Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

(0212)514 0196'ya Telefon Ederek Kendınıze Müziğin Ustalan Dizisinden 600.000 TL hk Bır CD Armagan Edın. T Cumhuriyet ^ kıtap kulubu Turiracağı Cad No 39W (34334)Cagalogfu/lstanbul Tei (0212)514 01 96Fate(0212tö14 0i 95 Cumhuriyet R A D Y O ISTANBUL VE ÇEV RESINDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI 26526 / 150000 TL (KDVtçınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) 8AŞYAZAPI NADİR NADt (1945-1991) 23 MAYIS 1998 CUMARTESİ Akın BirdaV?L saldınyı gerçekleştiren biri uzman çavuş 6 kişi yakalandı Sırîkast çeteidErsever, Yeşil'in adamı Silahlar Ankara'da bulundu Yılmaz: Devlet töhmetten kurtuldu • tnsan Haklan Derneği Genel Başkanı Akın Birdal'a Tunalı Hilmi Caddesi'ndekiİHD Genel Merkezi'nde 12 Mayıs Salıgünu silahlı saldtrıy ı gerçekleştiren tetikçiler Bahri Eken ve Kerem Deretarla ıle ey lemin organizasyo- nunu yapan Hasan Hasanoğlu, Erkan i laş ve Ktiçiık- çekmece Jandarma Karakolu 'nda görevli uzman çavuş Cengiz Ersever ve Ahmet Fulinyakalandı. Saldınyı plan- layanlardan Semih Tufan Güraltay'ın halen arandığı bildirildi Uzman çavuş Cengiz Ersever In, "Yeşil" kod adlı Mahntut Yıldınm 'ın sağ kolu olduğu belirtildi • Hasanoğlu, Llaş ve Fulin, öncekıgecesaat 01.00 sı- ralarında Ankara-lstanbul Otoyolu Kazan turnikelerin- de; Eken, Deretarla ve Ersever de Çamlıca turntkelerin- deyakalandu Hasanoğlu, L laş ve Fulin 'in Birdal 'a sal- dırıda kullanılan silahları Demetevler'debulunan bırad- resten almak uzere İstanbul 'dan Ankara 'ya gitmekte ol- dukları saptandı. Sanıklann go\terdıklerıadrestebahçe- \e gomulu olarak ele geçirilen 141u Brotvning ve 4stra marka 9 mm. çaplı tabancaların, Birdal'a saldmda kul- lanılan silahlar olduğu belirlendi. I 4. Savfada • Demırel, Birdal'asaldırı duzenleyen çeteninyakalan- masını değerlendırirken, 'olayın siyasiyönü bulunduğu- nu sanmadığını' soyledu Yılmaz, saldırganların eylem hazırlığındayken yakalandıklarını belirterek, "Devletin tohmetaltından kurtanlmış olmasını memnunıyetlekar- şılıyorum " dedi CHP'li Sağlar, "Başbakan 'ın Susur- luk 'u örtme çabaları artık somutolarak ortada " diye ko- nuştu. Aydınlık İçin iurttaş Girişımı, Birdal'ayapılan su- ikastın aydınlanmayolunda olduğunu belirterek sevinç duvulduğunu vurguladı. • 4. Sayjada Başarı!.. tnsan Haklan Derneği Genel Başkanı Akın Bir- dal'ın saİdırıya uğradığı gün, aşağıda oktnacağmtz vanyı yayımlamışök. • "Toplumda ne zaman u- mut ruzgârlan esme\e baş- lasa, lanetlı bır suıkast gun- demegınyor Bukezdeoy- le oldu Insan Haklan Der- neğı Genel Başkanı Akın Birdal'a saldın düzenleyen- lenn bu ülkenın duşmanı ol- duklanna kuşku yok Pekı. bu duşman kım- dır* Bır sureden ben 4 faiK meçhul' cınayetlenn ardının arkasmın kesıldıgı gozlenı- yordu Birdal'a saldın bu gozlemın yarattığı olumlu ızlenımı sılmıştır ve sonuç- lan bakımından şımdıden hesaplanamayacak bır do- nemın kapısını açmaya >o- nelık kanlı eylemdır doğ- rudan ıstıkrar ve huzura sa- botaj anlarnını taşımaktadır Duşmanın kım olduğunu saptamak ıçın tek yol var Saldırganlann yakalanması ve kımlıklennın açıklanma- sı.. Turkıye kuşatılmışlık duygusundan kurtularak gelecege umutla bakabıl- mek ıçın Birdal'a saldınyı düzenleyenlenn yakalan- masını beklıyor Bu sonuç alınmadan ya- pılacak hertahmın. karanlı- ğa kurşun sıkmaktan başka bır anlam taşımayacak " • \\ı kardaki > > azmın ya> ım- landığı gunden bu yana fısıl- tı gazetesınin tirajı sureklı yükseldû karanlığa kurşun sıkanlann sa\rsı arttı: kımı ^vreter. saldın olayını duş- manlaştıklan kişiler >e ku- rumlara karşı kullanmak yoluna sapiılar. Biz susmavı veğledik. Bugün durum değişti. Birdal'ı kurşunlayanlann yakalanması, ulkenin gele- cegine donıik olumlu bir dö- nüiD ııoktası ve ulkenin ay- dıruanmasına >ol açacak bir siirecin başlangıcı olabilir. Bekleyelim, gorelim. +•• Doğu Perinçek Batı Kamcleni/'deki sel telaketinde mahsııı kalmı > untaşların kurtarma çalıvmalarınaSASveS VI knmandoları da katıld'. 'Olayı ordu çözdürdü' • Işçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akın Birdal 'a sa/dırının arkasından Çiller Özel Örgütu 'nun çıktığını söyledi. Saldmnın orduyu yıpratmak amacıyla diizenlendiğini öne suren Perinçek, "Hedef alınan ordu, bu işin ortaya çıkartılmasını istedi ve çıkarttırdı" görüşünü savundu. • Doğu Perinçek, "Ibrahim Şahin, Mehmet Ağar bu işin arkasındalar. Ancak emniyet ulusal gereksinmelere cevap veren bir örgüt durumunda değil; DYP, MHPveBBP ittifakının elinde. Bu nedenle ordunun müdahalesi bu olayda çözücii olmuştur" dedi 1 4 . Sayfada HATAY: 6 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay'da Samandağ'ın Tavla, Uzunbağ beldeleriyle Karaçay, Hancağız ve Hüseyinli köylerini sular altında kaldı. Hancağız Köyü İlkokulu öğrencileri jandarma tarafından kurtarıldı. SAKARYA: Akyazı ilçesine bağlı 1 belde ile 9 köy yolu ulaşıma kapandı. Hendek ilçe merkezi ile Yeşilyurt beldesine su verilemiyor. BOLU: Boİu'da, merkez ilçeyle birlikte 14 ilçe ile 48 yerleşim birimi su al- tında. Abant, Alaplı, Devrek, Mengen, Yeniçağa, Akçakoca, Eseoğlu yol- ları kapalı. 86 yerleşim yerinde telefon, 64 yerleşim yerinde elektrik bağ- lantısı kopmuş durumda. BARTIN: II merkezinde sular çekildi ve çamur temizleme çalışmalarına başlandı. Kentte hasar tespit çalışmaları sürüyor. ZONGULOAK: Devrek'te yiyecek sıkıntısı var. Mengen-Devrek arasında sınırlı olarak ulaşım yapılabiliyor. Zonguldak-Devrek karayolu ise kapalı. Çaycuma'da su seviyesi düşüyor. Saltukova yolu kapalı, ulaşım sağlana- mıyor. flçeye 2 kamyon içme suyu ve gıda yardımı botlarla gönderildi. KARABUK: II merkezinde sular çekildi, ancak moloz yığınları yolları ka- pattı. İçme suyu ve yiyecek sıkıntısı yok. Köprüler yıkıldığından köylerle bağlantı kesik, Karabük-Ankara ve jstanbul yolları kullanılmaz halde. Ye- nice'ye helikopterle yardım sağlanmaya çalışılıyor. • Batı Karadeni/'de seldcn zarar görenlere yardım \e kurtarnıa çalışmaları için devletin tiim yüçleri seferbcr cdildi. Böl<>ede mahsur kalan 231 yurttaş kurtarıldı. Silahlı KınACtleı; Kaıa\(illan. Ba>ındırlık \e Sağlık bakanlıkları ile Kı/ılay bnl«ede yardım \ e kurtarnıa çalışmalarını sürdiirii>or. Mükümet sel felaketlerinde nıağdıır olanların kredi bnrçlarıııı erteledi. • /". Sayfada Liderlik arayışı Genel Başkan Deniz Baykal rakipsiz; Parti Meclisi için iki liste yanşacak CHP'de son söz kurultayın'İktidara haziriZ' mesajl CHP'mn 28 olagan kurultayı. bugün Ankara'da başlayacak Kurultay Dıvan Başkanlığı'na, grup başkanvekılı Önder Sav 'ın seçılmesı beklenıyor Kurultaya rakipsiz olarak katılan Deniz Bajkal, ağırlıklı olarak "tktıdara hazınz CHP, sağa karşı tek seçenektır" me'ajını verecek CHP'nın 60 kışılık Parti Meclısı ıçın yann yapılacak seçanlerde ıkı lıstenın yanşması beklenıyor LİSteler netlejiyor Genel merkezın lıstesınde Prof Dr Osman Co^kunoğlu, Prot Dr Gul Gaye. Prof Dr Baran Tuncer, Prof Dr Korel Göymen, Zekenya Yıldınm, Mustafa Ozyürek, Mehmet Kabasakal, Günal Tansu. Mustafa fımısı ve Oğuz Soydan gıbı ısımler bulunuyor Muhalefetın lıstesınde ıse Prof Dr Alpaslan Işıklı ıle 8 muhalıf PM üyesının yanı sıra örgut temsılcılen yer alacak H 5. Sayfada Çatlı'nın yerine Peker • Emniyet Müdüriüğü, İnsan Haklan Derneği Genel Başkanı Akın Birdal'a diizenlenen saldmnın ardında, Abdullah Çatit'mn koltuğuna oturmak için yeni bir yapdanma içine giren, Susurluk olayında da adı geçen ülkücü mafya lideri SedatPeker'in olduğu iddialannı araşünyor. • Peker'in, adını duyurmak ve çetede güçlenmek için Flash TV'ye baskın, sırtına Allahyazıh dbvme yaptıran barmen Oğuz Atak'ın ö'ldürülmesi, Akın Birdal ve hemen ardından da tbrahim Tatlıses 'e saldırı olaylarını du'zenlediği öne sürûlüyor. B 4. Sayfada BORSA DOLAR ODun 254.OOO Öncekı 253.5OO MARK ODun 144.500 öncekı 144.250 ALTIN Dun 2.465.00O öncekı 2.46O0OO GUNCEL CITVEYT AKC4YL REK Aşılı sebze ve meyvelergeliyor Ukrayna'da 'Türkiye Mesetelerf KİEV - Cumhurbaşkanı Demirelın sabahın erken saatlerınden gece geç vakıtlere kadar "boş zamanı" yok Toplantılara katılıyor, "Ataturk ve Modem Turkıye Konferansı "nda bulunuyor, konuşuyor Andrıevskı Caddesı'nde yaz-kış kurulu tezgâhlar- da tablolar, hatıra eşyalar satılıyor Gazetecılenn pek çoğu orada Ellerde bırercep tele- • Arkosı So. 17, Sü. 1 'de Dış çuruğunu onleyen tutun ve ıshale karşı koruyan patates, ınsanlar uzerınde ılk kez denendı Genetık yenı bır dal daha yaratıyor. Çiftleşmede seçici taraf dişiler... Dışılerın nıçın seçıcı olduğu ve bu seçımi nasıl yaptığı konusu araştırılıyor OYS Deneme Sınavı Odak Dershanesi-Cumhuriyet işbirliği ile Bugün 6. ve 7. sayfalarda Nurhak'ta Bir Şafak Vakti Gençlerın ısteklerı de hedeflerı de buyuktu. Duşlen buyuk utopyalar dolduruyordu . Bu buyuk utopyalarını gerçekleştırmek ıçın yola çıkılmıştı.. Kurtuluş "reform// larda değıl, "devrım'/ deydı .. Heryerde, her alanda o buyuk tutku, o buyuk duş. Bu aşkın adı devrimdı... Devrim sadece duzenı değiştirmekte değıl, ozellıkle de eğitımde... Çunkü, bu yoz sistemın besin kaynağı Amerıkancı eğıtım sıstemı kokten değışmelıydi. Universıtelerde oğrencı birliklerınin öğrenci açısından birçok olanağı vardır. Devletten ve rektorlukten ödenek alır. Unıversıtenın olanaklarmı kullanır. Ayrıca üniversitenin kantm ve yemekhanesini ışleterek onemli gelir elde eder. Paso ve kımlıkleri belli ucretler karşılığında oğrencı birlıkleri verir. Hukuksal ve resmı anlamda öğrenciyi her alanda bu kurumlar temsil eder. Bu nedenle oğrenci birlikleri, gruplar açısından ele geçirilmesı gereken yerler olarak gorulmuştur. Turhan Feyizoğlu'nun yazı dizisi Pazartesi günü Cumhuriyet 'le GÜNDEM MUSTAFA BALBAY ••• Bugün Cumhuriyet le birlikte RTÜK Ko'medyası Turkıye ıle demokrasısı rayına oturmuş ulkelerara- sında kuçuk bır fark var Onlarda serbest olanlar bızde yasak, bızde yasak olanlar onlarda serbest TBMM'yı soymak serbest, TBMM'de parasız eğı- tım ıstemek yasak' mArkasıSa.l7,Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog