Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

ı r s a // vu c> r n c Geçtiğimiz giinlerde Halka sunulan Hazine'ye ait Hisselerimiz, hem yurtiçinde Hem de yurtdıştnda. olağaniistii bir ilgiylc Jcarşılandı ve JBanfcamız Sl.OOO ycni ortak kazandı. Sl.OOO sağduyulu "Tii'Türkiye* nin en çok ortaklı kurumu" ctlma gurururtu yaşatan sa.gdu.yulu Halkzmız,a tcşckkiirlcrimizi sunarız. Tiirlciye İş Bankası ortalclarmm sayısı, halka arzdan sonra JOO.OOO'i aştı. TÜRKİYE İŞ BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog