bir polis yaralandı. Erol Yarar 'halkı kin ve düşmanhğa açıkça tahriketmek'lesuçlanıyor MÜSİAD'akapatma davası'Kafaların değiştirilmesi gerekir' MÜSÎAD Başkam Erol Yarar, derneğin istişare toplantısında, "K.esin dinsiz eğitimle, kesin dinsiz hayata geçişin altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor. Istanbul işgal edildiği dönemde bile fngiliz ve Yunan komutanlan buna cesaret edemedi. Bunu getirenler mümin olamaz. Böyle bir kanunu sahiplenenlere karşı demokratik istiklal mücadelesini başlatıyoruz. Bu kafaların mutlaka değiştirilmesi gerekir, buna rağmen adam olmazlarsa kafalan kopanlır" demişti. Erol Yarar'III hapSİ İSteniyor Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Hâkım Albay Nuh Çetinkaya tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Erol Yarar'ın dava konusu konuşmayı dernek başkanı sıfatıyla yaptığı ve konuşmanın Dernekler Yasası'na aykırı olduğu belirtildi. DGM Savcısı Çetinkaya, Erol Yarar'ın Türk Ceza Kanunu'nun 312/2. maddesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptınlmasını ve MÜSİAD'ın Dernekler Yasası'nın 76/1. maddesine göre kapatılması isteminde bulundu. Sağlık durumu her gecen gün iyiye giden İHD Genel Başkanı Akın Birdal, kendisini vuranlardarı iki kişiyi teşhis etti. Saldırgan- lar Akın Birdalın ofisinde birbirierine *to- sun" dive seslenivorlardı. Aknı Birdal teshis etti • Saldırganlann tstanbul'da yakalanmasının basına erken sızdırılması üzerine, çetenin Silivri kampında eğitim gören elemanlann kayıplara kanştıklan belirlendi. Üç-dört çadırdan ibaret seyyar kamptaki çete elemanlanna Yeşil'in eğitim verdiği bildirildi. Bir emnivet yetkilisi JlTEM'in soruşturma sırasında emniyete baskı yaptığını ileri siirdü. • Soruşturmanın genişletilmesi için saldırganlan İstanbul'dan getiren Mercedes. paranın ödendiği dövizci, Ankara'da konakladıklan otel ve Bükreş bağlantılannın bulunması gerekiyor. Emniyet, iilkücü silahlı örgütlenme gerçekleştirdiği iddia edilen Semih Tufan Güraîtay ile Sedat Peker'i henüz bulamadı. Saldlrganlardan K. D."nin 16 yaşında olduğu belirlendi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İHD Genel Başkanı Akın Birdal dün ya- pılan yüzleştirmede beş kışiden ikisini teşhis etti. Bir emniyet yetkilisi, saldır- ganlara emir verdiği belirtilen Cengiz Ersever'in soruşturma dışında kalması için JİTEM tarafından emniyete baskı yapıldığını iddia etti. Saldınyı tatbikat- la anlatan saldırganlar, olay sırasında birbirlerine "tosun" diye seslendikleri- ni belirtirlerken eylemden önce de İHD binasının karşısındaki McDonald's'a 4 gün boyunca giderek istihbarat çahşma- sı yaptıklannı anlattılar. Saldırganlar- dan K. D.'nin nüfus cüzdanına göre 16 yaşında olduğu belirlendi. "YeşiT kodadlıMahmutYıkhnmın denetiminde olduğu belirtilen ve üç dört çadırdan oluşan Silivri kampındakile- rin kayıplara kanştığı bildirildi. Kamp- ta zaman zaman Mahmut Yıldınm'ın da eğitim verdiği öğrenildi. Çete ele- manlanyla bağlantılı olduğu iddia edi- len mafyacı Sedat Pfcker'le ilgili bulgu- lan değerlendiren polis, ülkücülerden oluşan yeni bir silahlı örgütlenme ger- çekleştirdiği ve Birdal'a saldınnın ele- başısı olduğu iddia edilen Semih Tufan Güraltay'ın izine dün de rastlayamadı. Saldırganlan lstanbul'dan Ankara'ya getirdiği ve "MY\'2258" plakalı oldu- ğu iddia edilen beyaz Mercedes'le ilgi- li bilgi bulunamazken saldırganlara 3.2 mArkasıSa.l7,Sü. Vde Başesgioğlu zor durumda Operasyon beklentisi • ÎHD Genel Başkanı Akın Birdal'a yapılan saldınnın ardından yaşanan gelişmeler, emniyet ve kabinede değişikliği gündeme getirdi. Başbakan Yılmaz'ın saldın konusunda kendisini yanıltan Içişleri Bakanı Başesgioğlu'nu görevden almayı düşündüğü öğrenildi. Yılmaz'ın gelişmelerden bilgisi olmadan sanıklann yakalandığını basına sızdıran Ankara ve Istanbul emniyet müdürlerini de başka illere atamak istediği bildirildi. • 17. Sayfada Hayri Kozakçıoğlu 'Çete kendi içlerinde' • DYP Genel Başkan Yardımcısı Kozakçıoğlu, Akın Birdal'ın Şemdin Sakık'ın ifadeleri sonucu hedef gösterildiğini belirterek bu ifadeleri basına sızdıranlar hakkında sorumlu mercileri göreve çağırdı. Bir devlet bakanının " Yeşil kontrolümüz altında" sözünü hatırlatan Kozakçıoğlu, "Eğer Yeşil kontrolleri altında ise bu Yeşil patentli saldırının hesabını versinler. Çeteyi başka yerde aramasınlar, çete kendi içlerindedir" dedi. • 17. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Ankara DGM Cum- huriyet Başsavcılığı, Müsta- kil Sanayici ve Işadamlan Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Erol Yarar hakkında, "din ve mezhep farkiıiığı göze- terek halkı kin ve düşmanuğa açıkça tahrik etmek" gerek- çesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Başsavcılık, Yarar'ın ko- nuşmasınm Dernekler Yasa- sı'na aykın olduğunu bildire- rek MÜSİAD'ın kapatılması- nı istedi. Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Hâkim Albay IN'uh Çe- tinka>a"nın hazırladığı 3 say- falık iddianamede, MÜSİAD tarafindan 4 Ekim 1997'de Kı- zılcahamam'da düzenlenen Meslek Komiteleri istişare Toplantısı'nda. sanık Yarar'ın yaptığı birkonuşma nedeniy- le Bağcılar Cumhuriyet Baş- savcılığı'nca soruşturma baş- latıldığıkaydedildi. Soruştur- ma sonucunda verilen görev- sizlik karan üzerine dosyanın önce Istanbul DGM"ye, bu mahkemece yetkisizlik karan verilmesi üzerine de Ankara DGM Başsavcılığf nageldiği anımsatıldı. İddianamede. Yarar'ın, MÜSİAD Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada sekiz yıl- lık kesintisiz temel eğin'me ve yürürlükten kaldınlan TCK'- nin 163. maddesine benzer bir maddenin getirilmesi hazır- lıklanna tepki gösterdiği be- lirtildi. İddianamede. sanığın "ke- sintisiz eğitimi, 'Kesin dinsiz eğitim' diye nitelediği, bu ko- mArkasıSa.l7,Sü. S'te Ayşegül Tecimer ABD'de• Tarihi eser kaçakçılığına aracılık ettiği gerekçesiyle yargılanan ve 4.5 yıl hapis cezasına çarptınldıktan sonra kayıplara kanşan Ayşegül Tecimer Washington'da ortaya çıktı. • Washington'un ünlü restoranlanndan Cities'te doğum gününü kutlayan Ayşegül Tecimer hakkında, Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü tarafından nisan ayında gıyabi tutuklama karan çıkanlmış ve bir süre önce ABD'den iadesi istenmişti. RIAT KOZLüKUrnun hafeeri • Arka Sayfada Nurhak'ta Bir Şafak Vakti TİP Cenel Başkanı Mehmet Ali Aybar'a, üyeler ve arkadaşları, genellikle "Hoca" diyerek hitap eder. TİP üyesi Sinan da arkadaşlarınJ hitap ederken çoğunlukla, "Hoca" diye seslenir. "Hoca" lafı ODTÜ öğrencileri arasında yayılır. Özellikleri nedeniyle Sinan'a "Hoca" lakabı takılır. • * • Oğulları Sinan'ın öldüğünü evde radyodan öğle haberlerini dinlerken öğrenen Cemgil ailesi, Adıyaman Valisi Nazmi Çengelci ile Cölbaşı Jandarma Kumandanlığı'nı telefonla arayarak olay hakkında bilgi alır. Yaptığı telefon görüşmelerinden sonra Adnan Bey, "Evet" dedi, "Evet Nazife, oğlumuzu,öldürdüler... Öldürdüler onu... Gerçek bu, gerçek!" ; . Sinan'ın cenazesi teslim alındıktan sonra, İstanbul'a getirilirken yağmur yağmaktadır. Nazife Hanım, yağmur yağmaya başlaymca, "Oğlum ıslanacak" diye düşünür. • • * * Orta ve lise kısmını İtalyan Lisesi'nde okuyan Sinan, İtalyan Lisesi son sınıfta iken Pendik Lisesi'ne geçer ve Pendik Lisesi'ni 1962-1963 döneminde bitirir. 10 Ekim 1963 Cumartesi günü öğleden sonra yapılan üniversite sınavlarına giren Sinan, 24 Ekim 1963 Cumartesi günü yayımlanan listelerde Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi bölümünü kazandığmı öğrenir. Turhan Feyizoğlu'nun yazı dizisi Bu»ün 4. sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP Merkeze mi Oynuyor Sola mı? CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın iki ciltlik, affe- dersiniz saatlik konuşmasının tribüne yönelik bölümle- rini bir kenara koyup içeriğine bakınca partinin çizgisi- ne ilişkin ciddi ipuçları dikkati çekiyordu. MArkasıSa. 17,Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog