Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet,com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriyet R A Cumtvuriyet İSTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAY1Z 75. YIL SAYI: 26523 / 150000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: YUNUS NADl (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA Alpaslan IşıJdı, MehmetMoğultay, Rıdvan Budak ve 8 PM üyesi muhaliflerin listesinde CHP'dekurultay heyecanı CHP Cenel başkanlık yarışı yok CHP'de muhalefet, kurultayda olası bir genel başkanlık yanşının partiyi sarsacağı görüşünde. Hasan Fehmi Güneş, muhalefetin hedefinin "'bu aşamada, genel başkanın tek adam olmasını önleyecek, yetkilerini kullanacak bir PM oluşturmak" olduğunu söyledi. CHP'nin sağa çekilmek istendiğıni savunan Güneş; listelerinde Rıdvan Budak. Prof. Dr. Alpaslan Işıklı ve Mehmet Moğultay'ın yanı sıra az sayıda milletvekilinin yer alacağını söyledi. Adnan Keskin rahat CHP Genel Merkez listesinin ise il başkanlan toplantısında netleşmesi bekleniyor. Genel Sekreter Adnan Keskin'in yerini sağlamlaştırdığı, PM'de konumunu sarsmayacak bir yapılanma ortaya çıkması için caba gösterdiği belirtiliyor. Keskin'in yerine genel sekreter adayı olarak adı geçen Önder Sav'ın aday olmayacağını açıklaması, Sav'ın yerel seçimlerde Ankara Anakent Belediye başkan adayı olabileceği söylentilerine yol açtı. Hükümetin desteğl hızla eriyor' PM'nin raporunda "hükümetin tükendiği, toplumsal desteğinin hızla eridiği" belirtildi. Hükümetin, CHP'nin inandıncıhğından, ilkelerinden ve özünden bir şey alarak devam edemeyeceğinin vurgulandıgı raporda "Bu hükümet demokratik cumhuriyetin son savunma çizgisi değildir" denildi. Raporda terörün önlenemediği, köylerden göçe zorlanan 400 bin yurttaşın mağduriyetine duyarsız kalındığı vurgulandı. • 5. Sayfada Karadayı Rusya'da S-300 pamrlığı• Resmi bir ziyaret içın Moskova'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral lsmail Hakkı Karadayı, Rusya Savunma Bakanı Igor Sergeyev ve Genelkurmay Başkanı Anatoliy Kvaşnin'le yaptığı görüşmelerde, Moskova'nın Kıbns Rum kesimıne S-300 fuzeleri satışından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Rus diplomatlar. ruzelerin Kıbns Rum kesimine satışının iptal edilebileceğıni söylediler. HJUMN AK8AY'«l haberi • / 7. Sayfada Endonezya Suharto'dan içsavaş tehdidi• Televizyon konuşmasmda istifasının sorunlan çözmeyeceğini savunurken ordunun da kendı yanında olduğunu vurgulayan ve erken seçim sözü veren Suharto'nun, halk hareketini bölmeyi hedeflediği öne sürülüyor. • Dün de başkent Cakarta'daki parlamento binasına gelen altı bınden fazla öğrenci, Suharto'nun derhal istifasını istediklerini ve yaklaşık bir milyon kişinin katılmasinın beklendiği büyük halkın gücü yürüyüşü düzenleyeceklerini bıldirdi. Öğrenciler, Suharto istifa edene kadar gösterilerini sürdürecekleri uyansında bulundular. • 9. Sayfada Cook geldi ve gittî Ortakhk Konseyi çıkntazagircti • AB. Türkiye ile ılişkileri ısıtmak için girişimler başlattı. Türkiye-AB Ortakhk Konseyi "nin yapılmasını sağlamak için Türkiye 'ye gelen AB Dönem Başkanı tngiltere'nin Dışişleri Bakanı Cook, Yunanistan dışındaki 14 AB üyesinin mali pıotokolü işletmek kararlılığında olduğunu söyledi. • Yılmaz, Yunanistan'ın vetosunun asılamaması durumunda AB'nin önerilerinin bir önemi kalmayacagını, dolayısnla Ortakhk Konseyi'nin toplanmasının olanakh olmayacağını bldirdi. AB'nin Türkiye'ye yönelik yeni açılımının ardında, Kıbns sorununun çözümünde bazı ödünler koparma amacı oduğu kaydedıldi. I 8. Sayfada BORSA oDün frm Yaprtna* Önceki 3970 MARK ûDün 143.100 Once<ı 142.750 DOLAR ODün 255.10O Önceki 255.1OO ALTIN Dün 2.472.OOO Önceki 2.48O.OOO 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Meşale sönmeyecekYUrtta$lardan büyük İlgİ 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı. Ankara \e tstanbul'da düzenlencn törenlere çok sayıda yurttaş da katıldı. Siyasiler yayımladıklan mesaılarda Cumhunyet'e ve Atatürk ıîkelerine olan bağhhklannı dile getirdiler. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel "Uygarhk meşalesi sönmeyecek'" derkenTBMM Başkanı Hikmet Çetin de gençlerden Kurtufuş Savaşı'nın hangi koşullar altında kazanıldığinı iyi algılamalanm istedi. THK'den proteStOİU gÖSteri Ankara'daki törenlerde Gençlik Marşı'nın söylenmesınin ardmdan gösteri yapan THK paraşütçülerinin, kurban derisi toplama yetkisinin Türk Hava Kurumu'ndan ahnmasını protesto etmek ve matemde olduklannı göstermek amacıyla siyah kurdele ile atlayış yapmalan dikkat çekti. Paraşütçüler daha sonra şeref tribününün önüne gelerek "Gökyüzü çiçeklerimiz solmasın" yazıh pankart açtılar. Paraşütçülerin gösterisi alkışlar ve "Türkiye" sloganlanyla izlendi. • 4. Sayfada ••« • * • 117 Atatürk'ün özdeyişine ambargo• Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri ile Işçi Partili (İP) Öncü Gençlik üyelerinin ayn ayn Samsun'dan başlattıklan "Bağımsızhk Yürüyüşleri" tamamlandı. • Kayaş'ta polis tarafından durdurulan ADD heyetinin başkente girişine "Özgürlük ve bağımsızhk benim karakterimdir" yazıh tek tip önlükleri çıkardıktan sonra izin verildi. I 4. Sayfada Ifllllİftf LJ^Kt ^ ^ ü aDİV iUr ^^^K ^P^f W^^B j>İK 3 l d iSS M^^L flPV ' Ali Sami Yen'deki gösterilerde 4 bin 56 metrekare büvüklüğündeki Türk Bayrağı öğ- renciler tarafından sahaya açıldı. Dünyanın en büyük bayrağı unvanına sahip Türk Bavragı'nınGuinnessrekorlar kitabınagirdiğibeiirtildL(Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) Milli mücadele ve Samsun • Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışı, temsili olarak canlandınldı. Atatürk'ün Samsun'da karaya çıktığı liman alanı içinde düzenlenen törene, Samsun Valisi Metin llyas Aksoy, bazı milletvekiljeri, Büyükşehir Belediye Başkanı Muzaffer Önder, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Çakırt Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muammer Unal, Emniyet Müdürü Refik Yıldmm, sanatçılar, mülki ve askeri erkân, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. • 4. Sayfada C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H 1 Z M E T İ M. Kemal Paşa Samsun da Y U N U S N A D İ Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi'nin "Milli Mücadele" anılarının bir bölümünü daha "Mustafa Kemal Paşa Samsun'da" adlı kitabıyla sunuyoruz. Bu kitapta yer alan anılar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasından (19 Mayıs 1919) Sıvas Kongresi'nin sonuna kadar (11 Eylül 1919) geçen dört aylık bir zaman kesitini içine almaktadır. Bu belgesel anı kitabını ilgiyle okuyacak okurlarımızın, olayları, 1919 yılının mayıs.ayı başlarına kadar götürmeleri gerekmektedir: Mütareke dönemi, İstanbul, resmen değilse bile, fiilen işgal altındadır. İktidarda İngilizlerle işbirliği yapmış bir Hürriyet ve itilaf hükümeti vardır. İttihatçılar, savaş sorumlusu olarak, sadrazamından şeyhülislamına, nazırından genel merkez üyesine, elçisinden gazetecisine kadar, İstanbul'da kimler bulunmuşsa tutuklanmış, Harbiye Nezareti'nin ünlü "Bekirağa Bölüğü"ne konulmuştur. İttihat ve Terakki'nin tanınmış gazetecilerinden Yunus Nadi de tutuklular arasındadır ve Bekirağa Bölüğü'nün "Demokratlar Koğuşu" adını taktıkları yerde kalmaktadır. Yatak komşusu Sofya Büyükelçisi, sonradan başbakan olan Fethi (Okyar) Bey'dir. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dadır. Ordu müfettişliğine atanmış, Anadolu'ya geçmek üzeredir. Fakat görevi de, gideceği yer de gizli tutulmaktadır. Milli Mücadele tarihimizin bu önemli olaylarmı Yunus Nadi'nin usta kaleminden ilgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet 'le GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Geçmişten Günümüze Gazetelerde CHP'nin 28. Olağan Kurultayı ile iigili sü- tun sütunyorum, bilgi, haber yayımlanıyor. Ne ki, ortak görüş satır aralannda: Deniz Baykal yine genel başkan. Yöneticilerde olası ufak tefek değişıklikler! Bugün yaşananlar geçmişle bir köpru oluşturuyor: 27 yıllık iktidardan sonra muhalefete çekilen CHP'nin demokratik yaşamdakı ilk kurultayı, bugün Resım ve MArkosıSa.]7,Sü. l'de Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sisteme tutarsız çözüm önerileri YOK'te sınav modeli saskınbihANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), tıka- nan Öğrenci Seçme ve Yerleijtirme Sına- vı (ÖSYM) modeline karşı. her geçen gün bırbinyle çelışen tutarsız projeler üretiyor. 1997 yılı raporunda "tek sınav sistemi- nin" verebileceği zararlan vurgulayan YÖK. aynı raporda 3 basamaklı sınav mo- deli önermısti. Tıkanan ÖSS ve ÖYS mo- deline alternatif olarak getirilmek istenen tek basamaklı sınav modeii ıse YÖK'ün kendi raporlanyla çelişerek çalışmalann biljmsel boyutunu tartışmalı kilıyor. YÖK'ün üniversite sınavlanna ilişkin projeleri, tutarsız bir zeminde gelişiyor. 6 ay önceki 1997 raporunda tek sınav mo- delinin sakıncalannı anlatarak 3 basa- maklı sınav sistemini savunan YÖK, şim- di de yalnızca ÖSS'ye dayalı bir modeli getirmek istiyor. Tek sınav ve ortaöğretin) başan puanına göre, öğrencilerin yükse- köğretim kurumlanna yerleştirilmelerini öngören model, hem Milli Eğitim Bakan- lığı hem de YÖK'ün önceki projeleriyle çelişiyor. Projelerdeki çelişkiler, milyon- larca ögrencinin geleceğini etkileyen sis- teme yo^elik projelerin bakanlık ve ğYÖK'ün işbırlığınde gerçekleşmediğini de ortaya koyuyor. Şubat 1997 tarihli "Yükseköğretime Geçiş" başlıklı Milli Eğıtım Bakanlığı raporunda şu öneriler getiriliyordu: "Yükseköğretimdevığılma- lan öniemek için ortaöğretimden >ükse- köğretime geçişte lise ikinci ve üçiincü sı- MArkasıSa. I7,Sü. l'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog