Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 MAYIS 1998 PERŞEMBE 16 SPOR 'Krah' ikna etmeye çahşan asbaşkan Ergun Gürsoy Cumhuriyel 'e konuştu 'Hakan Galatasaray'dan başka bir yere gıdemez' ARİF K1ZILYALIN „ , Galatasaray, Hakan Şü- ' ^ ^ kür'le uzlaşmanın yolunu ' f - i anyor Medyaya verdiği \ w 7 demeçlerde, "Taraftarlar- la beni karşı karşıya bırak- mak istiyoriar. Oysa ben yöneticüer- den hakkımı istiyorum. Galatasa- ray 'dan da ay nlmak gibi bir niyetim yok" dıyen unlü golcu ile bır dızı gö- rüşme yapan sportif işlerden sorumlu asbaşkan Ergun Gürsoy, "Hakan hic biryeregidemez.O.Galatasaraylılann evlâdıdır'dedı Bazı çevrelerce büınç- lı olarak yükseltılen transfer pıyasası nedenıy le futbolculann beili bir çizgı üzennde hareket ettıklennı vurgula- yan Ergun Gürsoy. Cumhunyet'e ver- diğı özel demeçte. "Bizim camia, transferi hemen I günde bitirmemizj istiyor. Ama ortada dönen rakamlar büyük. Göriişüp tartışıp orta noktayı bulacağız. Ne biz, ne Hakan ve nededi- JmSBKtt Ergun Gürsoy'dan. Bizim camia transferi hemen 1 günde bitirmemizi istiyor. Ama ortada dönen rakamlar büyük. GÖrüşüp, tartısıp orta noktayı bulacağız. Ne biz, ne Hakan ve ne K^HI ^ H H ^ p p ^ ^ ^ ^e ^jğg^gn üzülecek. • H L _ 9 B ^ _ f l i H Tüm Galatasaraylılann Gürsoy, Hakan'a sahip çıktı. gönlü ferah olsun. ğerleri üzülecek.Tüm Galatasaraylıla- nn gönlü ferah olsun*" dıye konuştu Transfer döneminde adı geçen fut- bolcuiar arasında en ıvisinin Hakan Şükiir olduğunu ve ünlü fütbolcuya. •imkinlannzorlanması'nı gözealarak hak ettiği en y üksek ücretı ödeyecek- lennı belırten Ergun Gürsoy. "EğerFe- nerbahce'ye giden Bahç'in bonservisi 9 milyon ediyorsa Hakan için bu ra- kam çok daha fazla olur. Takasta ise Hakan'ı almalan için milii takım gibi bir kadro vermeleri laznn"diyerek bu transfere son noktayı koydu 6 saat görüştüier yine anlaşamadüar Galatasaray yönetımi. iç transferde dün 6 futbolcu ıle masaya oturdu. Lzun bıraradan sonra ilk keztümyö- netıciler transfer görüşmesinegeltrİer- ken Suat Tugay, C'mit Ergün, Yedat ve mcnajen Erdinç Şehit'i gönderen Hakan Şükür'le "para" konusunda an- lasılamadı. 'Istifa rözgârlan'nın esti- ğı Galatasaray yönetımınin transfer görüşmelerine bırlikte katılması, "Ba- nş yeniden sağlandı" biçimınde yo- rumlandı Tesislerde yaklaşık 6 saat süren görüşmeden sonra G.Saray As- başkan Ergun Gürsoy "Görüştük. an- laşamadık. Fiyatlar arasında fark var. ÖzeSikleTugay'ın istedigj para bi- K çok gekti.Anlaşnk diyemeyiz. Yann (bugıin I yenkfcn göriişeceğiz" dedi Menajer Erdmç Şehit iseTugay, Ha- kan \e Vedat ıçın pazartesı günü tekrar görüşeceklenm belırtti. Sürekli oyna- madığı içm en az paranın teklif edildi- gı Vedat'ın bır haylı sınirli oldugu ve lümse ile görüşmeden tesıslerden aynl- dığı gönildu. Basketbol Ülker F.Bahçe son kez • Piay-ofFyan finalinin son karşılaşması Abdi fpekçi Spor Salonu'nda saat 18.30'da oynanacak. SporSenisi-Türkıve Bınn- ci Basketbol Lıgı play oft yan fınal son karşılaşmasında ül- kerspor. Fenerbahçe ıle kurşı kar^ıya gelıyor. Abdi Ipekçı Spor Salo- nu'nda saat 18.30'da başlava- cak karşıla^ma C'INE5"ten nak- len yayımlanacak Yan final sensine 1-1 başla- yan ve bırer gahbıyetle durumu 2-2 yapan ıki takımdan G'lkers- por'da sakat ve cezalı bulun- muyor. Daiias Comegys F.Bahçe'nin büyiik kozu. Levent oynamıyor San - Lacıvertlı takımda ıse Levent Topsakal. serinin ılk maçında sakatlandığı için bu karşılaşmada oynayamayacak BugünküÜlkerspor- Fener- bahçe arasındakı karşılaşmayı kazanan takım. finalde Efes Pılsen'ın rakıbı olacak \e Tiir- kiye ligı şampıyonluğu için karşı karşıya gelecekler. Mavi Kupa'nın finaJindebasketbolun ünlü isimleri bir arava geldi. t Fotograf: KEREM KAÇARLAR) Mavi Kııpa ITÜ^nün İTÜ: 89 Bilgi Ü: 66 SALON: İTÜ HAKJEİY1LER: Fatth Dalay (Sj. Cenk Çağlar İTÜ: Can (5)2. Kemal (6)8, Umut (5)3, Barış (8)29, Doğan (7)14, Şafak (7) 15. Niso (5)2. Bo- ra(8)16 BİLGİ ÜNİVERSİTESİ: N'edim (4)5. Sezgin (5)8. Cenk (4)5. Berk (5)6, Alttığ (6) 15. Ali (6)8. Orhan (4), Umut (5). Ersin (6) llKYARl: 38-44 (Bilgi) 5 FAUL: Atı Baras (26.15) (Bilgi) KEREM KAÇARLAR Mavi Kupa'nın sahibı Is- tanbul Teknik Ün/versıtesı. Mavi Jeans'in, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve SporBayramı'nı ünıversıte- li gençlerle kutlamak ama- cıyla düzenlediğı ünıversı- telerarası basketbol turnuva- sı finalınde Istanbul Bilgi Ümversitesi'ni 89-66 yenen ITÜ birincılıği kazandı. ıTÜ'nün ardından ikincı Bılgı. üçüncü ıse Yeditepe Oniversıtesı'nı 63-60 yenen Bogazıçı Ünıversitesi oldu Dans, anımasyop fösknle. ri. üç sayi atışı ve smaç ya- nşmalannın yapıldığı dün- kü şenlığın kapanışında bı- nncılıgı kazanan ITL 'nün. ödül olarak 29 Temmuz - 9 Ağustos tarihlen arasında Atına'da yapılacak Dünya Basketbol Şampiyonası fi- nallennı ızlemeye gönden- leceğı açıklandı F. Bahçe'nin kalecisi, 3 yıllık sözleşmesinin geçerli olmadığını söyledi Kaptan Rüştü de havalandı HİLMİ TÜRKAY Baliç'in 3 triiyon lıraya transfer edilmesı. sezon bıt- meden sözleşme ımzalayan F Bahçeli futbolculan ayağa "" kaldırdı.tlkrestı kaptan Rüş- tü çekerken Mustafa Doğan. Okocha ve Vloshoeu de 'fiyat eşitiiği' konusunda yö- netıcılere baskı yapmaya başladılar. AK Şen'ın başkanlığı döneminde yıllı- ğı 1 mılyon 250 bın dolardan 3 yılda tak- sıtlerle ödenmek koşulu ıle 3 milyon 750 bın dolara imza atan Rüştü. Baliç'e yıllık 1.5 mılyon dolar venlmesi üzenne "Ha- kan Şükiir. G. Saray için neyse ben de F. Bahçe için oyum. Eğer flyatiar arasında eşitsizlik olursa takımda dengeler bozu- , Inr" ş^klınde mesaj .gonderdi ' Yurtiçinde F. Bahçe den başka takmîda oynamayı düşünmedığini. ancak Holtan- da'nın PSV Eındhoven ve Alman binncı liginin güçlü ekıbı Borussıa Dort- mund'dan. 'göz anb edilmeyecek' teküf- leraldığını ıddıa eden Ruştü. "Okocha \e Mustafa Doğan'm sözleşmeleri geçerliola- bifir. ama benim sözleşmemin bir gecerli- liği yok. Çünkü 3 > ıllık. Türkjye'de tek tip 2 \ ıllık sözkşme yapıhyvr. F. Bahce bana Aziz Yıldırım. Alman teknik direktörle görüstü F. Bahçe'de Heynckes sesleri Spor Servfei - Fenerbahçe, teknik direktörsorununuReal Madrid'in Al- man çalıştıncısı Jupp Heyuckes'le çö- zümlemek istiyor. Şampiyonlar Ligi fınalinde oldukça başanlı bir grafik çizen Real Madrid'deki görevinden aynlacağını açıklayan Heynckes'le Amsterdam'daki Juventus maçı önce- si görüşen F.Bahçe Başkanı AzizYri- dınm, "Fğer şartlarda anlaşırsak Heynckes'le anlaşmak istijonız"'de- dı." Heynckes'in transferi gerçekleş- mezse Bayern Münih'ten aynlan !tal- yançalıştıncı Giovanni Trapattoni ye teklif götûrülecek. hak ettiğiıni vermeli" dedi -RjHİu'tıı» bıX^*kışı üzenne. olay ı y ıuta - dışında öğre^ıen Mustafa Doğan ve Okoc- ha da Avrupa kufüplerinden. özellikle de Almanya'dan cıddı teklıfler aldıklarını söyleyerek 'fiyat arttınmı'na gıttıler Yönetim kızgın Rüştü'nün bu çıkışı üzenne yönetıcı CelalAras," Kimse geçerli sözleşmey i iptal edemez. Cahil cahil konuşmasınlar" dedi Aras. Fenerbahçe'de hıçbır futbolcunun hakkının yenmeyecegını de vurgularken r "Ki^ıi*tJln yaptığı ^özkşnae. geçerlidk. Sö/k^mt' yenilenmez. Imzaladjğı sözleş- mekanuni birsözleşmedir"ıfadesinikul- landı. Öte yandan ıç transfer görüşmelenne Aziz YİIdınm'ın yurtdışında bulunması nedenıyle pazartesı gunünden ıtıbaren bajlayacagı ögrenıldı Sözleşmesı sona eren futbolculann iMmlen şöyle: Selahattin. AB Nafl. Tun- ca\ ve kalecı Fevzi. G Ö R Ü Ş / DOĞAN HASOL Gündüz Kılıç ve Eşfak Aykaç Geçen pazar günü Gündüz Kılıç'ın 18. olüm yıldönümü nedenıyle Aşıyan 'da kabn başında toplandık. Yalnızca 12 ki- şi, bır de imam... Daha önce de yazdığım bir öneriyi özellik- le Galatasaray için tekrarlıyorum. Galatasaray'ın bütün bu- yüklerini anmak ıçın günleryetmez. Bu nedenle saptanacak bir anma gununde toptenıp sonsuzluğa ulaşmış olanlan top- luca anmalıyız. Aşıyan'dan aynldıktan sonra Eşfak Aykaç ve Adnan Hunca ile birlıkte Boğaz'da bır yerde oturduk; eskileri ko- nuştuk. Daha doğrusu, sporun ulu çınarlanrtdan Eşfak Ay- kaç anlattı, biz dinledik. Aykaç'ın Gündüz Kılıç'la Galatasa- ray llkokulu'nda başlayan arkadaşlığı Kılıç'ın vefatına kadar hep aynı sıcaklıkta sürmüş. Biriikte okumuşlar, birlikte fut- bol oynamışlar. Onlann gençlik gunlennı konuştuk... Ateş Güneş olayını... Eşfak Aykaç'ın tek seçici olduğu efsanevi Türkiye-Macaristan milli maçını... Burada, bu maçın ilginç bazı perde arkası olaylannı ak- tarmak istıyorum. Ötekı anı ve yorumlara daha sonra fırsat buldukça değiniriz. O tanhlerde Futbol Federasyonu Ankara'da ve başında Hasan Polat var Eşfak Aykaç da genel sekreter. Milli takı- mın teknik sorunlan için 5 kişilik bır komite kurulmuş; ancak bir süre önceki Türkıye-Fransa milli maçı sırasında bazı ka- rarsızlıklar yaşanmış. Takımı komite yerine, yönetim kurulu seçmek zorunda kalmış. Böylece sıstem yürümediğı için Eşfak Aykaç'ın, Gündüz Kılıç'ın teknik yönetici olması yo- lundaki önerisini Başkan Hasan Polat benımseyınce Aykaç, istanbul'a giderek Gündüz Kjlıç'la göruşmüş. Baba Gündüz o sıralar Galatasaray'ın antrenörü. Tereddüt etmiş, kulupten aynlmasının güç olacağını söylemiş, ama kesin olarak da reddetmemiş. Eşfak Aykaç Ankara'ya döndükten sonra, kesin karan al- mak için Kılıç'a telefonla bir türlü ulaşamamış. Sonuçta, Hakkı Yeten ve Büyük Fikret'ın de bulunduğu bir toplan- tıda görev Aykaç'ın uzerinde kalmış. Macaristan maçına bır ay kala üstlenılen zor bir görev. Macanstan, dünya şampiyonu... Ingıltere'yi Ingiltere'de farklı yenmış. Aykaç, milli takım oyunculannı seçtikten son- ra bakmış kı, 7'si Galatasaraylı... "Oysa ben kulüp faktörü- nû hıç düşünmemıştim" dıyor ve anlatıyor "1956 Şubatı... Macarlarla yaptığımız anlaşmaya göre ilk maç, milli maç olarak Istanbul'da oynanacaktı. O gûn bir kar ftrtınası geldi, Dolmabahçe'de 70 cm. karbirikti. Otu- rvp konuştuk kendileriyie. Hemen Izmır'e gidilmesi karar- laştınldı. Orada Izmir karmasını 11-0ve7-1 yendıler. Son- ra Ankara'da 4-2 kazandılar. istanbul'a dönünce, Istanbul kanrıasını da 3-0 yendiler. Bu maçiarın daha önce yapılma- sı sayesınde Macarları 'fevkalade' yapanın ne olduğunu çözmüş oldum." "Futbol, o güne kadar adına WM dediğjmiz teknik yapı esaslan içinde oynanırdı. Macarlar 4-2-4 'û bulmuşlar. Or- ta ikiliyi Bozsik ve Puşkaş oluşturuyoriar. Ancakgördüğüm kadanyla, kendilenne çok güvendikten için savunmayı bi- raz ihmal ediyorlar. Çok daha sonra 4-2-4'e karşı, dünya- da bulunan 4-3-3'ü ben o gûn bilerek değıl, ama o slste- min panzehiri olarak düşündûm ve uyguladım. Aynca takı- mı çok lyı motive etmıştık. Başanlı olduk. Macar takımı so- rumlusu Şebeş, maçtan sonra 'Macar milli takımının ne yaptığını şimdiye kadar anlayan tek adam sizsiniz, sizi kut- larım' dedi." Bir yıl kadar sonra Eşfak Aykaç, Federasyon Genel Sek- reteri olarak FIFA toplantısına katılmak üzere Lızbon'a git- miş. Toolantılardan birine, o sırada Ispanya-Macaristan ma- çı için orada bulunan Macarlar da katılmışlar. Aykaç, bazı futbol adamlanyla biriikte salona gırdiğınde Macariarın bu- lunduğu yerden büyük bir alkış kopmuş. Yugoslav Andri- yeviç ve Yunanlı Konstantaras, "Bu alkışlarsenin için" de- mişler... Aykaç, "Çok duygulandım, yanlanna grttim, hep- siyle ayn ayrı öpüştük" diye noktalıyor sözlenni. Galatasaray fiyat arttınyor ama... Kocaelili Mirkoviç Beşiktaş yolunda ASENAÖ2J<AN Beşiktaş dış transfere hız verdi. Galatasaray'ın da lıstesinde yeralan Kocaelispor'un Türk vatandaşlığına geçen Yugoslav oyuncu- su Mirko Mirkoviç (Me- riç Mert) için Körfez ekibiyleorta noktayı bu- lan Sıyah-Beyazlılar, yi- ne aynı ekipten Roman Dobrmvski (Kaan Dob- ra) ve Samsunsporlu Serkan'la da anlaşma zeminı anyorlar. Körfez para istiyor Kocaelisporlu yöneti- cilerle yaklaşık lOgün- den bu yana yapılan gö- riişmelerde Mirkovıç'in Beşiktaş'a gelmesı konusunda anlaş- ma yapıldı. ancak maddi konuda gö- rüşmelersonuçlandırtlamadı. Beşık- taş'ın. Mırkoviç'ekarşılık, Erkanve Recep'ı vermesj. Kocaehspor'un ise 'nakit"parada dıretmesi ve 32 yaşın- dakı futbolcu için 4.5 milyon dolar is- temesi bu transferin çözümlenmesi- ni geciktiriyor. Kocaelispor. son çare olarak Be- şıktaş'tan Recep artı para isteyecek. Mirkoviç gibi bir diğer Türk vatandaşlığını se- çen yabancı oyuncu Dobrovvski için de te- maslar sürüyor. 6 saatük toplantı Beşiktaş transfer ko- mitesi dün Akaret- ler'dekı kulüp binasın- da 6 saat süren bir top- lantı yaptı. Yönerıcıler. toplantı- nın ıçenği ile ılgili açık- lama yapmadılar. An- cak adının açıklanma- sını istemeyen bır yö- netici. "Samsunsporfu Serkan'la görüşmeterimiz devam edi- yor. Samsunspor kulübü başkanı, 'Beşiktaş'a vermeyiz' demiş. ancak biz Karadeniz ekibinin yöneticilerini ikna edeceğiz" dedi. 67 kilo boksöriJmüz Bülent l lusoy. bugün yan finale çıkmak için mücadele edecek. Aslan veSamyan finalde MINSK (Cumhuriyet) - Belarus'un başkentı Mınsk'tedevameden 32 Avrupa Büyük Erkek- ler Boks Şampıyonasf nda ErcümentAslan \e Şamil Sinan Sam yan finale yükseldı Çeyrek finalde nnge çıkan Türk boksörü 71 kıloda Ercüment Aslan. Polonyalı RobertGor- tat'ı 9-7 sayıyia yenerek yan finaie yükseldı ve bronz madaiyayı garantıledi. Aslan, yan final- de Rumen Adrian Diakonu ıle karşılaşacak. Diğer boksörümüz Şamil Sınan Sam ise Da- nımarkalı rakıbı Patnck Halberg'ı 3-0 yenerek yan finale çıkan ikincı boksörümüz oldu Avrupa Boks Şampiyonası "nın çeyrek fınalın- de mücadele eden bır başka Türk boksörü. 54 kı- loda Soner Karaöz. Rumen Marian Aleksand- nı'ya9-l sayıyia yenilerek elendı. Bugün yapılacak çeyrek fınal maçlarında sa- at 12.00'de başlayacak öğle seansında. 57 kılo- da Ramazan Phaliani. Alman Guste Falk. 63 5 kıloda NurhanSüleymanoğlu. Polonyalı Yatsek Belski. "5 kıloda Fırat Karagöllü. Fransız Jean Paul Vlendi ıle karşılaşacak Saat 18.00'de baş- layacak akşam seansında ıse 51 kıloda Agasi Agagüloğlu, Ukraynalı \ladimir Siderenko ve 67 kıloda Bülent Llusoy. Belarus Cumhuriye- tı'nden \adim Mezga ıle karşı karşıya gelecek Ümit milliler i Kamerun ; önünde < • Spor Senisi - .^f Uluslararası L-21 ', Turnuvası Atatürk ; . Kupası'na bugün Mersın •« Tevfik Gür Stadı'nda oynanacak maçlarladevan\ edılecek. Omit * mıllilerimız. saat I^.OO'de ılk maçlannda Belçika'yı > 2-1 yenen Kamerun'la karşı karşıya gelecek. * Günün diğer maçında saat • 15.00'teBelçika'ylaFas mücadele edecekler. 2. lig kuraları çekildi I Spor Servisi - 2. Lıg \'ükselme Grubu K.uralan .' Ankara'da çekıldı. Cumartesı günu Eskışehir'de oynanacak ılk maçlarda saat 17.00'de Denızlıspor'la ' Dıyarbakırspor, 20.00'de de Istanbul B.Ş. Belediyesi. Ankara B.Ş. Belediyesi ıle karşılaşacak. Pazar gününün programı ıse şöyle: 17.00: Kartalspor- Erzincanspor, 20.00. Sakaryaspor - Marmarıs Karşılaşmalar TRT'den naklen yayımlanacak. Transferlere maliye denetimi B Spor Senisi- Maliye ' Bakanı ZekeriyeTemızel. • futbolcu transfer ücretlennın astronomik rakamlara , ulaştığını. bunlann stopaj vergısınin dışında beyanname vererek vergılendınlmesı gerektığinı bıldırerek " Gerçek ' transfer ucretlennin belirlenmesi için maliye • elınden gekn gayreti göstermektedır" dedi. Real Madrid en büyük • AMSTERDAM (Cumhuriyet) - Real ' Madrid, Av rupa Şampiyonlar Ligı • şampiyonu. Real Vladnd • Amsterdam'da oynanan Şampiyonlar Ligı finalinde- Juventus'u 68 dakikada. Yugoslav Mijatovıç'in attığı tekgolleyendi ve bu , sonuçla 32 yıl aradan^ş^ıır^ ikincı kez kupayı müzesıne' taşıdı. r ? TV'de spor TRT3 19.00 Avrupa Boks Şampiyonası. 21.00 Fransa 98'edööru CINE5"l8.30 Clkerspor - Fenerbahçe Kanal D 17.00 Türkıye - Kamerun l.KOŞU:F:Se!impaşa(4). P: Ocean Wind (2). PP: ReefsShadovv (3). S:Ni- cole (1). 2.KOŞU.-F Karben(7). P: . Babaızzet(3). PP: Çolak (2). S:Hahtbey(9). 3.KOŞL:F Burano(l).P: Baktır(2), PP:Booty(6). S: Kınes Reef (5). 4.KOŞLTF; Sergıo(l), P: TheSakal(2). PP: Fikret (13). S.Araf(l4). 5. KOŞL: F. Zelış (2). P. Bababekır (4). PP: Gür- cü(3). S: Yakuza|7). 6. KOŞU: F: Baysöz (11). P: Erkanoglu (7). PP. Gülenkız (4), S: Murat- can 1 (18), SS. Saburum (6). 7.KOŞU:FOğuzkaan(5). P: Evren 1(1). PP: Le- venttay ()). S: Muzaffer 1 (6),' Günün İkilisi: 3 Koşu 1 2 Tabela Bahis: 11 7 4. 18 6. ALTILI GANYAN 7 3 2 9 1 1 2 11 2 4 7 13 3 4 14 TENİS / İZZET zîYA Tenis milli takımımızın 1998 Davis-Cup mücadelesi dün Makedonya'da başladı. Iki grup halindeyapılmakta olan maçlar 24 Mayıs'ta sona erecek ve iki takım, bir üst zona yükselecek. A Grubu'nda Türkıye, Malta, Nijerya, San Marino; B Gru- bu'nda Makedonya, Tunus. Lit- vanya, Moldavya yer alı- yor. Gruplarında ılk ikı sıra- da yer alacak dört takım yarıfi- nalde karşılaşacak ve galip ge- lenler mutlu sona ulaşacak- lar. Afrika çukuru deni- len bu en düşük Davis kupa- sı zonuna Güney Kıbrıs yüzün- den politik nedenlerle düştüğü- müzden bu yana bir türlü dü- ze çıkamıyoruz. Son ıki yıldır eleme maçlarını kazanıp, yarıfinalde kaybedip, Yağmupla Gelen Turnuva kıl payı ile hüsrana uğradık. Ma- kedonya'da ne yapacağız? Bü- yük bir olasılıkla yanfinale kalı- nz. Ama orada ne yapanz? Işte bu, diğer gruptan gelecek iki ta- kıma bağlı. Maçlann 'antuka' dediğimiz, toprak kortta oynan- ması, sert zemine alışık tenisçi- lerımiz için dezavantaj. Musta- fa Azkara ve Efe Üstündağ'ın stilleri bu tür kortlara uygun de- ğil. Temenni edelim ki, Bursa kampındaki toprak kort çalış- ması yeteri kadar yararlı olsun. • Berke Bozkurt adına dü- zenlenen VTB turnuvasında, gökyüzünün gözyaşlan bir tür- lü dinmedi. Sevgili başkanın bi- rinci ölüm yıldönümü turnuvası boyunca, yağmur sanki gözya- şı olup aktı durdu. Yağmur, programı alt üst edince, birkaç turnuva da birbi- rine girdi. Veteran tenisçiler Is- tanbul trafiğinde hangı maça yetişeceklerini şaşırdılar. Bu arada VTB'nin yeni yönetimi ve yenı başkanı da önemli bir sınav vermiş oldular. "Tenisten fazla anlamaz, de- neyimsiz" denilen bayan baş- kan Prof. Dr. Sedelhan Oğuz, tenisten fazla anlamasa bile in- sandan nasıl anladığını ve nasıl çetin ceviz bir yönetici olduğu- nu gösterdi. Belki de tumuvalar tarihimizde ılk defa tenisçilerle diyaloğunu zararlı gördüğü başhakeme "Tamam kardeşim, buraya kadar, teşekkurler, sana güle güle.." dedi. Başhâkimliğı üstlenerek kazasız belasız tur- nuvayı sona ulaştırdı. Bu arada Cengiz Eren'in üyelerle kurdu- ğu hoşgörülü, yumuşak ılişkı de işlerin yürümesınde çok etkılı oluyor. VTB'li tenisçi hanımlar, bayan başkanlanna sahip çıkıp, daha fazla yardımcı olurlarsa bu, yönetimin başarısını arttınr. Bizim düşüncemız bu. • Berke Bozkurt turnuvası- nın yapıldığı raket kulüpte bir hayli gelışme ızledık. Kendisi de ıddialı bir tenisçi olan Aslan kar- deşimız, kulübün çehresini gü- zelleştirmek için kolları sıvayıp kesenin ağzını açmış. Bır de şu ışıklan düzeltse ve ışıklı kort sa- hasını arttırsa... Cünün îcinden • Futbol Federasyonu Başkanı Haluk L lusoy. "Sınırsızya- bancıya ızın vermemız olanaksızdı. Bu yuzden 4 yabancıva ızın verdik" dedi. Ulusoy, mıllı takımda başanlı olunması ıçın sınırsızyabancıyı kabui etmeienmn mumkün olmadığı- nı, artık kuluplenn altyapıdan futbolcu yetıştireceklennı söy- ledi. Ulusoy, naklen yayın sorununun da çozüleceğine ınan- cının tam olduğunu belırtti. • İstanbulsporprensipteanlaştığı Fransa'nınNantes takımındaoynayan Jean Michel Ferri'yi istanbul'age- tirdi. Menajer Adnan Sezgin. Ferri ıle yapacakları gö- riişmede büyük olasılıkla anlaşacaklannı söyiedi B Trabzonspor. iç transferde görüştüğü Ogün. Tolunay, Or- han ve Fatih le dün de anlaşma sağlayamadı. Bordo-Mavilı- ler. Okan'la ise biryıllığına yenıden anlaştı. B Erkekler Birinci Basketbol Ligı'ne yükselme play-out maçında Emlakbank Ortaköy. Makospor'u 9 (-63 yenerek bı- nncı lıge çıkmayı garantiledi • Türkiye Genç Erkeklex Basketbol Bırincılıği müsabaka- lannaBursa'dadevamedıldı Sonuçlarşöyle Tofaş60-Fener- bahçe. 7 6. Karşıvaka 9l-Oyak Renault: 83. Darüşşafaka' 65-Galatasaray: 61. Efes Pılsen 65-Ükerspor 72 • İstanbul at yanşlannda altılı ganyan. 5-2-3-4-6-7 kombı- nesını bılenler 114 mılyon 695 bın 750'şer lıra kazandılar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog