Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 MAYIS 1998 CUMARTESİ 16 SPOR Fenerbahce Yıldınm Avrupa'dan boş döndü HİLMİTIRKAV 4K Fenerbahce Kulubu Başkanı AZE Y ıldınm. teknık dırektor aravışı ıçın gıttıgı Hollanda, itaKa ve \imarryada yaptığı goruşmelerden 'somut' sonuç alamadı \e devım >ennde\se 'eli boş' don- du tstanbul a gelır gelmez de ayağırun to- zu ıle bır basın toplantisi duzenleyıp, F Bahv,elılere u lçjnız rahat oisun. Biz ıste- dığımİHalınz"mesajını verdı Bdjkjn \zız Yıldınm ın 'Avrupa tu- ru'ndan şımdılık bır sonuç çıkmadı San- I auverth kulubun başkanı \nzYıldınm ın yurtdısmda ozun suren teknık dırektor ara- vışı sonuç \ermedı vermesme. ancak başkan bunukabullenmevıp 'pembetabio'çızdı ve F Bahçe nın ıstedıği teknık adamı da futbol- cu\u da transfer edeceğını ıddıa ettı Azız^ı ıldınm'ın dun kulup bınasındadu- zenledıgı basın toplantısında. 'soğuk rüz- gâriar" estı V ıldınm ıle gazetecıler arasın- da vaşanan sorunun en onemlı nedenı, Yıl- dınm ın vurtdışındayken kendısıne telefon- h ulaşan F Bahçe muhabırlenne yaklaşımı oldu \ ıldmm"ın kendısını aravan \e gore- \ıF Bahçe'vıızlemekolangazetecılerever- dığı \anıtlann 'azar' boyutuna ulaşması muhabırlenn başkana karşı 'cephe' alması- na neden oldu Capello veva Scala V ddırun sonuç alamack Y ıldınm. top- lantıda teknık dırektor adav- larının Capello ve Scala oldu- gunu açıkladı Her ıkı teknık dırektore de F Bahçeranmaç kasetlennı ver- dıgını soyleven Fenerbahçe Kulubu Baş- kanı "Bu iki teknık direktör ada> ı. kararla- nnı en geç 31 Mayıs-1 Hanran târihlen ara- sında vermiş olacaklar Ikisi de şu an için F. Bahçe'\-e geüneve sıcak bakıvorlar. Ama bın olacak. tabıı kı. Ancak her şey bir hafta sonra belü olacak" dedı Aynca Parma'nın genç teknık dırektörü Cario Angelotti'nın de adı geçıyor Jardel'den vazgeçtiler F Bahçe Kulubu Başkanı PortOTtıcnaje- n ıle Jardel ıçın anlaşmasına karşın gerek Capello gerekse Scala'nın gelmelen halın- de bu tutbokuyu ıstememelennı soyleme- len uzenne bu transferden vazgeçtıklennı bclırterek şunlan sovledı "Alacağunız sanfrforu gelecek olan hoca betirleyecek. A- ma bız bunun dışında bır yabancı daha ala- cağız. Abdullah için Mehmet \\\ Yılmaz fle görüşme vapacağun. Bu furbokuyu almak içinuğraşNeri>oruz.Tugaı, ıduşünmüyoruz. Ruş.tu takımın kaptanıdır, değerini alacak- ür. Moshoeu Qe anlaştım. ımza atacak. Yabancı olayi serbest bırakılmalı. Kulupler destek veriyor. B Hakan a teklifyapmadık. Fatıh Tenm le de bu konuyu Hollanda'ya giderken uçakta konuştum. İtahan hocaıun getinlmesı jendiktır." Avrupa Şampiyonası yan finalinde rakiplerini yenen Aslan, Palani ve Süleymanoğlu altına uzandı 3 boksörümüz finalde• 71 kıloda Ercümenî Aslan. 57'de Ramazan Palani \e 63 5'te Nurhan Süleymanoğlu, finalde \ann altın madalya ıçın mücadele edecek. Sman Şamıl Sam ıse Rus rakıbıne yenıldı ve bronzda kaldı. MİNSK(Cumhurryet)- Avrupa Boks Şam- pıyonası'nda yumruklanmız tırtına gıbı esı- yor Belarus'un başkentı Mınsk tedevameden 32 A\rupa Buyuk ErkekleT Boks Şampıvona- sı'nda dun nnge çıkan Ercument Aslan. Ra- mazan Palani \e Nurhan Sule>manoğlu rakıp- lennı yenerek fınale çıktılar 71 kılo yan finalinde karşılaştığı Rumen boksör Adrian Dienkana karşısında baştan so- na ustun bır şekılde mücadele ederek rakıbını 5-1 yenen Ercument Aslan adını tınal yazdır- ran ılk Turk boksoru oldu Aslan \ann tınal de altın ıçın nnge çıkacak 57 kıloda Ramazan Palani ıse Rusrakıbı Sa- ian Sanchat 19-4 saylyla \enerek finaleçıkan ıkıncı Turk boksoru oldu Palani tınaldeyann Ermenı Artim Simonian ıle karşılaşaeak Dun nnge çıkan 63 5 kılo boksonımuz Nur- han Suleymanoğlu. Belarus Cumhunyet ın- den Sergev Bykovsky'ı 6-} yenerek adını fı- nale vazdıran uçuncu boksorumuz oldu Su- levmanoülu tınaldevann Rumen Simion Do- rel ıle karşılaijacak Yan finalde dun rınge çıkan dığer boksoru- mu7 Sinan Şamil Sam ıse Rus rakıbı L\07İn Alexy karsısında beklenenı veremeyerek 9-3 yenılıp elendı Suleymanoglu boylece şampıyonada uçun cu olarak bronz madalyanın sahıbı oldu Şam- pıyonanın fınal maçlan yarın yapılacak 63.5 kik» boksonıtnuz Nurhan Süleymanoğlu, yann alün madaha için ringe çıkacak. 1.3 trilyona imza atan golcü flıtbolcu parayı önemsemediğini söyledi Hakan: Amatörüm Besiktas • Teknık dırektor Fatıh Tenm, teklıflen gen çevınp G Saray'da kalan Hakan "a teşekkür ederken Tugav ıçın de, "O da fedakârlıkta bulundu" dıyerek bu transfenn çözümlendığı yolunda mesaj verdı. ARlF KIZILYALI1S Galatasarav ın Toshack gidici . a r Galatasaray'ın golcusu Hakan Şukur 13 trilyonluk imzayı dün FlorvaTesisleri'nde attı. şılıklı ımzalarla sonuç- lanırken Başkan Faruk Suren, "\e Balıç, ne Ayhan. en bû- yük transferi biz gerçekleştirdik" açıklamasmda bulundu Yaklaşık lOgündur San-Kırmı- zılı kulubun transfer komıtesinın başını agntan unlü yıldız oncekı gece el sıkıştıktan sonra dun Flor- ya Metın Oktay Tesıslen'nde ken- dısını 2 vülığına daha Gatatasa- ray 'abaglayan sozleşmevı ımzala- dı 27 yaşındakı futbolcuva Turk Lırası bazında 1 3 tnlyon lıra \en- leceğı. ancak bu paranın 600 mıl- yarlık bolumunun. 'garanti', kala- nının ıse maç başına bolunerek odeneceğı ogTenıldı Hakan: Forma aşkı Galatasaray la sozleşme venıle- mekten mutluluk duydugunu açık- lavan Hakan Şukur amatorce dav randıgmı vurguladı Galatasarav a olan sevgısı nedenıvle yurtıçı ve yurtdışından gelen teklıflen goz ar- dı ettıgını belırten Hakan "Vledva- ya paragözolarakgösterildım. An- cak,Turkrye'nin ekonomik şartla- nna gore bır rakam ıstedım. Hem yonetım hem de ben fedakârtık yaptık ve orta noktayı bulduk. Pa- ra Galatasaray 'da kalmam için ne- den değildı.Işın içme forma aşkı gı- rince amatorluğum ortaya çıkıvor. Bunu da ımza oncesı soNİemiştım. San-Kırmızılı formaM gıvecegim ıçın mutlujıım" dedı Yonetıcı \li Düröst ve Ahmet V>lalan labırlıkte Hakan Şukur un transfer goru>melenne katılan Baş- kan Faruk Suren ıse ımza torenı MinraMnda "En bu\uk transfen bu gerçekleştirdik" dedı Suren, Hakan Şukur unTurk rutbolunda- kı en buvük vıldızlardan bın oldu- ğunu v urgularken *\ ılın en büvük transfennı yaptık. Anlaşamadığı- mız, ısterse gıdebilır dedığımız ru- ründe çıkan haberler doğruvu van- sıtmadı. Bu haberler sadece Ha- kan'ı ve Galatasarav "ı upratmak içm çıkanlmıştı. tkı taraf da ozven \aptı. \shnda bız oğlumuz olarak gorduğumuz Hakan'la futbolu bn rakıncava kadar anlaşma vapmak ıstnoruz" dedı Galatasarav Başkanı Faruk Sö- ren, Hasan Şaş \e Hakan Şukur e odenen paralar nedenıvle flaş transfer \apmavacaklannı ve tek- nık dırektor FatihTerim ın belırle- dıfiı 2-3 genı, osuncu ıle l vabancı alarak transfen kapatacaklarını vovledı Terim Tuga\ 'ı ikna etti Galatasarav Nonetımının basını agntan Tuga\ ıse Turkıve ve do- nen teknık dırektor Fatıh Tenm ın arava aırmesı ıle ıkna oldu Lnlu futboİLU ıle Florya kaşıbe%azda ogle\emeğıvı\enTenm dahason- raTuga\ ın \onetimletemasagei,- mesını sağladı Para konusunda an- lasıldığı ogrenılırken Tugaş "N o- netimk- aramızdâ olumlu bir hava estı. IM gelışmeler \ar"dı\erek te- sıslerden avnldı Teknık dırektor Fatıh Tenm, yur- tıçı \e vurtdısından çok ıvı teklıf- ler aldığı halde Galatasarav da ka- lan Hakan Şukur"e teşekkür ettı Tenm. "Hakan, Galatasaravlı ol- duğunu gosterdı. Bııiikte daha bu- yuk başarüara imza atacağız" de- dı Tenm ın "Tugav da fedakârlık- ta bulunacak v« bulundu" demesı ıse, bu transfenn de çozumlendıgı smyallennı verdı K. Hakan la ya- pılan goruşmede ıse aradakı farkın 50 mılyara kadar ındıgı \ e bu oyun- cunun da sozleşme ımzalavacağı belınıldı Avnca geçen yıl 60 mıl- \ ara anlaşan Otan'ın da fozleşme- sıne vuzde 200 zam vapılacak G Sarav dı^ transferde Mıche- len'ın gurbetçı ovuncusu Erdinç'le temasa geçtı Aynca Çanakkale Dardanelsporlu Engin ıçın \olkan \e Feti \ı oneren San-Kırmızılılar Bogaz ekıbının başkanı Nhaa Ö- nen ı ıkna etmeve çahsıvorlar Yılmaz geliyor Başbakan MesutVılmaz, bugun saat H 00 de Galatasaray "ın FÎor- ya'dakı Metın Oktay SporTesısle- n"nı zıvaret edecek 'Vılmaz ın zi- varetı sırasında kulup başkanı Fa- ruk Suren \e yonetıcıler de hazır bulunacak ASENAOZKAN GÖRÜ$ / H4LİT DERİNGOR Trilyonluk Yük Demokrası ve profesyonellık yaşıttır Aynı yıllarda Turkıye ye gelmıştır Batı dan kopyalanmış. Her ıkısı de yarım yuzyıldan ben emekleme aşamasından kur- tulamamışlardır Çunku her ıkı sıstemı de alaturka usullerımızlö yurutmeye çalışmışız1 21 yuzyılda da de- vam edecek rrtı'' Bılemıyoruz Ama yıne de umutlu de- ğılız Hele futboldakı profesyonellığımızın dunyada bır başka orneğı yoktur sanınm Futbolcular, profesyonel fakat onları yonetenler amator 1 Yonetenler ceplennden mılyarlar venrler ve futbolcular da bunları ceplenne ın- dırırler ama gerekenı bır turlu veremezler Futbolculara trılyonları veren kuluplenmızın çoğu- nun taşı toprağı bıle yoktur Gelın gorun kı futbolcula- rın aldıkları trılyonlar sayesınde yatınmlan vardır Ne yonetıcılerın ne de futbolculann manevı sorum- luluktan başka hıçbırsorumluluklan yoktur Bıranlam- da, Batı'da futbol sanayıleşmış, ama bız hâlâ ılkellık- ten kurtulamamışız Her gun gazete manşetlennde trılyonlar uçuşuyor. Hıçbır bakımdan olgunlaşmamış delıkanlılar trılyonla- ra ımza atarken sankı bırer uzay bılgını gıbı goruntu ve- nyorlar 1 Ama bu trılyonlar venhrken kuluplerın çoğu da ıflas durumunda Böyle bır çehşkı nerede gorulebılır kı? Çelışkının, serbest pıyasa ekonomısınden kaynak- landığı söylenıyor Bu, bır kılıftır Transfenn tnlyonlara yukselmesının nedenı yonetıcılenn gereksız rekabet- lennden, reklam ve egemenlık heveslerınden, bılgısız- lıklerınden ılerı geliyor Uzuntu ıle belırtmek ıstıyorum Pahalı transferterde onculuk yapan kulup Fenerbahçe olmuştur Bu tutku- su hâlâ devam etmektedır Sokakta rastladığım çoğu kışı, Baliç ın 3 tnlyonluk transferınden yakınıyortar Bu çılgınlığı sadece Fenerbahçe yapmıyor kı Şımdı butun kulupler bu yola başvuruyorlar Sosyo- ekonomik du- rumu kotu olan ulkemızde bu durumun ınsanlan çıle- den çıkarmaması olası değıl Futbolculann aldıkları tnlyonlar karşısında onlardan aynı oranda futbol beklemek yersız Venlen astrono- mık ucretler onların değeıien ıle hıçbır zaman doğru orantılı olamıyor Bu mıktarlardeğeryargılannın yanıl- masından kaynaklanıyor Balıç ın Bursa da oynadığı zaman bır değen vardı Transfer açısından sıradan bır futbolcu ıdı Ama aynı Balıç bugun Turkıye nın transfer kralı Gerçekten lyı bır futbolcu Ama Fenerbahçe'de aynı başanyı gosterebı- lır mı'' Bunu zaman gosterecek Genellıkle buyuk transfer ucretı alan bu futbolcular bu yuku kaldıramıyorlar Altında, adeta ezılıyorlar Ta- rık, Sergen, Ertuğrul ve daha nıcelen buna ornektır w w Ulkerspor F.Bahçe'yi safdışı bırakarak Efes'in rakibi oldular fîııal keyfini yaşıyor Spor Servisi - Abdı tpekçı Spor Salonu nda Fenerbahçe yı farklı ve- nerek sende 3-2 one ge- çen \e finalde Efes Pıl- sen erakıpolanTuruncu- Yeşıllılerdedurmakyok Fınal hazırlıklarına ^ım- dıden başlayan Llker ın başanlı antrenoru Çetin Yümaz. Fenerbahçe gıbı guçlu bırtakımı eledıkle- n ıçın oyuncularına te- şekkür ederken "Ülker de Fenerbahçe de birbirine denk takunlar. iki takım da birbiıierine 20 sayı fark atabilecek kadar eşit güçteler. Yenildiğimiz maçta biz onları hep geri- den takip ettik. Buyuk farkı kapattık, ama bu kazanmamıza vetmemiş- tı. Diğer iki maçta da bu maçın tam tersi oldu. Biz daha rvı konsantre okiuk. Sa-vunmamızı iyı yaptık. hucumlarda da ıstedıği- mız yuzdeyi \akalavınca fark geklı \c nıaçı kazan- dık"dedı > ılmaz "Efes maçı- nın hazırlıklarına şim- dıden başladık. hi. ka- liteli \e zc\kli bir serı olacağını tahmın edıyo- rum" dıyerek basketbol- severlen bu karş.ılaşma- lara çagırdı F Bahçe Basketbol Ta- kımı Antrenoru Murat Ozgül ıse son ıkı karşılaş- mada çok kotu oynadık- lannı belırterek "Oyun- cularun gereksız \ere si- nir \aptı. Sonuçta l Ikers- por haklı bır galıbıyet al- dL Bu sezonki tek teselli- miz AvTupa Lıgi'ne katı- lacak olmamu" dedı •Toshack gıdki" Beşiktaş hıç kımse- den çekmedı Gallı teknık dırektoru John BenjamınToshack tan çektığını' Sıkıldı daraldı başkan Süleyman Se- ba ve yonetımınde yer alan ısımler ıle 'muhale- fet* olarak tanımlanan Seba karşıtları Once fut- bolculan, ardından da yonetıcılen suçladı gaze- tecılen de cezalandırdı. Toshack Şımdı Beşık- taş'ta tedırgın bır bekleyış var' Toshack gıdecek ama ne zaman' 'Beşiktaş'ın askeri' olarak tanım- lanan eskı yonetıcı Metin Keçeli, Toshack'ın Sı- yah-Beyazlı kulup- tekı geleceğını en kısa şekılde ozetlı- yor " Toshack gjde- cek de ne zaman gi- decek" dıyor \e sozlennı surduru- yor "'Şimdi çekip gitse hem Beşiktaş'a hem de kendisine iyilik vapacak. Bu adamın gideceği ke- sin. Süleyman Seba da bunun farkında. Yonetim kurulu ne yapacağın. şaşırdı. KeçdtToshack'a kızguı. Ancak onlarasorsa- ^ ^^ nız.size: "Olur mu ov le şey Toshack gorev ının ba- sinda' yanıtını «recekler. Oysa gerçek bu değil. Toshackşımdı gıtmese sezon başladıktan sonra gi- decek. V önetıcilere saldıracak. ıstedığı rransferle- rin gerçekleşbnlmedığını savunacak ve sorun ÇH karacaL Bu fîlmın sonu beUL" Keçeli >e gore lspanya'da transfergoruşmele- n y apanToshack yuzunden. Oktay v e Recep hak- kındakı karar da venlemıyor Toshack'ın fazlaca zararverdığını savunan Keçeli şunlan sovluyor "Bu adam geldiği gunden bu yana sorun çıkan- yor. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez-Yaptık- lan ortada. En buyuk hata; sezon bitmeden Tos- hackik sozleşme yenilemekle yapıldı.Sanıyorum, Beşiktaş vonetımı de bu adamla çalışma tarafta- n defil. Ancaksozleşmeyi feshetmeyip, kendisinin çekıpgitmesini bekliyor. Beşiktaş'ıçalıştırmakiçin sıraya girmiş yuzlerce teknik direktör >ar." İbrahim takımırun etenmesine engd olamadı. (A Lt FS ER) Bayan Voleybol Milli Takımı Polonya'yı yenerek finale yükseldi Hedefe bir adıııı kaldı Türkiye: 3-Polonya:l SALON lzmır 4talurk HAKEMLER: J C Baccus (Belçıka O) G Ruıl- lon (FransaJ C) TÜRKtYE Bahar Ç) Özlem (7) ÇığJem C) Wenıde(8) Pelm(8).A\sun<8).Tatıana<6) Bıır- çm (6) POLONYA: Kosmol (6) SIIHV (7), Reczko C) Glınka (8) Nogmska (7) HOIOMÛCZ (6) Straza dala (6) Gutska (6) krz\~tojek (5) SETLER 4-15 15 12 15'10 1U2 ANAKÖK İZMİR- Bahar Kupası varı fınal maçında Bayan \oleybol Mıllı Takımı Polonva vı 3-1 venerek fınalevuksel- dı Şampıvonanın en ıvı ıkı takımının kozlannı yan finalde payla^tığı maça mıllılenmız çok tedırgın başladı Ilk setı 4-15 kaybeden mıllılenmız, daha sonra ovunda dengey ı kurdu ve ıkıncı setı 15-12,uçuncu setı de 15-10kazan- mavı başardı Ikı takımın da son setı kazanma çabası setın sonuna kadar bırbırlennden kopamadan surdu 14- I2'de takımımız 4 kez maç savısı at- tıktan sonra 15-12 ıle maçı 3-1 kazan- ma\ı başardı Şımdı mıllılenmız Yu- nanıstan ı 3-1 yenen ^zerbavcan ıle 15 OO'te şampıyonluk ıçınoynavacak Kupada dığer sonuçlarşoyle Azerbay- can 3-Yunanıstan 1. Israıl 1-BeKı- ka 3, Portekız 0-Fransa 3 Isveı, VDa- nımarka 0, lspanya 3-lsvıçre 0 Fın- landıya 3- Estonva 2 Atletizm 'Hedefimiz 2000'li yıllar' Spor Servısi - Atletizm Federasyonu Başkanı FikretÇetinkaya,"2000'li yıllardafürk atletizmi, sporseverlereheyecan\«recek"dedı AsrupaŞam- pıyon Kulupler Kupasi'na hazırlanan Fenerbah- çe Bayan \tletızm Takımrnın şube kaptanı Ön- derÖzbilen le. 107 4 Radyo Cumhunyet'te Ab- dülkadirVucetman'ın konuğu olan Cetınkaya, goreve geldıklen gunden bu yana 14 a\ geçtığı- nı ve bu sure ıçınde Turk atletızmını dınltmeye çalıştıklannı soyledı 50 ılı dolaşıp futbol sahalarındakı atletizm pıstlenne ı>lerhk kazandırdıklannı pıstı olmayan ıllerde de kros ıçın bolge mudurluklerı ıle tema- sa geçtıklennı vurgulay an Çetmkaya. "Illere mal- zeme yardımı yaptık. Eksieimiz antrenördu. ha- kemdLonlann semineıierini gerçekleştırdiL Boy- lelikle alrvapıdan pınl pınl çocuklar gclecek. Bır ordu uibi vch'sen bu isimkr 2000'li vıllarda Tur- Idye'dc atlcnzme renk katacak" dedı "Baskna gelemeyiz' Federasyonun başına seçımle geldıklerını ve hıçbır sıyası baskıya boyun egmeyeceklerını de v urgulayan Çetmkaya, "Seçildiğim ilk dönemde yönetime bazı politik destekli kışilerin alınması için öneriler gelmişti. \ncak benlm vonetimimde çalışana yer var. Seçimle iş başına gelmeseydim. bu kadar rahat çalışamazdım" dedı 'Başarüı olacağız' Turk atletızmınm 7 5 yıldır yapamadığını ger- çekleştınp Avrupa ve dunya şampıvonalannda fınal koşacak ısımler yetıştıreceklennı de vurgu- layan Fıkreç Çetmkaya "Lokomotif atlet anyo- rum.Yurtdışından gençleri getiriyoruz. Bu çocuk- lara Turkhe'yi. Maturk'uoğretnıeyeçalışıyoruz'' dedı Geçen yıl A\rasya Maratonu nda yasanan tatsızlıklara değınen Çetinkaya, "Yol koşulannı denetim alona alıyoruz. Türkiye"de bir yanş or- ganize ediliyorsa bunu \Üerizm Federasyonu ya- par.Ama biz bu >»l koşulanndan çok hedef mus- abakalar ıçın mucadelemizı surdureceğiz" dıye konustu Fenerbahçe Atletizm Şube Kaptanı Onder Oz- bılen de, Yunanı&tan'm atletızme gosterdığı öne- mın yarısını saglamalan halınde Turkıye'nın buyuk adımlar atacağını vurguladı Ozbılen, mayın ayı sonundakı Avrupa Şampıyon Kulupler Kupasfnda Marlene Ottey' lı, Zaikma'lı kad- rolan ıle ses getıreceklennı soyledı TÜPkiye-Belçika Fas-Kamerun • \D\\A(Cumhuriyet)- Turkıve Futbol Federasvonu'nun 75 Y'ıldonumu nedenıvle duzenlenen Lluslararası UmıtlerTumuvası Ataturk Kupası nda son gun Daha once Gazıantep ve Mersın'de gerçekîeştınlen tumuvada son ayak Adana 5 Ocak Stadı nda oynanacak Saat 11 00'de Turkıye ıle Belçıka 19 00'da ıse Fas ve Kamerun karşılaşacak Cünün icinden • Sofya'da de\am eden Dun- ya Gençler Halter Şampivona- sı'nda dunvapılan^kılomu- sabakalannda Gokhan -\lpak dereceye gıremedı Gokhan \]pak koparmada 145 sılk- mede V5 ve topiamda 320 kı- lo ıle dereceve gıremedı B Hollanda'nın Ltrechtken- tınde vapılan Dunya Ozûrlüler Hokey Şampıvonası'nda,Turk takımı yan finale yukseidı 10 ulkenın katılımıvla ıkı gnıpta vapılan karşılaşmalarda Turk takımı Slovakya'vı 1-0 Fm- landıya'vı 2-1 Belçıka'yı 5-0 veKanada yı5-2yenerek8pu- an topladı ve gnıpbınncılıgını elde ettı • Kocaelispor B Orhan ve Soner le venıden anlaştı An- laşma sağlanamavan Turan. Evren ve Erhan ın durumlan ıse açıklıga kavuşmadı Koca- elispor. dı* transferde îse tzmıt Beledıy espor dan Vural" ı renk- lenne bağladı • Kuşadası'nda başlavan 9 Dunva Avukatlar Futbol Şam- pıyonası'nda lzmır Barosu k- koçy a'nın Edınburg Barosu'nu 5-0yendı Selçuk tavapılandı- ğer maçta ıse ^vdın Barosu, Avusturva Vıyana Barosu önünde bozguna ugradı 14-0 • 8. Ozel Boğaziçi Lisesı Spor Şolenı dûn 1TL Spor Sa- lonu'nda vapılan torenle başla- dı Cumhunvetın kuruluşunun 75 yıh nedenıyle solene katı- lan okullar, Özel Boğaziçi Lı- sesi nın onunden Avazağa İTL Spor Salonu'na kadar CumhunyetveAtarurk'e Say- aı Y uruyuşü' yaptılar B Bursa at \anşlannda altılı ganvan. 1 2-2 6- 6-3-6-9 kom- bınesinı bılehler 4^4 mılyon 550 bm 250'şer lıra kazandılar Cünün programı RTBOL (Eskişehir) 17.00 Denızlıspor - Dıvarbakırspor. 20.00 Istanbul B Ş Bld - \n- İcâra B Ş Bld (p!av-off) (Adana 5 Ocak Stadı) 17.00 Turkıve-Belçıka 19.00 Fas- Kamerun 1 ^tarurk Kupası) VOLEY BOL (lzmırAtaturk) 13.00 3 luk - 4 lük maçı 15.00 Şampıy onluk maçı (Ba- har Kupası) YELKEN (4takoy açıklan) 11.00 Fahır Çelıkbaş Kupası Yat \anşlan 3 ve son etabı ATLETİZM (Burhan Felek) 10.00 Şe\ kı Koru Yaş Grupla- n Seçmeve\ıldızlar2 Kade- me Fınal vanşlan BtMCİÜK (Maslak Binkilik Tesisleri) 10.00 Engel Atlama BIZ SPORLARI (Galeria Buz Pistı) 16J0 Buz Patenı Is- tanbul Şampiyonası BRİÇ (Boğaziçi Cniversitesı) 10.00 Dortlü Bnç musaba- kalan KİCK-BOKS (Tozkoparan S- por Salonu) 12.00 Fatıh Kupa- sı Buyukler karşılaşmalan SUTOPU (Atakoy Kapalı YüzmeHavıızu)19.Ö0 Deplas- manlı Sutopu Lıgı GÎ REŞ (Eyûp Spor Salonu) 10.00 Serbest \e Grekoronıen Şampnonası seçmelen TV'de spor TRT 1 17.00 Denızlıspor - Dıyarbakırspor TRT 2 20.00 lstanbul B Ş Bei - Ankara B Ş Bel Kanal D 15.00 Bahar Ku- pası Voleybol karşılaşması 19.00 Turkıve-Belçıka l.KOŞL: F Mertkaya (4). P Eskışehırh(3) PP Blacklma- ge(2) S \emener(5) 2.KOŞU: F Mah(2). P Gın- za(5).PP Gulayfer(6),S Ez- har(4) 3.KOŞU:F Tvnhght (7), P Stınker(4)PPCımdallı(6),S Kutupv ıldızı (2) 4.KOŞU:F BoatRace(l) P Mcatraz (3). PP Kızıltan (2) S Lady Tender(7) 5.KOŞL:F Trapper(4) P Da- mısta(3).PP BoltPılot(2),S FaırTaıI(5) 6.KOŞL:F Yavuzhan (7) P Delı Mavı (8). PP Haberbatur (4) S Mptuğ(l) SS Caş(2) 7. KOŞl:F Paşakılıç (5) P Altıntay (3) PP Sevrullah(7). S Akınhan(2) Günun tkilisi 1 Koşu4/3 Tabela Bahis: 7 8 4 1 2 \LTILI G4NYAN 2 5 1 4 3 3 l l 7 5 8 7 5 3 7 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog