Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURIYET 20 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA 14 TELEVIZYON GÜNÜN rİLMLERİ Lekeli Melek 11 00 Show TV Duygusal /Ç^\ Bataga duşen taşralı bır kızla onu kurtaran bır Vüy sunger a\ cısının o\ kusunu konu alanfilmın\o- netmenlığını Remzı Jontürk ustlenmış Başrollenn- de Penhan Savaş veTank A.kan yeralı>or( 1978) Tath Düşler 12 00 TRT 3 Bıyografık O ) (SueetDreams)- l950'lı>ıllardaAmenka'nın ^3/ efsane\ ı ^arkıcısi Patsy Clıne'ın hayat hıkâye- Mtıı konu alan filmde. Clıne'ın kuçuk bır kasabadan gıttığı buyuk şehırde zırveye ulaşma çabalan anla- tılıvor Yon Karel Reısz Oyn Jessıca Lange. Ed Har- ris Ann\\edgeworth (198^ ABD 115dk) Giıneşten de Sıcak 13.50 Kanal D Dram /^J\ Buvuk kentte >aşayan çapkın ağa oğlu köyun- v^/deçıkansuanlaşmdziığı ıızennegenç guzelka- rısını da alarak baba toprağına gelır Ağanın kendı toprağında çıkan suvu dağıtmamasına ofkelenen kovluler bır gencın onderlığınde başkaldınp aga oğlununkarisinıkaçınrlar \on > aşar Serıner Oyn Muıde \r Salıh Gunev Cemal Gencer Gelin Çiçeği 1615 Show TV Dram ©Bır ka^aba dılberının e\ lendıgı gece zıtaf oda- sına vanlışlıkla vabancı bır konuğun gırmesıy- le gclışen olavlann o\kusu Yonetmenlığını Nejat Sa\dam ın ustlendığı filmde Turkan Şora> başrolu kartaiTıbet le pavlaşıvorl I9"M) Bir \ ıldız-. 20 00 HBB Duygusal /fs ( \ Star is Born) - Holl\ u ood da buv uk başa- vi/ neldeedengençbıraktrıst osıralardaunluolan bıraktorlee\lenır Fakat kadının gıttıkçe >ıldızının parlamasi kocasinın ıse gıderek gozden duşmesı bazıproblemlerenedenolacaktır Fıİm Oscar'aaday olan ılk renklı filmlerder bırı olarak dıkkat çekıyor \on W ıllıanı VVellman O>n Janet Gav nor. Fred- rıc \1arch Adolphe Menjoîı (19V ABD 11! dk) \gnes \ 20.40 CTV Dram ©( Vgnes) - Ozgur ruhlu bır kadın olan Agnes. kı- zı ıle bırlıkte kasaba şerıfinın e\ınde hızmetçı olarak çalışmaktadır Şenfin tacızıne uğravan \g- nes şenfin kansı taratından kocasinı baştan çıkar- makla vuçlanır Yonetmen Egıll Edvardsson Ovun- uıiar \lana Ellıngson Baltasar Kormakur Silahlara Veda 20 50 Kanal 6 Duygusal /f7\ (A Fareuell to Arms)- Hemmgvvav ın 1 Dun- va Savaşı MiaMndageçen avnı adlı romanından uyarlanan filmde, Amerıkalı bır ambulans şofbru teğmentn Italya'da askerlıgı sırasında vaşadığı bu- vuk aşkanlatılıvor Yon CharlesVıdor Ovunı.ular Rock Hudson, Jennıfer Jone* (1957 4BD' 152 dk) E\deki Tehlike 21 00 Kanal E Gerılım ©(The Babvsitter's Seduction) - Filmde boş zamanlarında çocuk bakıulığı vapan l*> vaşın- da guzel bır genç kız olan Mıehelle \\ ınston'un. Bertrand aılesının çocuklanna bakma\a başlama- Myla değışen yaşamı anlatılıvor Yon Davıd Bur- lon Morrıs Oyn Stephen Collıns Kerı Rusvell 21 00 / Pnma / Dort Nıkâh Ayrıntı yanda Ninja.- 2115 Show TV Macera ©(Teenage VIutant Ninja Turtles 3) - ^dlanni Rone^ans re^samlanndan alan ınsan kılığında- kı dort kaplumbağa ıle ga^etecı dostları Aprıl O'Ne- ıll'ın vjşadığı venı maceralaranlatıhvor Yon Stu- artGıllard Ovn Elıas Koteas, Paıge Turco. Stuart W ılson. Sab Shımono (199^ \BD "96 dk) 21 20 / C'NIE 5 / Roseanna Ayrıntı yanda 22 45 / TRT 2 / Vatan ve Ayrıntı yanda Etki \ltında 00 40 Kanal D Gerılım ©(Bad Influence) - \ onetmenlığını Curti 1 - Han- son'un ustlendığı. başrollennı Rob Lovve. Ja- nıes Spader v e Lısa Zane ın pav laştığı filmde. genç bır profe^or olan Mıchael ın karşısına gunun bınn- de jc\tan guluşlu bır adanı t,ıkar \\e\ adlı bu ya- banu başlangıçta do^tça vaklaştığı Mıchael'ın ıçın- dekı kotuluguortayaçikanr (1990 \BD 99 dk) keskin Nişancı 00 45 Shovv TV Macera ©(Quıgle> Down l nder)- Amenka'dan Avust- ral ,a'va zengın bır çırtlık sahıbının yanına ça- lışıruva gıden Matthevv Çuıgley volda aynı çıftlı- ğe gıden bır kadmla tanışınca sevalıatlerıne bırlıkte devamederler Yon Sımon V\ mcer Ovn TomSei- leck Laura San Gıacomo (1990 ABD. 119 dk) Gökdeiende Panik 00.45 atv Macera ©(Sk> scraper) - C esur bır helıkopter pılotu olan Carrıe'nın bır gun kendını çok buvuk bır be- lanm ortasmda bulmasi\la gelışen olaylar anlatılı- \or Yonetmen Raymond Vİartıno Oyn ^nnaNı- cole Smıth. Rıchard Stemmetz, Branco Cıkatıc Gecenin Rengi 01.00 interstar Gerilim /Oı (Color of Mght) - Hastalanndan bınnın ın- ' O ' tıharından kendını sorumlu tutan Dr Cappa, bır sure olsun kafasını dınlemek ıçın kendısı gı- bı psıkologolan arkada^ını zıvarete Los Angeles'a gıder > on Rıchard Ru^h Osuncular BruceVVıl- lıs. Jane Viarch )ahantı izleyin Orta Değmez O C L MHLRÎV ETTE B^JGü^ Som) 19.30 Rota Insan (Cenk Demırkıran) 20.50 Uykudan Once (Meral Babacan) 21.00 Alatur- ka Sevdalar (Aylın Şen- gun) 22.00 Keyıf Mesa- ısı (Kadn Ozen - Genco Yucel/23.30 ArsenGur- zap'la Başucu Kıtapla- rı 24.00 Gecenin Gun- luğu (Nazlıcan) 02.00 Gecenin Yolcusu (Mus- tata Derelı) • Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber', her saat başı da ha- ber bülteni yayına gi- recektir. O7.4 06.00 Turkulerle Mer- haba (Handan Soğut) oaoOSeslıGazetelUmıt Zılelı Mustafa Balbay - KadnOzern 12.05 Bıl- gısayar Dunyası (Hakan Kara) 13.30 SesVerTur- kıye (Umıt Zılelı) 15.05 Radyo Kıtap - Fethı Na- cı nın Eleştırı Gunluğu (Denız Kavukçuoğlu - Fethı Nacı) 16.05 Kısa BırMola(SerkanBarut) 18.30 Vazıyet (Denız •13.30 Ses Ver Türkiye: Aydınlığın ve de- mokrasının sesı, Umrt Zılelı'nın hazırlayıp sun- duğu 'Ses Ver Turkıye' programında yukselı- yor •15.05 Radyo Kıtap - Fethi Nacı'nin Eleştiri Gunluğu: TUYAP ın katkılarıyla hazırlanan prog- ramda 1998 Saıt Faık Hıkâve Ödulu sahıplerı Erdal Oz ve Orhan Duru Fethı Nacı ıle Denız Ka- vukçuoğlu nun konukları •18.30Vazıyet: Denız Som konulanylaherva- zıyetten vazıfe çıkaran bu programla sızlerle oluyor TRT1 \0.05\ 'Öğleden Önce' T\ Servisi - ' Öğleden Once"nın canlı yayın ko- nukları Çocuk Yayınları Derneğı Başkanı Fatih Er- doğan jınekolog Dilek Sa- ğıroğlu \ e sanatçı Esin Af- şar Ekin Olca\to\eGuç- lıi Mete"nın bırhkte sundu- ğu programı Ciılgiin Cıin- dübeyoğlu ıle Vtuge \k- gun hazırlıyor TRT 2 20 00 VUbüm' T\ Servisi-Muzık prog- ramı "Albüm'< e bu hafta Grup Nekropsi konuk olu- yor Yapım \e yonetımını Pıirşen Ergıider"ın ustlen- dığı programda grup. "Çar- şı". "Caztis", "Crying Game", "Gdç"."Atmos- fer"", "Çarklar". " \ o l - lar" adlı ^arkılannı seslen- dınyor Programın sunucu- lugunu Kerem Demircioğ- lu ustlennor Sürgüne gönderten oyun TL'RH\NGLRKAN NamıkKemal ın " \ atan VahutSi- listre" oyunu>la Viagova ya Mirgune gondenlı^ınin o\ ku^u Tatızınwt donc- mının en t,ok ız bırakan \ e halka bu\ uk co^ku veren "V atan V ahut Silistre" o>ununa davanan "\atan \e Namık Kemal". Münir Ha>ri Egeirnın ya- pıtındane^ınlenılmı^ Sami A>anoğlu, Cahide Sonku. Talat Artemerın ım- zasını taşıvan uç \onetmenli tarıhsel bır yığıtlık filmi tzleyıcılerın kahra- manlık duvguiannı kamçılavan terım- lere de ver \enlen vapıt > ıldız dergı- sının 1951 dekı "V ıldız Mukâfatı" >ari5masında en beğenılen yerlı film TRT 2 22 451 Vatan ve Namık Kemal - Yonetmen-Senaryo Sami Ayanoğlu, Cahide Sonku, Talat Artemel / Oyuncular Cahide Sonku, Talat Artemel, Sami Ayanoğlu Cuneyt Gokçer, Muazzez Lutas (Kurtoğlu), Mumtaz Ener, Cahıt Irgat, Sadrı Alışık / 1951, Sonku Fılm yapımı Sonku v e -\vanoglu en beğenılen o>un- cularodullennıaldı Avnıkonu 1969"da Du\gu Sağıroğlu yonetımınde ıkıncı kezı,ekıldı Cune>tArkın,FatmaGı- rik, Vıldırım Onal ovnadı T\ de ılk kez ekrana gelen bu filmden once Er- man Şener konuklanyla soyleşıyor 1871 'de Gedıkpaşa Tt>atrosu"nda "V atan V ahut Silistre" o\ununun al- tıncı gununde halkın coşkusu uzenne tu- tuklanan Namık Kemal yakın arkada- şı Ahmet Mıthat Efendı EbüzzıyaTev- fik Menapırzade ıle Magosa'ya sur- gune gonderılır Yolda Namık Kemal ovunun gerçek \a>amdan alındığını sövleserek bu oykuyu anlatır Ovku- de 1854 Rus-Osmanlı sa\aşında ustun duîinan gucune karşı kuşatma altında- kı Sılütre kalesını savunan kahraman sani-ak bey ı Islam Be> le gonullu asker Zekı>e'nın aşk oykusü de yer alır TRT 2 20 35| 'Akşama Doğru' T\ Ser>isi - Opera sa- natçısı Zeliha Berkso\ un konuk olduğu "Akşama Doğru"vuSeynan Le\ent sunu>or Sanatçınınportre- sının verıleceğı programda "Geçen V ıl Bugun", "ka- muoyu". "Kitap" ko^ele- rı \e eğıtımle ılgıh bır ma- gazın bolumudeyeralıyor Programı Gdlseren Çarka- cı \onetı\or Evlilikkararı aldıran 'güzel' Prima 21 00 TRT 2 21.20 'Yaşamla IçIçe' T\ Senisi - " \ aşamla İç İçe"nın bu ak^amkı konugu ressatn Gıirol Sozen. Mus- tafa Gerçeker'ın sundugu canlı yavının yapımcılığını Neşe Bilginer ustlenıyor NTV 22 30 Aileler birleşiyor T\ Ser\isi-Turk i!»çıle- rımn Mmanya seruvenını anlatan "40 V ıllık Alaman- >a Ruyası" belgeselının uçuncu bolumu "Parçalan- mış Aileler Birleşivor" adı- nıta^iNor Sanayı toplumun- dakı ışçı bılıncının Turk ış- çılenne yansıma bıçımı ve Turklcrın Almanya'da ka- lıcılığını ba^latan Aıle Bır- lesımı donemı anlatılıyor 1967 yılında Almanya'd.ı yaşanan ekonomik krızın Turk ışçilenne nasıl yansı- dıgı ele alınıyor Belgeselı Giılnur Yeşilbaş \e Som- nur \ ardar hazırladı Akdeniz insanının \aşama bakışındaki cğlenceli yanları öne çıkaran anlatım, filmin keyifle izlenmesini sağlıyor. Ölümügedktirmeye çalışmak C I N E 5 2 ! 20 Roseanna - Roseanna s Grave ' Yonetmen Paul VVeıland / Oyuncular Jean Reno, Mercedes Ruehl, Polly VValker, Mark Frankel, Luıgı Dıbertı, Bramılla Gıuseppe ' 1997 ABD-lngıltere ortak yapımı, 94 dakıka MLR4TOZER Bırkaç a\ once sınenıalarda gosterı len"Roseanna"(Roseanna sGra\e) kuçuk amakeuflı bırromantık guldu- rünunozellıklenvlebezenmı^ ıddıasiz bıryapım Tn\ento adlı kuçuk bır ttalvan ko yunde lokanta ı^leten Vlareello. ha\a- tının en kotu donemını va^amakıadır Ruscjnıid olumdo^cğındedırve sonar7usuko\ mezarlığınagomulmek- tır \ıicak bır sorun vardır Vlezarlıkta sadcce uç kı^ıl'k >er kalmıştır ve on- cedcn rezen asv on > apmak eıbı bır ^an-^ sı \oktur Vlartelfo 'rneîârîıfın buvü- rulmefl ıçın van arazmın sahıbı Capest- ro ıle anlaşma\a çalıı>ırdiTia Roseanna"vı ehnden kaptıgı iı,ın ondan netret eden C apctro bun.ı varu^maz Marcello ıçın tekçıkar\ol.ko\dekı ınsanlarınolnıe- lcnnı engellemektır Bı nun ıçındeelm den gelen çaba\ı gONterır olum do^e- ğındekılen zıvaret eder. kan bağı^lar. fiatta trafiğı duzenleyerek olumun ge- lı^ını gecıktırnıeve çaiı^ır Bu arada kendısının yerıne lokantayı ıdare eden baldızı Cecıllıa nın (VValker) sıvndı- lı\le uğraşır Ingılız vonetmen Paul VVeiland'ın ımzasını ta^ryan "Roseanna". ekıbın- dekı Ingılız ^nerıkan. Fransızunsur- laıa karşın tıpık Ital>an sıcaklığını ta- ^ıvanbırvapım Akdenızmsanınınva- ^ama bakışındakı "eglenceli" \anlan one (.ıkaran anlatım. "Roseanna"yı kevıfle ızlemenızı saglavacaktır TRT 2 19.35; 'Yaşam Solmasm* JTRTl 15.05 k Yansıma' Gürültünün etkileri TV Senisi - Çevre sorunlarının ele alındığı "\ aşam Solmasın"m bu bolumunde ınsan sağlıgını çe>ıtlı \onlerden olumsuz etkıleven gurultu konusu ele alınıyor Turkıve Ce\re Vakfi Genel Sekreten Engin Ural'ın sunduğu programda Gazı Unı\ersıtesı Tıp Fakultesı Psıkıvatrı Bolumu oğretım u\esı Erdal Işık ıle gurultunun mh sağlıgı uzerındekı etkileri konusunda yapılan sövle^ı veralıvor \apımdaaynca çevreye ılışkın çeşıtlı gelı^melerın ele alındığı "Dıkkatimizi Çekenler" koşeM ekrana gelıvor Programın \onetmenlığını Nimet l Igü Ersin ustlenıvor Eğitimde başan için IV Servisi - Sevtap Vasa'nın sundufu "Vansıma"da "Eğitimde başan" konusu tartışılı>or Canlı olarak ekrana gelen programa konuk olarak ODTL Rektoru Prof Dr Suha Sevuk. Ozde-Bır Başkanı tbrabim Arıkan \n Kolejı ve Çankaya Unıversıtesı sahıbı Sıtkı \\p 1^ \e Işçı Bulma Kurumu Mesleğe Yoneltme Şube Muduru Betül Timur Hacettepe Unıversitesı Eğıtım Bılımlerı Fakultesı Rehberlık ve Danı^ma Bolumu ogretım uvesi Doç Dr Fidan Korkut TLB^v. Başkanı Prof Dr Süle.vman Çetin Ozoğlu ve Ankara II Mıllı Eğıtım Muduru Behçet Vavuzkatılıvor Dört Nikâh Bir Cenaze - Four VVeddmgs and a Funeral / Yonetmen Mike Nevvell / Oyuncular Hugh Grant, Andıe MacDovvell, Krıstin Scott Thomas, James Fleet, Sımon Callovv, John Hannah, Davıd Bovver, Charlotte Coleman, Corın Redgraves / 1994 Ingıltere yapımı, 117 dakıka TV Servisi - Charles (Grant), tıpkı ust burju- vazı mensubu şehıriı ar- kadaşlan gıbı sık sık du- ğûnlere gıder Gruplan lafını esırgemeyen Fıona (Scott Thomas) ve zen- gın kardeşı Tom (Fleet) Charles'ın sağır kardeşı Davıd (Bovver) ve punk kılıklı ev arkadaşı Scar- lett (Coleman) ıle Gareth (Callow) ve sevgılısı Matthevv'dan (Hannah) oluşur Dığer arkadaşlarının duğunlennden eksık ol- mazlaramakendılen ev- lı değıldır Boyle bır nı- yetlerı de >okmuş gıbı gorunurler Ama Somer- set'tekı bırduğunde Char- les bır yabancı gorur ve çarpılıp kalır Amenkalı Carrıe'dır bu Charles ı gızlıdengızlıveseven Fı- ona onaCarne'denumu- dukesmeMnı soyler O\- sa Came o gecey ı Char- les'la geçınr Ertesı sa- bah da Amenka'ya do- nup onu busbutun şaşır- tır Ikı ay sonra Lond- ra'dakı bırduğunde yenı- den karşılaşırlar Yonetmen Vlike Ne- ınbuzekı vesevım- lıfilmı başta kendı ulke- sı (ngıltere olmak uzere her \erde eleştırmenler- den olumlu ovgu aldı hem de çok ı\ı ış yaptı Amenka da 200 nıılvon dolar hasılatın ustune çı- kan ender vabancı fîlm- lerden bırı oldıı Sabahla- rı çalar saatın zılıvle de- lılergıbı uşanaıı duöun- leredaımageç kalan va- rı evde van volda gıvı- nen Charles rolundekı Hugh Grant ı da ^merı- kan olçulerıne gore bıle bır v ıldız \aptı \1ıke Nevvell hafıza- mızda "Bir V abancıv la Dans" (Dance \Mth a Stranger) ıle veretmıi; bır sınemacı Buseferısekar- şımıza <^ok tarklı bır film- le ıgneleviLi eğlcndırı- cı hızlı tempolu bırtop- lum eleştırısıvle çıkıvor Karakterlennı dennleme- sıne tahlıl ettığı sov lene- mese de bırer karton ka- rakterolmadıkları dake- sın Dort nıkâh ıle bıree- naze çerçevevınde bıze Ingılız toplumundan Min- duğu v ınvetler çok renk- lı \e kevıflı atv 2320 'Haberci' Bisikletle yol almak TV Ser\isi - Coşkun Aral ve ekıbının hazır- ladığı belgesel program "Haberci" bu hafta. bı- sıkletle dunva turunun ıkıncı etabını tamamla- yan Hulva Koç un hıkâ- yesını ekrana getınyoc Yapımda, 1997 yılının Eylul ayında Çevre ve Banş elçısı olarak Tur- kıye den ayrılıp \trı- ka nın en guney ucun- dan.CapeTovvn danyol- culuğunaba^lavan vetam 9 bın kılometre pedal çe- vıren 1 1 Afrıkaulkesin- dengeçıp turunuMısır ın başkentı kahıre de ta- mamlayan Koç un bu su- re ıçınde va^adıgı tehlıke- ınlatılıvor NTV 1135/2105J Belgesel 'Güneş Topraklan' TV Servisi - Latın Ame- nka"nın gızemlı dunyası- nın tanıtıldıâı belgesel va- pım "Guneş Toprakla- n " ılk bolumuvle ekrana gelıyor GazetecıOva \y- man'ın beş ay suren gezı- sı boyunca Lat.n "\inen- ka"nın buyulu dunyasında goze çarpan ayrıntılar ek- rana gelıyor Atalarının ızınde gıden Kızıldenlıler. olanaksızı başaran uvgar- lıklar gızemlı çoller dun- vanın en vuksek golunde kurdukları sazdan adada sazvı erek va^<i\ci;ı kabı- leler Lacadonvaormanın- da medenıv etten v e gozler- den uzak vaşam »avaşımı veren »on Aztekler ve tuz çollerı>lc Latın Amenka tanıtılı>or Cengı/han Ko- cahan ın vonettığı belge- selın ılk bolumunde Ekva- dor ve bu>ulu bır dınsel a> ın olan İntı Ravmı Fes- tıvalı ver alıvor Tv PROGRAMLARI 05 40 Bu Toprağın Sesı (Tekrar) 06.30 Sa- bah Haberlerı (Canlı) 09.00 Çocuk Saatı (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Ogleden Once (Canlı) 11.00 Haberler 11 05 Ogle- den Once (Devam) 12 00 Haber ler 12.10 Dızı La Nena 13.00 Haber 13 13 30 Yaşamın Içınden (Can- lı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içınden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Yansıma 16.00 Haberler ve Bor- sa 16.10 Yansıma (Devam) 17.00 Çocuk Haber 17 05 Çocuk Saatı 18.00 Haberler 18.30 Yorelenmız Tur- kulerımız 19.05 Ataturk llke ve Inkılaplan 19 15 Bı- zım Mahalle 1950 Spor Haberten 20.00 Haberler 21.00 TeleTempo 22.25 Dızı Şırket 23 15 Vesa re 24.00 Gunun Getırdıklen 00.35 Gece Başıarken (0 312 428 22 30) 06.20 MEB Açıkoğretım Lısesı Ders Prog- ramlan 07.40Anadolu Unıversrtesı Açıkog retım Fakultesı Ders Programları 09 00 GAPTVyeGeçış 18.58 GAPTV'den Geçış 19 OOAk- şam Bultenı 19.35 Yaşam Solmasın 20.00 Album 20.35 Akşama Doğru (Canlı) 21.20 Yaşamla Iç Içe (Canlı) 22.00 Gece Bultenı ve tngılızce Haberler 22.30 Tıyatro Festıvalınden 22.45 Yerlı Fılm: Vatan ve Na- mık Kemal 00.25 Dızı Denız Şahınlen (0 212 259 72 75) 09.58 Açıhş 10.00 Telegun 12.00 Yaban- cıRm:TatlıDuşler 13.30 Belgesel Bılım veTeknolojı 14.00 TBMMTV 19.00 Avru- pa Boks Şampıyonası (Canlı) 21.00 Avrupa Boks Şampıyonası (Ozet) 23.00 Bır Kupanın Hıkayesı 08.00 MEB Açıkoğretım Lısesı Ders Prog- ramı 10.00 Anadolu Unıversıtesı Açıkogre- tım Fakultesı Ders Programı 13.00 MEB Açıkoğretım Lısesı Ders Programı 14.50 At Yarışları (Istanbul dan naklen) 17.40 MEB Açıkoğ- retım Lısesı Ders Programı (Tekrar) 19.00 Anadolu Unıversıtesı Açıkoğretım Fakultesı Ders Programı 05.40 Oğrendıkçe 06.30 Sabah Haberlerı (Canlı) 09.00 Çocuk Saatı (Tekrar) 10.00 Ha berfer 10 05 Oğleden Once (Canlı) 11.00 Ha- berler 11.05 Ogleden Once (Devam) 12.00 Haberler 12.05 Dort Mevsım Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içınden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içınden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sı zın Içın (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16 10 Iz- mır den (Canlı) 17.00 Çocuk Haber 17 05 Donme Dolap 18.00 Haberler 18.30 Pop 10 18.55 Akşama Doğru 19.40 Ingılızce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberlerı 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21 00 Te le Jempo (Canlı) 22.30 Avrupa Hattı (Canlı) 23.25 At tılâ llhan la Zaman Içınde Yolculuk 24 00 Gunun Ge tırdıklerı 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Telegun 07 00 Shovv Başlıyor 08.00 Dallas 09 00 Bıtmeyen Aşk 10.15 Tarzan 11.00 Yerlı Fılm- Lekeli Melek 13.00 Vıdget 13.30 Çıko 14.00 Kuçuk Denız Kızı 14.30 Hayalet Avcılan 15 00 Çızgı Fılrr Peter Pan ve Korsaniar 15.30 Yarışma Buyuk Kuçuk Demeden 16 15 Yerlı Fılnr GelınÇıçeğı 18.00 Dızı Cesurve Guzel 19 00 Dızı YalanRuzgan 20.00 Shovv Ha- ber 21 00 Spor Sayfası 21.15 Yabancı Film. Nınja Kaplumbağalar-3 23.00 Sı- cagı Sıcagına 24.00 Haber Hattı 00.30 Ekomagazın 00.45 Yabancı Fılm: Kes- kın Nişancı 02.30 Belgesel Mavı Ses sızUk (0 212 286 35 35) 6 07.00 Bu Sabah 09 00 Ç zgı Fılm 09.30 Muzık Sepetı 10.00 ErkenTeşhıs11.20Çızg Fılm 11 30 Sabah Neşesı ıCanl) 13.00 Haberler 13.15 Bız Bıze 14.45 Ge- celer Mavı Surgun 16.15 Çızgı Fılm 16.35 Dızı UçAşagı Beş Yukan 17.15 Ara Haberler 17.25 Alo Olımpıyat 18.35 Radar 19.00 Ardan Zenturk - Bahar Tunalı ve Bugun 19 40RanaElık le Sı- cak Gunderr 20.20 Arka Pencere 20.30 Spora Bakış - Hava Durumu 20.50 Ya- bancı Fılm. Silahlara Veda 23.30 Eko- nomı Vıtnnı 00.25 Haber 6 00.45 Ya- bancı Fılm: Vıkıngler 02.35 Haber 6 02.55 Son Nokta 04.15 YenıZelanda 15.15 Muzık Sepetı 05.45 Belgesel Newyork (0 212 284 31 50) 04.45 Kultur-Eğıtım 06.55 VabancıFılm InsanlarYa ş a d l k ç a 08_55 Yabancı Fılm Androıd 10.30 Yabancı Fılm Ateş Tuzagı 12.10 Yabancı Fılm Bır Aıle So- njnu 14 05Yabancı Flm El Dıablo 15.55 Yabancı Fılm Aşk Ugruna 17.30Yaban- cı Fılm AnıOlum19.15Qne5Aıanda($ıf- resızl 19.30 Yabancı Fılm Aşk ve Yalan- lar 21.20 Yabancı Fılm Roseanna 23.00 Yabancı Fılm Şuphe ve Ceza 00.45 Ya- bancı Fılm Tutkunun Bedelı 01.40 Kar- deş Playmateler 02.35 Yabancı Fılm Seks Kuşağı (0212 225 55 55) ^fe.. »*?. 07.00 Gune Başlarken g p l I V 09.00 Haber 09.20 Lı- — festyle 09.30 Haber Oze tı 09.35 Ekonomı Gundemdekıler 11.35 Guneş Topraklan 12.00 Gunun Içın- den 14.00 Haber 14 20 Lıfestyle 14.30 Haber Ozetı 14.35 Dunyada Bugun Yurtta Bugun Ekonomı Dunyada Bu- gun 18 10 Gece Gunduz 18.35 Gun- demdekıler 19.00 Haberler 19.15 Eko- nomı 19.30 Sporda Bugun 20.00 Ha- berler 20.45 °DorGundemı 20.50 Eko- nomı 21.06 juneş Topraklan 21.30 DunyaGozuyle Anadolu 22.05 2000 ın Otesı 22.30 Belgesel 40 YıllıkAlaman ya Ruyası 23.05 Gundemdekıler 23.30 Gece Gunduz (Tekrar) 24.00 Haber Bultenı (0 212 213 03 33) 0 7 . 0 0 U y a n m a Z a m a n ı 08.30 Sabah Mıxı 11.00 Mega 11.30 Jess 13.00 Vıdeo 13.30 Mert 14.30 vıdeonei 5.00 Pınar 17.00 Burçın 18.00Apocalyptı- co 18.30 Vıdeos 18.45 Hrt üst 19.45 Haberler 20.00 KelımeAvı 20.30 Vıdeone 21.00 Haberler 21.10 Men-e Men 22.30 Vıde- one 23.00 Cem Cemınay 00.30 Mega 01.30 Gece Yansı 03.30 Turk Halkve Sanat Muzığı 06J0 Vıdeo Mıx (0212 288 75 75) 07.35 Gundem 09.00 Haber Bultenı 09.35 EkoStart 10.10 Para Raporu 10 35 Dün- ya Modası 11.35 Son Duzluk 12.10 Para Rapo- ru 13.00 Haber Bultenı 13.35 SeansArası 14.35 Sektor Sohbetlen 15.35 Pıyasalar 16.10 Para Ra- poru 16.35 Eko Fınısh 17.10KabveMolasi18.10 Dunya üstelen 18.35 He- def Unıversıte 20.00 Ha- ber Bultenı 21.00 Yaban- cı Fılm: Evdekı Tehlike 23.10 Forum 00.30 Haber Bultenı (02122825100) 0 7 0 0 CTV de Sa bah 08 30 Yoga ve Sız 09 00 Gızlı Hayat lar 09.50 Haber 10.00 Çızgı Fılm11.10TehlıkeKoyu 11.35 Tatlılkızler1200 Haber 12.10 Belgesel 13.20 Magazın Dun yası 13.40 Şaka Tımı 14.10 Çızgı Otesı 16 00 Haber 17.10 Sokak Kanunu 18.00 Gunce 19.00 Dzı Ik Kışılık Dunya 19.30Ana Haber 20 25 Uyku- dan Once 20.40 Yabancı Film: Agnes 22 10 Octave 23.10 Ash Astarı 24.00 Gece Bulte- nı 00 30 Yabancı Fılnr Bro- ken Lullaby (0212 282 36 00) m 07.00 Kahvaltı Haberlen O ¥ l f 09.00 Lezzet Pınarım • • * w 09 40 Kara Kanat 10.05 Super Ordekler 10 30 Ayşe Ozgun Talk Shovv 12.00 Şeytanın Gozyaşları 13.00 Gun Ortası 13.30 Kara Kanat 14.00 AdarZve16 30 Gelın Kaynana 17.30 Super Baba 19.00 Top Sende 20.00 atv Ana Haber 20.45 Spor Haberlen 20.55 Hava Durumu 21.00 Boyle mı Olacaktı 22.10 Çıçek Taksı 23.20 Haberci 24.00 Gece Haberlen 00.05 Bır Yudum Insan 00.45 Yabancı Fılm: Gökdeiende Pa- nık 02.40 Muzık 03.40 Uzaklar 04.40 Gonulden Nağmeler05.30 Ayşe Ozgun Talk Shovv (Tekrar) (0 212 655 00 00) 06.00 Huzura Doğru 06 30 Dunden Bugune 09 00 Dızı Manuela 10.00 Yerlı Fılm: Evcılık Oyunu 11.30 Huzu- ra Dogru 12.00 Haber'er 12.15 Hanıme- lı 14.05 Sıyaset Vıtrın 15.05 Çızgı Fılm 16 05 Dızı Sevgılı Isabel 17.00 Haber ler 17 30 Tek mı' Çıft mı? 18.30 Dızı Eltıler 19.00Ana Haber Bultenı 20 00 Dı- zı Erguvan Yılları 21 00 Dedektıf Nash 22.00 Haberler22 20 Attematrf24.00 Ge- ce Bultenı 00.30 Yabancı Fılm: San Antonıo 02.05 Belgesel Kaptan Co usteau 03.05 Dızı Manuela 03.30 Mu- zık 04.30 Dızı Sevgılı Isabel (Tekrar) 05.05 Dızı Komşular (0 212 65225 60) 06.00 Gun Işıgı 07 00 Çalar Saat (Canlı) 09.00 Çızgı Fılm Çızgı Kahramanlar Yarı- şıyor 09.30 Çızgı Fılm Taş Devrı 10.00 Çızgı Fılm Sevımlı Kahramanlar 10.30 Dı zı KuçukMelekler11.30FarklıBırGunıCanlıl 13.00 Haber 13.10 Katılsana Yarışsana 13.50 Yerlı Fılm: Guneşten de Sıcak 15.50 Çızgı Fım Ay Yog 16.20 Çızgı Fılm Casper 17 OOÇızgı Fılm Şırnler 17.30 Dı zı Bızım Ev 18.10 Dızı Çılgın BeJış 19 00 Ana Ha ber Bultenı 19.55 Gunun Yorumu 20.00 Spor Gun- demı 20.10Çarkıfelek 21.20 Dızı Ayn Dunyalar 22 20 Dızı Ateş Dansı 23.20 Gecenin Içınden 23 50 D Luks 00.40 Yabancı Film Etkı Artında 02 00 Turk Hafk Muzığı 02.30 Sıgaranın Zararlar (0 212 215 51 11) _ı_ N 07.00 Gunaydın Turkıye (Canlı) 09.30 Dızı Esmeralda 10.30 Yerlı Fılm. Ben Mılyoner Değılım 12.30 Çızg Fılm Hayalet Avc ları 13.00 Gun Ortası ia30Delı Murat 1600Yer- ll Film: Mıryarder 17.40 Dızı Şehnaz Tango 18 40 Dı- zı Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.4b Dızı Kara Melek 21.40 Juventus - Real Madnd Şampıyonlar Lıgı Fınal Maçı 24 00 Maç Ozet- len 01.00 Yabancı Fılm: Gecenin Rengı 02.30 Mo- tor Sporlan Dunyası 03.40 Muzık Muzık Muzık 04.00 Mızrap 06.20 Zırve Defterı (0 212 448 80 00) 06.30 Aerobık 07.30 Bugun fCanlı) 10 00 Haberler 10.10 PolıtıkaGundemı 11.05 Dort Mevsım (Canlı) 12.00 Haberler 12.05 0x1x2 At Yarışı 13.15 Muzık Kulubu 14.00 2 den 4 e 16.00 Haberler 16 35 Belgesel Hay vanlar Alemı 17.05 Muzık Bahçesı 18 00 Hayatımız Mo- da 18.30Ana Haber Bultenı 19.45 HBB Spor 20.00 Ya- bancı Fılm: Bır Yıldız Doğuyor 22.00 Onda On Haber 22.45 YuksekTansryon (Canlı) 24.00 Haberter01.00 Hul- ya Abla Sızlerle 02.00 2'den A e (0212281 48 00) 07.00 Cumbuş 07 30 Sabah Karn esı 09.00 Yabancı Fılm: Uçan Kaplanlar 11.00 Tur- kulerımız 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Anka- ra Gundemı 13.30 Barış la Muzık 15.00 Yıldo Ile 16.00 Serpıl Barlas la 19.00 Yarışma 19 30 Flash Haber 20.00 Bızım Bakkal 20.30 Yabancı Fılnr UnderSer- veılence 22.00 Medyator 23.00 23 Saat 24 00 Ger çek Kesıt 01.00 Yıldo Ile (0 212 256 82 82) 09.00 TRT 2 den Geçış 09 05 Bu Sabah LMJÖ) (Canlı) 10.05 Susam Sokagı 10.35 Dızı Afacan Kız 11.05 Bugunun Saraylısı 12.00 Spot 12.05 Dort Mevsım Kadın fCanlı) 13.00 Muzık Nostaljı 13.30 Belgesel Avrupa daTurk Izlerı 14.00 Sızın Içın Seçtıklenmız 14.30 Haberler ve Hava Durumu 14.45 Dıcle den Gelen Şıfa (Canlı) 15.45 Sızın içın Seçtıklerımız 17 00 Duşune/ım Konusalım Ya- rışalım 17.45 Sızın Içın Seçtıklerımız 18 00 Gıde Gıde GAP (Canlı) 19.00 TRT 2 ye Geçış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog