Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhunyet.com Cumhuriyet Q)iO"7.4 RADVO Cuntfujriyet İSTANBUL VE Ç "AYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26527 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAPI. NADİR NADİ (1945-1991) 1998 PAZAR Türkve Yunan askerleri gizli diplomasiyoluyla gerilimi azaltma arayışında Askerlerin gizli diyaloğu• Türk ve Yunan askerleri arasında. milli gün resepsiyonlan \e uluslararası toplantılarda gazetecilere poz verip el sıkışmanın ötesinde. gizli bir diyalog sürecinin başladığı bildirildi. Bu çerçevede son dönemde Ege Denizi'nde. it dalaşı gibi sıcak çatışmayı an meselesi kılan olaylarda azalma görüldüğü öğrenıldi. Yunanlı askerlerin Yunan siyasilerinın onayı ile Türk askerleriyle diyaloğu sürdürdüklerine de dikkat çekildi. LALE SARIİBRAHİMOGLl AıNKARA-Türki\e \e Yunanıstan askeri vetkililerinin son bırkaç avdır gızlı görüşmeler yoluyla Ege Denı- z\ 'nde gerilimi azaltıcı önlcmler alma- >abaşladıklan bildmldı. NATOGenel Sekreierı Javier Solana'nın da önü- müzdekı bıra> ıçınde Türkıve \e Yu- nanıstan arasında Ege'de Gü\en Art- tırıcı Önlemlerı (GAÖ) taraflardan mutabakat aldıktan sonra açıklayaca- ğı öğrenıldi. Türkiye \e Yunanıstan ın özellıkle son bırkaç aydır çatisina or- tamı yaratacak gmşımlerden özenle kaçındıklanna ı>aret eden askeri vet- kıliler . bu gclışınenın ıliş,kılerın \enı- den tırmannıavacağı anlamına gelme- diğıne de dikkat çekerek, Ankara ve Atina askeri \etkilileri arasındaki vu- mu>amaya ihti>atla bakıyorlar Türki- ye \e Yunanıstan arasında ıkı \ıl önce ba^gösteren Kardak krizı. taraflar ara- sında her an bir sıcak çatışma çıkma- sı olasilığını yenidenorta\a ko>mus ve MArkasıSa. 17,Sü.3'te Liderlik yanşı olmayan CHP'de muhalifler Baykal'ın listesini delmeye çalışacak Paıü Meclisiçeldşmesi CHP Muhalefet boş oy kullanacak CHP liden Denız Baykal, 28. olağan kurultaya rakipsız lıder olarak girerken, büyük yarış 60 kişılık Parti Meclisi (PM) için bugün yapılacak seçimlerde yaşanacak. Genel başkan adayı çıkarmayan muhalıflenn. CHP lideri Denız Baykal için boş oy kullanarak tepkilerini dile getirecekleri öğrenıldi. Genel merkezin Parti Meclisi listesinin oluşturulması aşamasında yoğun talepler nedeniyle büyük sıkıntı yaşandığına dikkat çekiliyor. CHP Ayn ayri lİSte Aktif olarak kurultay varısına girmeyen Aydın Güven Giirkan. Ercan Karakaş, Seyf'i Okta\ \e Fikri Sağlar':n. muhaliflerin genel merkez listesini "delme" oranına görc partıdeki geleceklerini netleştirecekleri bildirildi. Seçimlerde genel merkezin listesinin yanı sıra Mehmet Moğultay, 8 muhalif PM üyesi, Samsun milletvekili Murat Karayalçın'ın atölyeciler grubu ile Istanbul ve Kon\a önderliğindeki muhalif örgütler de ayrı bir liste hazırlıyor. CHP İRLANDA Halk bartşa 'evet' dedi • Kuzey Irlanda ve Irlanda Cumhuriyet!'nde dün yapılan hallcoylamasıyla banş anlaşması sağlandi. Irlanda Cumhuriyeti'ndeki seçmenlerin yûzde 94.4'ü, Kuzey lrlandalılann ise yüzde71.12'sibanş anlaşmasına evet oyu verdi. Ingiltere'nin Kuzey Irlanda'dan Sorumlu Bakanı Mo Mowlam, her iki toplumun çoğunluğunun evct oyu verdiğini söyledi. • 9. Sayfada Selgitti çamuru kaldı • Sel sulannın çekildiği Hatay"da 7, Bolu ve Bartın"da 2'şer, Devrek ve KayserTdebirerkişi yaşamını \itirdi. Karabük'te 1, Hatay'da 3, Havza'da da kaybolan 1 kişiden haber alınamadı. Ha\za'da 1 kişi kalp krizinden, Ceylanpınar'da 2 kişi yıldırım çarpmasından. Sakarya'da da 1 kişi e\indeki sel sulannı boşaltırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdı. • 3. Sayfada 6 ölü, 22 yaralı Asker ve Özel Tim aracı çarpıştı DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu)- Elazığ- Bingöl karayo- lu üzerinde, asker ve Özel Tim gcrevlilerini taşıyan 2 minibüs çarpıştı. Hatalı sollama yüzün- deı meydana gelen kazada 5 as- lcer ve minibüs şofbrü hayatını MArkastSa.l7tSü.3'te Fatih Köprüsü'nde aüefaciası • Bunahma giren tonfeksiyon atölyesi sahibi Erkan Mutlu, eşi Ayşe Gülşah Mutlu \e iki çsocuğuyla birlikte Fatih Köprüsü'nden ölüme atladı. M 7. Sayfada SAYISAL LOTO: 8-15-17-35-36-44 Baykal: Artık çözüm sunacağız Deniz Baykal. 28. olağan kunıltayın açılışında >aptiğı konuşma- da. "Bu. çok u/un zamandır önenıli bir iç çatışma ve tartışma yaşamadan gerçekleştirdiğimiz ilk kurulta>. Sosyal demokrat- lar birbiri\le çatışaa, birbirine tuzaklar kuran siyaset anlayışı- Soydan muhalefetfn listesinde Türk-lş \c [)İSK. konfederasNonlarının onerdığı 6 sendikacı ile Türkkent Genel Başkanı Oğuz Soydan da muhalefet listesinde yer alacak. Genel merkez listesinin hazırlanınası sırasında sıkıntı yaşandı. DSP"den geçen 7 miiletvekilinin listeye alınmasını isteyen Baykal'ın, kendisine başvuran diğer adaylara "Genel Sekreter'e uidin" karşılığını vemıesi kırgınlık yarattı. W|E rUHM / MUTLU SBfiJ'nin (Mteri • 4. Sayfada MUHALİFLER: CHP seçime hazır değil OLCJIY ffTDİLBCIn haberi I 5. Sayfada ÎZLENİMLER Salondaki değişim ayini P[K««rnonyaoa 4. Sayfada NOTLAR 'Yağızoğlan' megastar oldu TİİHfY KÖSFn* yaas • 4. Sayfada SWOBODA: Partilere liderler egemen L*LE SARfcRAH(MOÖ.irnui haberf • Z Sayfada Delegenin iki günlük saltanatı MtVHSE UOMJR'll I 4. Sayfada nı bir tarafa bırakıp kendi iç dünyasında bütiinlüğii gerçekleş- rirdi. Artık iilke sorunlanna çözümJer sunma aşamasındayız" mesajı verdi. Kendisini "oynaklıkla" suçlayan Başbakan Mesut \ ılma/'a "a> na\a baksın" karşılığını veren Baykal, "Ovnaksö- züniin onun ağzına yakışmadığını ve başına çok iş açacağını bir danışmanı Başbakan'a hatırlatmalıydr dedi. • 5. Sayfada IHD Genel Başkanı Birdal'a saldınyı gerçekleştirenler çarpıcı itiraflarda bulundular ^Çetenîn kampı Silivri'de' Aydınhk: Ye§ü. eylem öncesi Diyarbakırdmlı • Aydralık dergisi, IHD Genel Başkanı Akın Birdal'a yönelik saldından bir gün önce "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldınm'ın Diyarbakır'da görüldüğünü ve Özel Timciler ile itirafçılann bulunduğu lojmana girdiğini öne sürdü. • 17. Sayfada • Birdal'a suikastı gerçekleştiren 6 kişi, sorgulannda önemli açıklamalarda bulundu. Suikastçılar, eylemi gerçekleştirdikten sonra içeridekilerı rehin alıp teslim olmayı düşündüklerini, ancak eylem sırasında heyecanlandıklan için başarılı olamadıkJannı itiraf ettiler. Saldırganlar, çetenin Çatalca Silivri tarafındaki ormanlık bir alanda silahlı eğitim kampı bulunduğunu bildirdüer. 117. Sayfada Yılmaz: Birdal olayında yanlış bilgilendirildim Mesut Yılmaz, Birdal'a yapılan saldınyla ilgili kendisine verilen ilk bilgilerin yanlış olduğunu söyledi. Yılmaz,"Bana verilen ilk ve yanlış değerlendirmenin, olayın gerçek şeklinin ortaya çıkmasına yardımeı olduğunu düşünüyorum" dedi. • 17. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA\XREK Dıştan İçe Türkler... SIMFEROPOL - Cumhurbaşkanı Demirel in ınat- la kovaladığı, özenle izledığı birkaç konudan bıri "dış Türkler". Hükümet başkanlığı döneminde Yunanıstan ve Bul- garistan'daki Türklerle, Irak yönetiminin hışmını çek- meden Türkmenlerle yakından ilgılendiği biliniyor. Cumhurbaşkanlığı döneminde "dış Türkleri" meş- MArkasıSa. 17,Sü.Vde >an§ ölümü yendi Akın Birdal yaralandı. Hepimiz soluğumuzu tuttuk. Barışı isterken ölüm yakışmazdı... UBA Haber Müdürü Veli Özdemir silah sesine ilk koşandı, yanındaydı ve yazdı... Antik bir kehanet merkezi... Ege'nin en büyük kehanet merkezlerinden biriydi Didymeion Tapınağı. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte NurttK'ta Bir Şafak Vakti TİPCenel Başkanı Mehmet Ali Aybar'a, üyeler ve arkadaşları, genellikle, "Hoca" diyerek hitap eder. TİP üyesi Sinan da arkadaşlarına hitap ederken çoğunfukla, "Hoca" diye hitap eder. "Hoca" lafı ODTÜ öğrencileri arasında yayılır. Özellikleri nedeniyle, Sinan'a Hoca" lakabı takılır. 1970 sonbaharında buraya gelir veTHKO folarak adlandırılan siyasi hareketi oluşturur. Hasan Ataol'un dediği gibi: "THKO, bir parti gibi görevleri yazılı olarak belirlenmiş insanların oluşturduğu bir örgütienme değildi. Hani, toplumda yasalaştırılmamış, teamülen uygulanan bazı kurallar vardır. THKO işte böyle birşeydi..." "Dağcılar", mücadelelerini dağda sürdürecekleri için bu dönem şehirde örgütlenmeye çok. fazla önem vermez. TDGF kongresi, 17 Ekim 1970 Cumartesi günü, SBF konferans salonunda başlar. Hüseyin İnan, Sinan Cemgil, Tuncer Sümer, Atilla Keskin, Mustafa Yalçıner, Ahmet Erdoğan ve Alpaslan Özdoğan, TDGF Kongresinin yapıldığı gün, ODTÜ'den kongrenirt yapıldığı salona gelir. Erzurum Atatürk Üniversitesi delegelerinden Sadık Soysetenci, Kadir Manga, Cengiz Baltacı, Mehmet Nakiboğlu da kongreye katılanlar arasındadır. İstanbul'dan da Cihan Alptekin ve arkadaşları katılır. Deniz, kongreye katılıp oy kullanacak olan arkadaşlarına, "Ertuğrul Kürkçü'nün desteklenmesi" gerektiğini söyler. Kongrede, bazı konuşmacılar dinlenir. Konuştuğu sıra Doğu Perinçek'e saldırılarolur. "Dağcılar", Perinçek'e yapılan saldınyı "zorbalık" olarak nitelendirir. Turhan Feyizoğlu'nun yazı dizisi Yann Cumhuriyet te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ricky Martin'le Halay... CHP'nin 28. olağan genel kurultayını şöyle özetle- yebiliriz: Güzel çerçeveler oluşturulmuş ama içı boş... Bu görünüm salondan Deniz Baykal'ın karşılanı- şına kadar kurultayın neredeyse her yelpazesinde dikkati çekiyordu. CHP kurultaylarında şu tümce kullanılırdı: • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog