Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22MAYIS1998CUMA 10 EKONOMI Cumhuriyet Aitını (bm TU 16.400 — ^ 16.150 i 16.500 mtCmm 16.500 •Cfc, 16.400 •••CJ 16.400 14 Mayıs 15 18 19 20 21 D o l a r (serbest pıyasa sattş) 255.100 255.100 254.500" 253.500 252.700 1 4 M a y ı s 1 5 18 19 20 21 BORSA HmtStmı B MMCÎMMIB] • WbMI MMafMICj X5 *wı Çnw «UMM BMTttK M AHi X9 *ıcxsa M M F B B m Ms^vti ft? Ibl tjft DataflH IM JHHflttti ffiMMtaı M7 JMGBMMTI) OIS AjtemaAanhA.P P9 ifcrata» v m • Haı321 AlrvUz C22 VafaıCar 023 JvsEhıBnsfc BHMkM K tabftfntMi 326MTMI 32"*Ç9. B M a .29 V?-? lürr B WSB 61 MNISI19 B*Mm mtmvm M flRT»ta BIMUIk D iaTBnTttftt s£MM M MikaStM KMaltti 0<3Bısa ı fwSısftıtr DH Bssîotffl W MuHtfı 5* Bcss T c Sr M7lmTı Süı'im Mha MMImd 3SC Booö'aBfro 351 Botsar 5£ Bmsar ^ann- B M Ç M ı 054 8tnaÇııWo BhîiTMrii MhMBi.Ti.fcl i" -ı/;e" H b n C l m fit lifBV Tıkgbl »1 ssiatSn 062Ç*Haat 063 CftfTASÇckMauv Bl Cgfclfiyı 068 Çımertaç MC*atnaUıS«; n UMNB#İ 171 LnnnMHıı n CalaşT«fl I 7 Î M K İ 174 taM ISMİtal flfDmJCa 07 OCTTOO OlDmttTsK M B M M I I I MSfM Etarlıtll B l l m ş H Ü MO»İU • tortşT» mtnm «IBMİam S Eplnoli D33 Effi CSiEje&osir B7 £• W T c BEatot nmukt 101 EnftBeMr* HS Bto WE|iPWt «EnşstaM '07 Enûî QWT Çak BEM M EnSıvGifa -"3 EJT-tfatrr-3* mFtfİFan r 2 FefcMmjın 1i3FransFtB5«ll n i F a a M • : FrsreSar» ta IttFMHMni fl7 FtiMPıkUlM 113 TGaranlıBartas 1-9Gefef* 121 ÛGta( MertnJ * Q GMMTtoi 121 SÜ^pw*l 1M W-fw 1S ÜnrtTl 0i 1ISG*tFttfr 19 GOTİRBN JOISvfSpli taürt* 1C HmHrTıvtı U * » W r « 135 hasHottıg 136 MssRnar* 0-ü«c«ı 2CT0 11.75* I B U7! 35^X HSİ ıa LB LB ııaS.î» •90CC uımO.B *"XC I B 3"X 2JCC tlB 32Ü3C 2.65C •07S ua n.a'2.000 26»] S.B 5a: 12751 İIM I B ıs» ıa«1» ım vm vm ss»MS» 12İSI İIB 56CJCC IGCC İ M • aeç Î.S75 115» iss 1450C !.5X '53CC a.s» 6İXC 1H B 3.300 71» ıa•52.500 U» 90CO ımIS75I »J» u»•JOOC 4B B.B 115» sco: İ B U» SJSI 1379 6'OC <6CC I B ıa31 OCC 1175 17 m 16 OOC 1 OCC I B U.B IB n a ııa ea naİ85OC o950C 117» 3Û0CC ııa1» m113 155OC «aI » EB «a 3850C ıa na3İ5C İ B 2525C 5"! ta .!5C m m•225; 30 5X is a 620: nm1BB •mHB I B .15» İ H ıa11 • 7 a ıa39İO0 11» i j O B r a s A 22J3BÖOK *^0 TteBa*ffliC 141 T B t a t n ^ t M i "42 TtjBartasKjucyiü 14} iMvPtiB M btıDtaiÇtt K l m a inıîııİMMılH MMm Mbı «ObçHttg «1HM KhtBFJ*t IStoaıMte 84 OK BUMN* '56 lOrasar Kırö Sanay 157 W U •Strs «lamı "t2 ""v'sa foa •63 K » T e r a sıaua* m IIIIIHIIM K7 »••!£• B M MfclmTııtpU Tî UegsBoya !"2Mmal»ersjcat mMUı 175 K p ı 9i aw 77 H l ITIimMIH 17! IbüıÇkMilB •«C MatfSI K M b N B T a BHrMHiı 1RM; HikllVB 189 0tan T#s* B O H a 3BCO3C Î5Û: 1!JSİ 5CC0O] ?ta 261" Î1B ıaMB ıa56300 27 a M M xa ua1!» •530C İ H I H «30C BB iıs 15İ5C 3JX I B 1 1 M S« 1*5 »m ta 7M 630C 1351 "JOC aa ııa ıa 11» 115» I M !1Sİ SM OM E«0 İ M 1(M " İÜ IİH «IO«alıti|nMHT«Irt3iR SOMriMiıblL !33Cter m feFmtFıdmı Ktaa • P l M l I9B Ptç«iGıd3 t39 PAF İHPni 315» '625CO ııa na11M 1! 7» 12XC 1*3 30C rm SEANS) tı na ıa !J7S Kca2129 I B I B •:x İ B n a SB 1!"5C WB m m365: 291 ııa 3-500 2630 'Q T 3C ıaH.B 25500 nm sa 1B ISR I H ıa :sı ra ııa aa sa nm ııa 5K500 Jİ50 5!» 2 i«0 2551 ııa1» 14500 '325C •550C na6:000 ıa a•3.3a 71» ıa•53030 ıa 1.350 ıa naİ B İ M 1.1)3 51» aa19M 900 1.H ıa51» ua İ350 I B 55» 3C5OJ ıa17751 i:jCC *: "5c İ B İ I B saMB t! a İ1B ııa38ÜCC 393CC 1 1 M 255CC 13 a 1 » ' M I B ':2S. 35530 15! a ıaIM ra 36 IC I H n a 38a İ B 25 OCC 56GC I B ta 7B 1"5C D90CC 15 M tJOC I H HM 157 B ıa sa ıa vm(7* 1551 1IB 7a -35.x 4.B 38SC ıa 860 MC •225C I2.B 3 ÜH 1*5. 119 11» ıa »a119 5^0ÛC VM i » na tıa 175» 3450C SH 111 15 5ÛL M M 11B '35CC 83OC 17» iia 5B 1175 naI B !M 71CC 650C ıa aa tıa IM ıtı tıa MJX, '•ım •m11» naRM İ B 1İB "": 11» I H nm 11» ııa11 a 12 a 1 "53 •6ÎCO0 nm E> İ13CC na ıa ım36M 217» 17» I M • T X İ M ııa 5B '9"5C i«a BB 3"xC 7B 3TE 230C na3230C 2T0 •3X ıa25.751 •2İ5C 2 T 3X SM 65." iia sa ta !M •aıa !a na xa saI M 11M ııa 3Ö030C '650 5a 261 14 H I N 14 75C '4 300 *S[Ûû nmE20U3 1 « Bl I..2SC I M •5İ.-CC 17» 93OC 2425 HB »a15» 1XC 5M 7HM rfsı 3IX 1M 15» S7B 1479 5200 1S0O 2B 11» 31JX tcs «a'C253 -253 İ M M19 ıa147» 2IM MM na39530 «300 11» 3C5J0 14M 4» 7M 17» 'Ö.K <CiC M M 17» İ M CM B U 1725 11M 1)30 ıa25.750 5D0 4M 3351 1İ75 ıa2JO0 v j[ç 1İM t3a 11» İIM ma17» »a' H ra ıaI H 11a 7M •5 OCC I M 4C50C 560C ıa[ 3BC0CC 12a ı nm ıkıa u» aa I M 59 000 nm nm •ıa aaI1M 3333. 519 ıa1651 *mUM :*5. 851 na 11a i « 1S5 HM ıa2M "6CC escc ıa 27i a 11a ıa ıa ııa 35 OCC 13 a 2B I H SB I7M İ M «a3": 17» İ M Ea e»: ıa u a 11 ^51 11M \a. ••2503 22 M 21 b p n ; KsOC 11M LM 2.M İJUC aaI B ıa İN tı.a 5B '9300 I45.B na:"3X 7a .TC 25OC ııa32000 2650 T53 I M M » 12:00 26 COO SM '525 1 1 M SM 1S5 I M «7» I M 2J9 « M BM 2ST5İ İIM 12 a İIM 56CK 4500 5M "350 2M ııaİ M 14 3X '35CC •; T 5C 2 1 M 633CC ıa ın133a 72» l» İ325CC İ M 89CC t « 2B İIB MB ıa ox ıa ••saSOOC 177i ıa 14M 593: <KC 2B 5M 3-OOC 1«25 ııa( ;"x • occ I M 14 M iia ııa ııaHB na3851 3901 tia 29a 14 a I M 7M ts» 15.21. 4! OCC 1»M ıa11» 42B 3i .-a ın n a 38a. 11» 25JCC 56a ıa3802 159 ıa1225. 295CC isa : uCC İ11 »a •7ia I H 14 M 1İ25 2ia İ M I H 11M 7B •650C 4H 38D0C 5400 15» 87C00C •250: 12 M 21M 25o" ımI M I M 24» 1251 57CCC rs«- I M İIM 1179 11M 3J5O. 519 119 4550C « M UM ''IC 530C 111» 11a İ B ıaXM ıa!M "40C 6SC 4M 255 B 1129 I M 119 11.751 34000 na2M 149 UM »a İ M ua •aI M 1W 3İM 162 50" 1» ııa11a 13 a 2XC '6T 5CC 2ia MAYB1S98 JS.U3 ıa2147a «JP17I 3:CÛ 7» "a İ S M 5IJ9İ Iff '•'l'~ X '23n'N inıaPÎM »e.300 M4B taa s::-'203 »ra* 2 " : "03 56C.H0 1İİ11H •'2.0CO 42133.8S •52İS50 2 B B I B M 345 XC " - " " X 1 H M £14 300 13 a a 5517a 15CB 2CB B B IIUM a.M t!5SM ! K M 617B i » İM.B 217 a 2DOOC ''Û000 leıa !B77» M M 90-OOC ' 156DGC 29BCC iüia •0030C 2f75B tma "62 ^X tırta (5K.M '5i0X 1HLB 42419650 'İ348M 11MM 224IM rıa 1111a '3iO3 ! M B 17TH 12I7M •KCCC l l l 1 » iTMa «sa2M17! 34" 000 1064M a»a BK4B 1 96ÛO3 HillM I57IB 44Z'TÜ "3:a M B 5MB a* a34 W M 4!M an» 5?\:"0 N300 wa1 232"OC İJ44M itma İ M M 14BM 3:3 }UJ ırın14J71M I2UM HM 19 V J C IJ7185 MI1M 36' :0C ffiM •'2.3CC *-* y% 12 W » ıınİM 11SM 1639C1 "! •3ZJX 2515M Ğ S3 " "GC *4M I B M »19 1K2C9 IG2B 13KİM naİ1İM l ' R l İ4EM 3S3M 19IIJN SC 'u.dŞi 2541Ü6 H5CM 3 f M Î25C".OJ nmm 0 I B B 1435 *? 1UMB4 İ773B I H M I M » n aa 2.221 B « I 1277ÎB 1I77IM 7SB cîJJ.C 5IGB 4R1B 192:31 21B (1144M '29MOT E1CC3ÛC HJ1BI B B E7B CMM I M B II22B W2«.a "4 31 550)1 «a Htni K571B 8 aa 'R1B m*113200C HJB1C 451M amn ınaİ I M ME1B "tSM •mm " H B 4'J5RD İ M İ eıa 2 'it a 21177 9295): 3T32M 1211H ttnt fî(at : s: T1İ7 16! 2 » 3: j4 îltC m İ M HH7 m3 » ICÎ7İ {717! :"K 7IB . } ' - 117C 3-9E 26'a •C"87 ıa2417 20F «25 sa iı»i st* ıa1555 Iİ77 ıa ıausii 33517 25H itn 12 T 1IOI ^c co" icC- İ3U ~xr İffi na1 « •1566 1 . : ' 3 '""K 2J777 5 K İ M m T1J3 1(71 3M6C 144 -Jfc 136 1% 1i 712 iltt 1413 1 30J S2K 7G1İ1 21534 :3K 1711 ıır 51H 14141 :C2? İ£ : 19S smİ.572 •77i rn 1 •-Î55 İ M 14171 117! I I » 1İ2S5 Üİ7I İIM 38 TS 39 r 1)18 29™ 11123 1 » 7711 I M 15İ5* 33'55 ttnı ı«I S CB 33 a 17C iia '3lı 117! 2534* iâ Î5Jİ I K 2159 r°3i- 15.524 s (9 4J» «,14i nro1K4 Sİ35 1G2t 27175 ıa471 11.» 7121 s"i: I M 332E :466 ıa »66 8": "" ^"2 «İ41 L nm260; m ııc141 211G • 223 5" 35." 27451 Hfil 17 5G 11552 12 7« !B IIC 45SS2 »a UB 15 53 813" 1IM4 I M SM I B 11127 l«M 2)9 "53: 663: I3V 1B475 11 x IR1 l<4f 11543 34539 11521 t » 13» 32 Hl BF7 5 » 1İM ın127) 32115 0İ3İ 1 fi5i 11144 1141i 12 M "321 "66 ~~ 21 sr BORSA Htsse Seflea Mi MnÇneaiiA K MNBİ ÇABBI ıll VMetbkmM m% U H ^ » 1 R B 1 | C ] KtaWıS« •7 AbıTfH M D a a j10 AfcyFrans .11 ^iıaçcrta ]12 âjısu lcH Dctrfi rUttn ~H ojctaşEettnı ,15 Aiartc Hoıjra ;i~ 4iarxc GafnCTJ H1 JUtoıttMBaBt (T(k) C5C la^zSana' 3T AÎTWIJB KS taMkCai 32' Anadotı Sıjorta ÜZ5 I*WB OS Ticara! ^ taTAstÜ 327 * ç * ?2S VOBT ^ toracf'ffinr 22' Vaao(-lSU2U 132 KiVam JÎ3 AkrTdshi ?S tt3t6 Yal Ot "5" Ayçc 33 Ba$(a$ 3 Bağia$ Yerıı CA3Ba^t Utaûnrrt X 3ecar *»sö 144 taffrtjtt :46 BcssaTc S a Jl 1 Bcssa'c SarıYen ]jg g ^ Ugnsıx7 H IHBTI|IEM1 T Btrjsar 2^ Bcrja- >aım -53 Bat ^ W E KS haıTınKat IB topaılt&bi C6J CARS « C9SBcva5a\ H CEaTU Çıht HatH IMCeılaG-n KİCn "6" ^rfieT M CwıertaiUıS(| nÇttmfMlrl ". ' '• *•*! *î^ Sar .*! Ca*a T*SÛI 174 OeMtal R DOHMIITIIII •77 Dra. MfcfM KQ««T.M S3 DrwaşD«j- W DMJMIMI| MCnlbtı 36' EcaocaşRaç M ftaianı f «tf BlflnTjttı ]92beBtt# 0S3E9S 7£> totGütffi S6 Egeser3w* BEğeSffar* 39 EGSYatût X Er wSqcca r i BrdıBdCErl 16 ttjB feMtt, i""i Enta İM EprPtetft 135 EPTVSsBüiSaı IKEnpılntM ||7 ff»M JMBJ ÇfJI ^ Eatarh IH bntşv(a«j "C Ew?" Yateir 0r " FadcPfftrs " 3 fiTT5rTa^a*t IMFIOBM lt| FaattT«ni "" "*ıgc Pak 3ıda Mad IttTfiıMpMt» '12 jttd YaJrr inttbfÇM* 1: 3ar! t a > .5 3JM BraoR IZItafSptı 131 İMmftfioıktal ^ -iarâtrTtria 36 NasHofcSng '36 HRa1 Fnans T pwna 1 3S TşBanus B J T -şBar«as OiYem 1£ LMot3T3 İSX 144 b Tatra OrtîaM tCtBMkMÇlfik 146 tnoi 149 bı 5u toçHdTic 5; KeoezEektrn 1UVA ? MeraıUacfya (2. SEANS) Jnc'H 21a 1tM ıa2B 35 Si. saI M •-c ıa3550 1350C 5*0 HM •tijl S3tt: İIM 0 "30C 3T0 2M 9250 32300 2M •C50 (300 2425C •20CC 26 OOC 265CC 1525 13 M 36 3ü 1925 İ6ÛC 4TC 4200 225i «JCC 33.500 25 "50 36 DX ua.51 560 0X I M *AC 2860 2603 •1"5C •»51 14B 1 3 a l 15TC 24 OCC 6C0CC ıa5'j 13000 "20C 17B '525CC İ40C ;300 ıa2M UM 39 OOC 6<0C U3O3 ia IHB 20750 6300 1771 " 19İ im •4503 5B 1603 2003 sa na1 ta 'E2\ «a-ccc İ B U5CC İ1B 143 '-"'50 (İB 3-jce 3L5CO 39 300 13250 235OC 14300 450C 7S0C 165C 1525C « M 15SIC IB 6» I2B »a HM :35C 313C 25.300 55OC 4M ıa1İ9 530C 12251 «aI B i'3C BM •"in '550 sa '325 :"5O0 ıa İIM -«c 'S.5Û0 4950 39.0CC 54C 9iaD0 3 M M STCa ' 2 ^ 1 25CC 50K0CC 28IC 25» ia ıa ıa2125C 129 rscc 27B "•33OC 38 OOC na•3)1 ^ Kirasan)QraSarai 5*51 151 bifaÇjmıb 5dKcnsa îiMtt W Bfttf x LJoKâİTÇ ^ UaTTOS AflryOTJS Ğ7 UnaTatVTi x Wa*ffl 'ı5 IAxfcnu TînâoJi* 11 İEa|lrU»M| ~ Mça 1lİTPJnllM0ltl 1?9»MıpHMMİ 13C UashaN 'K Mu«2'a v *^;Y3! e.- WararZoftjHöOrç 1W IkfBHiMMM 1S£ Hstaş 19"1 Nît Höörc I H U ' r a 119 119 155). I I 13 sa •5 occ 83OC 'C'X "253 5600 •9CC 3C50C 85CC 2M '40C 66OC l « "3K 265 OCC 1125C 9X1. 119 ııa 34 ooc 1375C 200C 345C »a86 DX S90C "30" (iâ JJ; G - *): i r " ' 3 » B « 6 m e * ! * [ R ! M âotosar '9a f! 3raar 2 T P n » 2İO0 6I5Û0 ;2O: •3500 1-253 13000 '2IC ra •T *- ûı fcü. 21a 11a ıa2215 j45ıj3 sa ıaS"Cı ıa3300 13250 5500 ııaH 4CX<" 66 300 XM "•X 350C İ M 33OC 31 JOC 2M 'CJK İZİ 23."50 ' " 5 0 2İ5CC 2î*0 •450 IS M 26 300 ' 6"^ 96CC 45CC 4150 0 4"30t 33 OOC 253a 36 JX itB 325C »33CC ıa:3X ""53 2SJ0 •15X 925 14J9 3253 •5506 23 "50 59 CCC I.M 8CC '3000 7-CC 17B •Sîja 6x0 8"! ıa239 1İM 3" OOC 63CC 4«ÖC İ M aa S050C "20C 115 ıa 5a U25C sa455: •3"5 İ B aa 1 ıa •c30C 11a '0503 ta •3 "53 ııa 14 a •'25: B.B 3" 000 38Ü00 3! 500 '2503 26503 ':5o3 44a] "600 •625 r.sjo aa'55303 I M :9C0 12 M İIM '£5o 11M 38CC 3»: 24500 E5CT I M ıa1525 S'OC UM 29 XC tS M SM .95C SSM 1 6 1 * 1650 33000 •60C 26 3K İ M -». HM "33C 1525C 4750 36Ü0C 533C 92K . t" 22M n a I M 2M j65X 21 a I B 39X ıa3'X 9İ0C 5"X ııa45 003 6SCO0 HM "3CC ;»: ı«•S5O3 3-500 2H •xc 4350 2425C 12J0C 2650C 36 5X 15^5 11a 27300 190c m4TC 4200 3 48 000 34İO3 :tooo 36503 UM •C5O3 56C0OO I M :4CC 2650 2t60 •4 "5: * 5-* 1I75İ 35CC 1500C 24 "50 6230C ıa i'C •325C 7300 ıa'5"5X 6.500 300: 47» 2451 17M 89 JX 65D3 •4250 SM mm21 occ aooo 18CO IM sa•50O3 IM i ' i :osi » sa1S75 Î30C ua•1MC i B 1450C ia »a3DCC tıa 31500 39 OCC 3930C •325C 29 500 '1O0C 4600 T BOC 'F5 '4İ0C 41 a •633OC na521 «a aa6^ RM 39CC i ' I 24500 :50£ İ M ıa1BS c3X 12.M ita ilfl ı 0 na1 "0.003 •"03 34003 625 2" 503 7 1fl j ^ T 1175İ '511 '6500 1SS 3-000 5503 550C 2İMUYB1998 bpnn; 2ia 1129 I M 1.17i 2JÛCC naI M ETC I M 3550 1Î25C 560C 1U9 •42 520 6"Xt HM "•X 3 S5C İ M •=25: 3'300 2M •rs4253 24.XC ' " 5 0 26.000 25aCC •45C tıa 26.5CC 8^ 96CC 451 420C 4" 500 335OC 25 5X 36 DX ııa 13253 550X0 ıa3.İ0: 285: 2iX •1İX •95: ııa •3250 •5"50 210O0 sar ıa »a: Î3XC 72Ûj ıa'52 5K 6,403 8800 17» 249 17 a s:« 6400 14)00 5B 72i a 20300 790C 1750 İ7» saU50C I B 460C 230C İ M SM 1175 •ı3C UM ••000 İ M •4000 İ M 14M ;:s ea 3IDDO 36.500 3SJK1 13 OT 29GCC •4300 4550 7700 E5 14000 vm55X0 9M e«co 44 M »a'i5c na38CO 3350 24500 :5Cf 4M İ B 1İ7S •zc 12 a 235DC ti a 11» 4S. İIM 16" 3X 1 65C 34300 16ÜC 26303 71» 135: na "^C 11503 4JO0 3&5CC :JOC 92X nmMamaama &10300 •2303 "750 G "103 2M 217S LM ıa :ıcco ıa5"XC vm"XXC 365C0 İIM •225C 32EC 51» 4H U3CC aa1İ5» -• j3j 333C •3000 •'000 İ400 •xı 30300 540! ıa "200 ıa0 260000 -OOO «6CC 119 ııa 340CO 13.0CC •925 325C BM 95 XC SÎÎC 56CC 1İB 25: 3« İ B i )}. 162 50C 3Û53 15ÜK ••25C •m • 503 t67M - • > STOCC 12 "5C 12İ00 0 2830C ?H ıaITfl -4 *5: 4CI 56 000 »a"20303 380O0 19^9 '.J£ Ji 50] SM <4» 4:503 M İ tm1 :3CC 6.4CO 1C200 t'503 56CC •85 31X0 56CC I.<75 "4CC 5SX I M c nıot "1 3ÛC 3IX ıa 11a 34İO0 '3. 7 5C :xo3.500 HM 87Û3S sra5300 «a a -İX I H 3301 165 OOO 32CC •350C. •50C 12 TC •:occ m a •x 6x300 •251 • •150 0 :•m 2M 229 ıaI M 2425C I M 5'OCC aa••:xc 3'OCC 1)5» 350C 33000 SB I B H3ÛC 1HB 1119 4 "5: İ3X 10000 "253 5403 •9X 30090 Si)" lüeııı UeH! 215İB »a1«3M 11117a 2'41B 2»7B £İX £1 VIKIE :2ö30C ;_ji3XC "ksooc una5ÜÛ0C 3864003 1I57IB :s"oo: 223C-ÖO: I « M •21'604i 1 13 000 2 4 U B M 133 OC 161UCC 524-000 42'XC 4357 OOC 3T5S0C 17OSB 31KU0C 27S3OC 332,00c 476 OOC •SÎCtt ] = 264 ac 6C£O3 •443tCO3 SOM 1H5M 56*0)3 •ıcce 511247 25: I C 23086001 40G5J100 4664X0 3S09S0O H7B sSJK T . ) » i 336X0 •553CC 15KM *3C8X0 «İ82.XC n,niM ••V310 610.300 '8094330 72I73B I772M «iiı a 52" 303 3S9a)D0 *" "2 1 Ü7B 22C19 9Ci xe 246.K1 S'KL'SO I M B tasa S3W^" H M e:occ rcıci4Wia "İÎIB « K B 539S0CC « . « M « M 2*4 OCC 21211 a 14Ü1B :5xc ssıa 1356J5C 5.706J10C 189 OCC 906900 3082000 32910CC 170B530C 3773209C 2C25100C 36745İHC UB •X242" 14IRB 253"0CC B1B I71EÜİ S H . B •51600C •163 OOC 143000 S B İ 577 TS * 1 İ 7 « 3T30T 2 1 ) 1 1 * 553)1 I E 7 M 1 2 P I B İ M M '50CO3 353 0X 3.764 OCC 2--S80O3 a occ İ M M ihm229 OCC •62.0CC 3503.0X İ56-3r "359MC 5İ300O3 I t l k 214!) 112» İ M 2X1 ii66 21TB il» • "63 in :.^•;2j 566' 11151 42İ82 67 59 7 va" "53 3 72"" 2M ' : ' : 9 --32S 2a 4278 24'38 '1828 26:'" 26208 1482 U5S 2İ263 1376 96U 4555 4167 0 47484 33.50" 2İ422 36 2T 11751 ::52 554265 1 » : .'E 28C2 LX~ 452C 932 1153 ••nf 15623 242X S53S 15*1 £2 13061 "131 ım154274 6*32 :3ı; ıa24K Mİ E"^6 635' •4034 S23S 7Bİ1I 2C6İ6 "8S V ISB İ S •46S3 i f l 4625 S9C UÜ 11474 İ M •S 46 tsa 1163" İTB 14'26 İ1> tl» 132": Ma 3'36' 38386 39334 12355 28*1 13744 «İ38 7655 1639 13953 «nT39C !721 6022 cscXK2 561 11 m 13- 3384 24653 5İ20 1552 I V I K t'~" 1 1 8 1 ZZİ 1 1 i s SM 4 05» BM 664O0 •t£o 3249" •600 26£T 6 İ M 11» "396 1Sİ83 4790 31506 53^6 S 3"= lanniM 24 OOC S3«398X 27J27425 0 365D0C aMa mma1MM (434M İ336MC 51ÜİB s)6'/E 417İB 206-2= 4'4'OOC 3727 7 B "'sco; 332'K» ;«ıa 21«M t 26*3 ııa isma :"ncoo •4XJD0 ıs&m 44-»46 1292J100 33225X0 2267 COO 32:: xc taiEMte '203 I H 265 OCC '•250 ia 11 a 34 COC 13.500 340C HM 85 OOC 3S0C 59ÛC 15 M 25C 95OC I H 23)3 ĞI50G 335C 13250 11250 •2.503 •23CC 17IB r-ffl 389X0 5'jyoo İ M M 0 661400 ••257300 51256X0 Z2JS7SM tl.771M 565.300 3Û24JCC -r:xc 2*996300 I I I 3BK •64 53! •6 «97300 tsna : 'ııc ir. 10 251B ec6"io 696 COO 825410 332.0CO •355X0 311X0 '50CXC 1WM •KSTC 353333 12349 12S10 0 27134 25» 2211 1447 IB2 J13S2 4352 57 " 1 SJ» T9JJ3 37 "T «İr 332» SM 12S «!' B M I1İZ2 4753 832 1:066 •1244 55C6 1 835 30,561 351E ıa'306 5*63 IİS 264 "12 •1 71 3353 3.11 » E 342"7 •1331 • *ç 3335 *.«23 65553 88': 5 "33 «<e 296 Q . İ H 2182 162 83C 3"S •3093 ''296 12693 •-BOC •UM c •*> (serbest pıyasa satış) 144.250 143.500 143.100 « 0 LJ 65 Gecelik * I n ' e r t a n h 7 9 faizler (%) 77 69 72 Borsada geçen hafta 1 4 M a y ı s 1 5 1 8 1 9 2 0 2 1 1 4 M a y ı s 1 5 1 8 1 9 2 0 2 1 1 4 M a y t s 1 5 1 8 1 9 2 0 2 1 Uzmanlar, güçlü çıkış için işlem hacminin yetersiz olduğunu ifade ediyorlar Borsadan desteksiz çıkışEkonomi Servisi - lstanbul Men- kul Kıvmetler Borsası yükselişinı surdurüyor. Önceki gün ıkıncı se- ansta başlayan hızlı değerartişı dün de devam edınce borsa aşmaya ça- lıştığı 4100 destegını kırarak günü 4122 puandan tamamladı. Uzmanlar, guçlü çıkış ıçın beklen- tı ve işlem hacminin artmasi gerek- tığinı dıle getınyorlar Para pıyasa- sında sıkıştklık, faiz oranlan üze- nnde baskı yaratıyor. Döv iz pıyasa- sında dolann mark karşısında değe- rmin düşmesı dolann yükselışınm ya- vaşlamasına neden oluyor Haftaya keyifsiz başlayan borsa, Endonez\a'da De\ let Başkanı Suhar- to'nun ıstıfa etmesının ardından Lzakdoğu'da. ABD Merkez Ban- kasfnın faız oranlannı >-ukseltme- mesı Avrupada borsalann rahat bır nefes almasını sağladı Beklentısız kalan tstanbul Menkul Kıymetler Borsası (iMKB)vatırımcilannında • Yurtdışı piyasalardaki gelişmelere karşın İMKB'deki beklentisizlik sürüyor. Suharto'nun istifası ve ABD Merkez Bankasf nın faizleri yükseltmesi Avrupa borsalannı olumlu etkiledi. bu bekientılen kullanarak alıma geç- melen bıleşık endeksın iki gündur yukan doğru hareket yapmasına ne- den oldu. 4000 dırencını aşmakta zorlanan bıleşık endeks. malı sektör \e kamu hısselenne gelen alımlar- la bırlıkte ılk seansta 4148 puana kadar ulaştı. Bır mıktar kâr satışıy- la genleyen endeks bınncı seansı 4136 puandan kapattı Ikıncı seans- ta da dar bır aralığa sıkışan endeks günü bınncı seansa gore 14 puanlık duşuşle 4122 puandan tamamladı. Yurtdişindakı gelışmelenn yanı sıra Petrol Ofısf nın satış fıyatının 10 gün ıçınde açıklanacagı ve TH Ynın satışı ıçın hazırlıklann hız- landırılacağı söylentılen endeksın yükselmesmde onemlı etkısı bulu- nan kamulara alım gelmesıne ne- den oldu. işlem hacminin, endeksı 4200 düzeyının üzenne çıkaracak kadar yeterlı olmadığını savunan uz- manlar. özellıkley abancılannalım- lanyla bırlıkte gırebılecek venı pa- ranm borsayı hareketlendıreceğm\ dıle getirnorlar Faiz oranları >ükselişte Güne Türk Lırası açısından sıkı- şık başlayan para piyasasında faızın yukselmesı yonunde baskı artıyor Vergı ödemelen nedenıyle sıkışık- lığın onümuzdekı hafta ortalarına kadar surmesı beklenıyor. Uzmanlar. bankalararaM pıyasa- da gecelik faız oranının yuzde 78. stopajsız repoda vüzde 79. stopajlı repodada>üzde85 14 düze\ mde ol- duğunu kaydedıyorlar Bono pı>asasında ıse faız oranla- n l-2puanlık>ukselışyaşadı.l7 Şu- bat\adelıbononunyıllık bıleşık fa- ızı > üzde 94 39 dan dun y üzde 96 23 duzeyıneyükseldı Dolar >ıırtdışında geriliyor Dö\ ız pı\ asasinda. ABD Merkez Bankasf nın faız oranlannı yükselt- meyeceğını açıklamasının etkısı sü- rüyor Mark karşısında değeryıtıren dolar. Alman Merkez Bankası'nm fa- ız oranını) ükselteceğı açıklamala- nyladüşüşünüsürdürdü 1 7650 dü- ze> ınde desteğı de aşağı doğru kı- ran dolar'mark pantesınde gevşe- me yurtıçı pıyasalarda da dolann vükselışmı yavaşlatıyor YATIRIM ATiPf FONLAR î^ Bank H«ıseFw h Ba^ Is' m Fci 1; Ean> 3e(ı;«er Fon In'^tanlı ATıpı Harrna Irte^ari A tıpı ûegış Intr ^attın A îıpı Kaf IrtcTat Htsse Ten Mıs]UTjpDe{ı;la! FONLARI en ma F Gjrırtı» Tıpı Karaıa Fon Gjfintı*T«ıDeiışu [st>a(HAr«.WiSkef VKY A Hpı tfsse ron WATıpı«jrauFon lOrjTıoıTHutıiSed F F TKT A Tıpı Malı Kunmtl F mATı5ıMth:S«* f YKT A Ttoı Gı«fa lç S F DıstankATiBıHjmsFor D^bjnkATıpıDeitskenFo k« FınansATıınDeJısteııFı» ZtıafATıjNOetKlıeıTon P3muM«nl.ATısıDeif(n E-nlatont Dejrska! f SanerKanıuhnı bkınıuATıpıDetıştenf Dwrfw-I Oea«Yat » l ı p ı * j » l « TaaiimllrtKkMftın AAiııılıATiDiOeJısteıFar lelıstıl A Tipı HustTvı AlaAIfnÛtKiFtn «oçiı»HHısstFoıı Sjrk St*orta Offil For C r G knal * "i3i Dejsker Fon Kor*e; ¥at A Iıjı «ma F IEB Oeg şktı« IFJ Kama» TEB Tat rJetıştcfi A «IteniaiıtFI FQ*I 1li fck'aı ' Eaa. SasıA7u Dtiışktr BORSA HsstSenedı < 2H PaSa T2 Pstrttefr Tınzr1 MtmB »taH a Pılvtaı S7WTMI a CUNttı.lıriı 2İ S * 0ta 211 U B J fljT'PransaKf 212 Raf S^«b 211 teBa.EıHMnt 2MlaakTıpall 215 U M I M İ H 21i SjiâPnjUM 2"3 SAâ1 Jll» ^3 TİKP İ S Z3" 221ŞMBİ rSdca 221 i n n mimmtmtk 225 İ M e F ü a a l 25 Jd||HHbHS 27"aç(annCt 229 'IKosffK 229 "jiıTıtorç aiMM 81 ta» ISTMtonTıltan 233'üKsr 2U T İ A H B lalas :35'rsaş 236 TcfaşOun»FıC 237 Totıı ObTionl 21! T yıf c t iffrTi 2 4 H H B C J I 241 TniaillM^ 2«T91 241 rrtllmWn 24S Iflfctahtti »rattTıtaliir'al 147Tî|nf 2a irafıSılciıl 2«lBAS a UHİHMBnı 251 H T n l M n 2 5 Î I I S H B I 253Uş>Seomt 25IUfetBbB|i (So.a'S'-rsaKı 1 ÎStVant) S7M s u •S HMMnı 2 H W b p M W T I 2(1 it^Klp 2M Tiv 265 VsKredSstas I'fMltk 2S~ YaoiC'RjYac 3rt"f«r 1. I B 23 )X 12» na 1151 1J9 191 saı * M 330 1.H ııa ıa 17A IM 2ia "750 SM E40C 2175 E90. tlM ııa 1529 1229 3-1 1Û75C S40C 2H i|TSI 27M •OOC na93303 1-753 *m sa45B 1lü I H 2M I M :900 2175 1S5 vm7 a1 » « M na I M I ' İ K CM 395C '3 500 5M BM 11» UJ9 UM 125 53300 SM 6.300 B 1 910 3930 SirtukOı P'ı63 ^84' '033 1873 7 ?ooc 13639' 89150 İ473 1169 173' 1148 138' 13CS4S 644895 172360 66860 236499 283 122866 1406 5004e 7016 3548 19(34 186/9 i7187 15389 3378 71990 1238 31348 6:48 '055 13344 12644 15472 5557 8083 7667 32-53 eğ% 028 •03Î -004 020 027 0 53 12S 028 819 087034 lî 198 065 !S Vi || ^) 81 02) 079 045 047 u029 030 Ûîi IS02S 155 034 0 76 072 103 13 030010 İil [ ' 1 SEANS) h Dtpık ıa 2300 11» 15 a na 3B İ M tıa BM ııua "ÎX ın !UB I H 17M UB 21M •2250 SM 331 2525 £3! İIM na 15M 1229 SOOC •0.50C E3CC 2H I I M na '903 na 1""5X 1125C aa sa I H ıa 1175 2B LB 3 "50 2 « I B vm 'a »a 13 a ıa•3İ50 CM :ESO •:ccc ia oa na 1329 İIM \a 5T3OC 21 a 590C M 30C 350G £1 ıa 2:250 LB 17 a 21a İ M İ M isa H.M 115 a !-3C I H 13 a I H 17M 17» 22M '2"5C sa36OC 2H 3"X tsa 21M tlB UM 3XC •130C 65X 2.1B aa 21M azo BM •80 0O3 " "53 na sa1.7» ııa ifis İ B !M 39CC 2M 1!75 HM 7B aa liB tıa ıa-j50C 43B 395C '350C S.B «sa 129 14a 1IM IS5 ECCOJ 2ia 6100 M E'O 8600 GetMArıpıKarmaFır Galı»ATıpı1ıs«S«neıiı «j(HtaıAfıoıOe«ı^f ToprakArıp Dentaı NurolFon [ IsaıATıpıHısseFan wla A Tıpı Orğişken fanu E I M F I I I Vatrm fın. Dettjier Fm Tjarter A TİBI urwa Fw EGS AıTni Kama Fon EGSYat ATipıfamtaFon E&S Stgorta A De^şkoı Fa Nûrtsîffn lırtaş SÎg ûttl 0wi2l»ı»ATı«.Df8! kn 3944 l!59 3165 «884 3M5 314S 3004 3 2 * 'M 4131 3ı35 892976 1380 1233 1M5 1935 1144 BTİPİFONLAR |Ba«Uı'Fon »384 K İBİnktîffioiim, 39649 Ij BınlıTahvıl «e Booo Fw (nltrtuok 6 Tım Lıu: T> itısatBrıpıfalttil-eom 6iulBTıpıCÜ|^f Gann(ıBTıpıIaWF«i GanntıBIifiükıtFoıı GjtantıBJİHjiMft» EsbaiBrıpHırınFon İTKB S Tıpı UM Fon rnBBiıpıis: M i r n 1 VN B Tıpı lıkrt Fon 4112; nrw764206 54860S 197356 11*432 15(15 Î19238 100746 454600 336214 165Jİ8 144İ59 2606 rWBTpIjh»ıHfli»Foou 2799 VakttTaMttBmFant 8484S5 Vauf DrtışiCT Fon 165833 VakıHj&KcıHmtoFar,, :C*03C Vsrtuf ülııt Fon VadBTmHafmaF-n Dsbanlı 6 Tıpı Oelıdıefi F ya^ftankBrıpıD^ışla Yaşartıanlı LHırf Fon Fmans B Tou Setı^ıeıı Fn Rnare B T*; tift Tonı ZıraaterıpıDetıdenFoo ZıraatBTıpıLıMTon 21 HUYB1988 bm aS W ) * 1731471 1171 23JIC 1140 ZS. ıa 11K a mi n a i 2 4 u » i i « a 2 1 a m m Ü K 1B 221X511 1Ü2 ia iBiM ua tsa 114M ua B M 1 7 7 H M S 7 » 1 1 1 1 I B M 1 1 1 6 ! '9CC 2-5410 "9'5 m ımm ım ua i5OM na I H I47BM 1.55" va 71 n i M t7154 I M ! 9 7 M 1.514 ! i a 21772M 21J1 '2753 14CÎ6CO 2 i - SM S M M S723 5403 6'43B66 S4S 2İ7S 2 B M 2JB E'l J3XC i x f 14B I211M İ I M •tS» S1SM II5S İIM 1.2BM tS 751 12M ! i a a 12712 300C 11200C 3XC 'C500 112X0 '317 S30C 2522X0 S382 2175 İO31I im nm sssa am Vm 2I.75İM 2 7 M !30C S1230C 5.317 S M I B M S.C3 1-50C -35300 11223 •150C 49505360 r 560 aa 127!a a.» ia I.2ÜM İ.H ia 12İM IM KM 7171ta 11* 1125 127BJ7I İ K İB IIHM Z« IM İMM !IH 3 900 592 OCC 1 M 9 İM MM !» IM i « a ım HM « a a vm 'M 117H» İ M nm I7M 177352 IİS 177 M 1İ 9 14* 1127M '1K IM aa IK 325C 26X0 13:36 C M 7211M C557 3900 '0İ5900C 3 J " '35OC 41-30CC 13290 SM GMB 579 S M 41532» S712 ıa 47ia ı s n a 150in M441 H B TlM 1IG5 1B 4K 251111 171 53XC 5566000 55826 a a itBM acı 5303 8445 541 :32" Sİ 11155M »1 900 363W3 902 3500 22'0O3 E669 73864 1667 407072 69166 8081 234613 197 659 • 14M8 •Ulo 119 D'9 Ifl106 003 C5' 130 no C-3Q 003 -801 ^ 0 9 Ü S15 Ç86 •3 53 058 5 2? 116 0 25 310 318 318 321 328 3K 018 304 •027 312 3 73 916 019 025 312 3 33 0 53 018 00 028 OP 015 01. h n i t f m l Pa'lı Fw KatkhGO ı PamLİıBI» Pjm* B I » Emt3«iarkT Emuktark 0 21 MAYIS 1998 .M-'on Wt FjrUttırkLh'Fjf Sui» Deeıyen For SBJner LHut Ton EnFofl yıo Fnnu Fon SumerTjfTvlBoroFanj Ejefonl Im;F(ir-' Tarıs For 2 sıOe£ r mtej 5»aıF •!«eı MbnkiaMıcBsntFo EMJT T»B 8 Tıaı DeS^ten FMI Ailt3i]k8Tpı crF Tete.' 1B T pı Ukat Fofi Isım H 8 Tatı>ıl 8ono lüjjiankBTıpıOetı^enF lÖteBiıpı iBono Wott fedu Yat B T«! Deı Mtematrfr 2 MernfıfF-3 FJışaresB Tıp SYBOçjtSlin D m-Bon fm Fun nFon mF nFonu Fon BGeılıkBiVtjtml-BmF KTjtımBT ToprakBTıpı mf«r ı S*î, 8It K «faBT>feTatıraıf B0 T K < % B T W B^nmlıı B ııp Dl%h w enF r atjncMf !i}ke« OeftCsnanlı TaHnl-BDn Fm «?F FKIU EGS BT«tTalKTl Bono F«i «BKAıanıOeMHFn Mııfıind Bınl Yurttanlc B T DEfl.rtanlı B ST IE wfışkef BORSA (2. SEANS) ri&seSenedi tî PraSu m?uto 206 ÇSSPrft^BBfc »NıvOfaı **C RAKS 21- Ratffiarsa Kr Tü lABıtbİBMMİ ÎW SââTıpai " 1 5 SX0H7Ht)4rX 2i<3 5 a * PazatarE TTtUmım 21S Î4SA Q| TitoRteCai 2 2 3OC3Ş 2T3 âemers 22^ 5cnmc f^fTUftj ui 5ame Füament 226 SerçHastanes S7 Tif TtiiMİ m. 7& Tat KonsGTV"! 229 Tırtîu(xrç 230 Tâ^&tsyl 231 Teaar ZS TiıttfamTtlhv) 23C TıreKjsar »TJUhntala 225 Tareaş iıcetı s«C SM 35O0 «a 2'500 İ M 6.700 15250 6 M •'C300 7300 }]» naİ M i"250 6503 21751 -.750 SM ! * 2İ7S 5130 •J5CC •350C '6300 12 ü 1 3M :sx6300 2C"5 2CXC 27M 3X0 sa— 500 23£ TofaşOborabafab 115X 23.7 Tcfeş Oc "ıcans 231 TıjatFiıJjr 239 Tttrâ*facttnx İK T'»vaCaır 24' TrjısBjti rttJnç 242TSKS 2i. Tuf* jtsvK Dofcjtı lü JJfâ 2(5 Tiit*5 Teksti 2% rjrtssTöGtffV 2C Tjpras ;jg Tjrj^ pgyciÂK, 249 JS^Ş 250 dW tet*9Wfi 2S1İUlm*âto> Sî lîtytÇaKMB' 255 ı'scr Fraraa ftr 25c ^wo 257 Vanet 256 Vs^ff 259 V3ofv {0ir 26' *ı*rıgKâ^ 262 Y a^rt39İı 263Vaaş 265fapH'3aflanos 2K v » Krsa tat Or 26" v j ı <rs3 TE Cr *15CC S.7» 150C '3500 1925 3300 321 1303 2500 n] î 350 375CC "00 E7000C •&25C I4M I B ııa• 430CC 39X T3aOC 58CC 335CC 325C o ua '330C 3K 58 OOC 20 "53 60X 920 Yenı 90C ıa t ı 2 i a 3400 »a2C"5C İ M 6jOC 1450C ea3530C "X ıa ua ıa16 T S 6203 21» *_c50 sa! M 2M E.6D0 •4250 •E5O3 •ım '2^50 1 « '3250 E1CC 2325 '5250 27M "500 SM ^5300 tıa 43300 57» 45OC 1325C 1350 2350 9.11 1900 2475 IJCO 36503 "530 69131 < •6000 14M I M tıa 45 OCC 3SCC 30CC 56CC 33 OCC 3 -SC na•isCC 1250 5'OCC 20 5X 5800 9CC 590 ıa £c :4O S . 9 İ 86T t7a 22 OCC I B 6TX •sooc KB •cooc "900 ıa ııa ıa1"25C S60C nm 12 "x i t l ın mS70C •4"5C 19500 16 OOC 1275C ıa10753 :ix 19750 2ta KM 80COJ I15OO 4C500 ita 4600 1C750 •Si ım 5303 3SO0 2550 1J50 37 500 7-M 93300 15250 1479 11» na «300 5.930 3J30 İ3X 34 530 3250 15a •300 •3ce SOOC 21000 6.000 92C 9X I M lanao i X 25M 34X 17M 23750 ıa5.50C 14 500 BM 3" 500 "900 ıa ua 11» •6-53 6_>00 22M 233 İ M 17» İ M 5603 4250 •90O0 '6.CCC Î250 İ M 3500 62CC 21^ '925C aa "930 EM '"5 OCC 1150C 45X ıa4553 1325! '850 ıccc 330 3930 2550 925 37503 "600 860 000 •625C ııa MN ua 4S5CC 38SC •325C 56CC 3350C 3'5C « B 18 "5C 30C 58 OOC 2oae 5300 92C 39" ıa 178322 211511 119708 164215 212198 66009 217360 3115? 188. 1863 127855 78806 1395 133iT 5 49812 51Sİ 117834 45T 1 48205 23158 28417 "3517 359T 7 4486 12741 1S84 '874 2383 3972 1X1 2321 13580 3262 7834 3831 5540 6119 1520 4132 ?5M 1431 2840 1142 235' 2464 21"b 1756 1848 1443 1567 1341 1106 0 35 019 rüC44 C30 tr C18 0 03 0.15 ODS 035 0 37 3 P 315 311 0 7S 01* 005 015 3 38 018 016 019 018 031 000 319 0 36 Oi; 0 21 01" 0 75 03 0 38 ûjfc 0 26 022 016 0.4 071 039 Û04 02c -0 32 003 032 oıe031 051 009 0 04 2İNUYB1998 - = 3 1 17721 4"^6]QG 5227B J3 3OC B M B 5'55 30C 264300 H4HM 3223553 3054)30 2.S1IM SH1M 151 « M r^ooc 5234 OCC « I H M ÎECÛCC » M B ııamH M 226 OCC 462 OCC 273 OOC 2İC20CC : 13'OOC I7M • eocc 2.132 290 4462'96 2S OOC İHfl 53'31: 1İ11B '342"! 48 317 565 542H00 İ M M 542E30C 1C225ÛO0 27'4^5fl 3542200 2845 COO 2236 [03 6E56000 137CCO0 50975E32 5480 CCC 363OC 42"3CC SMM IC1M I » 3606300 "137X0 :3~30C 2332.300 *2 ' x! 4"13CO 1 1 7 İ M 202.10 •C-0B2233 '694000 2030 300 5-5-298 9332.599 î'2.333 2(1 M İt ttfl Fıyatı ; £ 75 W 5'5" ~1B7 C^J •4"32 B7« 1 » 14141 1B5 •-CC8 8388 22125 SB2 IS42 25S1 3695 '4462 •S96C- 15J42 12336 1247 1:55C 526ı 235" '9538 21 m "aH9t '"503 •1464 40 ÜO SJ4! 4 ^ •C4T) 1882 2S72 = •90 338 249S 1324 ! " f : "EC6 6"".465 '823 11111 l!7! tım 4269" 3S33 •3253 5 "2 33 T 3'79 15 IB 'İDy2 •293 57628 20 "39 :3C' 911 «2 1.511 BÖLGESEL PAZAR 1. SEANS 21 KUYB 1888 K 10X 1479 I» «a '7000 96C ''5ÜC 7C.000 1 3 0 0 T1JSS u» isa nm 17» 11» M» na ea •İ250 1630C ' 5 2 S 360 99C CÎN " S ECO: ' 4 3 na tsm I» 17»U IITi na u* 5D0C 15E5C 5133S0C T " J X : ? • ! 96C -25C GOZALTI PAZARI 21 NUYB1988 ;a 160X 0C3 EmsrıPSamBC» 960 X4 EnsaıBeşYaz 1900 2.29 7a "2« 7t» aa nu 15750 157H 15"5C 300S 15-750 C 0 C 3 3 C 1 : 3 3 229 M25 ?3« 31HM 2 JK 2SEANS 21 NUYB 1998 3î1A3ap;me* OMGotoışı CB5H*SqaS 'MC 1525i 12» E'ODO "5503 T 3 11J9 "3 31 ^ I C "'.TC îCTH tsa »a na eıa na ıiR ia ıa rcsca ım £o(Bâ 6"B0C £7003 £ OCC 65333 1İ0BÜ 15.25C I5.D93 5000 15'OC »0 1J3C 'CO3 S534030 'CK 1 1 » 1 1 * H 9 I l a 1151 REPO PİYASASI Emsvcr â"2 rryor4S0 mılvar - interearw fatDen 64 00-77 ^ Gunlu* (Stopajsz; Peco %79 « Gunlu» ıStopa*! Repo %85 15 7 GırtJk Repo %82 08 32 3ırtı< Peoo %73CO ALT1N Ftesal 2Jayara«r •:Jtco:c •3300ÜÜC 2Hfl0C« 22000CC '6400OX 1360)000 2460000 243O00Û I4î,ara«r 12«X U39*I Emlak Vergisi'nde 1 ay erteleme ANKARA (Cumhuri>et Biirosu) - Malne, Emlak Vergısrnde beyanname ver- me \ e ılk taksıdı odeme su- resını 30 Hazırangunüne kadaruzattı Bakanlığınbu kararında. Meclıs gunde- mınde bulunan vergı reform yasa tasansından kajnak- lanan beklentıler etkılı ol- du Tasandayeralan Emlak Vergisf ne vonelik duzenle- meler nedenı\le bınlerce mukellef. bu ay bıtecek olan dönemde. bugune kadar be- >anname vennedı \e ılktak- sıdı ödemedı Mukellef, ta- sandakı Emlak Vergısı oran- larını du^uren, satış halın- de ise emlaktekı beyan tu- tan ıle ;>atışbedelı arasında- kı farkı vergılendıren hü- kumlenn yasalaşıp yasalaş- mayacağını bekledı MERKEZ BANKASI KURLARI 22 MAYIS 1998 DOVİZ EFEKTİF CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şılını 1 Yunan Dranmısi 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Fransız Frangı 1 Fın Markkası 1 Urdun Dınarı 1 Hollanda Flonnı 1 Ingılız Sterlını 1 Şurıye Lırası 1 rlanda Lırası 11spanyol Pezetası 1 Rumen Leyı 1 sveç Kronu 1 svıçre Frangı 1 Iran Rıyalı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Bulgar Levası 1 Kanada Doları 1 Kuveyt Dınarı 1 Avrupa Para Bınmı 1 Luksemburg Frangı 1 Norveç Kronu 1 Portekız Eskudosu 1 S Arabıstan Rıyalı 252 330 143170 158.870 20 368 6 925 37 526 42 640 46 622 126 860 410 550 360,060 1679 32 670 171 250 14,428 1864 174 580 818170 280 420 6 925 33 766 1391 67 479 253,550 143,860 159,910 20,448 6,969 37 711 42 884 47,332 127.640 412,700 361,870 1,693 33,010 172,350 14,587 1876 175 370 828,950 282 910 6.969 33,994 1403 67.601 252 030 143,000 157 650 20 317 792 6 908 37,387 65,787 42 533 46 449 305,080 126 540 410 060 2,733 356 460 1,673 20 32 549 170 820 45 14.356 1852 58 173 500 797 880 254.180 144,150 161,510 20,499 821 6 986 37,854 66161 42,991 47,512 344,030 127,960 413,730 4,100 365,490 1,699 30 33,135 172,780 67 14,679 1,888 87 176,470 849.840 6,838 7,056 33,641 34,123 1,374 1,421 66 636 68 446 ÇAPRAZ KURLARI 1 ABD Dolan 17625 15855 12 400 36 380 6 7235 5 9125 5 3568 19865 149 78 7 6809 1 4711 1738 25 Alman Markı Avustralya Doları Avusturya Şılını Betyka Frangı Danımarka Kronu Fransız Frangı Fin Markkası lollanda Florıni spanyol Pezelası sveç Kronu svıçre Frangı lalyan Lırelı 135 15 14458 36 380 7 4587 180 75 3 7507 1 Kuveyt D.: 1 Sterlin. 11rlanda L. 1ECU: 1SDR: 1SDR: Japon Yenı Kanada Doları Luksemburg Frangı Norveç Kronu Portekız Eskudosu S Arabıstan Rıyalı 3 2694 ABD Doları 1 627' ABD Doları 1 42'2 ABD Doları 11153 ABO Doları 1 3447 ABD Doları 340.950 Piyasalarda Suharto coşkusu • Ekonomi Servisi - Endonezya De\let Başkanı Suharto'nun istifası, Asya pıyasalarında umutlu bır ha\aestırdı Cakarta'da piyasalann dün Budıst tatılı nedenıyle kapalı olmasına karşın Asya'dakı dığer borsalann hemen hepsı günu yukselışle tamamladılar Yatınmcılar. 76 yaşındakı lıdenn 32 yıl süren rejımının sona ermesını alımla kutladılar. Japon>a. Hong Kong, Sıngapur. Tayland Fılıpınler borsalannda yükseli!} göruldu TÜSİAD Euro'yu tartışacak • Ekonomi Servisi - Türk Sanayıcılen ve Işadamlan Derneği bugün 'Avrupa Tek Para Sıstemf nın Türk ekonomısıne etkılen konulu semınerde. 1999 vılında >ürurlüğe gırecek Tek Para Projesrnı avnntılarıvla tartışacak ABD'den GAP'a büyük ilgi • NEVV VORK(AA)- GAP'ı tanıtmak amacıyla ABD'de bulunan Devlet Bakanı Sahh Yıldınm, görüştüğu tum kurum ve kuruluşlann, projeye büyük ılgiyle yaklaştıklannı bıldırdı. Yıldınm, "Başta Dünya BankaM ve ABD Exımbank olmak üzere tüm kuruluşlar GAP'a sahıpçıktı" dedi. Reformdaki gecikme • ANKARA (\A) - Vergı reform tasansının bugune kadar yasalaşmaması, en fazla ücretlılen etkiledi Bınlerce ışçı ve memurun maa^ı, vergı dılimlen yüzunden 6 ıle 20 mılyon I ira arasında azaldı Öngörülen düzenlemelenn yünirluge konulamaması sonucunda ışçi ve memur, vergi dılımı atlayarak ust oranlardan vergı ödemek — zorunda kaldı. Rezerv artıyor Ekonomi Servisi - Merkez Bankası dovız rezervlen. 25.8 mılyar dolara yükseldı \'erılere gore 8 Mayıs'ta25 1 mılyar dolar olün rezerv ler 15 Mayıs'ta 25 mılyar 771 mılyon dolara ulaştı Bunun vanında banka ve aracı kurumlann müştenlen\le yaptıkları repo ışlemlen 8- 15 Mavıs tanhlen arasında 4.1 tnlyon Iıraartarak3 katnlyon 58 trilyon lıraya vukseldı SERBEST DÖVtZ 21 MAYIS 1998 CİNSİ ALIŞ SATIŞ «DDoan tevçefTna Habndaflm r ^ z S l e * SAatRw hmi\i Şrirı 10001*1 2S3ÛCC H3"S 1~2000 127*50 4'2000 6T00 20350 14550 253500 144250 rao 43000 12"00 414000 :"500 20500 i«x HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI KAPANİ-SAVCI ÎNSANHAKLARIÎNCELEME ÖDÜLÜ 1997-1998 YILI ÎNCELEME KONUSU: DÜZGÜN YARGIHAKKI (Avrupa însan Hakları Sözleşmesi md. 6) ODULJURİSİ ODULLER Prof Dr RoraAIBAYProf Dr Cem EROGLL D<s Dr FazıiSAĞHM-ftof Dr BülenlTANÛR Prof Dı Erdoğar TEZİÇ-Prof Dr llhan FVof Dr\akurVERS\N Bmncüık Ödulu İkıncılık OdûKj Üçuncûlük Ûdıiü Mansryonlar 50 000 OOO-TL 40000 000-TL 30 000 000-TL 15000 0OO-TL KATILMA KOŞULLARI • Yanşmaya Hukuk. Sıyasal Bılgıler ve Iktısadı ve Idan Bılımler Fakultclen -\raştırma Görevlılen ve ögrencılen, (1998 yılı mezunlan dahıl) ıle Hâkım ve Avukat stajyerlen katilabılırler • Incelemeler. 25 daktılo sayfaiinı geçmeyecek bıçımde çıft aralıklı olarak yazılmış olacaktır • Incelemeler. yazarlann kısa ya^amoykulenyle bırlıkte 7 nusha olarak, 1 Fkım 1998 tanhıne kddar aşağıdakı adrese ulaştınlmalıdır AYBAV HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI Sıraselvıler Caddesı 87 Yenı Hayat Apartmanı Kat 5 Daıre 11 Taksım 80060 Islanbul Tclcfon 0 212 252 88 45 - 293 67 44 Faks 0 212 251 08 46 - 245 39 49 Yanşma sonuçlan Ocak 1999 ıçınde açıklanacaktır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog