Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 MAYIS 1998 CUMARTESİ 14 TELEVIZYON GüNÜN FlLMLERİ BevazBatina 08.50 Kanal 6 Macera /fN (Moby Dick) - Yonetmenhğını John Huston'un VS' üstlendıgı, başrollennde Gregory Peck ve Orson Welles'ın yeraldığı filmde, beyaz bır balına tarafın- dan bacağı kopanlan bır adamın bu balinayı yakala- mak ıçın verdığı mucadelenın oykusu anlatılıyor (1956ABDt116dk) Zengin ve Garç 12.00 TRT 3 Macera /fN (Rich and Strange) - Mırasa konan ve dunya 'O' turuna çıkan bır çıft, bu yolculuklan sırasında değışık maceralar yaşar Adam bır prensesle kadın da bır kâşıfle du>gusal bır ılışkıye gırer Daha son- ra gemikazasıgeçırrnelenyleoiaylargelışır Yon Alf- red Hıtchcock Oyn Henry Kendall. Joan Barry, Betty Amanr (1932 Ingıltere. 92 dk) Toprak 12.05 TRTINT Dram (Oı Geçımlennı topraktan sağlayan yoksul bır aı- v^/lenın oykusu V onetmen, bestecı filmmuziğı yapımcisi\ediraOtyam"ın46yılöncegerçekleş- tırdığı "Toprak". sınemamızın ılk gerçekçı koy filmlennden bın Oyn NevınAypar Sedat Ergın. Rana Şıvga, Faık Coşkun. Murövvet Tekmen 12.501 Interstar I Suttan... Aynntı yanda Giimüş Eyer 14.00 Shovv 7V Macera r^\ (Silver Bnımb>)- Elyne \e kızı lndı, Avustral- \Z/ ya"dadaglıkbırbolgede>aşamaktadır Yazarola/) Elyne. bır gun çok guzel. alımlı ve akıllı bır atla ıl- gılı hıkâye yazmaya başlar Onun vazdıklannı oku- yan lndı ıse gun geçtıkçe bu ata hayran olur Bır su- re sonra da hıkâyenm doğru olduğunu öğrenır Yo- n John Tatoulıs Oyn Carolıne Goodali Kwaü Köprüsü 14.15 Kanal 6 Savaş /TT\(The Bridge on the Rher Kwaii) - Fılmde, v i ' Burma"da bır kopru yapımında çalıştınlan In- gılız askerlennın Japonlarla mucadele o> kusu konu edılıyor Yonetmenhğını Da\ıd Lean'ın ustlendıgı ye- dı Oscar lıyapımınbaşrollennde Wıllıam Holden ve Alec Guınness var(l957 Ingıltere. 161 dk) Parti Bitti 15.05 TRT 2 Macera /fN (Zitti E Mosca) - Çoculduklannda \e gençlık- Vİ/ lennde pek çok anı>ı bırlıkte paylaşmış olan yaşlılar, hayalet ve canavar hıkâyelenyle bırbınnı korkutan çocuklar ve gençlığın \ erdıgı sorumsuzluk- la hareketeden delıkanlılardan oluşan bır ttalyan ka- sabasmda. yakla$makta olan partı kuruluş yıldonu- munun kutlamalanndan dolayı bırpanayır havası es- mektedır Yönetmen AlessandroBemenuto Oyun- cular Athına Cencı. Massımo Ghını Sevginin Gücü 15 10 Pnma Duygusal /ÇS (Saj a Little Pra>er) - On bır yaşındakı Sev- viv mour ıçın yaz tatılı çok sıkıcı geçmektedır Çok guze! veetkıleyıcı bır kadın olan Angıe ıle tanışma- sı küçuk çocuğu neşelendınr Ancak Angıe'nın bu canlı goruntusunun altında >alnız ve mutsuz bır ka- dın vardır Yön Rıchard Lovvenstem Oyn Sudı De Wınter, Fıona Ruttelle, Rebecca Smart Mücevher Hırscdan 15.15 atv Macera /JJ\ Değerlı mucevherlen çalmaya Istanbul'a gelen ^5/ soyguncunun kızıyla, karşı çeteden bırkabada- yının aşk \e seruven övkusu ttalyan yonetmenı Gu- ıdo Zurlı'nın 1979'da çektığı film. bıldık hırsızlık ve soygun filmlennden esıntıler taşıyan, gülduru agır- lıklı, sanatsal yönü olmayan bıryapım Başrollenn- de Gulşen Bubıkoğlu, Bulut Aras yer alıyor Sonbahar™ 16.00 Shovv Dram £*\ Bırdenız subayıyla nışanlıyken kazageçınp sa- ^y kat kalan v e sonunda şarkıcı olan bır genç kınn yaşadıklannınoykusu MehmetDınler'm ]969'da çek- tığı film. kahramanlanna cılalı, parlak edebı sözler ettıren. sevda ateşıne duşmüş ığretı âşıklann acı ve gozyaşıyla ıslatılmış. ınandıncılıktan uzak bır ya- pım Fılmde Türkân Şoray ve Edız Hun oynuyor Dadı Dedikse 16.20 Interstar Güldürü /T7\ (Mr. Nanny) - Sırf ıyılık olsun dıye ıkı küçuk ö çocuga goz kulak olmayı kabul eden bır adam, bunu yaptığına çok geçmeden pışman olur Ancak ışıştengeçmıştır Yon Mıchael Gortlıeb Oyn Hulk Hogan. Shenman Hemsley. Austın Pendleton fiıanet 21 00 Pnma Macera /TS (Father's Betrayel) - Tanınmış bır aılenm oğ- <> lu olan Eddıe, babası gıbı ı>ı bır avukattır Bır gun evlılık planlan yaptığı Kathenne ıle bırlıkte ya- kın arkadaşian Rebecca'yı da yanlanna alarak Ed' ın evıne yemeğe gıderler Yemekten sonra bahçeye çı- kan Kathenne ve Eddıe, Rebecca"nın çıglığıyla ırkı- lırler Rebecca penşan bır halde vanlanna gelerek, Ed'ın kendısme tecavuz ettığını soyler 'Yon Bnan Dennhy Oyn Bnan Dennh>, Lynn Redgrave 5 / Afacanlar... Aynntı yanda Güneşin» 22.15 TRT 1 Dram •O\ (Tbe Dark Side of the Sun) - Rıck. çok nadır vS' rastlanan bır den hastalığı yuzunden ı^ığa çıka- mayan ve hayatını >a karanlıkta >a da her tarafını orten sıyah gıy sıler ıçınde geçırmey e rnahJcûm bırgenç- tır Ajıcak bır gun, oğlunu tedavı ettırmek ıçın hıç- bır fedakârlıktan kaçınmajan babasmın ısrarlanna rağ- men bu tutsaklıktan kurtulmaya karar \ enr Yonet- men Bozıdar Nıkolıç Oyn Guy Boyd. Brad Pıtt 23.00 / Interstar / Esaretin .. Aynntı yanda iabancı Izleyin Orta Değmez O RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN G i\ R A O V O )) Cumhurrye? //IO7.4 06.00 Haftasonu Ez- gılerı 09.00 Cumar- tesı Ateşı (Handan Soğüt) 11.30 Yöne- tım ve Değerler (Fe- rudun Kandemır) 13.30 Tangonun Öy- kusu (Fehmı Akgun) 14.00 Bır Turku Bın Yurek (Leyla Kose) * Ana haber bültenleri saat 13.00'te ve 18.00'de yayına girecektir. 16.00 Müzık 19.30 Makrofon (Çağatay Ozturk) 22.00 Şur Dunyası (Turgay Fı- şekçı) 23.00 Engın Evın'le Bır Saat 24.00 Sırdaş (özden Toprak) 02.00 Gece- nın Sessızlığınde Fayton Seslen (Hul- ya Işbılır) Tel: (0212 5138006) Faks (02125137719) •14.00 Bir Tûrkü Bin Yürek: Leyla Köse'nin bu haftakı konuğu sanatçı Banu olacak. •19.30 Makrofon: Çağatay özturk Grup Gundoğarken'ın elemanlarıyla muzıkte kalıcılık uzerıne soyleşı yapıyor •23.00 Engin Evin'le Bir Saat: Engın Evın programında, Frank Sınatra'nın olumu nedenıyle unlu sanatçının yorumladığı unutulmaz şarkılara yer verıyor tnterstar 12 50 Parayla satılan gelin Suttan Gelin - Yönetmen. Halıt Refiğ / Yapıt- Senaryo CahitAtay/ Oyuncular Jürkan Şoray, AN Özoğuz, Renan Fosforoğlu / 1974, SanerFılm TIRHANGÜRKAN Başlık parası ıçın. gerdek ge- cesı olen damadın beş yaşında- kı kardeşıyle nıkâhlanan çılelı gelınınoykûsu Cahif Ata\ ın I965 te yazdığı muzıkal tıyat- TO oyunundan Halit Refiğ'ın uyariadığı "Sultan Gelin"1 . başhk sorununu derınlığıne ış- le>en. bu yanlış ve haksız go- renek yuzunden kadının ınsan v e eş olarak gorulmey ıp bır mal gıbı değerlendınlmesını ve bu- nun acı sonuçlannı sergıleven guîduru motıflenvle suslu bır kırsal kesım taşlaması başlık parası ıçın annesı ve babası ta- rafından don bın lıraya ağanın hasta oğluna açık arttırmayla satılan Sultan, duğunev ınde da- madın havaya sıkılan kurşunlar- dan urkerek kalpten olmesı uze- nne gerdeğe gıremeden dul ka- lır Kayınbabası da başlık para- sı boşa gıtmesın dıye, gelınını, dunyadan habersız beş yaşında- kı kuçuk oğluna nıkâhlar ulaştıran 'hırs'TV Servisi - Stepben King'ın az sa- yıdakı "korku dışı" romanından olan "Different Seasons'Man u>arlanan "Esaretin Bedeli" bır kezdaha înters- tar ekranında Film, bır başka erkekie yakaladığı karısını sevgılısıyle bırlıkte oldurme- >ı planlayan, ama son anda bundan vazgeçen Andy Dufresne (Robbins) adlı başarılı bır bankacının oykusunu anlatır Ancak kaderağlannı oruyor ve onun v azgeçtığı cınavetı bırbaşkası ış- leyıvenyor Suçsuzluğunu kanıtlayamayan Andv omurbovu hapıs cezası alarak 1940 ların unlu Amerıkan cezaevı ShaHsbank'egondenlıyor Hapısha- nenın tum ağır koşullarından geçtık ten sonra hatırlı bırzencı mahkûmun Interstar 23 00 Esaretin Bedeli - The Shavvshank Redemptıon / Yonetmen- Senaryo Frank Darabont (Stephen King'ın romanından) / Goruntu. Roger Deakins / Muzık Thomas Nevvman / Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, VVilliam Sadler, Clancy Brown, James VVhıtmore /1994 ABD yapımı, 142 dk dostluğu ve para hırsı>la gozu don- muşmudürungözunegıren And> ıçın busavedeyenıbır>a^ambaşlaı Andy, mahkûmlann çeşıtlı ışlennı ve ceza- evı dı^ındakı çalışmalannı değerlen- dırerek mudure bır servet kazandınr Ama y ıllar sonra olup bıtenler hep şe- yı alt ustedecektır Hapıshane)aşamınınacımasızlığı- nın vanı sıra suçsuz bır ınsanın gıde- rek kendını suçlu gıbı gormesını an- latan >onetmen Darabont,filmdekıher tıplemenın altını çızerek ulaşılması guç bırgerçeklık kazandırmış fîlmıne Altı dalda Oscar'a ada> olduğu halde bunlardan hıçbınnı aiamayan "Esare- tin Bedeli", başta Tım Robbins olmak ûzere tum oyunculannın aynntılı kom- pozısyonlanyla da kaçınlmaması ge- reken bır yapıt !zle>ın' Yanlış zamanda yanlış yerde CINE5 21 20 Afacanlar Ormanda - Bushvvhacked / Yönetmen Greg Beeman / Oyuncular Daniel Stern, Jon Polıto, Brad Sullıvan, Ann Dovvd, Anthony Heald/1995 ABD yapımı, 87 dakıka TV Servisi - \ anlış zamanda yanlış yer- de bulunmakta ustune olmayan. kendı ha- lındekı kurye Vlax Grabelskı {Stern), de- n ceketı ve ltalyan ayakkabılanyla pek de guven vencı bırgorüntu>esahıpdeğıldır Zaten, sahıp olduğu ozguvenı ve temız kalbı harıç fazla bır şe> ı de voktur Bır ge- ce >ıne gorev başmdayken kendısını bır cı- navetın zanlısı olarak bulur Gerçek. katı lı bulmak uzere yola ko>ulan Max, kam- *pa çıkmak ıçın kendıfenne obabaşı ara- yan altı ızcı çocukla karşılaşır Bır cma- yet zanlısının gızlenmesı ıçın ızcı kampı- nın çok uygun bır yer olacağına karar ve- ren Max, ızcılenn obabaşısı olmayı kabul edınce çılgın kamp macerası da başlar " \facanlar Ormanda" CINE 5 te ek- ranagelı>or Bu sevımlı guldurude, "Ev- de Tek Başına" filmmde Joe Pesci'yle bır- lıkte telef olan Daniel Stern bır kez daha kendını yerden >ere v uruyor ve ızleyenle- rı kınp geçırıyor NTV 21.051 'Enine Boyuna' Netanyahu NTV'de TV Servisi-VTVGenel Koordınatöru Nuri Çola- koğlu"nun^unduğu''Eni- ne Bojuna" programının bu haftakı konusu "Orta- doğu banşı" ^raıl Başbakanı Benja- min Netanyahu konuk ol- duğu programda, son za- manlarda yenıden çıkma- za gıren Ortadoğu banş su- recıyle ılgılı soruJan yanıt- lıyor Kudüs'tekı başbakanlık konutunda yapılan röpor- tajda Israıl Başbakanı Ben- jamın Netanyahu, "Batı Şeria, Golan Tepeleri, Gazze Şeridi'nin durumu ne olacak'1 . "Israil'in ıs- rarla üzerinde durduğu giıv enli sınır kav ramı ne- dir", "Üç bü>ük dinin kutsal saydığı Kudüs için öngörülen statü nedir", "Amerika'da bazı siya- set adamlarının son za- manlarda Filistin'i des- tekler bir tutum almala- n, İsrail'i nasıl etkilivor" gıbı konulara açıklık getı- nyor atv 23.0ÖI 'Siyaset Meydanı' 'Başkanlık sistemi' TV Servisi - Tartışma programı "Sijaset Mey- danr'nda bu akşam son gunierde sıyasetın en onemlı gündem madde- sı halme gelen "Başkan- lık sistemi" ele alına- cak. AIi Kırca yönetımın- de ve canlı olarak ekra- na gelen yapımda "Baş- kanlık sistemi, Türkî- ye'deki sistem arayışla- nna bir çözıim olabilir mi", "Ne gibi sakınca- lar > aratabılir", "Baş- kanlık sistemi mi yarı başkanlık sistemi mi Türkiye koşuiiarına da- ha uygun" sorulanna yanıt aranacak Programa konuk olarak çeşıtlı ünı- versıtelerden gençlerka- tılacak Tv PROGRAMLARI 1 1 ^ 1 07.00 Cumartesı Sabar» 10 00 Haberier I I 1 0 - 0 5 Cumhurıyetın Çocuklan 11.00 Ha- L J berler 11.05 Klıp Saatı 12.05 Yerlı Film: Kardeş Kurşunu 13 40 Muzık Pınan 14.00 Habeftef 14.05 Her Şeye Rağmen 14 30 Belgesel 20 Yuzyılın Sırlan 15.00 Haberier 15.05 Hafta Sonu 16.00 Haberier 16.05 Hafta Sonu 17.00 Denızlı-Dıyarbakır 2 üg Yukselme Grubu Karşılaşması 'Canlı) 19.00 Dızı Denız Fatıhı 19^0 Spor Haberien 20 00 Haberier 21 00 Savısal Gece 22.15 Yabancı Film: Guneşın Karanlık Yüzu 24.00 Gunun Getırdıklerı 00.30 Genç Pop 02.30 Yabancı Film: Kö- tü Kalplı 04 10 Denız Fatıhı (0 372 428 22 30) 07.55 Açılış 08.00 Yabancı Film: Terzı Femandel 10.00 Belgesel Gelecek Yuz yılın Gozde Şehırlerı 11.00 Konser Salon lanndan 13.00 Dızı Yurektekı Aîeş 13.50 Belgesel Bıtkılenn Dunyası 14.20 Kesışme Noktası 15.05 Yabancı Film: Part Bıttı 16.50 Cafe Magazın 17.35 Dıkkat Trafık 18.00 5 Istanbul Turk Muzığı Gun- lerı 19.00 Akşam Bulten 19.30 Bır Kelıme Bır Işlem 20.00 Istanbul Buyukşehır Beledıyesı - Ankara Buyuk- şehır Beledıyesı 2 Lıg Playoff Karşılaşması 21.50 Mu- zık 22.00 Gece Bultenı 22.30 Opera Macropolrs Ca- se 24.00 Yabancı Film: Aınalaıyn (0212 259 72 75) 11.30 Sevımlı Rakun 12.00 Yabancı Film: Zengin ve Ganp 13.30 Ulkeler Cografya- sı 14.15 Amator Korolar 14.45 Vahşı Dun- ya 15.15 Muzık Pınan 15.30 Dızı Zıl Çalınca 16.00 Attın Ok Yanşması 17.15 Muzık 17.45 Geleceğın Toplumu 18.15 Muzık Dunyasından 19.00 Askerier 19.50 Genç Haber 20.00 Klıp Saatı 21.30 Altın Ok Yanşması (Ozet) 22.00 Roland Gaross a Doğru 22.30 Gece Başlarken 00.30 Kapanış 09.58 Açıhş 10.00 MEB Açıkoğretım Lıse- sı Ders Programı 13.00 Şımdı Muzık13.45 BırSolıst 14.00 SazdanSozei 4.50 AtYa- nşlan 17.40 MEB Açıkoğretım Lısesı Ders Programı 20.00 Ege Evlen 20.30 Yorelenmız Tur- kulenmız 21.00 Dıyanet Saatı 23.00 Kapanış 07.00 Cumartesı Sabaht 10.00 Haberier 10.05 Cumhurtyet'ın Çocuklan 11.00 Haberier 11.05 Kltp Saaö 12.05 Yertı Film: Toprak 13.25 Bır Sohst 14.00 Haberier 14.05 Dın Sohbetler 14.30 Is- teklennız15.00 Haberier 15.05 Hata Sonu Canlı) 16.00 Haberier 16.05 Hafta Sonu (Devam) 17.00 Denızlı-Dıyar- bakır2 Lıg Yukselme Grubu Karşılaşması (Canlı) 18.45 Ateşı Çalmak 19.10 Dıyalog 19.40 Ingılızce ve Almanca Haberier 19.50 Spor Haberten 20.00 Haberler 21.00 Sa- yısal Gece 22.15 Yeıiı Film: Kara Bahtım 23.30 Bel- gesel Âşığın Sazı 24.00 Gunun Getırdıklen 00.30 Dıya- net Saatı 02.30 Dızı Beybaba 03.15 Isteklennız 04.05 Fırat ın Turfcusu 04.35 Dıyalog 05.05 Muzık 05.20 Yer- li Film: Kara Bahtım. Tıvalro • Serei • Atolve • Sanatevleri 07 30 Yerlı Film Hızmet- çı Dedığın Boyle Olur 09.15 Çızgı Sınema Se- vımlı Dunya 10.30 Tatılyâ Yaz Vakt 11 45 Moda Show 13 00 Top 20 14 00 Yabancı Film. Gümuş Eyer 16.00 Yerlı Fdm. Sonbahar Ruz- gârian 18.00 Yeriı Film- Battal Ga- zi'nın Oğlu 20.00 Shovv Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Dızı Kuçuk Ibg 22.15 Hulya Avşar Shovv 23.30 Haber Hattı24.00 Yabancı Film: Emanuel- le 2 02 00 5 te 5 02.30 Kapanış (0 212 286 35 35) 6 07.30 Rumelı'nın Ses/ (Tek- rar) 08.50 Yabana Rlnr Be- yaz Balına 10.40 Cumarte- sı Konsen 11.10Alıhan laAs ker Saatı 12 10 Dızı Tetıkçı Kemal 13.00 Haberier 13.15 Helezon14.15 . Yabancı Film: Kvvaıı Koprusü17.15 Haberler17.25 Çızgı Film 17.45 Alo Olımpıyat19.00 Ana Haber19.4O Spo ra Bakış 20.00 Sınemaskop 20.50 8ı- zım Cumartesı 22.20 Haber 6 22.40 Aşağı Yukarı Ibrahım Sadn 00.20 Ge ce Konsen 01.20 Haber 6 01 40 Ya- bancı Fılnr Decameron Gecelerı 03.00 Yabancı Film Aslan Şovalye 04.50 Yabancı Film: Beyaz Balına 06 40 Belgesel Çın (0 272 284 37 50j 04.40 Kultur - Eğıtım 07.00 Yabancı Film Bu- tun lyıler Cennete Gı- der 08.35 Yabancı Film Kızılmaske 10.15 Dızı Povver Rangersi 0.45 Dı- zı Goosebumps 11^0 Yabancı Film Ejder Yurek 13.05 CINE Sınema (Şıf- resız) 13.35 Yabancı Film Buyuk Be- yaz Husran 15.10 Yabancı Film Zın- cırlen Kıran Adam 17.05 Yabancı Film Bır Aıle Sorunu 18.50 CINE 5 A|an- da (Şıfresız) 19.05 Yabancı Film Teh- dıt 21.20 Yabancı Film Afacanlar Or- manda 23.00 Yabancı Film Gorevı- mız Tehlıke 00.45 Motorsıkletlı Be- bekler 01.50 Yabancı Film EşAnyo- rum 03.15 Yabancı Film Katıl Kım 1 ? (0 212 225 55 55) O 8 0 0 Haberier 08.15 Sporda Bugun 08.30 Gundemdekıler (Tekrar) 09.00 Haberier 09.3) Basın Ozetı 09.30 2000 ın Otesı (Tekrar) 10.00 Haberier 10.05 Olıps Motorsports 10.45 Lıfesty- Ie11.00 Haber 11.20 Basın Ozetı 11.30 Gece Gunduz Ozel 12.00 Haberier 12.05 Krıtık (Tekrar) 12.45 Lıfesryle 13.00 Haberier 13.10 Yedı Gun Spor 19.00 Haberier 19.15 Yurtta Bu Hafta 19.40 Sporda Bugun 20.00 Haberier 20.30 Spor Gundemı 21.05 gnıne Bo- yuna 23.00 Haberier 23.05 Kapalı Ka pılarArdında (Tekrar) 24.00 Haber But- tenı (0 212 213 03 33) 0 7 . 0 0 08.30 Hafta Sonu 10.30 Mega 11.00 0zlem13.00 Şehır Rehben 13.30 Haf ta Sonu 14.00 Hıts15.00 Zeynep 16.00 Profesor 17.00 Burçın18J»Musıc Lıne19.00 KapaJı Gı- ŞGİ9.45 Hafta Sonu 20.45 Top 10 21.00 Mertle Mertçe 22.00 Dans Zamanı 00.30 Me- ga 01.30 Dans Zamanı 03 00 Sıgarasız Toplum Projesı 03.30 Turk Halk ve Sanat Muzığı (0 212288 75 75) 07.35 Dunya Lıstelerı 09.00 Haber Bultenı 09.35 Dunya üstelenH 10Şarlo11.35 Son Duzluk 12.35 Dunya Modası 13.00 Haber Bul- tenı 13.35 Yabancı Film: Yeriı Çocuk15J5Fınans Dunyası 16.10 Dunya Lıs- telen 17.10 Tıp Dosya- sıiS.10 Eğıtım Kursu- su19.35 Dunya Modası 20.00 Haber Bultenı21.00 Yabancı Film: Patton'm Son Gunlen 23 10 Azız- name 00.30 Haber Bulte- nı (0 272 282 57 00) ° 8 - 30 9 veSız 09.00 Çızgı Film 10.00 Sakar 10.30 Yabancı Film: Santan'm Sonu 12.00 Arabalar ve Motorlar 12.30 Dunden Yarına 13.00 Haber 13.10 Muzık 14.10 Flıpper 15.00 Şeref Kursusu 15.50 VVayne & Shuster 16.10 Gı ' zemfı Topraklar 17.00 ENG ia00 Muzık 19 00 Klasık Film Kolleksıyonundan 19.30 Ana Haber 20 15 Yabancı Film: Son Şans 21 50 Su Altı Dun yası 22.30 Navarro 24.00 Ge- ce Bultenı 00.20 Muzık 01.20 Sırenler (0272 282 36 00) m 06.30 DıllerdekıŞarkılar Sk l l # 08.20 Çızgı Film Super • • * w Fare 08.55 Çızgı Film Gorgoyles 09.30 Dısney Club 11.00 Lezzet Pınanmi 1.30 Elıfnağme13.00 Gun Ortası 13.25 Yerlı Film: Bır Da- ha Asla'15.15 Yerlı Film: Mücevher Hırsızlan 17.10 Stıl18.10 A La Lu- na19.00Dızı MacGyver20.00atv Ha- ber 20.30 Spor Haberlerı 20.40 Ha- va Durumu 20.50 Dızı Reytıng Ham- dı 21.50 Yanşma SeçBakalım (Can- lı) 23.00 Siyaset Meydanı (Canlı) 04.30 Muzıklı Dakıkalar 04.50 Bam Telı 05.30 Ayşe özgun Talk Shovv (Tekrar) (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Çızgı Film 08.00 Dunden Bugune 10.00 Asker Pos tası 11.30 Huzura Doğ- ru12.00 Haberler12.15 Sağlık Ol- sun13.05 Yabancı Film: Son Yolcu- luk 15.05 lş Dunyamız16.05 Mıkro fon17.00 Haberier 17.30 Yeriı Film: Uykusuz Geceler 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Yerlı Film: Hayat Bay- ram Olsa 21.30 Konser Emel Sayın 23.00 Klas Magazın 24.00 Gece Bul- tenı 00.15 Mehtaplı Geceler 02.05 Ya- bancı Film: Korku Trenı 03.30 Muzık 04.30 Belgesel Kaptan Cousteau 05.05 Komşular (0 212 652 25 60) 06.00Turk Halk Muzığı 06.30 Belgesel 07.00 Kuçuk Lulu 08.00 Dragon un Gucu 08.30 Kı- zıl Baron 09.00 Çızgılı Harıkalar 10.00 Yerlı Film- Şışman ıle Pışman 11.50 Zırvedekıler Pop 13.00 Sınyal 13.40 Karne 14.20 Kokpıt 15.00 Ba- har Kupası Bayanlar Voleybol Karşılaşması 17 00 Ro- bın Hood 18.00 Dızı Herkul19.00 Turkıye - BelçıkaOzel FutboJ Karşılaşması 19.45 Ana Haber Bulten120.00Tur- kıye-Belçıka (2 Devre) 20.50 Ruhsar 22.00 Acı Gun- tenm 23.00 Beyaz Show24.00 Haber Saatı 00.20 NBA de Haftanın Maçı 01.30 Belgesel 02.00 Turk Sanat Muzı- ğı (0 212 215 51 11) _ ^ N 07.00 Klıp 08.20 Çızgı Film Oscar 08.40 Super Yarışçı 09.00Çızgı Film Hayalet Av- cıları 09.30 Yabancı Film: Tannlar Çıldır- mışOlmalı -1 11.10 Yeriı Fılnr Menekse Gözler 12.50 Yerlı Film Sultan Gelin 14 40 Yeriı Film: Tunst Omer Yamyamlar Arasında 16 20 Yabancı Film Dadı Dedikse 18 00 Yerlı Film Zehır Hafiye 19.30 Star Haber 20 30 Star Spor 20.45 Dızı Hesa bım Bıtmedı 22.00 Dızı Çarlı (Tekrar) 23.00 Yaban- cı Film. Esaretin Bedeli 01.50 Gece Hattı 02.50 Ya- bancı Film: Zırveyı Zortamak 04.30 Mızrap 06.00Zır ve Deften 06.40 Sıgarasız Toplum (0212 448 80 00) • j M am 06.30 Aerobık 07.30 Alvın ve Arkadaş- I 1 D D ları 07.55 Çızgı Çocuk Klasıklerı 08.40 • • • • • • Genç Yanşçılar 09.15 Çızgı Fılmler 10.00 Haberier 10.15 Çızgı Fılmler 11.00 Mavı Dunya 12.05 Muzık Kulubu 13.00 Haberier 13.15 Pop Genç14.30 Kon ser 16.00 Haberier 16.05 Metronom 17.00 Haberier 17.10 Once Sağlık 18.00 Muzık Bahçesı 18.30 Ana Haber Bul tenı 19.45 HBB Spor20.00 Yabancı Film. Polın'ın Ba- şına Gelenler 22.00 Yabancı Film: Prenses ve Kor- san 24.00 Haberier ve Hava Durumu 00.30 Once Sağ- lık 02.00 Gece ve Muzık (0 212 281 48 00) 08.00 Clıps 09.00 Çızgı Film 09.30 Sıgara ve Sağlık 10.00 Trafık 10 30 Mozaık 12.30 Yabancı Film: Kuzeybat Geçıt 14.30 Bel- gesel Azımuths 15.00 Muzık Hattı 16 00 Gulumse 16.30 Zenger Paşa nın Konuklan 18.30 Uçkagıtçılar 19.30 Flash Haber 20.00 Yanşma 5-10-15 21.00 Mo- zaık 23.00 Soz Esnafın 24.00 Yıldo ıle 01.00 Yaban- cı Film: Aşk Uçgenı 02.30 Kapanış (0212 256 82 82) • 07.30 Opera 'Cavallena Rustıcana 08.40 PRI/vSI Konser Capıtal Jazz Concert Oregon 09.20 Konser Depeche Mode 10.10 Kap tan Cook un Seyır Defterı 11.00 Yabancı Film: Çocuk ve Köpeğı 12.50 Genış Açı 13.00 Pnma Sanat Gunlu- ğu 13.30 Opera 14 20 Denızlenn Ipek Yolu 15.10 Ya- bancı Film Sevginin Gucu 17.10 Konser 17.50 Buyu- lu Sular16.30 Habercı 19.10 Dızı Gorunmeyen Adam20.00 Dızı lhtırasKurbanlan21 OOYabancıFılm: Ihanet 22.40 Bır Yudum Insan 23.30 Yabancı Film: Kay- boluş 01.00 Opera (0 212 502 98 02) heykel ATÖDE/GALERI F.Erdogan Sarmo flyla Esebik , Sufcu Ah Sok No: 1 lilrlf Mcydarv Ortoköy/İST.fcl:[02121 258 81 41 NÜZHrTKUTLUĞ 26. Resim Sergisi "Uayl ve/7 Çılışmaian" 16Mayıs-3Hazıran98 Bağdat Caddesı Şerafettm Sokak No 1 Daıre 1 Erenko/ Istanbul TeLTax(0 216) 369 08 39 PTNARKUTAT EKİM Resım Sergisi 23 Mayıs - 16 Mazıran 98 Valıkonağı d Pısaı 73 Nışıntaşı Tel: I "Memories of Mexico" Resim Sergisi 26 Mayıs - 19 Haziran 1998 SERGİNİN GELİRİ SOKAK ÇOCUKLARI VAKFINA BAĞIŞLANACAKTIR TOPRAKBANK SANAT GALERİSİ ISTANBUL Halaskargazl cad.204/2 OSMANBEY Tel: O212. 23O 26 63 "RESSAMLARIN HEYKELLERI1 MUSTAFA ATA MEHMET GÜLERYÜZ MAHİR GÜVEN ERGİN İNAN KOMET DOĞAN PAKSOY YAVUZ TANYELİ BURHAN UYGUR HANEFİ YETER TEŞVIKİYE SANAT) GALERİSI) 14 Mayıs 14 Haziran'98 Abdı Ipekçı Cd 48/3 Teyflkıye - ISWXJI fel 241 04 58-247 74 75 FQX 246 67 68 SANAT OOASI ZERRİN KEHNEMUYİ Resim Sergisi 16-31 Mayıs'98 Sergı sûresınce (Pazar dahıl) hergun 11 00-19 00 ansı apktır Necmettın ÖKtem Sk. No 13/1 Erenkoy Tel + Fax (0216) 355 35 87 Sezon Biterken 15 Çagdaş bir arada... Ercan Akçetın Nevbahar Aksoy Muzaffer Akyol Turgut Atalay Ramız Aydın Culcul Yucel Donmez Yusuf Katıpoğlu Bahattın Odabaşı Sefer Ûzturk Knıstın Salerı Metın Talayman Aka Gunduz Temur Demet Yersel Selahactm Yıldınm Karma Resim Sergisi 22 Mayıs - 13 Haziran '98 AÇILIŞ KOKTEYLI 22/Vayıs 98 Saat 18 00-20 00 ANTİK SANAT GALBBİSİ Mûhürdar Cd Özgur Apt No5OT Kadıkây (İSKİ Karşısı) Tel (0216)33013 54 33013 44/ Fax (0216)348 74 33 Galeri ve Sergi İlanlarınız İçin (0212) 293 89 78 (3hat) ÇOPERA) SANAT GALERİSİ Heykel Sergisi 18Mayos-6Haziran98 Hahclye Konoğı Sk SaglıkApt No 1 Tatam Tel 0212-249 92 02 ORHAN ALGOK JULIDE RESİM SERGİSİ 14 Mayıs - 13 Haziran'98 ADTİMNSAKAYIK SOKAK NO 54/1 NIŞANTAŞI / TEL 247 90 81 SANAT MEHKEZI AYTEN YETİŞ DOĞU Resım Sergisi 28 Nisan - 30 Mayıs "98 Pazar Pazartesı hanç hergun 11 00 19 00 arası açıktır OyranteyHafcstergızıCd SateıSk 212Şışi/Te( (K12)«20920 233 4511 GONCA SEZER Resim Sergisi 14 Mayıs 12Hazıran'98 URART Abdı Ipekçı Cd 18/2 Nışantası Tel (0212) 241 21 83
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog