Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22MAYIS1998CUMA 16 SPOR Galatasaray'ın golcüsü, 225 milyan peşin 1.3 trilyon liraya kulübünde kaldı Hakan'dan ianlaşma• Hakan Şükür'le Florya Metın Oktay Tesıslen'nde gızlı bır görüşme yapan Galatasaraylı yönetıcıler, ünlu futbolcuya ödeyeceklen parayı. sözleşmesı sona eren dığer oyuncular nedenıyle gızlı tutma karan aldılar. ARİF K1ZILYALIN Hakan Şukur Galatasarav 'da kaldı Ikı sezondur Avrupa"nın en ı\ı uç golcusu arasmdaveralan 27 vaşmdakı futbolcu. yoğun pazarlıklar sonucu 1 tnKon 300 mıKar lırav a "evtt'dedı Başkan Fanık Suren v e y onetıcı Alı Dunıst'le yap- Oğı ılk goru^mede ıstedığı rakamı alamav ınca Gala- ta»ara\'dan kopma aşamasina gelen. ancak Ergun Gıirsoy ve Osman Hattat'ın devTeve gırmesı sonu- cu "Turkıye'de Galatasaray "dan başka takımda o\- namam"mesajı veren Hakan Şukur. dun gızlıce gel- dığı Florva Metın Oktav Tesıslen'ndeyaklaşık ıkı sa- atlık göruşmeden sonra 225 mılyar lıra peşın 1 mıl- yon dolar değennde Ulus'ta bır dubleks ev \e dığer bölumu de maç başına bölunmek uzere 500 mılyan kabul ettı Toplam 1 3 tnlvon liraya evet dıyen Ha- kan Şukür, "Türkıye'de en fazia parayı alan futboku" unvanını de ele geçırdı Ancak Hakan a odenecek pa- ra ıçın hıçbır resmı açıklama vapılmadı G Sarav vo- netımının bu mıktan dığer oyuncularla olan goru$- melenn açmaza gırmemeM ıçın kamuovuna duvur- mama karan aldıgı oğrenıldı Transfer goruşmelen nedenıyle Hükün ŞükurMe yapılan anlaşma şımdılık gızlı tutuluyor Dığeroy un- culann Hakan'ı örnek gostererek para ıstemesınden çekınen yonetıcıler maddı konularda açıklama vap- maktan kaçındılar Ancak 'anlaşmayf dogruladılar BasinSozeusu Ateşlnal Erzen.Cumhunvet ın Ha- kan Şukur'le ılgılı sonılannı vanıtlarken "Anormal bir gelişme yok. Bı/ Hakan'la zaten prensıpte anlaş- mıştık. O grtmek. bu bırakmak ıstemıyoru/. Boyte olunca da Hakan G.S ara> 'da kalmtş ohıyor.Tum ca- mıayahavırlıolsun" dıverek anlaşmayı doğruladı Hakan, buyuk olasılıkla bugun G Saray'lasozles- me venılevecek \e tatıl ıçın onee Antalva sonra da MekMka \agıdecek Tuga> olmadı, Ergün imzaladı Hakan Şukur lebır senetkar^ılıgındaanla^anGa- latasarav vonetımı. Tugay'la vıne uzlaşamadı 800 mılyarda dıreten Tugav "a 550 mıKardan fazla para \ enlemeveceğı sov lenırken ünlu futbolcu da sınırlı bır biçimde tesıslen terk ettı Tuga\ ın Beşiktaş Fenerbahçe ve Istanbulspor'la dırsek temaMnda olduğu ogrenıldı Galatasarav da sozleşmesı >>ona eren dıger oyuncu- lardan Suat'la 100mıl\anpe>ın lOOmılvarlırayaan- la^ıldığı 500 mıKar ıste\en Hakan Insal'a ıse 3"^ mıKar lıra önenldıgı ogrenıldı Ergıin'le ıse anlay ma ımzalanırken verılen ucret aı,ıklanmadı Yılmaz Flor>a'da Başbakan Vlesut \ ılmaz. \arın Galatasarav ın F lorya tesıslennı zıyaret edecek Yönetıcıler ve bazı futbolculann hazır bulunaca- ğı törende Vlesut Vılmaz a Galatasarav forması he- dıveedılecek Hakan Şükür-Yuvada kaldı. Beşiktaş kaptanı Recep, transfer ücretlerindeki dengesizlikten yakmdı 'Ayhan tek başına oynar'ASENA O Z K A N Teknık dırektor John Benjamin Toshack tarafindan 'istenmey«n adam" ılan edılen Beşıktaş'ın denevımlı futbolcusu Recep Çetin açtı ağzını vumdu gozunu 1 "Bu iş Toshack'ın başının attından çıkmadı. Perde arkasında yoneüm var. \ncak altında kaldılar ve ne yapacaklannı saşırdılar" Beşiktaş ın yenılmez armadası hıç şuphesızoncelıkle adlanna beste vapılan Metin-Ali-Fe>>az uçlusunu çağnştınvor Ancak hıç venılgı yuzu gormeden şampıyonluga ulaşıp tanhe geçen kadroda savunma oyunculannın unutulması olası değıl Recep Gokhan\e Lhi'vı kım unutabılır' Llvı spor yazan Gokhan ıstıkrannı Istanbulsporda surduruvor Recep'ın ne olacağı ıse belırsız Recep yıllarca formasını gıvdığı Beşıktas ta kalacak m ı ' Lzgun \e de kırgm futbolcu sorulanmıza hıçbır şevın ardına sığmmadan vanıt \envor "Benım gıtmem sezon başında kararlaştınJdı. Bu karan veren v onetımdı. Sonra suç Toshack'ın üzerine atıldı. Oyle bır ha\a varatiklı kı sankı ben teknik dırektöre saygısızlık yaptım \e o benım Beşıktaş'tan gıtmemı ıstedL İşin aslı bu değil. Benim gitmemi isteyen yonetkikr oldu." Reeep olayın vardığı bovutu ıse şoyle ozetlıyor "Recep'ın Beşiktaş'tan kopması başlangıçta basıt gO7uktü. Ne \ar ki basın bana destek verdi. sahıp çıktı: vöneticıler de ne vapacaklannı şaşırdılar. Bır turlü karar veremrvorlar, Recep'ın geleceğı ne olacak" Recep "Sence ne olacak" >orumuza ı>e ^u \anıtı \envor "Gtdersem Beşıktaş'tan alacağımın 2 kahnı kazanacağım kesın. Takımda hıç kımse hu/uriu değii.\ onetim Mehmet i çağınp Cocuklara sovle fazla para ıstemesinler dıvebihvorsa bence sorun vok. O zaman mıhon dolarlar verikn Ayhan çıkar, tek basına ovnar. Şımdi bonservıs bedelimin açıklanmasını beklhomm. Vncak Beşjktaş'ta bonsenis bedehni beklev-en tek o> uncu bcn değıb'm. Onümuzdeki gunlerde bunu herkes, ozellikle de \onetkriler anlavacaL" Atatürk Kupası Ümitler Turnuvası Ümit milliler 90'da sevindi Türkiye:2-Kamerun: 1 ST4T Te\)tk Sırrı Gıır H 4 K E M L E R : kadır Tozlu (7) Ahmet Tarakçı (7) Kora\ Gencerier ( 7 ) T L R K İ \ E : Uuharremt 7 ) EmrahC) Erhan(5)(Serdar(5) Alpaslan C)(Gımgor (5), Erkan (5) Banş (5/ Lfuk (5)(Ah- met *)) tlkeı (y \ıhat C) Emre ( 7 )(Erman 4) Engın (5) KAM£KLW.Ebade(5) SguıubatfV Abanda(5) BwelleC) Ottoıt (î) \hıtap (5) Mangan (5) \gom (7)(\'\angono 5) Sııffo ( 7 ) Emhola (5) (Toum 1) Tam (V GOLLER: Dk 82 \\angono dk 8S Serdar dk 90 Güngor NAZMİ AKDAĞ MERSİN - L'luslarardM Ataturk Kupası Umıtler Fut- bol Turnuvası'nda Turkıye Kamerun'u 2-1 yendı Umit mıllılenngollen 88 dakıkada Serdar ve 90 dakıkada Gün- gor'den geldı Kamerun'un tek golunu ıse 82 dakıkada \>angono attı Dığer maçta ıse Fas Belçıka'vı 2-0 yendı BASKET YORUM AHVIET KLRT Tartışalım... Tamam 1 Bırakalım gelıp oynasınlar Yenı kuraldan (AB dışında kalan ulkelerın kuluplen bırtık dışındakı ulke bas- ketbolcularından dıledıklerı kadarını kadrolanna alıp oy- natabılırter) yararianıp sonuna kadar açalım kapılanmızı Eskı Yugoslavlar, Ru&lar aksınlar ulkemıze Alıp besle- yelımonlan Dolartarverelım.evlerverelım çalıştıralım.oy- natalım ve Avrupa pazarlanna surelım hepsını Sonra'' Mıllı maç gunlerı gelıp çattığında, tek tek karşımızda bu- lalım herbınnı Ulkemızın parasıyla form tutan oyuncular- dan yedığımız sayılara bakıp bakıp ağlayalım Oynatmayalım o halde 1 FIBA'nın Avrupa Bırtığı dışında- kı "ıkıncı bölge" ulkelere tanıdığı serbest dolaşım hakkı- nı kabul etmeyıp almayalım keratalan ulkemıze Bozalım FİBA genel sekreterı Stankoviç'ın Avrupa basketbolunu eskı Yugoslavya'nın geçım kapısı yapma oyununu Bız pa- ralanmızı Turk çocuklanna verelım Bır yenne beş vere- lım ama bızımkılere verelım Korumacılık yapalım Avru- pa pazannda beş para etmeyecek yerlı mallanmıza, ku- luplenn helal paralarını peşkeş çekelım Uç buçuk sımsar bozuntusunun (ışını lyı yapan menajerierden soz etmıyo- rum) ve onların kırıntılarıyla beslenen bortu boceğın kış- kırttığı ortamda, kulupten bırbınne vurup yuz bınlerce do- lan ıkıncı lıg duzeyınde bıle olmayan basketbolcularımı- za odettırelım Yesın, ıçsın, sırt ustu yatıp şımarsın yavru- cuklanmız Sonra'? En kalıtelı beş Turk'e en çok parayı odeyen Efes yıne şampıyon olsun, yalancı Turk"e sahıp uç beş takım safa sursun, lıgın tadı kaçsın, kulupler ku- sup kaçsınlar Dahası var 1 Çalışmadan çok para kaza- nan basketbolculanmız mıllı takımı angarya olarak gorur- ken, rekabetten koruduğumuz sporcularımız ılerlemek ıçın fazla bır çaba gostermezle'ken mıllı maçlarda karşı- mıza bınncı bolge ulkelerı veya ıkıncı bolgeden Israıl gıbı bır ulke tarafindan beslenen "ıkıncı bolge gladyatörien" dıkıhnce ne yapacağız 9 Avrupa şapmıyonası fınalındekı (talya'yı anımsayın Italya'da oynayan Yugoslavlar nasıl da penşan etmıştı "doyduklan" ulkeyı Doğduğun yer mıdır, yoksa doyduğun yer mıdır vatan"? Ona hayır, buna hayırt Ne yapalım o halde'' Doğru bıl- dığımız tek olsa kıvırmayacağız Sibel Can gıbı Kestınp atacağız "Oynasınlar' veya "oynamasmlar" dıye Ama yok 1 Yapamayız çunku bu çok bılınmeyenlı bır denklem Artılar var eksıler var Kısa vadelı ve uzun vadelı etkılen %var Hepsını altaltayazıpduşunmekgerekır Duşunuptar- çtışmakgerekır > Bın bana şu anda ne duşunuyorsun dıye sorsa, elım- * dekı venlerle 'lıg ıçın ıkıncı bolgeden tek bır oyuncuya ızın 5ver//s/n"denm Yanı Ikı yabancının yanında bır de ıkın- ^c/ bolge oyuncusu oynatılabılmelı' derım Orneğın Fe- Ş nerbahçe'de Dallas ve Turner ın yanında bır de Djord- Njevıc (veya Karassevi.oynayabılmelı Ne dersınız 9 Lıg ^zevklenır değıl mı ? Paranız varsa Avrupa kupalannda ibi- firahım'lı Levent'h takıma bır de Benettonlu Rebreca'yı 5 veya Panathınaıkoslu Radja yı da ekledığınızı duşunun iTadından yenmez vallahı Ben takımı kurdum(') Bunlar- 3 dan hangısını lıgde oynatacağına da teknık adamlar ka- S rar versınler artık i| Şaka bır yana, ıkıncı bolgeden dıledığm kadar basket- ^ bolcuyu oynatma hakkı kulupler ve federasyon ıçın çok Jjcıddı bır degışıklıktır Uzerınde uzun tartışmalar yapılıp 5 karar oyle alınmalıdır "Sen yaptım oldu" deyıp, kestınp •* atamazsın. Teknik adamı hâlâ bulamadı F. Bahçe'de belirsizlik HİLMİ TİRKAY F Bahçe, teknık dırek- tor sıkmtısı ıle karşı kar- şıya kaldı Zaccheroni, CapelJo. Scala. Heynckes derken hâlâ teknık dırek- torurtu belırleyemeven Sarı-Lacıvertlı ekıptekı 'belirsizlik' camıada hu- zursuzluk yaratırken geç saatlerde Hollanda'dan donen başkan AzizYıldı- nm'ın ıse net açıklamalar yapmaması dıkkat çektı Yıldınm'ınbutavnmed- yayı da zor durumda bı- rakırken eskı başkan Ali Şen. w Aziz Vıldınm, F. Bahçe'nin başına çok ıvı bir teknik direktor getır- meli ki camıanın morali yerinegekin"dedı Ozellıkle Fenerbah- çe'nın gundemınde yer alan Karlsruhe Teknık Dırektorü Schaefer ıçın de göruşlennı açıklayan Alı Şen. "Başansızbirki- şinin Fenerbahçe'de yeri yok" dıye konuştu Tugay'a >eşil ışık Galatasaray'ın sozleş- me yenıleyemedığı Tu- ga> ıçın yenıden hareke- te geçen Sarı-Lacıvertlı yonetıcıler bu futbolcu- nun kulubuyleanlaşama- ması durumunda dev reye gırebıleceklennı ıfade et- tıler Bu fütbolcuya da F Bahçe formasının ya- kışacağını soyleyen yo- netıcı Davnt Dişli. "Önü- müzdekı yıl sıiper bir kadro oluşturmak için koUanmızj srvamı^ bulu- nuyoruz. Başka nımız \z- i/V ıtdınm transfer konu- sunda tam yetkilıdir. \b- dullah ıçın de gen adım atmış değıliz" dedı Bu arada \zız \ ıldı- nm'ın oluşturacağı venı lısteyegıreceğı ağızlarda dolaşan eskı yonetıcı Şa- dan Kalk»an'ın 'e>et' demebi durumunda Sefim Soydan'ı da lısteye soka- cağı ogrenıldı 'Rüştü haklT Balıç ın ımza atmasın- dan sonra kalecı Rüş- tıi'nun daha onceden at- tığı uç yıllık ımza ve kar- şılığında alacağı 3 mılyon 750 bın dolar ıçın 'Bu im- zam geçersizdir' demesı yönetıcılerden tepkı go- rurken eskı başkan Alı Şen. Ruşftfnun haklı ol- duğu goruşunu sav undu Alı Şen yaptıgı açıkla- mada "Kaptan Ruştiı da- vasında haklıdır. Muka- veleye en fazla alacak fut- bolcu kadar para alacak dı>e madde koyduk. Du- rumu da \/.u \ ıldırun'a ilettım. o da bunu kabul etti"dıyekonuştu Fenerbahçe'yi yarı final üçüncü maçında da yenerek Efes Pilsen'in rakibi oldu Ulkerspor ikinci finalist Ülker: 104 F.Bahçe: 88 SALOY Abdı Ipekçı HAKEMLER:/fe?ct7) Anka- ralı (V Faııh So\lemezoglu (V ILKER: 4um ( 7 ll4 Tolga (Vfi Hanm( 7 )25 Anderson (8)55 Azı; (5)2 Rankm (6)14 Haluk (V6 Serdar (4)2 FENERBAHÇE: Erdal (4)5. Tuınet (4)6 Gura\ (3)1 !h- ralum f')58 Zaza ı4)4 \hıstata/6)14 Serdar (5)10 Comfgif (4)6 Relıa (4)2 Le\ent (5) İLK>\R1:44-54 Llker 5FAVL:Serda!(36 52) Za- za (58 52) Haluk (3 S 52) ÖZGÜRÖZKÜ Llkerspor Fenerbahçe vı 104-88 venerek sende duru- mu 3-2 v aptı v e finale yukse- len tarafoldu Sevırcılenn konfetı yağ- muruna tuttuğu salonun te- mızlenmesı ıçın karşılaşma 5 dakıka geç ba^ladı Buvuk çekışmeye sahne olan karşı- laşmanın ılk yarısına her ıkı takım da temkınlı başladı Oyle ya burada kaybedılen maçın telafısı yoktu Alına- cak venılgı şampıvonluk pa- rolasıyla yola çıkan ve bura- ya kadar gelen ıkı takım ıçın de koskoca bır sezonu boşa harcamakla eşdegerdı Fenerbahçe ılk dakıkalar- da ıvı top çevırmesıne karşın savTjnmada bır turlu başanlı olamadı Ulkerısebudakıka- larda rakıbıyle ba>a ba* bır ovun sergıledı Anderson, Asım. yaptığı saMinmavlaComegjs'eadımaftırmadı. (Fotoğraf \L\ ESER) Haluk ve Hanın'un dış şutlanvla rakı- bıne ustunluk sağladı Karşılaşmanın 5 dakıkasından sonra Turuncu-Veşıllıler ovıına ağırlıklannı koydular Şut vuzde- sı yuksek olan rakıplen karşisında bır turlu one geçemeyen Fenerbahçe çok dağınıkbıroyunsergılevıncefark Llker lehıne açılmava bdsladı k.arşılaşmanın ılk vanMnı 10 savı tarkla onde tamam- lav an L Iker, ıkıncı y an\ a fırtına gıbı gır- dı Lçluk atışlardan bulduğu savılarla farkı 26 sayıva kadar çıkardı 35 dakı- kadan sonra Llker, zamana oynayıp sa- yıvı dusunmev ınce Fenerbahçe farkı ka- palmjva başladı \aptiklan pres sonuç vermedı ve Llkerspor karşılaşmadan 104-88 gahp aynlarak fmalde Efes Pıl- sen"ınrakıbıoldu ÎZLENİM /LEVE\TYCCELM\N Keskin Sirke... Ulker final hakkını F Bahçe'den soktu aldı On- celıkle Ulker'ın haklı galıbıyetınden bahsedelım Dunku maça duşunce ve fizıksel olarak lyı hazırlan- mışlar Eldekımalzemeyııyıtartmışlar Aynca2 ma- çı kazanmalan hem motıvasyonlannı arttırmış hem de kendılerıne olan guvenlennı yenne getırmış Dun hucum alternatıflerının çokluğu ıle ofans setlennı lyı uyguladılar ve akıllıca hucum ettıler F Bahçe ıçen- ye gomulduğunde dış adamlan devreye soktular Rakıp dışarı açıldığındaysa Asım ve Rankin'ı ıçen- deetkınbıçımdekullandılar BoylelıkleF Bahçe ıçın savunmada basa çıkılması zor bır gorunum kazan- dılar Ayrıca hucum setlermı başarıyla uygulamada- kı en onemlı faktor Anderson'ın hucum organızas- yonlannı yuklenmesı buna karşılık da F Bahçe'nin hıçbır oyuncuyla dırenmemesıydı Hem daha çok arzuladıkları hem de lyı oynadıkları bır maçı kaza- narak haklı bır galıbıyet kazandılar Bır takım ıçın oyun dısıplını her şeyden onemlıdır Işte Fenerbahçe dun çok ısteklı olmasma karşın oyun dısıplınınden çok çabuk kopma zaafı nedenıy- le maça ortak olma noktasına dahı gelemedı Kay- bettıklerı maçtakı zaaflar yıne devam ettı 4 kısayla başladıklan maçta Comegys, pota altında tek kal- dığı ıçın rakıp ıçın caydırıcı bır guç oluşturmadı. Uy- guladıklan alan savunmasında yorulup yardımlaş- maları yapamayınca hem savunma hem de hucum performansı duştu Aynca Ulker ın Rankın'e fazla top kullandırmayıp Anderson'a perdeleme yapma gorevı vermesı akıllıca bır karardı F Bahçe nın 2 ya- rı farkı kapama umıtlenyle çıkıp sert savunmaya kar- şı hucumda ıstedığını yapamayınca savunma kon- santrasyonunu, daha da onemlısı oyun dısıplınını kaybetmesı farklı yenılgının ana sebebrydı Çunku Ulker'ın 7 dakıkalık sure ıçerısınde 26-5'lık serı ya- kalaması galıbıyetın anahtan oldu Oysa bu tur maç- larda rakıbı coşturmamak ve ışler kotu gıtse bıle dı- sıplmden kopmamak onemlıdır Aynca "Keskin sır- ke kupune zarar" dıye bır atasozumuz vardır Bu da F Bahçe'nin dunku goruntusuyle bağdaşıyor Dun seyırcı baskısıyla beraber zaten gerılımlı olan maç- ta sınırlendıkçe daha çok hata yaparak sakın kalan Ulker'ın ekmeğıne yağ surmuş oldular Çıkmayan candan umit kesılmez mantığıyla sondakı çırpınış- lar bıle yennde degışıklıklerle sahada dın kalan Ul- ker'ı yakalamaya yetmedı Hakemler de zaman za- man maçı ıdare etmeyı bırakıp durumu ıdare etme- ye çalıştılar, ancak elöktrıklı bır maçta farkın erken kopması onlar ıçın bır şanstı 13 yıl Nantes formasını aralıksız giyen Ferri İstanbulspor'da 6 Istanbııl ilk deplasmamm' DENİZ DERİıNSL Ve Turk futboluna Dıdıer Six'ten sonra bır Fransız daha katıldı Nantes ın 28 ya- şındakı takım kaptanı Jean Mkhel Ferri Is- tanbulspor'la 3 vıllık «özleşme imzaladı Fern yevenlenparaaçıklanmazken2mıl- yon dolar aldığı Mzan bılgıler arasında 10 kez mıllı olan Fern tam 13 yıldır Nan- tes ın formasını taşımış Futbolda gozünû açtığı kulupten P y ıl sonra avnlmanın bu- rukluğunuvasadığını ıfadeeden Fern "Bu sezon ligde istediğimiz başarnı vaşayama- dık.Ve ben de artık değişık yerlerde futbo- lun heyecanını vaşamak tstiyordum" dedı \aklaşık 2 aydır lstanbuliporyonetıcılenv- le temai halınde olduğunu soyleven Fern "Lens ve Paris Sainf Germauı başta olmak uzere Fransa'dabırkaçkuhıpbenı ıstıvordu \ncakNan- tes'dan a\ nlmav ı goze aldıktan sonra ulke değışık- liğinin de iyi olabıleceğını duşundum Eşim \v kı- zım için Nantes'dan avnlmak zor oldu \ncak on- lar da vcnı bir hayata başlavacak olmanın heyeca- nı icensindeler~şeklınde konuştu Ferri'nin 2 milyon dolar aldığı sızan bilgiler arasında. Fem "Nıçin İstanbulspor"sorumuzu ıse sovle vanıtladı "Transfenmde en buvuk etken Saffct SUMÇ "tir. Birbinmı/ı Fransa'dan iy i tanıru.\eonun sov ledıklenne ınanınm. Bu sezon hedeflennin bu- y uk olduğunu >e ellerinde guçlu bır kadro oktuğu- nu belirtti. Nantes'da sevircı oranımız yuksekti. Duvduğum kadanvla Istanbulspor sevırcı sıkınn- sı yasryormuş. \ncak iyi bir futboDa başa- nlı sonuçlar alırsak bunun ustesinden gele- bilirt7.Turk takımlannı her Fransız futbol- cusu kadar tanryonım. Bir kez Sergen'in macını cdemeftrsatjbulmuşrum. kcndisınin guzel futboluna şaşırmrştım. Onun da İs- tanbulspor'da olduğunu duyunca sevuıdi- gimi sov teyebilinm." Istanbulspor Menajen Adnan Sezgin ıse Fern yle orta sahalannın çok guçlendığı- nısoyledı Sezgm^AnibirtransferoIma- dı. Ferri'nin ismini sezon ortasında teknik dırektorumuz Susıc verdL Bız de uzun za- mandır kendtsıylo temas halindevdik. So- nunda iyi bir transfer ojduğuna ınanryv- rum" dedı Adnan Sezgin transfer çaiış- malannın sureceğını Music'ı gözden çı- kardıklanm,4 vabancıhaklannıenıvışekıidekul- lanacaklannı vurtıçınden de flaş bır transfer vap- mavı hedetledıklennı kaydettı Galatasaraylı Tu- gay ve R Hakan'la ılgılenıp ılgılenmedıklen şek- hndekı sorulan gülumseverek dmleyen Sezgin "Bu konuda herhangi bir açıklama yapmam soz konusu bıle değfl" demekle yetmdı MHKve Tahkim değişmiyor Spor Servisi - Kulupler Bırlı- ğı nın. Hılmı Ok başkanlıgında- kı Merkez Hakem Komıtesı ve Tahkim Kurulu nun değıştırıl- mesı ıçın Futbol Federasyonu Olağanustu Genel Kurulu'nagı- dılmesı yolundakı goruşüne ta- ban bırlıklen karşı çıkmca Gazı- antepspor başta olmak uzere bır- çok kulup gen adım attı Turkıye Faal Futbol Hakem ve Gozlemcılen Demeğı Protesyo- nel Futbolcular Demeğı veAma- tor Spor Kuluplerı Konfederas- yonu'nun dun Istanbul da vaptı- ğı toplantıda seçıme gıdılmeme- sı ve aynı ekıple devam edılmesı karan alındı Taban bırlıklennın dun Inonu Stadı nda yaptıgı top- lantı sonrasında bır açıklama v a- pan PFD Başkanı Adnan Sezgin, "Kurullann değişmesı karann- da değilız. Seçım olursa toptan se- çim karannı desteklenz, ancak Turk futbolunun şu asamada ge- nel kurula ıhtrvaa M)k"dedı Boksörler ringde fırtına gibi MİNSK (Cumhurıyet) - 32 Avrupa Buyûkler Boks Şampıyonasfnda. 5 7 kıloda Ramazan Phah'ani ve 63 5 kı- loda N urhan Suleymanoğlu ya- nfmalevukseldı Mınsk'te su- ren şampıyonada.çeyrek final musabakasında nnge çıkan Ramazan Phalıanı, dunva ıkın- cısı Alman rakıbı Falk Huste karşısında çok ıvı bır mucade- le sergıledı ve maçtan 8-5 sa- yıyla galıp aynlarak yan fına- le vükseldı Phalıanı. van fi- nalde Rus rakıbı Saian Sanc- hat'la yann karşılaşacak 63 5 kıloda döv üşen Nurhan Süley - manoğlu ıse Polonvalı rakıbını 8-2 sayı ıle yenerek yan finale çıkan 4 boksorumuz oldu Su- leymanoğlu bu rurda Belarus Cumhunyetı "nden Sergey Boy- kovsky ıle karşılaşacak 75 kıloda Fırat KaragöBu v e 67'de Bulent Ulusoy rakıplen- ne yenılerek elendı Bayanlar yan finalde Türkiye: 3 îsrail: O SALON: Izmır Ataturk HAK£WLER:Pre\-denao Garua (7) Adnan Fluckıger TVRKİMl-.Çıgdem ( 7 ) \ısa (7) Özlem (8) 4\sun (8) Me- sude (7) Pelın (7) Bahar (7) Tatıana ( 7 ) tSRAİL: Tabalo (6) Kluhaıeı (6) BııraMnikı (5), Ozgman (6) Shapasnıkov (5) Steın (4) Guerman (5) Mıtman (6), Ka- gan (6) Donchenko (5) SETLER:/5-4 15-4 15-5 ALEVANAKÖK tZVlf R • Bahar Kupası'nda zırve mücadelesı vapan Bayan Volevbol takımı Israıl'ı 3-0 ye- nerek yan finale çıktı Tumuva- da ovnanan dığer maçlarda Turkıye B takımı lsveç'ı, Po- lonya. Belçıka yı, Azenbaycan da Portekız 3-0, Yunanıstan Fransa yı lspanyadaFınlandı- ya'yı 3-1 yendı Atletizmin sorunlan Radyo Cumhuriyet'te Spor Servisi - Sporun yenı adresı Radyo Cumhunyet bu- gûn Türk atletızmının sorun- lannı gündeme getırecek Ga- zetecı yazar AbdulkadirYücel- man'ın hazırlayıp sunduğu "Sporda Diyalog"programının konuklan Atletızm Federasyo- nu Başkanı Fıkret Çetınkaya ve Fenerbahçe Atletızm Şube Kaptanı Önder Özbikn. Atle- tizmin ıkı onde gelen ısmı saat 14 00 ıle 15 00 arasında 107 4 Radvo Cumhunvet'te Günün icinden • Trabzonspor Genel Mena- jen Ozkan Sumer. gorevınden ıstıfa ettı Sumer'ın ıstıfasının kabul edıldıgi açıklandı Bu arada Trabzonspor ıç trans- ferde Tolunay veOrhan'ladün yapılan goruşmede de anla- şamadı • Gençlerbirliği. teknık dı- rektor sorununu Slovak çalış- tıncı Carol Pecze ıle anlasarak gıderdı • At yarışlannda altılı gan- yan. 2-2-5-2-15-5 kombınesı- nıbılenler, 163 milyon 295 bın 250 V lıra kazandılar TV'de spor TRT3 18.00 Avrupa Boks Şampıyonası fmallerı l.KOŞL:F Çaglanm(l),P Gıuho (3), PP Gehntay (4). S Gazıçeçen(2) 2. KOŞU: F Beydağı (2). P Hatunhanım (3), PP Ka- raçızmelı (4). S Babaoz- kan(5) 3. KOŞU: F RıngStar(2).P Şekerayak (3). PP Bella Paıs(4). S Sonstar(l) 4.KOŞL:F Küçükreşıt (7). P Orumcek (6). PP Kü- çukdemırkır(3), S Turk- mengelmı(IO) 5.KOŞL:F Yucelbey (4), P Pnvate Dancer (3), PP Külhanbey (6), S Burak- han(5) 6. KOŞU: F Gûrsu(9).P Ze- lal(17),PP Kuçukmatral (16).S Hamzabey(5).SS Bartınh(lO) 7.KOŞL:F Yalaz(4).P Fın- dık^(5).PP Kralbatur(2), S Adalım(8) Gunun İkilisi 7 Koşu 4'5 Tabela Bahis: 9 P 16 5 ALTILI GANYAN 2 2 7 4 3 6 3 4 3 8 5 10 9 4 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog