Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

2 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYft HABERLER Yılmaz, gelecek hafta Baykal ile görüşecek. ANAP'lı Güney, CHP'li Sav'ı ziyaret etti • ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu)CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, TBMM Başkanlığı'na bir dilekçe vererek Içişleri Bakanı'ndan, polislerin Baki Erdoğan'ı işkenceyle öldürmekten suçlu bulunduğıı mahkemede gazetecilere ve avukatlara saldıranlar hakkında işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Saldırgan sivil polislerin görevli olarak duruşma salonunda bulunup bulunmadığını da soran Ateş, "Bu duruşmadan birkaç gün sonra da gazeteci Abdi Ipekçı'yi öldürme olayı sanığı Oral Çelik'in yargılanması sırasında, Çelik'in korumalan tarafından gazctccilcrin ve avukatlann tehdit edilmesi bir tesadüf müdür?" dedi. Ateş, dayakçı polisleri sordu HiikümetCHP pazarhğı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Mesut Yılmaz ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, seçim planlaması için gelccck hafta yeniden masaya oturması bekleniyor. CHP lideri Baykal, "seçim hükümetivebaftımsız başbakanla ilgili soruntın aşılabilecegi" mesajını verirken; Mesut Yılmaz 18 Nisan I W d a birerken scçimin gerçekleştirilmesi konusunda bir anlaşma yapılıp yapılamayacağı sorusu üzerıne "olabilir" dedi. ANAP Grup Başkanvekili Ülkii Giinev dün CHP Grup Başkanvekili Önder Sav'ı ziyaret ederek TBMM çalışmalarıyla ilgili dcstek istedi. Kulislerde, seçim hükümetine itirazların aşılması için ekim ayından sonra CHP'nin hükünıete girebileceği dilegetinldı. Başbakan Yılmaz ile CHP lideri Baykal'ın 23 Nisan'da yaptıkları görüşmcdc "Haziransonuna dek CHP'nin TBMM çalışmalannda hükünıete destek olması, 1999 Mart'ında yerel ve genel seçimlerin birlikte yapılması ve ekimden sonra seçim hükümcti kurulması" konularmda uzlaşına saglanmıştı. Ancak DSP ve DTP'nin ardından ANAP grubundan da "Seçim hükümetine hayır" kararı çıktı. Hükümct ortakları zirvcsi sonunda 1999 yılında yerel ve genel seçımlerin birlikte yapılabileceği noktasına varıldı. Uaşbakan Yılmaz da yerel vc genel seçimlerin birlikte yapılacağını bildirdi. CHP lıdcrı Uaykal, "Bu dıırumda, 3 maddelik uzlaşmanın 2 maddesiylc ilgili sıkıntı görünmüynr. Sorun seçim hükümeti ve bagımsız başbakan ise bu sorun da aşılır" sö/lenyle yumuşama mcsajı verdi. Baykal, dün Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlarken, henüz Yılmaz'dan bir randevu talcbi gelmediğini vurgulayarak uBakalım ncolacağını görecegi/, bi/görüşümü/ü ortaya koyduk"dedi. CHP'nin "Bi/Jmleanlas.nıazsanız Çankaya hükümetiyle seçime gidilir" kozunu kullanarak hüküınet ortaklarını uzlaşmaya zorlama taktiği izleyeceği bildirildi. Baykal'ın "bağımsız başbakan" konusunda da ısrarlı olmayacağı, TBMM Başkanı HikmetÇetinya da ANAP'lı Kaya Erdem'in başbakanlıgına da olumlu baktığı ifade edildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan'ın Başbakan Yılmaz'a "seçimlerin birleştirilmesi durumunda, 1999 Mayısı'ndan önce yapılamayacagını" söylemesi üzenne, CHP "Seçim 18 Nisan'da olabilir" noktasına geldi. Mesut Yılmaz da dün bir soru üzerine, Baykal ile yeniden görüşebileccğini bclirtirkcn 18 Nisan 1999'daerkenseçimingerçckleştirilmesi konusunda bir anlaşma yapılıp yapılamayacağı sorusunu "olabilir" diye yanıtladı. Yılmaz, CHP liderinin hükümetin bazı sürprizlerc hazırlıklı olması yolundaki sözlerinin anımsatılması üzerine "Türkiye sürprizdegil istikraranyor" yanıtını verdi. ANAP kulislerinde Baykal'ın PP ve DYP ile seçim konusunda anlaşmayı göze alamayacağı için hükümet ortaklarıyla anlaşmak zorunda olduğu görüşü dile getirildi. ANAP kurmaylan," Ekimden sonra CH P de hükümete girer, sorun kalmaz" dediler. TOBB Karadenız bölge toplantısına katılan Devlet Bakanı Eyüp Aşık, TOBB Başkanı FuatMiras'ın toplantının açılışında Baykal ı eleştirmesi üzerine söz alarak CHP lıdcnnı savundu. Aşık, "Sayın Baykal, bu hükümeti hiçbir zaman yıkma hatasını yapmayacaktır" dedi. Devlet Bakanı Metin Gürdere, beklenmedik bir durumla karşılaşılmadıgı takdirde 2000 yılına kadar iktidarda olduklannı ifadc cdcrek "Sayın BaykjtPla er geç uzlaşacagımızı umuyorum" dedi. Partisinin Balıkesir il kongresine katılan DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Türkiye'de son günlerde "Hükümet gidici mi" sorusuna yanıt arandığını belirterck "Hükümet ahlaka aykın davranış içindeyse, devlete zarar veriyorsa, değiştirmek bi/jm boynumuzıın borcudur. Halk vc Meclis destegi oldu^u sürece bugünkü hükümet devam edeccktir" dedi. Seçim sözünün ıkidc bir tclaffuz edilmesinden Türkiye'nin zarar gördüğüne dikkat çekcn Cindoruk, "Seçim kelimesini gündemden çıkaralım. Birlikte bir seçim kararı alalım, onun arkasında duralım" diye konuştu. DTP lideri,"Başbakandevre mülk mü ikide bir degiştireHm" sorusunu yöneltti. Yılmaz ile Baykal'ın görüşmesinde, TBMM gündemiylc ilgili olarak iki parti grup başkanvckillerinin bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Bu doğrultuda, ANAP Grup Başkanvekili Ülkü Güney dün CHP'li önder Sav'ı ziyaret etti. Meclis çalışmalanyla ilgili olarak bir araya gcldiklerini belirten Güney, erken seçim konusunu cle almadıklarını söylcdi. Güney, Sav ile başta vergi yasa tasarısı olmak üzere gündemdeki reform tasanlanm görüştüklcrini. bunlann çıkmasında sıkıntı olacağını düşünmedigini söyledi. Güney, " Destek verip vermeyecekk'rine kcndileri karar verecektir. (jörüşme son derece olumlu geçti. CHP Grup Başkanvekili'nin ülkenin içinde bulunduğıı şartlara son derece duyarlı olduğunu gördüm" dedi. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA Güneydogu, kendı yalnızlığından nezaman kurtulacak?.. AnkaraTemsilcimiz Mustafa Balbay'a, Güneydoöu'dan dönüşünden birkaç saat sonra sordum: "Izlenimlerin nasıl?" Balbay: "PKK'nin kökü kazınıyor, bundan sonra siyasal erkin sosyal ve ekonomik çözümleri yaşama geçirmesi gerekiyor..." Birden yıllar öncesine gittim... 1976 kışını düşündüm... Lice'de karlı bir kış günü deprem evlerini geziyordum. Ağa, şıh, şeyh baskısındaki Lice'de deprem evleri vurgunu vardı... Bir Liceli aynen şöyle demişti 23 yıl önce: "Bunlar devleti soyuyorlar..." Gösterdiği kişiler müteahhitti. Çoğunluğu ya milletvekili çocukları ya da yakınlarıydı. Deprem evlerinin çoğu bitmişti, ancak oturulacak gibi değildi... Lice'de 10 gün kalmıştım... Insanlar işsizdi, açtı... Diyarbakır çarşısını dün gibi anımsıyorum. Kaçak sigara satan çocukları 23 yıl sonra yeniden görürgibi oluyorum... Sormuştum 810 yaşları arasındaki çocuklara: "Okuyor musunuz?" Yanıt: "Hayır..." O yıllar Güneydoğu'ya sık sık giderdim... Bir tütün piyasasının açılışında Silvan'da yaşananları hiç unutmadım. Kepoğlu Mahmut Ağa'nın 'Cenanları' nasıl sömürdüğünü biliyordum ama o zaman gözlerimle tanık olmuştum... Dönemin Tekel Bakanı Mahmut Türkmenoğlu ile Genel Müdür Orhan Özet, neredeyse küçük dillerini yutacaktı. Kepoğlu Mahmut Ağa, iki torba dolusu mührü, çuvallar içindeki tütün koçanlarını Tekel müdürünün masasına boşaltınca bakan Türkmenoğlu sormuştu: "Kimin bunlar?" Kepoğlu: "Benim, yani Cenanların..." Kepoğlu Mahmut Ağa'nın binlerce dönüm toprağı, özel barajı vardı... Sömürü, Güneydoğu'da halkı perişan etmişti. Topraksız köylülerin yarınlarından umudu yoktu... Güneydoğu'da son 14 yılın en büyük operasyonu yapılıyor. llk kez bir askeri operasyona 24 general katılıyor... Bölge halkı artık PKK'ye eleman vermiyor... Halkın askere olan güveni artıyor... Askeri yetkililer HADEP'in çalışmalarını aktarırlarken şöyle diyorlar: "HADEP bir bakıma PKK'nin asker alma dairesi gibi çalışıyor. Ama PKK, siyasal alanda çok güçlü olmasını istemiyor. Çünkü kendisinden daha güçlü bir örgütlenme olmasmdan yana değil." Komutanlar bir önemli noktanın da altını çiziyorlar: "Türkiye 'de demokratikleşmeyi biz de tstiyoruz. Üstelik ep çok isteyen bizleriz. Ancak, en onerhfl insan hakkının da yaşama hakkı olduğunu unutmamakgerekir..." Şimdi de dün Istanbul'da, Çağlayan Alanı'nda yapılan 1 Mayıs kutlamalarında HADEP'lilerin attıkları sloganlara bakalım: "Liderimiz Apo... Apo'nun erleriyiz... Yaşasın PKK... Kürdistan devrimi Türkiye'ye geliyor..." Bu sloganlar askerlerin görüşlerini doğruluyor... Bize kalırsa Güneydoğu'da en büyük eksiklik sosyal ve ekonomik sorunların çözümlenmemesi... Turgut Özal'dan Süleyman Demirel'e; Tansu Çiller'den Necmettin Erbakan'a; Mesut Yılmaz'dan Bülent Ecevit'e dek tüm siyasiler hep söz verdiler: "Güneydoğu insanı işsizliğe, açlığa tutsak kalmayacak. Her türlü sorunu çözümlenecek..." Bugüne dek değişen bir şey olmadı... Asker, Güneydoğu'da PKK'nin kökünü kazıyor... Güneydoğu'da asker, polis, savcı, yargıç görevinin başında... Ama öğretmen, doktor, ebe, hemşire yeterince yokL Güneydoğu, olağanüstü ekonomik hal kapsamına alınamaz mı? ••• Güneydoğu'nun en büyük sorunu işsizliktir... Yoğun göç almalardan ötürü nüfusları artan illerin yerel yönetimlerine bütçeden daha fazla pay aktarılması gerekir... Bir de eğıtim... Güneydoğu'da özellikle kız çocukları okula gitmiyor, Türkçe konuşamıyor... Eğitim seferberliği Güneydoğu'dan başlamalıdır... Güneydoğu'nun ekonomik kalkınması için DPT, üniversite, bölge işadamlarının katkısıyla oluşturulacak bir stratejik araştırma ve değerlendirme merkezi kurulamaz mı? Güneydoğu'da sanayiye teşvik ve ticari çalışmalara canlılık getirmek üzere üretilen elektriğin satış fıyatı yüzde 50 ucuzlatılamaz mı? Güneydoğu... TBMM ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART DTP kongnesl 3031 Mayıs'ta • ANKARA (AA)5 Nisan'da Tokat'tan start alan DTP il kongreleri, 10 Mayıs'ta lstanbul ve tzmir kongreleri ile sona erecek. DTP, bugüne kadar örgütlendiği 78 ilden 32'sinin kongresini tamamladı. 1. Olağan Büyük Kongresi'ni, 1170 delegenin katılımıyla 3031 Mayıs'ta, Türk Metal Sendikası'nın Akyurt'taki toplantı salonunda gerçekleştirecek olan DTP, kongre salonunun organizasyonunu özel bir fırmaya vermeyi planlıyor. Bu iş için Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktuna görevlendirildi. Parmak damgası için 2 milyon dolar AYŞE SAYIN ANKARA TBMM'ye "pahalıya" mal olan ve scslendirmeyoklama sistemindeki aksaklıklar nedeniyle Başkan HikmetÇetin'inteslim almadığı genel kurul salonunun sadecc milletvekillerini parmak izinden tanıyacak "parmak okuma ünitesi" için 2 milyon 314 bin dolar bedel çıkarıldı. Alman Siemens firmasının Türkiye temsilcisi Simko tarafından gerçekleştirilen seslendirme ve dokunmatik oylanıa sıstemi TBMM'ye toplam 5 milyon 950 bin dolara mal oldu. Genel kurul salonu ihalcsini alan MesaNurol'un "taşeronu" olarak "oylama, yoklama, konferans ve seslendirmesistemi" ışini üstlenen Sımko yetkılilcri tarafından TBMM Genel Kurul Salonu Yolsuzlugunu Araştırma Komisyonu'na ilctilcn belgelere görc, dokunmatik oylamayoklama cıhazlarının birim fiyatı isc 4 bin 186 doları buldu. TBMM personcli ile yapılan deneme çalışmalarında uzun süre "dogru hesap yapanıayan" sistemin arızası ise uzun çalışmalardan sonra yeni giderilebildi. ••• • A1NKARA (Cumhuriyet Biirosu) Ankara DGM Başsavcılığinın Dost Sigorta AŞ'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan ANAP Manisa Milletvekili •Ekrem Pakdemirlı'nin oğlu Bekir Pakdemirli ile şirketin hissedarlanndan Vahiyettin öztürk, savcılık sorgulannın ardından serbest bırakıldılar. Pakdemirli ve Öztürk, Terörle Mücadele Şubesi'nde 3 gündür gözaltında bulunuyordu. Pakdemirli'nin ofilu serbest Demirel, Asyalı çocukları kabul etti Mesut Yılmaz araştırılmasını istedi • ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu dün Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün başkanlığında toplandı. Türk toplantıdan sonra yaptığı açıkiamada, 'kimlik bıldirme yasa' taslağinın görüşüldüğünü bildirdi. Buna göre 3. dereceye kadar olan yakınlar, kayıp kişi hakkında, söz konusu yasa çerçevesinde verilecek belgeler ve yapılacak bildirimlerden mahkeme kararı olmadan yararlanabilecek. Klmlik blldlrme yasası 'Çocuğun ekonomik Emniyet müdürünün sömürüsü önienmelV sürülmesi TBMM'de ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkant Süleyman Demirel tüm dünyada çocukların ekonomik nedenlerle sömürülmesinin önlenmcsi gcrektigini vurgularken "Biz Türkiye'de kendi çocuklanmızın hakları konusunda çok azimliyiz" dcdı. Demirel "Çocuklşçiligininönlenmesi İçin Kiiresel Yürüyüş" eylemine katılan heyctı dün kabul etti. Türkiye'nin bir hafta önce 23 Nisan Ulusal Egcmenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gclen 44 ülke çocuğunu ağırladığını anımsatan Demirel, "Çocuk, bütün insanlığın nıalıdır. Diinya bu noktaya gelmiştir. Çocuk şenliğinin anlamı şuydu: DUnya çocukları insanlığın malıdır. Hangi millctin, hangi halkın çocukları olursa olsun, bütün insanlığınçocuklandır" diye konuştu. Çocukların öncc yaşatılmaları, sonra geliştirilmeleri, korunmaları ve kendi haklarında verecekleri kararlara katılmalarının 1989 Kasım ayında BM tarafından kabul edilcn Çocuk Hakları Konvansiyonu'nun tenıel koşulu olduğunu belirten Demirel, bu sö7İeşmenin 32. maddcsındc çocukların çalıştırılması ile ilgili son derece önemli kayıtlar bulunduğunu söylcdi. Cumhurbaşkanı, çocukların ekonomik nedenlerle sömüriilmemeleri gerektigini vurgularken, eğitim vc kendini geliştirme hakkının öncminın altını çizdi. 82 ülkeden 250 milyon çocuğu temsil cdcn. 350 sıvıl toplum örgütü öııciilügiiıulc gerçckleşcn yürüyüşü Türkiye'de organize eden Türklş, THSK, Haklş vc DİSK adına Türklş Genel Eğitim Sekreterı Salih Kılıçda bir konuşma yaptı. 5 gündür Türkıyeıle bulunan çocukların yürüyüşünün, haziran ayı sonunda Cenevre'de biteceğinı anlatan Kılıç, amacın, Asya ülkclerindeki çocukların, uluslaıarası sÖ7İeşmelerden yararlanması, eğitim şartlarının iyileştirilmesi, fiziksel ve cinscl tacızden korunması konusundaki çalışmaların evrensel boyut kazanması olduğunu söyledi. Nepal'den Tank Dhitalde bugün dünyada 250 milyon çocuğun çalıştığını belirttı. ANKARA (Cumhuriyet Börosu) CHP, lçcl Emniyet Miidürü Tuncay Yılmaz'ın, ANAP Içel Milletvekili HalilCin'in girişimleriyle görevden ahnmasını TBMM gündemine getirdi. Içel Milletvekili de olan CHP Grup Başkanvekili Oya Araslı, Içişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'ııa Yılmaz'ın görevden alınmaMiıın nedenini sordu. Başbakan Mesut Yılmaz ısc Başbakanlık Teftiş Kurulu'na sö/lü ve yazılı talimat vererek Içel Emniyet Müdürü Yılma7"ın görevden alınmaMnı ve lçcl Eııınıyeti'nde meydaııa gelcn bazı oiayların araştırılmasını istedi. Araslı, Başcsgioglu tarafından yanıtlanması istemiyle dün TBMM Başkanlığı'na verdigi soru öncrgesinde, Başesgioğlu'na milletvekili talcbiylc bir emniyet müdürünün görevden alınmasını hukuk devleti ilkesiyle nasıl bagdaştırdıgını sordu. Araslı, önergesınde şu soruları vöneltti: "Içel Imniyet Müdürü luncay Yılıııa/'ırı bu görevden merkezealınmasının nedeni, vabancı uyruklu kadınlaria girdiği llişkilerden dolayı hir başka ilçeye atadıgı polis menuını Yusııf'Sayılgan hakkındaki atama kararını partini/e mensup bir Içel milletvekilinin istegine ragmen geri almayışı mıdır? Bu milletvekili, Tuncay Yılmaz'ın görcvinden alınması konusunda Içişleri BakanlığYndan laleptc bulunmuş mudur? Içel'e çok yarariı hizmetlerdc bulunan bir emniyet müdürünün, bir milletvekilinin kişisel talebini yerine getirmedigi için görevden alınmasını hukuk devleti ilkesi ile bağdaştırabilivor musunuz?" 9 polis açığa alındı Içel Valiliği'nin de emniyet teşkılatındaki ba7i olaylar konusunda bir soruşturma başlattığı ve bu çerçevedc 9 polis memurunun açığa alındıgı; yürütiilen soruşturmayı önümüzdeki günlerde Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişlerinin devralacagı öğrenildi. Karabulut yaşamını yitlrdl • GAZİANTEP (Cumhuriyet) Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar'ın Gaziantep programını izlerken ANAP'ın Petek adlı seçim otobüsünün üzerinde, havaalanı takına çarparak yarulanan ve 285 gündür komada olan gazeteci Nuri Karabulut öldü. Kaza sonrasında bitkisel hayata giren ve bir süre Sani K.onukoğlu Tıp Merkezi'nde, daha sonra da SSK. Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alınan yerel Güncel gazetcsi muhabiri Karabulut (27) tüm çabalara ragmen kurtarılamadı. Aynı kazada gazctemiz muhabiri Kcnıal Bağeı da yaşamını yitirmişti. 1IRMIKIAYDIN Korkmayın ya da sevinmeyin. Bu kez MGK'den değil: Benden!.. Şu sevimsiz "benden" sözcüğü yerine "yurttaştan" demek isterdim. Ama televizyonlarda "...şu anda bizi dinlemekte olan 65 milyon vatandaşımızın" diye başlayan yavelerden öğüresim geldiği için, kendi görüşlerini "herkesin" görüşü gibi tezgâhlamak isteyenlere öfkelendiğim için, dahası nüfus kâğıdında "yurttaş" yazanlardan bir kesiminin, Ağargilleri, Çillergilleri görünce "Türkiyeee, seğ ninlee guuğğrurr duu yuuyor" diye böğürmelerini çokça ve sıkça duyduğum için "benden" demeyi yeğledim. Son "siyaset belgesf'ni anımsayacaksınız. Milli Güvenlik Kurulu, ülkeye yönelen baş tehditlere ilişkin yeni bir değerlendirme yapmış, "bö/ücü terörün yanı sıra irticai hareketlehn de ülke için baş tehdide dönüştüğü" saptamasını yapmıştı. Ardından Mesut ENGtN Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 lular cezalandınlacaktır. 3. PKK'nin askeri anlamda yenilgiye uğratılması Kürt sorununun çözümü demek değildir. Ülkemizin doğu ve güneydoğusunda yaşayan Kürt yurttaşlarımızın sorunlan, salt ekonomik önlemlerle çözülemez. Bölgede sosyal, kültürel, demokratik önlemler acilen alınmadıkça yeni PKK'lerin doğması kaçınılmazdır. PKK sorunu ile Kürt sorununun birbiriyle özdeşleştirilmesi laik, demokratik Cumhuriyeti tahrip edebilecek sonuçlara yol açacaktır. Bu, ülke için bir 'baş tehdit'f/r." Benim siyaset belgem bu kadar. Hükümete talip olarak karşımıza çıkan bütün siyasilere, bir önceki siyaset belgesi ile laik ve demokratik Cumhuriyeti koruma reçetesi yazan Milli Güvenlik Kurulu'na, daha önceki baş tehditler çerçevesinde çaba gösteren üniformalı ve üniformasız herkesin bilgisinesunarım... C A G D A S Y A Y I N L A R I Yeni Bir Siyaset Belgesi Yılmaz "Bundan böyle Meclis 'in çıkaracağı bütün yasalar, çıkacak bütün kararnameler, alınacak bütün kararlar bu siyaset belgesine uygun olacak; uymazsa uydurulacak" demişti. Bence bugün varılan noktada yeni bir "siyaset belgesi"ne gereksinim var. ••• Günlerdir seçim konuşuluyor. Mesut Yılmaz Deniz Baykal Bülent Ecevit Erbakan (eyet yenisi bulunana kadar halâ: Erbakan) Tansu Çiller" beşgeni arasında seçim topuyla kıran kırana bir seçim futbolu oynanıyor. Kimi için seçim çözüm, kimi için seçim erken, kimi için seçim umut, kimi için karabasan. Bir beşgen içine sıkışıp kaldık. Seçim olsa sandıktan bu beşgen çıkacak. Fark, bu kez hangisinin yüzde kaç oy aldığından ibaret olacak. Sonuçta hükümet gene bu beşgenin bazı köşelerinden oluşacak. Geri kalan köşelere de muhalefet denecek. Seçim olmasa, hükümet zaten aynı beşgenin kimi köşelerinden, muhalefet de geri kalan köşelerinden oluşuyor. Yani seçim olsa "Gitti Gülsüm, geldi Gülsüm, Azrail ettiğini bulsun"; seçim olmasa "Kaldı Gülsüm, gitmedi Gülsüm, Azrail ettiğini bulsun". Yani tıkandık. Hemen hiçbir iş beceremeyen, hiçbir sorun çözemeyen bir "beşgen "in köşeleri arasına sıkıştık kaldık. REFAHYOL'un son günlerinde de sıkışıp kaldığımız, tıkandığımız yazılıp çizildiydi. Çare olarak da yeni bir "siyaset belgesi" çıkarıldıydı. öyleyse şimdi de bir siyaset belgesi, ama yeni bir siyaset belgesi benimseyelim. kısa, çok sade, yeni "siyaset belgesi": "1. Susurluk, Türkiye için bir 'baş tehdit'f/r. Susurluk'un çözümsüz, suçlulann cezasız kalması demokratik, laik Cumhuriyeti tahrip etmektedir. Susurluk mutlaka çözülecektir. 2. özelleştirilen verimsizkamu işletmelerinden elde edilen gelir, kilit kamu işletmelerinin verimli kılınması, yenilenmesi ve çağdaşlaştınlması için kullanılacaktır. özelleştirme gelirierinin, dış ya da iç borç ödemesi adı altında, uluslararası ve ulusal (!) tefecilere, Hazine bonosu filan gibi kılıflarda peşkeş çekilmesi demokratik, laik Cumhuriyeti kökünden tahrip etmektedir. Bu, ülke için bir 'baş tehdit 'tir. Özelleştirme gelirierinin, kamu işletmelerinin verimli kılınması amacı dışında kullanılması suçtur ve suç HtomtÇvtmkayaKitopton ÇAĞIHIN TAHIĞI Ü( YAZAR 2. BASI 300 000 TL 650 000 TL 4. BASI KUBİLAY OLAYI VE TARİKAT KAMPLARI SANCILI YILLAR KÜJATILMIŞ SOKAKLAR 4. BASI 3M0O0TL KUZU POSTUNDA KURT 2. BASI HtKMCT ÇtTlNKAYA 2. BASI 6O0 0O0TL ZAMBAK SANA DA BULAJTIKAN DİN BARONUNUN KAZLARI 2. BASI 600 000 TL ÛOOOOOTl Düzeltme SEVTIANIN UWESİ ' BELU DfiClL • Haber Merkezi Gazetemizin dünkü sayısında yayımlanan 'Entegrasyon kampı' başlıklı haberdc Otistiklcr Derneği'nin telefonu yanlış yazılnııştır. Derneğin telefonu (0212) 251 68|09'dur. Düzeltir, özür dileriz. ÂflK KADINLAR SOKAĞI 2 BASI 800 000 TL PAZARI SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL 1000 000 TL Çağ Paaariama A.Ş. Türkocağı Caddasi No.39/41 (34334) Caflaloaiulstanbul Tel: (0212) 514 01 96 ••* Buyrun size önceki gibi çok
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog