Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 MAYIS 1998 PERŞEMBE 10 EKONOMI Cumhuriyet Altıııi(btnTL) 16.500 16 500 16 400 16.300 16,400 16.150 l • , .t. L _ 13Mayis 1 * 15 18 19 20 O O İ a r (serbest pıyasa satış) 25Z700 252.700 14 15 18 19 20 M a r k {serbest pnyasa satışı 142.400 142.200 142.750. 14&50O 143 500 " ^ 4 3 . 1 0 0 13May« 14 15 18 19 20 Gecelik aj |» InterbsnK •Oflepo 75 rf6 İS J faizlerf%) 79 69 77 aO 69 '2 Mayis 13 14 15 20 Borsada geçen hafta 12May» 13 15 18 BORSA İBtSen* OOlAdnpm/l KktafMft tt •aaiÇNa'fCj M Uıliı 009 Ncnsa ^ D a t t totra i, 3 toa OUMajBatti 016 İttJrt T<*»t»j imknttiMÜ MMnriaMfYaj 61 HnSMit X ı « W ^ Ck * a » Car £4 VaixSıwta (26 -VaîTiGti «hc* 02 5 *-»• BHnttl-fen B M a 01 taMSUZU C32 Aa atrr B) MaiVMit UfciM tt AMB'r'tlM. BknşaUIH 67 tau 038 BsÖaj MHafcfT"* 1 ) {KJBrrt 041 MeEdcKrt KhPÜMI HUtaaMa 044 B5a»T «sti KMM MtaTıcIa. 047Bcssa"cSas.'Va4 OCftn 049 fMıMsvucat OSBcrTaYjjEnd OSlBonan 032 BtnjssıYatam BMtM RUmÇM 055 BıanYaMraMı akmnıtt057 8u3İk BhpMliR 0S9l!o|3a«Tı*j» «ocıra KMKtf mtıfbm 0S6Ç*bHmSra OTOÛferaıEMtt ITiCıınUtta nSÂüEı riBmM I7S DllltaİTMÎ) HDemSCar OT DOTny 31 Oenrad 'Ymf 17! D n M i H K Dta M M 063 De»TsaşD*pı 064 DcÖS 1 Ho*tlnç an*) 967 tczaabas bc 086 -aaotejYıı M EtZBtaTafra) OSOEDçK* B1 EfeYrtJr ^ fge BfîaoHt "53 Ets MEpMH- •»EaeGin 396 EasspânT 1 aEyStMi BESSKMM. X E"*t&octa «IMEMH « E * KfflşBİnİB 135 BTysBraoık 107 Efe^OerrÇA •0f tsa» MEtmiiSfip 1*4 ErataıtL tti FKIFW iu FORNH^P 1 IFfae'nraall 1 i^mtan 115 Fharaear* >n«ı »(••!*•i 7 FTO 0 Sı üda Mad Itlltntlataı tauş ?1 GtaWhaUL 1S tMMTam «Sifaffa* 24Good-fe* ISEantTltrt. 125 ("utaFaMaısı 127 GM|atı •29 Gune»am* 131 imıliaha t2 ItoıttTrtı W»BEIAMBI 135 tesHottng 36 fctsatF^s Thtm (1- hcek *'•'•! tlTSI ^40( 12S catlTS 6.40I sja !30G IOOO 19.20 5.400 1820 14OJ00 tt a %O<K 171 ıa 1 7 3 1 2.6a 1020 4200 »a1 5u sa »OOC m sa IM U l ıaU7İ 44a 32J0C a,a35,508 1J5C tıa aa 4İ0C ıa t» 2300 14İ50 1 » 14750 12J50 155C0 nm %mJ4O. a1»;500 ıa 152.5M İM l * t.» 'SJOOJ ütffi 3 5ı. ı.aCTOOC 1779 7a ıa14000 5900 4600 ıa5.6OS «a'fflO '20 HJ9 O.T0 1500 seoo na19000 5?X0 3 500 365CO B.B 1^İ5O 2°DO0 431 1 M 1İ75I aa ua SB 40 »0 3SM 650 t|79 ıa ıaHM 5 X 455u 1960 119 JJ na nm1479 ıa ın sta 16 50] 1551 JÎ003 m AK» İ7I ıa17K ?a tıa 179 3910ı, 54ÛC ıa v T kBrtas ı B H 3 l a p » P * >4I şT^nUrtaaş 45 iZPTO pr *Çîfc 4E tzocarr uıiMnı SiltaUa 153 Ittfflbt M bL 154IM -J> Kj^fcdt Motta 156 töiTBsaı )&TB S n p 157 MnrtGıda 158 KonSyTHiD 1=0 Konto^ 1E1 Koytaş 162 KrsîSfete tStnHfl 55 jsr'saJ^ 19 faftjfis NBJBB •C talTaaV 168 teB I B M n i M i v H 171 IMNIKM 171 İNttbR Î72 İBafcfaTT* 173 Merteâaa 1 4 MçBj 1 5ttox 176 UBwf 177 «p ilMmnltoOfcİ M hM H1 Mılta 1C fettTAnTl 10 "rt» ?ah ftaaM 34 SerTS Hrirjr^ JC 4 ^ 1^ UMnı S 1 VT/ır r MtoMtf 1 9109T?iGa^nefiü> IVhstntlı 920 OOC 12J0C «.a oooooc »aÎ,S9 1 ? 8^03 Î 3 » mK-T0 aa sa na 36.000 5. 00 4 X 46.OT 3O0OT a*^l ıa3 tı "30 5JI 1J9 IM !1S 7JR ıa443) 7SCC 265330 1 7N) ıa31=0 1 ^ »a ra ıa 2a ' OK gijIC 8.700 İM •m 1 « ıa SEANS) Eı aat na 231 na !!•IM SİOG vsı 250D 19İ53 530 11000 14ÛJXXj e.aj65QC ıa lifl ıa 1731 S5K na4150 H» 1 5CC 25a 2-50C 1S7S tta »29 aoc va ta 4.B 2115 ca32.00C 25a 35 DJİ naM.B 4^X ıa tn İ450 14M J950 4533 2303 4 30 2129 •a a2SX ıaÎİX 1^3300 ıa ıa129 129 4*50 GOOG ıa ıa6*aooo I I B ıaİJJ 3 ıaI B 4J0O ^330 4350 1B 3,400 aa500 1 000 14 750 1129 6500 U0O0 5JO0 11 a !»000 56iO0 ' 50^ sıa ra12300 29O00 13X00 4.a7 JJ( tıa 40 300 1MB ıa sa39500 3*000 600 1179 İ B 1.H 22B 5sO3 1175 DX tta s.* 14.79 S.B I B sıa ıa 325OC 1575 ıaıa ıa7B IIB «.m38SJ0 301 ıaj B*^TX 12a 3 2479 2a 2.1X a.130 1200 2131 4_200 54300 2ta aa sat * 7 » 11509 3'3uO 4J50 4050 45'CO 30C C0 1'"00 1 000 121 •600 1 » s»1B5 28300 ıa2.H İM İM 4,200 3 2S5JJ30 10300 ıw3,100 1O250 S.B 1131 1B5 ta ^500 sm6.00 5B ^MK 1175 ıa* y iso oc 3 10 ıa5C^ 1131 11X0 U5K wa 1 ooc «a ıtı 1 ^ tl29 12 i Ux5ı «aita Eı pkak r 5. 11 a İ63. 2J9 ıa sa66a 9 X 15X 31X 13*5C s 40C 1175C 142 İ X «B 3 acc !B 2a 11a 4*1 000 46tr 2721 S.B ıa nm nm ia <« unta •a sa3E50C 1i-5X %m mm *&x &JH İJN 253 14750 1J75 14 750 12.750 'Tû 2ia GB •50 a 7a 5300 152.303 ıa m ıa tn İ3J53 rooo ıa xc sa63CXC 1131 ıa ıa sa143M 6.13 1 4JO0 ta 12» 65 1 ^30 15500 11 a «m u ooc 5.SJ0 tlfü 9000 56.000 3CTK 3951 ıa'329 30.030 5X 4,a 7B a vmC5X tssa ıaİM 4 000 39000 6*5 1131 l « İ M 2S79 ( E£G 4600 3,860 ıa 5CC 1231 nm ısa ıa «.19 sıa - 3 C 0 1775 •C.0OO ta *:oo ıa %m7M tıa 40 SK 56CO ıa0 92" CC UOO «a0 2sa ıa l 3 8.400 t400 2)51 56 \ff rm719 M 1131 3i.7>l atSOl 5100 4İO0 «300 3KD00 İ İ . 16.50 ıa5.800 t 500 ta 29 3X ıa ta ım İM 4300 0 211000 OCC ıa3,30 H5O) sa na ta UM 3 500 6400u 8*00 sa ıa ıa3J00 32300 «a ıa»A «79 13000 3J0C tsıa 2ta 2 0 M A Y B 1 9 9 8 ?300 na«0 un ı a aa6.300 EJSC »3» 3JM "İ50 C 3CC 11250 4CJ0C ca3C3O0 ıa İ B 2a 17a 1500 2İ00 250 4200 sa*so sa2*DX ıa 12a nm1S5C ıa 4a 119 rm ra 32OOC »a35 OOC 11a ssıa Vt9 ta 2300 «ac 1360 14 TC 12300 15 000 tıa aa3 « ın"500 ıaS500 150OCC ıa ıaI.H t275 3ÜG0 asooo t » : * 5 C U9 na ıa ıa sa14JK 1900 W 1 rs 3300 tm 650 '000 >4J5O »a-.600 3İ50 3400 na13X0 5JM -s» 38 500 nal'OB 2=000 ıa 7a 6K 17a 40300 t s 2 a ıa sa40X0 T50C 1650 1ta ıa aa 5600 4450 3«u 105 *00 tta aa ts.a 0 9 S7.B »UOO 1Ü5 31000 ıa 26000 ıa ıa ıa 7a tıa ıa39000 333C ıaL 25CC 12a s va ım w9^00 21 a 4JCC 540CC sa aa aa 11a 2300 355CC '850 4 00 «3» 3OC0CC 130 15250 ıa9700 120 s.a masoo ta ıa7a I B 4J50 0 285,1» 0.500 ıa3,100 020 14.» na ıa ıa30300 33X0 5,700 SM t'SCO 122S ıa3'50 31303 «a119 1\500 11a 1^ 75û t<5O0 nm Islem m 57 00 2tB 4aoı uea 4SJI 1J62JM 364 2İ4 «(41465 6C44000 3JSÛ2S3 '94JM B7JB 290,1 X 1.MB i &4U0O mm 'JTM 1J7B iMa H7000 5İ5O6J45 2.731 SK 1486.000 7JHJM 2*1J700 ia,a092.486 u na13119 17MI 25J0O s aUMJI ımm sm mm45tJ0C ntea»EüXC 365J0C 71ta 2Uİ JXC tjsıa sma 4O000 61 J00 36000 61ÎJ100 20B30O0 »a<KB SJ6İ3ÛJ C5JR s ra İO1.M 4 1 * 4 OOO rtrao ımm 1ÎT5.M ıntB 14*5J0C 105IOC t B.B 20CC ıaa sıa 2ta 60 » 1 » ııtıa »a uoco 1U900 1SJ24A * *"1 J30D ımm1-52.300 4.015 DX 10SJ 3.333 4.M2.B 956.300 2it37*58 6J49.JC0 oaa«cco 34i aoo 1 * 3 0 0 452t3O) wa5 3X > 98* 300 33UO0 7ina n*iıa İ35 309 15JSIB 30360 712 Ul IJ71M 24BM 2 3 4 44404100 2.0696*0 1M.M uaa «aM.B Z606 r1 0û s 35.300 i«mo ımm•or. rvm ıaaSJ4M aaa i4(i a ia.ii 564000 2ts.a 6 05 4 «J3B 1,^9003 sıaI177B «ma CM ıcıaÎJMM ^ 1 1J5800C 1771B 2905ı 49.1*6 0X 171!t.M 4AB S37M 31 r 000 1511 m 116.000 *ina39650CC I B s a 1 12tB Tia ıx.a tıoa320.000 15CLO0Ü OT0O0 126S.O0O 3561000 4JJ03 51166,000 14SM00 ssca îCı0X İJÛCC 771B iıaa261000 ıjsaS14.4HM ma 152.000 0 322İ0C 5İC2.30C aaıa Jİ62.30C tj363âC UEM SJBM İ I I I4AM 166000 S700C 30ax ll«,K 46e OCC I K B 4.171 B 64 a: 8339000 57S9I Hwa 2BB ua i TJCC 1T713S İ1M tiırt Rıaiı 2"561 IIB ÎJ83 1277 •6.4B 334 6462 E4 635k. 2«5 9404 5293 1)490 14 3 " CB 3642" I B ıra171 17(74 30885 ^609 10i* 1 42" E nsı2JE3 sa2619C \m12a S.722 87! İ B 4JB 4,tS tt» (IX 31575 &(n33,125 242 «a 45a 5*1 u»2453 4J33 1950 4er "00 n»İ1TO £1 ai"^4 'ia •İ6S 3L3E 1411 ıa4313 231 U36C 86142 ıaJ9R ıa 1U71 ıa3 us us4169 5369 4£96 1171 55 ır« £43 T ? 15 as tı» 34S :5o4 11.131 9000 ' 86 38300 U l 102 29 K 32*5 4JM ıa«2 un40216 isiffl I K S.I9 39J9! 363 649 HJS ıa ıa2SW 3550 44"9 'J60 I M 2U7 147S Uft 4M 57171 6BOB0 I M 32 40 1 » 25325 ıa4İ» MS7 *M 1U22 ».76 39456 3,426 l » 0 » -4 ltE34 t!J72 0 İSM ia < 36 S.18 S293 İ3TI 4İ26 55200 21a R 1 E.H2 11144 ki27 Sİ26 «O5 4 2 45*8 r n !'£60 14H 2* im ıa-«663 uniitt 73M I M 4o42 2fe2 * 060 IB 0 1 306 S4.SU UJti İ B tsı 30 *« S3*54 8700 Î4B 1 » IM 32K 3 9CC * « IIB S tıs 2996 24E S A S.7S BORSA (2. SEANS) HhstStlt* nUaıÇaaaiı 002 AamÇrvicB Q(t3 AflHKalBrdı 004 AdnOnsfcC 005 AffGnOoms MMkU BHTMi a a * m gan Ol0At»l*n< 011 ıtojıa 012 AAılpfltDüDiTa tam> I U M Ş E M M Itî İIRİHM| IH MflWTM| ]ig mmafcbwA.P I1I aaaaaMM CIMIICB B •aHainil 024 AraûA.SQati 025 >|WOBTıcsTa BtJMI 028 M m BIMa B1 aBBBİBU a «ia» 034 j^BYaknı 335 AtotoYaiÛ't Q36AnpYitûn 037 «49B ttMı(M 040 e m i*l BaUSatttyal H M ı l M I MfiOfTıtt W İBIrk.lB KJ k B f l talfta) M l n j49 dMtysshcai 350ftrwYa36t etl»aa BknuıUn BHtMıC64BunÇnu* 33 Buot^a)nflı "5c &nerarqYslOı* E7 PjpR Cââ BayaUSoya S toasar lauü BUB D6 Ç 8 S B M S V K ÇlttlhM HJ BDtbftlaaV H EaV 36? ûn*üelx M O Î M H V 069 Conmecri |> Sc C I M W H [ M H 171 Ç B D U I S H - 07? CflöJ T fcİ Ci Oıpıtat IR0M*aVİpM 076OndCn 07? Onultan} y?g OmNatnc m ^ B j k ÛB1 ORsCbte' HtaaNto NS H6ff 386 DvrCfM W EcadvİK MEmtaniı* MEtstoMa HEiı» «EtaMn M EpE^tı afpvfip OTEjıFMSTt, BEBMIl tiMtşn r EntEa» C2 B n v A ı ^ ^ İ M 1CE«|BİnSa 135 ErâyasBnd» Iff fprfüffwıÇrS lOBEsb» 1Ü9 EapSoorfrvr Q 6 w . v * n 0 f Î1Î talİBBBjH Î13 RaBlfMOİt 4 RmûiM 1 5 F«nsBW Ysn IHfîaBiTfjpa Î17 fgjlhtfcaiaat 2QGffita| 171 ÖMİaattt. 22 (ŞfltajY^m T3 Gatof Ç««afe 25 G n t ^ O * 26 GUftFirta* 1 i7 Gmqauyu •Q| 9BRİRİI Ul nV*4GL9Mdl t a f e k ı b l M f f 8 HhaBrrars ISftta.Ff.1 137tftv 138 TJşBaicasA IM T S İHtas |l| 4 TlşBaKasCNVffi sa ooc 94O0 2Î75 3£000 saIM IB ıa1000 925u 5,JX «aMIB HB ıa ıaİ65C ıat7a tta ıa «a4J0C 26J0C na sa2İ0CC \m na sm ıa9300 4700 4150 ÎL22* 4730Û 32.000 &2I 35.10 12ZC Iia aa ıa 3İ30 ta 2a «a'950 14 750 na 15a aa60JSG J4K 6 na*20C 630C «a6İÛC ıa ıa22" ISM «a txc n.a4950 Gta tıa 80K rs •_K 14.000 sa4600 1375 sa31SX I B 17B 14a II79 '60C 1ia sa tıa 9000 S7B 3İ3ÎC 36.300 ıaİHl nm ıa TM 1M 300 «500 tsa ıaSM 4CXC raİ50 250 300 100 2sa sa4«o J50 tfll *71 1179 2ta 15.000 IM 4150 S7B '65O00 fi5 33.000 ım na6joc ıa ıa400 tıa ISOC RB ıa ıa-2.3B000O mm1250D 2250 1. tş 3aK3s KJIXJ 31XCJ3OO 143 Mİkrf'dM ii tş rasrr 3 T M $ 14£ tzTrDw»iyöt '*6txan 4.7 Kjfjffrr V M ı 46 tarsaı 149 K» TSHBHBBBI 151 U G * 3* KepeBem*. 1U İMaatMSai 5s KeMckMobKa x KrasarûnaSam 57 fertmûa 19 briy SOKcnte SI Kcfc S3 •CmTostn 5I KuBnı Pcrseıep 53 JeKaaie 86 U s n m ıifyMAJS mm 171 lltlfMİB 171 tkBİM •y UerssUnuat ^ Uetotjra 74 Ueias * 7 7 1 ^ l 713 Mamvc Uartı Otal ?g UoT^Çınsitr '1 tULNu 32 UusaaYrtzfi 16 UvZftiıMJlı ^ N8tq 1H afflbHİI W MHli*] IIMIm lltaMd 19 Otafeı 9' GsmGafinfci X Ot*arORt>BKs A tfi ttm i}( OzFf^^Fcknr^ 35Parsan 1CMM 97 A M P ' O I G SE PengüerCkta « M a sa2600 2 25 1200 8200 24000 4200 sıa sa9 0 OOC na1003 i300 f 35500 505] 4 00 ta xcac 323 1250 8300 9*00 233 54X aa1X0 ta İ M 6J0C 435C *J00 265000 nmIB 3.10C 1İ25C 3430C 12.50C 90C U9 U l 83 OOC ıaS.M 1JB ıa 315CC aa150 3,500 na1t750 2.50C caSJal Eı •t» sa 0750 92» 225 343» tıa ıaIM ıa230 11750 5JK «a wm ra ıa ıa'650 ia ?M ı a 159 11a 4.2a 24JS0 I i a sa 25300 130 ua 21a I B S40C 450" 410C 0 •UOO 31 JOC sa3*500 11250 IIM MM ıa ta ıa ua aoUİX ua &a21a eCLOK 325C 80C «a «JOC aa«JOC ıa ıa 14.79 tm eao n,a4300 aa naİ00 1.600 6J0O sa13750 sa4450 12S S» 30JOO İ B vm ua %a6.400 naLM aa1S30C S7B 29İ0C rxc aa 12300 nm13000 ıa7M 15300 363CC ma ıa sa39500 uısoc 10*5" 3751 JOÛC 2ta ıa430C J35. ta 7M tta iia m sa S7M 162.S0C 60C 31300 37> aa66oc IB ıa200 17 a *^x t a sa ıa0 B B 2000 2000 0 sa2300 1075 3.000 w a*s 4.35C aa sa670000 na**50 I25C 34000 3000 3950 na29033C 3X0 4*50 3.300 9,oX 1300 5300 15* nm ıa7M S.500 4,200 0 2551700 «a ıa3,060 11,000 I2J100 1350 ıa ıasocc ıa SJI ta ıa3 1 X 0 31D00 B M ı100 '1000 tta 12300 130C «2JM sa Eı f*a» nm 1 aoo 1400 t2~5 36JJ00 saI M ıa ıa3000 '52S 530C Iia uıa naI7B 7M 3S0C 2B tıa na IB tıa 4J0C 25300 «atıa 26.000 İ75 11a na1 8 ısx 4700 4.150 J 4730C 32300 S.» 3530C 12300 ııa a ı U9 İZX ıaÜ75 14JH 950 1500C tUB »a nm6Z000 i350 310 I i a 'JOO ıtoo «IM İ«X İ B 4.B E8 caE.4C0 KB UOO aaHM E.ODO 700 6400 IM 4.000 ia 4AK trs ia 31300 178 17a «a11a 6*03 HM ia HB ÎOOC B.B 32İ300 S K t a 1000 ta 13300 ıa7« ie 1Î30C 40 300 ts.a ıaIM 4C.0CC t a 67^ 250 İ90C 100 SM S.* 44aG 3J00 ta ?a tıa ta 1250 ıa4JJ] «a67 M 650 33J00 1İ25 naıTC 4a t M « a,a4J5C aa ia ıa aaİ.5CC 2300 0 sa£.600 2150 ua) UOO 24500 4.200 9a ra69CI0 ta 112M 11000 35300 3^50 4100 4tM 3CEX0 -3Û3 5jûO 5JO3 iaoo 1250 3300 1300 ı a6.400 2a İM 4J50 0 265İK1 na ıa1150 10300 3*300 13)700 JOC ıa sa I M SM 11a •M İ M 1150 32J3O0 «a3.200 13 50 1ta 11000 V.2S, 1T.M riM »MAYB1998 ta 1^*5. 3J0C 2J* 6 3550C sa ıa ıa IM 300C 925C S20C tıa 142a StM VM I M •700 ım ııa sa tta 4230 2410 naSjB 21x0 1350 tta sa ıa3330 4:50 4100 0 47500 31500 sa34500 12250 11M aa 4a MM I B 2İ7S ua152* 14300 11» tıa nmî.t«X 3350 90C tıa * OC 1400 ısa6joo ıa ıa2250 tia ıa6303 ua495! M M tıa :XC 60C 63K İ B 11*50 İ M İSÜ ' « İ B 3 ta mna na tıa 14Jpj iB ua uoc «a31X0 36 SOC ıa£.750 ta 1'i50 439 *a1J2S 1'500 «J3O0 »a ıa ta 4U00 t a İ55C 11JB 3İBC jJ5C sa sa4400 :J50 ıa *a tıa ıa15OOC 1a 4J0O sıa65900 1600 31000 600 aa6*00 439 1ta 300 IIM 4100 na S.M IM 0 aa'2.5M 'Î250 J sa260C 2125 111 1200 f4000 4250 sıa77B 65u 5X ta 18000 2500 İOOC 5O5C 4Û5L « M 300 OOC 1O25L 1525L 5J0C 360C 1 OOC 540C 17* t a sac !M 7M 660C 435C 1. 260 0 1 1 1 M IM 11 1025C 3450C 125X 9CC ıa sa' XC ta saIIM ta İ M I X 3 50C İ3Û 3000 11a 2*50 13X I7IM 21M Ison aa 323JK suso; 169OD0C 32İ00C •esM ı m 7UI1M 1H.711M 3S100C 9^Ö53X 3İÖ5 117ta PIB ımaH,474,H 11111a 132 000 saa rsssbi ma aniM taa53 000 SJ3470O0 mm m»•24ica 4,191010 i«,« ıaa ta 53SflK 1J48.00C 43O6J01 C isoaooo S21000 LSUB 36 OCC z i l JJOC ır*a ÜM 1774.C 4 - 4 8 : s«aİ A B SjBB 2327JOC 757510 lülM 2JH.B 1M2B JO0 330JOO 3 5.49C um332* 300 3241XC mmMJO0 B4Sa îijna 3532000 1 « B 2tB 2322 OK SCB 95cO0C 1«17B StB 4Ü00C S22S.6« 3C4054 2&a 2.148.00C mm•269JOC 22İ73İ68 mm1J72JJ0C 7«B 1221B aaaSMB 14fo(DC ijRa aaa aına 17.P1B :E36t00C ISB'000 ıma1216,00c nıtia UIOCC 3-ltlM S23SM 4J77M 5737000 2 -.000 inta iî«a ISIB ıSÎOOO utta-33» 3A9.0X »JOC 99* X0 B B ıaat. -96CJ94 01333 IJEM Sİ7B BJH.1» ıaa H.tS7B 542IX naa»1XC *)1300 9213X 26J92XC B1B 5s4X0 i7«a •ma422000 MSB 329X0 t712M ıjta 19ta vm9(166150 21B52J» 0 tma 1 56t000 M321JK 175İ000 1617000 1163&250 1196&000 742US ItlM 26£.14j r«7M 5.33SC4 65^000 2*96J300 435Sİ700 LS59İO1 laua S5000 26.9000 311000 2J41000 i*3SJ0û '62J0O 442X00 3B5EİÛC 21ta 5'3500C S5IJ77M B.B 7U1J0C 65600C 12a a 74111a 7 5 W 6.726J65 975J00G O.183Ü0C *8800C 4UB.B m a "5 X 1I7B «.61M ınıa a*aa tma1655,000 37O6J3OÜ tfiia 1134 000 1369OOO ttaa5000 2.4SCO] 11U.K 1J2IB %at a,m 105*4 İ296 2İ4 35JB6 SJR İJ41 ıa 1275 295 1l"f 5İ9 ta aı.ıtı HJSS X * U27 '72 2it7 17« U 9 ım1U1! 424 245 3 11711 S * 2TJ83 13» ttJB a»ijn 94ü 45P 4143 0 4s ra 32.36 SJÜ 34S54 2.J73 «.1C SHJ21 IJİ 5061 tn U l ua911 14*40 ttJR 1521 na60692 '294 S04 11» 1» !4T I52J45 1299 1.75) IJ7I "S tsaı eJ65 as? 43(4 (7SH2 «a353 1B5 5300 SM 11909 SÜ4 4.487 350 İS27 30. T I.O 17J51 S * H7S 64 :ıwİ M U * 14*50 (Iİ77 30350 37946 I M 11691 nm13İ45 1425 I35S ıa7» 31311 IS1J7S I B sjn 31996 17772 633 069 3,8? 3C39 SJ22 SSM 138 3854 ttit 7« tıa nsr4986 US 4 C 9 B 164*32 1616 32134 1586 2İ4TU 6646 ıse HM 268 112U »*E ıra s*L» [ 172 J22 i363 2214 0 2UU iJî4 «.115 6JS 1210 21967 4164 satr*ao 8İ21 7S2 2495 14 638 3.326 400! «J55 302.11' '1251 3.133 8.14 9535 1 34 3.414 356 S371 8250 233 7342 6.589 4.311 0 258İ19 «M IJC 1396 10368 34338 12.'13 1374 mîiısı S29BC IJS7 İSH nm1i7t 1175 1037 31444 a ı'136 1^419 HJtt iTSS nao tttV »m Yatınmcınm maliyet düşürme işleminin sona ermesiyle borsa yükseldi Beklenen h.areket geldiEkonomi Servisı - Bınncı seansta >atay seyır ızle>en İstanbul Menkul K.ıymet\er Borsası ıkıncı seansta yukse- lışegeçtı Malısektorhısse- lennden başlavan hareketın kamulara sıçraması ve ora- dan da genele y ay 1lması bor- sanın yukselışınde önemlı etken oldu Bıle^ık endeks gunu 124 puan yukselışle 4094 puandan tamamladı Para pıyasasında ise yaban- cı yatınmcılann bonodan çı- kıp dövıze yonelmesı faız oranlan uzennde baski > ara- tıyor Merkez Bankası dun 15 günlük depo ıhalesı açtı İstanbul Menkul Kıymet- ler Borsası dun ılk seansı 24 puanlık artışla 3994 puan- dan tamamlarken ıktncı se- ansta ozellıkle Yapı Kredı Bankası'na gelen alımlarla hızlıbıryukselışegeçtı Bı- rıncı seansta ışlem hacmı 30 6 tnlyon lıra olarak ger- çekleşırken ıkıncı seansta vabancılann da alım vapma- lanyİa 52 4 tnlyon 1ıraya yük- seldı Hısse senetlen pazartesı gunune gore ortalama \uz de2 52değerkazanırken ış- Dünya borsaları yükselişte ABD Merkez Bankası'nın (FED) faız oranlannı vukseltmeyeceğım açıklaması ve Endonezva da çıkan ayaklanmalann Endonezya Devlet Başkanı Suharto'nun, erken seçıme gıdılecef ını ve kendibinm de aday olmayacağını açıklama»ıyla bırmık- tardurulması yurtdışı borsalann nefes al- masına neden oldu Suharto'nun açıklaması, ülkede olayla- nn patlak vermesınden bu yana bır turlü belını doğrultamayan Asyaborsalannı ve bu ülkelenn para bınmlennı bır mıktar canlandırdı Tum pıyasalarda merakla beklenen FED'ın öncekı gün yapılan toplantısın- dan faız oranmın yükselmeyeceğı açıkla- masının çıkması dolann deger kaybetme- sıne neden oldu Yurtdıiji pıyasalarda dolann mark kar- şısuıdakı değen dun 1 7775duzeyıneka- dargenledı Uzmanlar dolardakı dûşûşun geçıa olduğunu belırtırken dolann kısa sı> rede tekrar yukselışe geçebüecegını dıle getınyor Dolar mark karşısında değer kaybetmesıne karşm yen karşısındakı güç- lü konumunu sürdürdüğü görûnüyor lem hacmı > uzde 71 22 ora- nında arttı Yabanc 1 yatınm- cıların pıyasadan çıkması- nın hacmın duşmesındekı en onemlı etken olduğunu belır- ten uzmanlar ıkıncı seansta da yükselı^te onemlı payla- n olduğunu kaydettıler Lz- manlar vabancıyatınmcıla- nn ellenndekı hısselen En- donezv a dakı hukumet kar- şıtı gostenlerın artmasıyla bırlıkte çıkarmaya başladık- larını bu nedenle ışlem hac mının 100 trılyon lırahk du- zevının ^0 60trılvon lıradu zeyıne genledığını belırttı Dun Endonezya da gösten- lenn şıddetının azalması > a- bancılann tekrar alım vapma- lannın nedenı olarak göste- nlıvor İşlem hacmi yetersiz Işlem hacmının yetennce vukselmedığını sovleyenbır borsacı 4200 duzevıne ka- dar yukselebılecek pıyasa- nın 80 trılvon lıralık ışlem hacmıyle bu duzeyı aşması- nın ımkansız olduğunu dıle getırdı MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şılını 1 Yunan Drahmısı 1 Belçıka Frangı 1 Danırnarka Kronu 1 Yeriı Israıl Şekelı 1 Fransız Frangı 1 Fın Markkası 1 Urdun Dınan 1 Hollanda Flonnı 1 Ingılız Sterlını 1 Surtve Urası 1 1 1 1 1 1 rtanda Lırası spanyol Pezetası tomen Leyı sveç Kronu svıc^e Frangı ran Rıyalı 100 haryan Uretı 1 Japon Yenı 1 Bulgar Levası 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Avrupa Para Bınmı 1 Luksemburg Frangı 1 Norveç Kronu 1 Portekız Eskudosu 1 S Arabıstan Rıyalı OOVİZ AUŞ 253170 141 650 157 050 20144 6 855 37188 42 202 46121 125 500 410 300 356 520 1661 32 372 169 800 14 276 1864 174 140 820 210 277 990 6 855 33 646 1 377 67 706 SATIŞ 254 390 142 330 158 080 20 223 6 898 37 37 1 42 444 46 823 126,270 412 440 358 310 1675 32 709 170 890 14 433 1876 174 930 831010 280 460 6 898 33 873 1389 67 828 21 MAYIS 1998 EFEKTlF AUŞ 252 870 141 480 155 840 20 094 795 6 838 37 050 65 232 42 096 45 950 302 510 125190 409 810 2 710 352,^0 1 '-^o 32 252 169 380 45 14 205 1852 58 173 060 799 870 6 769 33 522 1360 66 860 SATIŞ 255 030 142 610 159 660 20 274 816 6915 37 513 68 578 42 550 47 001 341 130 126 590 412 470 4 065 361890 1681 30 32 833 171 320 67 14 524 1888 87 176 030 851 950 6,984 34 0C2 1406 68 676 ÇAPRAZ KURLARI 1 1 7873 16093 12 579 36 880 6 8072 5 9935 5 4330 2 0146 15187 7 7774 14886 1762 50 135 62 14542 36 880 7 5102 18315 3 7505 1 KuveytD 1 Stertın 11rtanda L 1ECU 1SDR 1SDR \BD Dolan Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya Şılını Belçıka Frangı Danımarka Kronu Fransız Frangı Fın Marttası Hollanda Flonnı ijpanyol Pezetası Isveç Kroıra Isviçre Frangı Itotyan Uretı Japon Yenı Kanada Dolan Luksemburg Frangı Norveç Kronu Portekız Eskudosu S Arabıstan Rıyalı 3 2667 ABD Dolan 16213 ABD Dolan 1 4085 ABD Dolan 1 1025 ABO Dolan 1 3380 ABD Dolan 340 370 BORSA (1. ItolSrtt* sitefc İBMaMTm a PvSt* Stelk ataVnafla Mftnto n n•" RatüarejKf <i ? R%Sıo*ria ftftfcBıtEılttv ffittaellBBB] ?ia SASA 3 TftMteCal S I M H M mSmmm ZS «••fİBBBİ 2 Jtt Y3FF 0* TyiTşHmf 29 TınTifflg 2X TeKsttn Vti T m ssrıttauı 234 TKArfmBarıas 235 T « ç 23 T<^ Oto Tcast VB TMtFaira » T » 244 TJCB ^45 'naelöo* 2<*£ Ttfittle Tcksi ^ 9 1 t:4â T|/C3S - w a d A t M Itttt 2SC UMKûi^HSvaı sı y M T n M v 253 UsASffSrA 254 LiUIUnSmp »KMMtı S ı'Vrçto S3 TOM 2S rştlniBiBta 266 YjıKredfalO' S 1 y « Kreö 1i (X ty ^6'LTsa İKtti ıa 21a 7B tSJS na 34. JSOC !•U l İ M roc ua340C %s nm 13000 ıa2a ıa tıa naısa tıa 300C 11a oc na2t.11 'M 175JM .25L 3&3(X 171 ıa ıa 675 ıaejoo 1800 2.500 âx I B 30C M M 16250 ııa ım 125C 41 500 ).H ı5X İ M &a ua 16500 20C sıa 11a İ B S90 94 913 150C SEANS) Eı ıa 2İM 'a tsa na 330C 650C ua iia ta BOC i6oc 11a JJSL Ma ıa sa 2*5C 540C ıtı ;a 14 a tsa ıta 3KC tıa 925 ııa 26 ta 7B 1*5000 ÛOO 38 5 1 ıa4.M ıa 853 IM 1550 245C ta aa 11.* ıa 4 j i c 1.B 3230 saSM ıa na }>% B.B ıta 900 İ * I Ei Itoaı ıa sa ıa ııa 21a 3«C b*3C aa tea OİCC 1*00 tıa ıta 7B ?ta J*5k. snl ıa ıa 14a HM ttM tta !XC o30C tı» L1M J45UC 180 XC 1KC *33OC SM ıa I M 19CC I M !XC •K 2650 187< Î15İ İ7IM ua ıa 4XC ıa sa 14» ıa ııa »750 120 ta sa saH «10 »600 20IUYB1998 "*^ ıa sa ıa sa na J35C 630C ısa sa «a 300 3650 na na î a 21a 1ı 50 5500 !S25 •(M 11 a «a 11 a "CC tıa 100c ııa ÎCOC ıa 33 300 FtttJ m 38500 I N ıa ıa 6*5 ıa69CT .-IX i3O0 SCr ra .* ma'6 OCC 11B ıa 1 25 4 500 ıa sa aa ıa11a ISsCl 20a sıa sa sa SK 90C 550C • M aa 2 IIM sita sıa 56C*OC 4 23XC »m791112 111ta .821:0c 8 7 lX0 saa^991 XC 77 a a 523IM S.KM 2Xt Jİ30C 1(71 Ul H4M 7M »a İ74M ı ı a "IC 19SM 4395^t aa 4oaa 293,000 2T0OO -2*3C3J0 >5fOOC 743 a aa 1WM 3Î1EC0C NM Q5uS46 xrm 4 45300 IH76.M s 6,000 43a •36 TC ııtıa ca '*» XC *^40OO 1HJC 1SMM 19T1N 4MM S1t4 3>I0 63c-» tJMJS IMM 665CJX 9exo 1U30 ıtor Tıjat 175J 2İ*H I K 15JSS na^4* ^ 3 8 £ RK ftfi ftV S55 3655 12B 3 4 1 K.S11 7a a.»"314 5502 ıjn 2 514 ıa ııa 1 1 E ısa 11a ıxr 1 1 « î3 i. n 11127 26492 7M J323C 1*6806 D6 39332 4JC \M sa f 2JH B92C 1*90 249S jir I » 4 ' H.I7! «3E 11721 ım ^3c 4 3? 17H '3. SM 11JK 312! 1351 55771 sasS346 391 902 BORSA lcstSeneûî r^ -çtnn^ı* TJTTT 33 PurB Tt FT3LT mm2* ^rTjnalCr Î14 StflTlPloM 215 IMMHBB] mSMhntta OTMpı Ti SASA Z t ) SJBBSŞ SI TâtapfİşvCaı öıatJi 24 SaVCfüaBİı ZZt tflybaain W TK Tibnı 0n m'tlmtm 7AY9%Mtm\ !M TtttıaBt •" Tesar 232 TMIttnTıAv y. T KAnrrE Baiı^ aTMMUho 237 TAş 0ta Hcnl m'mmhiı J3 T cr» acsmy mımtm i. Transrjt rttorc ^V TSKB 2*3 Tıtf» OSTTT Dciur 244 M a 245 TurtacTdBtt M TİBBTh Tttai ^ W 24 Tucraş & JbAS ^ jfâTjrl* < u ı iw ^ Js*Sear* 54 ti7S»*ııî»an S5WRnnalDr SfiVttıı &o ı,'--jjof v-jrr' )£ if-fcngKa^t J& Tarttat ZOTBV SS Tp Int fartan (2- kagaı <ı l O C C ıaİ.SH 9.750 jJK a50 3.K 62.TX um »350 «a ıa «a7a 21a saİ M 1525 ıa 1430ü «a; 3X tıa İ M «a sa ım325C SM •xc na11a aa4B "00 ıa£ T 3 ecc ıa»500 ıa1 0 0 0 *nfi*""K e~oo 1'300 E^ÛJ ; i5C 41M 1*1 ııa TO 3C3OO İSO 1500 aSIM sa>M M arîa ıa SEANS) Eı -yşı» 2UÛL ıa15.00C 9250 ı35C 6.40C 14*50 50 OOC «ıa aoc 3600 uaıa Ha 7a 21a U300 sa IM 2450 ıa 13*50 11a '25t 11M İ M 11a UM 1S7S 8.503 SM 900 so; 1fl» na t a 1*9 443 ta 823 8600 ıa247^ 1775 35500 7a S I 1323ü 6T3 jOÛC «a3S5I ııa 3 » 30i 300C 9XC 1175 SİB ÜM İ M M S3C IM Er iduek "80 26 LOL ıa500 3*0. 6a -ta: 63M0 «a8000 3*00 ııa ıa17a ıa 21a i 50 ıa ıa2521 IM 425L nm* 5! tıa İ M ııa sa IB 325C 27B B1X JXC « B 1179 «M SM 465C na9CC 28S • 9CC 1.B 25CC 1E5 1 SOC 7ar2XC 6XC '3*5C atcc İ5CC CM I H na1 335CC ' 50 3JCC "5-r ıa ta aaI M B K ıa bıaaq H 23JB ıaX25O 13500 250 £500 1475C 62.UC mm m '650 11B ıa ra ıa 21a ti.750 sa ta i4 T ^ ıa 14,000 na 12 a İ M 11 a İ M 2JH 16.T0 27B :.3OO 3İJÜ0 11M 11*9 « M SM 4300 na 1350 -300 mt.4*^ 1125 rox ' M 660.000 loJOC b5O0 6300 1 JJ5c CB İ B »M 530C 3SJ0C 3.1O0 İ425C 1830C 122S »m nm SM a•9C ıa Z0NUYB19S8 !«! I M Tı XC 34 *• taa <210X e ooc 0K35C Ü10I 399.KC 1i. s 2J2" iıstsi t.D4 5X 162 OCC 1SBJ47 İ7457M iaaM sjtıaSII22.M i 46CC mm ımm0 -483 OOC naTOOC 15J.B KXC 11HM MJB 1.11.M I22B 1H47I 6 OCC 25I7IB 6510CC 2 .OCC » M B«2» 13M IM naa'44510 7K4S 1'93 I C 394200 *970CC ızaa 631000 t S B -84 9.M 2iaa8410 f 6300 ^338.300 39 300 1SM.M 9 İ S JM 2'aa 3d3X 4mno rıooo 604.450 ılOOO ıaa s»a usıa 52.(6 « SJS2M 0 300 2I7B «inrt. Tı»aı 6632 il İ. IM 15290 19304 336* 6i 14$3 6İ *35 1MJ7I 306 3624 12 50 1*17 «,10 I B 21M 12 45 Sfi IJt 2484 IJİ 13JJC 1I.1C 154 6 11912 ıa•1417 ta İ M 6T 5.453 9£ ^.4*5 i7ia n.te tn SK 4^*6 İ B 360 iSOI vr> ım ım 1rB 3662° 7 * 5E9318 '5630 14S3 6 59 tıa 1.11! 1120 3.666 32.*B 1399 1214 822 1 * SLE S.M İ B Bt 93! B O L G E S E L P A Z A R 1 . S E A N S ZOMATB1988 •rUa-Çatn 1 M TtM K n>>>Bttpt 15751 13 SI OOSOıa 68GC 9 9CC 3):H*MH5 OOC t'OOC «n# !71 171 V I ş ı M R a U L «79 11M 14.79 U 7 9 •IM 86OC 0 t ıD30 1700C M M 12M 11» rm 7in İSM UJB I A 336! 3 OCC !77 1 1300 IMM İ M 11375 GÖZALTI PAZARI MMATB1998 720! 7000 302 Dc^usan 16aQC £.000 0ü3EmsrtPaamzÇa> 36C 0 tt 0 MSOBt IB ta 100 70CC x 6 1 X S 163D0 6000 1S0OC ECCC 0 0 0 0 0 0 ^ 0 229 1M IMM 2. SEANS 20MAYB1998 S. HsarÇnrt: ObHatıSçra XI c «10 ita IM HM 98C 11500 ,BOC S2.IC 3433 1191 15» ISM IIM ISffi ıa ın ıa tıaa ır Ma S7B İ7B »M HB K25C 6 X 0 15250 ' X 0 1555C 96C 390 983 :48i») i- io.'x na t xn njoo 10si» REPOPtYASASI E^ -ywı 09 5 tnlycn n% m IVaf L itenanklazlen 0 X 9 5 0 GL luMSopasojRepo X68B2 Gunkjk (Sıop^lı RepD V J I GiJilukRepo %69£0 3^ Gunlı* Beoc V 1 OC ALT1N Curahrye! Beşa 24ayaraftr 2'3VÎ*» 52O0OOS 1630000C cim 219X0 1M0CC00 98OCCO0 '+65000 U30000 Merkez Bankası nın uç aylık vadelerde depo ıhale- len açacağını açıklamasınm ardından faız oranlarında yukselışbaşladı Merkez, bu ajıklaması uzenne açtığı 15 gunlük depo ıhalesınde en >uksek >uzde 75 İe pa» ka- bul ettı Boylece pıyasadan yuzde 75'ın üzennde faızle para almayacağı sınyalını \erdı 77 4 tnlvon lıralık tek- lıfgelen ıhalede Merkez 53 7 tnKon lırasını karşılayarak gune 111 tnlyon lıra artıda başlayan para pıyasalann- dan S3 7 tnlyon lıralık para çekmışoldu Oğledensonra muhtasar beyanname ve akar- \akıt vergısı ödemesı nede- nıvle para çıkması sıkışıklı- ğıarttırdı Sıkışıklık gecelik \e bono faızlennde yukselı şın artmasına neden oldu Bono faizi yüzde 95 1999 \adeh bono ve tah- vıllerde ışlemlenn yoğunlaş- tığı görülen pıyasada faız oranlannın yuzde 94-95 dü zevınde olduğu goruluyor Vabancı yatınmcılann bo- no ve hısse senedmden çıka- rak dovıze yonelmesı uzun suredır dolar mark pantesı- ne gore hareket eden dovıj pıyasasında alım yonunde hareket \aratıyor Merkez Bankası'nın pazartesı yapti- ğı gıbı dun de pıyasaya dö- \ ız satarak talebı azaltmaya çalıştığı gozlendı SERBEST DÖVİZ 20 MAYIS 1998 CİNSİ AUŞ SATIŞ Mna-Uatı Svı?!F-arvj f fars;'rarg HcfcndaFcrr ratSlî* Üctfrp Atusbı^Şin 110 J « 254000 143100 ns» 45550 1M00 im 67200 2C250 4500 254300 143500 7250C C300 irjiıc İİ500C 68000 20400 146ÛC EKONOMİYE BAKIŞ TANER BERKSOY Doviz Denizinin Sırrı Son yıllarda ekonomi adeta bır dovız denızınde yuzuyor Merkez Bankası rezervının 25 mılyar dola- ra ulaşması, banka sıstemınde de 10 mılyar dolar cıvarında rezerv oluşması son aylarda dovız bollu- ğunu lyıce çarpıcı boyutlara getırdı Bır zamanlar sık sık dovızı tuketıp krız duvarına çarpan Turkıye ekonomısı, bugunku goruntusuyle dovız kıtlığı ne- denıyle nefesı tıkanan bır ekonomi olmanın çok otesınde duruyor Turkıye ekonomısı ıhtıyacından fazla dovız ure- ten, dolayısıyla rezerv bırıktırebılen bır yapıtanmaya sahıp değıl Tersıne, dış dunyayla mal ve hızmet alışvennde sureklı açık veren kronık açık ulkesıyız Kendı uretım gucumuzden kaynaklanan ıhracat ka- zancımız, ıthaîatımız ıçın gereken dovız harcamala- rına yetmıyor Yapıdan ureyen bu dengesızlık su- reklı dovız yetersızlığı çekmemızı gerektınyor Yapısal dengesızlıgımızı çozmuş kronık dovız ye- tersızlığını aşmiş değılız Hâlâ her yıl kullıyetlı mık- tarda dış açık uretıyor ekonomi Odeme bılançosu- nun can ışlemlenndekı açıklar, kronık dengesızlıgı- mızın suregeldığını gosterıyor Oysa bız dovız denı- zınde yuzuyoruz Işın sım, uretım gucumuzden kaynaklanan dovız hareketlennın dışındakı dovız ışlemlennde yatıyor Kendı uretım gucumuzun elverdığı dovız hareketle- n, sureklı dengesızlık yaratsa da sermaye hareket- lennde oluşan dovız fazlası, temeldekı krtlıga rağ- men, goruntudekı dovız bolluğunu korukluyor Kı- sacası, dovız denızınde yuzmemızın sırrı dış dun- yadan temel ıhtıyacımızın otesınde borçlanıyor ol- mamızda yatıyor • • • Dışandan borçlanıyor olmamız son doneme oz gu, yenı bır şey değıl Kronık açık ulkesı olmamız kronık borçlanıcı olmamızı da berabennde getınyor Ekonomınm temeldekı dış dengesızlığı yanı can ış- lem açığı bu boyutta bır borçlanma ıhtıyacı doğu- ruyor Ithalat fazlasından kaynaklanan dovız açığını başka turlu odeme olanağımız yok Oldum olası dı- şandan bu boyutta zaten borçlanıyoruz Temeldekı dengesızlığı çozmeden kronık borçlanıcı kımlığın- den sıynlmamız mumkun değıl işın yenı zamanlara ozgu yanı ekonomıye bu te- mel dengesızhğın fınansmanının gerektırdığı boyu- tun otesınde sermaye gmşının gerçekleşmesı, yanı dışandan ıhtıyacımızın otesınde borçlanıyor olma- mız Boyle şey olur mu ıhtıyaç yokken borçlanmanın bır manası var mı demeyın Oluyor ışte ilk bakışta manasız ve gereksız gıbı gorunen ıhtıyaç otesı borçlanma Turkıye ekonomısının son yıllardakı onemlı ozellıklennden bırısı halıne gelmış durumda Bır yandan açık verırken bır yandan da hızla dovız rezervı bırıktırıyor olmamız, boyle bır borçlanma mekanızmasının ışledığını gosterıyor Borçlanmamı- zın ıhtıyacımız kadar olan kısmını oduyor yanı dış açığımızı fınanse edıyoruz gerıye kalan ıhtıyaç faz- lası borçlanmayı da rezervterımıze katıyoruz • • • Turkıye ekonomısındekı bu yenı oluşum butu- nuyle bızım ıcadımız degıl. Dovız denızımızın koke- nı dunya ekonomısındekf donuşumde fmansal lı- beralleşme ve kureselleşmede yatıyor • Fmansal lıberalleşme ve kureselleşmenın dunya • ekonomısınde yarattığı en onemlı etkı uluslararası sermaye hareketlerını mal hareketlerınden kopartıp salt fmansal gostergelere gore hareket eden bır sermaye akışına yol açmış olması Boylece dış dengesızlıklerın fınansmanı geregının çok otesıne geçen bır para hareketı dunya ekonomısıne hedıye edılmış oldu Fınansal lıberalleşme, uiuslararası borçlanma ka- nMiannı resmı kaynakların tekelınden koparıp pıya- salara devrettı Kureselleşme ıse uluslararası pıya- saları tek bır akım devresı halınde eklemleyerek ozel para hareketlenne hız ve hacım kazandırdı Boylece, ulusal para otorıtelerının, kambıyo kont- rollerı yoluyla ekorvımının borçlanmasını ve dovız hareketlennı denetfrn altında tutup borcu ıhtıyaca gore ayartaması da olanaksız hale geldı Ozel bı- rımlerın de dışandan borçlanabılmesının mumkun hale gelmesı ve kureseileşmenın bunu cazıp ve ya- pılabılır Mması ekonomılenn ıhtıyaç otesınde borç- lanmasını da manasız olmaktan çıkarttı Ağzı olanın konuştuğu bu yenı dunyada kesesı- ne guvenen de borçlanıyor Herkes borçlanınca ekonomi de dovız denızınde yuzmeye başlıyor Do- vız denızının sım da burada yatıyor YATIRIM FONLARI GunkıkDeğ% ATtMFONLAfl 1; Ban« Hısse Fon I5 Bam Istmn Fon Ij Bank.fcjsterFon lntertanlıATlHOe^gın İ!% Ystmm A Tm Mma H K V Î 1 HısaFon Iktısa AFıj.JtJtşiaıF Gsıaıt Afıtt MreıaFaı Estıanlt A rısı Dttısıefl YKY A Tıpı HISM Fon mtrıpıHanraFv VKY A Tıpı Telutıi Sefc. f VKY A Tıpı Ualı Kunır-I F YKYATıDl*taSrt.f mATıpıGıia-kSF VaMHsseFon Dt^aokAIİıuDcjgJıaıFg TaşartaRR A Iıpı D6{işKn Fifians A Tıp> DG{ISKII F n CU Sısorta A Tıcı OefsacK Zraa!»T>Df£i5irîofi Ka»F«n3 DnlaUıantMsaSew7T EmlaUıaiTlı Dcttslıefl F ûnmfnmm EücFoft 2 bfeınna AT pı Dejişken F OttnırVat AfoııDeSışkn T3BATp_ DelısienFM AtbaRtıA ınh Ovtsten Fw Tefcstl«Tıp MseTor A a ATp KanraFcfl A1>AT« HısseSfnçü F Hx&an4ı ATp. Deg şlur f KocbanA Kanna Fm tobankttsİFım §olu4 ATıpı Detsken Fan ItatahUTtpılUmaF TFJDejskenA ÎIBKannA TEB ra DeSSteıA fer İHTiATnKjımFon AltenabtF 1 ttjAIıoıOfijlHifmo Ejaafeas fl Tc Deişltffl EtejresATpıDtgıslleıF Gfed V Mîp uiTjTîr GedhATıp HsseSoıed KajM a M Tîp D^ıkeo F Topr ak A TfH Dçfrsıgı Tnftn Fcn-1 »ıroFon 1 feikATnı HtsseFon Ana A *IIH DGiKİKfl Fonu E«£ ı Fon-1 v af nn FİB DeSışteı Foıuı TacrterATptfenııafon Ckmanl McmFsıı HakSınKtabtlFon E"^ 1 Tİp. Ranna Fon Eiriat »r«K»maFır FJ3SgOftaAtetıstoFofi AUK/timlUımaT r AI8 Ya ınfrı DfitaliEf A E NtiEilstG^n imtas ât-UZGl F Defiırtank» Tıp Detı;ten B TtlH FONLAR l'Bank üııtfjı SBJI* Wiş«nFo» 1; Banh Yabancı MJl Fnmı sBantTahnlıtEtnıFoıı H5-1S 205843 28405 30271 18686 15315 2 182» 1357194 88555S 28884 14680 1630 16«34 11409 13850 640740ı 171K4S mm238660/ 294954 2616104 1224091 13876 498815 70169 35388 195302 185961 80444i 456754 30 4 1 ' 71419 İ33413 630972 32568 852994 226641 33564 1083C 708901 12346 311114 6104! 2ÛJ4C 13' t 12589S i 54258 55521 30704 7G324 5288° 'iŞSÎ 0 1143° "156^ 48605 28975 '0479 '1İJ2 30039 32633 24796 40 87 '1801 21649 21325 20770 1381ı 12119 21367 15511 19283 11422 4'77622 724494 '95516 1496838 1% 140 -089 0 65 0 76 0 74 İ37 1) 030 12' 329 3 38 145 196 3 ol 282 025 42 218 '16 030 231 105 -a 70 lt>7 198 077 111 232 183 ll\ 240 230 03? 130 '90 176 317 111 \n150 4170 -037 102 -077 124 ] ul 155 191 151 İS) 3 07 009 122 149 208 2 30 145 146 16i 2 «4 2.» 117 103 136 C77 -093 -070 127 185 £29 309 101 -077 -006 -031 027 025 038 037 20 MAYIS toitrtaotBIıp.(Ws«w McrtoAk 8 Tnı üut F0İ1 H-saiBTjıfeiıştaıF Garantı B Tıpı Tihinl Fon GarantBTıuLiMtFor GarantıB Tıpı K»ma Fon Garanb MJl EMBkM Foa EsbükB TIBH Dcffiken tstan» B Tıpıfarma For îreİflfHûSriSîFon YKB B Ttu Tmflİftono Fon TKB 8 Tp< Yab M Kıpn F TKTBTıpıUBlhH YKT 8 îp T ı M - t o n Fonıı VatıfTaMve8mFaıo VaWDeJi5»BlFın Vakıf YaEancı Menııui F«w VaWbMFor »aMBrıpıKaraıaFtm Oışlnflk B Tipı Dİetışkt» F YasaftaBk B Tıpı Degisfcefi YaşartanHıMFon Fmans B T191 Tahvıl-Bona FıansB Tıpı Mısteı Fon FiansBTıpLılııtFmı ZıraatBTp Dejısnen F-w Zıraat B Tıo« Lılırt Fon ZıratFro-4 HaltFın 1 HalkFn-2 PBIUİ B TBI I M Tt» ^ « â B r n D ^ e n F o B EıwtaUaiık Dtttjtff Fw EımaUmküSiTâi SurMiOeJışterFw Suncf Uut Foıı Somcr Tatmni Bano F«tu EjeFm-1 bfemaBTifi DetşkmF DemrFw2 Ocınif Yat B Tpı Dcfislun lanşForl TansF»" TurHnnk TaliMİ w Bono Fo Etıfm Ahtank BTiiH un^lfli F Aksaflk B tipıTalM-Bonı TdaMBTıpıLMFaı Tetstıl B Ttp DCIGIIM Fgn AtaBTıpTaltvilBoraF « ı g t S i B I»hn 1 -Booa Ncciank 0 Tıp Detışkeıı F DodankTatmlBmFtn «SüBrıpıDetı-Jenfon «•tetıt BMÖH"5F Iteiitbafîk Taivtl Bono Fcnu MtBiıabf F2 AfenoBFÎ Scleı & TQI OcAstefl Fon O^ttanh B Tipı Dctatefi EtzacAıası i *ıın Otlişfcer FJşpıcs s Tp D62 pîcn F ST8OdMİei Frnn. Gcdıl oljpı Taltvıl-Bono F EtamlB Degsücn Fon KapılalBTıjıtMıskffF K Vabnn B Tıc Deism TomkBTıo Orl'şken lsAI»BTwT3bancıMn WıB Tnı Dejskoı Fonu YabnnFBOeiıSkHiFan lafirtdBTıpıfct'JlCTF BiriHtdK 8 \Wi OttlSfclER F "OTanlıTalwl-8onoFxu EGSB Tıpı l a M B a r a Fon ABN Aırro D e t ı ^ n F M TAJeratınmOetstenBF »fcHsnc Bani S Tipı 0e«ı^ı Yortbanlı B Tipı Detıshen T DenotaılıBfpıDefrçker 1848' 2316665 2634804 5489014 970085 1194309 I5657 7 3188492 '000193 4538887 3368603 ;t59fo6 1440090 na280» 8(82462 165803 '054675 737305 I«676 405938* 690454 80688 2343522 545227 »4697 1975803 1938226 1787604 2188233 1153*46 1S391M 1252715 2127032 662983 2167118 9 0938 8738 »634 100813 277448 785339 "904 1331496 4973.76 51661 1175024 45374 481381 231698 283738 224911 351% 731 35«138 44* c l 12/17' 15819 ' 8 6 ' 'JC4 82345 39581 230C1 23169 135569 32383 78289 382 T 9 55369 sı: 9 15 7' 41259 26567 14211 28510 11415 23624 24713 'P53 17s26 18454 14391 15593 13404 11B7 1998 U38 023 0 23 0 57 023 038 043 -0.24 •0.28 0 9' 035 0.28 a 39 0 43 033 G41 033 033 018 034 331 "27 53- 3 34 0 39 038 036 J« 0 3! 642 -044 -0-21 039 OM 046 024 3 2! -08E 32 0 35 03J 133 022 0 1 C3- OK 143 001 [JÎ C43 048 "34 t 1 C31 0*4 C44 04ü C3E C 3^ 03 6 * Si' 0 8 03ı 038 0 07 026 C3 03 0 35 0 46 038 0 31 08 01b 044 022 044 046 036 »16 •0 01 018 013 •003 Oki'ye iflas 1 davası ANKARA (ANKA)- Borsa aracı kurumlanndan Okı Yatınm \e Menkul Değerler'ın ıflası ıstendı Sulejman Levent V ıltnaz adh bır kışı Okı Yatınm \e Menkul Değerler ın ıflası ıstemıyle mahkemeve ba^\iırdu Edınılen bılgıye gore ıflas davasının Beyoğlu l'ıncı Aslı>e Tıcaret Mahkemesı nde goruleceğı bıldınldı Mahkeme başkanlığı Okı Menkul Değerler ın dığer alacaklılannın ıflas talebının reddı ıçın mahkemeve başvuruda bulunabıleceklennı du> urdu Bu arada daha once ıflasına karar venlen \e tasfıve ışlemlen tstanbul I ıncı Iflas Daıresı ncevurutulen Marmara Menkul Değerler'de alacaklılar sıra cetvelının hazır olduğu bıldınldı Iflas Mudurluğu nden >apılan duyuruda sira>a aıt şıkavetlenn tetkık mercııne alacağın esas ve mıktanna ılışkın ıtırazlann ıse ılgılı Tıcaret Mahkemesrne >apılabıleceğı belırtıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog